Byla e2-9151-400/2016
Dėl skolos priteisimo atsakovui L. Š

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rima Šimbelytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovui L. Š..

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1940,01 Eur paskolą, 1444,47 Eur palūkanas, 172,92 Eur administravimo mokestį, 42,02 Eur delspinigius, 31,41 Eur vėlavimo palūkanas, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

4Atsakovas buvo įpareigotas per 20 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2016 m. lapkričio 4 d. asmeniškai. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių.

7Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas L. Š. 2015 m. gruodžio 15 d. ieškovės administruojamame portale www.savy.lt elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_( - ) dėl kredito sutarties sudarymo su portale registruotu (-ais) skolintoju (-ais) 2 000 eurų sumai. Tarp minėto portalo registruotų skolintojų įvyko aukcionas, kurio pagrindu tarp atsakovo ir skolintojų buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 2 000 eurų kreditas 36 mėnesių laikotarpiui, kurį, mokėdamas kartu su 43 procento dydžio palūkanomis (bendra vartojimo kredito kaina), jis turėjo grąžinti dalimis pagal grafiką. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, skolintojams laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovė, įgijusi skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2016 m. spalio 14 d. pateikė atsakovui pranešimą, kuriuo informavo apie Sutarties nutraukimą nuo pranešimo dienos, taip pat apie reikalavimo teisių automatinį perėmimą Sutartyje, nuo pranešimo dienos Sutarties kreditoriumi esant uždarąją akcinę bendrovę (toliau – UAB) „Bendras finansavimas“.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1, 2 dalis, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės.

9Pagal CK 6.881 straipsnį, kredito gavėjas (atsakovas) privalo grąžinti kreditoriui (ieškovei) gautą sumą ir mokėti palūkanas. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu; arba kreditus, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, bendrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui ar paslaugai pirkti teikiamą kreditą (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškove, todėl iš atsakovo priteistina 1 940,01 eurų skola (negrąžintas kreditas), 1 444,47 eurų palūkanos ir 172,92 eurų administravimo mokestis ieškovės naudai (CPK 178 straipsnis).

10Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (CK 6.71 straipsnis). Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 31,41 eurų vėlavimo palūkanas ir 42,02 eurų delspinigius už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Iš ieškovės pateiktos mokesčių paskaičiavimo lentelės matyti, jog palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už tą patį laikotarpį. Palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra didesni, todėl į jų dydį įskaitytinos prašomos priteisti vėlavimo palūkanos. Dėl nurodytų priežasčių iš atsakovo priteistini 42,02 eurų delspinigiai, o ieškovės reikalavimas dėl 31,41 eurų vėlavimo palūkanų priteisimo atmestinas.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Tuo vadovaujantis iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (3 599,42 eurų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. lapkričio 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Vadovaujantis CPK 80 straipsnio 1 dalimi, 93 straipsniu, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (99,13 procentų) iš atsakovo priteistina 81,29 eurų žyminio mokesčio ir 718,69 eurų išlaidų advokato teisinei pagalbai, iš viso – 799,98 eurų bylinėjimosi išlaidos ieškovės naudai.

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija minimalaus 3,00 eurų dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsniu, 285 – 288 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo L. Š., asmens kodas ( - ) 1 940,01 Eur (vieno tūkstančio devynių šimtų keturiasdešimt eurų 01 ct) skolą, 1 444,47 Eur (vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt keturių eurų 47 ct) palūkanas, 172,92 Eur (vieno šimto septyniasdešimt dviejų eurų 92 ct) administravimo mokestį, 42,02 Eur (keturiasdešimt dviejų eurų 02 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (3 599,42 eurų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. lapkričio 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 799,98 Eur (septynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų 98 ct) bylinėjimosi išlaidas - ieškovės UAB „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527, naudai.

17Likusią ieškinio dalį atmesti.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai