Byla 2-617/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens akcinės bendrovės „SEB lizingas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 6 d. nutarties dalies, kuria patvirtintas kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Via Baltika logistika“ finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „VBL Service“ bankroto byloje Nr. B2-1881-260/2010.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Kauno apygardos teismas 2010 m. birželio 14 d. nutartimi UAB „VBL Service“ iškėlė bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Lautus“.

4BUAB „VBL Service“ administratorius šios įmonės bankroto byloje 2010 m. rugsėjo 16 d. pateikė teismui tvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus. Jis siūlė patvirtinti iš viso 31 kreditoriaus finansinius reikalavimus, kurių suma yra 6129109,61 Lt., įskaitant ir UAB „Via Baltika logistika“ su 3418854,33 Lt finansiniu reikalavimu.

5Kauno apygardos teismas 2010 m. spalio 6 d. nutartimi patvirtino UAB „VBL Service“ kreditorių sąrašą ir finansinius reikalavimus, įskaitant UAB „Via Baltika logistika“ 3418854,33 Lt finansinį reikalavimą. Teismas nurodė, kad tvirtino tuos kreditorių reikalavimus, kuriuos siūlė tvirtinti administratorius ir dėl kurių nėra ginčo.

6Atskiruoju skundu trečiasis asmuo AB „SEB lizingas“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 6 d. nutarties dalį, kuria nuspręsta UAB „VBL Service“ kreditorių sąrašą įtraukti UAB „Via Baltika logistika“ ir klausimą išspręsti iš esmės, šio kreditorinio reikalavimo netvirtinant. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais:

71. Kyla abejonių dėl tarp UAB „Via Baltika logistika“ ir UAB „VBL Service“ 2007 m. liepos 5 d. sudarytos Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties, t.y. dėl šio sandorio šalių sąsajų ir galimo nesąžiningumo. Pastebimas minėtų įmonių pavadinimų ir prekės ženklų panašumas.

82. Minėtas įmones siejo ne tik bendras pavadinimas, bet ir bendri dalyviai ir/ar valdymo organai ar kitokio pobūdžio sąsajos.

93. Nepaisant aiškiai Nuomos sutartyje ir jos prieduose įtvirtintų nuomos įkainių, PVM sąskaitose faktūrose nurodytos mokėtinos sumos ir nuomos įkainiai niekuo nepagrįsti.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą BUAB „VBL Service“ administratoriaus UAB „LAUTUS“ įgaliotas asmuo T. V. prašo UAB „Via Baltika logistika“ finansinio reikalavimo pagrįstumą įvertinti savo nuožiūra. Nurodo, kad administratorius nesigilino į sandorio turinį ir netikrino nuomos teisinių santykių atsiradimo aplinkybių. Šias aplinkybes administratorius planavo nustatinėti tikrindamas BUAB „VBL Service“ sandorius, galimai priešingus įmonės veiklos tikslams ir galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais ir tuo pačiu pareikšdamas ieškinius dėl tokių sandorių negaliojimo. Administratorius nurodo, kad ir jam kilo tam tikrų neaiškumų dėl nuomos teisinių santykių tarp minėtų įmonių.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą UAB „Via Baltika logistika“ prašo AB „SEB lizingas“ atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad UAB „Via Baltika logistika“ rašytiniais įrodymais įrodė, kad jo reikalavimas BUAB „VBL Service“ yra 3418854,33 Lt. Taip pat pažymėjo, kad šalys, tiek sutarties sudarymo metu, tiek jos vykdymo metu bet kada bendru sutarimu gali laisvai, atsižvelgdamos į savo veiklos poreikius, keisti sudarytos sutarties sąlygas. Nurodo, kad be negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio sutarties UAB „Via Baltika logistika“ su UAB „VBL Service“ sudarė ir stelažų sistemos subnuomos sutartį bei krovimo įrangos subnuomos sutartį. Vadovaujantis šių sutarčių nuostatomis UAB „VBL Service“ nuomotojui rašė PVM sąskaitas faktūras už krovimo technikos bei stelažų sistemos subnuomą.

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Byloje kilo ginčas dėl bankrutuojančiai įmonei pareikštų kreditorinių reikalavimų pagrįstumo.

14Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Todėl administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų nenuginčijamumo. Teismas nėra įpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, o gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus, arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai.

15Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi patvirtino UAB „VBL Service“ kreditorių sąrašą ir finansinius reikalavimus, įskaitant UAB „Via Baltika logistika“ 3418854,33 Lt finansinį reikalavimą. Tvirtindamas minėtą kreditorinį reikalavimą teismas motyvavo tuo, kad tvirtino tuos kreditorių reikalavimus, kuriuos siūlė tvirtinti administratorius ir dėl kurių nėra ginčo. Trečiasis asmuo AB „SEB lizingas“ atskirąjį skundą grindžia tuo, kad kyla abejonių dėl tarp UAB „Via Baltika logistika“ ir UAB „VBL Service“ 2007 m. liepos 5 d. sudarytos Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties, t.y. dėl šio sandorio šalių sąsajų ir galimo nesąžiningumo. Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, nes kaip nurodo atsiliepime į atskirąjį skundą UAB „VBL Service“ bankroto administratorius, jis nesigilino į sandorio turinį ir netikrino nuomos teisinių santykių atsiradimo aplinkybių. Administratorius taip pat nurodo, kad ir jam kilo tam tikrų neaiškumų dėl nuomos teisinių santykių tarp minėtų įmonių. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal į bylą kartu su atskiruoju skundu pateiktas PVM sąskaitas-faktūras bei pagal UAB „Via Baltika logistika“ 2010 m. rugpjūčio 3 d. prašyme dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo nurodytas sumas yra nesutapimų, kurie neatitinka teismo patvirtintai kreditorinio reikalavimo sumai. Kaip matyti iš Juridinių asmenų registro išrašų, pasitvirtina apelianto argumentas, kad minėtas įmones siejo bendri dalyviai ir/ar valdymo organai. Pirmosios instancijos teismas tvirtindamas UAB „Via Baltika logistika“ finansinį reikalavimą šių klausimų nenagrinėjo. Nurodytų aplinkybių, susijusių su minėto kreditoriaus finansinio reikalavimo pagrįstumu, apeliacinės instancijos teismas negali patikrinti, nes byloje nepakanka duomenų, pagrindžiančių arba paneigiančių kreditorių finansinių reikalavimų bei jų dydžio pagrįstumą. Siekiant išspręsti ar kreditoriaus UAB „Via Baltika logistika“ finansinis reikalavimas yra pagrįstas, byloje būtina surinkti įrodymus, susijusius su šiais reikalavimais, juos išsamiai įvertinti ir tik tada spręsti minėto kreditorinio reikalavimo pagrįstumo klausimą.

16Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria patvirtintas UAB „Via Baltika logistika“ kreditorinis reikalavimas negali būti laikoma teisėta ir pagrįsta, nes ji priimta, nenustačius šiam klausimui išspręsti svarbių aplinkybių ir nėra pagrįsta faktiniais bylos duomenimis, todėl klausimas galėjo būti išspręstas neteisingai. Ši nutarties dalis naikinama, o minėtų finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nes sprendžiant šį klausimą, nebuvo atskleista bylos esmė ir pagal byloje esančius įrodymus klausimo negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teisme nurodytų aplinkybių išsiaiškinti nėra galimybės dėl atskirųjų skundų nagrinėjimo specifikos – šalys į teismo posėdį nekviečiamos, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (CPK 336 str.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

18Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 6 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės „Via Baltika logistika“ 3418854,33 Lt kreditorinis reikalavimas panaikinti ir šio reikalavimo tvirtinimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai