Byla 2S-815-124/2013
Dėl Raseinių rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-487-476/2013, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo UAB „Teisės departamentas“ turtui

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB „Empower“ atskirąjį skundą dėl Raseinių rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-487-476/2013, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo UAB „Teisės departamentas“ turtui, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas AB „Empower“ kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančia tarp UAB „Cerara“ ir UAB „Teisės departamentas“ sudarytą Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. SP/13/02/15/2, taikyti restituciją, įpareigojant sandorio šalis grąžinti vena kitai tai, ką yra gavusios. Ieškinio užtikrinimui atsakovo UAB „Teisės departamentas“ prašė turtui taikyti laikinąsias apsaugos priemones (7 b. l.).

4Raseinių rajono apylinkės teismas 2013-04-16 nutartimi tenkino ieškovo prašymą, taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovo turtui (8 b. l.).

5Atsakovas UAB „Teisės departamentas“ Raseinių rajono apylinkės teismui pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Raseinių rajono apylinkės teismo 2013-04-16 nutartį (9–13 b. l.).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Raseinių rajono apylinkės teismas 2013 m. gegužės 15 d. nutartimi (14 b. l.) tenkino atsakovo UAB „Teisės departamentas“ prašymą, panaikino 2013-04-16 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nurodė, kad atsakovas neturi jokių pradelstų įsipareigojimų, jo atžvilgiu nėra inicijuotas nei vienas ikiteisminis procesas, nėra grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

9Ieškovas AB „Empower“ atskiruoju skundu (40–43 b. l.) prašo panaikinti Raseinių rajono apylinkės teismo 2013-05-15 nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Aplinkybės, kad atsakovo atžvilgiu nėra inicijuotas nė vienas ikiteisminis procesas, negali būti pagrindas netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Dėl nesąžiningų atsakovo veiksmų, galima pagrįstai manyti, kad atsakovas UAB „Teisės departamentas“ įgytas lėšas iš UAB „Tetas“ gali siekti perleisti tretiesiems asmenims ir tokiu būdu dar labiau apsunkinti ieškovo teisių gynimą.
  2. Ieškovas pareiškė reikalavimą dėl 86 254,25 Lt vertės sandorio nuginčijimo ir restitucijos taikymo, atsakovo vardu nėra įregistruoto nekilnojamojo turto, todėl netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir nežinant atsakovo finansinės padėties, teismo palankus sprendimais gali likti neįvykdytas.
  3. Atsakovas, teikdamas atskirąjį skundą, nepateikė jokių duomenų apie gerą savo finansinę būklę ar nuosavybės teise valdomą turtą, kurio pakaktų įvykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą. Vien tik ta aplinkybė, kad atsakovui nėra inicijuotas nė vienas ikiteisminis procesas, negali būti pagrindu pripažinti, kad atsakovo finansinė padėtis yra gera ir netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

10Atsiliepimas į atskirąjį skundą įstatymų nustatyta tvarka negautas.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

12teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Teisė į teisminę gynybą reikalauja ne tik sudaryti galimybę asmeniui kreiptis į teismą, bet ir realiai apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę, įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Kadangi nuo ieškovo kreipimosi į teismą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo gali praeiti netrumpas laikotarpis, dėl įvairių priežasčių gali tapti sunku arba neįmanoma realiai įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Siekiant užtikrinti, kad ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų nebeįmanomas, CPK nuostatos numato laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Taigi, laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymą. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisės normos dispozicijos akivaizdu, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą bei garantuoti šio sprendimo privalomumą (CPK 18 str.). Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas.

15Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas kreipėsi į teismą dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu (acto Pauliana) ir restitucijos taikymo (1–7 b. l.). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog parenkamos ir taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti susijusios su pareikštais materialaus pobūdžio reikalavimais, su galimai būsimo procesinio rezultato byloje tinkamu užtikrinimu (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs reikalavimo pobūdį, ieškovo išdėstytas aplinkybes bei bylos medžiagą, konstatavo, kad yra tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo UAB „Teisės departamentas“ vardu registruotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teises ir pinigines lėšas 86 254,25 Lt sumai (8 b. l.). Pagrindinis teismo motyvas, taikant laikinąsias apsaugos priemones, buvo tai, kad atsakovas įgytas lėšas gal perleisti tretiesiems asmenims.

16CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta, kad pirmosios instancijos teismas, gavęs atskirąjį skundą ir sutikdamas su juo, išskyrus tuos atvejus, kai skundas paduotas dėl nutarčių, priimtų CPK 293 straipsnyje numatytais atvejais, rašytinio proceso tvarka per tris darbo dienas nuo atskirojo skundo gavimo pats panaikina skundžiamą nutartį ir šiuo klausimu priimtos nutarties patvirtintą kopiją išsiunčia byloje dalyvaujantiems asmenims.

17Atsakovui UAB „Teisės departamentas“ pateiktus atskirąjį skundą, teismas su juo sutikdamas sprendė, kad yra pagrindas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones (14 b. l.).

18Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atskirojo skundo argumentais, ir sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas tenkinti atsakovo atskirąjį skundą, tinkamai taikė procesinės teisės normas. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia ginčo tarp šalių, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti, bei atsižvelgia į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, taip pat į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012).

19Iš teismų informacinės sistemos Liteko matyti, kad Raseinių rajono apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimu ieškovo AB „Empower“ ieškinį atmetė. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad pagal Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. SP/13/02/15/2 naujasis kreditorius (UAB „Teisės departamentas“) įsipareigojo pradiniam kreditoriui sumokėti 75 000 Lt. Teismas konstatavo, kad iš mokėjimų nurodymų, sąskaitų išrašų, prašymų kopijų matyti, kad UAB „Teisės departamentas“ 40 000 Lt sumokėjo UAB „Cerara“, o likusius pinigus, UAB „Cerara“ prašymu sumokėjo pastarojo kreditoriams: R. M. – 6666,67 Lt, S. T. – 13333,33 Lt ir SIA Capitalia Krediti – 15 000 Lt. Mokėjimo nurodymų paskirtyse nurodyta, kad mokėjimai daromi pagal reikalavimo perleidimo sutartį. Teismas nenustatė, kad atsakovas, sudarydamas reikalavimo perleidimo sutartį, buvo nesąžiningas, todėl ieškinį atmetė. Auksčiau nurodytos aplinkybės rodo, kad atsakovas UAB „Teisės departamentas“ pagal reikalavimo perleidimo sutartį su ieškovu yra atsiskaitęs, todėl konstatuotina, jog nėra pagrindo atsakovo turtui taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsižvelgtina ir į tai, kad ieškovo ieškinys 2013-09-25 sprendimu buvo atmestas, taigi, teismas konstatavo ieškinio nepagrįstumą, o tai jau yra pagrindas netaikyti laikinąsias apsaugos priemones.

20Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

22Raseinių rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 15 d. palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas AB „Empower“ kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti... 4. Raseinių rajono apylinkės teismas 2013-04-16 nutartimi tenkino ieškovo... 5. Atsakovas UAB „Teisės departamentas“ Raseinių rajono apylinkės teismui... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Raseinių rajono apylinkės teismas 2013 m. gegužės 15 d. nutartimi (14 b.... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 9. Ieškovas AB „Empower“ atskiruoju skundu (40–43 b. l.) prašo panaikinti... 10. Atsiliepimas į atskirąjį skundą įstatymų nustatyta tvarka negautas.... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 12. teisiniai argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Teisė į teisminę gynybą reikalauja ne tik sudaryti galimybę asmeniui... 15. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas kreipėsi į teismą dėl sandorio... 16. CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta, kad pirmosios instancijos... 17. Atsakovui UAB „Teisės departamentas“ pateiktus atskirąjį skundą,... 18. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atskirojo skundo argumentais, ir... 19. Iš teismų informacinės sistemos Liteko matyti, kad Raseinių rajono... 20. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 22. Raseinių rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 15 d. palikti nepakeistą....