Byla e2-15814-820/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Dovilei Čekuolienei, dalyvaujant atsakovo atstovams D. R. ir P. Č., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. S. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Continexus“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka
 1. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):
  1. Priteisti iš atsakovo 640 EUR skolos.
  2. Priteisti 14,41 EUR palūkanų.
  3. Skolos išieškojimo 40 EUR išlaidų.
  4. Priteisti 6 procentų dydžio procesines palūkanas.
  5. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Tarp Ieškovo ir Atsakovo 2017 m. spalio 16 d. buvo sudarytas susitarimas dėl informacijos apie Atsakovą viešinimo (toliau - Susitarimas), kuriuo šalys sutarė, kad Ieškovas parengs pranešimą žiniasklaidai ir jį išplatins, o Atsakovas už gautas viešinimo paslaugos sumokės Ieškovui sutartą užmokestį.
 3. Ieškovas 2017 m. lapkričio 16 d. už suteiktas viešinimo paslaugas išrašė 640,00 EUR pagal PVM SF Serija RS-2017-PER Nr. 4 ir pateikė Atsakovui apmokėti. Atsakovas 2017 m. lapkričio 21 d. patvirtino apie PVM SF gavimą. Atsižvelgiant į tai, kad Atsakovas nepadengė išrašytos sąskaitos, todėl 2017 m. gruodžio 27 d. Ieškovas išsiuntė Atsakovui elektroniniu paštu priminimą apie sąskaitos neapmokėjimą, Atsakovas 2017 m. gruodžio 28 d. atsakydamas į gautą priminimą nurodė, kad apmokėjimą atliks po to, kai reklaminis straipsnis bus išplatintas viešuose portaluose.
 4. Ieškovas 2018 m. sausio 20 d. Atsakovui išsiuntė pakartotinį raginimą, kartu su raginimu pateikė įrodymus, jog Ieškovas savo įsipareigojimus pagal sudarytą Susitarimą įvykdė, tačiau Atsakovas už suteiktas viešinimo paslaugas neatsiskaitė.
 5. Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jų patirtų nuostolių, už termino prievolei įvykdyti praleidimą privalo mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais. Šios palūkanos, vykdančios nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1). Atsižvelgiant į tai, Ieškovas prašo Teismo priteisti iš Atsakovo kompensuojamąsias (materialiąsias) palūkanas.
 6. Remiantis CK 6.38 str. 1 ir 3 d. taip pat 6.256 str. 1 d. nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Pažymėtina, kad tiek Ieškovas, fizinis asmuo veikiantis pagal verslo liudijimą, tiek Atsakovas, privatus juridinis asmuo, yra verslininkai vykdantis ūkinę komercinę veiklą, todėl Ieškovas turi teisę reikalauti, remiantis CK 6.210 str. 2 d., 6 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų.
 7. Atsakovas turėjo prievolę apmokėti sąskaitą išrašymo dieną. Atsižvelgiant į tai, jog Atsakovas pažeidė prievolę ir skolos nėra sumokėjęs iki šios dienos, todėl Atsakovui už termino įvykdyti prievolę praleidimą skaičiuotinos šešių procentų dydžio metinės palūkanos nuo negrąžintos skolos 640,00 EUR. Iš viso iš Atsakovo priteistina 14,41 EUR palūkanų (nuo sąskaitos išrašymo dienos 2017-11-16 iki kreipimosi į teismą dienos 2018-03-27 yra pradelsta 131 diena, taigi už vėlavimo dieną 0,11 EUR palūkanų, todėl 131 x 0,11 EUR = 14,41 EUR).
 8. CK 6.63 str. 2 d. yra numatyta, kad nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius. Be to, vadovaujantis CK 6.249 str. 4 d. 3 p. skolininkas turi pareigą atlyginti visas kreditoriaus išlaidas susijusias su skolos išieškojimu ne teismo tvarka.
 9. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad Komercinių sandorių įstatymo 7 str. 1 d. numatyta kad, kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 eurų sumą. CK 6.57 str. numatyta, kad su prievolės įvykdymu susijusias išlaidas turi apmokėti skolininkas. Atsižvelgiant į esamą reglamentavimą, bei vadovaujantis Komercinių sandorių įstatymo 7 str. 1 d. Atsakovas turi Ieškovo naudai sumokėti 40 EUR sumą.
 10. CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tokių palūkanų dydį nustato CK 6.210 str. 2 d., todėl iš Atsakovo priteistinos 6 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
 11. Ieškovas nurodo, kad 2018 m. vasario 27 d. buvo sudaręs Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 2018-02/158, kuria neatlygintinai perleido įmonei, UAB „Legal Balance“ reikalavimo teises, įskaitant prievolių įvykdymo užtikrinimui nustatytas teises (netesybas, palūkanas ir kt.) į Atsakovą, tačiau Ieškovas pažymėjo, kad 2018 m. kovo 1 d. su UAB „Legal Balance“ sudarė abipusį susitarimą ir nutraukė sudarytą Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 2018-02/158, ko pasėkoje reikalavimo teises, įskaitant prievolių įvykdymo užtikrinimui nustatytas teises (netesybas, palūkanas ir kt.) grįžo Ieškovui, todėl Ieškovas turi reikalavimo teises į Atsakovą.
 1. Atsakovo atsikirtimų santrauka
 1. Atsakovas UAB „Continexus“ pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.
 3. UAB „Legal Balance“ perėmė R. S. reikalavimo teisę į UAB „Continexus" 640 EUR skolą ir į su skola susijusias papildomas teises, t. y. teisę į delspinigius, palūkanas, netesybas bei skolos išieškojimo išlaidas pagal UAB „Legal Balance“ ir R. S. Reikalavimo teisių perleidimo sutartį.
 4. UAB „Continexus" darbuotojas, P. Č. tarėsi su R. S. dėl publikacijos Verslo žiniose (laikraštyje). Jokio susitarimo dėl informacijos platinimo per viešuosius portalus tarp Ieškovo ir Atsakovo nebuvo, todėl sąskaita faktūra, PVM SF Serija RS-2017-PER Nr. 4 išrašyta nepagrįstai, todėl Atsakovas atsisako ją apmokėti.
Teismas konstatuoja :
 1. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados
 1. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).
 2. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.
 3. Byloje kyla ginčas dėl viešinimo paslaugų apimties ir jos tinkamo įvykdymo.
 4. Rašytinis Susitarimas tarp šalių sudarytas nebuvo. Ieškovo teigimu jie buvo sutarę, jog Ieškovas parengs pranešimą žiniasklaidai ir jį išplatins, o Atsakovo teigimu buvo sutarta, jog bus išspausdintas straipsnis laikraštyje „Verslo žinios“.
 5. Ieškovas 2017 m. spalio 16 d. elektroniniame laiške (1 t., p. 16) pateikė pasiūlymą Atsakovui dėl siūlomų paslaugų, kuriame jo rekomenduojamame variante buvo nurodyta: „Vis dėlto, jei nutarėte, kad svarbiausia būtų pasirodyti Verslo žiniose (laikraštyje, įsivaizduoju), tai matau du variantus: 1. Publikacijos iniciavimas. Jums padedant parengiu pagrindinę informaciją - tezes su faktais (įmonė keičia pavadinimą, plečia veiklą ir t.t.). Susitinku ir pasikalbu su žurnalistu, sudominu jį tema, ir laikraštis pats parengia publikaciją pagal mūsų pateiktą informaciją. Publikacijos tekstas su mumis nederinamas, paliekamas žurnalisto nuožiūrai. Ši paslauga kainuotų 640 EUR (jau su PVM) pagal sąskaitą. <...> Mano įsitikinimu, šiuo atveju geriausia būtų eiti su pirmu variantu, pridedant pranešimą žiniasklaidai su platinimu per BNS ir Zen PR platformas. Papildomai tai kainuotų 200 EUR, o tikimybė, kad publikacija atsidurs pagrindiniuose žinių portaluose yra didelė“. Atsižvelgiant į šį laišką darytina išvada, jog Ieškovas pateikė ofertą, kurią akceptavo Atsakovas, jog bus atlikti šie darbai: Ieškovo pokalbis su žurnalistu ir supažindinimas su siūloma tema, ir „Verslo žinios“ parengia publikaciją pagal pateiktą informaciją. Publikacijos tekstas nederinamas, paliekamas „Verslo žinių“ žurnalisto nuožiūrai, kartu papildomai pridedant pranešimą žiniasklaidai su platinimu per BNS ir Zen PR platformas. Pagrindinės paslaugos kaina būtų 640 EUR (jau su PVM) pagal sąskaitą. Papildomas pranešimas žiniasklaidai su platinimu per BNS ir Zen PR platformas – papildomai 200 EUR, bendra siūlomų paslaugų kaina 840 EUR.
 6. Iš Ieškovo 2017 m. lapkričio 07 d. elektroninio laiško (1 t., p. 82) matyti, jog Ieškovas nurodo Atsakovui: „Pranešimas apie feniksus – platinimui plačiajai auditorijai (per BNS ir tiesiai portalams). Žinutė apie plėtrą – Verslo žinioms. Lauksiu pastabų ir papildymų. Atsakovo atstovas, atsakydamas į šią žinutę elektroniniame laiške (1 t., p. 82) nurodė: „Pasitarėme, tai visgi liekame prie tos pozicijos, kad skaičių neminėkime. Jei VŽ (pastaba – turima omenyje Verslo žinios) nesutinka, platiname per BNS“.
 7. Iš BNS spaudos centro pranešimo (1 t., p. 17-19) matyti, jog BNS išplatino informaciją apie Atsakovą. Taip pat Ieškovas išplatino informaciją per Zen PR platformą (1 t., p. 21).
 8. Iš 2017 m. lapkričio 13 d. ataskaitos (1 t., p. 86) matyti, jog pranešimą su Ieškovo ruošta medžiaga gavo 507 gavėjai (portalai, TV, laikraščiai, radijo stotys, naujienų agentūros ir regioninė žiniasklaida. Vėliau pranešimo gavėjų skaičius padidėjo iki 525 (1 t., p. 88).
 9. Iš Ieškovo 2017 m. gruodžio 27 d. elektroninio laiško (1 t., p. 23) matyti, jog Ieškovas nurodo, kad atliko daugiau darbų, nei buvo sutarę ir prašė apmokėti sąskaitas.
 10. Iš Atsakovo darbuotojo 2017 m. gruodžio 28 d. elektroninio laiško (1 t., p. 26) matyti, jog Atsakovas patvirtino, kad yra gavęs sąskaitą, tačiau laukia kol bus išplatintas reklaminio straipsnio publikacijos viešuose portaluose. Atsakovas savo laiške nenurodo ir nereiškia pretenzijų ieškovui, jog nebuvo išspausdintas straipsnis „Verslo žinių“ laikraštyje, todėl šie atsakovo teiginiai netiesiogiai patvirtina labiau tikėtiną aplinkybę, jog 2017 m. lapkričio 07 d. elektroniniu laišku atsakovas sumažino paslaugų apimtis, atsisakydamas spausdinti publikaciją „Verslo žiniose“.
 11. Atsakovas atsikirtinėja, jog Ieškovas reikalavimo teises yra perleidęs trečiajam asmeniui. Iš Reikalavimo perleidimo sutarties (1 t., p. 50-52) matyti, jog Ieškovas perleido trečiajam asmeniui visas reikalavimo teises į Atsakovą pagal byloje nagrinėjamą Susitarimą. Tretysis asmuo informavo Atsakovą apie kreditoriaus pasikeitimą (1 t., p. 49). Tačiau iš 2018 m. kovo 01 d. Susitarimo dėl Reikalavimo perleidimo sutarties nutraukimo (1 t., p. 79) matyti, jog tretysis asmuo ir Ieškovas nutraukė Reikalavimo perleidimo sutartį. Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, jog Ieškovui perėjo reikalavimo teisės į Atsakovą. Atsakovas nėra įvykdęs prievolės trečiajam asmeniui. Vadovaujantis šiomis aplinkybėmis darytina išvada, jog Ieškovas turi reikalavimo teises į Atsakovą.
 12. Atsižvelgiant į Sprendimo 20 punkte nurodytą laišką darytina išvada, jog Ieškovas pateikė ofertą (CK 6.167 str. 1 d.), kad bus pateiktos pagrindinės tezės ir faktai, kurie bus teikiami „Verslo žinioms“, pridedant pranešimą žiniasklaidai su platinimu per BNS ir Zen PR platformas. Iš tolimesnio šalių susirašinėjimo darytina išvada, jog Atsakovas akceptavo šią ofertą (CK 6.173 str. 1 d.), todėl pagal Susitarimą šalys sutarė, jog bus straipsnis Verslo žiniose ir platinimas per BNS ir Zen PR platformas (CK 6.181 str.). Iš Atsakovo atstovo 2017 m. lapkričio 08 d. elektroninio laiško (Sprendimo 21 punktas) matyti, jog Atsakovas nutarė neteikti visos informacijos su statistiniais duomenimis („skaičiais“) ir nurodė, kad jei Verslo žinios nesutinka publikuoti be šios informacijos, Ieškovas turi platinti pranešimą per BNS. Šie laiškai leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą, jog Atsakovas atsisakė teikti statistinius duomenis reikalingus „verslo žinių“ publikacijai ir paslaugų apimtį sumažino iki pranešimo išplatinimo per BNS. Šią išvadą patvirtina ir vėlesnis Atsakovo atstovo 2017 m. gruodžio 28 d. elektroninis laiškas, kuriame Atsakovo atstovas nurodo, jog nebuvo išplatinta informacija viešuosiuose portaluose, tačiau nereiškiamos Ieškovui pretenzijos dėl straipsnio nebuvimo „Verslo žiniose“. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes darytina išvada, jog pradinį susitarimą dėl paslaugų apimties šalys sumažino iki paskelbimo per BNS. Byloje nėra duomenų, jog sumažėjus paslaugų apimčiai, šalys būtų sumažinę paslaugų kainas daugiau, nei šioje byloje reikalauja Ieškovas.
 13. Byloje yra Ieškovo įrodymai, jog informacija buvo išplatinta per BNS ir Zen PR platformas (1 t., p. 34, 39), t. y. Ieškovas Susitarimą įvykdė. Pretenzijų dėl netinkamos paslaugų kokybės viešinant informaciją per BNS platformą Atsakovas Ieškovui nepareiškė, todėl laikytina, jog paslaugas Ieškovas suteikė tinkamai. Ieškovas 2017 m. lapkričio 16 d. išrašė sąskaitą Atsakovui už paslaugas – 640 EUR (1 t., p. 4), kurios Atsakovas neapmokėjo iki šiol. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes ieškovo reikalavimas laikytinas pagrįstu ir tenkintinas (CK 6.716 str.).
 14. Byloje nėra duomenų, jog šalys buvo sutarę per kokį terminą Atsakovas privalo apmokėti Ieškovo pateiktą sąskaitą. Ieškovo teigimu, Atsakovas sąskaitą privalėjo apmokėti tą pačią dieną, kai ji buvo išrašyta, todėl yra praleidęs 131 dieną įvykdyti prievolę iki kreipimosi į teismą dienos. Su šiais teiginiais sutiktina iš dalies. Pagal CK 6.53 straipsnio 2 dalį, prievolė, kurios įvykdymo terminas nėra apibrėžtas, skolininkas turi įvykdyti per 7 dienas, todėl Ieškovo 2017 m. lapkričio 16 d. sąskaitą Atsakovas turėjo apmokėti ne jos pateikimo dieną – 2017 m. lapkričio 16 d., bet iki 2017 m. lapkričio 23 d. ir tik po šios datos laikytina, jog Atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminą. Į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo Ieškovas kreipėsi 2018 m. kovo 13 d., 2018 m. kovo 14 d. buvo priimtas pareiškimas ir išduotas teismo įsakymas. Pagal CK 6.210 straipsnio 2 dalį terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas moka 6 procentų dydžio metines palūkanas. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes ieškovo reikalavimas priteisti 14,41 EUR materialiųjų palūkanų tenkintinas iš dalies ir Ieškovui iš Atsakovo priteistina 11,36 EUR (640 x 6% / 365 x 108 = 11,36; CK 6.210 str. 2 d.).
 15. Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalis nustato, jog kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 eurų sumą. Vadovaujantis šiomis įstatymo nuostatomis ieškovo reikalavimas priteisti 40 EUR ikiteisminių skolos išieškojimo išlaidų yra pagrįstas ir tenkintinas.
 16. Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistina 6 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).
 17. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

4Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.). Atmestų reikalavimų dalis mažesnė nei 1 procentas, todėl Ieškovo išlaidos nemažintinos.
 2. Ieškovas sumokėjo 8 EUR žyminio mokesčio (1 t., p. 3) ir 8 EUR (1 t., p. 32), iš viso – 16 EUR.
 3. Teismas patyrė 1,79 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios paskirstomos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka.
 4. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka.
Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

5patenkinti ieškinį dalyje. Priteisti ieškovui R. S. (a. k. ( - ) iš atsakovo UAB „Continexus“ (į. k. 125371929), 640 EUR (šešis šimtus keturiasdešimt euro) skolos už suteiktas paslaugas, 11,36 (vienuolika euro ir 36 euro centus) materialiųjų palūkanų, 40 EUR (keturiasdešimt euro) ikiteisminių skolos išieškojimo išlaidų, 6 (šešių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 691,36 EUR (šešių šimtų devyniasdešimt vieno euro ir 36 euro centų) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2018 m. kovo 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 16 EUR (šešiolika euro) bylinėjimosi išlaidų. Atmesti ieškinį likusioje dalyje. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai