Byla 2A-873-798/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės - Balynienės, Rasos Gudžiūnienės, Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) teismo posėdyje rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Plungės lagūna“ ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės „Mato ranga“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. balandžio 29 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Plungės lagūna“ ieškinį dėl atsakovės neteisėtų sprendimų vykdant viešąjį pirkimą „Jėrubaičių sąvartyno 7 sekcijos statybos rangos darbai“ panaikinimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės „Mato ranga“, „Akmeresta“, „Ežerūna“, „Elektrovoltas“, „Kvėdarsta“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Plungės lagūna“ pareikštu ieškiniu prašė teismo pripažinti neteisėtu atsakovės UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 2016-01-18 sprendimą dėl ieškovės 2015-12-29 pretenzijos atmetimo ir šia pretenzija ginčytus atsakovės 2015-12-23 sprendimus dėl pirkimo pasiūlymų eilės ir pirkimo laimėtojo nustatymo, grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį ir įpareigoti atsakovę iš naujo vertinti tiekėjų pasiūlymus bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad atsakovė vykdė viešąjį statybos darbų pirkimą. Atsakovė ieškovei atsiuntė 2015-12-23 pranešimą, kuriuo informavo apie sudarytą pasiūlymų eilę: 1. UAB „Mato ranga“ ir UAB „Akmeresta“ (jungtinė veikla); 2. UAB „Ežerūna“ ir UAB „Elektrovoltas“ (jungtinė veikla); 3. UAB „Plungės lagūna“; 4. UAB „Kvėdarsta“ bei nustatytą laimėtoją - jungtinės veiklos dalyvis UAB „Mato ranga“ ir UAB „Akmeresta“. Ieškovė, abejodama dėl pirkimo dalyvių atitikties pirkimo sąlygose nustatytų minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, pateikė atsakovei pretenziją, kuri buvo atmesta. Ieškovė nesutiko su atsakovės 2016-01-18 sprendimu atmesti 2016-01-15 pretenziją. Įrodinėjo, jog pirkimo pasiūlymų eilės 1 - 2 vietose nurodyti tiekėjai neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, todėl UAB „Mato ranga“ ir UAB „Akmeresta“ bei UAB „Ežerūna“ ir UAB „Elektrovoltas“ pateikti pasiūlymai turėjo būti atmesti.

6Atsakovė UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ pateiktu atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti, nes ieškovė praleido teisės aktų nustatytą 15 dienų terminą nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos ginčyti atsakovės priimtus sprendimus bei priteisti visas atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodė, kad ieškovė neturi teisės remtis faktinėmis aplinkybėmis, kurios nebuvo reiškiamos išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka pareikštose pretenzijose. Ieškinys pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis, jog tiekėjas UAB „Akmeresta“ neva negali atlikti statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, metalo, medžio ir pan.) statybos ir montavimo, hidroizoliacijos, stogų įrengimo, apdailos darbų, kitų panašaus profilio statybos darbų, tačiau šios aplinkybės nebuvo nurodytos nei pirminėje, nei pakartotinėje ieškovės pretenzijoje. Kadangi jungtinės veiklos partneriai UAB „Mato ranga“ bei UAB „Akmeresta“ teisės aktų nustatyta tvarka pagrindė atitiktį nustatytiems kvalifikacijoms reikalavimams, atsakovė neturėjo jokio teisinio pagrindo manyti, jog sutarties vykdymo metu jie bus nepajėgūs įvykdyti pagrindiniais nurodytus darbus, pasitelkęs subrangovus. Atsakovės manymu, pagrindiniais nurodytiems darbams atlikti nereikalingas institucijų išduotas atestatas, nes statinys priklauso II kategorijos statinių grupei (nesudėtingas statinys). Todėl nėra pagrindo tiekėjų pasiūlymų eilėje pirmu numeriu nurodytų bei mažiausią kainą pasiūliusių jungtinės veiklos partnerių UAB „Mato ranga“ bei UAB „Akmeresta“ pasiūlymo pripažinti neatitinkančiu konkurso sąlygų reikalavimų, o jungtinės veiklos partnerių UAB „Ežerūna“ ir UAB „Elektrovoltas“ pasiūlymo atitiktis konkurso sąlygų reikalavimams iš viso nevertinama, nes ieškovė neturi materialinio suinteresuotumo.

8Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Mato ranga“ pateiktu atsiliepimu į ieškinį, su pareikštu ieškiniu nesutiko.

9Nurodė, kad UAB „Mato ranga“, kuri jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikia kartu su UAB „Akmeresta“ pateikė pasiūlymą atsakovės vykdomame konkurse ir jos pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu bei priimtas sprendimas pasirašyti sutartį. Priešingai, nei nurodė ieškovė, UAB „Mato ranga“ visiškai atitinka konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nes dalyvaudamas pirkime remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais bei darbų vykdymui numato pasitelkti subrangovę UAB „A. Žilinskio ir ko“, kuriai išduotas 2013-09-20 atestatas suteikia teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu. Kartu su pasiūlymu pateikė visus subrangovo dokumentus.

10Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Ežerūna“ atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė ieškovės argumentus ieškinio dalyje dėl UAB „Ežerūna“ kvalifikacijos atmesti.

11Nurodė, kad kvalifikacijos „keliai“ aiškinimas yra išplėstinis. Keliai sąvartyno ribose projektuojami vietinės reikšmės su žvyro danga, kvalifikacijos atestatas šiems keliams iš viso nebūtinas. Todėl ieškovės argumentai apie UAB „Ežerūna“ kvalifikaciją nepagrįsti.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: nutraukė Jėrubaičių sąvartyno (kadastrinis Nr. 6824/0003:141) 7 sekcijos statybos rangos darbų viešąjį pirkimą CVP IS Nr. 169425); kitoje dalyje ieškinio netenkino; priteisė iš atsakovės 1 575,10 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas ieškovės naudai.

13Dėl teisės kreiptis į perkančiąją organizaciją

14Teismas pažymėjo, kad ieškovė, nei turėdama galimybę kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl pirkimo sąlygų patikslinimo, nei išankstine ginčų sprendimo tvarka kreipdamasi į perkančiąją organizaciją, t. y. pateikdama pretenzijas, nekėlė klausimo dėl ginčo objekto priskyrimo ypatingų statinių kategorijai. Ieškovė neginčijo statinio kategorijos nė vienoje iš perkančiajai organizacijai pateiktų pretenzijų.

15Atsižvelgęs į viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintą reglamentavimą, į ginčo objekto pirkimo sąlygose nustatytą pirkimo sąlygų paaiškinimo ir (ar) patikslinimo taisykles, teismas konstatavo, kad tiekėjai gali kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų, patikslinimų ir (ar) pataisymų. Ieškovės UAB „Plungės lagūna“ direktorius A. Č. 2016-03-25 teismo posėdžio metu patvirtino, kad ieškovė turi didžiulę patirtį statant tokius sąvartynus, taip pat ir Jėrubaičių sąvartynas, prie kurio dabar yra statoma 7 sekcija, yra įrengtas UAB „Plungės Lagūna“, prieš tris metus ieškovė pastatė 4 kartus didesnį sąvartyną Šiaulių objekte, 2015 m. pabaigoje yra stačiusi pirmą Lietuvoje pavojingų atliekų sąvartyną, šiuo metu vykdo Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro sąvartyną. Teismo vertinimu, ieškovė yra patyręs ūkio subjektas, kuris būdamas savo srities žinovu, turėjo teisę (pareigą) prašyti (siūlyti) perkančiosios organizacijos patikslinti pirkimo sąlygas, nurodant, kad pirkimo objektas yra priskiriamas ypatingų statinių kategorijai, konkretų laiko tarpą, t. y. likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Teismas padarė išvadą, kad ieškovė neveikė taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkio subjekto, todėl neįvykdžiusi šios pareigos (nepasinaudojusi teise tikslinti pirkimo sąlygas atitinkamoje viešųjų pirkimų stadijoje dėl Jėrubaičių sąvartyno 7 sekcijos pripažinimo ypatingu statiniu) neturi teisinio pagrindo remtis šiomis aplinkybėmis prieš perkančiąją organizaciją.

16Dėl atsakovės 2016-01-18 sprendimo pripažinimo neteisėtu ir dėl įpareigojimo atsakovę iš naujo vertinti tiekėjų pasiūlymus

17Teismas vertino, kad pasiūlymą pateikė jungtinės veiklos partneriai UAB „Mato ranga“ ir UAB „Akmeresta“. UAB „Akmeresta“ išduotas 2012-06-22 atestatas Nr. KA 2144 suteikia teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu; UAB „Mato ranga“ išduotas 2014-09-26 atestatas Nr. KA 7811 suteikia teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu bei pasinaudojo VPĮ 32 straipsnio 3 dalyje nustatyta teise remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, nurodęs, jog darbų vykdymui numato pasitelkti subrangovą UAB „A. Žilinskio ir ko“, kuriam išduotas 2013-09-20 atestatas Nr. KA 1925, suteikiantis teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu, kartu su pasiūlymu pateikė visus UAB „A. Žilinskio ir ko“ dokumentus, taip pat jo sutikimą dalyvauti pirkime. Padarė išvadą, kad trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Mato ranga“ atitinka pirkimo sąlygų 3.1.6 p. nustatytą kvalifikacijos reikalavimą.

18Taip pat vertino, jog jungtinės veiklos sutarties, sudarytos tarp jungtinės veiklos partnerių UAB „Mato ranga“ ir UAB „Akmeresta“, 5.5 p. nustato, kad pagrindinis veiklos partneris yra UAB „Akmeresta“, o jungtinės veiklos sutarties 10.1.1 p. nustato, kad UAB „Akmeresta“ atliks konkurso sąlygose nurodytus pagrindinius darbus; UAB „Akmeresta“ turi atestatą, suteikiantį teisę būti ypatingo statinio statybos rangove. Teismas padarė išvadą, kad UAB „Akmeresta“ gali atlikti visus konkurso sąlygų 3.6 p. nurodytus darbus, kurie įvardijami kaip pagrindiniai.

19Atsižvelgęs į tai, kad UAB „Mato ranga“ (jungtinė veikla su UAB „Akmeresta“) atitinka pirkimo sąlygose tiekėjams nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, teismas sprendė ieškovės reikalavimą pripažinti jungtinės veiklos partnerių UAB „Mato ranga“ ir UAB „Akmeresta“ pasiūlymą neatitinkančiu kvalifikacijos reikalavimų atmesti kaip nepagrįstą.

20Teismas, nustatęs, kad Jėrubaičių sąvartyno 7 sekcijos statybos projekte nurodyta statinio kategorija – nesudėtingas statinys ir kelias, kurį reikės nutiesti, yra vietinės reikšmės, o pagal Kelių įstatymo 3 straipsnį, STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ 9 straipsnį, keliai skirstomi į valstybinės reikšmės kelius – magistralinius, krašto, rajoninius ir vietinės reikšmės, t. y. rajoniniai keliai yra aukštesnės kategorijos negu vietinės reikšmės keliai, konstatavo, jog UAB „Ežerūna“ pateiktame kvalifikacijos atestate Nr. 86 nurodyta kvalifikacija yra „keliai (rajoniniai), keliai (gatvės)“, taigi perteklinė suprojektuotam objektui. Todėl teismas atmetė kaip nepagrįstą ieškovės argumentą, kad UAB „Ežerūna“ (jungtinė veikla su UAB „Elektrovoltas“) kvalifikacija neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų tiekėjams.

21Pripažinęs, kad UAB „Mato ranga“ (jungtinės veikla su UAB „Akmeresta“) bei UAB „Ežerūna“ (jungtinė veikla su UAB „Elektrovoltas“) atitinka ginčo objekto pirkimo sąlygose nustatytus minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, teismas padarė išvadą, kad perkančioji organizacija nepažeidė viešųjų pirkimų įstatymo, Jėrubaičių sąvartyno 7 sekcijos statybos rangos darbų pirkimo sąlygų nuostatų, tinkamai, vadovavosi pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais, įvertino tiekėjų kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygose tiekėjams nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, todėl ieškovės reikalavimą pripažinti neteisėtu atsakovės 2016-01-18 sprendimą dėl ieškovės 2015-12-29 pretenzijos atmetimo ir šia pretenzija ginčytus atsakovės 2015-12-23 sprendimus dėl pirkimo pasiūlymų eilės ir pirkimo laimėtojo nustatymo atmetė kaip nepagrįstą bei neįrodytą. Taip pat sprendė, jog, nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimo įpareigoti atsakovę iš naujo vertinti tiekėjų pasiūlymus, todėl šį reikalavimą irgi atmetė.

22Dėl reikalavimų peržengimo

23Teismas, įvertinęs Jėrubaičių sąvartyno 7 sekcijos statybos projekto atitikimą normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimams, padarė išvadą, kad yra suprojektuotas vienas sąvartynas, kurio 9 sekcijos įrengiamos skirtingais statybos etapais, taigi sekcijos nelaikytinos atskiromis dalimis, o sudaro vieną integralų statinį – sąvartyną, naujai statomos sekcijos turi sąsajas ne tik su atskirų sekcijų inžinerine struktūra, bet ir su sąvartyno laikančiomis konstrukcijomis, kurios turi užtikrinti, kad sąvartyne šalinamos atliekos nekels dirvožemio, požeminio bei paviršinio vandens užteršimo pavojaus.

24Kadangi Statybos techniniame reglamente STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“ lentelės 16 punkte nustatyta, kad sąvartynas priskirtinas ypatingų statinių kategorijai, kai jame numatyta saugoti 50 000 tonų ir daugiau atliekų, per visą Jėrubaičių sąvartyno eksploatavimo laikotarpį planuojama pašalinti apie 500 000 tonų atliekų, teismas padarė išvadą, kad Telšių regiono atliekų sąvartynas Jėrubaičių kaime yra priskirtinas ypatingų statinių kategorijai. Pažymėjo, kad Statybos projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad Jėrubaičių sąvartyno 7 sekcijos tūris iki 134 altitudės – 33213 m³ (42303,39 t); Jėrubaičių sąvartyno tūris iki 151,0 altitudės, performavus kaupą – galima talpinti papildomai 159658,83 m³ (203357,45 t.). Teismas sprendė, kad sąvartyno 7 sekcija yra Jėrubaičių sąvartyno, kaip vieno statinio dalis, kuri bus naudojama formuojant bendrą atliekų kaupą iki 151,0 altitudės, kuriame galima pašalinti 203357,45 tonų atliekų. Atsižvelgęs į išdėstytus motyvus, teismas vertino, kad Jėrubaičių sąvartyno 7 sekcijos statybos techniniame projekte netinkamai nustatyta statinio kategorija – nesudėtingas statinys.

25Kadangi Jėrubaičių sąvartyno 7 sekcija priskirtina ypatingų statinių kategorijai bei į tai, kad ypatingam statiniui yra privaloma projekto ekspertizė, kuri Jėrubaičių sąvartyno 7 sekcijos techniniam projektui nebuvo atlikta, teismas konstatavo, kad Jėrubaičių sąvartyno 7 sekcijos techninis projektas parengtas nesilaikant statybos techniniuose reglamentuose nustatytų reikalavimų (projektas parengtas sąvartynui kaip nesudėtingam statiniui, neatlikta ekspertizė), dėl to techninis projektas laikytinas neteisėtu.

26Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju atsakovė pažeidė statybas reglamentuojančių teisės aktų nuostatas rengdama statinio techninį projektą bei nesilaikydama privalomos ekspertizės procedūros. Pažymėjo, kad statinio techninis projektas yra pirkimo sąlygų sudėtinė dalis. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė nesilaikė teisės aktų nustatytų reikalavimų rengiant statybos techninį projektą bei privalomos ekspertizės procedūrų, teismas sugrąžino šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, šį viešąjį pirkimą nutraukė kaip pradėtą remiantis neteisėtomis pirkimo sąlygomis (neteisėtu pirkimo projektu).

27Kitoje dalyje ieškinio netenkintino.

28III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

29Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Plungės lagūna“ prašo Klaipėdos apygardos teismo sprendimą skundžiamoje dalyje panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinio reikalavimų 2-ąjį punktą patenkinti: 1) panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvus apie tai, kad trečiųjų asmenų UAB „Mato ranga“ (jungtinėje veikloje su UAB „Akmeresta“) bei UAB „Ežerūna“ (jungtinėje veikloje su UAB „Elektrovoltas“) kvalifikacija buvo tinkama, 2) pripažinti, kad trečiųjų asmenų UAB „Mato ranga“ (jungtinėje veikloje su UAB „Akmeresta“) bei UAB „Ežerūna“ (jungtinėje veikloje su UAB „Elektrovoltas“) kvalifikacija buvo netinkama ir, tuo pagrindu, o panaikinti perkančiosios organizacijos 2016-01-18 sprendimą dėl pretenzijos atmetimo bei, atitinkamai, šia pretenzija ginčytus 2015-12-23 sprendimus dėl pirkimo pasiūlymų eilės ir pirkimo laimėtojo nustatymo. Taip pat prašo priteisti iš atsakovės apeliantės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos nesutikimo su skundžiamojo sprendimo dalies argumentus:

30Dėl UAB „Akmeresta“ (jungtinėje veikloje su UAB „Mato ranga“) kvalifikacijos

31Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nenuoseklus, nes teismas pripažino, kad statomas objektas yra ypatingas statinys, tačiau, nepaisant to, kad teismo posėdžio metu pati perkančioji organizacija pripažino, kad vienas iš pagrindinių perkamų darbų yra hidroizoliacijos įrengimas, taip pat nepaisant to, kad UAB „Akmeresta“ kvalifikacijos atestate nėra numatyta nei teisė atlikti bendruosius statybos darbus bendrai, nei teisė atlikti hidroizoliacijos darbus konkrečiai, teismas konstatavo, esą ši bendrovė yra pajėgi pati atlikti visus pagrindinius darbus.

32Teigia, kad jungtinės veiklos partneris UAB „Akmeresta“ negali atlikti Konkurso sąlygų 4 priedo žiniaraštyje Nr. 2 nurodytų hidroizoliacijos darbų, kadangi ši įmonė nėra atestuota ypatinguose statiniuose atlikti hidroizoliacijos įrengimą (apibrėžiant sritį siaurai, kaip konkretų vieną STR 1.1.2 papunktyje įvardintą darbą) arba bendruosius statybos darbus (apibrėžiant sritį plačiai, kaip apimančią visus STR 1.1 punkto papunkčiuose nurodytus darbus). Todėl, apeliantės nuomone, šio konkurso dalyvio pasiūlymas turėjo būti atmestas dėl kvalifikacijos trūkumo.

33Dėl teismo sprendimo motyvų, esą apeliantas, kaip patyręs statybos rangos rinkos dalyvis, turėjo kelti klausimus perkančiajai organizacijai, reikšti pretenzijas, o to nepadaręs, esą netenka teisės į ieškinio patenkinimą

34Nurodo, kad ieškinyje neišėjo už pretenzijos ribų (kaip suponuojama teismo sprendime), o tik detalizavo tai, kas buvo nurodyta pretenzijoje, kadangi tiek 2016-01-15 pretenzijoje, tiek 2016-01-19 pakartotinėje pretenzijoje ieškovas nurodė argumentą - UAB „Akmeresta“ negali atlikti bendrųjų statybos darbų. Galimai perkančioji organizacija nesuprato ieškovės pretenzijos argumentacijos dėl bendrųjų statybos darbų (hidroizoliacijos). Apeliantės įsitikinimu, nei Viešųjų pirkimų įstatymas, nei teismų praktika, reikalaudami neišeiti už pretenzijos ribų, nereikalauja ieškinyje tik mechaniškai atkartoti (perrašyti) pretenziją – tas prieštarautų tiek protingumo, tiek operatyvumo, tiek proceso koncentruotumo principams.

35Pirmosios instancijos teismo motyvas dėl esą netinkamo ar nesavalaikio ieškovo teisių gynimo yra neaktualus jau vien dėl to, kad teismas sprendime pats pripažino statinį ypatingu, o Techninį projektą – neteisėtu. Kitaip tariant, teismas sutiko, kad šioje apimtyje ieškovas įrodė objektyvias faktines aplinkybes, kurios yra esminiai reikšmingos ginčui.

36Dėl UAB “Ežerūna” (jungtinėje veikloje su UAB “Elektrovoltas”) kvalifikacijos

37Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į ieškovo išdėstytus motyvus ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, kategoriškai draudžiančios tiekėjų kvalifikaciją vertinti nukrypstant nuo pirkimo sąlygų reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-06-08 nutartis civ. byloje 3K-3-280/2016; 2012-04-12 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-43/2012,; 2011-11-24 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-458/2011).

38Apelianto nuomone, jeigu pagal suformuluotas pirkimo sąlygas UAB „Ežerūna“ ir/ar UAB „Elektrovoltas“ neatitiko kvalifikacijos reikalavimų, todėl jų pasiūlymai privalėjo būti atmesti be papildomų interpretacijų. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas neneigė, kad nei viena iš minėtų bendrovių neturi tokios kvalifikacijos, kokios reikalaujama pirkimo sąlygų 3.1.6 punkte, tačiau jų turimą kvalifikaciją teismas nepagrįstai lygino tik su faktiškai atliksiamais darbais, bet ne su pirkimo sąlygomis. Kadangi perkančioji organizacija turėjo atmesti UAB „Ežerūna“ (jungtinėje veikloje su UAB „Elektrovoltas“) pasiūlymą dėl kvalifikacijos trūkumo, bet priėmė priešingą sprendimą, todėl pirmosios instancijos teismas privalėjo tokį neteisėtą sprendimą panaikinti, o to nepadaręs – pats priėmė neteisėtą sprendimą (t. II, b.l. 24 – 27).

39Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Mato ranga“ prašo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos nesutikimo motyvus:

  1. Teismas, atsižvelgęs į techninio projekto paaiškinimus, nustatė, kad Jėrubaičių sąvartyno 7 sekcijos statybą reikia priskirti prie ypatingų statinių kategorijos. Tačiau tokia teismo išvada prieštarauja ne tik sprendime nurodytiems statybos techniniams reglamentams, bet ir faktinei situacijai, kyla abejonės, kad teismas teisingai įvertino šį statinį kaip ypatingą, kuriam reikia parengti kitą projektą ir atlikti tiek statinio projekto, tiek statinio ekspertizes.
  2. Pagal STR 1.01.09:2003 Statinių klasifikavimas pagal jų paskirtį IX 1. Kiti inžineriniai statiniai ( keista 2014.10.08. įsakymu Nr. Dl-815 (TAR, 2014, Nr. 2014-13962) yra nurodyta, kad kitos paskirties inžineriniai statiniai – sąvartynai – neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui.
  3. Parengtame statybos techniniame projekte, skyriuje „Technologiniai procesai“ yra numatyta pašalinti apie 500 000 t. atliekų per 12-14 metų. Techninio projekto aiškinamajame rašte yra nurodyta, kad dabar statoma II etape numatyta perspektyvinė 7 sekcija ir ji nebus eksploatuojama tol, kol nebus užpildytos 1-6 sekcijos.
  4. Kaip neypatingi statiniai buvo modernizuotos 4 esamos sekcijos ir pastatytos 2 naujos- 5 ir 6. Visos sąvartyno sekcijos buvo priduotos eksploatacijai, jas priėmė valstybinė priėmimo komisija ir nebuvo nustatyta jokių statybą reglamentuojančių norminių aktų pažeidimo.
  5. Teismo buvo prašoma skirti ekspertizę, kad išsiaiškinti šias aplinkybes, tačiau teismas 2016 metų balandžio 21 dienos nutartimi prašymą atmetė (t. II, b. l. 31 – 35).

40Atsiliepimu į apeliacinius skundus atsakovė UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašo abu apeliacinius skundus atmesti, o skundžiamą pirmos instancijos sprendimą palikti nepakeistą.

41Dėl UAB „Plungės lagūna” apeliacinio skundo

42Nurodo, kad vykdydama pirkimą vadovavosi klaidingai parengtu statinio techniniu projektu, kuris numatė, kad vykdomos statybos rūšis yra nauja statyba, statinio paskirtis – veikiančio sąvartyno teritorijoje įrengti kitos paskirties statinį – plokščią horizontalus inžinerinis statinys (aikštele?), kurios plotas 4650,0 m2 > 100 m2, ? 10000 m2; inžineriniai tinklai: (nuoteku? šalinimo tinklai – nuotekų? rinktuvai), susisiekimo komunikacijos: privažiavimo kelias (vietine?s reikšme?s IIv kategorija), o statinio kategorija – nesudėtingas statinys. Tai reiškia, kad atsakovė buvo nusprendusi statyti naują nesudėtingą statinį. Kadangi pagal parengtą techninį projektą turėjo būti statomas naujas nesudėtingas statinys, todėl UAB „Mato ranga” (jungtinė veikla su UAB „Akmeresta”) kvalifikaciją įvertinto tinkamai.

43Jungtinės veiklos partneriai UAB „Ežerūna“ ir UAB „Elektrovoltas“ pateiktais dokumentais tinkamai pagrindė pajėgumą įvykdyti viešojo pirkimo sutartį bei teisę atlikti viešojo pirkimo sutartyje ir jos prieduose nurodytus darbus, tuo tarpu, neturėjimas teisės atlikti tam tikrų į statinių „keliai“ kategoriją patenkančių statybos darbų (pvz. statybos darbų geležinkelio keliuose, oro uosto, vandens statiniuose ir t.t.), kurie net nepatenka į siekiamų įsigyti darbų apimtis, nesudarė teisinio pagrindo jungtinės veiklos partnerių laikyti nepajėgiais įvykdyti viešojo pirkimo sutartį ir/ar neturinčiais teisės versti veikla, kuri reikalinga sutarčiai vykdyti.

44Dėl UAB „Mato ranga“ apeliacinio skundo

45Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad techninis projektas, kuris yra sudėtinė pirkimo dokumentų dalis, yra parengtas netinkamai, pažeidžiant statybos teisės aktų reikalavimus. Atsakovės nuomone tokios aplinkybės nei teismas, nei kitos ginčo šalys negali ignoruoti, o tuo labiau atsakovė, kurios funkcija yra tinkamas Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimas. Atveju, jeigu teismas nebūtų nutraukęs vykdomo pirkimo, tai būtų padariusi perkančioji organizacija savo iniciatyva (t. II, b. l. 41 – 43).

46Atsiliepimu į trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB „Mato statybos“ apeliacinį skundą ieškovė UAB „Plungės lagūna“ prašo skundą atmesti. Nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

47Dėl skundo grindimo faktinėmis aplinkybėmis, išeinančiomis už šio ginčo ribų

48Apeliantas dalį savo skundo argumentų grindžia naujomis faktinėmis aplinkybėmis, kurių nepatvirtina byloje surinkti įrodymai Mano, kad tokiu būdu apeliantas veikia nesąžiningai, tendencingai interpretuoja bylos medžiagą bei mėgina suklaidinti teismą dėl byloje surinktų ir jai reikšmingų faktinių aplinkybių. Tokie apelianto skundo argumentai ir aplinkybės išeina už ginčo pirkimo ribų, dėl dviejų priežasčių: 1) šie argumentai ir aplinkybės nebuvo teikti pirmosios instancijos teismui ir nebuvo jame vertinti bylos kontekste ir 2) jie liečia aplinkybes, susijusias su kitais objektais ir pirkimais, nei ginčo pirkimas.

49Dėl ginčo sąvartyno 7-osios sekcijos priskirtinumo ypatingų statinių kategorijai

50Ieškovas nesutinka su teiginiais, kad naujai ketinama statyti sąvartyno sekcija techniniame projekte turėjo būti priskirta ypatingų statinių kategorijai, prieštarauja statybos techniniams reglamentams ir faktinei situacijai.

51Pirma. Jeigu perkančioji organizacija suformulavo tiekėjams reikalavimą turėti teisę būti rangovu būtent ypatinguose statiniuose, tai reikia manyti, kad statomas objektas (sąvartyno 7-oji sekcija) iš tiesų ir yra ypatingas statinys.

52Antra. Sąvartyno 7-oji sekcija didina sąvartyno talpą daugiau kaip 50 000 t. Todėl vadovaujamasi Statybos techninio reglamento (STR) 1.01.06:2013 “Ypatingi statiniai” 5 p. lentelės 16 eilute, ypatingiems statiniams priskiriami sąvartynai, kuriuose numatyta saugoti 50 000 t ir daugiau atliekų. Ginčo dėl taikytinos teisės normos byloje nėra. Būtent 7-osios sekcijos įrengimas sąvartyno talpą padidins daugiau nei 50 000 t, nes: a) Techninio projekto Aiškinamojo rašto skyriuje “Projektiniai sprendiniai” (5 - 6 puslapiai) nurodyta, kad „esamas sąvartynas ir naujai įrengiama 7 sekcija bus užpildoma dviem etapais: I etape bus užpildoma 7 sekcija <…> Šios sekcijos numatomas kaupo aukštis – 8 m virš pylimo iki 134,0 altitudės; II etape atliekos pilamos ant esamo kaupo viršaus, palaipsniui atliekų kaupą iškeliant iki 25 m. aukščio (altitudė 151,0 m)“; b) Techninio projekto Aiškinamojo rašto skyriuje “7-osios sekcijos tūris ir sąvartyno kaupo aukščio ir tūrio perskaičiavimas” (aiškinamojo rašto 43 puslapis; teismui pateikto dokumento numeracijos 24 lapas) nurodyta, kad „Jėrubaičių sąvartyno 7 sekcijos tūris iki 134 altitudės – 33213 m3 (tonomis 33213x1,2737=42303,39 t) <…> Jėrubaičių sąvartyno tūris iki 151,0 (aukštis be uždengimo gruntu) altitudės performavus kaupą – galima talpinti papildomai 159658,83 m3 arba tonomis (159658,83 m3 x 1,2737 = 203357,45 t)“. Todėl mano, jog pirmosios instancijos teismas, padarydamas apelianto ginčijamą išvadą apie 7-osios sekcijos priskirtinumą būtent ypatingų statinių kategorijai, buvo teisus.

53Trečia. Atsakovė pripažino aplinkybę, kad ginčo Konkursu perkamų rangos darbų objektas yra ypatingas statinys. Atsakovei patvirtinus ieškovės nurodytą aplinkybę, dėl jos ginčo byloje nėra.

54Ketvirta. Sąvartynas bus eksploatuojamas kaip integralus vienetas, byloje nėra ginčo ir dėl to, kad Jėrubaičių sąvartynas (kaip visuma) taip pat yra ypatingas statinys. Tai įtvirtinta ir Techninio projekto sprendiniuose, t. y. 7-oji sekcija bus eksploatuojama ne kaip izoliuotas (atskiras) savarankiškas statinys, bet būtent kaip integrali viso esamo ypatingo statinio (sąvartyno, kaip vieneto) dalis.

55Penkta. Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 717 patvirtintuose LR aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento “nuostatuose Departamentui nėra įtvirtinama funkcija spręsti statybą leidžiančio dokumento išdavimo tvarką, todėl darytina išvada, kad Departamentas, atsakovei nurodydamas, kad parengtam statybos projektui rašytinis pritarimas neprivalomas, peržengė savo kompetencijos ribas.

