Byla 2S-589-125/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Savinijaus Katausko, Erikos Misiūnienės, rašytiniame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo S. P. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-04-04 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Klaipėdos apylinkės vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Neringos savivaldybei, S. P. , tretiesiems asmenims ieškovo pusėje Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems asmenims atsakovų pusėje Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, UAB „Transfood“, W. J. d. K. (W. J. d. K.), G. P. , A. P. dėl administracinių teisės aktų, sandorio pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-03-15 nutartimi nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją prašydamas išspręsti rūšinio teismingumo klausimą, sustabdė civilinę bylą, iki bus išspręstas ginčo rūšinio teismingumo klausimas. Nurodė, kad pagrindinis ginčo klausimas yra viešojo (savivaldybių) administravimo subjektų priimtų aktų ir veiksmų teisėtumas, todėl byla gali būti teisminga Klaipėdos apygardos administraciniam teismui. Teismas siekdamas nepažeisti rūšinio teismingumo taisyklių nusprendė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją dėl bylos teismingumo nustatymo bei, iki bus išspręstas bylos teismingumo klausimas, bylą sustabdė.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-04-04 nutartimi bylos nagrinėjimą atnaujino, perdavė civilinę bylą nagrinėti pagal teismingumą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui. Nurodė, kad analogiškose bylose Specialioji teisėjų kolegija išsprendė bylų teismingumo klausimą, t. y. nustatė, kad teisiniai santykiai teismingi administraciniams teismams, todėl netikslinga kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją.

4Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2008-04-04 nutartį. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją, byloje keliami ne tik administracinio, bet ir civilinio pobūdžio reikalavimai. Pažymi, kad administracinių aktų panaikinimas savaime nesukurs jokių teisinių pasekmių atsakovams ir ji nėra pagrindinis, nes ieškovo reikalavimai yra nukreipti į civilinių teisinių santykių ginčijimą. Atsakovas nurodo, kad Specialiosios teisėjų kolegijos praktikoje laikomasi nuostatos, kad bendrosios kompetencijos teismo kompetencija yra platesnė nei administracinio teismo, todėl kartu jis gali spręsti ir dėl individualių administracinių teisės aktų teisėtumo.

5Ieškovas atsiliepimu nurodo, kad yra nevienoda teisminė praktika dėl susiklosčiusių teisinių santykių priskirtinumo bendrajai ar specialiajai teismų kompetencijai. Pažymi, kad teisės normos nereglamentuoja bylos perdavimo iš bendrosios kompetencijos teismo į administracinį teismą, todėl pirmosios instancijos teismo priimta nutartis turi būti panaikinta. Priduria, kad Specialiosios teisėjų kolegijos nutartyse nėra formuojama vienoda praktika dėl ginčo teismingumo, todėl tikslinga kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją. Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atnaujino bylos nagrinėjimą.

6Atsakovė Neringos savivaldybė atsiliepimu prašo atsakovo S. P. atskirąjį skundą patenkinti, pirmosios instancijos teismo 2008-04-04 nutartį panaikinti. Nurodė, kad LR CPK normose nėra numatyta bendrosios kompetencijos teismui teisė iškeltą, bet LR CPK tvarka nepriskirtą bylą, perduoti nagrinėti administraciniam teismui. Kai bendrosios kompetencijos teismas negali pats išspręsti bylos iš esmės ir negali bylos perduoti pagal teismingumą administraciniam teismui, jis turi teisę užbaigti bylą be teismo sprendimo, tačiau toks bylos užbaigimas neužketa kelio pareikšti tapatų reikalavimą administraciniame teisme.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovas pareiškė ieškinį atsakovams Neringos savivaldybei, S. P. dėl Neringos savivaldybės tarybos 2002-07-19 sprendimo Nr. 127, 2002-07-19 Neringos savivaldybės ir S. P. sudarytos sutarties Nr. 7, S. P. 2002-10-22 išduoto projektavimo sąlygų sąvado bei 2002-12-03 statybos leidimo Nr. 54 ūkinio rekreacinio pastato statybai; W. J. d. K. 2002-12-03 išduoto statybos leidimo Nr. 53 pirties pastato rekonstrukcijai į poilsinę, Neringos savivaldybės valdybos 2002-09-09 sprendimo Nr. 194 pripažinimo negaliojančiais.

9Byloje keliamas klausimas dėl įstatymo normos, reglamentuojančios rūšinio teismingumo taikymą, t. y. kokiam – bendrosios kompetencijos ar administraciniam – teismui teisminga ši byla, esant ginčams dėl statybų teisėtumo ir jų pasekmių likvidavimo. LR CPK 26 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu byloje vienas iš pareikštų reikalavimų yra susijęs su individualaus pobūdžio administraciniu teisės aktu, kurio teisėtumas ginčijamas šioje byloje, tai bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėdamas bylą, joje išsprendžia ir tokio akto teisėtumo klausimą. Tuo atveju, kai vienas iš pagrindinių reikalavimų yra susijęs su individualaus pobūdžio administraciniu teisės aktu, tai bendrosios kompetencijos teismas išsprendžia ir tokio akto teisėtumo klausimą. Šis reikalavimas išsprendžiamas dėl to, kad, esant teismo sprendimui dėl civilinių teisinių santykių, neliktų galiojančio individualaus pobūdžio administracinio teisės akto, nebeturinčio teisinės reikšmės. Pažymėtina, kad reikalavimas dėl individualaus pobūdžio administracinio teisės akto tarp kitų reikalavimų neturi būti pagrindinis, ginče dominuojantis. Jeigu toks reikalavimas pagrindinis, lemiantis jo pagrindu atsiradusių civilinių teisinių santykių teisinį likimą, tai toks reikalavimas bendrosios kompetencijos teisme nespręstinas.

10Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Specialioji teisėjų kolegija 2007-02-02 nutartyje konstatavo, kad tuo atveju, kai civiliniai teisiniai ginčai susiję su statybos teisiniais santykiais ir statybos leidimo teisėtumu, teisėtumo klausimas yra pagrindinis (arba vienas iš pagrindinių), nuo kurio išsprendimo visiškai arba iš dalies priklauso ir kitų susijusių reikalavimų (jeigu tokie pareikšti) išsprendimas. Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad yra svarbu, jog tokie ginčai (susiję su statybos leidimų teisėtumu) būtų nagrinėjami administraciniuose teismuose, kurie būtent ir formuoja praktiką, nagrinėjant šios kategorijos bylas.

11Specialioji teisėjų kolegija 2008-01-31 nutartyje analogiškais motyvais padarė išvadą, kad šio ginčo atveju, t. y. esant reikalavimui dėl statybos leidimo panaikinimo, kai ginče dominuoja administracinio teisinio pobūdžio santykis, LR CPK 26 str. 2 d. įtvirtinta taisyklė netaikytina.

12Specialioji teisėjų kolegija 2008-02-27 nutartyje konstatavo, kad esminis ir lemiantis kito reikalavimo tenkinimą teisinis santykis, kurį turės nagrinėti bylą nagrinėjantis teismas, yra kilęs būtent viešosios teisės reglamentavimo srityje (viešojo administravimo subjektų priimto akto teisėtumas). Ši kolegija nusprendė, kad ginčas nagrinėtinas administraciniame teisme. Pažymėtina, kad specialiosios teisėjų kolegijos 2008-02-27 priimta nutartis yra dėl ginčų, susijusių su statybos teisiniais santykiais būtent Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje. Nagrinėjamoje byloje ginčai taip pat susiję su statybos teisiniais santykiais nurodyto parko teritorijoje. Pats prokuroras ieškinyje nurodo, kad, panaikinus Neringos savivaldybės tarybos 2002-07-19 sprendimą Nr. 127 ,,Dėl žemės sklypo adresu ( - ), detaliojo plano patvirtinimo ir pritarimo infrastruktūros sutarčiai“, turi būti panaikintos ir šio sprendimo sukurtos teisinės pasekmės, t.y. 2002-07-19 sutartis Nr. 07 „Dėl infrastruktūros plėtojimo“. Teisėjų kolegijos nuomone, darytina išvada, kad prokuroras ieškinyje pripažįsta, kad esminis klausimas yra viešojo administravimo subjektų priimtų aktų teisėtumas, todėl iš jų atsiradę kiti reikalavimai gali būti išspręsti atskirai, išsprendus šių aktų teisėtumo klausimus.

13Remdamasi išdėstytais motyvais teisėjų kolegija konstatuoja, kad šioje byloje, esant ginčams dėl statybų ir jų pasekmių likvidavimo, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pirmiausia ir pagal teismingumą turi būti išspręsti pagrindiniai – individualaus pobūdžio administracinių teisės aktų teisėtumo klausimai, o po to jų pagrindu atsiradę civiliniai teisiniai santykiai. Teismai procesinės teisės normas taikė tinkamai, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

14Šioje byloje pagrindinis yra rūšinio teismingumo klausimas. Naikinti nutartis dėl LR CPK 136 str. 2 d., 34 str., 163 str. 1 d. 3 p. netinkamo taikymo taip pat nėra pagrindo, nes tai neatitiktų civilinio proceso ekonomiškumo principų (LR CPK 7 str.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

16Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-04-04 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai