Byla 2-728-952/2014
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėja Deimantė Andrulytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovams R. L. ir V. L. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Kapitalo valda“ prašo priteisti solidariai iš atsakovų R. L. ir V. L. 607,94 Lt skolą, 3443,37 Lt delspinigius, 60,79 Lt baudą ir 100,00 Lt už gyventojų registro tarnybos pažymas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 126,00 Lt žyminį mokestį bei priimti sprendimą už akių, jei atsakovai nepateiks atsiliepimo į pateiktą ieškinį.

3Ieškovo procesiniai dokumentai atsakovams įteikti tinkamai – viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – LR CPK) 130 str.)), tačiau atsakovai per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Todėl esant ieškovo prašymui priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad 2006-10-31 atsakovė R. L., būdama santuokoje su atsakovu V. L., su pirminiu kreditoriumi UAB „Ūkio banko lizingas“ sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. ( - ) (7 b. l.), pagal kurią atsakovė R. L. įsigijo iš pirminio kreditoriaus UAB „Ūkio banko lizingas“ daiktą – mobilųjį telefoną NOKIA 6111 Glo. Black. UAB „Ūkio banko lizingas“ perdavė jį atsakovei valdyti ir naudotis už užmokestį (Sutarties 1 p.), o atsakovė įsipareigojo pagal suderintą mokėjimų grafiką mokėti UAB „Ūkio banko lizingas“ visas mokėjimų grafike numatytas įmokas (Sutarties 2.1. p.). Pradinis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ savo sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai – nupirko iš atsakovo pasirinkto pardavėjo daiktą (telefoną) ir perdavė jį valdyti ir naudoti atsakovei (8 b. l.). Atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl susidarė skola 607,94 Lt. Šalys Sutarties 11.2 p. susitarė, kad, pažeidus 5.5. p., nuomininkas (byloje atsakovai) sumoka lizingo įmonei 10 proc. neišpirkto turto vertės baudą – šiuo atveju 60,79 Lt.

6Pagal 2006-10-31 išperkamosios nuomos sutarties Nr. ( - ) 9.1. p., atsakovė R. L. kreditorių užtikrino, kad sutartis sudaryta jos sutuoktiniui V. L. sutinkant. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – LR CK) 3.109 str. 1 d. 5 p. nustatyta, kad iš bendro sutuoktinių turto vykdomos prievolės, atsiradusios iš sandorių, sudarytų vieno sutuoktinio, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, arba kito sutuoktinio vėliau patvirtintų, taip pat prievolės, atsiradusios iš sandorių, kuriems sudaryti kito sutuoktinio sutikimo nereikėjo, jeigu jie buvo sudaryti šeimos interesais. Atsižvelgiant į sudarytos tarp ieškovo ir atsakovės R. L. sutarties nuostatas, teisinį tokių santykių reglamentavimą ir formuojamą teismų praktiką, laikytina, kad atsakovai R. L. ir V. L. yra solidarūs skolininkai pagal R. L. 2006-10-31 sudarytą išperkamosios nuomos sutartį.

7LR CK 6.101 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kreditoriaus teisė be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą kitam asmeniui. Nors tarp ieškovo ir atsakovų sutartinių santykių nėra, UAB „Ūkio banko lizingas” yra perleidęs ieškovui skolos iš atsakovų reikalavimo teisę (10–11 b. l.).

8Pagal LR CK 6.503, 6.886 straipsnius, išperkamosios nuomos sutartimi numatyti daiktai pereina vartotojo nuosavybėn per sutartą terminą sumokėjus visą sutartyje numatytą daikto kainą. Atsakovė R. L. įsipareigojo per 12 mėnesių išpirkti pirminio kreditoriaus jai perduotą daiktą. Ieškovas UAB „Ūkio banko lizingas“ vykdė sutartinius įsipareigojimus tinkamai - atsakovės prašymu įsigijo nuosavybės teise daiktą ir perdavė jį atsakovei valdyti ir naudoti, tačiau atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė - nesumokėjo dalies sutartyje numatytų įmokų. Atsakovai R. L. ir V. L. pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, LR CK 6.200 str., 6.205 str. nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (LR CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę (LR CK 6.6 str. 5 d.), todėl iš atsakovų solidariai ieškovui priteistina 607,94 Lt skola.

9Sutartis jos šalims turi įstatymo galią ir įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (LR CK 6.189 str. 1 d.). Remiantis Sutarties 5.5., 11.2. p., ieškovui iš atsakovų solidariai priteistina 60,79 Lt bauda.

10Už nesavalaikį sutartinių prievolių vykdymą ieškovas yra paskaičiavęs 3443,37 Lt delspinigius daugiau kaip už septynerių metų laikotarpį (2832 dienas), skaičiuojant po 0,2 procentus už kiekvieną vėlavimo dieną. Savo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo ieškovas grindžia sutarties 11.1. punktu. Ieškovas nurodo, kad per visą atsakovų įsipareigojimų nevykdymo laikotarpį skolos išieškojimas iš skolininkų buvo vykdomas ikiteisminiu būdu, tačiau jokių įrodymų pagrindžiančių tokius teiginius nepateikia. Teismas turi teisę savo nuožiūra netesybas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, tokiu atveju jeigu netesybos yra aiškiai per didelės (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Sprendžiant, ar netesybos yra „aiškiai per didelės“, turi būti atsižvelgiama į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiamasi CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (LAT 2007 10 12 nutartis c.b.Nr.3K-7-304/2007). Netesybos (bauda ar delspinigiai), kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo prievolė, atlieka kompensuojamąją funkciją, tikslu atlyginti nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturėti kitos šalies sąskaita (LAT 2007 06 22 nutartis c. b. Nr.3K-3-290/2007). Teismas atsižvelgia į tai, kad nagrinėjamu atveju, prašoma priteisti netesybų suma yra daugiau kaip penkis kartus didesnė negu paskaičiuota skola, delspinigiai skaičiuoti daugiau nei už septynerių metų laikotarpį, sutartis buvo sudaryta tarp juridinio ir fizinio asmens – silpnesnės šalies - vartotojo, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, kad delspinigių norma aiškiai viršija paslaugų davėjo verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paslaugų sutarties sudarymo momentu, todėl prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir mažintini.

11Įvertinus aplinkybes, kad nėra duomenų, kad atsakovai yra grąžinę skolą, atsižvelgdamas į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, teismas tenkina ieškovo prašymą dėl netesybų priteisimo, tačiau prašomus priteisti delspinigius mažina iki 600 Lt. Tokia netesybų suma laikytina pakankama atlyginti dėl prievolės neįvykdymo ieškovo patirtus nuostolius ir užtikrinanti šalių teisių pusiausvyrą prievolės neįvykdymo atveju (CK 1.125 str. 5d. 1 p., 6.71 str., 6.258 str., 6.261 str.).

12Vadovaujantis LR CK kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi ir LR CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, atsakovai privalo ieškovui mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą (1368,73 Lt) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-03-17) iki teismo sprendimo įvykdymo.

13Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 126 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.). Sutinkamai su CPK 93 straipsniu iš atsakovų ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo ieškinys dėl 4212,10 Lt skolos tenkinamas 32,5 procentais priteisiant 1368,73 Lt, todėl atitinkamai ieškovo naudai solidariai iš atsakovų priteistina 41 Lt bylinėjimosi išlaidų.

14Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu šioje byloje sudaro mažiau nei 10 litų, todėl vadovaujantis LR CPK 92 str. ir 2011-11-07 Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, šios išlaidos valstybei nėra priteisiamos.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsniu, 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi ir 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti solidariai iš atsakovų R. L., a. k. ( - ) ir V. L., a. k. ( - ) ieškovui UAB „Kapitalo valda“, į. k. 126308223, buveinės adresas: Vilnius, Vytenio g. 6-306, a. s. Nr. LT557300010079371644, AB „Swedbank“, 607,94 Lt (šešių šimtų septynių litų 94ct) skolą, 600 Lt (šešių šimtų litų) delspinigius, 60,79 Lt (šešiasdešimt litų 79ct) baudą, 100,00 Lt (vieną šimtą litų) už gyventojų registro pažymas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1368,73 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-03-17 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 41 Lt (keturiasdešimt vieno lito) žyminį mokestį.

18Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Radviliškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Radviliškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėja Deimantė Andrulytė, rašytinio... 2. ieškovas UAB „Kapitalo valda“ prašo priteisti solidariai iš atsakovų R.... 3. Ieškovo procesiniai dokumentai atsakovams įteikti tinkamai – viešo... 4. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškovo ieškinys tenkintinas... 5. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad 2006-10-31 atsakovė R. L., būdama... 6. Pagal 2006-10-31 išperkamosios nuomos sutarties Nr. ( - ) 9.1. p., atsakovė... 7. LR CK 6.101 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kreditoriaus teisė be skolininko... 8. Pagal LR CK 6.503, 6.886 straipsnius, išperkamosios nuomos sutartimi numatyti... 9. Sutartis jos šalims turi įstatymo galią ir įpareigoja atlikti ne tik tai,... 10. Už nesavalaikį sutartinių prievolių vykdymą ieškovas yra paskaičiavęs... 11. Įvertinus aplinkybes, kad nėra duomenų, kad atsakovai yra grąžinę skolą,... 12. Vadovaujantis LR CK kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi ir LR CK 6.210 straipsnio... 13. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 126 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str.... 14. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu šioje... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsniu, 93... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti solidariai iš atsakovų R. L., a. k. ( - ) ir V. L., a. k. ( - )... 18. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 19. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...