Byla 2-61-760/2012
Dėl paveldėjimo teisės liudijimo panaikinimo, nuosavybės teisės pripažinimo

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Bajorinienė, sekretoriaujant Gitanai Gečienei, dalyvaujant ieškovei E. G. Š., jos atstovui advokatui Arvydui Vaclovui Laurišui, atsakovo atstovui R. U.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. G. Š. a.k. ( - ), gyvenančios ( - ) ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, tretysis asmuo be savarankiškų reikalavimų Jurbarko rajono 2–asis notaro biuras, dėl paveldėjimo teisės liudijimo panaikinimo, nuosavybės teisės pripažinimo,

Nustatė

3E. G. Š. prašo panaikinti palikimo perėjimo valstybei liudijimą, išduotą 2011-05-19 Jurbarko rajono 2 – jo notaro biuro notaro A. G., notarinio registro Nr. 1957, dėl mirusiam A. Š. priklausančio 2,8800 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Vartūliškių k., Vilkyškių sen., Pagėgių sav., bei piniginių lėšų, esančių „Swedbank“ AB sąskaitose Nr. ( - ) ir I-912, perėjimo valstybei. Prašo pripažinti jai asmeninės nuosavybės teises į 2,8800 ha žemės sklypą, esantį Vartūliškių k., Vilkyškių sen., Pagėgių sav. Prašo priteisti jai iš valstybės, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 215,92 Lt paveldėtą A. Š. piniginį indėlį.

4Ieškovė ieškinyje nurodė, ji ir jos atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad A. Š., miręs 1995-11-16 yra jos sutuoktinio Vytauto J. Š. tėvas. Po A. Š. mirties, jo turtą paveldėjo sutuoktinė P. Š., faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti, tai nustatė Tauragės rajono teismas 2012-02-20 sprendimu. P. Š. mirė 1996-03-11, jos palikimą priėmė sūnus Vytautas J. Š.. V.J. Š. mirė 2008-06-11, jo palikimą priėmė ieškovė E.G. Š.. Jai išduodant paveldėjimo teisės liudijimą į jos sutuoktinio V.J. Š. paveldimo turto masę nebuvo įtrauktas 2,8800 ha žemės sklypas bei piniginės lėšos, esančios „Swedbank“ AB sąskaitose. 2011-05-19 palikimo perėjimo valstybei liudijimas turi būti panaikintas, nes A. Š. turėjo įpėdinių.

5Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas nurodė, kad atsakovas neprieštarauja dėl paveldėjimo teisės liudijimo panaikinimo, prašo sprendimą šioje dalyje priimti teismo nuožiūra. Nesutinka, kad bylinėjimosi išlaidos būtų priteisto iš atsakovo, nes Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos neatliko jokių neteisėtų veiksmų dėl A. Š. palikimo perėjimo valstybei. Šiuo metu 2,8800 ha žemės sklypas priklauso valstybei nuosavybės teise. Nekilnojamojo turto registrų centre šis žemė sklypas nėra įregistruotas.

6Atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bei trečiojo asmens Jurbarko rajono 2–ojo notaro biuro atstovai teismo posėdyje nedalyvavo, jiems tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką.

7Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime nurodė, kad ieškinį pripažįsta dalinai (b.l. 37). Prašo nepriteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidų, nes jokių kaltų veiksmų dėl palikimo priėmimo nepadarė. Nurodo, kad atsakovas palikimo priėmimo procedūros ėmėsi nustatę, kad yra nemokamas žemės mokestis už 2,8800 ha žemės sklypą, kuris priklauso mirusiam A. Š.. P. T. registrą nerado įregistruotų A. Š. palikėjų ar testamentų. Antstolis A. G. pranešė, kad notaro biure paveldėjimo byla nėra užvesta, kad iš A. Š. įpėdinių pareiškimų dėl palikimo priėmimo negauta. Norminiuose dokumentuose nenumatyta, kad mokesčių administratorius kokiu kitu būdu turėtų ieškoti mirusiojo asmens palikimą priimančių asmenų.

8Tretysis asmuo Jurbarko rajono 2–ojo notaro biuro notaras A. G. atsiliepimo į ieškovės ieškinį nepateikė.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Iš mirties liudijimo nustatyta, kad 1995m. lapkričio 17d. mirė A. Š. a.k. ( - ) (b.l. 8). Iš 2012-02-20 Tauragės rajono apylinkės teismo sprendimo nustatyta, kad po A. Š. mirties jo palikimą priėmė sutuoktinė P. Š., faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti (b.l. 82-83). 1996 m. kovo 11d. mirė P. Š. (b.l. 7). Iš 2006-09-20 Šilutės rajono apylinkės teismo sprendimo nustatyta, kad po P. Š. mirties jos palikimą priėmė sūnus Vytautas J. Š. faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti (b.l. 11). 2006-11-07 Vytautui J. Š. buvo išduotas paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas, patvirtinantis, kad P. Š. turtą paveldėjo jos sūnus Vytautas J. Š. (b.l. 15). 2008 m. birželio 11d. mirė Vytautas J. Š., ieškovės sutuoktinis (b.l. 6, 10). Iš 2008-09-16 paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo nustatyta, kad Vytauto J. Š. turtą paveldėjo jo sutuoktinė, ieškovė E. G. Š. (b.l. 16). Iš paveldėjimo teisių dovanojimo sutarties nustatyta, kad mirusiojo Vytauto J. Š. sūnus R. Š. padovanojo ieškovei, savo mamai, paveldėjimo teises į turtą ir turtines teises, likusias po tėvo mirties (b.l. 86).

11Iš 2011-05-19 palikimo perėjimo valstybei liudijimo nustatyta, kad A. Š. turtą: 2,8800 ha žemės sklypą, esantį Vartūliškių k., Vilkyškių sen., Pagėgių sav., bei pinigines lėšas, esančias „Swedbank“ AB sąskaitose Nr. ( - ) ir I-912 paveldėjo valstybė (b.l. 4). Iš valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos rašto nustatyta, kad atsakovas paveldėjo ir apskaitė 215,92 Lt A. Š. piniginių lėšų, laikomų AB „Swedbank“ (b.l. 61).

12CK 5.62 straipsnis numato, kad paveldimas turtas paveldėjimo teise pereina valstybei jeigu palikėjas neturi įpėdinių nei pagal įstatymą, nei pagal testamentą, taip pat jeigu nė vienas įpėdinis nepriėmė palikimo. LR CK 5.2 str.2d., numatyta, kad pagal įstatymą paveldima, kada tai nepakeista ir kiek tai nepakeista testamentu. Paveldint pagal įstatymą įpėdiniais gali būti fiziniai asmenys, kurie buvo gyvi palikėjo mirties momentu (CK 5.5 str.).

13A. Š. testamento nebuvo sudaręs, jis mirė, būdamas susituokęs su P. Š., turėjo vaikų, tame tarpe ir sūnų Vytautą J. Š. (b.l. 5, 9, 43). Nustatyta, kad po A. Š. mirties jo palikimą priėmė sutuoktinė P. Š., faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti. Kadangi palikėjas A. Š. turėjo įstatyminę įpėdinę – sutuoktinę ir ji priėmė jo palikimą, todėl jo turtas - 2,8800 ha žemės sklypas, esantis Vartūliškių k., Vilkyškių sen., Pagėgių sav., bei piniginės lėšos, esančios „Swedbank“ AB sąskaitose, negalėjo pereiti valstybei. Atsižvelgiant į tai, naikintinas palikimo perėjimo valstybei liudijimas, išduotas 2011-05-19 Jurbarko rajono 2-ojo notaro biuro notaro A. G., notarinio registro Nr. 1957. Nustatyta, kad ieškovė CK 5.8 str., nustatyto vienerių metų senaties termino ginčyti palikimo priėmimo teisėtumą bei išduotą paveldėjimo teisės liudijimą, nepraleido.

14Kaip jau buvo minėta, A. Š. palikimą priėmė P. Š., jos palikimą priėmė Vytautas J. Š., o pastarojo palikimą priėmė ieškovė E. G. Š., todėl būtent ieškovei asmeninės nuosavybės teise priteistinas A. Š. paliktas turtas - 2,8800 ha žemės sklypas, esantis Vartūliškių k., Vilkyškių sen., Pagėgių sav., bei piniginės lėšos. Kadangi A. Š. pinigines lėšas – 215,92 Lt buvusias „Swedbank“ AB sąskaitose Nr. ( - ) ir I-912 paveldėjo ir apskaitė valstybė, atstovaujama Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (po reorganizacijos Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos), todėl atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įpareigotina pervesti šias lėšas E. G. Š..

15Nors ieškinys tenkintinas visiškai, tačiau ieškovės bylinėjimosi išlaidos – 139,05 Lt žyminis mokestis (b.l. 24) bei 1000 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (b.l. 62) nepriteistinos iš atsakovų, nes jų veiksmai procese buvo tinkami (CPK 93 str.4d.). Bylinėjimosi išlaidos susidarė dėl pačios ieškovės veiksmų, nes jai laiku nesikreipiant dėl A. Š. palikimo priėmimo, jo turtą paveldėjo valstybė. Tuo pačiu pagrindu, iš ieškovės, o ne iš atsakovų priteistinos 53,25 Lt bylinėjimosi išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

16Vadovaudamasis Lietuvos CPK 259-260 str., 263-268 str., 270 str., teismas

Nutarė

17Ieškinį patenkinti visiškai.

18Panaikinti 2011 m. gegužės 19d. palikimo perėjimo valstybei liudijimą, išduotą Jurbarko rajono 2-ojo notaro biuro notaro A. G., notarinio registro Nr. 1957, dėl A. Š., a.k. ( - ), mirusio 1995 m. lapkričio 16d., turto, kurį sudaro 2,8800 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis Vartūliškių k., Vilkyškių sen., Pagėgių sav., bei piniginės lėšos, esančios „Swedbank“ AB sąskaitose Nr. ( - ) ir I-912, perėjimo valstybei.

19Priteisti ieškovei E. G. Š., a.k. ( - ) asmeninės nuosavybės teise A. Š., a.k. ( - ), mirusio 1995 m. lapkričio 16d. paliktą turtą - 2,8800 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį Vartūliškių k., Vilkyškių sen., Pagėgių sav., bei pinigines lėšas „Swedbank“ AB sąskaitose Nr. ( - ) ir I-912.

20Įpareigoti atsakovą Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pervesti ieškovei E. G. Š., a.k. ( - ), A. Š., a.k. ( - ) paveldėtas ir apskaitytas pinigines lėšas - 215, 92 Lt.

21Priteisti iš E. G. Š., a.k. ( - ) valstybei 53,25 Lt (penkiasdešimt tris litus, 25 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. G.... 3. E. G. Š. prašo panaikinti palikimo perėjimo valstybei liudijimą, išduotą... 4. Ieškovė ieškinyje nurodė, ji ir jos atstovas teismo posėdyje paaiškino,... 5. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 6. Atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų... 7. Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 8. Tretysis asmuo Jurbarko rajono 2–ojo notaro biuro notaras A. G. atsiliepimo... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Iš mirties liudijimo nustatyta, kad 1995m. lapkričio 17d. mirė A. Š. a.k. (... 11. Iš 2011-05-19 palikimo perėjimo valstybei liudijimo nustatyta, kad A. Š.... 12. CK 5.62 straipsnis numato, kad paveldimas turtas paveldėjimo teise pereina... 13. A. Š. testamento nebuvo sudaręs, jis mirė, būdamas susituokęs su P. Š.,... 14. Kaip jau buvo minėta, A. Š. palikimą priėmė P. Š., jos palikimą priėmė... 15. Nors ieškinys tenkintinas visiškai, tačiau ieškovės bylinėjimosi... 16. Vadovaudamasis Lietuvos CPK 259-260 str., 263-268 str., 270 str., teismas... 17. Ieškinį patenkinti visiškai.... 18. Panaikinti 2011 m. gegužės 19d. palikimo perėjimo valstybei liudijimą,... 19. Priteisti ieškovei E. G. Š., a.k. ( - ) asmeninės nuosavybės teise A. Š.,... 20. Įpareigoti atsakovą Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos... 21. Priteisti iš E. G. Š., a.k. ( - ) valstybei 53,25 Lt (penkiasdešimt tris... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...