56Ieškovo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas šias aplinkybes tinkamai įvertino ir dėl jų pasisakė sprendime, darydamas visiškai pagrįstą išvadą, kad suprojektuotas vienas sąvartynas, kurio 9 sekcijos įrengiamos skirtingais statybos etapais, taigi sekcijos nelaikytinos atskiromis dalimis, o sudaro vieną integralų statinį – sąvartyną, naujai statomos sekcijos turi sąsajas ne tik su atskirų sekcijų inžinerine struktūra, bet ir su sąvartyno laikančiosiomis konstrukcijomis, kurios turi užtikrinti, kad sąvartyne šalinamos atliekos nekels dirvožemio, požeminio bei paviršinio vandens užteršimo pavojaus.

57Taip pat ieškovė nesutinka su apelianto argumentu, esą teismas neturėjo kompetencijos nustatyti, kokios kategorijos yra suprojektuotas statinys ir ar jis atitinka statybos techninius reglamentus.

58Dėl teismo teisės nutraukti pirkimą ex officio

59Teismui pagrįstai konstatavus, jog ketinamas statyti objektas Techniniame projekte (kuris yra pirkimo dokumentų sudėtinė dalis) yra apibrėžtas netinkamai (kaip nesudėtingas statinys, nors tai yra ypatingas statinys), šiai aplinkybei turint reikšmės ne tik su statyba susijusioms procedūroms (projekto ekspertizės atlikimui), bet ir ginčo pirkime dalyvaujančių rangovų kvalifikacijai ( Statybos įstatymo 15 str. 2 d. prasme). Teismas neturėjo kitos galimybės, kaip tik nutraukti ginčo pirkimą.

60Pažymėjo, kad apeliantė klaidingai interpretuoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išvadas, padarytas jos nurodytoje 2015 m. spalio 16 d. nutartyje civ. byloje Nr. 3K-3-543-415/2015. Mano, jeigu bylą nagrinėjantis teismas iš byloje surinktų aplinkybių vis dėlto mato poreikį išeiti už ginčo ribų, tai toks sprendimas taip pat nelaikytinas neteisėtu. Būtent toks aiškinimas atitinka ir pačią naujausią kasacinio teismo praktiką, suformuotą 2016 m. kovo 30 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e3K-3-175-415/2016.

61Pirkimo nutraukimas, kaip galima bylos baigtis, išplaukianti iš ieškovo įrodinėjamų aplinkybių, bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu buvo aptartas, todėl proceso dalyviams nebuvo naujiena, o teismo sprendime pirkimo nutraukimas taip pat išsamiai motyvuotas. Mano, kad teismui apskritai buvo poreikis ex officio išeiti už ginčo ribų – nutraukdamas pirkimą, teismas viršijo ieškovo reikalavimus, tačiau už ieškinio pagrindo ribų neišėjo.

62IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

63Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos šalių apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi, teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

64Dėl faktinių aplinkybių

65Atsakovė UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ Viešųjų pirkimų administruojamoje Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) 2015-12-02 paskelbė apklausos būdu vykdomos mažos vertės pirkimo - Jėrubaičių sąvartyno (kadastrinis Nr.6824/0003:141) 7 sekcijos statybos (t. I, b . l. 8).

66Ieškovė UAB „Plungės lagūna“ pateikė atsakovei „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 2015-12-11 ir 2015-12-14 paklausimus dėl konkurso sąlygų (t. I, b. l. 32 – 37).

67Ieškovė pateikė atsakovei 2015-12-16 pretenziją dėl neatsakytų klausimų (t. I, b. l. 38).

68Atsakovė pateikė ieškovui 2016-12-16 atsakymus (t. I, b. l. 40, 41).

69Ieškovė CVP IS priemonėmis pateikė 2015-12-16 pirkimo pasiūlymą (t. I, b. l. 43).

70Atsakovė CVP IS susirašinėjimo priemonėmis atsiuntė ieškovui 2015-12-23 pranešimą, kuriame informavo apie tiekėjų eilės sąrašą ir jų galutines bendras pasiūlymo kainas bei apie tinkamiausiu tiekėju pripažintą UAB „Mato ranga“ ir UAB „Akmeresta“(jungtinė veikla), kurie pateikė mažiausią pasiūlymo kainą (t. I, b. l. 51)

71Ieškovė pateikė atsakovei 2015-12-29 pretenziją dėl sudarytos pirkimo pasiūlymų eilės ir pirkimo laimėtojo, kuria reikalavo sustabdyti konkurso procedūras ir nepasirašyti sutarties iki šios pretenzijos išnagrinėjimo bei pateikti UAB „Mato ranga“, UAB „Akmeresta“ , UAB „Ežerūna“, UAB „Elektrovolta“ pasiūlymų dokumentus (t. I, b. l. 53, 54).

72Atsakovė 2016-01-07 raštu informavo ieškovę, jog priėmė sprendimą iš dalies tenkinti pretenziją bei pakartotinai kreiptis į tiekėją, reikalaujant pateikti paaiškinimus, įrodančius, jog pasiūlymas bei jo priedai pagrįstai nurodyti kaip konfidenciali informacija ir (ar) patikslinti neviešinamos informacijos apimtį (t. I, b. l. 54).

73Ieškovė pateikė atsakovei 2016-01-15 pretenziją dėl priimtų sprendimų, kurioje nurodė, jog 2016-01-13 susipažinusi su jungtinės veiklos dalyvių UAB „Mato ranga“, UAB „Akmeresta“ pasiūlymais nustatė, kad jie negali būti pripažinti laimėtojais, kadangi neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, todėl reikalavo sustabdyti konkurso procedūras ir nepasirašyti sutarties iki šios pretenzijos išnagrinėjimo, pripažinti netekusiu galios 2015-12-23 pranešimą, atlikti pakartotinį pasiūlymus pateikusių tiekėjų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams patikrinimą, pripažinti neatitinkančiais konkurso sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų jungtinės veiklos dalyvių UAB „Mato ranga“, UAB „Akmeresta“ , UAB „Ežerūna“, UAB „Elektrovolta“ pasiūlymus, sudaryti naują pasiūlymų eilę (t. I, b. l. 55 – 56).

74Atsakovė 2016-01-18 raštu ieškovės 2016-01-15 pretenziją atmetė kaip nepagrįstą (t. I, b. l. 57).

75Ieškovė pateikė atsakovei 2016-01-19 pakartotinę pretenziją dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų (t. I, b. l. 58).

76Atsakovė 2016-01-22 raštu pakartotinę pretenziją paliko nenagrinėtą (t. I, b. l. 59).

77Ieškovė kreipėsi į teismą dėl atsakovės neteisėtai priimtų sprendimų, vykdant viešąjį pirkimą „Jėrubaičių sąvartyno 7 sekcijos statybos rangos darbai“, kadangi jungtinės veiklos dalyviai UAB „Mato ranga“, UAB „Akmeresta“ negalėjo būti pripažinti šio pirkimo laimėtojais, nes neatitiko pirkimo sąlygose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų, o statinys (sąvartyno 7 sekcija) priskiriamas ypatingų statinių kategorijai.

78Dėl UAB „Mato ranga” apeliacinio skundo

79Apeliantė UAB „Mato ranga“ nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į šias bylai reikšmingas aplinkybes: 1) statybos techniniame projekte yra numatyta pašalinti apie 500 000 t atliekų per 12-14 metų, 2) kaip neypatingi statiniai buvo modernizuotos 4 esamos sekcijos ir pastatytos 2 naujos – 5 ir 6 sekcijos;, 3) analogiškai buvo atlikta ir Tauragės sąvartyno statyba, 4) tokia statybos tvarka buvo numatyta dar 2006 metų techniniuose dokumentuose, 5) teismui pateiktame vertinime teismo eksperto kvalifikaciją turintis S. V. atsakė ir į tuos klausimus, kurie negali būti priskirti eksperto kategorijai, 6) ne teismo kompetencijoje nustatyti, kokios kategorijos yra suprojektuotas statinys ir ar jis atitinka statybos techninius reglamentus, 7) teismas be pagrindo ex officio nutraukė konkursą, kadangi perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumas nebuvo akivaizdus, o procese nebuvo pateikta kokių nors objektyvių abejonių tokiam teismo žingsniui.

80Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai dėl Jėrubaičių sąvartyno ankstesnių sekcijų statybų, dėl 2006 m. sąvartyno statybos techninių sprendinių ir dėl Tauragės sąvartyno statybos išeina už nagrinėjamos bylos ribų, nes šie argumentai ir aplinkybės nebuvo nagrinėjami bei vertinami pirmosios instancijos teisme ir nesusiję su nagrinėjamos bylos dalyku. Nagrinėjamos bylos dalykas yra perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų teisėtumas, vykdant mažos vertės pirkimą dėl Jėrubaičių sąvartyno (kadastrinis Nr.6824/0003:141) 7 sekcijos statybos.

81Perkančioji organizacija, tiek rengdama konkurso dokumentus, tiek vertindama tiekėjų pasiūlymus, privalo nepažeisti kitų teisės aktų (Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2009).

82VPĮ 32 straipsnio ,,Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas“ 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose, vadovaudamasi VPĮ 35, 37 straipsnių nuostatomis, nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011).

83Konkurso sąlygų III dalies „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 3.1.6 punkte nustatyta, kad tiekėjas privalo turėti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus dokumentus suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus darbus - Statinių kategorijos: ypatingi statiniai; Statinių grupės: kitos paskirties inžineriniai statiniai (sąvartynai), Susisiekimo komunikacijos: Keliai, inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo, elektros); Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai, specialieji statybos darbai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas) (t. II, b. l. 12 - 14).

84UAB „Projkelva“ parengto Techninio projekto Aiškinamojo rašto 3.5.1. skyriuje nurodyta, jog atliekos bus pilamos maždaug iki 8 m virš pylimo (t.y. kol susijungs esamo sąvartyno ir 7 sekcijos kaupų viršūnės); II - ame sąvartyno užpildymo etape atliekos pilamos ant esamo kaupo viršaus, palaipsniui atliekų kaupą iškeliant iki 25 m. aukščio (altitudė 151,0 m) (t. II, b. l. 106). Taip pat šio Techninio projekto Aiškinamojo rašto 3.15. skyriuje „7-osios sekcijos tūris ir sąvartyno kaupo aukščio ir tūrio perskaičiavimas” nurodyta, kad Jėrubaičių sąvartyno 7 sekcijos tūris iki 134 altitudės – 33213 m 3 (tonomis 33213x1,2737=42303,39 t) <…> Jėrubaičių sąvartyno tūris iki 151,0 (aukštis be uždengimo gruntu) altitudės performavus kaupą – galima talpinti papildomai 159658,83 m3 arba tonomis (159 658,83 m3 x 1,2737 = 203 357,45 t) (t. II, b. l. 124).

85Pagal Statybos techninio reglamento (STR) 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“ 5 punkto lentelės 16 eilutę, ypatingiems statiniams priskiriami sąvartynai, kuriuose numatyta saugoti 50 000 t ir daugiau atliekų.

86Teismo eksperto kvalifikaciją turintis projektuotojas S. V. 2016-04-12 rašte Nr. 16/0412 nurodė, kad supranta ir patvirtina, kad atsakovės nuomos teise valdomame žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 6824/0003:141 suprojektuotas vienas sąvartynas, kurio 9 sekcijos įrengiamos atskirais statybos etapais. Taigi, sekcijos yra neatskiriamos sąvartyno kaip vieno statinio dalys, kurios turi sąsajas su ne tik jau įrengtų sekcijų inžinierine infrastruktūra, bet ir su sąvartyno laikančiomis konstrukcijomis, kurios turi užtikrinti, kad sąvartyne šalinamos atliekos nekels dirvožemio, požeminio bei paviršinio vandens užteršimo pavojaus. Taip pat S. V., iš parengto statybos projekto 3.11.2. skyriaus „Technologiniai“ procesai nustatęs, jog per visą sąvartyno eksploatavimo laikotarpį (12 – 14 m.) planuojama pašalinti 500 000 t. atliekų, padarė išvadą, kad Telšių rajono Jėrubaičių sąvartynas yra priskirtinas ypatingų statinių kategorijai (t. II, b. l. 173).

87Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė numatė statyti ne naują sąvartyną, o jau esamą Jėrubaičių sąvartyną papildyti 7 - tąja sekcija, tačiau kuri bus eksploatuojama ne kaip atskiras statinys, bet kaip integrali viso sąvartyno dalis (susieta su sąvartyno 5-6 sekcija), ir kurios įrengimas leis padidinti sąvartyno talpumą daugiau nei 50 000 t (pagal Techninio projekto Aiškinamajame rašte pateiktus skaičiavimus (3.11.2. dalis) per 12 – 14 m. laikotarpį planuojama pašalinti apie 500 000 t atliekų; (3.15. dalis) papildomai galima patalpinti 203 357,45 t atliekų (t. II, b. l. 115, 124)), akivaizdu, kad pagal ginčo konkursą „Jėrubaičių sąvartyno 7 sekcijos statybos rangos darbai“ turėjo būti statomas ypatingas statinys. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog Jėrubaičių sąvartyno 7 sekcijos statybos techniniame projekte netinkamai nustatyta statinio kategorija – nesudėtingas statinys.

88Statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ IX¹ skyriaus kiti inžineriniai statiniai 13 p., Jėrubaičių sąvartyno 7 sekcija priskirtina kitos paskirties inžineriniams statiniams. Statybos techninio reglamentas STR 1.06.03:2002 nustato, kad šis statybos techninis reglamentas Lietuvos Respublikos Vyriausybės Aplinkos ministerijai, kaip Vyriausybės įgaliotai institucijai, suteiktų įgaliojimų pagrindu nustato (1 punktas) statinio projekto ir statinio ekspertizės rūšis bei jų atlikimo tvarką (1.1 punktas). Statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002, 7 punktas nustato, kad naujo statinio statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais bendroji projekto ir dalinė projekto ekspertizė yra privaloma šių projektų: ypatingo statinio (Statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 7.1 punktas). Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, kad Jėrubaičių sąvartyno 7 sekcijos statybai privaloma projekto ekspertizė, kuri nebuvo atlikta, dėl to techninis projektas laikytinas neteisėtu.

89Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (garso įrašo 1:00:05 - 1:01:10 min.) atsakovė pripažino, kad ginčo Konkursu perkamų rangos darbų objektas yra ypatingas statinys.

90Tokiu būdu vykdant ginčo viešąjį pirkimą susiklostė situacija, kuomet atsakovė konkurso sąlygose įtvirtino reikalavimą tiekėjams turėti dokumentus, suteikiančius teisę atlikti darbus ypatinguose statiniuose, tačiau teikėjų kvalifikacijos reikalavimus (techninius pajėgumus) įvertino netinkamai, nes vadovavosi techniniame projekte netinkamai nustatyta nesudėtingo statinio kategorija.

91Kai teismas ex officio peržengia ginčo ribas, savo aktyvaus procesinio elgesio priežastis turi pagrįsti, motyvuoti, tinkamai ir iš anksto apie tai informuoti proceso šalis, suteikti joms galimybę pateikti savo poziciją tiek dėl poreikio peržengti ginčo ribas, tiek dėl naujų aplinkybių vertinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-175-415/2016).

92Pirkimo nutraukimas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu buvo aptartas, t. y. 2016-04-20 teismo posėdžio metu atsakovo atstovas iškėlė klausimą dėl pirkimo nutraukimo, jeigu teismas konstatuotų, kad statinys yra ypatingas, o techninis projektas parengtas netinkamai (teismo posėdžio protokolo 46 min. 08 sek. – 47 min. 27 sek.) ir proceso dalyviai šiuo klausimu turėjo teisę pasisakyti. Skundžiamajame teismo sprendime ginčo pirkimo nutraukimas yra išsamiai motyvuotas.

93Kasacinio teismo praktikoje ne kartą spręsta dėl situacijų, kai teismas ex officio turėtų priimti tam tikrus sprendimus, nepriklausomai nuo to, kad jų kompetencija pagal VPĮ priskirta perkančiosioms organizacijoms ir (ar) procese dėl šių sprendimų nebuvo pareikšta reikalavimų: 1) dėl neteisėtai sudarytos sutarties pripažinimo negaliojančia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2014), 2) dėl pirkimo procedūrų nutraukimo (jei jos nepasibaigusios įstatymo pagrindu), kai pagal pareikštą reikalavimą ar savo iniciatyva pirkimo sąlygos pripažįstamos neteisėtomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-183-248/2015).

94Atsižvelgiant į tai, kad sąvartyno 7-oji sekcija priskirta netinkamai statinių kategorijai, ypatingo statinio projekto ekspertizė neįvykdyta, todėl negali būti leista atlikti statybos darbus neturintiems atitinkamos kvalifikacijos tiekėjams (Statybos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis). Atsakovė atsiliepime į apeliacinius skundus nurodo, jeigu teismas nebūtų nutraukęs vykdomo pirkimo, tai būtų padariusi pati perkančioji organizacija savo iniciatyva.

95Atsakovė UAB „Mato ranga“ apeliaciniame skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nėra kompetentingas nustatyti kokiai kategorijai priklauso suprojektuotas statinys ir ar jis atitinka statybos techninius reglamentus.

96Atsakovė UAB „Mato ranga“ apeliacinės instancijos teismo neprašo skirti ekspertizę, nepateikė naujų įrodymų, paneigiančių pirmosios instancijos teismo padarytas išvadas dėl statinio (sąvartyno) priskyrimo ypatingos paskirties statiniams (CPK 2, 178 straipsnis).

97Pažymėtina, jog siekiant užtikrinti viešojo intereso apsaugą sprendžiant viešųjų pirkimų ginčus, už jų nagrinėjimą atsakingam subjektui, t. y. teismui yra suteikti plačiausi įgaliojimai veikti. Tokia teismo pareiga – konstitucinė jo priedermė, tiesiogiai kylanti iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio – teismai vykdo teisingumą – bei kitų jos nuostatų, inter alia konstitucinio teisinės valstybės principo.

98Pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė bylos faktines aplinkybes ir įvertino byloje surinktus įrodymus, tame tarpe UAB „Projkelva“ parengto Techninį projektą bei teismo eksperto kvalifikaciją turinčio projektuotojo S. V. rašytinius paaiškinimus, išklausė šalių paaiškinimus, įvertino atsakovės pripažintą aplinkybę dėl klaidingai parengto statinio techninio projekto, todėl apeliacinio skundo argumentai, kad ne teismo kompetencijoje spręsti dėl viešojo pirkimo konkurso teisėtumo, atmestini kaip nepagrįsti.

99Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ex officio išėjo už ieškinio reikalavimų ribų bei pirkimą nutraukė, kadangi techninis projektas, esantis sudėtine pirkimo dokumentų dalimi, buvo parengtas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus ir dėl rangovų kvalifikacijos trūkumo (neypatingų statinių statybos profesinės patirties kvalifikaciniai reikalavimai mažesni nei ypatingų statinių) sąvartyno eksploatacijos metu gali neišvengiamai kilti žala aplinkai ir žmonių sveikatai, t. y. jo nutraukimu yra užkirstas kelias sukelti galimus neigiamus padarinius visuomenei.

100Dėl UAB „Plungės lagūna“ apeliacinio skundo

101Apeliantė UAB „Plungės lagūna“ skundą grindžia argumentais, kad: 1) pirmosios instancijos teismas, pripažinęs, kad statomas objektas yra ypatingas statinys ir pripažinęs, kad vienas iš pagrindinių perkamų darbų yra hidroizoliacijos įrengimas bei nustatęs aplinkybę, jog UAB „Akmeresta“ kvalifikacijos atestate nėra numatyta teisė atlikti hidroizoliacijos darbus, nepagrįstai konstatavo, kad UAB „Akmeresta“ pajėgi šiuos darbus atlikti; 2) teikėjai UAB „Ežerūna“ ir UAB „Elektrovoltas“ neatitiko kvalifikacijos reikalavimų, todėl jų pasiūlymai turėjo būti atmesti dėl kvalifikacijos trūkumo, tačiau perkančioji organizacija jų pasiūlymus vertino ir dėl jų priėmė sprendimą, kurio pirmosios instancijos teismas nepanaikino.

102Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą pripažįsta faktinę aplinkybę, kad jos sprendimai dėl vykdomo pirkimo buvo neteisėti, kadangi vykdydama pirkimą vadovavosi klaidingai parengtu statinio techniniu projektu, kuris numatė, jog vykdomos statybos rūšis yra nauja statyba, statinio paskirtis – veikiančio sąvartyno teritorijoje įrengti kitos paskirties statinį – plokščią horizontalus inžinerinis statinys (aikštele?), kurios plotas 4650,0 m2 > 100 m2, ? 10000 m2; inžineriniai tinklai: (nuotekų? šalinimo tinklai – nuotekų? rinktuvai), susisiekimo komunikacijos: privažiavimo kelias (vietine?s reikšme?s IIv kategorija), o statinio kategorija – nesudėtingas statinys.

103Konstatuotina, jog atsakovei pripažinus faktines aplinkybes, kad: 1) ketinamo statyti statinio kategorija (nesudėtingas statinys) nurodyta netinkamai, 2) vykdydama pirkimą perkančioji organizacija vadovavosi klaidingai parengtu statinio techniniu projektu bei 3) jos priimti sprendimai dėl vykdomo pirkimo buvo neteisėti, dėl šių aplinkybių byloje ginčo nėra (CPK 187 straipsnio 1 dalis, 182 straipsnio 5 punktas).

104Teisėjų kolegijos vertinimu, teismui konstatavus, kad ginčo pirkimas buvo vykdomas pagal netinkamus pirkimo dokumentus bei pažeidžiant statybos teisės aktų reikalavimus ir šiuo pagrindu nutraukus Jėrubaičių sąvartyno 7 sekcijos statybos rangos darbų viešąjį pirkimą bei šalis sugrąžinus į prieš pažeidimą buvusią padėtį (ne į tiekėjų kvalifikacijos vertinimo etapą, o į techninio projekto tinkamą parengimo etapą), ieškovės apeliaciniame skunde nurodyti argumentai dėl tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų neatitikties, dėl jų pasiūlymų atmetimo ir dėl atsakovės 2016-01-18 sprendimo dėl pretenzijos atmetimo panaikinimo teisingam bylos išnagrinėjimui teisiškai nėra reikšmingi, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija dėl šių argumentų atskirai nepasisako.

105Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą ir sprendimą, kurį panaikinti apeliaciniuose skunduose nurodytais teiginiais ir argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

106Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą (nutartį) nėra suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą ar apeliacinės instancijos teismui išsamiai pakartoti pirmosios instancijos teismo argumentus, kuriems jis pritaria. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Helle v. Finland, judgment of 19 December 1997, Reports1997-VIII, p. 2930, par. 59-60, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2009, 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011).

107Dėl bylinėjimosi išlaidų

108Apeliacinius skundus atmetus, bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliantams nepriteistinas (CPK 93, 98 straipsniai).

109Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

110Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. balandžio 29 d. sprendimą nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Plungės lagūna“... 5. Nurodė, kad atsakovė vykdė viešąjį statybos darbų pirkimą. Atsakovė... 6. Atsakovė UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ pateiktu... 7. Nurodė, kad ieškovė neturi teisės remtis faktinėmis aplinkybėmis, kurios... 8. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Mato... 9. Nurodė, kad UAB „Mato ranga“, kuri jungtinės veiklos sutarties pagrindu... 10. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 11. Nurodė, kad kvalifikacijos „keliai“ aiškinimas yra išplėstinis. Keliai... 12. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu ieškinį... 13. Dėl teisės kreiptis į perkančiąją organizaciją... 14. Teismas pažymėjo, kad ieškovė, nei turėdama galimybę kreiptis į... 15. Atsižvelgęs į viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintą reglamentavimą, į... 16. Dėl atsakovės 2016-01-18 sprendimo pripažinimo neteisėtu ir dėl... 17. Teismas vertino, kad pasiūlymą pateikė jungtinės veiklos partneriai UAB... 18. Taip pat vertino, jog jungtinės veiklos sutarties, sudarytos tarp jungtinės... 19. Atsižvelgęs į tai, kad UAB „Mato ranga“ (jungtinė veikla su UAB... 20. Teismas, nustatęs, kad Jėrubaičių sąvartyno 7 sekcijos statybos projekte... 21. Pripažinęs, kad UAB „Mato ranga“ (jungtinės veikla su UAB... 22. Dėl reikalavimų peržengimo... 23. Teismas, įvertinęs Jėrubaičių sąvartyno 7 sekcijos statybos projekto... 24. Kadangi Statybos techniniame reglamente STR 1.01.06:2013 „Ypatingi... 25. Kadangi Jėrubaičių sąvartyno 7 sekcija priskirtina ypatingų statinių... 26. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju atsakovė pažeidė statybas... 27. Kitoje dalyje ieškinio netenkintino.... 28. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 29. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Plungės lagūna“ prašo Klaipėdos... 30. Dėl UAB „Akmeresta“ (jungtinėje veikloje su UAB „Mato ranga“)... 31. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nenuoseklus, nes teismas... 32. Teigia, kad jungtinės veiklos partneris UAB „Akmeresta“ negali atlikti... 33. Dėl teismo sprendimo motyvų, esą apeliantas, kaip patyręs statybos rangos... 34. Nurodo, kad ieškinyje neišėjo už pretenzijos ribų (kaip suponuojama teismo... 35. Pirmosios instancijos teismo motyvas dėl esą netinkamo ar nesavalaikio... 36. Dėl UAB “Ežerūna” (jungtinėje veikloje su UAB “Elektrovoltas”)... 37. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į ieškovo... 38. Apelianto nuomone, jeigu pagal suformuluotas pirkimo sąlygas UAB... 39. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų... 40. Atsiliepimu į apeliacinius skundus atsakovė UAB „Telšių regiono atliekų... 41. Dėl UAB „Plungės lagūna” apeliacinio skundo... 42. Nurodo, kad vykdydama pirkimą vadovavosi klaidingai parengtu statinio... 43. Jungtinės veiklos partneriai UAB „Ežerūna“ ir UAB „Elektrovoltas“... 44. Dėl UAB „Mato ranga“ apeliacinio skundo... 45. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad techninis projektas, kuris yra... 46. Atsiliepimu į trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų,... 47. Dėl skundo grindimo faktinėmis aplinkybėmis, išeinančiomis už šio ginčo... 48. Apeliantas dalį savo skundo argumentų grindžia naujomis faktinėmis... 49. Dėl ginčo sąvartyno 7-osios sekcijos priskirtinumo ypatingų statinių... 50. Ieškovas nesutinka su teiginiais, kad naujai ketinama statyti sąvartyno... 51. Pirma. Jeigu perkančioji organizacija suformulavo tiekėjams reikalavimą... 52. Antra. Sąvartyno 7-oji sekcija didina sąvartyno talpą daugiau kaip 50 000 t.... 53. Trečia. Atsakovė pripažino aplinkybę, kad ginčo Konkursu perkamų rangos... 54. Ketvirta. Sąvartynas bus eksploatuojamas kaip integralus vienetas, byloje... 55. Penkta. Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 717... 56. Ieškovo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas šias aplinkybes tinkamai... 57. Taip pat ieškovė nesutinka su apelianto argumentu, esą teismas neturėjo... 58. Dėl teismo teisės nutraukti pirkimą ex officio... 59. Teismui pagrįstai konstatavus, jog ketinamas statyti objektas Techniniame... 60. Pažymėjo, kad apeliantė klaidingai interpretuoja Lietuvos Aukščiausiojo... 61. Pirkimo nutraukimas, kaip galima bylos baigtis, išplaukianti iš ieškovo... 62. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 63. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 64. Dėl faktinių aplinkybių... 65. Atsakovė UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ Viešųjų... 66. Ieškovė UAB „Plungės lagūna“ pateikė atsakovei „Telšių regiono... 67. Ieškovė pateikė atsakovei 2015-12-16 pretenziją dėl neatsakytų klausimų... 68. Atsakovė pateikė ieškovui 2016-12-16 atsakymus (t. I, b. l. 40, 41).... 69. Ieškovė CVP IS priemonėmis pateikė 2015-12-16 pirkimo pasiūlymą (t. I, b.... 70. Atsakovė CVP IS susirašinėjimo priemonėmis atsiuntė ieškovui 2015-12-23... 71. Ieškovė pateikė atsakovei 2015-12-29 pretenziją dėl sudarytos pirkimo... 72. Atsakovė 2016-01-07 raštu informavo ieškovę, jog priėmė sprendimą iš... 73. Ieškovė pateikė atsakovei 2016-01-15 pretenziją dėl priimtų sprendimų,... 74. Atsakovė 2016-01-18 raštu ieškovės 2016-01-15 pretenziją atmetė kaip... 75. Ieškovė pateikė atsakovei 2016-01-19 pakartotinę pretenziją dėl... 76. Atsakovė 2016-01-22 raštu pakartotinę pretenziją paliko nenagrinėtą (t.... 77. Ieškovė kreipėsi į teismą dėl atsakovės neteisėtai priimtų sprendimų,... 78. Dėl UAB „Mato ranga” apeliacinio skundo... 79. Apeliantė UAB „Mato ranga“ nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 80. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai dėl... 81. Perkančioji organizacija, tiek rengdama konkurso dokumentus, tiek vertindama... 82. VPĮ 32 straipsnio ,,Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas“ 1 dalyje... 83. Konkurso sąlygų III dalies „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 3.1.6... 84. UAB „Projkelva“ parengto Techninio projekto Aiškinamojo rašto 3.5.1.... 85. Pagal Statybos techninio reglamento (STR) 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“... 86. Teismo eksperto kvalifikaciją turintis projektuotojas S. V. 2016-04-12 rašte... 87. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė numatė statyti ne naują sąvartyną, o... 88. Statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas... 89. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (garso įrašo 1:00:05 -... 90. Tokiu būdu vykdant ginčo viešąjį pirkimą susiklostė situacija, kuomet... 91. Kai teismas ex officio peržengia ginčo ribas, savo aktyvaus procesinio... 92. Pirkimo nutraukimas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu buvo... 93. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą spręsta dėl situacijų, kai teismas ex... 94. Atsižvelgiant į tai, kad sąvartyno 7-oji sekcija priskirta netinkamai... 95. Atsakovė UAB „Mato ranga“ apeliaciniame skunde nurodo, jog pirmosios... 96. Atsakovė UAB „Mato ranga“ apeliacinės instancijos teismo neprašo skirti... 97. Pažymėtina, jog siekiant užtikrinti viešojo intereso apsaugą sprendžiant... 98. Pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė bylos faktines aplinkybes ir... 99. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ex... 100. Dėl UAB „Plungės lagūna“ apeliacinio skundo... 101. Apeliantė UAB „Plungės lagūna“ skundą grindžia argumentais, kad: 1)... 102. Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą pripažįsta faktinę aplinkybę,... 103. Konstatuotina, jog atsakovei pripažinus faktines aplinkybes, kad: 1) ketinamo... 104. Teisėjų kolegijos vertinimu, teismui konstatavus, kad ginčo pirkimas buvo... 105. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas... 106. Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą (nutartį) nėra suprantama kaip... 107. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 108. Apeliacinius skundus atmetus, bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliantams... 109. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 110. Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. balandžio 29 d. sprendimą...