Byla 1A-968-106-2011

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Rasos Valentinienės,

2teisėjų Valentino Janonio ir Remigijaus Preikšaičio,

3sekretoriaujant Audriui Kvajauskui,

4dalyvaujant prokurorei Vaidai Pužauskienei,

5nuteistajam K. S.,

6nuteistojo gynėjai advokatei Danguolei Žilinskienei,

7viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Plungės rajono apylinkės prokuratūros apeliacinį skundą dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. nuosprendžio, kuriuo K. S. pripažintas kaltu: pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 str. 1 d. ir jam paskirtas laisvės atėmimas 1 metams ir 6 mėnesiams; pagal BK 289 str. ir jam paskirtas laisvės atėmimas 1 metams.

8Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 5 d. 1 p., 9 d. paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu, griežtesne apimant švelnesnę, dalinio sudėjimo būdu su 2008 m. gegužės 15 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta 4 m. 6 mėn., laisvės atėmimo bausme ir galutinė subendrinta bausmė nustatyta laisvės atėmimas 5 metams ir 6 mėnesiams, laisvės atėmimo bausmę atliekant pataisos namuose.

9Bausmę pradedant skaičiuoti nuo 2011 m. rugpjūčio 31 d. Į bausmės laiką įskaitytas kardomajame kalinime išbūtas laikas nuo 2010 m. balandžio 13 d. iki 2010 m. liepos 14 d. šioje byloje, įskaityta ir atlikta bausmė pagal 2008 m. gegužės 15 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendį.

10Civilinei ieškovei V. P. palikta teisė į ieškinio patenkinimą dėl turtinės žalos atlyginimo, o klausimas dėl ieškinio dydžio perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 115 str. 2 d.

11Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija

Nustatė

12K. S. nuteistas už tai, kad pasisavinęs viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą veikdamas bendrininkų grupe.

13K. S. veikdamas bendrininkų grupe su R. J., kurio atžvilgiu baudžiamasis procesas nutrauktas jam mirus, 2010 m. sausio 14 d., apie 18.00 val., atvykę į V. P. gamybinės komercinės įmonės alaus barą, esantį „( - )“, R. J. dėvint policijos pareigūno uniformą, K. S. prie baro stovinčiai V. P. parodžius policijos pareigūno pažymėjimą ir pareiškus apie kratos atlikimą, po to pasiūlius susitarti ir kratos nedaryti už atlygį – 10 000 Lt, kuriuos nukentėjusioji V. P. perdavė virtuvėje, iš kurių K. S. paėmė 9 900 Lt ir iš baro pasišalino, tokiu būdu apgaule savo naudai įgijo V. P. priklausančius 9 900 Lt ir padarė nukentėjusiajai turtinę žalą.

14Plungės rajono apylinkės prokuratūra apeliaciniu skundu prašo 2011 m. rugpjūčio 31 d. Plungės rajono apylinkės teismo nuosprendį pakeisti. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria K. S. nuteistas pagal BK 182 str. l d. terminuotu laisvės atėmimu 1 metams 6 mėnesiams, vadovaujantis BK 63 str. l d., 4 d., 5 d. l p., 9 d., nuosprendžiu paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu, griežtesne apimant švelnesnę, ir dalinio sudėjimo būdu subendrintos su 2008 m. gegužės 15 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta 4 m. 6 mėn. laisvės atėmimo bausme, nustatant galutinę subendrintą bausmę - terminuotą laisvės atėmimą 5 metams 6 mėnesiams bei įskaitant atliktą bausmę pagal 2008 m. gegužės 15 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendį. K. S.: pripažinti kaltu pagal BK 180 str. l d. ir nuteisti terminuotu laisvės atėmimu 4 metams; vadovaujantis BK 63 str. l d., 5 d. l p., paskirtas bausmes pagal BK 180 str. l d. ir BK 289 str. apimti ir nustatyti galutinę bausmę - terminuotą laisvės atėmimą 4 metams; vadovaujantis BK 63 str. l d., 4 d., 9 d., nustatytą bausmę dalinai sudedant subendrinti su 2010 m. rugsėjo 27 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 284 str. l d. paskirta bausme, kuri, vadovaujantis BK 64 str. l d., 3 d., dalinio sudėjimo būdu subendrinta su 2008 m. gegužės 15 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme, paskiriant galutinę bausmę - terminuotą laisvės atėmimą 4 metams 4 mėnesiams, ir nustatyti galutinę bausmę - terminuotą laisvės atėmimą 5 metams 6 mėnesiams; į bausmės laiką įskaityti iš dalies atliktą bausmę pagal 2010 m. rugsėjo 27 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendį. Taip pat prašoma panaikinti nuosprendžio dalį, kuria civilinei ieškovei V. P. palikta teisė į ieškinio patenkinimą dėl turtinės žalos atlyginimo, o klausimas dėl ieškinio dydžio perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka. Priteisti iš K. S. 9 900 Lt turtinės žalos atlyginimui nukentėjusiosios V. P. naudai.

15Prokurorė prašo apeliacinį skundą patenkinti.

16Nuteistasis ir jo gynėja prašo apeliacinį skundą atmesti.

17Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

18Plungės rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. nuosprendis keistinas (BPK 326 str. l d. 3 p., 2 d. 2 p.), nes netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas ir netinkamai išspręsti kiti nuosprendžio klausimai (BPK 328 str. 1 ir 4 p.).

19Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai įvertino byloje surinktus ir tiesiogiai teisiamajame teismo posėdyje ištirtus įrodymus, padarė motyvuotas išvadas dėl nuteistojo K. S. kaltės. Nuteistojo K. S. nusikalstamas veikas tinkamai kvalifikavo pagal BK 182 str. 1 d. ir 289 str., tačiau neteisingai subendrino nuosprendžiu paskirtą bausmę su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-05-15 nuosprendžiu paskirta bausme (netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas) ir netinkamai išsprendė byloje pareikšto civilinio ieškinio klausimą (neteisingai išspręsti kiti nuosprendžio klausimai).

20Dėl K. S. veikos kvalifikavimo pagal BK 182 str. 1 d.

21Prokuroras apeliaciniu skundu prašo panaikinti nuosprendžio dalį, kuria K. S. nuteistas pagal BK 182 str. l d. ir pripažinti K. S. kaltu pagal BK 180 str. l d., t. y. prokuroras prašo perkvalifikuoti K. S. padarytą nusikalstamą veiką. Tačiau toks apeliacinio skundo reikalavimas yra nepagrįstas.

22Tiek 2010-09-01 pranešime apie įtarimą K. S. (b. l. 112, t. 1) ir 2010-06-08 pranešime apie įtarimą R. J. (b. l. 165, t. 1), tiek ir Plungės rajono apylinkės prokuratūros 2010-09-24 kaltinamajame akte (b. l. 25, t. 2) K. S. ir R. J. buvo inkriminuojamos nusikalstamos veikos, numatytos BK 289 str.,180 str. 1 d. K. S. ir R. J. buvo kaltinami tuo, kad pasisavino valstybės tarnautojo vardą ir, grasindami tuoj pat panaudoti fazinį smurtą, pagrobė svetimą turtą.

23Tačiau apeliacinės instancijos teismas susipažinęs su byloje surinktais įrodymais daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog pagal surinktus įrodymus K. S. padaryta veika atitinka požymius nusikaltimo, numatyto BK 182 str. 1 d.

24Sukčiavimo (BK 182 straipsnis) esmė – tai neteisėtos turtinės naudos sau ar kitam asmeniui gavimas panaudojant apgaulę.

25Būtinas sukčiavimo subjektyviosios pusės požymis yra apgaulė, kuri yra panaudojama turint tikslą suklaidinti turto savininką arba asmenį, kurio žinioje yra turtas, kurie dėl suklydimo paveikti apgaulės savanoriškai perleidžia turtą ar turtinę teisę į turtą kaltininkui manydami, kad šis turi teisę jį gauti. Apgaulė – tai turto savininko, teisėto valdytojo ar asmens, kurio žinioje yra turtas, suklaidinimas dėl kaltininko turimos tariamos teisės į turtą arba dėl jo ketinimų, ir tokiu būdu „privertimas“ jį perduoti turtą kaltininko ar trečiųjų asmenų nuosavybei ar laikinam valdymui. Apgaulė sukčiavimo atveju turi būti esminė, t. y. suklaidinimas turi turėti lemiamą įtaką asmens apsisprendimui dėl turto perdavimo kitam asmeniui. Jei asmens suklaidinimas neturėjo lemiamos įtakos asmens apsisprendimui perduoti turtą, tokia apgaulė nedaro veikos sukčiavimo nusikaltimui (kasacinė nutartis Nr. 2K-206/2009). Sukčiavimo atveju kaltininkas turi suvokti, kad jis apgaudinėja turto savininką pranešdamas neteisingus duomenis, meluodamas, nutylėdamas ar iškraipydamas esmines aplinkybes, faktus ir pan., numatydamas, kad taip veikiant asmuo bus suklaidintas, ir norėdamas tokiu būdu įgyti svetimą turtą.

26Teisėjų kolegija išnagrinėjusi byloje surinktus įrodymus konstatuoja, kad šiuo atveju V. P. suklaidinimas turėjo lemiamą įtaką jos apsisprendimui dėl turto (9 900 Lt) perdavimo R. J. ir K. S..

27Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad K. S. veikdamas bendrininkų grupe su R. J., kurio atžvilgiu baudžiamasis procesas nutrauktas jam mirus, 2010-01-14, apie 18 val., atvyko į V. P. gamybinės komercinės įmonės alaus barą, R. J. dėvėjo policijos pareigūno uniformą, o K. S. prie baro stovinčiai V. P. parodė policijos pareigūno pažymėjimą ir pareiškė apie kratos atlikimą, po to pasiūlė susitarti ir kratos nedaryti už atlygį – 10 000 Lt. Taigi nukentėjusioji iš esmės buvo suklaidinta dėl kaltininkų turimos tariamos teisės atlikti kratą (ar kitokį tariamai teisėtą jai priklausančio alaus baro patikrinimą) ir tokiu būdu buvo „priversta“ perduoti atlygį kaltininkams.

28Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant K. S. padarytos nusikalstamos veikos kvalifikacijos klausimą, yra svarbūs tiek pačios nukentėjusiosios, tiek ir liudytojų P. L. bei V. M. ikiteisminio tyrimo ir bylos nagrinėjimo teisme duoti parodymai.

29Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja V. P. parodė, kad vieno kaltinamųjų parodytas tarnybinis policininko pažymėjimas jai pasirodė tikras. Po kaltinamųjų prisistatymo jai pasirodė, kad tai tikri pareigūnai (b. l. 9-10, t. 1).

30Nukentėjusioji ir civilinė ieškovė V. P. bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad į jos name įrengtą alaus barą atėjęs R. J. vilkėjo policijos pareigūno uniforminį paltą, o K. S. parodė policijos pareigūno pažymėjimą, turėjo segtuvą su kažkokiais popieriais, jie prisistatė policijos pareigūnais iš Klaipėdos ir pareiškė atliksiantys kratą (b. l. 87-90, t. 2). Taigi tokie nekentėjusiosios parodymai iš esmės atitinka ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, ir patvirtina, kad pinigai iš jos buvo išvilioti apgaulės būdu.

31Nukentėjusioji teisme taip pat paaiškino, kad R. J. netoliese vaikščiojo laikydamas ranką palto kišenėje, kas ją baugino dėl galimai turėto ginklo, todėl, bijodama nukentėti nuo kaltinamųjų

Nutarė

32duoti pinigų (b. l. 89, t. 2). Tačiau nukentėjusioji kartu parodė, jog kaltininkai bare buvusiam P. L. pasakė „būsi liudytojas“, o jis (P. L.) atsakė: „koks aš liudytojas, jei jau geriu trečią alaus bokalą“ (b. l. 88, t. 2). Taigi iš pačios nukentėjusiosios teisme duotų paaiškinimų, darytina išvada, kad ir bare buvęs P. L. nurodytu būdu buvo „įtrauktas“ į kaltininkų vykdomą nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 1 d. Todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad įvykio vietoje būtų buvusi sukurta bauginanti situacija.

33Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytoju P. L. parodė, kad kaltinamieji prisistatę policijos pareigūnais atrodė tikri policininkai (b. l. 29, t. 1). Baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu apklaustas liudytoju P. L. paaiškino, kad jis buvo bare tuo metu kai atėjo kaltinamieji, kurių vienas vilkėjo policijos uniforminį paltą, girdėjo kaip jie sakėsi esą policijos pareigūnai iš Klaipėdos, civiliai apsirengęs rodė pažymėjimą, sakė tiriantys skundą. Kad jie gali būti netikri pareigūnai jis nesuprato (b. l. 92-93, t. 2). Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytoju V. M. parodė supratęs, kad iš baro išėję kaltinamieji yra tikri policininkai (b. l. 33, t. 1). Baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu apklaustas liudytoju V. M. paaiškino, kad iš baro išėjęs kaltinamasis, vilkintis policininko uniforminį paltą, jam kažkokių įtarimų nesukėlė (b. l. 189, t. 2).

34Taigi šių liudytojų parodymai buvo nuoseklūs ir aiškūs, tiek ikiteisminio tyrimo, tiek ir bylos nagrinėjimo teisme metu. Remiantis šiais liudytojų parodymais, nustatyta, kad kaltinamieji prisistatę policijos pareigūnais atrodė kaip tikri policininkai, t. y. sudarė tikrų pareigūnų įspūdį. Jokių prieštaravimų ar neatitikimų tarp šių liudytojų parodymų byloje neužfiksuota. Iš aptartų liudytojų parodymų matyti, kad nukentėjusiajai nebuvo grasinama, taip pat nebuvo sukurta situacija, kuri būtų buvusi bauginanti, kelianti nerimą ir saugumo trūkumą nukentėjusiajai (BK 180 str. 1 d.).

35Be to, liudytojo apklausos 2010-01-25 metu P. L. buvo dar pažymėjęs, kad „vyrai atėję į barą jam pasakė, jog jis bus kaip liudininkas, turės pasirašyti ant kratos dokumento...vyras vilkintis policijos uniforminį paltą jo paklausė, ar bus liudininkas, ar pasirašys?“ (b. l. 29, t. 1). Ši aplinkybė patvirtina, kad kaltininkai siekė sudaryti kuo natūralesnį, logiškai mąstančiam eiliniam žmogui kuo tikroviškesnį vaizdą, jog iš tikrųjų bus daroma krata. Kaltininko pavartotais žodžiais „ar būsi liudininkas, ar pasirašysi?“ buvo siekiama sudaryti kuo oficialesnės atmosferos įspūdį. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, jog šiuo atveju apgaulė buvo esminė. Ta aplinkybė, kad pačiai nukentėjusiajai ši situacija atrodė bauginanti, kas visiškai suprantama, neduoda pagrindo veiką kvalifikuoti kaip plėšimą.

36Teisėjų kolegija laiko neginčijamai nustatyta, K. S. įvykdyta veika atitinka požymius nusikaltimo, numatyto BK 182 str. 1 d.

37Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai nurodė, kad K. S. melagingai prisistatydamas policijos pareigūnu pasisavino viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą, suklaidinęs nukentėjusiąją padarė neteisėtus veiksmus, todėl jo veika atitinka požymius nusikaltimų, numatytų BK 289 str., BK 182 str. 1 d., ir jos kvalifikuotinos kaip idealioji nusikaltimų sutaptis.

38Apylinkės teismas skirdamas bausmes K. S. už nusikaltimų, numatytų BK 289 str. ir BK 182 str. 1 d., padarymą tinkamai atsižvelgė į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytų nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus, tinkamai įvertino kaltininko asmenybę (teistas bei, kad nuosprendžio priėmimo metu atlikinėjo bausmę už kitą nusikalstamą veiką). K. S. nuteistas už dviejų tyčinių nesunkių nusikalstamų veikų padarymą. Jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, atsakomybę sunkinanti aplinkybė pagrįstai pripažinta tai, kad nusikalstamas veikas padarė bendrininkų grupe.

39Pirmosios instancijos teismas nuteistajam K. S. paskyrė laisvės atėmimo bausmes, artimas padarytų nusikalstamų veikų, numatytų BK 182 str. 1 d. ir 289 str., sankcijose nustatytam bausmių vidurkiui. Todėl pirmosios instancijos teismas, skirdamas nuteistajam K. S. bausmes, laikėsi bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų, įtvirtintų BK 54 straipsnyje, bei tinkamai vadovavosi BK 61 straipsnyje išdėstytomis bausmių skyrimo nuostatomis.

40Apylinkės teismas teisingai nustatė, kad nusikalstamos veikos, numatytos BK 289 str. ir 182 str. 1 d., kvalifikuotinos kaip idealioji nusikaltimų sutaptis, todėl bendrindamas paskirtas bausmes už šiuos nusikaltimus pagrįstai taikė bausmių apėmimą (BK 63 str. 1 d., 4 d., 5 d. 1 p.).

41Dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo

42Prokuroras apeliaciniu skundu taip pat prašo vadovaujantis BK 63 str. l d., 4 d., 9 d., skundžiamu nuosprendžiu nustatytą bausmę dalinai sudedant subendrinti su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 27 d. nuosprendžiu pagal BK 284 str. l d. paskirta bausme, kuri, vadovaujantis BK 64 str. l d., 3 d., dalinio sudėjimo būdu subendrinta su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 15 d. nuosprendžiu paskirta bausme, paskiriant galutinę bausmę - terminuotą laisvės atėmimą 4 metams 4 mėnesiams, ir nustatyti galutinę bausmę - terminuotą laisvės atėmimą 5 metams 6 mėnesiams; į bausmės laiką įskaityti iš dalies atliktą bausmę pagal 2010 m. rugsėjo 27 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendį.

43Prokuratūros apeliacinio skundo dalis dėl bausmių bendrinimo tenkintina iš dalies.

44Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apylinkės teismas nepagrįstai vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 5 d. 1 p., 9 d. skundžiamu nuosprendžiu paskirtą subendrintą bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrino su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 15 d. nuosprendžiu paskirta 4 m. 6 mėn. laisvės atėmimo bausme.

45Byloje nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-05-15 nuosprendžiu K. S. nuteistas pagal BK 260 str. 1 d. laisvės atėmimu 4 (ketveriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams. Į bausmės laiką įskaitytas sulaikymo laikas nuo 2007-08-21 iki 2007-08-23. Bausmės pradžią skaičiuojant nuo sulaikymo dienos (b. l. 6-7, t. 3).

46BK 64 str. reglamentuotas bausmės skyrimas, kai neatlikus bausmės padaryta nauja nusikalstama veika.

47Jeigu nuteistasis, neatlikęs paskirtos bausmės, padaro naują nusikalstamą veiką arba naują nusikalstamą veiką bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu padaro asmuo, kuriam bausmės vykdymas atidėtas, arba naują nusikalstamą veiką neatliktos bausmės laikotarpiu padaro asmuo, lygtinai atleistas nuo bausmės prieš terminą, teismas, paskyręs bausmę už naują nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, bausmes subendrina. Skirdamas subendrintą bausmę, teismas gali bausmes visiškai ar iš dalies sudėti (BK 64 str. 1 d.).

48Teisėjų kolegija pažymi, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu K. S. buvo nuteistas 2008 m. gegužės 15 d., o šiuo skundžiamu nuosprendžiu K. S. nuteistas už nusikalstamas veikas, kurios padarytos 2010 m. sausio 14 d., tai yra po nuosprendžio pirmojoje byloje priėmimo, neatlikęs paskirtos bausmės. Todėl subendrindamas bausmes teismas turėjo vadovautis BK 64 str. nuostatomis.

49Atsižvelgiant į tai, naikintina nuosprendžio dalis, kuria vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 5 d. 1 p., 9 d. paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu, griežtesne apimant švelnesnę, dalinio sudėjimo būdu su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 15 d. nuosprendžiu paskirta 4 m. 6 mėn., laisvės atėmimo bausme ir galutinė subendrinta bausmė nustatyta laisvės atėmimas 5 metams ir 6 mėnesiams, laisvės atėmimo bausmę atliekant pataisos namuose.

50Pažymėtina, kad iš „Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų apie fizinį asmenį“ 2011 m. rugsėjo 9 d. išrašo ir teismo nuosprendžio kopijos matyti, kad K. S. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 27 d. nuosprendžiu buvo nuteistas pagal BK 284 str. l d. terminuotu laisvės atėmimu 9 mėn. ( t.3, b. l. 3-7). Šie dokumentai gauti po nuosprendžio priėmimo. Plungės rajono apylinkės teismas 2011 m. rugpjūčio 31 d. nuosprendžiu bendrindamas paskirtas bausmes duomenų apie šį Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 27 d. priimtą nuosprendį, kaip beje ir byloje dalyvavęs valstybės kaltintojas, neturėjo, todėl pagrįstai bendrindamas bausmes nesprendė klausimo dėl skundžiamu nuosprendžiu paskirtos bausmės bendrinimo su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 27 d. nuosprendžiu paskirta bausme.

51BPK 362 str. reglamentuota su nuosprendžio vykdymu susijusių klausimų išsprendimo tvarka. Todėl įsiteisėjus šiam (Plungės rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d.) nuosprendžiui, klausimą dėl šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės bendrinimo su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 27 d. nuosprendžiu paskirta bausme turės spręsti pirmosios instancijos teismas. Apeliacinei instancijai subendrinus bausmes, nuteistajam atimama teisė rašyti apeliacinį skundą dėl subendrinimo.

52Dėl civilinio ieškinio

53Civilinė ieškovė V. P. byloje pareiškė 9 900 Lt dydžio ieškinį dėl žalos atlyginimo atsakovams K. S. ir R. J. (b. l. 26, t. 1). Pirmosios instancijos teismas civilinei ieškovei V. P. paliko teisę į ieškinio patenkinimą dėl turtinės žalos atlyginimo, o klausimą dėl ieškinio dydžio perdavė nagrinėti civilinio proceso tvarka. Apylinkės teismas tokį savo sprendimą motyvavo tuo, kad bendraatsakovas R. J. mirė iki nuosprendžio priėmimo. Taip pat nurodė, kad atsižvelgiant į ginčo teisinius santykius yra galimas teisių perėmimas. Apie išduotą paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą teismui nėra žinoma, dėl to nėra galimybės civilinio ieškinio išnagrinėti neatidėjus baudžiamosios bylos nagrinėjimo.

54Tačiau teisėjų kolegija daro išvadą, kad toks pirmosios instancijos teismo sprendimas neatitinka byloje nustatytų aplinkybių bei teismų praktikos.

55Solidariąja vadinama atsakomybė dviejų ir daugiau asmenų, iš kurių kiekvienas atsako kreditoriui visa prievole. Esant solidariajai atsakomybei, kreditorius gali reikalauti iš visų bendraskolių ir iš bet kurio jų atskirai įvykdyti tiek visą prievolę, tiek ir bet kurią jos dalį. Jeigu visi nuostoliai išieškomi iš vieno skolininko, šis turi teisę atgręžtine tvarka reikalauti nuostolių atlyginimo iš visų kitų bendraskolių lygiomis dalimis to, ką jis įvykdė, atskaičiavus jam pačiam tenkančią dalį (CK 6.280 straipsnis).

56Bendru žalos padarymu laikomi atvejai, kai žala yra kelių asmenų veiksmų padarinys (CK 6.279 straipsnio 1 dalis). Bendrai žalą padarę nusikalstamos veikos bendrininkai (vykdytojai, organizatoriai, kurstytojai, padėjėjai) nepriklausomai nuo bendrininkavimo formos atsako solidariai. Teismų praktikoje taip pat laikomasi taisyklių, nustatančių, kad tais atvejais, kai žala padaryta bendrais kaltinamojo ir kito asmens, dėl kuriuo byla išskirta į atskirą procesą, veiksmais, visa žala priteisiama iš nuteisto asmens (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 21 d. Teisės normų, reguliuojančių nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą, taikymo baudžiamosiose bylose apžvalga Nr. 29).

57Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad K. S. ir R. J. turtinę žalą V. P. padarė veikdami bendrininkų grupe, bendrais nusikalstamais veiksmais, tai yra esant solidariajai atsakomybei. Iki nuosprendžio priėmimo šioje byloje 2011-08-09 teismo nutartimi baudžiamasis procesas prieš kaltinamąjį R. J. buvo nutrauktas kaltinamajam mirus. Tačiau K. S. šioje byloje pripažintas kaltu pasisavinęs viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą ir apgaule savo naudai įgijęs svetimą turtą veikdamas bendrininkų grupe.

58Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms apylinkės teismas nepagrįstai V. P. paliko teisę į ieškinio patenkinimą dėl turtinės žalos atlyginimo, o klausimą dėl ieškinio dydžio perdavė nagrinėti civilinio proceso tvarka. Todėl ši sprendimo dalis naikintina, civilinės ieškovės V. P. byloje pareikštas 9 900 Lt dydžio ieškinys dėl žalos atlyginimo tenkintinas visiškai – 9 900 Lt priteisiant iš K. S. (BPK 115 str. 1 d.).

59Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad Plungės rajono apylinkės teismo 2011-08-31 nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir netinkamai išspręstų kitų nuosprendžio klausimų (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 328 str. 1 ir 4 p.).

60Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 1 d. 3 p., 2 d. 2 p.,

n u s p r e n d ž i a:

62Plungės rajono apylinkės prokuratūros apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

63Plungės rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. nuosprendį pakeisti.

64Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria Plungės rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. nuosprendžiu paskirtos bausmes vadovaujantis BK 63 str., subendrintos su 20087 m. gegužės 15 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir šią nuosprendžio dalį išdėstyti taip:

65Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., bausmes, paskirtas pagal BK 182 str. 1 d. ir 289 str., subendrinti apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę ir subendrintą bausmę nustatyti vienerius metus ir 6 mėnesius laisvės atėmimo.

66Vadovaujantis BK 64 str. 1 d., 3 d., šią subendrintą bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinti su neatlikta Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 15 d. nuosprendžiu paskirta bausme, prie neatliktos bausmės pridedant naujai paskirtos bausmės dalį ir galutinę subendrintą bausmę K. S. paskirti laisvės atėmimą 5 metams ir 6 mėnesiams, šią bausmę atliekant pataisos namuose.

67Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria civilinei ieškovei V. P. palikta teisė į ieškinio patenkinimą dėl turtinės žalos atlyginimo, o klausimas dėl ieškinio dydžio perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka.

68Priteisti civilinei ieškovei V. P. 9 900 Lt dydžio žalos atlyginimą iš nuteistojo K. S..

69Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Valentino Janonio ir Remigijaus Preikšaičio,... 3. sekretoriaujant Audriui Kvajauskui,... 4. dalyvaujant prokurorei Vaidai Pužauskienei,... 5. nuteistajam K. S.,... 6. nuteistojo gynėjai advokatei Danguolei Žilinskienei,... 7. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 8. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 5 d. 1 p., 9 d. paskirtos bausmės... 9. Bausmę pradedant skaičiuoti nuo 2011 m. rugpjūčio 31 d. Į bausmės laiką... 10. Civilinei ieškovei V. P. palikta teisė į ieškinio patenkinimą dėl... 11. Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija... 12. K. S. nuteistas už tai, kad pasisavinęs viešojo administravimo funkcijas... 13. K. S. veikdamas bendrininkų grupe su R. J., kurio atžvilgiu baudžiamasis... 14. Plungės rajono apylinkės prokuratūra apeliaciniu skundu prašo 2011 m.... 15. Prokurorė prašo apeliacinį skundą patenkinti.... 16. Nuteistasis ir jo gynėja prašo apeliacinį skundą atmesti.... 17. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 18. Plungės rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. nuosprendis... 19. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes,... 20. Dėl K. S. veikos kvalifikavimo pagal BK 182 str. 1 d.... 21. Prokuroras apeliaciniu skundu prašo panaikinti nuosprendžio dalį, kuria K.... 22. Tiek 2010-09-01 pranešime apie įtarimą K. S. (b. l. 112, t. 1) ir 2010-06-08... 23. Tačiau apeliacinės instancijos teismas susipažinęs su byloje surinktais... 24. Sukčiavimo (BK 182 straipsnis) esmė – tai neteisėtos turtinės naudos sau... 25. Būtinas sukčiavimo subjektyviosios pusės požymis yra apgaulė, kuri yra... 26. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi byloje surinktus įrodymus konstatuoja, kad... 27. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad K. S. veikdamas bendrininkų grupe... 28. Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant K. S. padarytos nusikalstamos... 29. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja V. P. parodė, kad vieno... 30. Nukentėjusioji ir civilinė ieškovė V. P. bylos nagrinėjimo metu... 31. Nukentėjusioji teisme taip pat paaiškino, kad R. J. netoliese vaikščiojo... 32. duoti pinigų (b. l. 89, t. 2). Tačiau nukentėjusioji kartu parodė, jog... 33. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytoju P. L. parodė, kad kaltinamieji... 34. Taigi šių liudytojų parodymai buvo nuoseklūs ir aiškūs, tiek ikiteisminio... 35. Be to, liudytojo apklausos 2010-01-25 metu P. L. buvo dar pažymėjęs, kad... 36. Teisėjų kolegija laiko neginčijamai nustatyta, K. S. įvykdyta veika... 37. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai nurodė, kad K. S.... 38. Apylinkės teismas skirdamas bausmes K. S. už nusikaltimų, numatytų BK 289... 39. Pirmosios instancijos teismas nuteistajam K. S. paskyrė laisvės atėmimo... 40. Apylinkės teismas teisingai nustatė, kad nusikalstamos veikos, numatytos BK... 41. Dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ... 42. Prokuroras apeliaciniu skundu taip pat prašo vadovaujantis BK 63 str. l d., 4... 43. Prokuratūros apeliacinio skundo dalis dėl bausmių bendrinimo tenkintina iš... 44. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apylinkės teismas... 45. Byloje nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-05-15... 46. BK 64 str. reglamentuotas bausmės skyrimas, kai neatlikus bausmės padaryta... 47. Jeigu nuteistasis, neatlikęs paskirtos bausmės, padaro naują nusikalstamą... 48. Teisėjų kolegija pažymi, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 49. Atsižvelgiant į tai, naikintina nuosprendžio dalis, kuria vadovaujantis BK... 50. Pažymėtina, kad iš „Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio... 51. BPK 362 str. reglamentuota su nuosprendžio vykdymu susijusių klausimų... 52. Dėl civilinio ieškinio ... 53. Civilinė ieškovė V. P. byloje pareiškė 9 900 Lt dydžio ieškinį dėl... 54. Tačiau teisėjų kolegija daro išvadą, kad toks pirmosios instancijos teismo... 55. Solidariąja vadinama atsakomybė dviejų ir daugiau asmenų, iš kurių... 56. Bendru žalos padarymu laikomi atvejai, kai žala yra kelių asmenų veiksmų... 57. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad K. S. ir R. J. turtinę žalą V. P.... 58. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms apylinkės teismas nepagrįstai V. P.... 59. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 60. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326... 62. Plungės rajono apylinkės prokuratūros apeliacinį skundą tenkinti iš... 63. Plungės rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. nuosprendį... 64. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria Plungės rajono apylinkės teismo 2011 m.... 65. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., bausmes, paskirtas pagal BK 182... 66. Vadovaujantis BK 64 str. 1 d., 3 d., šią subendrintą bausmę dalinio... 67. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria civilinei ieškovei V. P. palikta teisė... 68. Priteisti civilinei ieškovei V. P. 9 900 Lt dydžio žalos atlyginimą iš... 69. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....