Byla e2S-2434-273/2015
Dėl skolininko dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje nustatymo, suinteresuotieji asmenys V. V., R. V., antstolė T. G

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovės pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų autobusų parkas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarties priimtos civilinėje byloje Nr. e2-4192-435/2015 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų autobusų parkas“ prašymą dėl skolininko dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje nustatymo, suinteresuotieji asmenys V. V., R. V., antstolė T. G.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apylinkės teisme nagrinėjama byla pagal pareiškėjos prašymą nustatyti skolininko V. V. turto dalį jo bendrojoje nuosavybėje su sutuoktine R. V..

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartimi civilinę bylą pagal pareiškėjos prašymą dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje, nustatymo perdavė nagrinėti Druskininkų miesto apylinkės teismui. Teismas nustatė, kad suinteresuotieji asmenys V. V., R. V. gyvena Druskininkuose, jų nekilnojamasis turtas taip pat yra Druskininkuose. Teismas nurodė, kad, pareiškimas dėl skolininko dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo paduotas vykdymo proceso metu, antstolis vykdomąjį dokumentą vykdo pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą, jo turto buvimo vietą ar jo darbo vietą (CPK 590 str. 1 d.). Teismas sprendė, kad byla buvo priimta pažeidžiant teismingumo taisykles (CPK 34 str. 2 d. 4 p.), todėl pareiškėjos prašymas turi būti nagrinėjamas pagal bendrąsias teismingumo taisykles Druskininkų miesto apylinkės teisme (CPK 29 str.).

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atskirajame skunde pareiškėja prašė panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartį. Atskirajame skunde nurodė tokius motyvus:

81. Nagrinėjamu atveju CPK 29 straipsnis netaikytinas, nes ši norma taikoma tik ieškinio teisenos bylose, o ši byla nagrinėjama ne ieškinio teisenos tvarka. CPK 590 straipsnio 1 dalis nustato vykdymo vietą, tačiau nenustato teismingumo, todėl taip pat negali būti pagrindu bylą perduoti Druskininkų miesto apylinkės teismui;

92. Byla negali būti perduodama nagrinėti Druskininkų miesto apylinkės teismui, nes bylose, kuriose buvo sprendžiamas ginčas tarp pareiškėjos ir suinteresuoto asmens V. V., visas Druskininkų miesto apylinkės teismas buvo nušalintas nuo bylų nagrinėjimo;

103. Byla turi būti nagrinėjama tame pačiame teisme kuriame buvo išnagrinėta byla dėl žalos atlyginimo ir kurioje išduotas vykdomasis raštas. Šioje byloje sprendžiami vykdymo klausimai būtent Kauno apylinkės teisme išnagrinėtoje byloje. CPK nėra imperatyviai nustatytas šios bylos teismingumas.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuoto asmens V. V. atstovas advokatas D. P. prašė Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartį palikti nepakeistą ir iš pareiškėjos priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsikirtimuose į atskirojo skundo motyvus nurodė tokius argumentus:

121. Nagrinėjamu atveju taikytina bendroji teismingumo CPK 29 straipsnio taisyklė, nes CPK 667 straipsnio normos nenumato teismingumo išimčių. CPK 667 straipsnio nenumato, kad šio straipsnio pagrindu pradėtas procesas vyktų tame pačiame teisme, kuriame vyko ankstesnė byla dėl žalos atlyginimo;

132. Pati pareiškėja pripažino, kad jos prašymas Kauno apylinkės teismui buvo paduotas dėl klaidingo savo pačios adreso nurodymo;

143. Aplinkybė, kad Druskininkų miesto apylinkės teismas yra nušalintas nuo visų bylų, kuriose dalyvauja pareiškėja ir suinteresuotas asmuo, nagrinėjimo neturi reikšmės ir nedaro įtakos nutarties teisėtumui. Paaiškėjus, kad Druskininkų miesto apylinkės teismas negalės nagrinėti perduotos bylos, šios bylos nagrinėjimas galėtų būti perduotas kitam teismui įstatymo nustatyta tvarka.

15Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Nagrinėjamu atveju absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.) nėra nustatyta.

18Apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pareiškėjos prašymas dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje, nustatymo perduotas nagrinėti Druskininkų miesto apylinkės teismui, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Nagrinėjamoje byloje yra keliamas prašymo dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje, nustatymo (CPK 667 str.) teismingumo klausimas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2006) dėl CPK 667 straipsnio aiškinimo ir taikymo yra nurodyta, kad antstolio ar kitų asmenų kreipimosi į teismą su pareiškimais vykdymo metu bendruosius klausimus reglamentuoja CPK 593 straipsnis, o ypatumus nustato atskiri CPK straipsniai, įskaitant ir CPK 667 straipsnį. Pažymima, kad pagal CPK 667 straipsnį paduotą pareiškimą vyksta ne turto padalijimas, kai jis paskirstomas keliems asmenims, bet individualizuojama skolininko turto dalis bendrojoje nuosavybėje, iš kurios turi būti vykdomas išieškojimas. Pagal CPK 667 straipsnį nevykdomas sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimas, nes tai daroma ginčo teisenos tvarka (CPK 603 str. 1 d.). Vien tie faktai, kad antstolis nurodė CPK 667 straipsnio 1 dalyje išvardytiems asmenims paduoti pareiškimą CPK 667 straipsnio tvarka, kad prašoma vykdyti CPK 667 straipsnio procedūrą ir nurodoma, kad sutuoktinis nėra skolininkas, savaime teismui nėra pagrindas taikyti CPK 667 straipsnio procedūrą. Teismas turi patikrinti, ar antstolis nepadarė klaidos ir nesant reikiamo atvejo nurodė nustatinėti turto dalį, ar išieškotojas neklysta, manydamas, kad vykdymas turi būti tik iš vykdomajame dokumente skolininku nurodyto sutuoktinio turto dalies, ar nėra pagrindo vykdyti išieškojimą iš bendro sutuoktinių turto. Pagal CPK 594 straipsnio 1 dalį antstolio procesinę veiklą kontroliuoja apylinkės teismo, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė, teisėjas. Šios kontrolės metu patikrinami ir patvirtinami CPK VI dalyje nurodyti antstolio surašyti vykdymo proceso dokumentai. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas įstatymo nuostatas laikytina, kad sprendžiant pareiškimo dėl skolininko turto dalies nustatymo teismingumo klausimą turi būti vadovaujamasi ne bendromis teismingumą reglamentuojančiomis CPK normomis, o specialiomis normomis, reglamentuojančiomis pareiškimų vykdymo procese padavimo teismui tvarką. Kadangi CPK 667 straipsnyje nustatytos procedūros taikymas yra sietinas su antstolio veiklos kontrolės vykdymu vykdymo procese, todėl prašymas dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje, nustatymo turi būti pareiškiamas tam teismui, kuris kontroliuoja antstolio vykdančio vykdomąjį dokumentą procesinę veiklą.

19Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstolė T. G. vykdomojoje byloje Nr. 0045/14/00580 vykdydama Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 30 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-722-475/2012 dėl 100 382,98 Lt skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo ieškotojos (pareiškėjos) UAB „Druskininkų autobusų parkas“ naudai iš skolininko V. V., 2014 m. gruodžio 23 d. patvarkymu Nr. 3.5-S035971 pasiūlė pareiškėjai kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje nustatymo CPK 667 straipsnio nustatyta tvarka. Prašymas dėl skolininko turto, kuris yra jo bendra su kitais asmenimis nuosavybė, dalies nustatymo, yra pareikštas vykdymo procese, kurį atlieka antstolė T. G.. Antstolės T. G. veiklos teritorija patenka į Druskininkų miesto, Varėnos ir Šalčininkų rajonų apylinkių teismų veiklos teritorijas, tačiau jos kontoros buveinė yra Šalčininkuose, Architekto g. 3 (http://www.antstoliurumai.lt/index.php/pageid/992/region/8/office/37). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, laikytina, kad pareiškėjos prašymas dėl skolininko V. V. turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje, nustatymo yra teismingas Šalčininkų rajono apylinkės teismui (CPK 594 str. 1 d.).

20Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – Kauno apylinkės teismo civilinė byla Nr. e2-4192-435/2015 perduotina nagrinėti pagal teismingumą Šalčininkų rajono apylinkės teismui (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

22Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – Kauno apylinkės teismo civilinę bylą Nr. e2-4192-435/2015 perduoti nagrinėti pagal teismingumą Šalčininkų rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apylinkės teisme nagrinėjama byla pagal pareiškėjos prašymą... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kauno apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartimi civilinę bylą pagal... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atskirajame skunde pareiškėja prašė panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015... 8. 1. Nagrinėjamu atveju CPK 29 straipsnis netaikytinas, nes ši norma taikoma... 9. 2. Byla negali būti perduodama nagrinėti Druskininkų miesto apylinkės... 10. 3. Byla turi būti nagrinėjama tame pačiame teisme kuriame buvo išnagrinėta... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuoto asmens V. V. atstovas... 12. 1. Nagrinėjamu atveju taikytina bendroji teismingumo CPK 29 straipsnio... 13. 2. Pati pareiškėja pripažino, kad jos prašymas Kauno apylinkės teismui... 14. 3. Aplinkybė, kad Druskininkų miesto apylinkės teismas yra nušalintas nuo... 15. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos dalykas yra pirmosios instancijos teismo... 19. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstolė T. G. vykdomojoje byloje... 20. Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2... 22. Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą...