Byla 2-3070-104/2014
Dėl BUAB „Vilniaus sadutė“ 2013 m. lapkričio 22 d. vykusio kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Natalja Cikoto rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo, BUAB „Vilniaus sadutė“ kreditoriaus UAB „Tojaris“, skundą dėl BUAB „Vilniaus sadutė“ 2013 m. lapkričio 22 d. vykusio kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo ir

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi atsakovui UAB „Vilniaus sadutė“ iškelta bankroto byla. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartimi įmonės administratoriumi paskirta UAB „Būrai“.

32013 m. lapkričio 22 d. įvyko BUAB „Vilniaus sadutė“ kreditorių susirinkimas, dėl kurio pareiškėjas, BUAB „Vilniaus sadutė“ kreditorius UAB „Tojaris“, pateikė teismui skundą. Pareiškėjas prašo panaikinti BUAB „Vilniaus sadutė“ 2013 m. lapkričio 22 d. susirinkimo nutarimą Nr. 2; patvirtinti pareiškėjo pasiūlytą kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 2 variantą, t.y. išnuomoti BUAB „Vilniaus sadutė“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – patalpas (unikalus Nr. 4400-1950-4175:5919, patalpos pažymėtos 25-3, 25-4), ir negyvenamąją patalpą – rūsio patalpas (unikalusNr. 4400-1950-4186:5920, patalpos pažymėtos R1-2, R1-4, R1-12 iki R1-21), esančias Etmonų g. 2, Vilniuje, A. A. tokios būklės, kokios jos yra, t.y. neatliekant jokių remonto darbų, neterminuotam laikotarpiui, nustatant bendrą 2 000 Lt be PVM dydžio vieno mėnesio nuomos mokestį bei įpareigojant nuomininką padengti patalpų eksploatavimo išlaidas; teismui netenkinus skundo ir nepatvirtinus pareiškėjo siūlomo varianto, nustatyti bendrą 5 000 Lt sumą, skirtiną iš BUAB „Vilniaus sadutė“ lėšų minėtų patalpų remonto darbams atlikti. Paaiškino, kad prieš kreditorių susirinkimo pradžią, bankroto administratoriui buvo pateiktas pasiūlymas išnuomoti minėta turtą surastam nuomininkui A. A.. Patalpas buvo siūloma išnuomoti tokios būklės, kokios jos yra, už bendrą 2 000 Lt dydžio vieno mėnesio nuomos mokestį. A. A. taip pat įsipareigojo nuomos sutarties galiojimo metu padengti visas patalpų eksploatavimo išlaidas, t.y. išlaidas už sunaudotą vandenį, elektrą ir kt. Įvertinęs ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta atsakovui priklausantį turtą paruošti nuomai ir atlikti remonto darbus, pareiškėjas teigia, jog šis nutarimas yra ekonomiškai nenaudingas BUAB „Vilniaus sadutė“. Pirma, nesant jokių duomenų apie planuojamas gauti pajamas iš nurodytų patalpų nuomos, jų remontas iš bankrutuojančios įmonės piniginių lėšų tik apsunkintų jos finansinę padėtį, nes, atlikus remonto darbus, padidėtų įmonės išlaidos. Antra, A. A. patalpas sutinka išnuomoti tokios būklės, kokios jos yra, t.y. įmonės nepatirtų jokių papildomų išlaidų, susijusių su patalpų remonto darbais. Trečia, nuomininkas yra realus, todėl pajamas iš patalpų nuomos įmonė gautų iš karto, o ne po neapibrėžto termino. Ketvirta, patalpas išnuomojus A. A. sumažėtų įmonės išlaidos, susijusios su patalpų išlaikymu.

4Atsakovo BUAB „Vilniaus sadutė“ bankroto administratorius UAB „Būrai“ atsiliepime nurodo, kad nėra pagrindo teigti, jog skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas yra nepagrįstas ir pažeidžiantis kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus. Paaiškino, kad skundžiamas nutarimas suprantamas kaip visos su nekilnojamojo turto eksploatacija ir priežiūra susijusios išlaidos, įskaitant ir išlaidos už elektros, vandens skaitiklių, kitų įrengimų montavimą keitimą ir kt., kurios patiriamos viso bankroto proceso metu ir kurių apmokėjimui įteisinti būtinas kreditorių susirinkimo nutarimas. Pažymėjo, kad dalis skundžiamame nutarime nurodytų patalpų, t.y. parduotuvė, jau yra išnuomotos nuomininkui UAB „Kaža“ už 700 Lt nuomos mokestį per mėnesį ir komunalinių, ryšio, elektros, vandens tiekimo ir šildymo bei kitų paslaugų apmokėjimą pagal faktą. Atkreipia dėmesį, kad remonto darbai aptariamose patalpose nėra atlikti ir jokios papildomos išlaidos dėl remonto nėra patirtos. Išnuomotų patalpų nuomos kaina nėra ekonomiškai nepagrįsta. Tuo tarpu pareiškėjo siūlomo nuomininko pasiūlytas nuomos mokesčio dydis – 2 000 Lt be PVM per mėnesį yra už abejas patalpas ir negali būti vertinamas kaip ekonomiškai naudingesnis, kadangi rūsio patalpas, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, taip pat galima išnuomoti. Pareiškėjas taip pat prašo nustatyti bendrą 5 000 Lt sumą patalpų remonto darbams atlikti. Atsižvelgiant į tai, kad nurodytos patalpos yra administruojamos efektyviai ir ekonomiškai, o priešingas išvadas pagrindžiančių leistinų įrodymų pareiškėjas nepateikė, be to nutarime Nr. 2 nurodytų patalpų remontas neplanuojamas ir artimiausiu metu nebus atliekamas, nėra pagrindo tenkinti šio pareiškėjo reikalavimo.

