Byla I-2366-513/2007
Dėl paveldėjimo teisės liudijimo ir sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Irma Čuchraj rašytinio proceso tvarka susipažinusi su pareiškėjos B. D. patikslintu skundu atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, suinteresuotiems asmenims - A. S. , A. U. Ž., Klaipėdos miesto 3-ojo notaro biuro notarei D. C. dėl paveldėjimo teisės liudijimo ir sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos administracinis teismas, spręsdamas pareiškėjos B. D. skundo priėmimo klausimą, 2007-09-26 nutartimi nustatė terminą pašalinti skundo trūkumus. Pareiškėja B.D. 2007-10-15 patikslintu skundu kreipėsi į teismą ir prašo:

  1. pripažinti negaliojančiu neteisėto dokumento pagrindu B. D. ir A. S. išduotą 2005-05-04 dienos paveldėjimo teisės liudijimą Reg. Nr. ( - ),
  2. panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2007-07-09 sprendimą,
  3. įpareigoti valstybės įmonę „Registrų centras“ pakeisti registro duomenis, panaikinant neteisėtų liudijimų pagrindu padarytus registro pakeitimus ir atstatyti teisėtą padėtį, įregistruojant K. S. - 20/100 namo, ūkinio pastato ir kiemo statinių dalių, B. D. 20/100 namo, ūkinio pastato ir kiemo statinių dalių, A. S. - 15/100 namo, ūkinio pastato ir kiemo statinių dalių,
  4. priteisti iš atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimo teisme, atlyginimą.

3Patikslintą skundą atsisakytina priimti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, nes byla nepriskirtina administraciniam teismui. Administracinių bylų teisenos įstatymas numato, kad administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje.

4Iš pareiškėjos skundo turinio ir pridėtų dokumentų matyti, kad pareiškėja prašo panaikinti Klaipėdos miesto 3-ojo notaro biuro 2005-05-04 išduotą paveldėjimo teisės liudijimą ir šiuo pagrindu įpareigoti valstybės įmonę Registrų centrą pakeisti registro duomenis Nekilnojamojo turto registre.

5Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teisingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismų spręsti yra pažymėjusi, jog administracinių teismų kompetencijai paprastai priskirtinas nagrinėjimas ginčų, kurių išsprendimas nėra siejamas su tolesniu kokio nors civilinio teisinio ginčo išsprendimu. Bendrosios kompetencijos teismų kompetencija, kaip platesnė pagal savo pobūdį, turi apimti tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio. Tais atvejais, kai ginčas susijęs tiek su administraciniais teisiniais, tiek su civiliniais teisiniais santykiais, nagrinėtinas bendrosios – platesnės – kompetencijos teisme, kuris, nagrinėdamas civilinę bylą, kartu gali nuspręsti ir dėl individualaus administracinio akto teisėtumo (Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teisingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismų spręsti 2005-12-05 nutartis, priimta byloje: K. S. v. Kauno apskrities viršininko administracija, Kauno miesto savivaldybė, UAB „Auto ABC“, kat. 94.5).

6Pareiškėja, ginčydama paveldėjimo liudijimą, siekia sukurti teisinį pagrindą ateityje įpareigoti valstybės įmonę Registrų centrą pakeisti nekilnojamojo turto, esančio Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Rambyno g. 43, įrašus Nekilnojamojo turto registre. Ginčas pagal teisinę prigimtį kyla iš administracinių bei civilinių teisinių santykių, todėl, remiantis aukščiau išdėstytais pagrindais, ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teisingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2005-09-05 nutartis, priimta byloje: R. R. v. Kauno apskrities viršininko administracija ir Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija; 2005-12-02 nutartis, priimta byloje: J. S. , I. E. Š., A. V. , V. L. , J.-D. A. , J. Š. , R. O. , Z. V. , I. B. v Vilniaus apskrities viršininko administracija).

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalimi, 31 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjai B. D. siūlytina kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą pagal nekilnojamojo turto buvimo vietą, t.y. į Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 105 - 106 straipsniais,

Nutarė

9Pareiškėjos B. D. skundą ir patikslintą skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, suinteresuotiems asmenims - A. S. , A. U. Ž., Klaipėdos miesto 3-ajam notaro biuro notarei D. C. dėl paveldėjimo teisės liudijimo ir sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus atsisakyti priimti.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą ir patikslintą skundą su priedais grąžinti pareiškėjai.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai