Byla e2A-1281-302/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „HSC Baltic“, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danguolės Martinavičienės ir Jūratės Varanauskaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės „Verslo“ ieškinį atsakovei Kėdainių rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „HSC Baltic“, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovės (toliau – ir UAB) „Verslo“ ieškiniu prašė pripažinti, kad perkančiosios organizacijos sprendimas dėl laimėtojo nustatymo yra nepagrįstas bei neatitinkantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau –VPĮ) reikalavimų, ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė nurodė, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdė supaprastintą viešąjį pirkimą Nr. 426945 „Universalaus daugiafunkcinio aikštyno įrengimo rangos darbai pagal techninį projektą „Universalaus daugiafunkcinio aikštyno Chemikų g. 30, Kėdainių m., Kėdainių r. sav., statybos projektas“ (toliau – Pirkimas), kuriam ieškovė pateikė pasiūlymą. Pirkimas buvo vykdomas pagal patikslintas sąlygas. Tenkinusi ieškovės pateiktą pretenziją, atsakovė 2019 m. balandžio 11 d. patikslino Pirkimo sąlygas, panaikindama Pirkimo sąlygų 12.6, 12.7, 12.8 papunkčių kriterijus ir palikdama tik šiuos kriterijus: pasiūlymo kaina (C) – X = 75; darbų atlikimo terminas (T1) – Y1 = 15; sąžiningos prekybos sąlygos (T2) – Y2 = 10. Ieškovės teigimu, atliktas Pirkimo sąlygų pakeitimas neatitinka VPĮ reikalavimų ir įtvirtintų principų, todėl laikytina, kad Pirkimas vykdytas neteisėtai.

103.

11Taip pat ieškovė nurodė, kad, perkančiajai organizacijai sudarius pasiūlymų eilę, Pirkimo laimėtoja buvo pripažinta UAB „HSC Baltic“, tačiau ieškovei nebuvo suteikta galimybė susipažinti su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu iki sutarties sudarymo, nukeliant sutarties sudarymo terminą, tokiu būdu buvo pažeistos VPĮ 103 straipsnio 2 dalies nuostatos. Ieškovės teigimu, iš esmės Pirkimo laimėtoją lėmė minėtas Pirkimo sąlygų pakeitimas, kai vietoj darbo užmokesčiui skirtų 5 balų, šie balai buvo padidinti iki 10, suteikiant dvigubai didesnę kriterijaus reikšmę bendriems ekonominio naudingumo balams. Ieškovė tvirtino, kad UAB „HSC Baltic“ pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų, nes iš pasiūlyme pateikto įkainoto veiklų sąrašo matyti, jog tiekėja UAB „HSC Baltic“ pateikė pasiūlymą ne visam perkančiosios organizacijos nustatytam Pirkimo objektui (darbų / paslaugų kiekiui). 2019 m. birželio 12 d. paaiškinimu UAB „HSC Baltic“ tik patvirtino, jog jos pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų, be to, šiuo paaiškinimu akivaizdžiai pakeitė savo pasiūlymą, nurodydama, kad laikinas informacinis stendas įvertintas ne 500 Eur, kaip nurodyta pasiūlyme, bet 250 Eur, nes likusią 250 Eur sumą sudaro nuolatinio informacinio stendo įrengimas, o geodeziniai matavimai įvertinti ne 500 Eur, kaip nurodyta pasiūlyme, bet 250 Eur, nes likusią 250 Eur sumą sudaro kadastrinių matavimų bylos su patikra parengimas.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

144.

15Kauno apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimu ieškinį atmetė ir panaikino Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 23 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones nuo sprendimo įsiteisėjimo.

165.

17Teismas nurodė, kad ieškovė neginčijo atsakovės sprendimo nei dėl Pirkimo sąlygų pakeitimo, nei dėl Pirkimo procedūrų pratęsimo, be to, šie klausimai nebuvo kelti ir vėlesnėse pretenzijose, todėl šių klausimų teismas nenagrinėjo, byloje sprendė klausimą tik dėl to, ar UAB „HSC Baltic“ pagrįstai buvo išrinkta Pirkimo laimėtoja. Teismas pažymėjo, kad tokios pozicijos laikosi ir Viešųjų pirkimų tarnyba 2019 m. rugpjūčio 12 d. išvadoje Nr. 4S-938 (7.7).

186.

19Teismas nustatė, kad Pirkimo sąlygų 7 priede pateiktame įkainotų veiklų sąraše, be kita ko, numatyti šie rangos darbai: laikino informacinio stendo įrengimas (5 eilutė), nuolatinio informacinio stendo įrengimas (6 eilutė), kadastrinių matavimų bylos su patikra parengimas (7 eilutė), geodeziniai matavimai ir kt. (8 eilutė). 2019 m. gegužės 9 d. UAB „HSC Baltic“ pasiūlymo kaina – 1 348 513,02 Eur, įkainotų veiklų sąraše nurodyta, kad laikino informacinio stendo įrengimas – 500 Eur, nuolatinio informacinio stendo įrengimas – 0,00 Eur, kadastrinių matavimų bylos su patikra parengimas – 0,00 Eur, geodeziniai matavimai ir kt. – 500 Eur. Atsakydamas į atsakovės paklausimą, trečiasis asmuo paaiškino, kad Pirkimo sąlygų 7 priede pateiktame Įkainotų veiklų sąrašo 6 ir 7 eilutėse nustatytas paslaugas / darbus atliks, kad 6 eilutėje nurodytos paslaugos / darbai įtraukti į 5 eilutės darbų grupę ir sudaro pusę eilutės kainos sumos (laikino informacinio stendo įrengimas – 250 Eur, nuolatinio informacinio stendo įrengimas – 250 Eur), 7 eilutė įtraukta į 8 eilutės darbų grupę ir sudaro pusę tos eilutės kainos sumos (kadastrinių matavimų bylos su patikra parengimas – 250 Eur, geodeziniai matavimai ir kt. – 250 Eur).

207.

21Įvertinęs minėtas aplinkybes, teismas darė išvadą, kad po trečiojo asmens paaiškinimo bendra jo pasiūlymo kaina ir paslaugų / darbų grupės kaina nepakito. Tai, kad tam tikrų paslaugų, t. y. nuolatinio stendo įrengimo bei kadastrinių matavimo bylos su patikra parengimo darbai, pasiūlyme įkainoti nuliniu tarifu, teismo nuomone, nereiškia, jog, aiškindama pasiūlymą, UAB „HSC Baltic“ jį pakeitė (VPĮ 55 straipsnio 9 dalis), todėl teismas ieškovės argumentus dėl to, kad trečiojo asmens pasiūlymas buvo pateiktas ne visam Pirkimo objektui, atmetė kaip nepagrįstus.

228.

23Teismas nustatė, kad perkančioji organizacija tiekėjų pasiūlymus vertino pagal ekonominį naudingumą, t. y. ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą rinko pagal kainos ir kokybės santykį. Pirkimo sąlygų 12.1 papunktyje buvo nurodyta, kad ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, numatyti vertinimo kriterijai bei jų lyginamieji svoriai: 1) pasiūlymo kaina (C); 2) darbų atlikimo terminas (T1); 3) Sąžiningos prekybos sąlygos (T2). Pagal trečiąjį kriterijų „Sąžiningos prekybos sąlygos (T2)“ vertinama, kiek tiekėjo siūlomas (numatomas) mokėti atlyginimas Pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams viršija jo arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kilmės šalyje nustatytą minimalų darbo užmokestį. Be to, pagal Pirkimo sąlygas tiekėjas turi įsipareigoti, kad jo siūlomas (numatomas) mokėti vidutinis darbo užmokestis (skaičiuojant ne mažiau kaip 10 nurodytų darbuotojų darbo užmokestį) visą sutarties vykdymo laikotarpį bus ne mažesnis, nei nurodytas pasiūlyme. Jeigu dalyvio pasiūlyme nurodytas vidutinis darbo užmokestis yra mažesnis arba lygus dalyvio kilmės šalyje nustatytam minimaliam darbo užmokesčiui, dalyvio pasiūlymo ekonominio naudingumo kriterijus „Sąžiningos prekybos sąlygos (T1)“ vertinamas 0 balų. Taip pat numatyta, kad tiekėjo pasiūlyme nurodytas vidutinis darbo užmokestis pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams bus įtrauktas į Pirkimo sutartį ir taps esmine sutarties sąlyga.

249.

25Tiekėjos UAB „HSC Baltic“ pasiūlyme nurodyta, kad siūlomas numatomas mokėti vidutinis užmokestis yra 2 150 Eur, t. y. statybos darbų vadovui numatomas mokėti mėnesinis darbo užmokestis – 3 000 Eur, projektų vadovui – 5 000 Eur, specialiųjų statybos darbų vadovui – 3 000 Eur, statinio projekto vadovui – 3 000 Eur), meistrui – 1 500 Eur, statybos darbininkams (5 darbininkai) – po 1 200 Eur.

2610.

27Vertindamas ieškovės argumentus dėl to, kad UAB „HSC Baltic“ pasiūlyme nurodytas įsipareigojamas mokėti darbo užmokestis kelia pagrįstų abejonių, teismas nurodė, jog tiekėjo, iki pasiūlymų pateikimo darbuotojams mokėjusio mažesnius atlyginimus, pasiūlymas formaliai negali būti pripažintas neatitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimų. Be to, teismas pažymėjo, kad Pirkimo sutarties 5.9.4 papunktyje numatyta, jog už ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus (vidutinis darbo užmokestis pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams) neįgyvendinimo ir / ar nesilaikymo atvejį rangovas privalės sumokėti užsakovui 10 000 Eur dydžio baudą, o baudos sumokėjimas neatleidžia rangovo nuo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Tai, teismo nuomone, reiškia, kad perkančioji organizacija, nustatydama ekonominio naudingumo kriterijus ir skirdama už juos balus, numatė griežtą kontrolės mechanizmą sutarties vykdymo metu.

2811.

29Teismas sprendė, kad perkančioji organizacija tinkamai įvertino trečiojo asmens pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygose numatytiems reikalavimams, nepažeidė VPĮ 17 straipsnyje įtvirtintų lygiateisiškumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

3012.

31Taip pat teismas darė išvadą, kad prašymas susipažinti su laimėjusiu tiekėjo pasiūlymu nelėmė privalomo sutarties sudarymo atidėjimo termino taikymo (šiuo atveju pratęsimo, nes toks terminas buvo nustatytas 2019 m. birželio 28 d. sprendime), todėl ieškovės argumentus dėl atsakovės sprendimo netaikyti sutarties sudarymo atidėjimo termino iki ieškovei bus pateiktas susipažinti pirkimo laimėtojo pasiūlymas teismas taip pat atmetė kaip nepagrįstus.

32III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3313.

34Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Verslo“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:

3513.1.

36Šiuo atveju pažeidimas dėl esminių Pirkimo sąlygų pakeitimo yra akivaizdus, tai patvirtino ir Viešųjų pirkimų tarnyba, todėl pirmosios instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) turėjo kvalifikuoti perkančiosios organizacijos padarytus viešųjų pirkimų principų pažeidimus.

3713.2.

38Priimdamas sprendimą, pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl perkančiosios organizacijos pareigos pasiūlymus vertinant siaurąja prasme ir dėl tiekėjų teisės paaiškinti bei patikslinti savo pasiūlymus siaurąja prasme. Teismas klaidingai vertino UAB „HSC Baltic“ pasiūlymo patikslinimą kaip kainos pagrindimą. Iš trečiojo asmens UAB „HSC Baltic“ pasiūlyme pateikto Įkainoto veiklų sąrašo matyti, kad tiekėja pateikė pasiūlymą ne visam Pirkimo objektui (darbų / paslaugų kiekiui), t. y. tiekėja nesiūlė įrengti nuolatinį informacinį stendą, taip pat nesiūlė parengti kadastrinių matavimų bylą su patikra, todėl jos pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų reikalavimų. UAB „HSC Baltic“ 2019 m. birželio 12 d. paaiškinimu tik patvirtino, kad ji pakeitė pasiūlymą, nurodydama naujus duomenis, t. y. nurodė, jog laikinas informacinis stendas įvertintas ne 500 Eur (kaip nurodyta pasiūlyme), bet 250 Eur, taip pat ir geodeziniai matavimai įvertinti ne 500 Eur (kaip nurodyta pasiūlyme), o 250 Eur. Tokiu tiekėjos paaiškinimu devalvuojama VPĮ 57 straipsnio (neįprastai maža pasiūlymo kaina) reikšmė ir netiesiogiai keičiama Pirkimo sutartis.

3913.3.

40Teismas nepagrįstai neatsižvelgdamas į neteisėtą Pirkimo sąlygų pakeitimą vertino UAB „HSC Baltic“ nurodytą siūlomą darbo užmokestį. Iš esmės Pirkimo laimėtoją nagrinėjamu atveju lėmė Pirkimo sąlygų pakeitimas, kai vietoj darbo užmokesčiui skirtų 5 balų šie balai buvo padidinti iki 10 balų, taip suteikiant dvigubai didesnę kriterijaus reikšmę bendriems ekonominio naudingumo balams, ir abejotinas, rinkos realijų neatitinkantis, tiekėjos UAB „HSC „Baltic“ nurodytas darbo užmokestis. Atsižvelgiant į darbų vykdymo terminą (8 mėnesiai) ir Pirkimo sutarties vertę (1 300 000 Eur), rangovui gali apsimokėti laimėti nesąžiningai pirkimą (nurodžius nerealiai didelį darbo užmokestį) ir sumokėti 80 000 Eur baudą per visą sutarties laikotarpį, nesilaikant įsipareigojimo dėl pasiūlyme nurodyto darbo užmokesčio mokėjimo.

4113.4.

42Teismas netinkamai vertino bylos aplinkybes, nurodydamas, kad ieškovė 2019 m. liepos 7 d. pretenzijoje neginčijo perkančiosios organizacijos sprendimo, o tik prašė leisti susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu, todėl nereikėjo taikyti sutarties sudarymo atidėjimo termino.

4314.

44Atsakovė Kėdainių rajono savivaldybės administracija atsiliepime apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos esminius argumentus:

4514.1.

46Atsakovė 2019 m. balandžio 11 d. protokolu Nr. VPN-223 nepakeitė reikalavimų kvalifikacijai, techninės specifikacijos, sutarties tipo, Pirkimo objekto, pačios ieškovės iniciatyva pakeistas buvo tik pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, kuris negali būti vertinamas kaip esminė Pirkimo sąlyga. Perkančioji organizacija 2019 m. balandžio 11 d. raštu Nr. VPS-411 informavo visus tiekėjus apie patikslintas Pirkimo sąlygas, be to, pasiūlymo pateikimo terminas buvo nukeltas iš 2019 m. balandžio 25 d. 13 val. į 2019 m. gegužės 9 d. 16 val., todėl visi potencialūs tiekėjai turėjo pakankamai laiko susipažinti su Pirkimo sąlygų pakeitimu.

4714.2.

48Remdamasi trečiojo asmens UAB „HSC Baltic“ pateiktais kainos pagrindimo įrodymais bei papildomai pateiktais kainos pagrįstumo paaiškinimais, kuriais bendra pasiūlymo kaina ir pasiūlymo esmė nebuvo pakeista, atsakovė pagrįstai pripažino, kad trečiasis asmuo bus patikimas ir pajėgus kontrahentas tinkamai vykdyti paslaugų teikimo sutartį.

4914.3.

50Teikdama pasiūlymą ieškovė sutiko su atsakovės parengtomis Pirkimo sąlygomis visa apimtimi, įskaitant ir atsakovės nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus, kurių įstatyme nustatyta tvarka neginčijo, todėl ieškovės keliamos abejonės dėl darbo užmokesčiui skirtų balų turėtų būti vertinamos kaip nepagrįstos. Be to, ieškovė nesilaikė ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos, nes 2019 m. liepos 11 d. pretenzijoje neginčijo UAB „HSC Baltic“ pasiūlyme nurodyto darbo užmokesčio.

5114.4.

52Ieškovė 2019 m. liepos 8 d. pretenzijoje prašė leisti susipažinti su laimėtojo pasiūlymu iki Pirkimo sutarties sudarymo, tačiau minėtoje pretenzijoje nebuvo ginčijami konkurso rezultatai ir atsakovės priimti sprendimai. Vien tai, kad buvo pateiktas prašymas susipažinti su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu, nesudarė privalomo pagrindo taikyti sutarties sudarymo atidėjimo terminą, todėl atsakovė galėjo sudaryti sutartį su konkurso laimėtoju.

53Teisėjų kolegija

konstatuoja:

54IV.

55Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5615.

57Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

5816.

59Nagrinėjamu atveju apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais: pirma, perkančioji organizacija pakeitė Pirkimo sąlygas, tačiau Pirkimo nenutraukė ir nepagrįstai tęsė pradėtas Pirkimo procedūras; antra, teismas klaidingai vertino UAB „HSC Baltic“ pasiūlymo patikslinimą – trečiasis asmuo pateiktu paaiškinimu pakeitė pasiūlymą, nurodydamas naujus duomenis, o ne jį patikslino; trečia, teismas nepagrįstai neatsižvelgdamas į neteisėtą Pirkimo sąlygų pakeitimą vertino UAB „HSC Baltic“ nurodytą siūlomą darbo užmokestį; ketvirta, teismas nepagrįstai sprendė, kad, ieškovei 2019 m. liepos 7 d. pateikus pretenziją, nereikėjo taikyti sutarties sudarymo atidėjo termino. Neišeinant už apeliacinio skundo ribų, toliau bus vertinamas minėtų ieškovės apeliacinio skundo argumentų pagrįstumas. Dėl esminių faktinių bylos aplinkybių

6017.

61Iš bylos medžiagos matyti, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdė supaprastintą viešąjį pirkimą Nr. 426945 „Universalaus daugiafunkcinio aikštyno įrengimo rangos darbai pagal techninį projektą „Universalaus daugiafunkcinio aikštyno Chemikų g. 30, Kėdainių m., Kėdainių r. sav., statybos projektas“. Pirkimas buvo vykdomas pagal Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Darbų viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2019 m. kovo 21 d. protokolu Nr. VPN-171 patvirtintas pirkimo sąlygas, patikslintas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Darbų viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2019 m. balandžio 11 d. protokolu Nr. VPN-2232-146, atsižvelgiant į ieškovės 2019 m. kovo 29 d. pateiktą pretenziją.

6218.

63Pirkimo objektas – darbo projekto parengimas, rangos darbų pagal techninį projektą „Universalaus daugiafunkcinio aikštyno Chemikų g. 30, Kėdainių m., Kėdainių r. sav., statybos projektas“ Nr. 17-62, patvirtintą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. AD-1-665, atlikimas, kadastrinių matavimų bylos su patikra parengimas, geodezinių matavimų atlikimas, laikino, o pabaigus darbus, nuolatinio informacinio stendo įrengimas (Pirkimo sąlygų 2.1 papunktis).

6419.

652019 m. gegužės 9 d. ieškovė pateikė pasiūlymą ginčo Pirkimui. Įvertinusi neatmestus dalyvių pasiūlymus, 2019 m. birželio 28 d. sprendimu perkančioji organizacija sudarė pasiūlymų eilę, laimėtoju buvo pripažintas UAB „HSC Baltic“ pasiūlymas – 98,5833 ekonominio naudingumo balai, ieškovės UAB „Verslo“ pasiūlymas liko antras – 96,7442 ekonominio naudingumo balai.

6620.

67Ieškovė 2019 m. birželio 28 d. paprašė perkančiosios organizacijos leisti susipažinti su laimėtojo pasiūlymu. Atsakovė 2019 m. liepos 3 d. CVP IS priemonėmis informavo, kad sutarties pasirašymo terminas nebus atidėtas, todėl ieškovė 2019 m. liepos 5 d. perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją dėl tiekėjo teisės susipažinti su kito dalyvio (laimėtojo) pasiūlymu, kurioje prašė sustabdyti Pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas; įvertinti šioje pretenzijoje nurodytas aplinkybes ir leisti susipažinti su laimėtojo pasiūlymu iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo (atidedant nustatytą sutarties sudarymo terminą). Atsakovė, išnagrinėjusi pateiktą pretenziją, 2019 m. liepos 8 d. raštu informavo, kad ieškovės pretenziją atmetė, ir tą pačią dieną sudarė Pirkimo sutartį.

6821.

692019 m. liepos 10 d., susipažinusi su UAB „HSC Baltic“ pasiūlymu, ieškovė pateikė atsakovei pretenziją, kuria prašė panaikinti sprendimus, kuriais tiekėjos UAB „HSC Baltic“ pasiūlymas pripažintas atitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimus ir nustatytas laimėtojas bei atmesti UAB „HSC Baltic“ pasiūlymą kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų reikalavimų. Pretenzijoje nurodė, kad UAB „HSC Baltic“ pateikė pasiūlymą ne visam Pirkimo objektui (darbų / paslaugų kiekiui), t. y. nesiūlo vykdant sutartį įrengti nuolatinį informacinį stendą ir parengti kadastrinių matavimų bylų su patikra, todėl UAB „HSC Baltic“ pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų. Atsakovės 2019 m. liepos 11 d. sprendimu ieškovės pretenzija buvo atmesta kaip nepagrįsta. Dėl pirkimo sąlygų pakeitimo

7022.

71Apeliantė tvirtina, kad, pakeitusi esmines Pirkimo sąlygas, atsakovė turėjo nutraukti ginčo Pirkimą ir skelbti naują pirkimą, tačiau neteisėtai Pirkimo nenutraukė ir toliau tęsė Pirkimo procedūras.

7223.

73Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovė neginčijo atsakovės sprendimo nei dėl Pirkimo sąlygų pakeitimo, nei dėl Pirkimo procedūrų tęsimo, neteikė pretenzijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 102 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais. Be to, klausimas dėl Pirkimo sąlygų pakeitimo ir Pirkimo procedūrų nutraukimo nebuvo keltas ir vėlesnėse ieškovės pretenzijose.

7424.

75Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 4232 straipsnio 1 dalyje aiškiai įtvirtinta, kad tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis VPĮ nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Tiek CPK 4234 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, tiek ir kasacinio teismo praktikoje ne kartą pasisakyta, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. tiekėjas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo iškelti pretenzijoje ir buvo perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-219-690/2017).

7625.

77Kasacinis teismas šiuo klausimu taip pat yra konstatavęs, kad priešingas VPĮ V skyriaus nuostatų aiškinimas, t. y. galimybė skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus, kurie nebuvo nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje, prieštarautų bonus pater familias (apdairus, rūpestingas ir atidus žmogus) principui, lemtų besąlyginę tiekėjo teisę skųsti perkančiųjų organizacijų veiksmus, paneigtų ikiteisminę ginčo stadiją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012; 2017 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-219-690/2017).

7826.

79Minėtų kasacinio teismo išaiškinimų kontekste pritartina pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad, konstatavus, jog ieškovė nesilaikė ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, ieškovės argumentai, susiję su Pirkimo sąlygų keitimo teisėtumu, nenagrinėtini.

8027.

81Atsižvelgdama į minėtą pirmosios instancijos teismo išvadą, ieškovė apeliaciniame skunde tvirtina, kad šiuo atveju pažeidimas dėl esminių Pirkimo sąlygų pakeitimo yra akivaizdus, todėl pirmosios instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) turėjo kvalifikuoti perkančiosios organizacijos padarytus viešųjų pirkimų principų pažeidimus.

8228.

83Šiuo aspektu pažymėtina, kad nors pirmiau nurodyti tinkamos teisių gynybos įgyvendinimo ribojimai teismų nesaisto, jie pagal įstatymą gali veikti kaip aktyvus arbitras, vis dėlto aktyvus teismų vaidmuo laikytinas jų diskrecija, tačiau ne absoliučia bei ribojama perkančiųjų organizacijų galimai neteisėto veiksmo (sprendimo) akivaizdumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-175-415/2016 83 punktą). Tokiu būdu darytina išvada, kad, jei perkančiosios organizacijos veiksmų galimas neteisėtumas nėra akivaizdus, nenustatytinas be papildomo (atskiro) tam tikrų aplinkybių vertinimo, teismo pozicija ex officio (pagal pareigas) neperžengti ginčo ribų negali būti kvalifikuojama kaip jo aktyvaus vaidmens tokio pobūdžio ginčuose pažeidimas.

8429.

85Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju, tenkinusi ieškovės 2019 m. kovo 29 d. pretenziją, atsakovė pakeitė Pirkimo sąlygas, panaikindama tris ekonominio naudingumo kriterijus: papildoma paslėptų statinio elementų garantija (T3); papildoma tyčia paslėptų defektų garantija (T4); aplinkos apsaugos priemonių taikymas (T5). Perkančioji organizacija 2019 m. balandžio 8 d. raštu Nr. VPS-405 informavo tiekėjus, kad pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas į 2019 m. balandžio 25 d. 13 val. Pirkimo sąlygų pakeitimas patvirtintas perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos 2019 m. balandžio 11 d. posėdžio protokolu Nr. VPN-223 (e. bylos t. 2, b. l. 27–29). Tos pačios dienos pranešimu Nr. VPS-411 dėl pirkimo sąlygų patikslinimo perkančioji organizacija informavo tiekėjus, kad patikslintos Pirkimo sąlygos (e. bylos t. 2, b. l. 30–31). Atsakovės viešųjų pirkimų komisijos 2019 m. balandžio 19 d. protokolu Nr. VPN-252 nutarta nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iš 2019 m. balandžio 25 d. į 2019 m. gegužės 9 d. (e. bylos t. 2, b. l. 32). 2019 m. balandžio 19 d. raštu Nr. VPS-444 tiekėjai informuoti, kad pasiūlymų pateikimo terminas iš 2019 m. balandžio 25 d. perkeliamas į 2019 m. gegužės 9 d. (e. bylos t. 2, b .l. 33; 34–35). Pakeistos Pirkimo sąlygos buvo prieinamos visiems potencialiems tiekėjams CVP IS.

8630.

87Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, remdamasis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2017 m. balandžio 5 d. priimtu sprendime Borta (C-298/15), yra konstatavęs, kad perkančiajam subjektui turi būti leidžiama padaryti tam tikrus pirkimo sąlygų pakeitimus, su sąlyga, kad paisoma nediskriminavimo ir vienodo požiūrio principų, taip pat skaidrumo pareigos. Šie reikalavimai reiškia, pirma, kad atitinkami pakeitimai, nors ir svarbūs, neturi būti tokie esminiai, kad pritrauktų potencialių dalyvių, kurie, jei šių pakeitimų nebūtų buvę padaryta, nebūtų galėję pateikti pasiūlymo; be kita ko, taip galėtų būti, kai dėl pakeitimų pirkimo pobūdis iš esmės pasikeičia, palyginti su tuo, kas buvo nustatyta iš pradžių; antra, apie šiuos pakeitimus turi būti tinkamai paskelbta, kad visi potencialūs pakankamai informuoti ir įprastai rūpestingi dalyviai galėtų su jais susipažinti tokiomis pačiomis sąlygomis ir tuo pačiu momentu; trečia, šis reikalavimas taip pat reiškia, viena vertus, kad tie pakeitimai turi būti daromi prieš dalyviams pateikiant pasiūlymus, ir, kita vertus, šių pasiūlymų pateikimo terminą reikia pratęsti, jeigu jie yra svarbūs, taip pat kad šio pratęsimo trukmė turi atitikti pakeitimų svarbą ir būti pakankama tam, kad suinteresuotieji ūkio subjektai galėtų atitinkamai pritaikyti savo pasiūlymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-279-690/2017).

8831.

89Atsižvelgiant į minėtus išaiškinimus, teisėjų kolegijos nuomone, negalima daryti išvados, kad bet koks pirkimo sąlygų keitimas, jau paskelbus apie pirkimą, iš esmės yra draudžiamas bet kokiomis aplinkybėmis. Šiuo atveju atsakymas į klausimą, ar pasiūlymų vertinimo kriterijų ir balų skyrimo tvarkos aprašymo keitimas gali būti laikomas esminiu Pirkimo sąlygų keitimu, kuris sąlygotų būtinybę pradėtas pirkimo procedūras nutraukti, nėra akivaizdus. Siekiant atsakyti į šį klausimą, būtina vertinti, ar minėtais pakeitimais nebuvo iš esmės keičiamas Pirkimo sąlygų turinys, dėl ko keistųsi tiekėjų padėtis ir galimybės konkuruoti, ir ar buvo laikomasi skaidrumo principo.

9032.

91Be to, abejonių dėl to, ar ieškovės nurodomas Pirkimo sąlygų keitimas iš tikrųjų buvo esminis, teisėjų kolegijos nuomone, kelia ir ta aplinkybė, kad jokių pretenzijų dėl tariamo pažeidimo nepateikė nė vienas iš potencialių tiekėjų.

9233.

93Įvertinus pirmiau nustatytas aplinkybes, minėtų kasacinio teismo išaiškinimų kontekste spręstina, kad išvados dėl akivaizdžių perkančiosios organizacijos sprendimų neteisėtumo šiuo atveju daryti negalima, todėl teismui nebuvo pagrindo būti aktyviu ir peržengti bylos nagrinėjimo ribas. Dėl UAB „HSC Baltic“ pasiūlymo tikslinimo

9434.

95Apeliantė skunde tvirtina, kad teismas klaidingai vertino UAB „HSC Baltic“ pasiūlymo patikslinimą kaip kainos pagrindimą. Ieškovės teigimu, trečiojo asmens UAB „HSC Baltic“ pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų, nes pasiūlymas pateiktas ne visam Pirkimo objektui, t. y. pasiūlyme nėra nurodyta, kad, vykdant sutartį, tiekėja įrengs nuolatinį informacinį stendą bei parengs kadastrinių matavimų bylą su patikra. Trečiasis asmuo, anot ieškovės, pasiūlyme nurodė tik laikino informacinio stendo įrengimo kainą (5 eilutė) ir geodezinių matavimų ir kt. kainą (8 eilutė), tuo tarpu nuolatinio informacinio stendo įrengimo ir kadastrinių matavimų bylų su patikra parengimo kainos nenustatytos, todėl, jos manymu, UAB „HSC Baltic“ pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų reikalavimų.

9635.

97Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad 2019 m. gegužės 9 d. UAB „HSC Baltic“ pasiūlymo kaina – 1 348 513,02 Eur, įkainotų veiklų sąraše nurodyta, kad laikino informacinio stendo įrengimas – 500 Eur, nuolatinio informacinio stendo įrengimas – 0,00 Eur, kadastrinių matavimų bylos su patikra parengimas – 0,00 Eur, geodeziniai matavimai ir kt. – 500 Eur. Atsakovės viešųjų pirkimų komisija, vadovaudamasi VPĮ 45 straipsnio 3 dalimi ir Pirkimo sąlygų 10.7 papunkčiu, 2019 m. birželio 6 d. protokole Nr. VPN-372 nusprendė ir 2019 m. birželio 7 d. raštu Nr. VPS-615 „Dėl pasiūlymo „B“ dalies patikrinimo“ kreipėsi į UAB „HSC Baltic“, prašydama paaiškinti, ar ji įrengs įkainotame veiklos sąraše numatytą nuolatinį informacinį stendą ir parengs kadastrinių matavimų bylą su patikra. Jei taip, tai į kokią įkainoto veiklos sąrašo darbų grupę šie darbai yra įtraukti, ir ar jie bus atliekami už 0,00 Eur, kaip nurodyta įkainotame veiklos sąraše (e. bylos t. 2, b. l. 41).

9836.

99Trečiasis asmuo UAB „HSC Baltic“ 2019 m. birželio 12 d. rašte paaiškino, kad įkainoto veiklos sąrašo 6 ir 7 eilučių paslaugas / darbus atliks bei paaiškino, kad 6 eilutė įtraukta į 5 eilutės darbų grupę ir sudaro pusę tos eilutės kainos sumos (laikino informacinio stendo įrengimas – 250 Eur, nuolatinio informacinio stendo įrengimas – 250 Eur), o 7 eilutė yra įtraukta į 8 eilutės darbų grupę ir taip pat sudaro pusę tos eilutės sumos (kadastrinių matavimų bylos su patikra parengimas – 250 Eur; geodeziniai matavimai ir kt. – 250 Eur). Be to, pažymėjo, kad šiuo paaiškinimu bendra pasiūlymo kaina ir pasiūlymo esmė nėra keičiama (e. bylos t. 2, b. l. 42). Atsižvelgdama į šį paaiškinimą, atsakovės viešųjų pirkimų komisija priėmė sprendimą, kad UAB „HSC Baltic“ pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus.

10037.

101VPĮ 55 straipsnio 9 dalyje aiškiai įtvirtinta, kad, vadovaudamasi šio įstatymo 45 straipsnio 3 dalimi, perkančioji organizacija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar inovacijų partnerystės metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ar sąnaudų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis.

10238.

103Pirkimo sąlygų 10.7 punkte taip pat nustatyta, kad perkančioji organizacija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

10439.

105Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad VPĮ 55 straipsnio 9 dalies turinys iš esmės nesiskiria nuo anksčiau galiojusios redakcijos VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatų, todėl, taikant ginčui aktualios redakcijos VPĮ 55straipsnio 9 dalies nuostatas, turėtų būti remiamasi kasacinio teismo suformuota VPĮ 39 straipsnio 1 dalies aiškinimo ir taikymo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-217-969/2019, 22 punktas).

10640.

107Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad viešųjų pirkimų teisiniame reguliavime ,,pasiūlymo“ terminas vartojamas dvejopa prasme: pirma, kaip tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktų dokumentų visuma (įskaitant dokumentus, pagrindžiančius reikalavimus tiekėjams (tiekėjų kvalifikaciją ir neigiamo pobūdžio sąlygų nebuvimą), kitus reikalavimus tiekėjams (pvz., nuostatos dėl bendro kelių dalyvių dalyvavimo pirkime teikiant bendrą pasiūlymą, pasiūlymo užtikrinimo dokumentai ir kt.), taip pat techninius duomenis ir kt.; antra, pasiūlymas siaurąja prasme – pasiūlymo dalis, kuria tiekėjas siūlo viešojo pirkimo sutarties objektą, nurodo jo savybes, kainą, sutarties vykdymo aplinkybes. Šis sąvokų atskyrimas reikšmingas, be kita ko, sprendžiant dėl tiekėjo teisės taisyti ar aiškinti pasiūlymą apimties ir atitinkamų perkančiosios organizacijos pareigų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014; 2018 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-234-469/2018; 2019 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-217-969/2019).

10841.

109Tais atvejais, kai tiekėjo pasiūlyme siaurąja prasme nustatomi reikšmingi trūkumai ir kai net pagal turiningojo vertinimo principą (inter alia (be kita ko), atsižvelgiant į dokumentų visumą) perkančiosios organizacijos negali konstatuoti jo atitikties iškeltiems reikalavimams, tuomet tiekėjo paaiškinimai kaip keičiantys pasiūlymą iš esmės yra nepriimtini ir toks pasiūlymas atmestinas; net jei tiekėjo padaryta klaida būtų akivaizdi (techninė), ji negali būti kvalifikuojama kaip redakcinio pobūdžio ir paprastai ištaisytina, jei identifikuotą trūkumą galima pašalinti tik iš naujo teikiant duomenis ar net visą pasiūlymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-234-469/2018, 34 punktas ir jame nurodyta kasacinio teismo praktika).

11042.

111Situacija, kai dalyviui gali būti leidžiama paaiškinti atitinkamus neaiškius pasiūlymo elementus, yra daugiau išimtinio pobūdžio, pasiūlymo trūkumai turi būti redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytini ir paprastai ištaisytini. Nustatytas trūkumas pirmiau nurodytų kriterijų neatitinka, kai jam ištaisyti nepakanka paprasto ūkio subjekto paaiškinimo, o reikia atskiro, gan detalaus ir tikslaus pasiūlymo patikslinimo, papildymo naujais duomenimis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/2015).

11243.

113Analogiškos pozicijos laikomasi ir Teisingumo Teismo praktikoje, kurioje teismas sprendė, kad perkančiosios organizacijos dalyviui adresuotas prašymas pateikti reikalaujamus pareiškimus ir dokumentus iš principo gali būti skirtas tik jo pasiūlymui paaiškinti arba akivaizdžiai šio pasiūlymo klaidai ištaisyti ir tik tiek, kiek pradinio pasiūlymo papildymas arba pataisymas nelemia esminio pasiūlymo pakeitimo; pataisyti pradinį pasiūlymą tam, kad būtų ištaisytos akivaizdžios korektūros klaidos, galima tik išimtiniais atvejais ir tik jei šis pakeitimas faktiškai nelemia naujo pasiūlymo (Teisingumo Teismo 2017 m. gegužės 11 d. sprendimas Archus ir Gama, C-131/16, 36–37 punktai; 2018 m. vasario 28 d. sprendimas MA.T.I. SUD ir Duemme SGR, C-523/16 ir C-536/16, 50, 52 punktai).

11444.

115Atsižvelgiant į tai, kad po trečiojo asmens paaiškinimo pateikimo nepakito bendra pasiūlymo kaina ir paslaugų / darbų grupės kaina, teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju trečiojo asmens UAB „HSC Baltic“ pateiktas pasiūlymo paaiškinimas negali būti vertinamas kaip keičiantis pasiūlymo esmę, t. y. pakeičiantis pasiūlymo kainą taip, kad iš Pirkimo sąlygų neatitinkančio pasiūlymo taptų Pirkimo sąlygas atitinkančiu pasiūlymu. Tam, kad nagrinėjamu atveju būtų išsiaiškinta, ar trečiasis asmuo siūlo įrengti nuolatinį informacinį stendą ir parengti kadastrinių matavimų bylą su patikra, pakako trečiojo asmens paaiškinimo, jog šie darbai, numatyti Pirkimo sąlygų 7 priedo lentelės 6 ir 7 eilutėse, yra įtraukti į tos pačios lentelės 5 ir 8 eilutes (6 eilutė įtraukta į 5 eilutės darbų grupę ir sudaro pusę tos eilutės kainos, o 7 eilutė yra įtraukta į 8 eilutės darbų grupę ir sudaro pusę tos eilutės sumos) ir patvirtinimo, kad jie tikrai bus atlikti

11645.

117Nors valstybės institucijos, teikiančios išvadą byloje, pateikta nuomonė dėl bylos faktų ir teisės klausimų aiškinimo teismui nėra privaloma, tačiau pastebėtina, kad tokios pat pozicijos laikosi ir Viešųjų pirkimų tarnyba į bylą pateiktoje 2019 m. rugpjūčio 12 d. išvadoje Nr. 4S-938(7.7), o tai, teisėjų kolegijos nuomone, šiuo atveju papildomai patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadų dėl pasiūlymo patikslinimo pagrįstumą.

11846.

119Apeliantės samprotavimai, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų pasiūlymo sudedamosios dalies neįprastai mažą kainą ir kreiptųsi į tiekėją dėl jos pagrindimo, tiekėjas visais atvejais galėtų paaiškinti, jog sudedamosios dalies kaina yra įskaičiuota į kitos pasiūlyme nurodytos paslaugos / darbų kainą, todėl perkančioji organizacija neturėtų galimybės įsitikinti, ar tiekėjas pajėgus įvykdyti sutartį, nekeičia šios konkrečios situacijos teisinio vertinimo, kadangi jie grįsti tik prielaidomis.

12047.

121Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad, atsižvelgusi į 2019 m. birželio 12 d. rašte pateiktus paaiškinimus, atsakovė pagrįstai sprendė, jog trečiojo asmens UAB „HSC Baltic“ pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus. Dėl trečiojo asmens siūlyto darbo užmokesčio

12248.

123Apeliantė taip pat tvirtina, kad teismas nepagrįstai, neatsižvelgdamas į neteisėtą Pirkimo sąlygų pakeitimą, vertino UAB „HSC Baltic“ nurodytą siūlomą darbo užmokestį.

12449.

125Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal: kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį; sąnaudas, kurios apskaičiuojamos pagal gyvavimo ciklo sąnaudų metodą, VPĮ įstatymo 56 straipsnyje; kainą (VPĮ 55 straipsnio 1 dalis). Tiekėjų vertinimo kriterijai turi būti iš anksto paskelbti pirkimo dokumentuose. Jei perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus, ji privalo paskelbti ir šių kriterijų subkriterijus / parametrus (kriterijaus sudėtinių dalių) lyginamojo svorio koeficientus. Taikydamos ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo atrankos kriterijų, perkančiosios organizacijos laisvos ne tik pasirinkti sutarties sudarymo (tiekėjų vertinimo) kriterijų, bet ir nustatyti jų lyginamąjį svorį tiek, kiek tai, siekiant surasti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, leistų apibendrintai vertinti nustatytus subkriterijus.

12650.

127Pagal 2019 m. kovo 22 d. paskelbtas ginčo Pirkimo sąlygas laimėtojas turėjo būti nustatomas vertinant pasiūlymą, vadovaujantis Pirkimo sąlygų XII skyriaus reikalavimais pagal kainos ir kokybės santykį. Pirkimo sąlygų 12.2 papunktyje buvo numatyti šie kriterijai: 1) pasiūlymo kaina (C) (lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime X=70); 2) darbų atlikimo terminas (T1) (lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime Y1=15); 3) sąžiningos prekybos sąlygos (T2) (lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime Y2=5); 4) papildoma paslėptų statinio elementų garantija (T3) (lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime Y3=3); 5) papildoma tyčia paslėptų defektų garantija (T4) (lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime Y4=2); 6) aplinkos apsaugos priemonių taikymas (T5) (lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime Y5=5)

12851.

129Patikslinus Pirkimo sąlygas, Pirkimo sąlygų 12.1 papunktyje numatyta, kad ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, numatyti vertinimo kriterijai bei jų lyginamieji svoriai: 1) pasiūlymo kaina (C) (lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime X=70); 2) darbų atlikimo terminas (T1) (lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime Y1=15); 3) sąžiningos prekybos sąlygos (T2) (lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime Y2=10).

13052.

131Kadangi klausimas dėl Pirkimo sąlygų pakeitimo teisėtumo / neteisėtumo nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, nes ieškovė šio Pirkimo sąlygų pakeitimo neginčijo ikiteisminės ginčų nagrinėjimo stadijos metu ir pateikdama pasiūlymą patvirtino, kad sutinka su visomis ginčo Pirkimo sąlygomis, įskaitant ir su pasiūlymo vertinimo kriterijais, apeliantės keliamos abejonės dėl darbo užmokesčiui skiriamų balų nepagrįstumo nevertintinos nagrinėjamos bylos kontekste.

13253.

133Pagal trečiąjį kriterijų „Sąžiningos prekybos sąlygos (T2)“ vertinama, kiek tiekėjo siūlomas (numatomas) mokėti atlyginimas Pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams viršija jo arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kilmės šalyje nustatytą minimalų darbo užmokestį. Pakeitus Pirkimo sąlygas, vietoj šiam kriterijui maksimaliai skirtinų 5 balų šie balai buvo padidinti iki 10 balų. Teikdami pasiūlymą, tiekėjai turėjo įsipareigoti, kad jų siūlomas (numatomas) mokėti vidutinis darbo užmokestis (skaičiuojant ne mažiau, kaip 10 nurodytų darbuotojų darbo užmokestį) visą sutarties vykdymo laikotarpį bus ne mažesnis, nei nurodytas pasiūlyme. Jeigu dalyvio pasiūlyme nurodytas vidutinis darbo užmokestis yra mažesnis arba lygus dalyvio kilmės šalyje nustatytam minimaliam darbo užmokesčiui, dalyvio pasiūlymo ekonominio naudingumo kriterijus „Sąžiningos prekybos sąlygos (T1)“ vertinamas 0 balų. Tiekėjo pasiūlyme nurodytas vidutinis darbo užmokestis pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams įtraukiamas į pirkimo sutartį ir tampa esmine sutarties sąlyga (Pirkimo sąlygų 12.5 papunktis).

13454.

135Iš Pirkimo sąlygų 12.5 papunkčio nuostatų darytina išvada, kad, teikdami pasiūlymą Pirkimui, įsivertinę savo ekonomines galimybes, tiekėjai patys turėjo nustatyti sutartį vykdysiančių darbuotojų atlyginimų dydį. Nagrinėjamu atveju, trečiojo asmens UAB „HSC Baltic“ pasiūlyme nurodyta, kad siūlomas numatomas mokėti vidutinis užmokestis yra 2 150 Eur, t. y. statybos darbų vadovui numatomas mokėti mėnesinis darbo užmokestis – 3 000 Eur, projektų vadovui – 5 000 Eur, specialiųjų statybos darbų vadovui – 3 000,00 Eur, statinio projekto vadovui – 3 000 Eur), meistrui – 1 500 Eur, statybos darbininkams (5 darbininkai) – po 1 200 Eur.

13655.

137Ginčydama perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo paskelbimo, ieškovė tiek ieškinyje, tiek skunde tvirtina, kad UAB „HSC Baltic“ pasiūlyme nurodytas įsipareigojamas mokėti darbo užmokestis kelia pagrįstų abejonių, kadangi neatitinka realių rinkos sąlygų, pagal viešai skelbiamus duomenis gerokai viršija UAB „HSC Baltic“ darbuotojams mokamą vidutinį atlyginimą (859,83 Eur) bei pagal kitas viešojo pirkimo sutartis įsipareigotą mokėti darbo užmokestį (500 Eur didesnis už nustatytą minimalų darbo užmokestį).

13856.

139Apie viešųjų pirkimų ikiteisminės stadijos svarbą jau yra pasisakyta nutarties 24–25 punktuose. Pakartotinai pažymėtina, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu.

14057.

141Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamu atveju 2019 m. liepos 10 d. pretenzijoje, prašant panaikinti sprendimus, kuriais tiekėjos UAB „HSC Baltic“ pasiūlymas pripažintas atitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimus ir išrinktas laimėtoju, nebuvo kvestionuojamas trečiojo asmens UAB „HSC Baltic“ pasiūlyme nurodyto darbo užmokesčio realumas. Pretenzija grindžiama tik tuo, kad trečiasis asmuo pateikė pasiūlymą ne visam perkančiosios organizacijos nustatytam Pirkimo objektui (ne visam siekiamų įsigyti darbų / paslaugų kiekiui).

14258.

143Privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas. Įvertinus pretenzijoje ir ieškinyje nurodytą ieškinio pagrindą, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju ieškovės pretenzijoje nurodytas pagrindas neatitinka ieškinyje nurodyto pagrindo, o tai suponuoja išvadą, jog pirmosios instancijos teismas be pagrindo skundžiamame sprendime pasisakė dėl trečiojo asmens nurodyto darbo užmokesčio realumo.

14459.

145Bet kuriuo atveju, atsižvelgdama į tai, kad tiekėjai buvo laisvi nuspręsti, kokius atlyginimus įsipareigos mokėti savo darbuotojams, ir į Pirkimo sutarties 5.9.4 papunkčio nuostatas, kuriose numatyta, kad už ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus (vidutinis darbo užmokestis pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams) neįgyvendinimo ir / ar nesilaikymo atvejį rangovas privalės sumokėti užsakovui 10 000 Eur dydžio baudą, teisėjų kolegija neįžvelgia pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo sprendime pateikta pozicija, kad vien ta aplinkybė, jog iki pasiūlymų pateikimo trečiasis asmuo darbuotojams mokėjo mažesnius atlyginimus nei kad nurodė pasiūlyme, teiktame ginčo Pirkimui, savaime negali reikšti, jog trečiojo asmens pasiūlymas turi būti pripažintas neatitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimų. Dėl Sutarties sudarymo atidėjimo termino

14660.

147Apeliaciniame skunde ieškovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 2019 m. liepos 7 d. pretenzijoje nebuvo ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimas, o tik prašoma leisti susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu, todėl šiuo atveju nereikėjo taikyti sutarties sudarymo atidėjimo termino.

14861.

149VPĮ 20 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad ne vėliau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo pirkimo sutarties sudarymo suinteresuoti dalyviai gali prašyti perkančiosios organizacijos supažindinti juos su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu ar paraiška (kandidatai – su kitų tiekėjų, kurie buvo pakviesti pateikti pasiūlymų ar dalyvauti dialoge, paraiškomis), tačiau negali būti atskleidžiama informacija, kurią kandidatai ar dalyviai nurodė kaip konfidencialią, nepažeisdami šio straipsnio 2 dalies nuostatų.

15062.

151Kaip matyti iš bylos medžiagos, būtent šia teise nagrinėjamu atveju ieškovė 2019 m. birželio 28 d. ir siekė pasinaudoti (e. bylos t. 1, b. l. 92). Vadovaudamasi VPĮ 20 straipsnio 3 dalimi, perkančioji organizacija 2019 m. liepos 3 d. raštu Nr. AS-3921 „Dėl prašymo susipažinti su laimėjusius pasiūlymu“ informavo ieškovę, kad kreipėsi į Pirkimo laimėtoją prašydama nurodyti, kuri pasiūlyme pateikta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs, o, gavusi trečiojo asmens atsakymą, informuos ieškovę apie priimtą sprendimą. Be to, perkančioji organizacija informavo ieškovę, kad sutarties pasirašymo terminas nebus atidėtas (e. bylos t. 1, b .l. 130).

15263.

153Viešojo pirkimo–pardavimo sutarties arba preliminariosios viešojo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas – pagal VPĮ reikalavimus nustatytas laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį viešojo pirkimo pasiūlymą išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos ir kuriam pasibaigus sudaroma viešojo pirkimo–pardavimo sutartis arba preliminarioji viešojo pirkimo–pardavimo sutartis (VPĮ 2 straipsnio 43 punktas).

15464.

155VPĮ 58 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija kandidatams ir dalyviams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, arba sprendimą leisti dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, pateikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą.

15665.

157Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigė atidėjimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – ne trumpesnis kaip 5 darbo dienos), o jeigu pranešimas apie sprendimą nustatyti laimėjusį pirkimo pasiūlymą nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, negali būti trumpesnis kaip 15 dienų. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai: 1) vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų; 2) pirkimo sutartis sudaroma dinaminės pirkimo sistemos pagrindu arba preliminariosios sutarties pagrindu; 3) pirkimo sutartis sudaroma žodžiu (VPĮ 86 straipsnio 8 dalis).

15866.

159Bylos duomenimis nustatyta, kad perkančioji organizacija 2019 m. birželio 28 d. CVP IS pateikė ieškovei informaciją apie pasiūlymų eilę, nurodė, kad Pirkimo sutartis su pirkimo laimėtoju bus sudaroma ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos (e. bylos t. 1, b. l. 92). Atsakovės 2019 m. birželio 28 d. rašte, adresuotame trečiajam asmeniui UAB „HSC Baltic“, nurodyta, kad Pirkimo sutartis bus sudaroma 2019 m. liepos 8 d. (e. bylos t. 2, b. l. 45). Ieškovė 2019 m. liepos 7 d. perkančiajai organizacijai pateikė prašymą leisti susipažinti su laimėtojo pasiūlymu iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo (atidedant sutarties sudarymo terminą) bei sustabdyti pirkimo procedūras iki bus išnagrinėta ši pretenzija (CVP IS pranešimas Nr. 7377431) (e. bylos t. 2, b. l. 51–55).

16067.

161VPĮ nėra įtvirtintas toks pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas, kurio prašė apeliantė, t. y. atidėti sutarties sudarymo terminą iki tol, kol bus suteikta galimybė ieškovei susipažinti su laimėtojo pasiūlymu. Todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad vien prašymas susipažinti su laimėjusiu tiekėjo pasiūlymu nesąlygoja privalomo sutarties sudarymo atidėjimo termino taikymo (šiuo atveju pratęsimo, nes toks terminas buvo nustatytas atsakovės 2019 m. birželio 28 d. sprendime).

16268.

163Situacijos vertinimo, teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju nekeičia ir ta aplinkybė, kad ieškovė 2019 m. liepos 7 d. kreipimąsi į perkančiąją organizaciją buvo įvardinusi kaip pretenziją. Kadangi 2019 m. liepos 7 d. atsakovės rašte, adresuotame perkančiajai organizacijai, iš esmės nebuvo ginčijami Pirkimo rezultatai ir atsakovės priimti sprendimai, susiję su Pirkimo laimėtojo nustatymu, todėl darytina išvada, kad, sudarydama Pirkimo sutartį su laimėtoju, atsakovė nepažeidė VPĮ 103 straipsnio 2 dalies nuostatų, todėl ir šioje dalyje ieškovės apeliacinio skundo argumentai atmestini kaip nepagrįsti. Dėl bylos procesinės baigties

16469.

165Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovės apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl ieškovės apeliacinis skundas atmestinas, o Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

16670.

167Ieškovės apeliacinio skundo netenkinus, ieškovės apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

168Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

169Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovės (toliau – ir UAB) „Verslo“... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdė... 10. 3.... 11. Taip pat ieškovė nurodė, kad, perkančiajai organizacijai sudarius... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 4.... 15. Kauno apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimu ieškinį atmetė ir... 16. 5.... 17. Teismas nurodė, kad ieškovė neginčijo atsakovės sprendimo nei dėl Pirkimo... 18. 6.... 19. Teismas nustatė, kad Pirkimo sąlygų 7 priede pateiktame įkainotų veiklų... 20. 7.... 21. Įvertinęs minėtas aplinkybes, teismas darė išvadą, kad po trečiojo... 22. 8.... 23. Teismas nustatė, kad perkančioji organizacija tiekėjų pasiūlymus vertino... 24. 9.... 25. Tiekėjos UAB „HSC Baltic“ pasiūlyme nurodyta, kad siūlomas numatomas... 26. 10.... 27. Vertindamas ieškovės argumentus dėl to, kad UAB „HSC Baltic“ pasiūlyme... 28. 11.... 29. Teismas sprendė, kad perkančioji organizacija tinkamai įvertino trečiojo... 30. 12.... 31. Taip pat teismas darė išvadą, kad prašymas susipažinti su laimėjusiu... 32. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 33. 13.... 34. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Verslo“ prašo panaikinti Kauno... 35. 13.1.... 36. Šiuo atveju pažeidimas dėl esminių Pirkimo sąlygų pakeitimo yra... 37. 13.2.... 38. Priimdamas sprendimą, pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos... 39. 13.3.... 40. Teismas nepagrįstai neatsižvelgdamas į neteisėtą Pirkimo sąlygų... 41. 13.4.... 42. Teismas netinkamai vertino bylos aplinkybes, nurodydamas, kad ieškovė 2019 m.... 43. 14.... 44. Atsakovė Kėdainių rajono savivaldybės administracija atsiliepime... 45. 14.1.... 46. Atsakovė 2019 m. balandžio 11 d. protokolu Nr. VPN-223 nepakeitė... 47. 14.2.... 48. Remdamasi trečiojo asmens UAB „HSC Baltic“ pateiktais kainos pagrindimo... 49. 14.3.... 50. Teikdama pasiūlymą ieškovė sutiko su atsakovės parengtomis Pirkimo... 51. 14.4.... 52. Ieškovė 2019 m. liepos 8 d. pretenzijoje prašė leisti susipažinti su... 53. Teisėjų kolegija... 54. IV.... 55. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 56. 15.... 57. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 58. 16.... 59. Nagrinėjamu atveju apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais... 60. 17.... 61. Iš bylos medžiagos matyti, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracija... 62. 18.... 63. Pirkimo objektas – darbo projekto parengimas, rangos darbų pagal techninį... 64. 19.... 65. 2019 m. gegužės 9 d. ieškovė pateikė pasiūlymą ginčo Pirkimui.... 66. 20.... 67. Ieškovė 2019 m. birželio 28 d. paprašė perkančiosios organizacijos leisti... 68. 21.... 69. 2019 m. liepos 10 d., susipažinusi su UAB „HSC Baltic“ pasiūlymu,... 70. 22.... 71. Apeliantė tvirtina, kad, pakeitusi esmines Pirkimo sąlygas, atsakovė turėjo... 72. 23.... 73. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad... 74. 24.... 75. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 4232 straipsnio 1 dalyje... 76. 25.... 77. Kasacinis teismas šiuo klausimu taip pat yra konstatavęs, kad priešingas... 78. 26.... 79. Minėtų kasacinio teismo išaiškinimų kontekste pritartina pirmosios... 80. 27.... 81. Atsižvelgdama į minėtą pirmosios instancijos teismo išvadą, ieškovė... 82. 28.... 83. Šiuo aspektu pažymėtina, kad nors pirmiau nurodyti tinkamos teisių gynybos... 84. 29.... 85. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju, tenkinusi ieškovės... 86. 30.... 87. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, remdamasis Europos Sąjungos Teisingumo... 88. 31.... 89. Atsižvelgiant į minėtus išaiškinimus, teisėjų kolegijos nuomone,... 90. 32.... 91. Be to, abejonių dėl to, ar ieškovės nurodomas Pirkimo sąlygų keitimas iš... 92. 33.... 93. Įvertinus pirmiau nustatytas aplinkybes, minėtų kasacinio teismo... 94. 34.... 95. Apeliantė skunde tvirtina, kad teismas klaidingai vertino UAB „HSC Baltic“... 96. 35.... 97. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad 2019 m. gegužės 9 d. UAB „HSC... 98. 36.... 99. Trečiasis asmuo UAB „HSC Baltic“ 2019 m. birželio 12 d. rašte... 100. 37.... 101. VPĮ 55 straipsnio 9 dalyje aiškiai įtvirtinta, kad, vadovaudamasi šio... 102. 38.... 103. Pirkimo sąlygų 10.7 punkte taip pat nustatyta, kad perkančioji organizacija... 104. 39.... 105. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad VPĮ 55 straipsnio 9... 106. 40.... 107. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad viešųjų pirkimų... 108. 41.... 109. Tais atvejais, kai tiekėjo pasiūlyme siaurąja prasme nustatomi reikšmingi... 110. 42.... 111. Situacija, kai dalyviui gali būti leidžiama paaiškinti atitinkamus... 112. 43.... 113. Analogiškos pozicijos laikomasi ir Teisingumo Teismo praktikoje, kurioje... 114. 44.... 115. Atsižvelgiant į tai, kad po trečiojo asmens paaiškinimo pateikimo nepakito... 116. 45.... 117. Nors valstybės institucijos, teikiančios išvadą byloje, pateikta nuomonė... 118. 46.... 119. Apeliantės samprotavimai, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų... 120. 47.... 121. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad, atsižvelgusi į 2019 m.... 122. 48.... 123. Apeliantė taip pat tvirtina, kad teismas nepagrįstai, neatsižvelgdamas į... 124. 49.... 125. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka... 126. 50.... 127. Pagal 2019 m. kovo 22 d. paskelbtas ginčo Pirkimo sąlygas laimėtojas turėjo... 128. 51.... 129. Patikslinus Pirkimo sąlygas, Pirkimo sąlygų 12.1 papunktyje numatyta, kad... 130. 52.... 131. Kadangi klausimas dėl Pirkimo sąlygų pakeitimo teisėtumo / neteisėtumo... 132. 53.... 133. Pagal trečiąjį kriterijų „Sąžiningos prekybos sąlygos (T2)“... 134. 54.... 135. Iš Pirkimo sąlygų 12.5 papunkčio nuostatų darytina išvada, kad, teikdami... 136. 55.... 137. Ginčydama perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir... 138. 56.... 139. Apie viešųjų pirkimų ikiteisminės stadijos svarbą jau yra pasisakyta... 140. 57.... 141. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamu atveju 2019 m. liepos 10 d.... 142. 58.... 143. Privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant... 144. 59.... 145. Bet kuriuo atveju, atsižvelgdama į tai, kad tiekėjai buvo laisvi nuspręsti,... 146. 60.... 147. Apeliaciniame skunde ieškovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 148. 61.... 149. VPĮ 20 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad ne vėliau kaip praėjus 6 mėnesiams... 150. 62.... 151. Kaip matyti iš bylos medžiagos, būtent šia teise nagrinėjamu atveju... 152. 63.... 153. Viešojo pirkimo–pardavimo sutarties arba preliminariosios viešojo... 154. 64.... 155. VPĮ 58 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija... 156. 65.... 157. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet... 158. 66.... 159. Bylos duomenimis nustatyta, kad perkančioji organizacija 2019 m. birželio 28... 160. 67.... 161. VPĮ nėra įtvirtintas toks pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas,... 162. 68.... 163. Situacijos vertinimo, teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju... 164. 69.... 165. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovės... 166. 70.... 167. Ieškovės apeliacinio skundo netenkinus, ieškovės apeliacinės instancijos... 168. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 169. Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimą palikti nepakeistą....