Byla 2A-89-372/2008

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Simonaitienės, kolegijos teisėjų: Rasos Bartašienės, Petro Povilaičio, sekretoriaujant Ignei Urlakienei, dalyvaujant pareiškėjai K. A., jos atstovei advokatei Jolantai Grigaliūnienei, pareiškėjui E. A., jo atstovui advokatui Žydrūnui Rupšiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos K. A. apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007-12-03 sprendimo dalies panaikinimo civilinėje byloje dėl santuokos nutraukimo pagal pareiškėjų E. A. ir K. A. prašymą nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Teisėjų kolegija

Nustatė

2Nagrinėjant bylą dėl santuokos nutraukimo, pareiškėjai E. A. ir K. A. pateikė prašymą nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir sudarė sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurią prašė patvirtinti. Pareiškėjai nurodė, kad santuoką sudarė 1995 m. birželio 17 d., santuokos metu ( - ) gimė sūnus E. A., o ( - ) gimė dukra J. A.. Šeima faktiškai iširusi, bendro ūkio sutuoktiniai netvarko jau keli metai. Pažymėjo, kad kreditoriui Palangos kredito unijai apie skyrybų bylos iškėlimą pranešta. Pareiškėjai nurodė, kad sutarė ginčą išspręsti taikiai, ir prašė patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje susitarė dėl vaikų gyvenamosios vietos, jų išlaikymo, savo pavardžių po santuokos nutraukimo, turto padalijimo.

3Šiaulių miesto apylinkės teismas 2007 m. gruodžio 3 d. sprendimu nutraukė santuoką, sudarytą 1995-06-17 tarp E. A., a.k( - ), ir K. A., a.k. ( - ), įregistruotą Šiaulių miesto civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr.383, turinčių du nepilnamečius vaikus, abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Patvirtino E. A. ir K. A. 2007 m. gruodžio 3 d. sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių šiomis sąlygomis:

 1. Pareiškėjai, gyvendami santuokoje bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe įgijo šį nekilnojamąjį registruotiną turtą: gyvenamąjį namą unikalus numeris ( - ), 82,45 m2 bendro ploto, sandėlį unikalus numeris ( - ), garažą unikalus numeris ( - ), kitus kiemo statinius unikalus numeris ( - ) ir žemės sklypą unikalus numeris ( - ), 0,0603 ha ploto, esančius ( - ).
 2. Pareiškėjai 1 punkte nurodytą turtą pasidalino tokiu būdu: pareiškėjui E. A. a.k( - ) po santuokos nutraukimo asmeninės nuosavybės teise atitenka nekilnojamieji daiktai, tai yra: gyvenamas namas, kurio unikalus numeris ( - ), sandėlis, kurio unikalus numeris ( - ), garažas, kurio unikalus numeris ( - ), kiti kiemo statiniai, kurių unikalus numeris ( - ) ir žemės sklypas, kurio unikalus numeris ( - ), 0,0603 ha ploto, esantys ( - ), o pareiškėjai K. A. a.k. ( - ) atitenka 190000 Lt dydžio piniginė kompensaciją už jai priklausančio nekilnojamojo turto, esančio ( - ), dalį.
 3. Piniginę kompensaciją pareiškėjas E. A. sumokės pareiškėjai K. A. iki 2008-12-01. Pasikeitus lito ir euro santykiui, kompensacija už turtą išmokama pagal atsiskaitymo dieną nustatytą banko buhalterinį kursą.

  4

 4. Namų apyvokos daiktus šalys pasidalino geranoriškai.
 5. Pareiškėjai susitaria, kad K. A. po santuokos nutraukimo toliau asmeniškai vykdys prisiimtus įsipareigojimus Palangos Kredito unijai pagal 2006-11-30 sudarytą kredito sutartį Nr. 06-116 ir grąžins likusią negrąžintą paskolos dalį pagal sudarytą grafiką.
 6. Po santuokos nutraukimo nepilnamečių vaikų E. A., gimusio ( - ) ir J. A., gimusios ( - ) gyvenamoji vieta nustatoma kartu su jų motina K. A., jos gyvenamojoje vietoje.
 7. Šalys susitaria, kad nepilnamečių vaikų tėvas E. A. mokės išlaikymą nepilnamečiams vaikams E. A., gimusiam ( - ) ir J. A., gimusiai ( - ) po 200 Lt kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki vaikai taps pilnamečiais.
 8. Nepilnamečių vaikų E. A., gimusio ( - ) ir J. A., gimusios ( - ) piniginių lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skiriama jų motina K. A..
 9. Vaikų auklėjime dalyvauja abu tėvai, bendrauja su vaikais abu tėvai, abiejų tėvų bendru sutarimu.
 10. Pareiškėjai neprašo vienas iš kito išlaikymo sau.
 11. Po santuokos nutraukimo pareiškėjams lieka tos pačios pavardės „A.“, „A.“.

5Teismas laikė, jog yra visos sąlygos santuokai nutraukti, tai yra nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai, abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, jie yra veiksnūs ir gerai supranta savo apsisprendimą, nurodė priežastis, dėl kurių, sutuoktinių manymu, jų santuoka iširo, ir duomenis dėl kreditorių, susitarė dėl vaikų išlaikymo, jų gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos, savo pavardžių po santuokos nutraukimo. Pažymėjo, kad taikytis pareiškėjai nesutiko.

6Apeliaciniu skundu pareiškėja K. A. prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 3 d. sprendimą dalyje dėl santuokoje įgyto turto padalijimo ir bylą šioje dalyje grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantės motyvai yra tokie:

71. Po sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo paaiškėjo, kad pareiškėjai pasidalino ne visą santuokoje įgytą turtą, kadangi į dalintino turto balansą nebuvo įtraukta

8E. A. individuali įmonė, kuri įregistruota šalims būnant santuokoje. Be to, E. A. pagal sutartį tenkanti ir teismo sprendimu priteista turto dalis yra visiškai neįvertinta, t.y. nenurodyta jo rinkos kaina. Apeliantė pirmosios instancijos teismui buvo pateikusi turto vertintojo UAB „Korporacija Matininkai“ 2007-07-05 surašytą preliminarią išvadą dėl turto vertės, kurioje nurodyta, kad E. A. pagal sutartį ir teismo sprendimą atitekusio turto rinkos vertė yra 485000 Lt. Todėl dalinant turtą lygiomis dalimis apeliantei turėjo atitekti turto už 242500 Lt, kai tuo tarpu pagal sutartį jai atiteko tik 190000 Lt kompensacija. Todėl teismas, dalindamas pareiškėjų bendrosios jungtinės nuosavybės teise įgytą turtą, pažeidė turto lygių dalių nustatymo, turto vertės nustatymo principus, visiškai nesudarė turto balanso, dėl ko teismo sprendimas turto padalijimo dalyje negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu.

92. Apeliantė sutartį pasirašė ne savo laisva valia, nes užsitęsus bylos nagrinėjimui, visą laiką jautė fizinę ir psichologinę grėsmę iš savo sutuoktinio pusės, kuris nenorėjo leisti apeliantei gyventi su savo vaikais.

10Atsiliepimu į pareiškėjos K. A. apeliacinį skundą pareiškėjas E. A. prašo atmesti apeliacinį skundą ir palikti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 3 d. sprendimą nepakeistą bei priteisti iš apeliantės bylinėjimosi ir atstovavimo išlaidas.

11Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

121. Panaikinus sprendimą iš dalies, iš esmės būtų pažeisti ieškovo teisėti interesai, išdėstyti ieškinio reikalavimuose dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo kartu su ieškovu, dėl neturtinės žalos atlyginimo ir kt., kurių buvo atsisakyta dėl pasirinkto taikaus ginčo išsprendimo būdo. Be to, dalies sprendimo panaikinimas pažeistų CK 3.51 str. nustatytų santuokos nutraukimo sąlygų visumos ir santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu principus.

132. E. A. įmonės, išimtinai susijusios su vieno sutuoktinio asmeniu, neįtraukimas į dalijamo turto balansą tėra tik formalaus pobūdžio pažeidimas, ištaisytinas apeliacinėje instancijoje, ir kuris negali būti pagrindu panaikinti iš esmės teisėtą sprendimą. Apeliantė, sudarydama sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, sutiko su piniginės kompensacijos dydžiu – 190000 Lt. Šis dydis adekvatus bendrai turto masei bei pagrįstas turto vertės įvertinimu, todėl nepažeidžia apeliantės turtinių interesų.

143. Apeliantė, gindama savo turtines teises, pasisako ir dėl nepilnamečių vaikų teisėtų interesų apsaugos, todėl į bylą trauktina valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija.

15Apeliacinėje instancijoje pareiškėja pakeitė savo reikalavimus. Ginčo šalys pateikė teismui ir prašė patvirtinti jų sudarytą naują sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pagal kurią tarpusavio nuolaidomis susitarė baigti civilinę bylą. Šalys sutaria dėl santuokoje įgyto turto pasidalinimo, nurodo, kad kitoje dalyje ginčo nėra. Ginčo šalys prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą santuokos nutraukimo pasekmių sutarties patvirtinimo dalyje.

16Materialinės ir procesinės teisės normos, kuriomis reglamentuojamas santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, tiesiogiai nurodo, kad santuoka nutraukiama ir sutuoktinių pateikta sutartis patvirtinama būtent teismo sprendimu, o ne kitos procesinės formos dokumentu (CK 3.53 str. 1, 3 d., 3.66 str., CPK 541 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. P. v. V. P. , bylos Nr. 3K-3-354/2006). Byla dėl santuokos nutraukimo pirmosios instancijos teisme buvo nagrinėjama pagal CK trečiosios knygos II dalies IV skyriaus ketvirtąjį skirsnį – ieškovui pareiškus ieškinį, akcentuojant atsakovės kaltę, o atsakovei pareiškus priešieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl ieškovo kaltės ir nesant sutuoktinių sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių (CK 3.60 str.). Nagrinėjant bylą dėl santuokos nutraukimo, pareiškėjai E. A. ir K. A. pateikė prašymą pirmosios instancijos teismui nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir sudarė sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurią prašė patvirtinti. Šiaulių miesto apylinkės teismas nutarė pereiti iš ginčo teisenos į supaprastintą teiseną ir 2007 m. gruodžio 3 d. sprendimu šalių santuoką nutraukė bei patvirtino pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

17Bylos apeliacinės instancijos teisme nagrinėjimo metu šalys pasiekė susitarimą - sudarė naują sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, keičiant buvusios sutarties 1, 2 ir 3 punktų formuluotes, ir pateikė ją teismui tvirtinti. Taigi šalių valia buvo sukurtos prielaidos santuokos nutraukimo bylos nagrinėjimą baigti CK trečiosios knygos II dalies IV skyriaus antrojo skirsnio nustatyta tvarka ir sąlygomis - abiejų sutuoktinių bendru sutikimu (CK 3.51 str.). Iš pateiktos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių teksto matyti, kad šalys nebeginčija santuokoje įgyto turto padalijimo. Šia taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidų būdu prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą santuokoje įgyto turto padalijimo dalyje. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tokia turto padalijimo tvarka, esant šalių suderintai valiai, neprieštarauja nei byloje surinktiems įrodymams, nei teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams (CK 1.5 str.). Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje dalyje keistinas (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

18Iš apeliantės priteistinos pašto išlaidos valstybei (CPK 88 str., 93 str., b. l. 88, t. 2).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

20Pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 3 d. sprendimą pareiškėjų K. A. ir E. A. sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo dalyje ir išdėstyti jį taip:

211. Pareiškėjai pareiškia, kad bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise santuokoje įgijo ir valdo šį dalintiną turtą:

  1. Žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį Šiauliuose ( - ), ir ant jo esančius pastatus: gyvenamąjį namą, kurio unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtą 1Alm, sandėlį, kurio unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtą 2I1m, garažą, kurio unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtą 3Glm ir kiemo statinius kurių unikalus Nr. ( - ). Šis turtas teisiškai registruotus pareiškėjo E. A. vardu pagal 1999-02-05 pirkimo-pardavimo sutartį, reg. Nr. 1367. Pareiškėjų bendru susitarimu turto vertė yra 430 000 Lt (keturi šimtai trisdešimt tūkstančių litų)
  2. E. A. individualią įmonę, kurios kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), įmonės vertė abiejų pareiškėjų susitarimu - 100 Lt (vienas šimtas litų)

222. Pareiškėjai susitaria 1 punkte nurodytą turtą pasidalinti taip:

232.1.

24Pareiškėjui E. A., a.k. ( - ) po santuokos nutraukimo atitenka šis turtas:

252.2.1. ½ dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir ant jo esančių pastatų: gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. ( - ), plane pažymėto lAlm, sandėlio, kurio unikalus Nr. ( - ), plane pažymėto 211 m, garažo, kurio unikalus Nr. ( - ), plane pažymėto 3Glm ir kiemo statinių, kurių unikalus Nr. ( - ), turto dalies vertė - 215 000 Lt (du šimtai penkiolika tūkstančių litų);

262.2.2. E. A. individuali įmonė, kurios kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), turto vertė - pareiškėjų susitarimu - 100 Lt (vienas šimtas litų),

27Viso E. A. tenka turto už 215100 Lt.

282.2.

29Pareiškėjai K. A., a.k. ( - ), po santuokos nutraukimo atitenka šis turtas:

30½ dalis žemės sklypo, kurio plotas - 0,0603 ha, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir ant jo esančių pastatų: gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. ( - )plane pažymėto lAlm, sandėlio, kurio unikalus Nr. ( - ), plane pažymėto 211 m, garažo, kurio unikalus Nr. ( - ), plane pažymėto 3Glm ir kiemo statinių, kurių unikalus Nr. ( - ), turto dalies vertė - 215 000 Lt (du šimtai penkiolika tūkstančių litų);

31Pareiškėja K. A. nereikalauja piniginės kompensacijos už pareiškėjams tenkančio turto verčių skirtumą.

322.3.

33Pareiškėjai patvirtina, kad dalinamas turtas (gyvenamasis namas) šiuo metu yra rekonstruotas ir susitaria dėti visas įmanomas pastangas ir išnaudoti visas galimybes tam, kad kiek įmanoma greičiau būtų atlikta gyvenamojo namo esamos padėties teisinė registracija, kad būtų gauti visi tam būtini leidimai ir patvirtinimai, atlikti visi juridiniai formalumai ir įteisinta esama faktinė pastatų būklė viešajame registre. Pareiškėjai susitaria, kad šiame punkte numatytus juridinius formalumus abu pareiškėjai įsipareigoja atlikti ne vėliau kaip per du mėnesius nuo šios sutarties patvirtinimo teismo sprendimus.

342.4 Pareiškėjai įsipareigoja per 1,5 (pusantro) mėnesio nuo šios sutarties 2.3 punkte numatytų formalumų ir esamos turto faktinės būklės įteisinimo notariškai patvirtinta sutartimi nustatyti tokią turto naudojimosi tvarką pagal kurią:

35pareiškėjui E. A., a.k. ( - ) tenka naudotis gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. ( - ), pirmojo aukšto patalpos, plane pažymėtos 1-1 (2.83 m2), 1-4 (9.13 m2), 1-5 (13,95m2), 1-10 (5,87 m2), o taip pat ½ dalis patalpų, plane pažymėtų 1-2 (5,95 m2), 1-3 (10,89 m2), 1-9 (8,88 m2), padalinant šias patalpas lygiai pusiau tiesia linija, einančia išilgai gyvenamojo namo.

36pareiškėjai K. A., a.k. ( - ), tenka naudotis gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. ( - ), pirmojo aukšto patalpos, plane pažymėtos 1-6 (18,43 m2), 1-7 (10,17 m2), 1-8 (9,65 m2), o taip pat l/2 dalis patalpų, plane pažymėtų 1-2 (5,95 m2), 1-3 (10,89 m2), 1-9 (8,88 m2), padalinant šias patalpas lygiai pusiau tiesia linija, einančia išilgai gyvenamojo namo;

37virš pirmojo aukšto esanti salka (mansarda) dalinama menama išilgine linija lygiai per pusę; kiekvienas pareiškėjas naudojasi ta salkos (mansardos) dalimi, kuri yra virš kiekvienam pareiškėjui tenkančių naudotis gyvenamojo namo pirmojo aukšto patalpų;

38žemės sklypo naudojimosi tvarka ta pačia notariškai patvirtinta sutartimi dėl turto naudojimosi tvarkos nustatymo nustatoma tokia: kiekvienam pareiškėjui tenka lygiai tokio pat ploto žemės sklypo, neužstatyto gyvenamuoju namu, dalys. Žemės sklypo naudojimosi ribos nustatomos taip: vedant tiesią linija statmenai ( - ) gatvei iki gyvenamojo namo, kurio plotis - 9,50 m., vidurio ir vedant tiesią liniją nuo gyvenamojo namo šiaurinės kraštinės iki sklypo šiaurinės ribos Šiaurės - pietų kryptimi. Antroji sklypą dalinanti menama linija nustatoma taip pat: statmenai ( - ) gatvei ir eina taip, kad gyvenamuoju namu faktiškai neužstatytos žemės plotas kiekvienam naudotojui (pareiškėjai K. A. ir pareiškėjui E. A.) būtų visiškai vienodo ploto.

39E. A. tenka naudotis žemės sklypo dalis, kurioje yra pagalbiniai pastatai - sandėlis 2Ilm ir garažas 3Glm. Šie pagalbiniai pastatai taip pat tenka naudotis E. A..

40Pareiškėjai susitaria, kad kiemo statiniais pareiškėjai naudosis bendrai - t.y. ta dalimi, kuri kiekvienam iš pareiškėjų tenka, nustačius žemės sklypo naudojimo tvarką. Šulinys pagal sutartą žemės sklypo naudojimosi tvarką tenka naudotis pareiškėjui E. A., todėl E. A. įsipareigoja netrukdyti K. A. leisti įsirengti vandentiekį savo naudojamoje namo dalyje, leisti atlikti kasimo ar kitokius tam būtinus darbus pareiškėjo E. A. dalyje.

41Pareiškėjai pareiškia, kad jiems yra žinoma, jog notariškai patvirtinta turto naudojimosi sutartis gali būti panaudota prieš trečiuosius atvejus tik tuo atveju, jeigu ji bus įregistruota viešajame registre.

422.5. Pareiškėjai susitaria, kad pareiškėjas E. A. niekaip netrukdys K. A., jai pageidaujant, įrengti jos naudojimui tenkančioje gyvenamojo namo dalyje kanalizaciją vandentiekį, šildymo sistemą leis naudotis elektra iki bus pasiektas susitarimas ir kompromisas dėl atskiro elektros įvado įrengimo tuo atveju, jeigu gyvenamojo namo dalimis naudosis skirtingi naudotojai.

432.6. Pareiškėjai susitaria nepriklausomai nuo aukščiau išdėstytų susitarimų dėl faktinės gyvenamojo namo padėties įteisinimo, įregistravimo viešajame registre, naudojimosi tvarkos nustatymo tęsti viso žemės sklypo su ant jo esančiais pastatais, esančių ( - ) pardavimo procesą kuris yra pradėtas, dėti visas įmanomas pastangas ir išnaudoti visas galimybes tam, kad turtas būtų parduotas už ne mažesnę nei 430 000 Lt (keturi šimtai trisdešimt tūkstančių litų) kainą po to pasidalinant gautus pardavimo pinigus po lygiai kiekvienam pareiškėjui. Tuo atveju, jeigu turto už tokią kainą parduoti nepavyktų, pareiškėjai susitaria, kad nuo 2008 m. spalio 1 d. turto pardavimo kaina mažinama iki 400 000 Lt (keturi šimtai tūkstančių litų), po pardavimo pasidalinant gautus už turto pardavimą pinigus po lygiai kiekvienam pareiškėjui. Tuo atveju, jeigu viso turto už tokią kainą parduoti nepavyktų iki 2008-12-31, pareiškėjai turi teisę abiejų šalių sutarimu toliau pardavinėti kiekvienas jam priklausančią turto dalį arba naudotis kiekvienas jam priklausančia turto dalimi savo nuožiūra. Tuo atveju, jeigu pareiškėjams nepavyktų parduoti jiems priklausančio žemės sklypo su gyvenamuoju namu ir pagalbiniais pastatais, esančių ( - ), pareiškėjai turi teisę naudotis turtu savo nuožiūra: sudarinėti turto perleidimo, įkeitimo sutartis dėl kiekvienam iš pareiškėjų priklausančios dalies, kitaip disponuoti turtu, turi teisę rekonstruoti ar kitaip pertvarkyti kiekvienam iš pareiškėjų priklausančią turto dalį. Pareiškėjai įsipareigoja netrukdyti vienas kitam laisvai disponuoti kitam pareiškėjui priklausančia turto dalimi ir, esant būtinybei, bendradarbiauti. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjui E. A. tenkanti naudotis gyvenamojo namo dalis yra su patogumais, o K. A. tenkanti naudotis dalis - be jų, E. A. įsipareigoja netrukdyti K. A. visus šiuos patogumus įsirengti jos naudojamoje namo dalyje, t.y. įsipareigoja tuo tikslu leisti įeiti į jam priklausančią pastatų ir žemės sklypo dalį, leisti atlikti būtinus vandentiekio, kanalizacijos, šildymo sistemos įrengimo darbus (kasimo, sienos prakirtimo ir kitus būtinus darbus), dalyvaujant E. A., jeigu tai bus susiję su E. A. naudojama nuosavybe.

443. Pareiškėjai susitaria, kad visas be išimties išlaidas, susijusias su bendro pareiškėjų turto, esančio adresu ( - ), rekonstrukcijos (šiuo metu esamos faktinės padėties) įteisinimu ir turto naudojimosi tvarkos - tokios, kokia ji yra sutarta aukščiau - nustatymu bei įregistravimu, o taip pat viso turto pardavimo išlaidomis tuo atveju, jeigu pareiškėjai visą aukščiau minimą turtą parduotų kartu (žemės sklypo, pastatų matavimais, pardavimo įforminimu ir įregistravimu, turto naudojimosi tvarkos nustatymu ir įregistravimu viešajame registre pardavėjai dalinasi lygiomis dalimis. Į šiame punkte numatytas išlaidas neįtraukiamos išlaidos, kurios yra daromos vieno iš pareiškėjų jo naudojamai turto daliai rekonstruoti, pagerinti ar išlaikyti

45Pareiškėjai susitaria, kad tuo atveju, jeigu be aiškiai svarbių pateisinamų priežasčių kuris nors iš pareiškėjų pažeidžia aukščiau nustatytus turto rekonstrukcijos įregistravimo, naudojimosi tvarkos nustatymo, pažymų ar kitų dokumentų užsakymo terminus, jis privalo sumokėti kitam pareiškėjui 50 Lt (penkiasdešimt litų) baudą už kiekvieną praleistą po termino dieną.

464. Namų apyvokos daiktus šalys pasidalino geranoriškai.

475. Pareiškėjai susitaria, kad K. A. po santuokos nutraukimo toliau asmeniškai vykdys prisiimtus įsipareigojimus Palangos Kredito unijai pagal 2006-11-30 sudarytą kredito sutartį Nr. 06-116 ir grąžins likusią negrąžintą paskolos dalį pagal sudarytą grafiką.

486. Po santuokos nutraukimo nepilnamečių vaikų E. A., gimusio ( - ) ir J. A., gimusios ( - ) gyvenamoji vieta nustatoma kartu su jų motina K. A., jos gyvenamojoje vietoje.

497. Šalys susitaria, kad nepilnamečių vaikų tėvas E. A. mokės išlaikymą nepilnamečiams vaikams E. A., gimusiam ( - ) ir J. A., gimusiai ( - ) po 200 Lt kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki vaikai taps pilnamečiais.

508. Nepilnamečių vaikų E. A., gimusio ( - ) ir J. A., gimusios ( - ) piniginių lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skiriama jų motina K. A..

519. Vaikų auklėjime dalyvauja abu tėvai, bendrauja su vaikais abu tėvai, abiejų tėvų bendru sutarimu.

5210. Pareiškėjai neprašo vienas iš kito išlaikymo sau.

5311. Po santuokos nutraukimo pareiškėjams lieka tos pačios pavardės „A.“, „A.“.

54Likusioje dalyje Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

55Priteisti iš pareiškėjos K. A. (a.k. ( - ), gyv. ( - ) 8,26 Lt (aštuonis litus 26 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinėje instancijoje valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Nagrinėjant bylą dėl santuokos nutraukimo, pareiškėjai E. A. ir K. A.... 3. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2007 m. gruodžio 3 d. sprendimu nutraukė... 4.
 • Namų apyvokos daiktus šalys pasidalino... 5. Teismas laikė, jog yra visos sąlygos santuokai nutraukti, tai yra nuo... 6. Apeliaciniu skundu pareiškėja K. A. prašo panaikinti Šiaulių miesto... 7. 1. Po sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo paaiškėjo,... 8. E. A. individuali įmonė, kuri įregistruota šalims būnant santuokoje. Be... 9. 2. Apeliantė sutartį pasirašė ne savo laisva valia, nes užsitęsus bylos... 10. Atsiliepimu į pareiškėjos K. A. apeliacinį skundą pareiškėjas E. A.... 11. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:... 12. 1. Panaikinus sprendimą iš dalies, iš esmės būtų pažeisti ieškovo... 13. 2. E. A. įmonės, išimtinai susijusios su vieno sutuoktinio asmeniu,... 14. 3. Apeliantė, gindama savo turtines teises, pasisako ir dėl nepilnamečių... 15. Apeliacinėje instancijoje pareiškėja pakeitė savo reikalavimus. Ginčo... 16. Materialinės ir procesinės teisės normos, kuriomis reglamentuojamas... 17. Bylos apeliacinės instancijos teisme nagrinėjimo metu šalys pasiekė... 18. Iš apeliantės priteistinos pašto išlaidos valstybei (CPK 88 str., 93 str.,... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 3 d. sprendimą... 21. 1. Pareiškėjai pareiškia, kad bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės... 22. 2. Pareiškėjai susitaria 1 punkte nurodytą turtą pasidalinti taip:... 23. 2.1.... 24. Pareiškėjui E. A., a.k. ( - ) po santuokos nutraukimo atitenka šis turtas:... 25. 2.2.1. ½ dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir... 26. 2.2.2. E. A. individuali įmonė, kurios kodas ( - ), buveinės adresas ( - ),... 27. Viso E. A. tenka turto už 215100 Lt.... 28. 2.2.... 29. Pareiškėjai K. A., a.k. ( - ), po santuokos nutraukimo atitenka šis turtas:... 30. ½ dalis žemės sklypo, kurio plotas - 0,0603 ha, unikalus Nr. ( - ), esančio... 31. Pareiškėja K. A. nereikalauja piniginės kompensacijos už pareiškėjams... 32. 2.3.... 33. Pareiškėjai patvirtina, kad dalinamas turtas (gyvenamasis namas) šiuo... 34. 2.4 Pareiškėjai įsipareigoja per 1,5 (pusantro) mėnesio nuo šios sutarties... 35. pareiškėjui E. A., a.k. ( - ) tenka naudotis gyvenamojo namo, kurio unikalus... 36. pareiškėjai K. A., a.k. ( - ), tenka naudotis gyvenamojo namo, kurio unikalus... 37. virš pirmojo aukšto esanti salka (mansarda) dalinama menama išilgine linija... 38. žemės sklypo naudojimosi tvarka ta pačia notariškai patvirtinta sutartimi... 39. E. A. tenka naudotis žemės sklypo dalis, kurioje yra pagalbiniai pastatai -... 40. Pareiškėjai susitaria, kad kiemo statiniais pareiškėjai naudosis bendrai -... 41. Pareiškėjai pareiškia, kad jiems yra žinoma, jog notariškai patvirtinta... 42. 2.5. Pareiškėjai susitaria, kad pareiškėjas E. A. niekaip netrukdys K. A.,... 43. 2.6. Pareiškėjai susitaria nepriklausomai nuo aukščiau išdėstytų... 44. 3. Pareiškėjai susitaria, kad visas be išimties išlaidas, susijusias su... 45. Pareiškėjai susitaria, kad tuo atveju, jeigu be aiškiai svarbių... 46. 4. Namų apyvokos daiktus šalys pasidalino geranoriškai.... 47. 5. Pareiškėjai susitaria, kad K. A. po santuokos nutraukimo toliau... 48. 6. Po santuokos nutraukimo nepilnamečių vaikų E. A., gimusio ( - ) ir J. A.,... 49. 7. Šalys susitaria, kad nepilnamečių vaikų tėvas E. A. mokės išlaikymą... 50. 8. Nepilnamečių vaikų E. A., gimusio ( - ) ir J. A., gimusios ( - )... 51. 9. Vaikų auklėjime dalyvauja abu tėvai, bendrauja su vaikais abu tėvai,... 52. 10. Pareiškėjai neprašo vienas iš kito išlaikymo sau.... 53. 11. Po santuokos nutraukimo pareiškėjams lieka tos pačios pavardės... 54. Likusioje dalyje Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 3 d.... 55. Priteisti iš pareiškėjos K. A. (a.k. ( - ), gyv. ( - ) 8,26 Lt (aštuonis...