Byla 2-8040-400/2013
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rima Šimbelytė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovui T. B. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1134,37 Lt skolą, 5001,60 Lt delspinigius, 113,43 Lt baudą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovas buvo įpareigotas per 20 dienų nuo teismo pranešimo paskelbimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai 2013-11-05 viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt būdu (b.l. 32). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui, remiantis byloje esančiais įrodymais, priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad, pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (LR CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių.

6Atsakovo piniginę prievolę ieškovui patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2006-11-30 atsakovas T. B. ir UAB Ūkio banko lizingas sudarė Išperkamosios nuomos sutartį Nr. 611542117, pagal kurią pradinis kreditorius nuosavybės teise įgijo ir atsakovui perdavė naudotis ir valdyti jo pasirinktas prekes, t.y. televizorių LG 21FS2 ir DVD grotuvą Chili už kurį pradiniam kreditoriui atsakovas turėjo mokėti daikto kainą, kredito palūkanas bei kitus mokesčius sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (b.l.7-8). Atsakovas pagal išperkamosios nuomos sutartį įsipareigojo iki 2007-11-30 sumokėti prekės kainą, kas mėnesį mokamomis nustatyto dydžio įmokomis, bei, įmokų mokėjimo vėlavimo atveju, sutarties 11.1 p įsipareigojo mokėti 0,2 procento delspinigius nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną. Atsakovas neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų, nė vieno karto nesumokėjo kreditoriui mėnesinių išperkamosios nuomos įmokų, tuo pažeidė minėtą sutartį. Išperkamosios nuomos sutarties 5.5 p. atsakovas įsipareigojo per 5 dienas informuoti lizingo įmonę jeigu pasikeičia nuomininko adresas, telefonas, faksas ar banko rekvizitai, keičiasi darbovietė, turto laikymo vieta. Sutarties 11.2 p. nustatyta, kad pažeidus šį reikalavimą nuomininkas sumoka lizingo įmonei 10 procentų neišpirktos turto vertės baudą. Atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimų lizingo įmonei ir liko skolingas 263,43 Lt. 2009-03-04 UAB „Ūkio banko lizingas“ ir ieškovas – UAB „Kapitalo valda“ pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09/03/04-1 (b. l. 13). Šios sutarties pagrindu UAB „Kapitalo valda“ įgijo reikalavimo teisę į atsakovą T. B. (b. l. 13-15). Apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovui buvo išsiųstas pranešimas Išperkamosios nuomos sutartyje nurodytu adresu, registruotu laišku, bet laiškas grįžo atsakovui neįteiktas, nes atsakovas nurodytu adresu nerastas (b. l. 16). Pranešimo apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovui nepavyko įteikti ir jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Atsakovas pakeitęs gyvenamąją vietą, neinformavo apie tai lizingo įmonę, todėl ieškovas sutarties 5.5. ir 11.2. p. pagrindu įgijo teisę reikalauti atsakovą sumokėti 10 procentų dydžio, nuo neišpirktos turto vertės, baudą – 26,34 Lt.

72007-02-23 pirminis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ ir atsakovas sudarė Išperkamosios nuomos sutartį Nr. 702580777, pagal kurią atsakovas išperkamosios nuomos būdu įsigijo prekę – magnetolą Pioneer DEH P6800 (b. l. 10). 2007-03-06 turto perdavimo priėmimo aktu prekė buvo perduota atsakovui (b.l. 11). Atsakovas pagal išperkamosios nuomos sutartį įsipareigojo iki 2008-08-23 sumokėti prekės kainą, kas mėnesį mokamomis nustatyto dydžio įmokomis, bei, įmokų mokėjimo vėlavimo atveju, sutarties 11.1 p įsipareigojo mokėti 0,2 procento delspinigius nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną. Atsakovas neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų, nė karto nesumokėjo kreditoriui mėnesinių išperkamosios nuomos įmokų, tuo pažeidė minėtą sutartį. Išperkamosios nuomos sutarties 5.5 p. atsakovas įsipareigojo per 5 dienas informuoti lizingo įmonę jeigu pasikeičia nuomininko adresas, telefonas, faksas ar banko rekvizitai, keičiasi darbovietė, turto laikymo vieta. Sutarties 11.2 p. nustatyta, kad pažeidus šį reikalavimą nuomininkas sumoka lizingo įmonei 10 procentų neišpirktos turto vertės baudą. Atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimų lizingo įmonei ir liko skolingas 870,94 Lt. 2009-03-04 UAB „Ūkio banko lizingas“ ir ieškovas – UAB „Kapitalo valda“ pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09/03/04-1 (b. l. 13) Šios sutarties pagrindu UAB „Kapitalo valda“ įgijo reikalavimo teisę į atsakovą T. B. (b. l. 13-15). Apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovui buvo išsiųstas pranešimas Išperkamosios nuomos sutartyje nurodytu adresu, registruotu laišku, bet laiškas grįžo atsakovui neįteiktas, nes atsakovas nurodytu adresu nerastas (b. l. 16). Pranešimo apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovui nepavyko įteikti ir jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Atsakovas pakeitęs gyvenamąją vietą, neinformavo apie tai lizingo įmonę, todėl ieškovas sutarties 5.5. ir 11.2. p. pagrindu įgijo teisę reikalauti atsakovą sumokėti 10 procentų dydžio, nuo neišpirktos turto vertės, baudą – 87,09 Lt.

8Remiantis sutarčių 11.1 punktu, kuriame numatyti 0,2 % dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną, atsakovui laiku negražinus kredito, buvo skaičiuojami delspinigiai. Ieškovas atsakovui pagal 2006-11-30 išperkamosios nuomos sutartį Nr. 611542117 už laikotarpį nuo 2007-07-30 iki 2013-10-02, t.y. 2223 dienų, paskaičiavo 1171,21 Lt delspinigius ir pagal 2007-02-23 išperkamosios nuomos sutartį Nr. 702580777 už laikotarpį nuo 2007-08-23 iki 2013-10-02, t.y. 2199 dienų, paskaičiavo 3830,39 Lt delspinigius.

9Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (5001,60 Lt) daugiau nei keturis kartus didesni nei pati skola (1134,37 Lt), taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti net už 2223 ir 2199 dienas, bei įvertinus tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis LR CK 1.5 str., 1,125 str. 5 d. 1p., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 300,00 Lt sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams ir ieškovui iš atsakovo priteistini.

10CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl ieškovo reikalavimas jas priteisti yra pagrįstas įstatymu. Civilinė byla iškelta 2013-10-08, todėl nuo minėtos dienos iš atsakovo priteistinos 5 procentų metinės palūkanos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. reglamentuotas prievolių vykdymo principas nurodo, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šiuo atveju, įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovas iki šiol nėra įvykdęs prievolės atsiskaityti su ieškovu, todėl ieškinys dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies (LR CK 6.37, 6.38, 6.57, 6.59, 6.63, 6.200, 6.210, 6.256, 6.881straipsniai). Iš atsakovo priteistina 1134,37 Lt skola, 300 Lt delspinigiai, 113,43 Lt bauda, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (LR CPK 79, 80, 88, 92, 93 str.).

13Vadovaudamasis LR CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo T. B., asmens kodas ( - ) 1134,37 Lt (vieno tūkstančio vieno šimto trisdešimt keturių litų 37 centų) skolą, 300 Lt (trijų šimtų litų) delspinigius,113,43 Lt (vieną šimtą trylika litų 43 centus) baudos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1547,80 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-10-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 46,75 Lt (keturiasdešimt šešių litų 75 centų) žyminį mokestį – ieškovo UAB „Kapitalo valda“, įmonės kodas 126308223, naudai.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovas T. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

18Ieškovas UAB „Kapitalo valda“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai