Byla e2-1024-871/2017
Dėl draudimo išmokos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė,

2sekretoriaujant Robertai Mikonytei,

3dalyvaujant ieškovo V.G. atstovei advokatei Irinai Lemežytei,

4atsakovo Seesam Insurance AS, veikiančio per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, atstovui K.G.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V.G. ieškinį atsakovui Seesam Insurance AS, veikiančiam per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, dėl draudimo išmokos priteisimo.

6Teismas

Nustatė

7Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų santrauka

8Ieškovas V.G. kreipėsi į teismą su ieškiniu (e. b., 1 t., b. l. 1-3)., prašydamas priteisti iš atsakovo Seesam Insurance AS Lietuvos filialo ieškovo naudai 4 320,00 Eur draudimo išmoką, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas su atsakovu 2015-07-02 sudarė draudimo sutartį – Automobilio savanoriško draudimo polisą Nr. 270 0144179/2015, kuriuo apdraudė jam priklausiusią transporto priemonę – lengvąjį automobilį VOLVO S80, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) kurio vertė 9 600,00 Eur. 2016-01-25 Parko g. 12, Vilniuje, stovėjęs nurodytas automobilis buvo pavogtas. Apie vagystę nedelsiant buvo pranešta policijai, o 2016-01-26 informuotas atsakovas. Atsakovas 2016-03-09 raštu informavo, kad išmokės Ieškovui tik 50 procentų draudimo išmokos, nes draudimo sutartyje buvo numatyta, kad reikalaujamos apsaugos sistemos lygis automobiliui - 3 (imobilizatorius, garsinė signalizacija), tačiau žalos bylos administravimo metu duomenų ar dokumentų, patvirtinančių, jog automobilyje buvo sumontuotos reikalaujamo lygio apsaugos sistemos negauta, o gamintojas šiam automobiliui montuoja tik imobilizatorių (vieną iš reikalaujamų apsaugos priemonių). Atsakovas sprendimą išmokėti tik dalį draudimo išmokos grindė atsakovo Kelių transporto priemonių savarankiškojo draudimo taisyklių Nr. 006 9.2.2 p., nustatančiu, kad įvykus transporto priemonės vagystei, draudėjas privalo pateikti draudikui transporto priemonės originalius registracijos dokumentus, visus rakinimo ir (arba) užvedimo raktelių komplektus su apsaugos sistemų nuotolinio valdymo pulteliais, prevencinius įtaisus prieš atvirą vagystę bei dokumentus, patvirtinančius, kad transporto priemonėje buvo sumontuotos reikalaujamo lygio apsaugos sistemos, jei šie rakteliai, pulteliai, įtaisai ar dokumentai neatiduoti valstybinėms institucijoms. Atsakovas išmokėjo ieškovui 50 % Automobilio vertės draudimo išmoką, t.y. 4 320,00 Eur. Ieškovo teigimu, atsakovas nepagrįstai atsisako išmokėti ieškovui likusią draudimo išmokos dalį. Atsakovas neinformavo Ieškovo, kad būtina pateikti garsinės signalizacijos įmontavimą Automobilyje patvirtinančius dokumentus, nors, kaip matyti iš 2016-03-09 rašto, žinojo, kad tokia signalizacija įprastai automobilyje gamykloje neįmontuojama. Taigi atsakovui sutarties sudarymo metu pakako informacijos apie apsaugos sistemų buvimą draudimo sutarčiai sudaryti ir netgi nereikalavo jokių papildomų dokumentų šiai informacijai pagrįsti. Kadangi Ieškovas nėra nei draudimo santykių, nei automobilių specialistas, jis šios aplinkybės nežinojo, kaip ir to, kad būtina pasirūpinti signalizacijos buvimą patvirtinančiais dokumentais. Atsakovas, manydamas, kad ieškovas privalo turėti įrodymus, patvirtinančius tam tikrų aplinkybių egzistavimą, privalėjo pareikalauti šių įrodymų ar bent jau informuoti apie būtinybę tokius įrodymus gauti. Ieškovas apie reikalavimą vagystės atveju pateikti dokumentus apie signalizacijos įrengimą automobilyje, sužinojo tik gavęs atsakovo atsakymą dėl atsisakymo išmokėti visą draudimo išmoką. Atsakovas nenustatė, kad draudimo įvykis įvyko dėl atsakovo didelio neatsargumo, dokumentų apie garsinės signalizacijos įrengimą automobilyje nepateikimas atsakovui niekaip neįtakojo paties draudiminio įvykio. Draudimo išmokos mažinimas dėl dokumentų apie signalizacijos įrengimą nepateikimo nebuvo individualiai aptartas, todėl Ieškovas neturi teisės remtis šia aplinkybe, mažindamas išmoką. Ieškovas automobilį įsigijo naudotą, jau su esančia garsine signalizacija, todėl jis niekada neturėjo jokių dokumentų, patvirtinančių garsinės signalizacijos įrengimą. Kadangi automobilis buvo pavogtas, ieškovas neturi galimybės pateikti jokios pažymos, patvirtinančios signalizacijos įrengimą, nes nėra galimybės patikrinti automobilio. Sutarties sudarymo metu ieškovas nereikalavo pateikti jokių dokumentų ar įrodymų apie signalizacijos įrengimą, neįspėjo jo apie būtinybę turėti tokius dokumentus, todėl ieškovas, nebūdamas šios srities specialistas, neturėjęs anksčiau panašių įvykių, nepasirūpino iš anksto papildomų įrodymų gavimu. Tarp dokumentų nepateikimo ir paties įvykio nėra jokio priežastinio ryšio. Aplinkybę, kad atsakovui pakako informacijos apie apsaugos sistemų buvimą automobilyje patvirtina faktas, kad atsakovas, žinodamas, kad įprastai gamyklinė garsinė signalizacija tokio modelio automobiliuose nemontuojama, nereikalavo atsakovo ne tik jos įrengti, bet netgi pateikti jos įrengimą patvirtinančius dokumentus. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad ne bet kuris draudėjo draudimo sutarties vykdymo pažeidimas aiškintinas kaip atimantis teisę į draudimo išmoką, nes ne visi draudimo sutarties pažeidimai yra draudžiamųjų įvykių priežastys, kai kurie neturi įtakos draudžiamajam įvykiui ar žalos dydžiui. Ieškovo manymu, atsakovas nepagrįstai atsisako išmokėti likusią 4 320,00 Eur draudimo išmokos dalį, todėl ji turi būti priteista iš atsakovo.

9Atsakovas Seesam Insurance AS, veikiantis per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, priteisti iš atsakovo ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas (e. b., 1 t., b. l. 18-21). Nurodė, kad atsakovas Seesam Insurance AS Lietuvos Respublikoje veikiantis per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą 2015-07-02 su ieškovu sudarė automobilių savanoriškojo draudimo (KASKO) sutartį Nr. 270 0144179/2015, kurios pagrindu apdraudė transporto priemonę Volvo S80, valst. Nr. (duomenys neskelbtini). Draudimo sutartis buvo sudaryta vadovaujantis Kelių transporto priemonių savanoriškojo draudimo taisyklėmis Nr. 006, 2015-03-01 redakcija bei Bendrosiomis draudimo sutarties sąlygomis, 2010-01-01 redakcija. 2016-01-26 atsakovas gavo Ieškovo pranešimą, kuriame nurodoma kad 2016-01-25 apdraustas automobilis Volvo buvo pavogtas Parko g. 12, Vilniuje. Pagal nurodomą ieškovo pranešimą buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-03875-16 pagal LR BK 178 str. 2 d. 2016-01-26 paaiškinime dėl automobilio Volvo vagystės ieškovas atsakydamas j klausimą „Ar automobilyje buvo įrengtos apsaugos sistemos ir kokios, ar jos buvo tvarkingos?“, atsakė, kad automobilyje buvo įrengta tik gamyklinė automobilio apsaugos sistema. Atsakovas, siekdamas išsiaiškinti ar automobilyje Volvo buvo sumontuotas draudimo sutartyje reikalaujamas apsaugos sistemų lygis kreipėsi į automobilio Volvo oficialius atstovus UAB „Sostena“. UAB „Sostena“ atstovai informavo, kad gamintojas į automobilį Volvo yra įmontavęs tik imobilizatorių/imobilaizerį automobilio užvedimo raktuose. Garsinė signalizacija automobilyje Volvo nebuvo sumontuota. Sudarydami draudimo sutartį ieškovas su atsakovu susitarė, kad Draudimo taisyklių ir Bendrųjų draudimo sutarties sąlygų pagrindu įsipareigoja atlyginti tiesioginius Finansinius nuostolius apdraustam objektui, atsiradusius dėl draudimo sutartyje nurodytų įvykių, išskyrus nedraudžiamuosius įvykius (Draudimo taisyklių 1.1 punktas). Ieškovas ir Atsakovas individualiai draudimo sutartyje susitarė, kad reikalaujamas automobilio apsaugos lygis yra 3 lygis (imobilizatorius, garsinė signalizacija). Atitinkamai pagal individualizuojančius požymius (automobilio markę, modelį, pagaminimo metus, variklio galią, automobilio apsaugos lygį ir 1.1.) draudikas įsivertina draudimo sutartimi prisiimamą riziką bei apskaičiuoja draudimo įmoką (premiją). Draudimo sutartyje draudėjas parašu patvirtina, kad pateikiami duomenys yra teisingi ir tikslūs. Pats draudikas duomenų teisingumo sudarydamas draudimo sutartį nevertina, nes draudimo sutartis savo esme yra fiduciarinė (pasitikėjimo) sutartis. Draudėjas, matydamas, kad draudimo polise nurodoma informacija yra neteisinga ir ar netiksli, arba jis pats neketina tinkamai vykdyti draudimo sutarties nuostatų, t.y. savo automobilyje įsirengti draudimo sutartyje reikalaujamos apsaugos sistemos, privalėjo nedelsiant pranešti draudikui apie rizikos padidėjimą (Draudimo taisyklių 5.1.1 p.). Remiantis tuo, draudimo bendrovė apskritai būtų nesudariusi draudimo sutarties. Draudimo taisyklių 9.2.2 p. nurodyta, kad „Įvykus Transporto Priemonės vaistei, Draudėjas privalo pateikti Draudikui Transporto Priemonės originalius registracijos dokumentus, visus rakinimo ir (arba) užvedimo raktelių komplektus su apsaugos sistemų nuotolinio valdymo pulteliais, prevencinius įtaisus prieš atvirą vagystę bei dokumentus patvirtinančius, jog transporto priemonėje buvo sumontuotos reikalaujamo lygio apsaugos sistemos, jei šie rakteliai, pulteliai, įtaisai ir dokumentai neatiduoti valstybinėms institucijoms. Ieškovas nurodė, kad automobilyje Volvo buvo sumontuota tik gamyklinė signalizacija. Gavus atsakymą iš automobilio gamintojo atstovo, kad automobilyje Volvo yra sumontuotas tik imobilizatorius, nurodomas įvykis atitiko Draudimo taisyklių 8.3.4 p. numatyto nedraudžiamojo įvykio aprašymą, „8.3.4 Transporto Priemonės vagystės metu Transporto Priemonėje nebuvo įrengta draudimo liudijime (polise) nurodyto lygio apsaugos Įranga ar ji tinkamai nefunkcionavo;" Vadovaujantis Draudimo taisyklių 1.1 p ir 8.3 p. nuostatomis dėl automobilio Volvo vagystės draudimo bendrovė Seesam Insurance AS Lietuvos filialas apskritai turėjo teise nemokėti draudimo išmokos, tačiau atsakovas, stengdamasis situaciją vertinti draudėjo naudai bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymo 98 str. 8 d. ir analizuodamas tai, kad automobilio Volvo vagystės metu jame buvo tik gamyklinis imobilizatorius, blokuojantis automobilio užvedimą, ir tai sudarė 50% reikalaujamų apsaugos priemonių pagal sudarytą draudimo sutartį, priėmė sprendimą įvykį pripažinti draudžiamuoju ir kompensuoti 50 proc. Ieškovo patirto nuostolio dėl automobilio Volvo vagystės. Atsakovo manymu, atsakovas elgėsi sąžiningai ieškovo atžvilgiu bei tinkamai vykdė draudimo sutarties sąlygas.

10Ieškovas dublike nurodė, kad palaiko ieškinį jame nurodytais argumentais ir aplinkybėmis, prašo jį tenkinti (e. b., 1 t., b.l. 72-73). Nurodė, kad atsakovas atsikirtimus į ieškinį grindžia UAB „Sostena“ pateikta informacija, kad automobilyje įrengta gamyklinė signalizacija yra imobilaizeris, tačiau ieškovas automobilį pirko ne iš gamyklos ir jame jau buvo įrengta garsinė signalizacija.

11Atsakovas pateikė tripliką į ieškovo dubliką, kuriuo su dublike išdėstytai teiginiais nesutiko (e. b., 1 t., b.l. 74-75). Nurodė, kad CPK 178 str. yra numatyta įrodinėjimo pareiga, kuri numato ieškovui pareigą pagrįsti įrodymais savo teiginius dėl garsinės signalizacijos automobilyje Volvo S80, (duomenys neskelbtini), buvimo. Būtent sudarytos Kasko draudimo sutarties draudimo taisyklių 9.2.2 p. numato ieškovui pareigą atsitikus draudžiamajam įvykiui pateikti dokumentus patvirtinančius, jog apdraustoje transporto priemonėje buvo sumontuotos reikalaujamo lygio apsaugos sistemos. Draudėjui (ieškovui) pateikus įrodymus, kad automobilyje Volvo S80, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), buvo sumontuota draudimo liudijime (polise) nurodyto lygio apsaugos įranga (imobilizatorius, garsinė signalizacija), atsakovas būtų išmokėjęs draudimo išmoką dėl automobilio Volvo S80, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), vagystės pilna apimtimi, kadangi visos draudimo sutarties sąlygos būtų buvę įvykdytos tinkamai. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nepateikia įrodymų pagrindžiančių teiginius, kad neva automobilyje Volvo S80, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), buvo sumontuota garsinė signalizacija, atsakovas mano, kad ieškovo ieškinys turi būti atmestas pilna apimtimi.

12Teismo posėdžio metu ieškovo advokatė ieškinį palaikė, iš esmės pakartojo procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus.

13Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, iš esmės pakartojo procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus.

14Teismo posėdžio metu apklausta liudytoja S.O. nurodė, kad virš 10 metų dirba draudimo brokerio kompanijoje draudimo brokere. Dėl ginčo poliso, tai dirbo su savo asistentu. Asistentas prieš išrašant polisą, turi jai atsiųsti pasiūlymą, kad asmuo nori apdrausti transporto priemonę, ar viskas gerai. Atsiuntė pasiūlymą, mašina buvo nufotografuota, brokerė patvirtino pasiūlymą, ji tiesiogiai su draudėju nebendravo. Poliso sąlygas patikrino. Asistentas atspausdino draudimo polisą, draudėjas pasirašė. Dėl atsakovo apsaugos sistemos lygio reikalavimų liudytoja nurodė, kad kai skaičiuoji kasko, yra sistemiškai nurodoma, kad reikalaujamas toks lygis. Jei draudimo bendrovė reikalauja pažymos, rašoma reikia pažymos. Yra 3 lygis, 4 lygis, kur nereikia pažymos. Nagrinėjamu atveju buvo 3 apsaugos lygis, nereikia pažymos apie apsaugos sistemos lygį. 3 lygį nustatė draudiko nustatyta programa. Draudėjui išaiškinama, kad jei reikalinga gamyklinė signalizacija, 3 lygis ir daugiau nieko nereikalaujama. Jei 2 lygis, tada reikalaujama kliento atvežti pažymą. 3 lygio apsauga – tai turėjo būti gamyklinė signalizacija. Gamyklinė signalizacija kiekvienai mašinai savo. Nagrinėjamu atveju asistentas pasakė draudėjui, kad 3 lygis, pažymos nereikia, gamyklinė signalizacija turi būti mašinoje būtinai. Asistentas liudytojos sūnus, todėl jai žinoma ta aplinkybė. 3 lygis – gamyklinė signalizacija, ir ji pati nežino, kad ten kažko dar reikia. Sistema rašo – ar reikia pažymos, ar ne. Sistema nereikalavo pažymos, todėl neprašė. Jei sistema reikalauja pažymos, tada prašo pažymos. 3 lygis – gamyklinė signalizacija, ta kuri stovi mašinoje. Kas yra mašinoje laikoma gamykline signalizacija.

15Teismo posėdžio metu liudytojas P.G. nurodė, kad automobilyje buvo garsinė signalizacija, žino, nes važinėjo su šia mašina. Kai paspaudi pultelį, mašinoje suveikdavo garsinis signalas, kad užsirakina ar atsirakina. Ne vienas atvejis būdavo, kai vaikai žaidžia, trenkia kamuoliu ir suveikdavo garsinė signalizacija. Buvo raktas, pultelio nebuvo. Garsinė tuo pačiu paspaudimu, kai suveikdavo, buvo garsinio signalo garsas „tikš“, kaip trumpas automobilio signalas. Brolis draudė mašiną.

16Teismo posėdžio metu liudytojas V.G. nurodė, kad tėvo įgaliotas sudarė draudimo sutartį dėl automobilio Volvo S80. Brokerį pasirinko žinodamas, iš seniau draudė automobilį Draudlita. Bendravo su J., tai buvo žmogus su kuriuo sudarė sutartį. Sudarė sutartį, sumokėjo pinigus už draudimą. Buvo garsinė signalizacija ir imobilaizeris, Buvo valdoma raktu. Kada uždarai mašiną, buvo garso signalas, kai atidarai garso signalas. Kai kaimynas, vaikai ar katinas paliesdavo mašiną, ji pradėdavo kaukti. Automobilis įsigytas turguje, su signalizacija, nieko papildomai nedarė. Prieš sudarant sutartį, buvo aiškinamasi kokia signalizacija, ar automobilis atitinka, pažiūrėta pagal metus ar atitinka, viskas atitinka, jokių papildomų pažymų draudikas pasakė nereikia. „Viskas atitinka“ suprato taip, kad jis pažiūrėjo pagal nuostatas ir nusprendė, kad tinkamas automobilis. Buvo su J. prie automobilio, automobilis apžiūrėtas, darytos nuotraukos. Jis turėjo pultą, uždarinėjo, atrakinėjo tą mašiną. Nurodė, kad turi būti garsinė signalizacija ir imobilaizeris. Matėsi, kad yra, apžiūrinėjo automobilį, užrakino, atrakino, 15-20 minučių prie automobilio užtruko. Kai mašinos nėra, pavogė, tik tada pranešė ir paklausė ar turi pažymą apie signalizaciją. Sudarant sutartį, nebuvo pasakyta, kad automobilio vagystės atveju reikės pateikti pažymą.

17Ieškinys tenkintinas visiškai.

18Byloje nustatytos reikšmingos faktinės aplinkybės

19Byloje nustatyta, kad ieškovas V.G., atstovaujamas pagal įgaliojimą V.G., su atsakovu Seesam Insurance AS, Lietuvos Respublikoje veikiančiu per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, 2015-07-02 sudarė automobilių savanoriškojo draudimo (KASKO) sutartį Nr. 270 0144179/2015, kurios pagrindu apdraudė transporto priemonę Volvo S80, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), draudimo laikotarpis 2015-07-03 – 2016-07-03. Draudimo polise įrašyta, kad automobilyje reikalaujamas apsaugos sistemų 3 lygis (imobilizatorius, garsinė signalizacija). Draudimo sutartis buvo sudaryta vadovaujantis Kelių transporto priemonių savanoriškojo draudimo taisyklėmis Nr. 006, 2015-03-01 redakcija bei Bendrosiomis draudimo sutarties sąlygomis, 2010-01-01 redakcija. 2016-01-26 atsakovas gavo ieškovo pranešimą, kuriame nurodoma, jog 2016-01-25 apdraustas automobilis Volvo S80, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), buvo pavogtas. Vilniaus apskrities VPK Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo valdybos 3 skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-03875-16 pagal BK 178 straipsnio 2 dalį dėl minėto automobilio pagrobimo, tyrimo metu buvo pateikti du vienetai automobilio užvedimo raktelių, registracijos liudijimas, techninės apžiūros rezultatų kortelė. Atsakovas nustatė, kad automobilio rinkos vertė 9600 EUR. Atsakovas 2016-03-09 raštu informavo ieškovą, kad išmokės ieškovui tik 50 procentų draudimo išmokos, nes draudimo sutartyje buvo numatyta, kad reikalaujamos apsaugos sistemos lygis automobiliui - 3 (imobilizatorius, garsinė signalizacija), tačiau žalos bylos administravimo metu duomenų ar dokumentų, patvirtinančių, jog automobilyje buvo sumontuotos reikalaujamo lygio apsaugos sistemos negauta, o gamintojas šiam automobiliui montuoja tik imobilizatorių (vieną iš reikalaujamų apsaugos priemonių). Atsakovas sprendimą išmokėti tik dalį draudimo išmokos grindė atsakovo Kelių transporto priemonių savanoriškojo draudimo taisyklių Nr. 006 9.2.2 p., nustatančiu, kad įvykus transporto priemonės vagystei, draudėjas privalo pateikti draudikui transporto priemonės originalius registracijos dokumentus, visus rakinimo ir (arba) užvedimo raktelių komplektus su apsaugos sistemų nuotolinio valdymo pulteliais, prevencinius įtaisus prieš atvirą vagystę bei dokumentus, patvirtinančius, kad transporto priemonėje buvo sumontuotos reikalaujamo lygio apsaugos sistemos, jei šie rakteliai, pulteliai, įtaisai ar dokumentai neatiduoti valstybinėms institucijoms ir 8.3.4 punktu, nustatančiu, kad draudikas neatlygina žalos kai transporto priemonėje nebuvo įrengta draudimo liudijime nurodyto lygio apsaugos įranga. Atsakovas išmokėjo ieškovui 50 % automobilio vertės draudimo išmoką, atskaičius 960 EUR franšizę t.y. 4320 EUR.

20Ieškovo manymu, atsakovas nepagrįstai atsisako išmokėti likusią 4320 EUR draudimo išmokos dalį, todėl ji turi būti priteista iš atsakovo, kadangi draudimo išmokos mažinimas dėl dokumentų apie signalizacijos įrengimą nepateikimo nebuvo individualiai aptartas, todėl ieškovas neturi teisės remtis šia aplinkybe, mažindamas išmoką. Ieškovas automobilį įsigijo naudotą, jau su esančia garsine signalizacija, todėl jis niekada neturėjo jokių dokumentų, patvirtinančių garsinės signalizacijos įrengimą.

21Nustatytų bylos aplinkybių ir jas pagrindžiančių įrodymų teisinis vertinimas

22Draudimo funkcija yra kompensuoti draudėjo patirtą žalą, konstatavus, kad ji padaryta draudimo objektui. Įstatymas ir konkrečios draudimo rūšies taisyklės nustato išimtis, kada draudėjo patirta žala visiškai ar iš dalies nekompensuojama, todėl draudėjui kreipusis dėl draudimo išmokos išmokėjimo, draudikas turi teisę jos visiškai arba iš dalies nemokėti. Tokią teisę draudikas turi nedraudiminio įvykio atveju, draudiminiam įvykiui įvykus dėl įstatyme numatytos draudėjo kaltės formos, draudėjui pažeidus draudimo sutarties sąlygas, kitais įstatymo numatytais atvejais. (...) Pagal LR Draudimo įstatymo 82 straipsnio 6 dalį draudikas privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos išmokėjimo ar suteikiančias teisę sumažinti draudimo išmoką. (...) Draudikui nusprendus pasinaudoti jam suteikta teise visiškai ar iš dalies atsisakyti vykdyti prievolę, jis privalo įvykdyti Draudimo įstatymo 82 straipsnio 7 dalies reikalavimus, kurie riboja galimybę piktnaudžiauti minėta teise, t. y. dėl nereikšmingo pažeidimo atsisakyti vykdyti prievolę. Pats draudimo tikslas neleidžia bet kokio pažeidimo, neatsižvelgiant į jo reikšmę, laikyti pagrindu atsisakyti vykdyti prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 25 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-516/2006).

23Šalių sudarytos draudimo sutarties pagrindu išduotame draudimo polise įrašyta, kad transporto priemonėje turi būti įrengta 3 lygio apsaugos sistema (imobilizatorius, garsinė signalizacija). Draudimo polise nenumatyta draudėjo pareiga pateikti draudikui 3 lygio apsaugos sistemą patvirtinančią pažymą. Nurodyta sutartis buvo sudaryta tarpininkaujant draudimo brokeriui. Byloje nustatyta, kad prieš sudarant draudimo sutartį, draudimo brokeris neprašė iš ieškovo jokių papildomų duomenų, pažymų dėl apsaugos sistemos lygio atitikties. Liudytoja Svetlana Olechnovič paaiškino, kad nagrinėjamu atveju buvo 3 apsaugos lygis, nereikia pažymos apie apsaugos sistemos lygį, o 3 lygį nustatė draudiko nustatyta programa, <...> nagrinėjamu atveju asistentas pasakė draudėjui, kad 3 lygis, pažymos nereikia, gamyklinė signalizacija turi būti mašinoje būtinai. Iš liudytojo V.G. parodymų nustatyta, kad prieš sudarant draudimo sutartį draudimo brokerės S. O. padėjėjas J.O. apžiūrėjo transporto priemonę, taigi turėjo galimybę įsitikinti, ar yra automobilyje įrengta garsinė signalizacija. Spręstina, jog atsakovui sutarties sudarymo metu pakako informacijos apie apsaugos sistemų buvimą draudimo sutarčiai sudaryti ir netgi nereikalavo jokių papildomų dokumentų šiai informacijai pagrįsti. Šalys 2015-07-02 susitarė dėl visų esminių sutarties sąlygų, atsakovas nei Sutartyje, nei Taisyklėse nenumatė, jog sudarydamos draudimo sutartį šalys draudimo sutarties įsigaliojimą būtų susiejusios su pažymos apie automobilio apsaugos sistemos lygį pristatymu draudikui.

24Kelių transporto priemonių savanoriškojo draudimo taisyklių (toliau – Draudimo taisyklės) 9.2.2. punkte nustatyta, kad įvykus transporto priemonės vagystei draudėjas privalo pateikti draudikui kelių transporto priemonės originalius registracijos dokumentus, visus užvedimo raktelių komplektus su apsaugos sistemų nuotolinio valdymo pulteliais, prevencinius įtaisus prieš atvirą vagystę bei dokumentus, patvirtinančius, kad transporto priemonėje buvo sumontuotos reikalaujamo lygio apsaugos sistemos. 8.5. punkte numatyta, kad jei draudėjas neįvykdo savo pareigų numatytų Taisyklių 9 skyriuje draudikas neatlygina žalos arba mažina draudimo išmoką. Byloje neginčijamai nustatyta, kad sutarties sudarymo metu atsakovas nereikalavo pažymos apie automobilyje įrengtos apsaugos sistemos lygį, nei Sutartyje, nei Taisyklėse nenumatė, jog sudarydamos draudimo sutartį šalys draudimo sutarties įsigaliojimą būtų susiejusios su pažymos apie automobilio apsaugos sistemos lygį pristatymu draudikui. Liudytoja S.O. paaiškino, kad „sistema rašo – ar reikia pažymos, ar ne. Sistema nereikalavo pažymos, todėl neprašė. Jei sistema reikalauja pažymos, tada prašo pažymos. 3 lygis – gamyklinė signalizacija, ta kuri stovi mašinoje. Kas yra mašinoje laikoma gamykline signalizacija“.

25Teismas pažymi, kad įstatyme nedraudžiama draudimo sutartyje nustatyti išimčių, kada draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką arba ją sumažinti, tačiau ši teisė neturi paneigti draudimo esmės ir draudimo sutartimi siekiamų tikslų, kad nebūtų sudarytos sąlygos draudikui nepagrįstai atsisakyti mokėti draudimo išmoką, paneigiant draudimo sutarties esmę. Teisingumo Teismas savo praktikoje pasisakydamas dėl sąvokos „aiškus ir suprantamas aiškinimo“ yra pažymėjęs, kad Direktyvoje 93/13/EEB įtvirtinto sutarties sąlygų skaidrumo reikalavimo apimtis negali būti susiaurinta iki suprantamumo tik formaliuoju ir gramatiniu aspektais. Priešingai, kadangi Direktyva 93/13/EEB nustatyta apsaugos sistema pagrįsta idėja, kad vartotojo padėtis yra mažiau palanki nei pardavėjo ar tiekėjo, be kita ko, dėl informacijos lygio, šis skaidrumo reikalavimas turi būti suprantamas plačiai. Siekiant laikytis skaidrumo reikalavimo, vartotojui ypač svarbu prieš sudarant sutartį būti informuotam apie sutarties sąlygas ir jos sudarymo pasekmes. Būtent remdamasis šia informacija jis nusprendžia, ar nori būti saistomas sąlygų, iš anksto suformuluotų profesionalaus prekybininko ar tiekėjo. Pareiga įrodyti, kad informavimo pareiga buvo įvykdyta, tenka draudikui. Taigi būtent draudikas turi įrodyti, kad tinkamai įvykdė jam tenkančias ikisutartines pareigas, t. y. kad konkreti Sutarties (Draudimo taisyklių) sąlyga buvo ne tik gramatiškai aiški, bet ir kad vartotojas turėjo galimybę priimti sprendimą dėl Sutarties sudarymo suprasdamas jam potencialiai reikšmingus draudimo sutartyje įtvirtintos garantijos apribojimo ekonominius padarinius. Teismo vertinimu, jei teismas, remdamasis vien tipine sąlyga (kuria vartotojas patvirtina, kad prieš sudarant sutartį su draudimo taisyklėmis buvo supažindintas ir jų kopiją gavo) pripažintų, kad draudėjas (vartotojas) patvirtino, jog draudikas tinkamai įvykdė visas jam tenkančias ikisutartines informavimo pareigas, vartotojui būtų perkelta tokių pareigų įvykdymo įrodinėjimo pareiga ir būtų pakenkta vartotojų apsaugos tikslui. Nurodyta tipine sąlyga draudėjas patvirtina supažindinimo ir draudimo taisyklių kopijos gavimo faktų įvykimą, o ne visišką ir tinkamą draudikui tenkančios informavimo pareigos įvykdymą. Be to, ši sąlyga negali suteikti galimybės draudikui išvengti savo pareigų vykdymo, atitinkamai vartotojui neturi būti apsunkinta ar net užkirsta galimybė įgyvendinti teisę ginčyti aplinkybę, jog draudikas jam tenkančias informavimo pareigas vykdė tinkamai.

26Nagrinėjamu atveju atsakovas neįrodė, kad sudarant sutartį draudėjui buvo išaiškinta Draudimo taisyklių 9.2.2. punkte numatyta pareiga įvykus transporto priemonės vagystei pateikti pažymą, patvirtinančią, kad transporto priemonėje buvo sumontuotos reikalaujamo lygio apsaugos sistemos ar pasekmės. Priešingai, iš bylos duomenų, matyti, kad draudikas nereikalavo pažymos apie 3 lygio sistemos įrengimą, atsakovui sutarties sudarymo metu pakako informacijos apie apsaugos sistemų buvimą draudimo sutarčiai sudaryti, prieš sudarant sutartį, automobilį apžiūrėjo brokerės padėjėjas J.O., kuris rengė draudimo poliso sąlygas, kuriam nekilo abejonių dėl draudimo polise nurodytos signalizacijos. Sutarties sudarymo metu atsakovas nereikalavo pateikti jokių dokumentų ar įrodymų apie signalizacijos įrengimą, neįspėjo ieškovo apie būtinybę turėti tokius dokumentus, todėl teismas sprendžia, jog ieškovas negalėjo protingai tikėtis būsiant reikalavimo įvykus transporto priemonės vagystei pateikti pažymą apie įrengtą apsaugos sistemos lygį, jei tokios pažymos atsakovas nereikalavo prieš sudarant sutartį. Teismas vertina, kad atsakovas netinkamai atskleidė ieškovui draudimo sutarties sąlygą, nustatančią pareigą po įvykio pateikti pažymą apie apsaugos sistemos lygį. Todėl ieškovas negalėjo protingai tikėtis būsiant reikalavimo įvykus transporto priemonės vagystei pateikti pažymą apie įrengtą apsaugos sistemos lygį, jei tokios pažymos atsakovas nereikalavo prieš sudarant sutartį, o sudarant sutartį nurodė, kad pažymos nereikia, gamyklinė signalizacija turi būti mašinoje būtinai.

27Įvertinęs aptartas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovas nepagrįstai atsisako išmokėti draudimo išmoką, remdamasis draudimo taisyklių 9.2.2. p. ir jame įtvirtintu draudėjo pareigų pažeidimu, nes atsakovas netinkamai ieškovui atskleidė šios pareigos turinį, o to atsakovui nepadarius, ieškovas nelaikytinas pažeidusiu draudėjo pareigas.

28Be to, byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad automobilio vagystė įvyko dėl atsakovo didelio neatsargumo, byloje nėra jokių įrodymų, kad tarp dokumentų apie garsinės signalizacijos įrengimą automobilyje nepateikimo ir paties įvykio yra priežastinis ryšys. Taigi pažymos nepateikimas neturi jokios įtakos apdrausto automobilio vagystei, o draudiko atsisakymas šiuo pagrindu išmokėti draudėjui likusią 50 proc. draudimo išmoką yra neadekvatus ir prieštarauja protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams, įtvirtintiems CK 1.5 straipsnyje.

29Atsakovas, remdamasis 2016-06-22 Sostena pažyma, taip pat nurodo, kad automobilio gamyklinėje komplektacijoje yra tik gamintojo sumontuotas imobilizatorius, todėl nurodomas įvykis atitiko Draudimo taisyklių 8.3.4 p. nedraudžiamojo įvykio aprašymą. Pažymėtina, kad pažyma, kuria remiasi atsakovas yra sudaryta po ginčo automobilio vagystės. Be to, ji sudaryta individualiai neapžiūrėjus automobilio, remiantis bendro pobūdžio informacija apie gamintojo montuojamų apsaugos sistemų pobūdį šios markės automobiliuose. Beje, pagal draudimo brokerės parodymus teismui 3 lygis – gamyklinė signalizacija, ta kuri stovi mašinoje; kas yra mašinoje laikoma gamykline signalizacija. Pažymėtina, kad ieškovas automobilį pirko ne iš gamintojo ir nurodė, kad jame jau buvo įrengta garsinė signalizacija. Bylos duomenys patvirtina, kad apdraustasis automobilis buvo naudotas, 2010 pagaminimo metų, automobilis turėjo kitą savininką, taigi buvęs savininkas galėjo įrengti papildomą signalizaciją, todėl atsakovas be pagrindo remiasi išskirtinai gamintojo pateikta informacija. 2016-06-22 Sostena pažyma vienareikšmiškai nepatvirtina, kad ginčo automobilyje, kuris įgytas naudotas iš kito savininko, o ne gamintojo, nebuvo garsinės signalizacijos. Taip pat teismo vertinimu, draudiko elgesys, kai jis sudarant sutartį nereikalauja jokios pažymos apie apsaugos sistemos lygį, tačiau įvykus transporto priemonės vagystei ima ieškoti įrodymų apie tai, kokia buvo įrengta apsaugos sistema, neatitinka atidaus, rūpestingo profesionalo elgesio standarto. Atsakovas veikia savo rizika, yra profesionalus draudimo rinkos dalyvis, todėl jam puikiai yra žinomos jam priskirtinos pareigos ir taikomi griežtesni veiklos standartai. Dėl to visos abejonės turi būti aiškinamos silpnesniosios šalies naudai, atsižvelgiant į savanoriškosios draudimo sutarties esmę. Byloje nustatyta, kad apdraustasis automobilis buvo apžiūrėtas brokerio bendrovės darbuotojo, kuris rengė draudimo poliso sąlygas, tačiau nekonstatuotas nustatytos esamos apsaugos sistemos lygio neatitikimas. Aplinkybę, kad automobilyje buvo įrengta ir garsinė signalizacija paliudijo liudytojai V. G. ir P. G. Liudytojai teismo posėdžio metu davė priesaiką, jų parodymai nuoseklūs, atitinka kitus byloje esančius įrodymus, todėl vien ta ieškovo nurodoma aplinkybe, kad jie ieškovo giminaičiai, teismas neturi pagrindo abejoti liudytojų parodymų patikimumu. Jokių patikimų, rašytinių įrodymų, paneigiančių šiuos liudytojų parodymus, ieškovas nepateikė (CPK 178 str.). Atsakovo teiginiai, jog buvo pateikti du vienetai automobilio užvedimo raktelių, o užvedimo raktuose negali būti garsinės signalizacijos valdymo, taip pat negali būti vertinami kaip pagrįsti, nes atsakovas nepateikė jokių šiuos jo teiginius pagrindžiančių įrodymų.

30Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-526/2009; 2010-05-10 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-206/2010; kt.). Nagrinėjamu atveju atsakovas patikimais ir pakankamais įrodymais neįrodė, kad automobilyje Volvo nebuvo įrengta draudimo liudijime nurodyto lygio apsaugos įranga (CPK 178 str., 185 str.).

31Dėl visų išdėstytų aplinkybių, teismo vertinimu, atsakovas nepagrįstai atsisakė išmokėti likusią 50 proc. draudimo išmoką. Byloje nekilo ginčo dėl neišmokėtos draudimo išmokos sumos, todėl ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovo naudai priteisiama 4320 EUR draudimo išmoka (CK 6.38 str., 6.200 str., 6.256 str.).

32LR CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo ieškovo naudai priteisiama 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-06-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

33Ieškovas už ieškinį sumokėjo 97 EUR. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovo naudai priteisiama 97 EUR sumokėto žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d.).

34Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 400 EUR išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Pagal CPK 98 str. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, o dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Ieškovo nurodomos išlaidos byloje dalyvavusios advokatės pagalbai apmokėti yra realiai patirtos ir pagrįstos, atitinka Teisingumo ministro įsakymu patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, todėl patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovo naudai priteisiama 400 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 88 str., 93 str. 1 d., 98 str.).

35Kiti šalių argumentai, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, nurodytus sprendimo motyvus ir padarytas išvadas, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl teismas dėl jų plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90; Europos Žmogaus Teisių Teismo 2013-11-12 sprendimas, priimtas byloje Jokšas v. Lietuvą, bylos Nr. 25330/07).

36Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 265-270 straipsniais, teismas

Nutarė

37Ieškovo ieškinį patenkinti visiškai.

38Priteisti iš atsakovo Seesam Insurance AS, veikiančio per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, ieškovo V.G. naudai 4320 EUR draudimo išmokos, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos 4320 EUR sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-06-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 497 EUR bylinėjimosi išlaidų.

39Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė,... 2. sekretoriaujant Robertai Mikonytei,... 3. dalyvaujant ieškovo V.G. atstovei advokatei Irinai Lemežytei,... 4. atsakovo Seesam Insurance AS, veikiančio per Seesam Insurance AS Lietuvos... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų... 8. Ieškovas V.G. kreipėsi į teismą su ieškiniu (e. b., 1 t., b. l. 1-3).,... 9. Atsakovas Seesam Insurance AS, veikiantis per Seesam Insurance AS Lietuvos... 10. Ieškovas dublike nurodė, kad palaiko ieškinį jame nurodytais argumentais ir... 11. Atsakovas pateikė tripliką į ieškovo dubliką, kuriuo su dublike... 12. Teismo posėdžio metu ieškovo advokatė ieškinį palaikė, iš esmės... 13. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, iš esmės... 14. Teismo posėdžio metu apklausta liudytoja S.O. nurodė, kad virš 10 metų... 15. Teismo posėdžio metu liudytojas P.G. nurodė, kad automobilyje buvo garsinė... 16. Teismo posėdžio metu liudytojas V.G. nurodė, kad tėvo įgaliotas sudarė... 17. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 18. Byloje nustatytos reikšmingos faktinės aplinkybės... 19. Byloje nustatyta, kad ieškovas V.G., atstovaujamas pagal įgaliojimą V.G., su... 20. Ieškovo manymu, atsakovas nepagrįstai atsisako išmokėti likusią 4320 EUR... 21. Nustatytų bylos aplinkybių ir jas pagrindžiančių įrodymų teisinis... 22. Draudimo funkcija yra kompensuoti draudėjo patirtą žalą, konstatavus, kad... 23. Šalių sudarytos draudimo sutarties pagrindu išduotame draudimo polise... 24. Kelių transporto priemonių savanoriškojo draudimo taisyklių (toliau –... 25. Teismas pažymi, kad įstatyme nedraudžiama draudimo sutartyje nustatyti... 26. Nagrinėjamu atveju atsakovas neįrodė, kad sudarant sutartį draudėjui buvo... 27. Įvertinęs aptartas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovas... 28. Be to, byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad automobilio vagystė... 29. Atsakovas, remdamasis 2016-06-22 Sostena pažyma, taip pat nurodo, kad... 30. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai,... 31. Dėl visų išdėstytų aplinkybių, teismo vertinimu, atsakovas nepagrįstai... 32. LR CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 33. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 97 EUR. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo... 34. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 400 EUR išlaidų advokato padėjėjo... 35. Kiti šalių argumentai, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes,... 36. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 265-270 straipsniais, teismas... 37. Ieškovo ieškinį patenkinti visiškai.... 38. Priteisti iš atsakovo Seesam Insurance AS, veikiančio per Seesam Insurance AS... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...