5Pareiškėjo UAB „Tojaris“ skundas atmetamas.

6Apeliacinio teismo praktikoje nurodoma, kad teismas nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais paprastai negali išspręsti klausimų, kurie priskirtini kitų bankroto teisinių santykių dalyvių (šiuo atveju – kreditorių susirinkimo) kompetencijai, tačiau, nustatęs, kad kreditorių nutarimas pažeidžia imperatyvias teisės normas arba prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, teismas gali panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-338/2012).

7Kreditoriui UAB „Tojaris“ ginčijant atsakovo BUAB „Vilniaus sadutė“ 2013 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimą ir teikiant savo siūlymą dėl atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto nuomos, buvo keliamas šio turto nuomos finansinio klausimas. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad dėl dalies minėto turto, o būtent negyvenamųjų patalpų – parduotuvės, unikalus Nr. 4400-1950-4175:5919, esančios Etmonų g. 2/Aušros Vartų g. 1, nuomos 2013 m. lapkričio 22 d. sudaryta Nekilnojamojo turto nuomos sutartis, pagal kurios 3.1. punktą nuomos kaina yra 700 Lt. Minėtos sutarties 4.2. punktas nustato, kad sutartis galioja iki šio turto pardavimo dienos, arba iki tol, kol turtą pareikalaus grąžinti nuomotojas, arba iki sutarties nutraukimo kitais pagrindais. Pareiškėjas „Tojaris“ siekia, kad minėtas turtas kartu su rūsio patalpomis būtų išnuomotas A. A. už 2 000 Lt per mėnesį neterminuotam laikotarpiui.

8Pažymėtina, jog tol, kol turtas nėra realizuotas bankroto proceso metu, bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesas yra, kad įmonės turtas būtų kuo naudingiau panaudotas. Bankrutuojančios įmonės turtas turi būti panaudotas kuo geresniam kreditorių reikalavimų tenkinimui, laikantis jų interesų derinimo ir lygiateisiškumo principų. Tačiau vien didesnė nuomos kaina pati savaime nereiškia, kad tai yra finansiškai naudingiausias bankrutuojančios įmonės turto nuomos variantas. Nagrinėjamu atveju, įvertinus kreditoriaus UAB „Tojaris“ pasiūlymą, matyti, kad pareiškėjas siūlo sudaryti minėto turto neterminuotą nuomos sutartį. Atsižvelgiant į tai, teismas daro išvadą, kad išnuomojus bankrutuojančios įmonės turtą neterminuotam laikotarpiui ir vėliau siekiant jį parduoti, gali kilti tolesni teisniai ginčai, dėl ko įmonė patirtų dar didesnius nuostolius.

9Taip pat atmetami kaip nepagrįsti pareiškėjo argumentai, jog jo siūlomas patalpų nuomininkas sutinka išsinuomoti patalpas be jokio remonto, o skundžiamu nutarimu nutarta atlikti minėtų patalpų remontą. Įmonės bankroto administratorius patvirtino, kad šiuo metu jokie minėtų patalpų remonto darbai atliekami nebus. Taip pat atkreiptinas pareiškėjo dėmesys, kad ginčo patalpos, tokios būklės, kokios yra, jau išnuomotos.

10Esant šioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad kreditoriaus UAB „Tojaris“ skundas dėl BUAB „Vilniaus sadutė“ 2013 m. lapkričio 22 d. vykusio kreditorių susirinkimo pripažinimo negaliojančiu yra nepagrįstas ir atmetamas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 str., teismas

Nutarė

12atmesti kreditoriaus UAB „Tojaris“ skundą dėl BUAB „Vilniaus sadutė“ 2013 m. lapkričio 22 d. vykusio kreditorių susirinkimo pripažinimo negaliojančiu.

13Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai