Byla 2A-252-236/2017
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Būsto paskolų draudimas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Antano Rudzinsko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės reorganizuojamos uždarosios akcinės bendrovės JUNGTINĖS AUDITORIŲ KONTOROS apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės reorganizuojamos uždarosios akcinės bendrovės JUNGTINĖS AUDITORIŲ KONTOROS ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Būsto paskolų draudimas“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovė UAB JUNGTINĖ AUDITORIŲ KONTORA kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pakeisti 2015 m. kovo 13 d. jos ir atsakovės Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ir Finansų ministerija) sutarties dėl audito paslaugų tiekimo nutraukimo teisinį pagrindą, t. y. pripažinti, kad sutartis buvo nutraukta šalių susitarimu; atnaujinti terminą reikalavimui dėl sutarties nutraukimo teisinio pagrindo pakeitimo pateikti; panaikinti atsakovės sprendimą įtraukti ieškovę į nepatikimų tiekėjų sąrašus ir įpareigoti atsakovę išbraukti ieškovę iš šio sąrašo.
 2. Nurodė, kad vykdant viešojo pirkimo sutartį, ieškovė 2016 m. vasario 9 d. informavo atsakovę, kad nebeturi specialistų pagal sutarties 7.12 p., todėl prašė nutraukti sutartį. Atsakovė 2016 m. kovo 3 d. informavo ieškovę, kad sutartis nutraukiama nuo 2016 m. kovo 8 d. Ieškovė sumokėjo atsakovei sutarties įvykdymo užtikrinimą. 2016 m. balandžio 15 d. ieškovė gavo pranešimą, kad nuo 2016 m. balandžio 4 d. yra įtraukta į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Su tokiu sprendimu ieškovė nesutinka, nurodo, jog sutartį sudarė prisijungimo būdu, buvo sąžininga bei informavo atsakovę apie negalėjimą toliau vykdyti sutartį, kuris atsirado dėl ne nuo jos priklausančių aplinkybių. Atsakovė sutartį nutraukė remdamasi sutarties 10.1 p. (dėl esminio pažeidimo) ir 10.3.1 p. (kai paslaugų teikėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį), tačiau ieškovė su šių pagrindų egzistavimu nesutiko. Pažymėjo, jog atsakovė sutartį nutraukė pagal ieškovės prašymą, todėl darytina išvada, kad sutartis buvo nutraukta abiejų šalių susitarimu. Be to, dalis sutarties buvo tinkamai įvykdyta, o atsakovė, laikydama, jog nutraukia sutartį dėl esminio jos pažeidimo, privalėjo įspėti apie tai ieškovę, tačiau to nepadarė.
 3. Ieškovė pažymėjo, jog praleido VPĮ 94 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą 15 dienų terminą ginčyti pirkimo sutarties nutraukimą dėl esminio jos pažeidimo bei prašė teismo šį terminą atnaujinti. Nurodė, jog iš pranešimo apie sutarties nutraukimą manė, kad ji nutraukiama abiejų šalių sutarimu, o ne dėl esminio pažeidimo. Dėl tokio sutarties nutraukimo pagrindo šalys tarėsi žodžiu, be to, ieškovė sumokėjo atsakovei sutarties įvykdymo užtikrinimą.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu ieškinį atmetė.
 2. Įvertinęs tarp šalių pasirašytos viešojo pirkimo sutarties turinį ir esmę pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog atitinkamų specialistų turėjimas buvo imperatyvi viešojo pirkimo sąlyga ir esminė šalių sutarties sąlyga, susijusi su sutarties vykdymo galimumu. Dėl to šios sutarties sąlygos pažeidimą teismas laikė esminiu sutarties pažeidimu, nepriklausomai nuo to, kad ieškovė savo iniciatyva informavo atsakovę apie negalėjimą teikti paslaugas. Iš bylos duomenų teismas nustatė, kad šalims nepavyko susitarti dėl sutarties nutraukimo bendru šalių susitarimu, nes ieškovė atsakovės siūlyto susitarimo projekto nepasirašė. Kita vertus, ir minėto susitarimo projekte, ir 2016 m. balandžio 15 d. atsakovės rašte aiškiai įvardinta, jog sutartis nutraukiama 10.1 p., 10.3.1 p. pagrindu, kas laikyta esminiu sutarties pažeidimu. Teismas pažymėjo, kad ieškovė yra verslo subjektas, veikianti savo komercinės veiklos srityje, yra profesionalus viešojo pirkimo dalyvis, todėl negalėjo nesuprasti arba netinkamai suprasti, jog sutartis vienašališkai nutraukta dėl kitos sutarties šalies kaltės.
 3. Teismas atmetė ieškovės argumentą, kad specialistų praradimas yra tokia aplinkybė, kurios ji negalėjo numatyti ar kontroliuoti. Ieškovė, teikdama pasiūlymą bei būdama rūpestinga, privalėjo užtikrinti, jog turės galimybę naudotis pasiūlytų darbuotojų pajėgumais visą sutarties galiojimo laikotarpį, o nesant tokios galimybės – pasiūlytą darbuotoją pakeisti kitu. Ji prisiėmė riziką dėl savo verslo sprendimų. Šalių sudarytoje sutartyje nebuvo draudžiama pakeisti būtiną specialistą, priešingai, sutarties VII skyriuje nustatyta tokio specialisto pakeitimo tvarka. Tuo tarpu ieškovė nusišalino nuo iškilusios problemos sprendimo ir nesirūpino sutartinių santykių tęstinumo užtikrinimu.
 4. Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, jog iš esmės nėra skirtumo ar sutartis buvo nutraukta šalių sutarimu ar vienašališkai, nes esminis pagrindas įtraukti tiekėją į nepatikimų teikėjų sąrašą yra aplinkybė, jog sutartis nutraukta dėl esminio jos pažeidimo.
 5. Teismas sprendė, jog ieškovė nepagrindė aplinkybių, kad įstatyme nustatytas 15 dienų terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Ieškovė UAB JUNGTINĖ AUDITORIŲ KONTORA apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo sprendimu argumentus:
  1. Pirkimo sąlygose nebuvo įtvirtintas reikalavimas, kad ieškovės specialistai įsipareigotų nenutraukti darbo sutarties su ieškove viso viešojo pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu. Nesant šio reikalavimo negalima reikalauti atitinkamų specialistų dirbti visą sutarties laikotarpį. Be to, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu, kas reiškia, kad ieškovė negalėjo daryti įtakos sutarties sąlygoms. Šios aplinkybės patvirtinta, jog atitinkamų specialistų turėjimas negali būti laikoma esmine sutarties sąlyga.
  2. Sutarties nutraukimas buvo inicijuotas pačios ieškovės, atsakovė nebuvo teikusi jai jokio įspėjimo apie sutarties nutraukimą, todėl teismo išvada, jog pačiame pranešime nurodytas sutarties vienašališko nutraukimo faktas dėl esminio pažeidimo, yra neteisinga.
  3. Apeliantė nebegalėjo toliau vykdyti sutarties dėl nuo jos nepriklausančių aplinkybių, todėl jos kaltė šiuo atveju neegzistuoja. Į nepatikimų teikėjų sąrašą įtraukiami tokie tiekėjai, kurie prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai dėl savo tyčios, būdami nesąžiningi. Tuo tarpu, ieškovė sutarties vykdymo metu buvo sąžininga, bendradarbiavo su atsakove ir pati pranešė apie negalėjimą toliau vykdyti sutartį.
  4. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog šiuo atveju neturi reikšmės aplinkybė, ar sutartis buvo nutraukta bendru sutarimu ar vienašališkai.
