Byla 2-379-325/2010

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Petras Kontrimas,

2Sekretoriaujant Aurikai Lementauskienei,

3Dalyvaujant ieškovo atstovui Rimvydui Paulauskui

4Atsakovo atstovei Daliai Vaičikauskaitei,

5Trečiųjų asmenų atstovui advokatui Laimonui Straukai, atstovams D. M., A. P. Demeniui, D. G.

6teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal D. K. ieškinį atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretieji asmenys A. B., D. B., sodininkų bendrija ( - )UAB „Geostatybiniai sprendimai“, V.Į Registrų centras Klaipėdos filialas dėl 2009-03-31 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymo panaikinimo,

Nustatė

7Ieškovas ieškinyje, bei jo atstovas Rimvydas Paulauskas bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad D. K. nuo 2005-05-24 nuosavybės teise priklauso 0.110 ha žemės sklypas, esantis Rubulių kaime Kretingos r. s/b „M. S( - ). Minėtas žemės sklypas susideda iš dviejų žemės plotų. Šį žemės sklypą 2005-05-24 pirkimo-pardavimo sutartimi jis įsigijo iš ankstesnės sklypo savininkės Ž. K..2008 metais UAB „Kartografiniai projektai“ organizavo jam priklausančio žemės sklypo ribų nustatymą ir paženklinimą. Buvo surašytas sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas ant kurio pasirašė gretimo sklypo Nr. ( - ) savininkės A. B. ir D. B.. 2009 m. pavasarį jis pastebėjo, kad gretimo sklypo ( - )savininkės panaikino senuosius riboženklius, perkėlė ribą į jo sklypo dalį ir užsitvėrė tvorą. Aiškindamasis ieškovas sužinojo, kad 2008-07-31 UAB „Geostatybiniai sprendimai“ atliko A. B. ir D. B. žemės sklypo ( - )kadastrinius matavimus. Jų pagrindu Klaipėdos apskrities viršininko 2009-03-31 įsakymu buvo papildyti kadastriniai duomenys A. B. ir D. B. žemės sklypui. Skaito, kad atlikti kadastriniai sklypo ( - )matavimai, bei jo pagrindu priimtas Klaipėdos apskrities viršininko įsakymas yra nepagrįstas. Nurodo, kad atliekant matavimus buvo pažeisti LR žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr.522 patvirtinti Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių15p., 25 p.,27 p..Prašo panaikinti 2009-03-31 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymą Nr.4-2063-(1.3).

8Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Jis nurodė, kad nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustato matininkai. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo pagrindas yra užsakovo ir vykdytojo sutartis. Atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus pagal nustatytus reikalavimus , parengtą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą vykdytojas pateikia žemėtvarkos skyriui derinimui. Kretingos rajono žemėtvarkos skyriui tikrinant UAB „Geostatybiniai sprendimai“ atliktus kadastrinius matavimus A. B. ir D. B. priklausančiame žemės sklype, klaidų nenustatyta. A. K. sklypas pagal planinius duomenis nesiriboja su A. B. ir D. B. sklypu . D. K. prašymo dėl kadastrinių duomenų patikslinimo žemėtvarkos skyriui nepateikė, nesikreipė ir dėl riboženklių sunaikinimo į žemėtvarkos skyrių. Skaito, kad Klaipėdos apskrities viršininko 2009-03-31 įsakymas Nr.4-2063-(1.3) dėl sklypo ribų priklausančių A. B. ir D. B. patikslinimo yra teisėtas.

9Tretieji asmenys A. B. ir D. B. bei jų atstovas Laimonas Strauka su pateiktu ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti pilnai. Nurodo, kad D. K. žemės sklypas su A. B. ir D. B. žemės sklypu nesiriboja ir todėl jokių suderinimų su ieškovu apmatuojant jų žemės sklypą nereikėjo. Ieškovas nurodo, kad jo žemės sklypas yra padalintas į du žemės sklypus, tačiau tokių aplinkybių ieškovas nepagrindžia jokiais įrodymais. Išrašas iš nekilnojamojo turto registro patvirtina, kad ieškovui priklausantis žemės sklypas yra suformuotas ir įregistruotas viename žemės sklype. Tarp šių sklypų yra neprivatizuotina valstybei priklausanti žemė. Ieškovas savavališkai galėjo užimti ginčitiną sklypą, kuris nėra įregistruotas D. K. vardu. Ieškovas taip pat neturi sodų bendrijos „Minija“ valdymo organo sprendimo, kuris suteiktų ieškovui nuosavybės teisę į ginčo žemės sklypą. Skaito, kad A. B. ir D. B. žemės sklypo kadastriniai matavimai yra atlikti tinkamai, nepažeidžiant jokių teisės aktų reikalavimų ir naikinti Klaipėdos apskrities viršininko įsakymą nėra jokio pagrindo.

10Trečiojo asmens sodininkų bendrijos „Minija“ pirmininkė paaiškino, kad su pateiktu ieškiniu ji nesutinka ir prašo jį atmesti. Kai buvo daromi žemės sklypo ( - )matavimai ji s/b „Minija“ pirmininke dar nebuvo ir kaip jie buvo atliekami nežino. Ji skaito, kad į sklypo ( - )ribų paženklinimą neturėjo būti kviečiamas D. K.. Iš pateiktos planinės medžiagos nesimato, kad jo sklypas ( - )ribotusi su sklypu ( - ). Prie sklypo ( - )yra valstybinė žemė, kuri pagal sodų bendrijos duomenis nėra privatizuota.

11Trečiojo asmens UAB „Geostatybiniai sprendimai“ atstovas D. M. paaiškino, kad 2008m.liepos 30 d. jis atlikos/b ( - )paženklinimo aktą. Jis darydamas ribų paženklinimą vadovavosi planine medžiaga, t. y 1992 metais sudarytu planu. Gretimų sklypų savininkai nebuvo kviesti, nes jų žemės sklypai neįregistruoti nekilnojamojo turto registre. Sodų bendrijos pirmininkas darant ribų peženklinimo aktą nedalyvavo. Aktą pasirašė D. B., A. B. ir s/b pirmininkas A. B. tik 2008-12-01.Jis skaito, kad žemės sklypo ribų paženklinimo aktas yra sudarytas nepažeidžiant įstatymų, todėl ieškinį prašo atmesti.

12Tretysis asmuo Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas ir jo atstovas A. P. Demenis nurodė, kad nekilnojamojo turto duomenimis D. K. įregistruotas nuosavybės teise 0,1100 ha žemės sklypas, kadastrinis Nr( - ). Faktiškai šis žemės sklypas susideda iš dviejų sklypų 0,0805 ir 0,0295..Šis žemės sklypas yra įregistruotas vadovaujantis 2005-05-24 pirkimo pardavimo sutartimi ir priėmimo-perdavimo aktu. A. B. ir D. B. priklauso 0,1094 ha žemės sklypas kadastrinis ( - ). Prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra.

13D. K. ieškinys pagrįstas ir tenkinamas pilnumoje.

14Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 1993-04-23 valstybės žemės pirkimo sutartimi Ž. K. sodų bendrijoje ( - )nupirko žemės sklypą ( - )11 arų dydžio (t.1b.l.92) 2005-05-24 prikimo-pardavimo sutartimi Ž. K. 0,1100 ha žemės sklypą, unikalus ( - )pardavė D. K.(t.1,bl.l95). 2008-04-15 pirkimo-pardavimo sutartimi O. B. pardavė D. B. ir A. B. 0,1094 ha žemės sklypą ( - ), esantį sodų bendrijoje „Minija“.(t.1.,b.l.101).2008-06-13 „Kartografiniai projektai“ atliko D. K. žemės sklypo unikalus ( - )ribų paženklinimą. Ant akto pasirašė gretimų sklypų savininkės - D. B. ir A. B..(t.1 b.l.19).Šis ribų paženklinimas atliktas vadovaujantis 1992 metų s/b ( - )“ ( - ) planu(t.1 b.l.24). 2008-07-30 UAB “Geostatybiniai sprendimai“ atliko D. B. ir A. B. sklypo ribų paženklinimo aktą.(t.1 b.l.13).Remiantis šiuo žemės sklypo ribų paženklinimo aktu 2009-03-31 Klaipėdos apskrities viršininkas priėmė įsakymą Nr.4-2063-(1.3).dėl A. B. ir D. B. privataus žemės sklypo kadastro duomenų papildymo, atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus.

152008-07-30 UAB „Geostatybiniai sprendimai“ atliktas žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas yra sudarytas pažeidžiant LR Žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr.522 patvirtintas „Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisykles“ .Šių taisyklių 25 punkte nurodyta, kad žemės sklypo ribos vietovėje pažymimos dalyvaujant žemės sklypo esamam(būsimam) savininkui, taip pat suinteresuotiems asmenims-gretimų sklypų savininkams ir naudotojams. Šalia esančio sklypo ( - )naudotojas yra D. K.. Į žemės sklypo ribų paženklinimą nebuvo kviestas gretimo sklypo ( - )naudotojas D. K.. Kad jis yra gretimo sklypo naudotojas suinteresuotiems asmenims D. B. ir A. B. turėjo būti žinoma, nes jos 2008-06-13 pasirašė ant „Kartografinių projektų“ sudaryto D. K. žemės sklypo ribų paženklinimo akto kaip gretimų sklypų naudotojai.

16Paminėtų taisyklių 29.7 punkte nurodyta, kad paženklinus žemės sklypo ribas vietovėje surašomas žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas. Aktą pasirašo kviestiniai asmenys, vykdytojas ir užsakovas. Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas surašytas 2008-07-30..D. B., A. B. ir s/b ( - )“ pirmininkas A. B. šį aktą pasirašė tik 2008-12-01, t.y. tik po keturių mėnesių. Buvęs s/b bendrijos pirmininkas A. B. paaiškino, kad jis nedalyvavo atliekant žemės sklypo ribų paženklinimą. Jis tik pasirašė ant akto, tačiau faktiškai nebuvo nustatinėjant sklypų ribas. D. K. sklypas ribojasi su D. B. ir A. B. sklypu. Pagal sodų bendrijos priimtus sprendimus šių sklypų koordinatės yra pasikeitusios ir šiuo metu sklypai ribojasi. Jei jis būtų dalyvavęs žemės sklypo ribų paženklinime, jis būtų nurodęs sklypų ribas ir jų faktiškus naudotojus.

17Esant paminėtiems LR Žemės ūkio ministro taisyklių pažeidimams teismas skaito, kad nebuvo atlikti tikslūs žemės sklypo ribų matavimai ,nes nedalyvavo gretimo sklypo naudotojas D. K. bei s/b pirmininkas A. B.. Šiuo metu kyla ginčai tarp D. K. ir gretimo sklypo naudotojų D. B. ir A. B. dėl faktinių sklypų ribų. Norint pašalinti ginčus būtina atlikti pakartotiną sklypų ribų paženklinimą-parodymą, dalyvaujant visiems suinteresuotiems asmenims. Ieškovas nurodo, kad po šio sklypo ribų nustatymo jo sklypo plotas faktiškai sumažėjo 36 kv. m..Dėl padarytų įstatymo pažeidimų Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2009-03-31 įsakymas Nr.4-2063-(1.3).“Dėl A. B., D. B. privataus žemės sklypo kadastro duomenų papildymo atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus naikinamas.

18Sutinkamais su CPK 93 str. iš atsakovo priteisiama 31 lt(t.2b.l.9) už žyminį mokestį, bei sutinkamai su CPK 98 str.2000 lt.(t.2b.l.73) už advokato pagalbą.

19Vadovaujantis LR., 263 str.,269 str. teismas,

Nutarė

20Panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2009-03-31 įsakymą Nr.4-2063-(1.3)“Dėl A. B., D. B. privataus žemės sklypo(kadastro Nr.5654/0006:70), esančio Kretingos rajone , ( - )., ( - )“ kadastro duomenų papildymo, atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus“.

21Priteisti iš atsakovo Nacionalinės žemės ūkio tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2031 Lt. D. K. naudai.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą Kretingos apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Petras Kontrimas,... 2. Sekretoriaujant Aurikai Lementauskienei,... 3. Dalyvaujant ieškovo atstovui Rimvydui Paulauskui... 4. Atsakovo atstovei Daliai Vaičikauskaitei,... 5. Trečiųjų asmenų atstovui advokatui Laimonui Straukai, atstovams D. M., A.... 6. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal D. K. ieškinį atsakovui... 7. Ieškovas ieškinyje, bei jo atstovas Rimvydas Paulauskas bylos nagrinėjimo... 8. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su... 9. Tretieji asmenys A. B. ir D. B. bei jų atstovas Laimonas Strauka su pateiktu... 10. Trečiojo asmens sodininkų bendrijos „Minija“ pirmininkė paaiškino, kad... 11. Trečiojo asmens UAB „Geostatybiniai sprendimai“ atstovas D. M. paaiškino,... 12. Tretysis asmuo Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas ir jo... 13. D. K. ieškinys pagrįstas ir tenkinamas pilnumoje.... 14. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 1993-04-23 valstybės žemės pirkimo... 15. 2008-07-30 UAB „Geostatybiniai sprendimai“ atliktas žemės sklypo ribų... 16. Paminėtų taisyklių 29.7 punkte nurodyta, kad paženklinus žemės sklypo... 17. Esant paminėtiems LR Žemės ūkio ministro taisyklių pažeidimams teismas... 18. Sutinkamais su CPK 93 str. iš atsakovo priteisiama 31 lt(t.2b.l.9) už... 19. Vadovaujantis LR., 263 str.,269 str. teismas,... 20. Panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2009-03-31 įsakymą... 21. Priteisti iš atsakovo Nacionalinės žemės ūkio tarnybos prie Žemės ūkio... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui,...