Byla 2S-605-368/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo J. D. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. gegužės 21 d. nutarties, kuria atmestas atsakovo J. D. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, panaikinimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas East China Automobile Association LTD pateikė Šiaulių apylinkės teismui prevencinį ieškinį, be kita ko, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo byloje priėmimo ir įsiteisėjimo įpareigoti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) ECAA Europe, UAB, vadovą, atsakovą J. D. veikti tik kartu su ieškovu East China Automobile Association LTD. Nurodė, kad pateikia prevencinį ieškinį, siekiamas išvengti gresiančios žalos.

4Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. kovo 13 d. nutartimi ieškovo East China Automobile Association LTD prašymą tenkino. Taikė laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo byloje priėmimo ir įsiteisėjimo įpareigojo atsakovo ECAA Europe, UAB, vadovą, atsakovą J. D. veikti tik kartu su ieškovu East China Automobile Association LTD.

5Šiaulių apylinkės teismas, išnagrinėjęs atsakovų J. D. ir ECAA Europe UAB prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, 2013 m. kovo 22 d. nutartimi atsakovų prašymą tenkino, pakeitė Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir leido atsakovo ECAA Europe, UAB, vadovui J. D. atsakovo ECAA Europe, UAB, vardu pagal pateiktą teisinių paslaugų sutarties projektą sudaryti teisinių paslaugų sutartį su advokatu V. B..

6Šiaulių apylinkės teisme 2013 m. gegužės 13 d. gautas atsakovo J. D. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, ir jame atsakovas prašė leisti atsakovo ECAA Europe, UAB, generaliniam direktoriui J. D. suteikiant jam teisę savarankiškai atsakovo ECAA Europe, UAB, vardu: 1) nutraukti darbo sutartis su ECAA Europe, UAB, darbuotojais laikantis LR Darbo kodekso reikalavimų; 2) mokėti privalomus mokesčius, valstybines rinkliavas valstybei ir valstybinėms institucijoms, teismams ir pan. vadovaujantis galiojančiais įstatymais; 3) išmokėti bendrovės darbuotojams atlyginimus ir kitas išmokas laikantis LR Darbo kodekso reikalavimų; 4) apmokėti sąskaitas pagal sudarytas sutartis iki 2013 m. kovo 12 d. ir sąskaitas už prekių saugojimą muitinės sandėlyje, komunalinius patarnavimus, fiksuoto ir mobiliojo ryšio paslaugas, kanceliarijos prekes, kurą, transporto paslaugas (eksportuojant neareštuotas prekes ir parduodant vietinėje rinkoje), draudimo paslaugas ir kitas būtinas bei neišvengiamas išlaidas, atsirandančias vykdant įprastą bendrovės ūkinę-komercinę veiklą; 5) sudarinėti sandorius ir pasirašinėti sandorius patvirtinančius dokumentus pardavinėjant ECAA Europe, UAB, priklausančias prekes (automobilių detales), kurios nėra areštuotos vykdomojoje byloje Nr. 0159/13/00335, bet taikant ne mažesnį kaip 15–50 proc. antkainį; 6) leisti bendrovės vadovui organizuoti įmonės ECAA Europe, UAB, visuotinius akcininkų susirinkimus, laikantis LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų pareigų bei tvarkos; 7) atlikti mokėjimus įmonei UAB „Universal auto“, grąžinant jai paskolą, kuri kildinama iš 2013-05-08 Mokestinės nepriemokos (ar jos dalies) perėmimo sutarties. Nurodė, kad prašomi atlikti veiksmai yra būtini, o teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartimi nustatyti suvaržymai daro įmonei žalą. Pažymėjo, kad ieškovo atstovas nebendradarbiauja.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. gegužės 21 d. nutartimi netenkino atsakovo J. D. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo. Nurodė, kad teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės jau buvo pakeistos atsakovo prašymu ir atsakovui J. D. leista atsakovo ECAA Europe, UAB, vardu sudaryti teisinių paslaugų sutartį su advokatu. Pažymėjo, kad pareikštas ieškinys dėl uždraudimo atsakovams ECAA Europe, UAB, ir J. D. atlikti neteisėtus veiksmus, keliančius žalios atsiradimo grėsmę akcininkui East China Automobile Association. Sprendė, kad pakeitus 2013 m. kovo 13 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeisti ekonomiškumo, teisingumo ir proporcingumo principai, kadangi nebus išlaikyta proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyra. Atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovai turi teisę veikti bendradarbiaudami kartu su ieškovu.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. gegužės 21 d. nutartį, apeliantas (atsakovas) J. D. prašo teismo nutartį panaikinti ir tenkinti jo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo. Atskirajame skunde teigiama, kad teismo nutartis yra nemotyvuota. Tvirtinama, kad įmonei taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra abstraktaus pobūdžio, įmonė negali vykdyti veiklos. Pažymima, kad ieškovo atstovas veikia nesąžiningai.

11Atsiliepimo į apelianto atskirąjį skundą negauta.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

13teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

15Apelianto (atsakovo) J. D. atskirasis skundas netenkintinas.

16Nagrinėjant atskirąjį skundą analizuojamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas apelianto prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, yra pagrįsta ir teisėta.

17Pagal CPK 148 straipsnio 1 dalį teismas gali dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita.

18Laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo institutas atlieka tiek ieškovo, tiek atsakovo teisių apsaugos funkciją: jei pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra efektyvios ar pakankamos būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, ieškovas gali prašyti jas pakeisti kitomis, ir priešingai, jei pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis ar mastas yra pernelyg varžantys atsakovo interesus, atsakovas gali pateikti prašymą taikyti kitas jo siūlomas laikinąsias apsaugos priemones arba sumažinti jų mastą. Keičiant pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, svarbiausia, kad būtų efektyviai užtikrinti pareikšti reikalavimai. Pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tada, jeigu įgyvendinamas teismo procesinis sprendimas, kuriuo patenkinami reikalavimai. Todėl teismas, spręsdamas prašymą pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, turi įvertinti, ar pakeitus laikinąsias apsaugos priemones teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės arba nepasidarys nebeįmanomas, ar pakeičiamos laikinosios apsaugos priemonės atitiks jų taikymu siekiamus tikslus.

19Minėta, kad ieškovui East China Automobile Association LTD prašant, siekdamas užtikrinti galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą, Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. kovo 13 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones.

20Apeliantas savo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo grindė tuo, kad, jo manymu, taikytos laikinosios apsaugos priemonės suvaržė įmonės (ECAA Europe, UAB) veiklą ir dėl to yra daroma žala ir tuo, jog ieškovo atstovas su apeliantu nebendradarbiauja.

21Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pagal apelianto prašymą pakeitus teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeisti ieškovo interesai ir nepakankamai užtikrintas galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas.

22Teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis.

23Visų pirma, Šiaulių apygardos teismas jau sprendė apelianto keltus klausimus dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atitikties ieškovo ieškinio dalykui, ekonomiškumo ir proporcingumo principams (pvz., Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-406-440/2013). Todėl šie apelianto skundo teiginiai pakartotinai nėra analizuojami.

24Antra, pats apeliantas pateikė teismui duomenis, paneigiančius jo teiginius, kad ieškovo atstovas nebendradarbiauja (pvz., 16–17 b. l.). Iš ieškovo atstovo 2013 m. gegužės 6 d. rašto turinio matyti, kad ieškovo atstovas iš esmės neprieštarauja apelianto siekiams, tačiau mano, jog turi būti detaliai informuotas apie konkrečius apelianto ketinimus, planuojamus priimti sprendimus ir jų būtinumą, ir tai, teismo vertinimu, atitinka teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimtį – įpareigojimus apeliantui veikti tik kartu su ieškovu. Taigi apeliantas, teismo vertinimu, neįrodė, kad 2013 m. kovo 13 d. nutartimi nustatyti įpareigojimai negali būti įgyvendinti, o taikytos laikinosios apsaugos priemonės pernelyg varžo apelianto ar įmonės interesus.

25Trečia, apeliantas nepateikė teismui duomenų ir skunde neteigė, kad pakeitus laikinąsias apsaugos priemones teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės arba nepasidarys nebeįmanomas ir pakeičiamos laikinosios apsaugos priemonės atitiks jų taikymu siekiamus tikslus, t. y. jog bus efektyviai užtikrinti ieškovo pareikšti reikalavimai. Priešingai, apeliantas, be kita ko, prašo suteikti jam teisę savarankiškai atsakovo ECAA Europe, UAB, vardu apmokėti išlaidas, atsirandančias vykdant įprastą bendrovės ūkinę-komercinę veiklą. Akivaizdu, kad apelianto prašymą tenkinus, pakeistos laikinosios apsaugos priemonės neužtikrins ieškovo siekio apginti bendrovę nuo galbūt netinkamo jos valdymo.

26Kiti skundų teiginiai, įvertinant jų esmę, šios bylos kontekste neturi teisinės reikšmės.

27Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. gegužės 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas East China Automobile Association LTD pateikė Šiaulių apylinkės... 4. Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. kovo 13 d. nutartimi ieškovo East China... 5. Šiaulių apylinkės teismas, išnagrinėjęs atsakovų J. D. ir ECAA Europe... 6. Šiaulių apylinkės teisme 2013 m. gegužės 13 d. gautas atsakovo J. D.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. gegužės 21 d. nutartimi netenkino... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. gegužės 21 d. nutartį,... 11. Atsiliepimo į apelianto atskirąjį skundą negauta.... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 13. teisiniai argumentai ir išvados... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Apelianto (atsakovo) J. D. atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Nagrinėjant atskirąjį skundą analizuojamas klausimas, ar pirmosios... 17. Pagal CPK 148 straipsnio 1 dalį teismas gali dalyvaujančių byloje asmenų ar... 18. Laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo institutas atlieka tiek ieškovo,... 19. Minėta, kad ieškovui East China Automobile Association LTD prašant,... 20. Apeliantas savo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo... 21. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pagal apelianto prašymą pakeitus... 22. Teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis.... 23. Visų pirma, Šiaulių apygardos teismas jau sprendė apelianto keltus... 24. Antra, pats apeliantas pateikė teismui duomenis, paneigiančius jo teiginius,... 25. Trečia, apeliantas nepateikė teismui duomenų ir skunde neteigė, kad... 26. Kiti skundų teiginiai, įvertinant jų esmę, šios bylos kontekste neturi... 27. Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 28. Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. gegužės 21 d. nutartį palikti...