 2. Atsakovė Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsiliepime su pateiktu apeliaciniu skundu nesutinka, prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą taip pat pripažinti, jog apeliacinis skundas pateiktas praleidus jo pateikimo terminą. Nurodo, šiuos pagrindinius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
  1. Ieškovė apeliacinį skundą teismui padavė praleidusi jo pateikimo terminą, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti jį priimti. Skunde nepateiktas prašymas atnaujinti jo pateikimo terminą.
  2. Pirkimo sąlygose buvo numatytas reikalavimas tiekėjams turėti atitinkamos kvalifikacijos specialistus, kurie teiks atsakovei perkamas paslaugas. Be to, tiekėjai turėjo užtikrinti, jog tokių specialistų paslaugos bus tiekėjui prieinamos visą sutarties galiojimo laikotarpį, o galimybė juos pakeisti kitais asmenimis įtvirtinta pirkimo sąlygų 7.8 – 7.12 punktuose. Dalyvaudama pirkime ieškovė pirkimo sąlygų neginčijo. Neturėdama reikalingų specialistų ieškovė nebūtų laimėjusi viešojo pirkimo, kas lemia, jog tai yra esminė sutarties sąlyga.
  3. Bendru sutarimu sutartis galėtų būti nutraukta tik visoms jos šalims išreiškus bendrą valią tokią sutartį nutraukti. Tuo tarpu šiuo atveju nei atsakovė nei trečiasis asmuo nenorėjo nutraukti sutarties, teikiamos paslaugos joms buvo reikalingos. Susitarimo projektas taip pat buvo rengtas ne dėl to, kad šalys siekė abipusio nutraukimo, o dėl to, jog buvo siekiama aiškia įvardinti nutraukimo pasekmes.
  4. Ieškovė nepagrįstai tapatina sutarties nutraukimą dėl esminio jos pažeidimo su vienašališku sutarties nutraukimu.
  5. Ieškovė informavo atsakovę apie reikiamų specialistų neturėjimą jau po to, kai buvo suderintos paslaugų teikimo detalės. Ši aplinkybė paneigia ieškovės argumentus apie jos sąžiningumą.
  6. Nebuvo pagrindo atnaujinti ieškovei senaties terminą reikalavimui dėl sutarties nutraukimo teisinio pagrindo pakeitimo pateikti.
 3. Trečiasis asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ atsiliepime su pateiktu apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
  1. Sutartimi apeliantei buvo suteikta teisė pakeisti vieną specialistą kitu, taip pat ji galėjo įtraukti į specialistų sąrašą daugiau asmenų arba pasitelkti subtiekėjus, tačiau šiomis galimybėmis nepasinaudojo taip sąlygodama negalėjimą toliau tinkamai vykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus.
  2. Ieškovė iš anksto žinojo sutarties sąlygas ir tik jas įvertinusi turėjo priimti sprendimą dalyvauti viešajame pirkime. Be to, jokių reikalavimų dėl šių sąlygų pakeitimo viešojo pirkimo metu ji nereiškė. Todėl negalima laikyti, jog sutartį ji sudarė prisijungimo būdu.
  3. Aplinkybė, jog pati apeliantė kreipėsi į atsakovę prašydama nutraukti sutartį ir nurodydama priežastis, dėl kurių negali jos toliau vykdyti, neapribojo galimybės nutraukti sutartį dėl esminio pažeidimo.
  4. Sprendžiant dėl įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą svarbus yra sutarties nutraukimo pagrindas, o ne forma, todėl aplinkybė, kad sutartis nutraukta abipusiu susitarimu šiuo atveju nėra svarbi.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos ieškovės apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi, teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

13Faktinės aplinkybės

 1. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. kovo 13 d., remdamiesi viešojo pirkimo rezultatais, ieškovė, atsakovė ir trečiasis asmuo sudarė sutartį dėl audito paslaugų teikimo (b. l. 6-13). Pagal šią sutartį ieškovė turėjo parengti 2014-2015 metinių finansinių ataskaitų auditą. 2014 m. finansinių ataskaitų audito paslaugas ieškovė suteikė tinkamai, tuo tarpu, dėl 2015 m. finansinių ataskaitų ji 2016 m. vasario 9 d. raštu atsakovei ir trečiajam asmeniui pranešė, kad ji neturi galimybės vykdyti sutarties, nes specialistai, kurie turėjo teikti paslaugas, yra nutraukę darbo santykius, o kitų atitinkamų specialistų ieškovė neturi (b.l. 16). Dėl to ieškovė prašė sutartį nutraukti. Atsakovė 2016 m. vasario 18 d. parengė susitarimą dėl sutarties nutraukimo (projektą), tačiau ieškovė jį pasirašyti atsisakė. 2016 m. kovo 3 d. atsakovė ir trečiasis asmuo ir išsiuntė ieškovei pranešimą dėl sutarties nutraukimo nuo 2016 m. kovo 8 d. 2016 m. balandžio 15 d. ieškovė buvo informuota apie jos įtraukimą į nepatikimų tiekėjų sąrašą (b.l. 20). Nesutikdama su atsakovės sprendimu įtraukti ją į nepatikimų tiekėjų sąrašą ieškovė pateikė teismui ieškinį.

14Dėl apeliacinio skundo pateikimo termino

 1. Atsakovė Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, jog skundas pateiktas praleidus jo pateikimo terminą, ieškovė šio termino atnaujinti neprašo, todėl teismas neturėjo pagrindo jį priimti.
 2. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nustatė, kad skundžiamas sprendimas priimtas 2016 m. rugpjūčio 26 d., kas reiškia, jog paskutinė diena apeliaciniam skundui paduoti buvo 2016 m. rugsėjo 26 d. (CPK 74 str. 5 d., 307 str. 1 d.). Bylos duomenys patvirtinta, kad apeliacinis skundas teismui buvo siunčiamas paštu, ant voko esanti žyma rodo, jog pašto tarnybai jis buvo pateiktas 2016 m. rugsėjo 26 d., t. y. paskutinę jo pateikimo dieną, todėl nėra pagrindo laikyti, kad apeliacinio skundo padavimo terminas buvo praleistas (CPK 74 str. 7 d.).

15Dėl sutarties nutraukimo pagrindo

 1. Ieškovė UAB JUNGTINĖ AUDITORIŲ KONTORA apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog šalių sudaryta sutartis buvo nutraukta dėl esminio jos pažeidimo. Nurodo, jog sutarties nutraukimas buvo inicijuotas pačios ieškovės, atsakovei ir trečiajam asmeniui pritarus. Ieškovė buvo sąžininga, pranešė atsakovei apie negalėjimą toliau vykdyti sutartį, sumokėjo sutarties įvykdymo užtikrinimą, o ir pats pagrindas sutartį nutraukti atsirado dėl nuo jos nepriklausančių aplinkybių. Įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus, skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog šie ieškovės argumentai nesudaro pagrindo keisti ar panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą.
 2. CK 6.217 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtinti pagrindai, kurie vertinami siekiant pripažinti pažeidimą esminiu: 1) ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato; 2) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės; 3) ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; 4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; 5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta.
 3. Kaip teisingai skundžiamame sprendime nustatė pirmosios instancijos teismas, ieškovės laimėto supaprastinto atviro konkurso sąlygų 18.10-18.13 punktuose buvo nurodyti minimalūs kvalifikacijos reikalavimai, tame tarpe – turėti atitinkamos kvalifikacijos specialistus, kurie teiks perkamas paslaugas (b. l. 79-80), konkurso sąlygų 5 priede (b. l. 99-102) buvo įtvirtintos nuostatos, įpareigojančios sutarties galiojimo laikotarpiu užtikrinti pasiūlyme nurodytų paslaugų teikėjo darbuotojų privalomą dalyvavimą paslaugų teikimo metu. Ieškovė sutiko dalyvauti konkurse bei pateikė konkurso sąlygas atitinkantį pasiūlymą. Pasirašydama paslaugų teikimo sutartį ji be kita ko įsipareigojo užtikrinti reikalingų specialistų turėjimą sutarties galiojimo metu. Pažymėtina, jog sutartimi buvo įgytos audito paslaugų teikimas, kuris, akivaizdu, negali būti teikiamas asmenų, neturinčių tam tikros kvalifikacijos. Šios aplinkybės akivaizdžiai rodo, kad atitinkamų specialistų buvimas buvo imperatyvi konkurso sąlyga ir esminė sutarties sąlyga, susijusi su sutarties vykdymo galimumu, o ieškovei informavus atsakovę ir trečiąjį asmenį apie paslaugoms teikti reikalingų specialistų praradimą, sutarties vykdymas tapo nebegalimas. Dėl to ir šios sutarties sąlygos pažeidimas laikytinas esminiu sutarties pažeidimu.
 4. Atmestinas kaip nepagrįstas apeliantės argumentas, kad sutartis buvo nutraukta abipusiu susitarimu. Atsakovės parengto susitarimo dėl sutarties nutraukimo ieškovė nepasirašė, todėl atsakovė ir trečiasis asmuo 2016 m. kovo 3 d. išsiuntė ieškovei pranešimą apie sutarties nutraukimą. Tiek susitarimo projekte, tiek ir vienašališkame pranešime buvo aiškiai nurodytas sutarties nutraukimo pagrindas - 10.1 p. ir 10.3.1 p., įtvirtinę esminį sutarties pažeidimą. Tuo tarpu, apeliantė nepagrįstai tapatina sutarties nutraukimo formą su jos nutraukimo pagrindu. Sutarties nutraukimo pagrindas – dėl esminio jos pažeidimo, gali egzistuoti net ir nutraukiant sutartį abipusiu susitarimu, tačiau šiuo atveju, kaip jau minėta aukščiau, nors ir su ieškovės prašymu, sutartis nutraukta vienašališkai.
 5. Pažymėtina, kad sutartimi apeliantei buvo suteiktos visos galimybės vienus specialistus pakeisti kitais specialistais, atitinkančiais tam tikrus profesinius kriterijus, todėl jos nurodoma aplinkybė, kad ji negalėjo priversti žmonių pasilikti pas ją dirbti, šiuo atveju yra visiškai nereikšminga. Taip pat nereikšminga ir aplinkybė, kad negalėjimas vykdyti sutartį kilo dėl nuo jos nepriklausančių aplinkybių, kadangi fakto, jog ji negalėjo pasisamdyti kitų specialistų, ieškovė neįrodinėjo.
 6. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai konstatavo, jog aptariama sutartis buvo nutraukta dėl esminio jos pažeidimo.

16Dėl sprendimo įtraukti tiekėją į nepatikimų tiekėjų sąrašą teisėtumo

 1. VPĮ 181 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, jog perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbia informaciją apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus, kai pirkimo sutartis nutraukta dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo.
 2. Aukščiau šioje nutartyje konstatavus, kad šalių sudaryta sutartis buvo nutraukta dėl esminio sutarties pažeidimo, sutiktina su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog ieškovės įtraukimas į nepatikimų teikėjų sąrašus yra teisėtas.

17Dėl termino ginčyti sutarties nutraukimo pagrindą atnaujinimo

 1. Patikslintu ieškiniu ieškovė prašė teismo atnaujinti VPĮ 94 str. 5 d. numatytą terminą ieškiniui dėl sutarties nutraukimo teisinio pagrindo ginčijimo pateikti. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad nėra tikslinga dėl šio prašymo pasisakyti, tačiau taip pat prieštaringai nurodė, jog nėra pagrindo praleistą terminą atnaujinti.
 2. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų nuomone, pirmosios instancijos teismo išvados yra neteisingos. Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas prašymą dėl termino atnaujinimo savo konkliudentiniais veiksmais patenkino, nes realiai išnagrinėjo patį reikalavimą dėl sutarties teisinio pagrindo ginčijimo.

18Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų

 1. Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam bylos išsprendimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

19Dėl procesinės bylos baigties

 1. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias sutarties nutraukimą dėl esminio jos pažeidimo, sutarčių aiškinimą, viešųjų pirkimų teisinius santykius, ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo. Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų teisėjų kolegija sprendžia, jog apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

20Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK93).
 2. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, ieškovės UAB JUNGTINĖS AUDITORIŲ KONTOROS patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.
 3. Atsakovė ir trečiasis asmuo įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teismui nepateikė.

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai