Byla e2-666-775/2016
Dėl baudos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė,

2sekretoriaujant Jūratei Verseckienei,

3dalyvaujant ieškovės įgaliotam atstovui V. S.,

4atsakovės įgaliotam atstovui direktoriui R. B. ir advokatui S. D.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei viešajai įstaigai „Lututės“ leidyklai dėl baudos priteisimo.

6Teismas

Nustatė

7Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 3 765,06 Eur netesybas (baudą) ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (t. I, b. l. 4–9).

8Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, jog Aplinkos ministerija ir VšĮ „Lututės" leidykla 2013 m. rugpjūčio 6 d. sudarė jaunųjų miško bičiulių veiklos organizavimo paslaugų pirkimo sutartį Nr. ( - ). Sutarties techninės užduoties 4.2 punktu atsakovė įsipareigojo informuoti visuomenę apie jaunųjų miško bičiulių veiklą nacionalinėje spaudoje, parengiant ir išspausdinant ne mažiau 10 straipsnių (kiekvienas straipsnis ne mažiau kaip 5 000 spaudos ženklų be tarpų apimties, 2-3 vaizdo informacijos), visi paslaugų atlikimo sprendinių projektai turėjo būti suderinti su ieškove, atsakovė turėjo pataisyti sprendinių projektus pagal ieškovės raštu pateiktas pastabas ir pasiūlymus, informacija galėjo būti publikuojama tik gavus ieškovės rašytinį leidimą. Sutartos paslaugos turėjo būti atliktos ne vėliau kaip per 12 mėn. nuo sutarties sudarymo dienos (2013-08-06). Atsakovė 2014-08-06 pateikė ieškovei PVM sąskaitą faktūrą ir darbų perdavimo-priėmimo aktą Nr. 12, o 2014-09-06 laišku (be lydraščio) atsiuntė tik straipsnių kopijas. Ieškovė 2014-09-11 raštu informavo atsakovę, kad jos pateikti straipsniai neatitiko sutarties reikalavimų – straipsniai nebuvo suderinti su Aplinkos ministerija ir buvo skelbti rajoninėje spaudoje ar interneto puslapiuose, tačiau ne nacionalinėje spaudoje. Rašte ieškovė nurodė, kad paslaugos turėjo būti atliktos iki 2014-08-07, todėl Aplinkos ministerija laiko, kad paslaugos, nurodytos sutarties techninės užduoties 4.2 punkte, nėra atliktos arba atliktos netinkamai, sutartis galioja iki galutinio sutartinių įsipareigojimų atlikimo ir šalių tarpusavio atsiskaitymo dienos arba iki sutartis bus nutraukta. Atsakovei grąžinta PVM sąskaita faktūra ir darbų perdavimo priėmimo aktas Nr. 12. Ieškovė raštu prašė atsakovės informuoti apie tolimesnį sutarties vykdymą. Atsakovei vengiant vykdyti/nebevykdant sutartinių įsipareigojimų, taip pat pažeidžiant galutinį sutartyje šalių sulygtą įsipareigojimų įvykdymo terminą daugiau kaip 6 mėnesius ir neteikiant informacijos apie tolimesnį sutarties vykdymą, ieškovė 2015-03-19 raštu informavo atsakovę, kad sutartis yra vienašališkai nutraukiama. Ieškovė kreipėsi į atsakovę su prašymu dėl sutartyje numatytų netesybų – baudos sumokėjimo. Atsakovė 2015-04-09 raštu bei 2015-05-29 raštu pareiškė prieštaravimus bei atsisakė sumokėti sutartyje nustatytą baudą. Dėl to, nepraleidusi ieškinio termino, ieškovė kreipėsi į teismą ir prašo sutartyje numatytą baudą priteisti iš atsakovės.

9Atsakovė teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašė taikyti ieškinio senaties terminą, ieškinį atmesti ir priteisti visas atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovės atstovai teismo posėdžio metu nurodė, jog atsakovė yra tinkamai įvykdžiusi sutartinius įsipareigojimus, sutarties techninėje dalyje nurodytos paslaugos yra tinkamai suteiktos. Ieškovė už atsakovės paslaugas tinkamai neatsiskaitė, be to, nepagrįstai atsisakė jas priimti. Ieškovė nepagrįstai siaurina nacionalinės spaudos sąvoką iki nacionalinio dienraščio ar laikraščio, spauda yra visi periodiniai leidiniai. Atsakovė maksimaliai išviešino JMB organizacijos veiklą, informacija buvo skleidžiama ir elektroninėmis priemonėmis. Tikruosius šalių ketinimus ir sutarties aiškinimą patvirtina anksčiau tarp šalių susiklostę santykiai ir ieškovės pozicija vykdant tapačią sutartį, sudarytą su atsakove. Paslaugos pagal 2011 m. tarp šalių sudarytą tapačią sutartį buvo suteiktos tokiu pačiu būdu, mastu ir sąlygomis, kaip ir ginčo atveju ir ieškovė tai laikė tinkamu sutarties įvykdymu. Ginčo sutarties sąlygas pasiūlė ieškovė, o atsakovė sutartį sudarė tik prisijungdama. Tarp šalių buvo susiklosčiusi praktika, kad sutarties techninės užduoties 4.2 punkte numatyti paslaugų atlikimo sprendinių projektai nebuvo atskirai derinami, nebuvo duodami atskiri rašytiniai leidimai informacijos skleidimui. Per ieškovės nurodytą 12 mėn. laikotarpį ji nė karto nepateikė atsakovei paklausimų, pastabų ar prašymų paaiškinti dėl paslaugų atlikimo, taip pat neteikė prašymų pateikti duomenis ir/ar informaciją apie paslaugų vykdymo eigą. Ieškovė pradėjo reikšti pretenzijas tik gavusi iš atsakovės 2014-08-06 ataskaitą su kitais dokumentais. Atmestinas ir ieškovės argumentas, kad atsakovė praleido paslaugų atlikimo terminą, kadangi atsakovė laiku iki 2014-08-07 atliko visas sutarties techninės užduoties I dalies 4 punkte nustatytas paslaugas. Be to, atsakovė prašo teismo taikyti sutrumpintą 6 mėn. ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl netesybų priteisimo. Atsakovė taip pat nurodo, jog, netgi laikant, kad ieškovė pagrįstai vienašališkai nutraukė sutartį dėl atsakovės kaltės, prašomos priteisti netesybos turėtų būti mažinamos, kadangi sutartyje numatytos netesybos yra neprotingai didelės, bauda net kelis kartus viršija paslaugų atlikimo kainą, dėl dalies paslaugų teikimo tarp šalių netgi nėra ginčo.

10Atsakovė teismui pateikė priešieškinį, kuriuo prašo priteisti iš ieškovės 1 477,06 Eur skolą, 53,76 Eur delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė nurodė, jog ji tinkamai atliko visas tarp šalių sudarytos sutarties techninėje užduotyje nurodytas paslaugas. Ieškovė nepagrįstai dalį paslaugų atsisakė priimti ir atitinkamai už jas neatsiskaitė. Atsakovė vienašališkai pasirašė atliktų darbų aktą, ieškovei kilo pareiga už suteiktas paslaugas atsiskaityti. Ieškovė neatsiskaitė ne tik už 4.2 punkte numatytas paslaugas, bet ir už 4.1 punkte numatytas paslaugas, dėl kurių tinkamo atlikimo ginčo tarp šalių nėra. Pagal sutarties 7.2 punktą, atsakovė taip pat prašo iš ieškovės priteisti 0,02 proc. delspinigius nuo nesumokėtos sumos už paskutinius 6 mėnesius.

11Ieškovė teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į priešieškinį, nurodė, jog su priešieškinio reikalavimais nesutinka, prašė priešieškinį atmesti, kadangi atsakovė sutarties dalies neįvykdė, nepateikė ieškovei paslaugų atlikimo ataskaitos, o tik PVM sąskaitą faktūrą ir darbų perdavimo priėmimo aktą, 2014-09-06 laišku be lydraščio – straipsnių kopijos. Pateikti straipsniai neatitiko sutarties reikalavimų. Be to, atsakovė praleido sutrumpintą 6 mėn. ieškinio senaties terminą reikšti reikalavimą dėl delspinigių priteisimo.

12Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2011 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija skelbė supaprastintą atvirą konkursą dėl jaunųjų miško bičiulių veiklos organizavimo paslaugų pirkimo (t. I, b. l. 72–95). Atsakovei laimėjus šį konkursą, 2011-11-21 ieškovė su atsakove sudarė jaunųjų miško bičiulių veiklos organizavimo paslaugų pirkimo sutartį (t. I, b. l. 154–163), 2012-11-21 atsakovė ieškovei pateikė jaunųjų miško bičiulių veiklos organizavimo ataskaitą (t. I, b. l. 192), darbų perdavimo priėmimo aktą Nr. 17 (t. I, b. l. 193). Į bylą taip pat pateiktos 2014 m. skelbto konkurso sąlygos (t. I, b. l. 97–124) ir 2012 m. skelbto konkurso sąlygos (t. I, b. l. 164–191). Toks konkursas buvo skelbtas ir 2013 m. (t. I, b. l. 126–153), kurio pagrindu 2013 m. rugpjūčio 6 d. ieškovė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija su atsakove VšĮ „Lututės“ leidykla pasirašė Jaunųjų miško bičiulių veiklos organizavimo paslaugų pirkimo sutartį, kuria atsakovė įsipareigojo paslaugas vykdyti, vadovaujantis sutarties techninėje užduotyje nustatytais reikalavimais, terminais ir tvarka, teikti ieškovei derinti visus paslaugų atlikimo sprendinių projektus, juos įgyvendinti tik gavus ieškovės leidimą raštu, atlikus paslaugas, pateikti ieškovei pasirašytą perdavimo priėmimo aktą kartu su paslaugų atlikimą įrodančiomis baigtinėmis laikmenomis (t. I, b. l. 11–14). Sutarties techninėje užduotyje buvo numatytos paslaugos, kurias pagal sutartį atsakovė turėjo suteikti ieškovei (t. I, b. l. 15–20). Sutarties vykdymo laikotarpiu atsakovė teikė ieškovei jaunųjų miško bičiulių veiklos organizavimo ataskaitas (t. II, b. l. 80, 162–163, 173–174), darbų perdavimo priėmimo aktus (t. II, b. l. 81, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110), bei atitinkamai PVM sąskaitas faktūras (t. II, b. l. 82, 84, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109). Ieškovė nurodė, jog atsakovė atliko paslaugų už 84 850 Lt sumą, liko neįvykdytos paslaugos už 5 100 Lt sumą (t. II, b. l. 83). Dėl dalies paslaugų atlikimo atsakovė ieškovei siuntė užklausimus, laukė rašytinio patvirtinimo, jog gali vykdyti dalines užduotis (t. II, b. l. 111–136). 2014-08-06 atsakovė VšĮ „Lututės“ leidykla išrašė ieškovei PVM sąskaitą faktūrą Nr. 3128 dėl 5 100 Lt sumos apmokėjimo (t. I, b. l. 22), pateikė ieškovei jaunųjų miško bičiulių veiklos organizavimo ataskaitą (t. I, b. l. 96). Tą pačią dieną atsakovė pasirašė darbų perdavimo priėmimo aktą Nr. 12 (t. I, b. l. 23). Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2014-08-11 el. laiške atsakovei nurodė, jog prie atsiskaitymo dokumentų nėra pateikta paslaugų atlikimą įrodanti medžiaga (t. I, b. l. 202). 2014-09-11 raštu atsakovę informavo, jog pateikti straipsniai neatitinka sutarties reikalavimų: jie nėra suderinti su Aplinkos ministerija ir yra skelbti rajoninėje spaudoje ar interneto puslapiuose, tačiau ne nacionalinėje spaudoje (t. I, b. l. 21). 2014-11-21 atsakovė pateikė ieškovei užklausimą, kiek straipsnių yra užskaityta ir kiek dar trūksta, atsakovei buvo nurodyta paskelbti dar 7 straipsnius nacionalinėje spaudoje – didžiuosiuose laikraščiuose, žurnaluose (t. II, b. l. 152–153). 2015-03-19 ieškovė atsakovei pateikė raštą dėl sutarties nutraukimo, nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad paslaugos, numatytos 4.2 punkte, nebuvo tinkamai atliktos, sutartis nutraukiama vienašališkai (t. I, b. l. 24, 125), pranešimas atsakovei buvo įteiktas 2015-03-24 (t. II, b. l. 77–78). 2015-04-09 atsakovė raštu prieštaravo sutarties nutraukimui, nurodė, jog regioninė žiniasklaida ir žurnalai savo reikšmės nėra praradę, o į nacionalinius laikraščius galima pakliūti tik su sensacingais įvykiais (t. I, b. l. 25–26). 2015-04-29 raštu ieškovė informavo atsakovę, jog sutartis laikoma nutraukta 2015-04-14, prašoma sumokėti sutartyje numatytą baudą per 30 kalendorinių dienų (t. I, b. l. 27–28). 2015-05-29 atsakovė ieškovei pateikė pretenziją dėl atsiskaitymo pagal sutartį, pareikalavo per 30 kalendorinių dienų apmokėti 1 477,06 Eur sumą už suteiktas paslaugas (t. I, b. l. 29–31), tačiau ieškovė 2015-06-10 raštu atsisakė apmokėti reikalaujamą sumą, kadangi sutartis nebuvo tinkamai įvykdyta (t. I, b. l. 32–34). Atsakovė 2015-06-26 pranešimu dar kartą pareikalavo atsiskaityti už suteiktas paslaugas (t. I, b. l. 35), ieškovė pakartotinai nurodė, jog apmokėti reikalaujamą sumą atsisako (t. I, b. l. 36). VšĮ „Lututės“ leidykla 2015-09-02 dar kartą reiškė ieškovei reikalavimą (t. I, b. l. 37), atitinkamai ieškovė – atsisakymą atsiskaityti (t. I, b. l. 38).

13Atsakovė apie jaunųjų miško bičiulių veiklą publikavo straipsnius „Žurnale apie gamtą“ (t. I, b. l. 39–41, 45–49), žurnale „Žūklė“ (t. I, b. l. 42–44), žurnale „Medžiotojas ir medžioklė“ (t. I, b. l. 50–54), žurnale vaikams apie gamtą „Lututė“ (t. I, b. l. 55–58), internetiniame portale delfi.lt (t. I, b. l. 59–61), laikraštyje „Pajūrio naujienos“ (t. II, b. l. 149), laikraštyje „Verpetuose“ (t. II, b. l. 150–151), žurnale „Mūsų girios“ (t. II, b. l. 175). Į bylą atsakovė taip pat pateikė įrodymus, jog viešino informaciją apie jaunųjų miško bičiulių būrelius (t. II, b. l. 6–27, 36–74).

14Dėl ieškinio senaties taikymo

15Pagal CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktą, ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas; CK 1.127 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad tuo atveju, kai pažeidimas yra tęstinis, t. y. jis vyksta kiekvieną dieną (asmuo neatlieka veiksmų, kuriuos privalo atlikti, ar atlieka veiksmus, kurių neturi teisės atlikti, ar nenutraukia kitokio pažeidimo), ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną.

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad reikalavimams priteisti delspinigius pareikšti nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvieną praleistą dieną (arba kitą sutartyje nustatytą laikotarpį) atskirai, todėl už paskutiniuosius šešis mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo delspinigiai gali būti priteisiami, nors ieškinys pareikštas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo, nes tokiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties terminas nėra pasibaigęs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2014).

17Bylos duomenimis, ieškovė su atsakove 2013 m. rugpjūčio 6 d. sudarė Jaunųjų miško bičiulių veiklos organizavimo paslaugų pirkimo sutartį, kuri galiojo iki 2014-08-06 (b. l. 11-20, 1 t.). Sutarties 7.1 punkte šalys numatė, jog nutraukus sutartį dėl Vykdytojo kaltės šios sutarties 6.3 p nurodytais atvejais, Vykdytojas sumoka užsakovui 10 proc. maksimalios bendros paslaugų pirkimo vertės, nurodytos šios sutarties 2.1.5 ir 3.2 punktuose, baudą. 2015-03-19 ieškovė raštu pranešė atsakovei apie tai, kad sutartis bus nutraukta po 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo įteikimo (b. l. 24, 1 t.). Atsakovė patvirtino, jog pranešimą gavo 2015-03-25 (b. l. 25, 1 t.). Ieškinio termino pradžia laikytina 2015-04-14, o ieškinys teisme gautas 2015-10-12, todėl ieškinio terminas laikytinas nepraleistu.

18Dėl baudos priteisimo

19Ieškovė prašė, remiantis sutarties 7.1 punktu, priteisti iš atsakovės 3765,06 Eur baudą. Atsakovė laiku ir tinkamai neįvykdė sutartinių įsipareigojimų, todėl ieškovė sutartį nutraukė.

20Atsakovė bylos nagrinėjimo metu tvirtino, jog sutartį įvykdė tinkamai, ieškovė sutartį nutraukė nepagrįstai ir privalo pilnai atsiskaityti už sutarties techninės užduoties 4.2 punktą.

21CK 6.256 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai jos patirtus nuostolius, sumokėti netesybas. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje pateikta netesybų apibrėžtis – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.75 straipsnio nuostatas, jeigu skolininkas ginčija savo pareigą mokėti netesybas motyvuodamas tuo, kad prievolę įvykdė, tai jis privalo įrodyti, kad ją įvykdė tinkamai.

22Kasacinio teismo jurisprudencijoje, kuri aktuali ir nagrinėjamu atveju, esant pareikštam reikalavimui priteisti netesybas baudos forma, išaiškinta, kad netesybos yra išvestinė prievolė iš pagrindinės, t. y. ji gali atsirasti tik tada, kai skolininkas neįvykdo arba netinkamai įvykdo pagrindinę prievolę. Teismas, nagrinėdamas bylą pagal ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, turi aiškintis ne tik aplinkybes, susijusias su netesybų (delspinigių) nustatymu, jų dydžiu ir kt., bet pirmiausia turi nustatyti, ar pagrindinė prievolė, kurios įvykdymui užtikrinti nustatytos netesybos, yra galiojanti, ar skolininkas tinkamai įvykdė pagrindinę prievolę, ar nėra ginčo dėl pagrindinės prievolės, ir kitas reikšmingas aplinkybes. Civilinėje byloje dėl delspinigių priteisimo aplinkybės, susijusios su pagrindinės prievolės įvykdymu, įeina į įrodinėjimo dalyko sudėtį (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Vilniaus energija“ v. M. P., bylos Nr. 3K-3-131-687/2016; 2014 m. balandžio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje N. P. ir kt. G. A., R. A., bylos Nr. 3K-3-213/2014; išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį, priimtą civilinėje byloje J. N. v. T. M., V. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007).

23Byloje šalių ginčas kyla dėl 2013 m. rugpjūčio 6 d. sudarė Jaunųjų miško bičiulių veiklos organizavimo paslaugų pirkimo sutarties techninės užduoties 4.2 punkto įvykdymo.

24Visų pirma pažymėtina, jog 2013-08-06 paslaugų pirkimo sutartis buvo sudaryta skelbiant viešąjį konkursą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Kai sutartis sudaryta viešojo pirkimo būdu, jos turinys turi būti nustatinėjamas vertinant ne tik ginčo sandorį, bet ir viešojo pirkimo santykių teisinio reglamentavimo nulemtus sutarties sudarymo procedūros ypatumus. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad sprendžiant dėl sutarties, sudarytos pagal VPĮ, sąlygų aiškinimo, svarbu analizuoti ir vertinti atitinkamo viešojo pirkimo sąlygas, kuriose gali būti įtvirtintos esminės būsimos sutarties nuostatos ar net šios sutarties projektas. Civilinio kodekso 6.193 straipsnyje įtvirtinta, kad, aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti siekiama nustatyti tikruosius jos šalių ketinimus, tai teismas daro atsižvelgdamas į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutartis – tai suderintos šalių valios išraiška, todėl aiškinant sutartį turi būti nagrinėjami bendri sutarties šalių ketinimai, siekiama nustatyti suderintą šalių valią. Jeigu šio tikslo taikant sutarčių aiškinimo taisykles pasiekti negalima, įskaitant atvejus, kai perkančiosios organizacijos ketinimai iš viešojo pirkimo sąlygų aiškiai neišplaukia, tai ginčijamas sutarties turinys turi būti nustatomas pagal tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys (Civilinio kodekso 6.193 straipsnio 1 dalis) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „1-asis vertimų biuras“ v. Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, bylos Nr. 3K-3-705/2013).

25Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog 2013-08-06 paslaugų pirkimo sutartis buvo sudaryta, paskelbus supaprastintą atvirą konkursą. Tiekėjui buvo pateiktos šio konkurso sąlygos ir techninė užduotis (b. l. 126–145, 146–153, 1 t.). Būtent jau šiuose dokumentuose buvo nurodyti pagrindiniai reikalavimai sutarties vykdymui, taip pat numatytas ir techninės užduoties 4 punktas „JMB būrelių, klubų, mokyklinių girininkijų, tuntų veiklos viešinimas ir tarpusavio bendravimo platinimas“, kuriame vykdytojas įsipareigojo informuoti visuomenę apie jaunųjų miško bičiulių veiklą nacionalinėje spaudoje, išspausdinant ne mažiau 10 straipsnių (kiekvienas straipsnis ne mažiau kaip 5000 spaudos ženklų be tarpų apimties, 2–3 vaizdo informacijos). Visi sprendinių projektai – straipsnių temos, turinys, autorių kandidatūros ir kt. klausimai turi būti suderinti su užsakovu. Informacija publikuojama tik gavus užsakovo rašytinį leidimą (b. l. 144, 1 t.). Kaip paaiškino ieškovės atstovas toks punktas į sutarties techninę užduotį buvo įtrauktas, nes sutartis buvo sudaroma siekiant esminių viešinimo tikslų, ieškovės interesas buvo vykdyti maksimalią informacijos sklaidą nacionaliniu lygmeniu.

26Šios konkurso sąlygos atsakovei VšĮ „Lututė“ tiko, ji sutiko dalyvauti konkurse ir 2013-08-06 su atsakove buvo sudaryta Jaunųjų miško bičiulių veiklos organizavimo paslaugų pirkimo sutartis. Pažymėtina, jog konkurso sąlygų 14.4 punkte buvo numatyta, jog pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tam tikrus atvejus (b. l. 137, 1 t.), tačiau atsakovė į ieškovę dėl sutarties sąlygų pakeitimo jos galiojimo metu ir nesikreipė. Taigi, teismo nuomone, šiuo atveju taikyti sutarčių, sudarytų prisijungimo būdu, normų aiškinimą sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai, nėra pagrindo.

272013-08-06 sutarties galiojimo terminas buvo 12 mėnesių nuo sudarymo dienos, t. y. iki 2014-08-06. 2014-08-06 atsakovė pateikė ieškovei PVM sąskaitą faktūrą ir darbų perdavimo-priėmimo aktą Nr. 12 (b. l. 22–23, 1 t.), nors remiantis techninės užduoties III skyriaus nuostatomis, turėjo būti pateikta paslaugų atlikimo ataskaita ir paslaugų įvykdymą pagrindžianti informacija/dokumentai/vaizdinė informacija (b. l. 19, 1 t.). Kaip nurodė ieškovės atstovas, 2014-09-06 atsakovė laišku atsiuntė straipsnių kopijas. Kadangi pateikti straipsniai neatitiko sutarties reikalavimų, nes nebuvo suderinti su Aplinkos ministerija ir skelbti rajoninėje spaudoje ar interneto puslapiuose, o ne nacionalinėje spaudoje (nacionaliniuose dienraščiuose), ieškovė 2014-09-11 raštu pranešė, kad paslaugos, nurodytos sutarties techninės užduoties 4.2 punkte, nėra atliktos arba atliktos netinkamai, jog sutartis galioja iki galutinio sutartinių įsipareigojimų atlikimo ir šalių tarpusavio atsiskaitymo dienos arba iki sutartis bus nutraukta (sutarties 6.1 punktas). Vykdytojui grąžinta PVM sąskaita faktūra ir darbų perdavimo-priėmimo aktas Nr. 12. Užsakovas raštu prašė vykdytojo informuoti apie tolimesnį sutarties vykdymą (b. l. 21, 1 t.).

28Teismas konstatuoja, jog atsakovė sutarties techninės užduoties 4.2 punkto neįvykdė. Ji nepateikė byloje įrodymų, kad būtų išspausdinus nacionalinėje spaudoje 10 straipsnių (kiekvienas straipsnis ne mažiau kaip 5000 spaudos ženklų be tarpų apimties, 2-3 vaizdo informacijos) apie jaunųjų miško bičiulių veiklą. Tai, kad atsakovė neįvykdė šio punkto, patvirtina ir jos 2015-04-09 raštas Nr. 0409-1, kuriame atsakovės direktorė pripažino, jog į nacionalinę spaudą patekti yra labai sunku (b. l. 25–26, 1 t.). Taip pat šį faktą patvirtina ir 2014-11-21 el. laiškas, kuriame atsakovė klausia kiek straipsnių pagal šį punktą jau užskaityta ir kiek dar trūksta (b. l. 152, 2 t.).

29Atsakovės atstovai bylos nagrinėjimo metu teigė, jog jie tinkamai įvykdė techninės užduoties 4.2 punktą, nes informaciją skleidė ne tik popierine, bet ir elektronine forma internete. Teismas atmeta šį argumentą, nes paslaugų pirkimo sutarties techninės užduoties 4.2 punktas yra suformuluotas labai aiškiai – nacionalinėje spaudoje paskelbti 10 straipsnių (kiekvienas straipsnis ne mažiau kaip 5000 spaudos ženklų be tarpų apimties, 2-3 vaizdo informacijos). Spauda – tai pramoninis leidinių spausdinimas, jo būdas, poligrafija, t.y. tai, kas išspausdinta, todėl šiuo atveju prilyginti spaudą ir elektroninėmis priemonėmis platinamą informaciją nėra jokio pagrindo. Kitoks šio punkto aiškinimas jau reikštų jo keitimą, tačiau konkurso sąlygos draudė keisti sutartį jos galiojimo metu. Be to, pažymėtina ir tai, jog pati atsakovė iki sutarties termino pabaigos nesikreipė į ieškovę su pasiūlymu keisti šį punktą ar išsiaiškinti ir suderinti kitokias sklaidos galimybes. Pagal sutarties 3.5 punktą, paslaugos, atliktos vykdytojo iniciatyva, nesuderintos su užsakovu, nelaikomos sutarties objektu, nebus apmokamos ir tai nebus laikoma sutarties pažeidimu. Atsakovė pagal sutarties 2.2.3 punktą visus paslaugų atlikimo sprendinių projektus turėjo suderinti su užsakovu – straipsnių temas, turinį, autorių kandidatūras ir kitus su paslaugos atlikimu susijusius klausimus, tačiau to nedarė. Atsakovė savaip aiškindama 4.2 techninės užduoties punktą, veikė savo rizika, todėl turi prisiimti atsakomybę dėl kilusių pasekmių.

30Teismas atmeta atsakovės argumentą, kad jokie atskiri derinimai nebuvo atliekami, vykdant ir kitus sutarties techninės užduoties punktus. Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog el. susirašinėjimo būdu buvo derinami techninės užduoties I dalies vykdymo klausimai (b. l. 116,2t., 125–126, 2t.), II dalies vykdymo klausimai (b. l. 112–114, 123, 116, 130, 2t.), III dalies vykdymo klausimai (b. l. 127–128, 2 t.), net ir IV dalies vykdymo klausimai (b. l. 118–121, 133–135, 2t.), todėl aukščiau minėtas atsakovės argumentas atmestinas kaip neįrodytas.

31Susipažinus su atsakovės į bylą pateiktais straipsniais, darytina išvada, jog dalis jų paskelbta internete (b. l. 59–61, 1 t., 6–7, 8–10, 11, 12, 13, 14–19, 23, 26, 27, 61, 2 t.), todėl nelaikytina tinkamu sutarties techninės užduoties 4.2 punkto įvykdymu.

32Kaip paaiškino raštu ieškovės atstovas, teismui pateiktas straipsnis „Konkurso „Tiriamieji darbai miške“ nugalėtojai“ leidinyje „Mūsų girios“ (2014, Nr.6) (b. l. 54, 1 t.) buvo išspausdintas vykdant tos pačios sutarties techninės užduoties I d. 2.2 punktą reikalavimus ir už šią paslaugą ministerija su atsakove yra atsiskaičiusi. Taip pat straipsnis „Jaunųjų miško bičiulių atostogos „Žalioji mūsų vasara“ leidinyje „Lututė“ (2014, Nr. 7) (b. l. 56–58, 1 t.) buvo išspausdinti vykdant sutarties techninės užduoties I d. 3 punktą ir už tai su atsakove taip pat jau yra atsiskaityta. Atsakovė šių faktų jokiais įrodymais nepaneigė.

33Straipsnių išspausdintų laikraščiuose Anykšta“, „Pajūrio naujienos“ ir „Švyturys“ (b. l. 70–71, 149–151, 2 t.), ieškovė taip pat nelaikė tinkamu sutarties įvykdymu, nes jie išspausdinti regioninėje spaudoje.

34Atsakovė dar teismui pateikė straipsnius: „Lenk medį, kol jaunas“ išspausdintą „Žurnale apie gamtą“ (2014 Nr. 2) ir žurnale „Žūklė“ (2014, Nr. 9) (b. l. 39–40, 1 t., 42–44, 1t.); „Jaunųjų miško bičiulių sambūris: reikalingi gamtai“ išspausdintą „Žurnale apie gamtą“ (2014 Nr. 3) ir žurnale „Medžiotojas ir medžioklė“ (2014, Nr. 4) (b. l. 46–49, 51–53, 1 t.). Ieškovės atstovė el. susirašinėjimo metu 2014-09-09, t.y. jau pasibaigus sutarties terminui, nurodė atsakovei, jog gali užskaityti tris straipsnius, bet trūksta dar septynių (b. l. 152, 2 t.).

35Pažymėtina, jog ieškovė sutartį nutraukė ne tuoj pat, o suteikė atsakovei laiko įvykdyti minėtą sutarties punktą, tačiau atsakovė per 8 mėn. nuo sutarties pasibaigimo nebendradarbiavo ir savo įsipareigojimų galutinai neįvykdė.

36Atsakovės atstovas teigė, jog tarp šalių buvo susiklosčiusi praktika dėl sutarties vykdymo, nes šalys 2011 metais buvo sudarę tapačią sutartį ir ieškovė techninės užduoties 4 punkto tokį patį vykdymą laikė tinkamu sutarties įvykdymu. Teismas atmeta šį argumentą, kaip nepagrįstą, nes vienas kartas praktikos neformuoja. Be to, 2011-11-21 sudarytos sutarties 2.2.3 punktas skyrėsi nuo 2013-08-06 sudarytos sutarties to paties punkto, nes vėlesnėje sutartyje vis tik buvo įtraukta nauja sąlyga – vykdytojas turėjo visus paslaugų atlikimo sprendinius teikti derinti užsakovui, pataisyti pagal užsakovo pateiktas pastabas ir pasiūlymus ir juos įgyvendinti, tik gavus užsakovo leidimą (b. l. 11, 154, 1 t.).

37Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog atsakovė neįvykdė tinkamai Jaunųjų miško bičiulių veiklos organizavimo paslaugų pirkimo sutarties, todėl ji teisėtai ir pagrįstai buvo nutraukta dėl atsakovės kaltės, remiantis sutarties 6.3 punktu, t. y. vykdytojui laiku neatlikus paslaugų ir neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų (b. l. 24, 1 t.). Teismas taip pat pažymi, jog atsakovė sutarties nutraukimo teismine tvarka neginčijo.

38Kadangi atsakovė neįvykdė tinkamai sutartinių prievolių, jai, vadovaujantis CK 6.256 str. ir sutarties 7.1 punktu, kyla pareiga sumokėti ieškovei baudą, tačiau įstatyme nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės (CK 6.73 str. 2 d.) arba neprotingai didelės (CK 6.258 str. 3 d.), teismas gali netesybas mažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešasis interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Nors šalys netesybų dydį nustatė tarpusavio susitarimu, tačiau netesybos neturi būti pernelyg didelės, todėl nustatant, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, bei sprendžiant, iki kokio dydžio jas mažinti, turi būti vertinamos konkrečios individualios bylos aplinkybės (šalių sutartinių santykių pobūdis, prievolės vertė, prievolės pažeidimo aplinkybės ir kt.), taip pat vadovaujamasi teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekiama nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

39Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovė savo prievolės tinkamai neįvykdė ir sutartis buvo nutraukta dėl jos kaltės, tačiau 10 proc. maksimalios bendros paslaugų pirkimo vertės bauda, kuri sudaro 3 765,06 Eur, yra per didelė ir neatitinka protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principų. Atsakovė didžiąją dalį sutarties įvykdė tinkamai ir jai už tai buvo sumokėta. Visos sutarties kaina buvo 130 000 Lt, įskaitant PVM (b. l. 20, 1 t.). Kaip nurodė ieškovės atstovas, atsakovei liko nesumokėta tik 5 100 Lt už sutarties techninės užduoties 4 punkto neįvykdymą, t. y. sutartis laikytina įvykdyta 96 proc. Taip pat pažymėtina ir tai, jog dėl techninės užduoties 4.1 punkto vykdymo ieškovė pretenzijų atsakovei taip pat neturėjo, el. susirašinėjimo metu 2014-09-09 nurodė, jog 4.2 punkto vykdymui galėtų užskaityti 3 straipsnius. Atsakovė nors ir netinkamai, tačiau vis tik stengėsi skleisti ir platinti informaciją apie jaunųjų miško bičiulių veiklą internetiniuose puslapiuose bei regioninėje spaudoje, o ieškovė nepagrindė, jog jos nuostoliai, nutraukus sutartį sudaro 3765,06 Eur sumą. Taigi, atsižvelgus į visas šias aplinkybes, ieškovės prašoma priteisti bauda mažintina iki 500 Eur.

40Ieškovė taip pat prašo iš atsakovės priteisti 5 proc. dydžio metines palūkanas, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovei neįvykdžius prievolės, tenkinamas ieškovės reikalavimas priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2015-10-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

41Dėl priešieškinio

42Atsakovė prašo priteisti iš ieškovės likusią nesumokėtą už sutarties vykdymą skolą – 1477 Eur ir 53,76 Eur delspinigių.

43Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymų galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Patenkinus ieškinį ir konstatavus, jog ieškovė teisėtai ir pagrįstai nutraukė Jaunųjų miško bičiulių veiklos organizavimo paslaugų pirkimo sutartį dėl atsakovės kaltės, remiantis sutarties 6.3 punktu, t. y. vykdytojui laiku neatlikus paslaugų ir neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų, nėra teisinio pagrindo priteisti atsakovei skolą, nes paslaugos ji toje sutarties dalyje nesuteikė (CK 6.221 str. 1 d.), todėl priešieškinis atmestinas.

44Atsakovė taip pat nurodė, jog ieškovė dėl sutarties techninės užduoties 4.1 punkto įvykdymo pretenzijų atsakovei neturėjo, todėl už jį ieškovė turi atsiskaityti. Teismas atmeta šį argumentą, kaip nepagrįstą, nes sudarant sutartį šalys sutarties priede Nr. VI numatė, jog ieškovė 5100 Lt sumokės už „JMB būrelių, klubų, mokyklinių girininkijų, tuntų veiklos viešinimą ir tarpusavio bendravimo platinimą“, t.y. už sutarties techninės užduoties viso 4 punkto įvykdymą (b. l. 20, 1 t.). 5100 Lt kaina nebuvo išskaidyta, todėl neįmanoma atriboti dalies sumos už atskirų papunkčių įvykdymą.

45Bylinėjimosi išlaidos

46Teismui nusprendus ieškinį tenkinti iš dalies (~13 proc.), o priešieškinį atmesti, atitinkamai paskirstytinos ir bylinėjimosi išlaidos. Ieškovei iš atsakovės priteistinos 7,31 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias ieškovės atstovas turėjo atvykdamas į teismo posėdžius. Kadangi priešieškinis teismo buvo atmestas, atitinkamai netenkintinas ir atsakovės reikalavimas priteisti 400 Eur išlaidas už priešieškinio parengimą. Iš ieškovės atsakovei proporcingai atmestai ieškinio reikalavimų daliai priteistinos likusios atsakovės turėtos bylinėjimosi išlaidos – 1 409,40 Eur ((2 020 Eur – 400 Eur) x 87 proc. = 1 409,40 Eur) (t. II, b. l. 34, 184), kadangi jos neviršija 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 kartu su Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) nurodytų maksimalių sumų (CPK 93 str. 2 d.).

47Valstybei iš atsakovės priteistinas 11 Eur žyminis mokestis (CPK 96 str. 1 d.).

48Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 – 267 straipsniais, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

49Ieškinį tenkinti dalinai, priešieškinį atmesti.

50Priteisti ieškovei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, juridinio asmens kodas 188602370, buveinė A. Jakšto g. 4/9, LT-01105, Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB DnB NORD banko Vilniaus skyrius, iš atsakovės viešosios įstaigos „Lututės“ leidykla, juridinio asmens kodas 135754228, buveinė V. Krėvės pr. 66-95, Kaunas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB SEB Vilniaus bankas, 500 Eur (penkių šimtų eurų) baudą, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (500 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-10-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7,31 Eur (septynių eurų 31 ct) bylinėjimosi išlaidas.

51Priteisti atsakovei viešajai įstaigai „Lututės“ leidykla, juridinio asmens kodas 135754228, iš ieškovės Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, juridinio asmens kodas 188602370, 1409,40 Eur ( vieną tūkstantį keturis šimtus devynis eurus 40 ct) bylinėjimosi išlaidų.

52Priteisti valstybei iš atsakovės viešosios įstaigos „Lututės“ leidykla, juridinio asmens kodas 135754228, 11 Eur (vienuolika eurų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, a. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank”, b. k. 73000, įmokos kodas 5660.

53Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

54Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė,... 2. sekretoriaujant Jūratei Verseckienei,... 3. dalyvaujant ieškovės įgaliotam atstovui V. S.,... 4. atsakovės įgaliotam atstovui direktoriui R. B. ir advokatui S. D.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 8. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, jog Aplinkos ministerija... 9. Atsakovė teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašė... 10. Atsakovė teismui pateikė priešieškinį, kuriuo prašo priteisti iš... 11. Ieškovė teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į priešieškinį,... 12. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2011 m. Lietuvos Respublikos aplinkos... 13. Atsakovė apie jaunųjų miško bičiulių veiklą publikavo straipsnius... 14. Dėl ieškinio senaties taikymo... 15. Pagal CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktą, ieškiniams dėl netesybų... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad reikalavimams... 17. Bylos duomenimis, ieškovė su atsakove 2013 m. rugpjūčio 6 d. sudarė... 18. Dėl baudos priteisimo... 19. Ieškovė prašė, remiantis sutarties 7.1 punktu, priteisti iš atsakovės... 20. Atsakovė bylos nagrinėjimo metu tvirtino, jog sutartį įvykdė tinkamai,... 21. CK 6.256 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai... 22. Kasacinio teismo jurisprudencijoje, kuri aktuali ir nagrinėjamu atveju, esant... 23. Byloje šalių ginčas kyla dėl 2013 m. rugpjūčio 6 d. sudarė Jaunųjų... 24. Visų pirma pažymėtina, jog 2013-08-06 paslaugų pirkimo sutartis buvo... 25. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog 2013-08-06 paslaugų... 26. Šios konkurso sąlygos atsakovei VšĮ „Lututė“ tiko, ji sutiko dalyvauti... 27. 2013-08-06 sutarties galiojimo terminas buvo 12 mėnesių nuo sudarymo dienos,... 28. Teismas konstatuoja, jog atsakovė sutarties techninės užduoties 4.2 punkto... 29. Atsakovės atstovai bylos nagrinėjimo metu teigė, jog jie tinkamai įvykdė... 30. Teismas atmeta atsakovės argumentą, kad jokie atskiri derinimai nebuvo... 31. Susipažinus su atsakovės į bylą pateiktais straipsniais, darytina išvada,... 32. Kaip paaiškino raštu ieškovės atstovas, teismui pateiktas straipsnis... 33. Straipsnių išspausdintų laikraščiuose Anykšta“, „Pajūrio... 34. Atsakovė dar teismui pateikė straipsnius: „Lenk medį, kol jaunas“... 35. Pažymėtina, jog ieškovė sutartį nutraukė ne tuoj pat, o suteikė... 36. Atsakovės atstovas teigė, jog tarp šalių buvo susiklosčiusi praktika dėl... 37. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog atsakovė neįvykdė... 38. Kadangi atsakovė neįvykdė tinkamai sutartinių prievolių, jai,... 39. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovė savo prievolės tinkamai... 40. Ieškovė taip pat prašo iš atsakovės priteisti 5 proc. dydžio metines... 41. Dėl priešieškinio... 42. Atsakovė prašo priteisti iš ieškovės likusią nesumokėtą už sutarties... 43. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymų galią... 44. Atsakovė taip pat nurodė, jog ieškovė dėl sutarties techninės užduoties... 45. Bylinėjimosi išlaidos... 46. Teismui nusprendus ieškinį tenkinti iš dalies (~13 proc.), o priešieškinį... 47. Valstybei iš atsakovės priteistinas 11 Eur žyminis mokestis (CPK 96 str. 1... 48. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 49. Ieškinį tenkinti dalinai, priešieškinį atmesti.... 50. Priteisti ieškovei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, juridinio... 51. Priteisti atsakovei viešajai įstaigai „Lututės“ leidykla, juridinio... 52. Priteisti valstybei iš atsakovės viešosios įstaigos „Lututės“... 53. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 54. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...