Byla 2VP-11122-641/2016
Dėl turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje, nustatymo, suinteresuoti asmenys - antstolė Eurika Rulienė, skolininkas A. K., skolininko sutuoktinė E. K., nagrinėjimui teisme

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio proceso tvarka rengdamasi civilinės bylos, iškeltos pagal pareiškėjo UAB „4finance“ pareiškimą dėl turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje, nustatymo, suinteresuoti asmenys - antstolė Eurika Rulienė, skolininkas A. K., skolininko sutuoktinė E. K., nagrinėjimui teisme,

Nustatė

2

  1. Šiaulių apylinkės teisme 2016 m. lapkričio 2 d. gautas ir priimtas nagrinėti pareiškėjo UAB „4finance“ pareiškimas dėl turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje, nustatymo.

3Byla perduotina nagrinėti pagal teismingumą kitam apylinkės teismui.

  1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 667 straipsnio aiškinimo ir taikymo yra nurodyta, kad antstolio ar kitų asmenų kreipimosi į teismą su pareiškimais vykdymo metu bendruosius klausimus reglamentuoja CPK 593 straipsnis, o ypatumus nustato atskiri CPK straipsniai, įskaitant ir CPK 667 straipsnį. Pažymima, kad pagal CPK 667 straipsnį paduotą pareiškimą vyksta ne turto padalijimas, kai jis paskirstomas keliems asmenims, bet individualizuojama skolininko turto dalis bendrojoje nuosavybėje, iš kurios turi būti vykdomas išieškojimas. Pagal CPK 667 straipsnį nevykdomas sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimas, nes tai daroma ginčo teisenos tvarka (CPK 603 straipsnio 1 dalis). Vien tie faktai, kad antstolis nurodė CPK 667 straipsnio 1 dalyje išvardytiems asmenims paduoti pareiškimą CPK 667 straipsnio tvarka, kad prašoma vykdyti CPK 667 straipsnio procedūrą ir nurodoma, kad sutuoktinis nėra skolininkas, savaime teismui nėra pagrindas taikyti CPK 667 straipsnio procedūrą. Teismas turi patikrinti, ar antstolis nepadarė klaidos ir nesant reikiamo atvejo nurodė nustatinėti turto dalį, ar išieškotojas neklysta, manydamas, kad vykdymas turi būti tik iš vykdomajame dokumente skolininku nurodyto sutuoktinio turto dalies, ar nėra pagrindo vykdyti išieškojimą iš bendro sutuoktinių turto. Pagal CPK 594 straipsnio 1 dalį antstolio procesinę veiklą kontroliuoja apylinkės teismo, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė, teisėjas. Šios kontrolės metu patikrinami ir patvirtinami CPK VI dalyje nurodyti antstolio surašyti vykdymo proceso dokumentai. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas įstatymo nuostatas laikytina, kad sprendžiant pareiškimo dėl skolininko turto dalies nustatymo teismingumo klausimą turi būti vadovaujamasi ne bendromis teismingumą reglamentuojančiomis CPK normomis, o specialiomis normomis, reglamentuojančiomis pareiškimų vykdymo procese padavimo teismui tvarką. Kadangi CPK 667 straipsnyje nustatytos procedūros taikymas yra sietinas su antstolio veiklos kontrolės vykdymu vykdymo procese, todėl prašymas dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje, nustatymo turi būti pareiškiamas tam teismui, kuris kontroliuoja antstolio vykdančio vykdomąjį dokumentą procesinę veiklą (Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2S-2434-273/2015).
  2. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstolė E. Rulienė vykdomosiose bylose Nr. 0069/14/01579/1 ir Nr. 0069/15/00729/1 vykdydama Raseinių rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. eL2-982-476/2015 dėl 716,73 Eur skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo ieškotojo (pareiškėjo) UAB „4finance“ naudai iš skolininko A. K., bei Raseinių rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. eL2-1390-674/2014 dėl 440,50 Eur skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo ieškotojo (pareiškėjo) UAB „4finance“ naudai iš skolininko A. K., 2016 m. spalio 13 d. pasiūlymu Nr. 0069/14/01579/1, 0069/15/00729/1Raseiniai pasiūlė pareiškėjui kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje nustatymo CPK 667 straipsnio nustatyta tvarka. Prašymas dėl skolininko turto, kuris yra jo bendra su kitais asmenimis nuosavybė, dalies nustatymo, yra pareikštas vykdymo procese, kurį atlieka antstolė E. Rulienė. Antstolės E. Rulienės veiklos teritorija patenka į Šiaulių apylinkės, Radviliškio, Joniškio, Pakruojo, Pasvalio, Kelmės ir Raseinių rajonų apylinkių teismų veiklos teritorijas, bei ji turi dvi antstolio kontoras, iš kurių vienos kontoros buveinė yra adresu Vilniaus g. 101, 60171 Raseiniai http://www.antstoliurumai.lt/index.php/pageid/992/bailiffs/1/bailiff/99). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą laikytina, kad pareiškėjo pareiškimas dėl skolininko

    4A. K. turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje, nustatymo yra teismingas Raseinių rajono apylinkės teismui (CPK 594 straipsnio 1 dalis).

  3. Kadangi iškėlus civilinę bylą teisme pagal pareiškėjo UAB „4finance“ pareiškimą dėl turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje, nustatymo paaiškėjo, jog ji buvo priimta pažeidžiant teismingumo taisykles, ši civilinė byla yra perduotina pagal teismingumą nagrinėti Raseinių rajono apylinkės teismui (CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punktas) ir atšauktinas antstolei

    5E. Rulienei teismo paskirtas įpareigojimas pateikti vykdomąsias bylas Nr. 0069/14/01579/1 ir Nr. 0069/15/00729/1.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 34 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 4 dalimi, 290 - 291 straipsniais, teismas

Nutarė

7civilinę bylą Nr. 2VP-11122-641/2016 (2-70-3-09659-2016-0), iškeltą pagal pareiškėjo UAB „4finance“ pareiškimą dėl turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje, nustatymo, suinteresuoti asmenys - antstolė Eurika Rulienė, skolininkas A. K., skolininko sutuoktinė E. K., perduoti nagrinėti pagal teismingumą Raseinių rajono apylinkės teismui.

8Atšaukti antstolei E. Rulienei teismo paskirtą įpareigojimą pateikti vykdomąsias bylas Nr. 0069/14/01579/1 ir Nr. 0069/15/00729/1.

9Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai