Byla 2S-406-440/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) ECAA Europe, J. D. ir trečiojo asmens UAB „Vaivorykštė“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. kovo 13 d. nutarties, kuria nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, panaikinimo ir ieškovo East China Automobile Association LTD atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. kovo 26 d. nutarties, kuria leista skubiai vykdyti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, panaikinimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas East China Automobile Association LTD pateikė Šiaulių apylinkės teismui prevencinį ieškinį, be kita ko, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo byloje priėmimo ir įsiteisėjimo įpareigoti atsakovo ECAA Europe UAB vadovą, atsakovą J. D. veikti tik kartu su ieškovu East China Automobile Association LTD. Nurodė, kad pateikia prevencinį ieškinį, siekiamas išvengti gresiančios žalos.

4Šiaulių apylinkės teismas, išnagrinėjęs atsakovų J. D. ir ECAA Europe UAB prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, 2013 m. kovo 22 d. nutartimi atsakovų prašymą tenkino, pakeitė Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir leido atsakovo ECAA Europe UAB vadovui J. D. atsakovo ECAA Europe UAB vardu pagal pateiktą teisinių paslaugų sutarties projektą sudaryti teisinių paslaugų sutartį su advokatu V. B.. Teismas sprendė, kad, netenkinus prašymo leisti atsakovams sudaryti teisinių paslaugų sutartį, atsakovai negalės užtikrinti savo teisių į teisminę gynybą ir pasinaudoti procesinėmis teisėmis.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

6Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. kovo 13 d. nutartimi ieškovo East China Automobile Association LTD prašymą tenkino. Taikė laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo byloje priėmimo ir įsiteisėjimo įpareigojo atsakovo ECAA Europe UAB vadovą, atsakovą J. D. veikti tik kartu su ieškovu East China Automobile Association LTD. Teismas, įvertindamas tai, kad ieškovas, siekdamas išvengti gresiančios žalos, pateikė prevencinį ieškinį, sprendė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas.

7Šiaulių apylinkės teismas, išnagrinėjęs atsakovų J. D. ir ECAA Europe UAB prašymą leisti skubiai vykdyti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, 2013 m. kovo 26 d. nutartimi prašymą tenkino ir leido skubiai vykdyti Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. kovo 22 d. nutartį, kuria pakeistos Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir leista atsakovo ECAA Europe vadovui J. D. atsakovo ECAA Europe UAB vardu pagal pateiktą teisinių paslaugų sutarties projektą sudaryti teisinių paslaugų sutartį su advokatu V. B.. Teismo vertinimu, leidimas skubiai vykdyti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo nepažeis nė vienos iš šalių interesų ir neprieštaraus procesinės teisės normoms.

8III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

9Skųsdami Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartį, apeliantai (atsakovas) ECAA Europe UAB, (atsakovas) J. D. ir (trečiasis asmuo) UAB „Vaivorykštė“ prašo teismo nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirajame skunde teigiama, kad ieškinys pateiktas neįgalioto asmens. Tvirtinama, kad nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės iš esmės atitiko ieškinio dalyką. Apeliantų manymu, buvo pažeistas ekonomiškumo ir proporcingumo principai. Apeliantams yra neaiški skundžiama teismo nutartis.

10Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. kovo 26 d. nutartį, apeliantas (ieškovas) East China Automobile Association LTD prašo teismo nutartį panaikinti ir atsisakyti tenkinti atsakovų prašymą leisti skubiai vykdyti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo. Atskirajame skunde apeliantas nepateikė nė vieno motyvo, pagrindžiančio skundžiamos teismo nutarties neteisėtumą ar nepagrįstumą.

11Atsiliepdamas į apeliantų ECAA Europe UAB, J. D. ir UAB „Vaivorykštė“ atskirąjį skundą, ieškovas East China Automobile Association LTD prašo skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad advokatas yra tinkamas ieškovo atstovas šioje byloje. Atkreipė dėmesį į tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ribos nėra platesnės nei prevencinio ieškinio dalykas, ir jos atitinka proporcingumo, ekonomiškumo ir šalių interesų pusiausvyros principus. Pabrėžė, kad atsakovo ECAA Europe UAB vadovas buvo informuotas, jog ieškovas paskyrė savo atstovą atstovauti ieškovui, vykdant skundžiamą teismo nutartį.

12Atsiliepdami į apelianto East China Automobile Association LTD atskirąjį skundą, atsakovas ECAA Europe UAB, atsakovas J. D. ir trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ prašo nutraukti apeliacinį procesą, kadangi skundą pateikė asmuo, neturintis teisės jį paduoti; teismui pripažinus, kad skundas gali būti nagrinėjamas, atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime pažymima, kad ieškovo atstovas advokatas nepateikė su ieškovu sudarytos atstovavimo sutarties. Tvirtinama, kad skundžiama teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

14teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

16Apeliantų (atsakovo) ECAA Europe UAB, (atsakovo) J. D. ir (trečiojo asmens) UAB „Vaivorykštė“ atskirasis skundas netenkintinas.

17Dėl naujų įrodymų priėmimo

18Pagal CPK 338 straipsnį atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis. CPK 314 straipsnyje nurodyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau, o pagal CPK 306 straipsnio 3 dalį kartu su apeliaciniu skundu turi būti pateikti motyvai, kodėl įrodymai nebuvo pateikti anksčiau. Apeliantai pateikė pareiškimą dėl papildomų įrodymų prijungimo bei priedus, kuriuos teismas priėmė. Tačiau teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, kad papildomų įrodymų pridėjimas yra būtinas, kadangi byloje pakanka duomenų bylai teisingai išnagrinėti.

19Nagrinėjamu atveju analizuojamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta.

20Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujantiems byloje ar kitiems suinteresuotiems asmenims prašant gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir jeigu nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

21Pažymėtina, kad teismui sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, būtina įvertinti ieškovo ieškinyje išdėstytus teisinius ir faktinius argumentus, kurie turi prima facie patvirtinti ir būti pakankami, jog teismas įsitikintų, kad ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, bus patenkintas. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovo ieškinio argumentai ir kartu su ieškiniu pateikti įrodymai sudaro preliminarų pagrindą manyti, jog ieškovo prevencinio ieškinio reikalavimas, ieškovui įrodžius ieškinyje nurodytas aplinkybes, tam tikra apimtimi galėtų būti tenkinamas. Tačiau teismas nurodo, kad tiek ieškovo, tiek atsakovų reikalavimai bus išnagrinėti ir išspręsti bylos nagrinėjimo iš esmės metu, ir galutinai išspręsti pirmosios instancijos teismui bylą išnagrinėjus iš esmės, todėl teismas nepasisako dėl apeliantų skundo teiginių, susijusių su nagrinėjamos bylos esme – dėl ieškinio faktinio pagrindo, reikalavimų pagrįstumo ir pan.

22Teismas, įvertindamas tai, kad laikinoji apsaugos priemonė, neatitinkanti ginčijamo materialinio reikalavimo esmės ir nesusijusi su būsimo teismo sprendimo įvykdymo konkrečioje byloje apsauga, negali būti taikoma (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2003 m. birželio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-256/2003), sprendžia, jog būtina įvertinti ieškovo ieškinio reikalavimo ir taikytų laikinųjų apsaugos priemonių sąsają.

23Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas pateikė teismui prevencinį ieškinį, prašydamas uždrausti atsakovams ECAA Europe UAB ir J. D. be išankstinio aiškaus ieškovo East China Automobile Association LTD rašytinio sutikimo atlikti bet kokius veiksmus atsakovo ECAA Europe UAB vardu ir (ar) interesais, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant, sudaryti, atšaukti, vykdyti, pakeisti ir nutraukti bet kokius sandorius, juos ginčyti, pasirašinėti dokumentus, teikti ir gauti informaciją, perduoti ir priimti turtą, reikšti prašymus ir atsakyti į juos ir kt. Ieškinį ieškovas, be kita ko, grindžia aplinkybėmis, kad atsakovo ECAA Europe UAB vadovas J. D. galbūt atlieka įmonei žalingus veiksmus. Taigi ieškinys pareikštas, siekiant apginti ECAA Europe UAB nuo galbūt netinkamo ECAA Europe UAB vadovo pareigų, nustatytų, be kita ko, bendrovės įstatuose, vykdymo ar nevykdymo, taip apsaugoti ieškovo teises ir interesus, užkirsti kelią galimam žalos padidėjimui ir naujo teisinio ginčo tarp bylos šalių kilimui. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas yra ECAA Europe UAB akcininkas, todėl jam suteikta teisė ginti bendrovę nuo galbūt netinkamo jos valdymo.

24Pirmosios instancijos teismas, nusprendęs, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas, tenkino ieškovo prašymą ir iki teismo sprendimo byloje priėmimo ir įsiteisėjimo įpareigojo atsakovo ECAA Europe UAB vadovą, atsakovą J. D. veikti tik kartu su ieškovu East China Automobile Association LTD.

25Apeliantai skunde teigia, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės iš esmės atitiko ieškinio dalyką ir buvo pritaikytos, pažeidžiant ekonomiškumo ir proporcingumo principus. Ekonomiškumo ir proporcingumo principai, be kita ko, reiškia, kad teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka būsimam galbūt ieškovui palankiam teismo sprendimui įvykdyti ir jos turi būti parenkamos tokios, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nevaržytų vienos proceso šalies teisių ir teisėtų interesų daugiau, nei būtina tikslui pasiekti.

26Nors pagal teisinį reguliavimą, taikomos laikinosios apsaugos priemonės paprastai negali sutapti su materialiais ieškinio reikalavimais, kadangi galimybė laikinosiomis apsaugos priemonėmis išspręsti ieškinio reikalavimus yra išimtinio pobūdžio, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad prevencinis ieškinys pasižymi tam tikra specifika. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad prevencinio ieškinio padavimo atveju teismas gali taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios iš esmės gali sutapti su ieškinyje pareikštais reikalavimais, kadangi tuo atveju, jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų taikytos, prevencinio ieškinio pareiškimas netektų prasmės, tai pripažino skunde ir patys apeliantai, nurodydami kasacinio teismo išaiškinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-15 Bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalga, publikuota „Teismų praktika“ Nr. 34, 2011 m.).

27Pažymėtina, kad iš ECAA Europe UAB įstatų matyti, jog bendrovės vadovui suteikti gana platūs įgaliojimai, jis turi teisę savo iniciatyva sudaryti bendrovės vardu sandorius, kuriems nereikia visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos pritarimo (įstatų 4.37 punktas). Iš įstatų 4.23 punkto matyti, kad bendrovės valdyba, be kita ko, svarsto ir tvirtina tokius sandorius, kurių vertė viršija 10000,00 Lt (9 papunktis); priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė, didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įsigijimo ir disponavimo (6 papunktis).

28Esant šioms aplinkybėms, akivaizdu, kad siekdamas išlaikyti esamą ECAA Europe UAB turto padėtį ir jo vertės stabilumą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones. Be to, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, ieškovas East China Automobile Association LTD kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą dėl juridinio asmens ECAA Europe UAB veiklos tyrimo (civilinė byla Nr. 2-824-440/2013). Taigi skundžiama teismo nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teismo vertinimu, yra aktualios ir būtinos, atitinka jų paskirtį, ekonomiškumo ir proporcingumo principus, nevaržo apeliantų teisių daugiau nei būtina teisėtam tikslui pasiekti.

29Teismas, įvertindamas tai, kad pirmosios instancijos teismo teisėja, priimdama rezoliuciją, jau išsprendė ieškovo ieškinio priėmimo klausimą (CPK 137 straipsnis) ir bylą pagal ieškovo ieškinį nagrinėja Šiaulių apylinkės, o ne Šiaulių apygardos teismas, plačiau neanalizuoja apelianto skundo teiginių dėl ieškovo, apeliantų teigimu, netinkamo atstovavimo pateikiant teismui ieškinį. Teismas taip pat nepasisako dėl skundo teiginių, susijusių su teismo nutarties turinio trūkumais (neaiškumais), kadangi apeliantai, pasinaudodami CPK suteiktomis teisėmis, gali kreiptis į teismą dėl teismo nutarties išaiškinimo (CPK 278 straipsnis), ir iš bylos medžiagos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, jog apeliantai šią savo teisę jau realizavo. Pažymėtina, kad Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. kovo 22 d. nutartis, kuria teismas atmetė atsakovų ECAA Europe UAB ir J. D. prašymą dėl 2013 m. kovo 13 d. nutarties išaiškinimo, nėra šios bylos skundo dalykas. Nagrinėjamu atveju skundas pateiktas dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. kovo 13 d. nutarties. Be to, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad apeliantai atsakovai ECAA Europe UAB ir J. D. apskundė prieš tai minėtą teismo 2013 m. kovo 22 d. nutartį, todėl nutarties pagrįstumas ir teisėtumas bus visapusiškai įvertintas Šiaulių apygardos teismo.

30Apelianto (ieškovo) East China Automobile Association LTD atskirasis skundas netenkintinas.

31Teismas pažymi, kad apeliantas, skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. kovo 26 d. nutartį, skunde suformulavo argumentus, jo teigimu, patvirtinančius teismo 2013 m. kovo 22 d. nutarties nepagrįstumą, tačiau nepateikė nė vieno motyvo, pagrindžiančio skundžiamos teismo nutarties neteisėtumą ir nepagrįstumą.

32Minėta, kad skundžiama (2013 m. kovo 26 d.) nutartimi teismas sprendė klausimą dėl leidimo skubiai vykdyti nutartį pakeisti laikinąją apsaugos priemonę, tačiau skunde apeliantas pateikia teiginius tik dėl, jo manymu, nepagrįstos 2013 m. kovo 22 d. teismo nutarties, kuria tenkintas atsakovų prašymas, pakeisti teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir leista atsakovo ECAA Europe UAB vadovui atsakovo ECAA Europe UAB vardu pagal pateiktą teisinių paslaugų sutarties projektą sudaryti teisinių paslaugų sutartį su advokatu.

33Pagal CPK 152 straipsnio 2 dalį teismas gali leisti skubiai vykdyti nutartį pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita arba nutartį panaikinti laikinąsias apsaugos priemones.

34Teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą teismo nutartį, šios procesinės teisės normos nepažeidė, o aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas 2013 m. kovo 22 d. nutartį leido skubiai vykdyti, nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį.

35Be to, pažymėtina, kad 2013 m. kovo 26 d. nutartis neužkerta kelio tolesnei bylos eigai.

36Teismas, atsižvelgdamas į prieš tai nurodytą teisinį reglamentavimą ir teismui įstatymo leidėjo suteiktą diskrecijos teisę spręsti ar leisti skubiai vykdyti nutartį pakeisti laikinąją apsaugos priemonę ir į tai, kad apeliantas skunde nenurodė, aplinkybių, patvirtinančių teismo 2013 m. kovo 26 d. nutarties neteisėtumą ir nepagrįstumą (CPK 306 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 338 straipsnis), taip pat įvertindamas tai, jog apelianto teiginiai dėl 2013 m. kovo 22 d. teismo nutarties nėra šios bylos skundo dalykas (skundas pateiktas dėl 2013 m. kovo 26 d. nutarties, o ne 2013 m. kovo 22 d. nutarties), atmeta apelianto skundą kaip nepagrįstą.

37Kiti skundų teiginiai, įvertinant jų esmę, šios bylos kontekste neturi teisinės reikšmės.

38Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

39Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. kovo 13 d. ir 2013 m. kovo 26 d. nutartis palikti nepakeistas.

40Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas East China Automobile Association LTD pateikė Šiaulių apylinkės... 4. Šiaulių apylinkės teismas, išnagrinėjęs atsakovų J. D. ir ECAA Europe... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė... 6. Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. kovo 13 d. nutartimi ieškovo East China... 7. Šiaulių apylinkės teismas, išnagrinėjęs atsakovų J. D. ir ECAA Europe... 8. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 9. Skųsdami Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartį, apeliantai... 10. Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. kovo 26 d. nutartį, apeliantas... 11. Atsiliepdamas į apeliantų ECAA Europe UAB, J. D. ir UAB „Vaivorykštė“... 12. Atsiliepdami į apelianto East China Automobile Association LTD atskirąjį... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 14. teisiniai argumentai ir išvados... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Apeliantų (atsakovo) ECAA Europe UAB, (atsakovo) J. D. ir (trečiojo asmens)... 17. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 18. Pagal CPK 338 straipsnį atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos... 19. Nagrinėjamu atveju analizuojamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 20. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujantiems byloje ar kitiems... 21. Pažymėtina, kad teismui sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 22. Teismas, įvertindamas tai, kad laikinoji apsaugos priemonė, neatitinkanti... 23. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas pateikė teismui prevencinį... 24. Pirmosios instancijos teismas, nusprendęs, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos... 25. Apeliantai skunde teigia, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės iš... 26. Nors pagal teisinį reguliavimą, taikomos laikinosios apsaugos priemonės... 27. Pažymėtina, kad iš ECAA Europe UAB įstatų matyti, jog bendrovės vadovui... 28. Esant šioms aplinkybėms, akivaizdu, kad siekdamas išlaikyti esamą ECAA... 29. Teismas, įvertindamas tai, kad pirmosios instancijos teismo teisėja,... 30. Apelianto (ieškovo) East China Automobile Association LTD atskirasis skundas... 31. Teismas pažymi, kad apeliantas, skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2013 m.... 32. Minėta, kad skundžiama (2013 m. kovo 26 d.) nutartimi teismas sprendė... 33. Pagal CPK 152 straipsnio 2 dalį teismas gali leisti skubiai vykdyti nutartį... 34. Teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą teismo... 35. Be to, pažymėtina, kad 2013 m. kovo 26 d. nutartis neužkerta kelio tolesnei... 36. Teismas, atsižvelgdamas į prieš tai nurodytą teisinį reglamentavimą ir... 37. Kiti skundų teiginiai, įvertinant jų esmę, šios bylos kontekste neturi... 38. Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 39. Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. kovo 13 d. ir 2013 m. kovo 26 d. nutartis... 40. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....