Byla 2S-1669-324/2012
Dėl įpareigojimo pertvarkyti gyvenamojo namo dalį

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal trečiojo asmens B. D. atskirąjį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-263-800/2012 pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei V. V., tretiesiems asmenims B. D., P. D., Valstybinei energetikos inspekcijai prie Ūkio ministerijos dėl įpareigojimo pertvarkyti gyvenamojo namo dalį,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė prašė įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis užtaisyti gyvenamojo namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo sienoje iškirstas angas, demontuoti įdėklą iš to paties gyvenamojo namo ventiliacijos kanalo.

42012 m. gegužės 4 d. ieškovė padavė pareiškimą, kuriuo prašė priimti ieškinio atsisakymą ir civilinę bylą nutraukti. Nurodė, kad ieškovė 2010 m. kovo 10 d. surašė atsakovei reikalavimą Nr. (7.9)-2D-2407 iki 2010 m. gegužės 1 d. gauti bendraturčių B. ir P. D. sutikimą dėl iškirstų angų bendrojo naudojimo sienoje arba minėtas angas užtaisyti ir išmontuoti įdėklą iš kamino ventiliacijos kanalo. Savavališkos statybos faktas dėl minėtų angų iškirtimo ir įdėklo sumontavimo nebuvo užfiksuotas, nes pagal Statybos įstatymo 23 straipsnį tokiems darbams atlikti statybos leidimas nebuvo privalomas. Reikalavimas atsakovei buvo surašytas tik dėl CK 4.75 straipsnio 1 dalies nuostatos pažeidimo, nes tuometinis gyvenamojo namo bendraturtis J. A. privalėjo gauti statinio bendrosios dalinės nuosavybės bendraturčių – B. ir P. D. – sutikimą dėl angų iškirtimo bendrojo naudojimo sienoje. Kauno rajono apylinkės teismas 2011 m. spalio 28 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-108-720/2011 pagal V. V. ieškinį atsakovams B. D., P. D., tretiesiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos dėl teisės atlikti veiksmus, nesant bendraturčių sutikimo, ieškinį patenkino ir pripažino B. D. ir P. D. atsisakymą duoti sutikimą iškirsti dvi angas ir jas naudoti gyvenamojo namo bendro naudojimo sienoje neteisėtu, pripažino V. V. teisę, nesant bendraturčių sutikimo, iškirsti ir naudoti gyvenamojo namo bendrojoje sienoje dvi angas, kad būtų galima eksploatuoti dujinio šildymo katilą BAXI MAIN, įrengtą pagal UAB „Labas“ parengtą projektą Nr. 09/122, pripažino B. D. ir P. D. atsisakymą leisti įdėti įdėklą iš patalpos – sanitarinio mazgo 2-3 (3,41 kv. m) – į gyvenamojo namo kamino ventiliacinį kanalą Nr. 2 neteisėtu, leido V. V. įdėti įdėklą iš patalpos – sanitarinio mazgo 2-3 (3,41 kv. m) – į namo kamino ventiliacinį kanalą Nr. 2, nesant bendraturčių sutikimo. Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-410-395/2012 minėtą sprendimą paliko nepakeistą. Kadangi atsakovė įvykdė reikalavimą, ieškovė atsisakė ieškinio.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno rajono apylinkės teismas 2012 m. gegužės 8 d. nutartimi priėmė ieškinio atsisakymą ir civilinę bylą nutraukė, priteisė iš atsakovės valstybei 42 Lt pašto išlaidų ir 33 Lt žyminio mokesčio.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu (pavadintu apeliaciniu skundu) trečiasis asmuo B. D. nurodo, jog nutartis neteisėta ir nepagrįsta.

9Apeliantei ieškovė nepranešė apie sprendimą atsisakyti ieškinio. Kauno rajono apylinkės teismas pareiškimo dėl ieškinio atsisakymo apeliantei taip pat nepersiuntė.

10Pirmiausia turėjo būti nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-263-800/2012 dėl savavališkų statybų. Jeigu savavališka statyba būtų įteisinta, tuomet turėjo būti nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-3734-720/2010 dėl teisės atlikti veiksmus, nesant bendraturčių sutikimo, ir naudojimosi tvarkos nustatymo.

11Neteisingai nurodyta pareikšto ieškinio data ir pirminės civilinės bylos numeris, 2011 m. buvęs civilinės bylos numeris.

12Nepagrįstai atsakovei priteista 25 procentai žyminio mokesčio. Žyminis mokestis turėtų būti visiems vienodas – 133 Lt.

13Ieškovė už atsakovei pareikštą ieškinį nesumokėjo žyminio mokesčio.

14Civilinė byla Nr. 2-1993-800/2010 2010 m. gruodžio 8 d. nutartimi sustabdyta šališkai, neįsigilinus į ankstesniuose posėdžiuose išsakytus argumentus. Apeliantė dėl jos šeimą ištikusios nelaimės nepajėgė nustatytu terminu apskųsti 2010 m. gruodžio 8 d. nutarties.

15Civilinė byla Nr. 2-3734-720/2010 dėl teisės atlikti veiksmus, nesant bendraturčių sutikimo, ir naudojimosi tvarkos nustatymo išnagrinėta nekompetentingai, nekvalifikuotai, šališkai, vadovaujantis tuometinio gyventojo J. A. šališkais, melagingais parodymais, neatsižvelgiant į ekspertų išvadas, apeliantės gyvenimo sąlygas, Kauno rajono apylinkės teisme ir apeliaciniame skunde išdėstytas problemas, nekreipiant dėmesio į apeliantės pateiktą medžiagą. Apeliacinis skundas buvo nagrinėjamas rašytine tvarka, nors apeliantė jį prašė nagrinėti žodžiu. Uždarius vienintelį natūralios ventiliacijos kanalą, drėksta patalpos, gadinama apeliantės sveikata, namų apyvokos daiktai, atsiradęs pelėsis gadina gyvenamo namo sienas. Tai įrodanti medžiaga yra pateikta civilinėje byloje Nr. 2-3734-720/2010.

16Civilinė byla Nr. 2-263-800/2012 visiškai nenagrinėta, nes iš pradžių buvo sustabdyta, o vėliau nutraukta.

17Prašo atmesti ieškinio atsisakymą ir atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą.

18Atsiliepimais į atskirąjį skundą ieškovė ir atsakovė prašo nutarties nekeisti.

19Ieškovė nurodo, kad atskirojo skundo argumentai apie civilinės bylos Nr. 2-108-720/2011 šališką, nekompetentingą, nekvalifikuotą išnagrinėjimą neturi teisinės reikšmės, nes sprendimas minėtoje byloje yra įsiteisėjęs, visiems privalomas, jame nustatyti faktai ir teisiniai santykiai nebegali būti ginčijami. Įsiteisėjus teismo sprendimui, ieškovės 2010 m. kovo 10 d. reikalavimas Nr. (7.9)-2D-2407 yra įvykdytas, todėl nėra teisinio pagrindo palaikyti ieškinio reikalavimų dėl atsakovės įpareigojimo per nustatytą terminą reikiamai pertvarkyti statinį (jo dalį). Buvo įgyvendintos visos CPK rašytiniam pareiškimui dėl ieškinio atsisakymo keliamos sąlygos, todėl teismas pagrįstai ir teisėtai 2012 m. gegužės 8 d. nutartimi nutraukė civilinę bylą Nr. 2-263-800/2012. Teismas nutartį dėl bylos nutraukimo CPK 293 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu priima nespręsdamas ginčo iš esmės, todėl atskirajame skunde nurodytos faktinės aplinkybės ir argumentai dėl ginčo dalyko neturi teisinės reikšmės. Ieškovė CPK 83 straipsnio pagrindu yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Vadovaujantis CPK 94 straipsniu, 33 Lt žyminio mokesčio buvo priteista ne atsakovei, o valstybei iš atsakovės. Nutarties rezoliucinėje dalyje padarytas rašymo apsirikimas, nurodant nutraukiamos bylos numerį 2-263-800/2011 vietoj 2-263-800/2012, gali būti ištaisomas pasinaudojant CPK 276 straipsnyje numatyta galimybe taisyti sprendime rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas, kurių ištaisymas nekeičia sprendimo esmės. Netinkamai suformuluotas atskirojo skundo dalykas, t. y. atskiruoju skundu prašoma atmesti ieškovės atsisakymą ir civilinę bylą Nr. 2-263-800/2012 atnaujinti, tačiau apeliantė neprašo panaikinti pačios Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 8 d. nutarties. Nereiškiant prašymo dėl nutarties panaikinimo, netenkintinas ir atskirojo skundo prašymas dėl bylos atnaujinimo ir ieškovės atsisakymo atmetimo.

20Atsakovė nurodo, kad atskirajame skunde apeliantė pateikia jos ir atsakovės (anksčiau – brolio J. A.) nesutarimų istoriją. Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 28 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-108-720/2011 yra įsiteisėjęs, todėl apeliantės su šiuo sprendimu susiję argumentai nevertintini. Nurodant civilinės bylos numerį nutarties rezoliucinėje dalyje yra padarytas rašymo apsirikimas – vietoj 2012 m. nurodyta 2011 m. Ši klaida yra taisytina ir ji negali būti pagrindu pripažinti nutartį negaliojančia. Ieškovė atsisakė pareikšto ieškinio, atsakovei įvykdžius reikalavimą, todėl teismas taikė CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktą, 94 straipsnį ir priteisė pašto išlaidas bei 25 procentus mokėtino žyminio mokesčio. Ieškovė yra valstybės institucija, todėl pagal CPK 83 straipsnį ji yra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas netenkintinas.

23Apeliantė atskirajame skunde nesuformulavo prašymo panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m gegužės 8 d. nutartį, tačiau iš atskirojo skundo turinio matyti, kad apeliacijos objektą sudaro minėtos nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas priėmė ieškinio atsisakymą ir nutraukė civilinę bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

24Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog ieškovė ar pirmosios instancijos teismas turėjo jai pranešti apie ieškovės sprendimą atsisakyti ieškinio. Ieškinio atsisakymo tvarką reglamentuoja CPK 140 straipsnio 1 dalis, kurioje nėra ieškovui nustatyto reikalavimo apie savo ketinimą atsisakyti ieškinio informuoti visus byloje dalyvaujančius asmenis ar tokio pobūdžio įpareigojimo teismui. Su ieškovės pareiškimu dėl ieškinio atsisakymo apeliantė buvo supažindinta 2012 m. gegužės 8 d. teismo posėdyje, pareiškimas atitiko CPK 140 straipsnio 1 dalies reikalavimus, todėl pirmosios instancijos teismui nebuvo teisinio pagrindo atsisakyti jį priimti. Priėmęs ieškovės pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, teismas civilinę bylą nutraukė 293 straipsnio 4 punkto pagrindu. Esant šioms aplinkybėms, byla neturėjo būti nagrinėjama iš esmės, o su tuo susiję atskirojo skundo argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

25Apeliacinės instancijos teismas nevertina atskirojo skundo argumentų, susijusių su Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-263-800/2012, Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 28 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-108-720/2011, pagrįstumu ir teisėtumu, šiems procesiniams sprendimams nesant apeliacijos objektu. Pažymėtina, kad Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis ir 2011 m. spalio 28 d. sprendimas yra įsiteisėję, todėl tapę neginčytinais ir privalomais visiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei vykdytinais visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.).

26Kaip nepagrįsti atmestini atskirojo skundo argumentai apie žyminio mokesčio už ieškinį nesumokėjimą ir iš atsakovės priteistą per mažą žyminį mokestį. CPK 96 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, ieškovui atsisakius pareikšto ieškinio, jam grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl, jai atsisakius ieškinio, pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš atsakovės valstybei priteisė tik 25 procentus (33 Lt) už ieškinį mokėtino žyminio mokesčio.

27Pirmosios instancijos teismas apeliacine tvarka revizuojamos nutarties rezoliucinėje dalyje nurodė, kad nutraukiama civilinė byla pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei V. V., tretiesiems asmenims B. D., P. D., Valstybinei energetikos inspekcijai prie Ūkio ministerijos dėl įpareigojimo pertvarkyti gyvenamojo namo dalį, todėl neteisingai nurodytas nutraukiamos civilinės bylos numeris yra tik formalus trūkumas, nesudarantis pagrindo panaikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį (CPK 328 str.).

28Vadovaujantis išdėstytais argumentais, Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m gegužės 8 d. nutartis nekeistina (CPK 338 str., 337 str. 1 d. 1 p.).

29Iš apeliantės atsakovei priteistinos 100 Lt advokato pagalbos išlaidos apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 str. 1 d.).

30Apeliantė atskirąjį skundą apmokėjo 133 Lt žyminiu mokesčiu. Pagal CPK 80 straipsnio 2 dalį už atskiruosius skundus žyminis mokestis nemokamas, išskyrus atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių, todėl B. D. grąžintinas jos sumokėtas 133 Lt žyminis mokestis (CPK 87 str. 1 d. 1 p., 5 d.).

31Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32palikti nepakeistą Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 8 d. nutartį.

33Priteisti atsakovei V. V. (asmens kodas ( - )) iš trečiojo asmens B. D. (asmens kodas ( - )) 100 Lt (vieną šimtą litų) advokato pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

34Grąžinti trečiajam asmeniui B. D. (asmens kodas ( - )) 133 Lt (vieno šimto trisdešimt trijų litų) žyminį mokestį, sumokėtą „Swedbank“, AB, 2012 m. gegužės 15 d. įmokos mokėjimo kvitu Nr. 2012051500859613.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, teismo posėdyje... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė prašė įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo... 4. 2012 m. gegužės 4 d. ieškovė padavė pareiškimą, kuriuo prašė priimti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno rajono apylinkės teismas 2012 m. gegužės 8 d. nutartimi priėmė... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu (pavadintu apeliaciniu skundu) trečiasis asmuo B. D. nurodo,... 9. Apeliantei ieškovė nepranešė apie sprendimą atsisakyti ieškinio. Kauno... 10. Pirmiausia turėjo būti nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-263-800/2012 dėl... 11. Neteisingai nurodyta pareikšto ieškinio data ir pirminės civilinės bylos... 12. Nepagrįstai atsakovei priteista 25 procentai žyminio mokesčio. Žyminis... 13. Ieškovė už atsakovei pareikštą ieškinį nesumokėjo žyminio mokesčio.... 14. Civilinė byla Nr. 2-1993-800/2010 2010 m. gruodžio 8 d. nutartimi sustabdyta... 15. Civilinė byla Nr. 2-3734-720/2010 dėl teisės atlikti veiksmus, nesant... 16. Civilinė byla Nr. 2-263-800/2012 visiškai nenagrinėta, nes iš pradžių... 17. Prašo atmesti ieškinio atsisakymą ir atnaujinti civilinės bylos... 18. Atsiliepimais į atskirąjį skundą ieškovė ir atsakovė prašo nutarties... 19. Ieškovė nurodo, kad atskirojo skundo argumentai apie civilinės bylos Nr.... 20. Atsakovė nurodo, kad atskirajame skunde apeliantė pateikia jos ir atsakovės... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Atskirasis skundas netenkintinas.... 23. Apeliantė atskirajame skunde nesuformulavo prašymo panaikinti Kauno rajono... 24. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog... 25. Apeliacinės instancijos teismas nevertina atskirojo skundo argumentų,... 26. Kaip nepagrįsti atmestini atskirojo skundo argumentai apie žyminio mokesčio... 27. Pirmosios instancijos teismas apeliacine tvarka revizuojamos nutarties... 28. Vadovaujantis išdėstytais argumentais, Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m... 29. Iš apeliantės atsakovei priteistinos 100 Lt advokato pagalbos išlaidos... 30. Apeliantė atskirąjį skundą apmokėjo 133 Lt žyminiu mokesčiu. Pagal CPK... 31. Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 32. palikti nepakeistą Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 8 d.... 33. Priteisti atsakovei V. V. (asmens kodas ( - )) iš trečiojo asmens B. D.... 34. Grąžinti trečiajam asmeniui B. D. (asmens kodas ( - )) 133 Lt (vieno šimto...