Byla 2-84-874/2013
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos vaikui nustatymo, globėjo paskyrimo, išlaikymo priteisimo bei turto administratoriaus paskyrimo, iškeltą pagal ieškovo Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams D. S., A. K., trečiajam asmeniui Ventos socialinės globos namams

1Joniškio rajono apylinkės teismo teisėja Vijoleta Kurtkienė, sekretoriaujant Romutei Braslauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovei Genovaitei Eidukienei, atsakovei D. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos vaikui nustatymo, globėjo paskyrimo, išlaikymo priteisimo bei turto administratoriaus paskyrimo, iškeltą pagal ieškovo Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams D. S., A. K., trečiajam asmeniui Ventos socialinės globos namams,

Nustatė

2ieškovo atstovė ieškinį palaikė visiškai, prašydama neterminuotai apriboti atsakovės D. S., a. k. ( - ) gim. ( - ), motinos valdžią į A. K., a. k. ( - ) gim. ( - ); neterminuotai apriboti atsakovo A. K., a. k. ( - ) gim. ( - ), tėvo valdžią į A. K., a. k. ( - ) gim. ( - ); priteisti išlaikymą iš D. S. vaikui A. K., a. k. ( - ) gim. ( - ), po 150 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko A. K. pilnametystės; nustatyti A. K. nuolatinę globą, vaiko A. K. globėju paskirti Ventos socialinius globos namus, nustatyti vaiko A. K. gyvenamąją vietą su globėjais, paskirti Ventos socialinės globos namus vaiko A. K. turto administratoriumi. Paaiškino, kad vaiko A. K. tėvai yra abu atsakovai. Atsakovų šeima dėl socialinių įgūdžių stokos ir nesugebėjimo rūpintis vaikais, girtavimo nuo 2008-05-28 yra įrašyta į Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Atsakovai buvo kviečiami pokalbiams, tačiau jie rezultatų nedavė. Atsakovė D. S. yra ne kartą bausta administracine tvarka už vaiko nepriežiūrą. A. K. yra nustatyti dideli specialieji ugdymosi poreikiai, nustatytas vidutinis neįgalumo lygis. Atsakovai parašė prašymus, kad jų dukrai A. K. būtų suteikta globa ir ugdymas, atitinkantis didžiuosius specialiuosius poreikius. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-11-21 įsakymu likusiai be tėvų globos A. K. nustatyta laikinoji globa ir globėju paskirti Ventos socialiniai globos namai, kuriuose mergaitė gyvena ir dabar. Atsakovai nelanko savo dukters globos namuose, ja nesidomi, nesirūpina, yra visiškai nusišalinę nuo dukros auklėjimo ir nėra jokių duomenų, kad ši padėtis galėtų pasikeisti.

3Atsakovė D. S. nepateikė atsiliepimo į ieškinį, teismo posėdžio metu visiškai pripažino ieškinį, sutiko su visais ieškovo reikalavimais, pateikė raštą, kad pripažįsta ieškinį (63 b. l.). Paaiškino, kad su neįgalia dukra A. K. jai sunku gyventi, nes mergaitei reikia labai daug priežiūros, dažnai vežti pas gydytojus. Nurodė, kad be A. turi dar du vaikus, kurių pati taip pat neaugina. Sūnus gyvena Šiaulių kūdikių namuose, o dukra – Žagarės lopšelyje-darželyje „Vyšniukas“. Dukros A. K. nelankė, nes Ventos globos namai yra toli, o ji neturi lėšų ten nuvažiuoti. Yra skambinusi internete rastu telefono numeriu į globos namus, tačiau niekas neatsiliepė.

4Atsakovas A. K. nepateikė atsiliepimo į ieškinį, į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą jam pranešta pasirašytinai parengiamojo posėdžio metu (58 b. l.), procesiniai dokumentai jam įteikti (43 b. l.), todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant. Parengiamojo posėdžio metu atsakovas pareiškė, kad su ieškinio reikalavimais sutinka, tik norėtų turėti galimybę lankyti dukrą ir kartais ją pasiimti. Dukros A. K. nėra matęs apie metus laiko, gyvena su kita moterimi, turi mažą vaiką, todėl nesusimąstė apie A. (56 b. l.).

5Tretysis asmuo Ventos socialiniai globos namai atsiliepime į ieškinį sutiko su visais ieškinio reikalavimais (44 b. l.), į teismo posėdį trečiojo asmens atstovas neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą trečiajam asmeniui pranešta tinkamai (59 b. l.), gautas trečiojo asmens prašymas nagrinėti bylą nedalyvaujant jų atstovui (61 b. l.), todėl byla nagrinėjama nedalyvaujant trečiojo asmens atstovui.

6Ieškinys tenkinamas visiškai.

7Ieškovo atstovės ir atsakovės D. S. paaiškinimais, byloje pateiktais rašytiniais duomenimis (b. l. 6-7, 9-29, 35-38), nustatyta, kad atsakovų šeima dėl socialinių įgūdžių stokos ir negebėjimo rūpintis vaiku, girtavimo nuo 2008-05-28 įrašyta į Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Atsakovai nėra sudarę santuokos, tačiau turi nepilnametę dukrą A. K., gimusią ( - ), kuriai tėvystę pripažino A. K.. A. K. yra neįgali, jai nustatytas vidutinis neįgalumo lygis. Atsakovė D. S. Joniškio rajono apylinkės teismo 2008-08-19 ir 2011-11-30 nutarimais yra bausta administracine tvarka už motinos valdžios nepanaudojimą vaiko interesais. Joniškio rajono apylinkės teismo 2011-08-01 nutartimi patvirtinta taikos sutartis, pagal kurią atsakovas A. K. įsipareigojo dukrai A. K. teikti išlaikymą periodinėmis išmokomis, kurių dydis po 150 Lt per mėnesį iki vaikas sulauks pilnametystės. Iš Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybos šeimos aplankymo akto, Kriukų seniūnijos raštų, Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro raštų nustatyta, kad A. K. motina D. S. ir tėvas A. K. nesugeba tinkamai pasirūpinti savo vaiku. Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2011-11-15 sprendimu Nr. (22.6)-SV-10 A. K. paimta iš motinos D. S. ir pristatyta į VšĮ Joniškio ligoninės vaikų ligų skyrių laikinam apgyvendinimui. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-11-21 įsakymu Nr. A-1094 „Dėl laikinosios globos A. K. nustatymo“ likusiai be tėvų globos A. K. nustatyta laikinoji globa, A. K. globėju paskirti Ventos socialinės globos namai. Nustatyta, kad atsakovai nelanko dukros A. K., nesidomi jos sveikata ir auklėjimu, yra visiškai nusišalinę nuo pareigų prižiūrėti, auklėti ir išlaikyti savo vaiką. Pagal byloje pateiktus duomenis A. K. sveikatos būklė nėra gera: mergaitei diagnozuotas specifinis mišrus raidos sutrikimas, žvairumas, mišrus astigmatizmas, įtariama optinio nervo dalinė atrofija, prikurtimas, kalbos neišsivystymas, psichinio vystymosi atsilikimas. A. K. reikalinga nuolatinė speciali priežiūra, gydymas. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovė D. S. pati neaugina, nesirūpina ir kitais dviem savo vaikais M. V., gim. ( - ), kuris apgyvendintas Šiaulių miesto savivaldybės sutrukusio vystymosi kūdikiu namuose, ir K. V., gim. ( - ), kuri apgyvendinta Joniškio rajono Žagarės vaikų lopšelyje-darželyje „Vyšniukas“.

8Teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, patvirtinančias, kad abu atsakovai piktnaudžiauja tėvų valdžia ir nevykdo savo pareigų, o taikytos priemonės teigiamų rezultatų atsakovų elgesio pakeitimui nedavė, mano, kad tikslinga neterminuotai apriboti tėvų valdžią tiek D. S., tiek A. K., nes nėra duomenų, kad situacija gali iš esmės pasikeisti. Nustatyta, kad atsakovai nebesirūpina savo vaiku A. K., kuri nuo 2011 m. lapkričio 23 d. buvo apgyvendinta Ventos socialinės globos namuose. Nė vienas iš atsakovų dukros nelanko, nesidomi jos sveikata, buities ir auklėjimo sąlygomis globos namuose.

9Vaikas turi teisę sveikai vystytis, gyventi kartu su tėvais, būti auklėjamas ir aprūpinamas savo tėvų šeimoje (Lietuvos Respublikos CK 3.616 str. 1 d., 3 d.). Vaikas turi teisę turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi ir didžiausia atsakomybė už tokių sąlygų sudarymą tenka tėvams (Jungtinių tautų Vaiko teisių konvencijos 27 str. 1 d., 2 d.). Kai tėvai vengia atlikti savo pareigas auklėti vaiką, piktnaudžiauja tėvų valdžia arba nesirūpina vaiku, jiems gali būti apribota tėvų (tėvo ar motinos) valdžia (CK 3.180 str. 1 d., Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 19 str. 1 d.). Byloje nustatyta, kad atsakovai vengia atlikti pareigą tinkamai auklėti, prižiūrėti ir išlaikyti savo nepilnametę dukrą A. K.. Atsakovų vengimas atlikti tėvų pareigas vaikui yra akivaizdus, jis tęsiasi daugiau kaip metai laiko, tėvai visiškai dukra nesirūpina ir nėra duomenų, kad ši padėtis gali pasikeisti, todėl teismas daro išvadą, kad abiems atsakovams tikslinga taikyti neterminuotą tėvų valdžios apribojimą (Lietuvos Respublikos CK 3.180 str. 1 d., 2 d.).

10Toks sprendimas atitinka vaiko teisėtus interesus, nes A. K. šiuo metu gyvena Ventos socialinės globos namuose, kuriuose vaiku tinkamai rūpinamasi, vykdoma derama jo priežiūra.

11Apribojus tėvų valdžią, atsakovei D. S. išlieka pareiga išlaikyti savo vaiką (Lietuvos Respublikos CK 3.192 str., CK 3.195 str.). Išlaikymo dydis turi būti pakankamas būtiniems vaiko poreikiams tenkinti ir atitikti atsakovės gaunamas pajamas. Pagal įstatymų nuostatas, motinos ir tėvo pareiga rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaiko padėtį iki jam sulaukiant pilnametystės. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 3.192 str., išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečio vaiko poreikiams bei jo tėvų turtinei padėčiai, ir jis turi užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Ieškovas pateikė reikalavimus priteisti iš atsakovės D. S. išlaikymą vaikui A. K. periodinėmis išmokomis – po 150 Lt į mėnesį. Teismas mano, kad toks išlaikymo dydis atitiktų vaiko poreikius bei atsakovės turtinę padėtį. Atsakovė yra darbinga, mokosi Šiaulių suaugusiųjų mokykloje, gauna 520 Lt našlaičio pašalpą. Dėl šių aplinkybių teismo nuomone, iš atsakovės priteistinas ieškovo prašomas išlaikymas vaikui (CK 3.198 str.; 3.200 str.).

12Nepilnamečiam vaikui, likusiam be tėvų globos, turi būti nustatoma nuolatinė globa (Lietuvos Respublikos CK 3.183 str. 4 d., 3.248 str., 3.251 str. 1 d., 3.252 str. 1 d. 2 p., 3.256 str.). Ieškovo reikalavimas dėl nuolatinės globos nustatymo ir globėjo paskyrimo atsakovų dukrai A. K., vaiko globos vietos nustatymo pas globėją yra teisėtas bei pagrįstas, todėl tenkinamas (Lietuvos Respublikos CK 3.261 str., 3.263, 3.265 str.). Atitinkamai vaiko A. K. globos vietą tikslinga nustatyti globos institucijoje – Ventos socialinės globos namuose.

13Vaiko globa apima ir jo turto globą, tačiau prireikus turtui valdyti ir tvarkyti gali būti paskirtas turto administratorius. A. K. turto administratoriumi tikslinga skirti Ventos socialinius globos namus, esančius Paeglesių k., Ventos sen., Akmenės r. (CK 3.238 str. 2 d., 3.275 str., 3.276 str.).

14Teismui neterminuotai apribojus tėvų valdžią, atsakovams paliekama teisė matytis su dukra, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams (CK 3.180 str. 3 d.).

15Iš abiejų atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei, kadangi ieškovas gindamas viešąjį interesą, nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir kitų bylinėjimosi išlaidų yra atleistinas (Lietuvos Respublikos CPK 83 str., 96 str.). Atitinkamai priteisiamos bylinėjimosi išlaidos valstybei – iš atsakovės D. S. 143,50 Lt žyminio mokesčio ir 13,38 Lt pašto išlaidų, iš atsakovo A. K. 71,50 Lt žyminio mokesčio ir 13,38 Lt pašto išlaidų (Lietuvos Respublikos CPK 92 str., 96 str.).

16Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 263-271 str., 282 str., 307 str., teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Neterminuotai apriboti motinos valdžią D. S., a. k. ( - ) nepilnametės dukters A. K., a. k. ( - ) gim. ( - ), atžvilgiu.

19Neterminuotai apriboti tėvo valdžią A. K., a. k. ( - ) nepilnametės dukters A. K., a. k. ( - ) gim. ( - ), atžvilgiu.

20Nustatyti nepilnamečiui vaikui A. K., a. k. ( - ) gim. ( - ), nuolatinę globą.

21Paskirti vaiko A. K., a. k. ( - ) gim. ( - ), nuolatiniu globėju Ventos socialinės globos namus, kodas 190797283, esančius Paeglesių k., Ventos sen., Akmenės r.

22Nustatyti vaiko A. K., a. k. ( - ) g. ( - ), globos vietą Ventos socialinės globos namuose.

23Priteisti iš atsakovės D. S., a. k. ( - ) gim. ( - ), išlaikymą nepilnamečiam vaikui A. K., a. k. ( - ) gim. ( - ), kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 150,00 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt litų 00 ct) nuo 2012-11-15 iki vaiko pilnametystės.

24Paskirti Ventos socialinės globos namus, kodas 190797283, esančius Paeglesių k., Ventos sen., Akmenės r., vaiko A. K., a. k. ( - ) gim. ( - ), turto administratoriumi, nustatant paprastojo turto administravimo teises į vaiko išlaikymą ir kitas gaunamas pinigines lėšas (Lietuvos Respublikos CK 4.237-4.240 str.).

25Išaiškinti atsakovams D. S. ir A. K., kad jiems išlieka teisė matytis su savo dukra, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams (CK 3.180 str. 3 d.).

26Priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, t. y. iš atsakovės D. S., a. k. ( - ) priteisti 143,50 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt tris litus 50 ct) žyminio mokesčio ir 13,38 Lt (trylika litų 38 ct) pašto išlaidų, iš atsakovo A. K., a. k. ( - ) priteisti 71,50 Lt (septyniasdešimt vieną litą 50 ct) žyminio mokesčio ir 13,38 Lt (trylika litų 38 ct) pašto išlaidų.

27Sprendimą nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo dalyje vykdyti skubiai.

28Sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo galima apskųsti Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą Joniškio rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Joniškio rajono apylinkės teismo teisėja Vijoleta Kurtkienė,... 2. ieškovo atstovė ieškinį palaikė visiškai, prašydama neterminuotai... 3. Atsakovė D. S. nepateikė atsiliepimo į ieškinį, teismo posėdžio metu... 4. Atsakovas A. K. nepateikė atsiliepimo į ieškinį, į teismo posėdį... 5. Tretysis asmuo Ventos socialiniai globos namai atsiliepime į ieškinį sutiko... 6. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 7. Ieškovo atstovės ir atsakovės D. S. paaiškinimais, byloje pateiktais... 8. Teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, patvirtinančias, kad... 9. Vaikas turi teisę sveikai vystytis, gyventi kartu su tėvais, būti... 10. Toks sprendimas atitinka vaiko teisėtus interesus, nes A. K. šiuo metu gyvena... 11. Apribojus tėvų valdžią, atsakovei D. S. išlieka pareiga išlaikyti savo... 12. Nepilnamečiam vaikui, likusiam be tėvų globos, turi būti nustatoma... 13. Vaiko globa apima ir jo turto globą, tačiau prireikus turtui valdyti ir... 14. Teismui neterminuotai apribojus tėvų valdžią, atsakovams paliekama teisė... 15. Iš abiejų atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei, kadangi... 16. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259... 17. ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Neterminuotai apriboti motinos valdžią D. S., a. k. ( - ) nepilnametės... 19. Neterminuotai apriboti tėvo valdžią A. K., a. k. ( - ) nepilnametės dukters... 20. Nustatyti nepilnamečiui vaikui A. K., a. k. ( - ) gim. ( - ), nuolatinę... 21. Paskirti vaiko A. K., a. k. ( - ) gim. ( - ), nuolatiniu globėju Ventos... 22. Nustatyti vaiko A. K., a. k. ( - ) g. ( - ), globos vietą Ventos socialinės... 23. Priteisti iš atsakovės D. S., a. k. ( - ) gim. ( - ), išlaikymą... 24. Paskirti Ventos socialinės globos namus, kodas 190797283, esančius Paeglesių... 25. Išaiškinti atsakovams D. S. ir A. K., kad jiems išlieka teisė matytis su... 26. Priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, t. y. iš... 27. Sprendimą nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo dalyje vykdyti... 28. Sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo galima apskųsti Šiaulių apygardos...