Byla 2-525-335/2012
Dėl žalos atlyginimo permokėjus maitintojo netekimo pensiją

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja R. R., vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 str. ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus ieškinį atsakovui A. P. dėl žalos atlyginimo permokėjus maitintojo netekimo pensiją ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo A. P. priteisti 434,64 Lt maitintojo netekimo pensijos permokos. Nurodė, kad 2009-01-13 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) Molėtų skyriaus sprendimu Nr. HG-63 atsakovui atnaujintas maitintojo netekimo pensijos mokėjimas nuo 2009-01-01 pratęsus mokymąsi. Atsakovas pildydamas prašymą skirti maitintojo netekimo pensiją už mirusią motiną įsipareigojo ne vėliau kaip per 10 dienų pranešti apie mokslo nutraukimą, apie perėjimą į vakarinį ar neakivaizdinį skyrių ir apie išvykimą gyventi į užsienį, tačiau šio įsipareigojimo neįvykdė. 2012-02-29 gauta Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto pažyma, kurioje pranešama, kad nuo 2012-01-16 atsakovas išbrauktas iš studentų sąrašų. Ieškovas nustatė, kad dėl atsakovo nepranešimo apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos mokėjimui, laikotarpiu nuo 2012-02-01 iki 2012-02-29 susidarė 434,64 Lt maitintojo netekimo pensijos permoka. Atsakovui nepateikus atsiliepimo, prašė priimti sprendimą už akių.

3Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas įstatymo nustatyta tvarka bei teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, bei į LR CPK 142 str. 4 d., teismo sprendimas priimtinas už akių. Ieškinys su priedais atsakovui įteiktas tinkamai, apie atsiliepimo nepateikimo pasekmes įspėtas (b.l. 15, 16).

4Ieškinys tenkintinas.

5Ieškiniui pagrįsti buvo pateikti šie įrodymai: prašymas mokėti maitintojo netekimo pensiją (b.l. 6-7), 2009-09-09 sprendimas dėl maitintojo netekimo pensijos mokėjimo atnaujinimo Nr. HG-1504 (b.l. 8), 2009-01-13 sprendimas dėl maitintojo netekimo pensijos mokėjimo atnaujinimo Nr. HG-63 (b.l. 9), 2012-02-29 pažyma apie studijas Nr. EI S9-751 (b.l. 10), 2012-03-09 sprendimas dėl maitintojo netekimo pensijos permokos nustatymo Nr. (10.23) Š8-48 (b.l. 11), 2012-03-20 raštas dėl permokėtos maitintojo netekimo pensijos grąžinimo Nr. (10.23) R3-7466 (b.l. 12-14).

6Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 38 str. 1 ir 2 d. nustatyta, kad teisę gauti našlaičių pensiją turi mirusiojo vaikai ir įvaikiai iki 18 metų bei nustatyta tvarka įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio ugdymo programų mokiniai ir dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai iki mokymosi arba studijų pagal šias programas baigimo, bet ne ilgiau iki sukaks 24 metai. Šio įstatymo 44 str. 2 d. nustatyta, kad pensijos gavėjas privalo pranešti VSDFV teritoriniam skyriui, kuris moka pensiją, apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos mokėjimui, per 10 dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos, o nepranešus apie tokias aplinkybes laiku, permokėta pensija išieškoma pensiją mokančios įstaigos vadovo sprendimu. Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 102 p. įtvirtinta, kad jeigu pensijos mokėjimas nutraukiamas, o visa permokėtos pensijos suma neišieškota, likęs įsiskolinimas išieškomas teismine tvarka.

7Skiriant išmokas atsakovas buvo raštiškai supažindintas su minėtų teisės aktų nuostatomis ir buvo įsipareigojęs VSDF pranešti apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos pensijos mokėjimui, tačiau to nepadarė. 2012-03-20 raštu dėl permokėtos maitintojo netekimo pensijos grąžinimo Nr. (10.23) R3-7466 atsakovas buvo paragintas permoką grąžinti geruoju, tačiau permokos neįmokėjo, mokėjimo grafiko sudaryti neatvyko (b.l. 12-14). Kadangi atsakovas nevykdo pareigos atlyginti turtinę žalą, ieškovui priteistina reikalaujama 434,64 Lt maitintojo netekimo pensijos permoka.

8Pagal LR CPK 83 str. 1 d. 5 p. ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl remiantis LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 96 str. 1 d. iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 71 Lt žyminio mokesčio.

9Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 285 str., 286 str., teismas,

Nutarė

10ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus ieškinį tenkinti ir priteisti jam iš atsakovo A. P., a.k. ( - ), 434,64 Lt (keturis šimtus trisdešimt keturis litus 64 ct) maitintojo netekimo pensijos permokos.

11Priteisti iš atsakovo A. P. 71 Lt (septyniasdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

12Atsakovas A. P. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Molėtų rajono apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

13Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai