Byla 2-312-675/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Regina Nenortienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Z. G. pareiškimą, suinteresuoti asmenys byloje Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, D. G., L. G. ir A. G., dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėja Z. G. kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po sutuoktinio S. G. mirties 1993 m. rugpjūčio 20 d. priėmė palikimą ir faktiškai pradėjo valdyti paveldimą turtą.

3Pareiškėja nurodė, kad 1993 m. rugpjūčio 20 d. mirė jos sutuoktinis S. G., su kuriuo santuoką įregistravo 1964-01-25 Ukmergės rajono civilinės metrikacijos skyriuje. Gyvenant santuokoje gimė vaikai: D. G., gim. ( - ), K. G., gim. ( - ), ir J. G., gim. ( - ). Pareiškėjos sūnus K. G. mirė 2000-08-29, santuokos įregistravęs nebuvo, vaikų neturėjo. Sūnus J. G. mirė 2007-12-10, turėjo dvi dukras L. G. ir A. G.. Nurodo, kad mirus S. G. įpėdiniai pagal įstatymą yra šie: ji, pareiškėja Z. G., dukra D. G. ir mirusiojo sūnaus J. G. vaikai L. G. ir A. G.. Po S. G. mirties liko nekilnojamasis turtas: butas su rūsiu, unikalus numeris ( - ), priklausantis jai, pareiškėjai Z. G. ir S. G. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teisėmis. Nurodo, kad po mirties S. G. testamento nepaliko. Po S. G. mirties pareiškėja nesikreipė į notarų biurą dėl palikimo priėmimo, tačiau faktiškai jį priėmė pradėdama valdyti paveldimą turtą. Ji paėmė ir naudojasi mirusiojo asmeninius daiktus, albumus, baldus, liko gyventi bute, naudojaisi visu butu, remontuoja butą, moka mokesčius, tai yra savo aktyviais veiksmais išreiškia valią į paveldimą turtą. Nurodo, kad suinteresuoti asmenys D. G., L. G. ir A. G. neprieštarauja, kad ji, pareiškėja Z. G., paveldėtų mirusiojo sutuoktinio turtą.

4Kadangi iki teismo posėdžio pradžios nėra ginčijamas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėja Z. G. po sutuoktinio S. G. mirties priėmė palikimą, faktiškai pradėję valdyti jų turtą, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (LR CPK 533 str. 1 d.).

5Suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai teismo pranešimas dėl atsiliepimo į pareiškimą pateikimo, buvo įteiktas tinkamai, suinteresuotas asmuo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

6Suinteresuoti asmenys D. G., L. G. ir A. G. pateikė atsiliepimus į pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo, kuriuose nurodo, jog neprieštarauja dėl fakto nustatymo, kad pareiškėja Z. G. po savo sutuoktinio S. G. mirties priėmė palikimą, faktiškai pradėdama valdyti paveldimą turtą.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Iš santuokos liudijimo Nr. 229364 matyti, kad 1964 m. sausio 25 d. susituokė S. G. ir Z. D., po santuokos G. (b.l. 5). Iš gimimo liudijimų Nr. 787298, Nr. 372547, Nr. 091424 matyti, kad S. G. ir Z. G. vaikai yra J. G. (b.l. 7), miręs 2007-12-10 (b.l. 12), K. G. (b.l. 9), miręs 2000-08-31 (b.l. 13) bei D. G. (b.l. 10). Gimimo liudijimai Nr. 331974, Nr. 331976 patvirtina, kad J. G. vaikai yra suinteresuoti asmenys byloje A. G. ir L. G. (b.l. 8). Iš mirties liudijimo, įrašo Nr. 22 matyti, kad 1993 m. rugpjūčio 20 d. mirė pareiškėjos Z. G. sutuoktinis S. G. (b.l. 11). Iš Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Pivonijos seniūnijos pažymos matyti, kad S. G. paskutinė gyvenamoji vieta buvo ( - ) (b.l. 14). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad butas, esantis ( - ), bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso S. G. ir Z. G. (b.l. 16). Ukmergės rajono 1-ojo notaro biuro pažymoje nurodoma, jog po S. G. mirties paveldėjimo byla neužvesta (b.l. 15). Iš pareiškime nurodytų aplinkybių, pateiktų rašytinių įrodymų, nustatyta, kad Z. G. po sutuoktinio S. G. mirties 1993 m. rugpjūčio 20 d., palikimą priėmė, faktiškai pradėdama valdyti paveldimą turtą.

9Kadangi pareiškėjo prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas įrodytas byloje surinktais įrodymais, byloje nėra jokių kitų įrodymų, kurie prieštarautų tam, pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo tenkintinas (LR CPK 444 str. 2 d. 8 p., LR CK 5.11 str. 1 d. 1 p. pagrindais bei palikimo atsiradimo metu galiojusio 1964 m. CK 573 str. 1 d. 1 p. pagrindais).

10Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, t. y. 15,96 Lt, priteistinos iš pareiškėjos valstybei LR CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p. pagrindu.

11Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str., 444 str. 2d. 8p., teismas,

Nutarė

12Pareiškimą tenkinti.

13Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja Z. G., a.k. ( - ) po savo sutuoktinio S. G., a.k. ( - ) mirties 1993 m. rugpjūčio 20 d., per įstatymo nustatytą terminą, tai yra šešis mėnesius priėmė likusį palikimą, faktiškai pradėdama valdyti paveldimą turtą.

14Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

15Priteisti iš pareiškėjos Z. G. 15,96 Lt (penkiolika litų 96 centus) pašto išlaidų valstybės naudai.

16Informuoti pareiškėją, jog išlaidos valstybei sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, banko kodas 73000, nurodant įmokos kodą 5660.

17Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai