Byla e2-2372-657/2018
Dėl prikimo sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo A. Z. individuali įmonė „(duomenys neskelbtini)“, institucija, teikianti išvadą byloje, Viešųjų pirkimų tarnyba

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Entafarma“ ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai Veisiejų socialinės globos namams dėl prikimo sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo A. Z. individuali įmonė „( - )“, institucija, teikianti išvadą byloje, Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teismas,

Nustatė

4Ieškovė UAB „Entafarma“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti perkančiosios organizacijos Veisiejų socialinės globos namų 2018 m. rugsėjo 19 d. sudarytą Popierinių higienos gaminių pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 18/09-19 negaliojančia; priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

5Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad BĮ Veisiejų socialinės globos namai vykdė mažos vertės viešąjį pirkimą „Popierinių higienos gaminių pirkimas“, skelbiamos apklausos būdu, kuriam ieškovė pateikė pasiūlymą. Perkančioji organizacija 2018 m. rugsėjo 17 d. raštu Nr. SD1.13-174 informavo tiekėją, kad ieškovės pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir kad nustatyta pasiūlymų eilė ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka: A. Z. IĮ „( - )“ pasiūlymo kaina – 47 552,78 Eur su PVM, UAB „Entafarma“ pasiūlymo kaina – 55 653,67 Eur su PVM, UAB „Nemuno vaistinė“ pasiūlymo kaina – 57 954,28 Eur su PVM, UAB „Limedika“ pasiūlymo kaina – 59 274,38 Eur su PVM. Pirkimą laimėjusiu pripažintas A. Z. IĮ „( - )“ pasiūlymas. Susipažinusi su trečiojo asmens pasiūlymu, ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją dėl pirkimo pasiūlymų eilės sudarymo ir A. Z. IĮ „( - )“ pasiūlymo neįprastai mažos kainos bei galimo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, tačiau perkančioji organizacija atsisakė ją nagrinėti. Perkankančioji organizacija neteisėtai ir nepagrįstai 5 darbo dienų terminą pretenzijai pateikti skaičiavo ne nuo dienos, kai ieškovei buvo leista susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu, t. y. 2018 m. rugsėjo 21 d., o nuo pasiūlymų eilės sudarymo dienos – 2018 m. rugsėjo 17 d. Trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos kainos atitinka neįprastai mažos kainos kriterijų, yra nepagrįstos ir neįrodytos, todėl pasiūlymas turėjo būti atmestas, kaip nepriimtinas. Pirkimo sutartis yra sudaryta pažeidus imperatyviąsias VPĮ nuostatas, tiekėjui nesudarant galimybės pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis iki pirkimo sutarties sudarymo. Perkančioji organizacija subjektyviai, proteguodama konkretų tiekėją, vertino tiekėjų pasiūlymus, taip pažeisdama sąžiningos konkurencijos bei skaidrumo principus, atskleidė trečiajam asmeniui informaciją, dėl kurios šis įgijo pranašumą kitų tiekėjų atžvilgiu. Perkančioji organizacija iš tikrųjų nesiekia įsigyti dalies prekių, o jas į Techninę specifikaciją įtraukė, tik siekdama sudaryti sąlygas trečiajam asmeniui laimėti pirkimą. Iš viešai prieinamos informacijos perkančioji organizacija higienos gaminius iš konkurso laimėtojo nuolat perka nuo 2015 m. Atsakovė piktybiškai neviešina trečiojo asmens ir atsakovės sudarytų sutarčių pagrindu įsigyjamų asmens higienos gaminių kainų. Perkančioji organizacija atsiliepime į ieškinį nepateikė jokių argumentų, paneigiančių ieškinyje nurodytas aplinkybes dėl sąžiningos konkurencijos neužtikrinimo pirkime. Šiuo atveju neįprastai mažos kainos kriterijaus neatitinka ne bendra pasiūlymo kaina, o atskiros, sudedamosios bendros kainos dalys. Atsakovė pateikė teismui 2018 m. rugsėjo 14 d. trečiajam asmeniui adresuotą raštą dėl mažos kainos pagrindimo, kuriame nurodyta, jog šio rašto originalas nebus siunčiamas, kas leidžia daryti išvadą, jog raštas turėjo būti išsiųstas elektroniniu paštu. Tačiau el. laiško, jog raštas tikrai buvo išsiųstas, atsakovė nepateikė. Patys raštai savaime nepatvirtina, jog jie buvo išsiųsti, todėl atsakovė neįrodė, kad būtent tą dieną kreipėsi į trečiąjį asmenį dėl kainos pagrindimo. Trečiojo asmens pateiktas kainos pagrindimas yra abstraktaus pobūdžio, nes jis perka prekes iš gamintojo TZMO, tačiau nepateikta dokumentų ir įrodymų, patvirtinančių šių prekių įsigijimo tokia neįprastai maža kaina, kad trečiasis asmuo turės realias galimybes prekes parduoti už nurodytą kainą. Pats trečiasis asmuo pripažino, kad pasikeitus mokestinei bazei, pirkimo sutarties vykdyti negalėtų. Trečiojo asmens pasiūlymas kitame viešajame pirkime jau buvo atmestas būtent dėl to, kad jis nesugebėjo tinkamai pagrįsti perkančiajai organizacijai pasiūlytų kai kurių pasiūlymo pozicijų pasiūlytų neįprastai mažų kainų. Atsakovas vienu metu ir teigia, ir neigia, kad trečiasis asmuo siūlo neįprastai mažas kainas dėl to, kad siekia patekti į rinką ir didinti žinomumą. Aplinkybė, jog trečiasis asmuo tinkamai vykdė 2018 m. vasario 7 d. sutartį su atsakove, savaime nereiškia, jog bus tinkamai vykdoma ir ginčijama Pirkimo sutartis. Byloje nėra pateikta jokių įrodymų, jog atsakovės pateiktos PVM sąskaitos faktūros išrašytos būtent vykdant šią pirkimo sutartį. Taip pat atsakovė neįrodo, kad yra apmokėjusi šias sąskaitas ar kad realiai šios prekės yra pateiktos perkančiajai organizacijai. Ieškovės pateiktas išrašas iš CVP IS patvirtina, kad perkančiosios organizacijos vykdytus pirkimus dėl higienos prekių įsigijimo iš esmės tendencingai laimėdavo tik trečiasis asmuo.

6Rašytiniuose paaiškinimuose (Nr. DOK-34393) ieškovė papildomai nurodė, atsakovės pateikti įrodymai nepagrindžia, kad trečiasis asmuo yra pajėgus vykdyti pirkimo sutartį. Vien aplinkybė, jog atsakovė apmokėjo trečiajam asmeniui už prekes, o trečiasis asmuo jas pristatė atsakovei, savaime nereiškia, jog pirkimo sutartis iš tikrųjų bus vykdoma tinkamai ir laiku. Atsakovė turi galimybę grąžinti trečiajam asmeniui prekes. Nei vienoje iš šių trečiojo asmens ir kitų perkančiųjų organizacijų sudarytų sutarčių nėra numatyta galimybė perkančiajai organizacijai sugrąžinti trečiajam asmeniui perkančiosios organizacijos įsigytas kokybiškas prekes. Atsakovė kartu ir teigia, ir neigia, kad SKS vaistai sistemoje pateikiami duomenys apie prekių kainas yra patikimas ir tinkamas šaltinis įsitikinti, ar trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos kainos nėra neįprastai mažos.

7Atsakovė BĮ Veisiejų socialinės globos namai su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Atsiliepime ir triplike nurodė, kad mažos vertės pirkimų vykdymo taisyklės skiriasi nuo tarptautinių pirkimų, todėl ieškovė klaidingai ieškinį grindė apklausos aplinkybes atviro konkurso kontekste. Mažos vertės pirkimuose netaikomas pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas. Tiekėjas, ginčydamas mažos vertės pirkimo procedūrų rezultatus, privalo ne tik nepraleisti pretenzijos pateikimo terminų, bet ir pretenziją pateikti iki pirkimo sutarties sudarymo momento, nes, kitu atveju, pretenzija nebus galima pasiekti joje nurodytų tikslų, tenkinti reikalavimų, kadangi viešuosiuose pirkimuose ikiteisminė ginčų nagrinėjimo stadija galima tik iki pirkimo sutarties sudarymo momento. Trečiojo asmens pasiūlymo kaina buvo tik apie 14 proc. mažesnė už pasiūlymų aritmetinį vidurkį. Mažos vertės pirkimuose perkančiajai organizacijai yra suteikta laisvė spręsti, kada pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kaina atrodo neįprastai maža. Jeigu trečiasis asmuo neįvykdys ar netinkamai vykdys sutartį, atsakovė turės teisę ją nutraukti, o trečiąjį asmenį įrašyti į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Prielaidas apie apribotą konkurenciją ieškovė darė nesusipažinusi su Komisijos posėdžių protokolais, susirašinėjimu, visu trečiojo asmens pasiūlymu, be įrodymų ir iškart nepateikusi pretenzijos. Su ieškiniu pateiktos pirkimo sutarčių kopijos, teismo sprendimai arba neturi nieko bendro su šia byla, arba su apklausa, arba su perkančiąja organizacija. Šie dokumentai neturėtų būti teismo vertinami, nes neturi ryšio su nagrinėjimo dalyku. Apklausoje nebuvo nustatyta, kad atsakovė apklausos sąlygomis ar sprendimais ribojo suinteresuotų dalyvių konkurenciją ar kad apklausoje trečiasis asmuo prisidėjo prie konkurencijos iškraipymo. Ieškovė ir UAB „Nemuno vaistinė“ viešuosiuose pirkimuose derino savo veiksmus, jos kartu sudarydavo daugiau ir didesnės vertės pirkimo sutarčių, todėl ieškovės teiginiai dėl trečiojo asmens dominuojančios padėties rinkoje yra nepagrįsti. Neribotos civilinės atsakomybės trečiasis asmuo A. Z. IĮ „( - )“, kurios savininkas už įmonės prievoles atsakingas savo asmeniniu turtu, negali tiekti prekes mažesnėmis kainomis nei prekių savikaina arba rizikuoti sudarydamas apsimestinius sandorius. Trečiasis asmuo neužima dominuojančios padėties rinkoje, tuomet negali ja ir piktnaudžiauti. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, jog atsakovė atliko veiksmus ribojančius konkurenciją, neribojo galimybės ieškovei sudaryti pirkimo sutartį apklausoje, netrukdė pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis iki sutarties sudarymo. Pretenzija buvo pateikta po sutarties sudarymo ir pasibaigus apklausos procedūroms, atsakovei jau gavus užsakytas prekes. Atsakovė apklausoje užtikrino, kad prekėms įsigyti valstybės skirtos lėšos būtų panaudotos racionaliai. Trečiojo asmens pasiūlymas buvo ekonomiškai naudingiausias. Ieškinys netinkamai grindžiamas VPĮ 105 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytais pagrindais, kadangi faktiškai tokių faktinių aplinkybių apklausoje nebuvo atsiradusių. Ieškovė nepasinaudojo jai įstatymo numatytomis teisių gynimo priemonėmis iki pirkimo sutarties sudarymo momento. Kiekvienas tiekėjas turi teisę savo nuožiūra nusistatyti pasiūlyme nurodytų atskirų prekių kainas. Įvairių prekių visumoje siūlyti tam tikras prekes, kurioms taikomos gamintojo nuolaidos, yra įprasta verslo praktika. Iš pateiktų atskirų siūlomų prekių kainų negalima daryti išvados, kad visas pasiūlymas yra netinkamas ir negrįstas, bendrai nevertinant visos pasiūlymo kainos. UAB „Skaitos kompiuterių servisas“ informacinėje sistemoje „Vaistai“ https://market.vaistai.lt/ pateiktos prekių kainos neatitinka viešuosiuose pirkimuose perkančiosioms organizacijoms siūlomų kainų dėl skirtingų mokesčių ir skirtingos kainodaros. Trečiasis asmuo tinkamai vykdo sutartį, ką įrodo naujai iš trečiojo asmens gautos PVM sąskaitos faktūros už pristatytas prekes, vykdant 2018 m. rugsėjo 19 d. šalių sudarytą pirkimo sutartį, todėl nėra jokio pagrindo teigti, jog trečiasis asmuo nevykdys ar netinkamai vykdys sutartimi prisiimtas prievoles. Mažos vertės (47 500,00 Eur) sutartis iš esmės nėra didelis įsipareigojimas. Apklausa buvo vykdoma CVP IS priemonėmis. Bet kokia informacija, pirkimo dokumentų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas buvo vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ir visus pranešimus tiek ieškovė, tiek trečiasis asmuo ir kiti dalyviai gaudavo tik tokiu būdu. Su tripliku pateikti raštai patvirtina, kad trečiajam asmeniui buvo išsiųstas prašymas dėl įkainių pagrindimo. Priešingu atveju, trečiasis asmuo nebūtų pateikęs kainos pagrindimo. Ieškovė dublike keičia ieškinio pagrindą pagrindžiančius motyvus ir naujai įrodinėja, kad ne konkrečios imperatyvios teisės normos pažeidimas ar apribotos galimybės pasinaudoto teisių gynimo priemonėmis, o būtent atsakovės ir trečiojo asmens suderintų veiksmų imituoti poreikį ir jam pasiūlyti nerealius prekių įkainius sudarė viešųjų pirkimų principų pažeidimą.

9Ieškinys atmestinas.

10Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė BĮ Veisiejų socialinės globos namai, vadovaudamais Viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei Veisiejų socialinės globos namų direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu patvirtintus pirkimo dokumentais, skelbiamos apklausos būdu vykdė mažos vertės viešąjį pirkimą „Popierinių higienos gaminių pirkimas“.

11Nustatyta, kad atsakovės 2018 m. rugsėjo 17 d. raštu Nr. SD1.13-174 tiekėja UAB „Entafarma“ informuota apie sudarytą pasiūlymo eilę, jos pirmoje vietoje įrašytas IĮ Z. „( - )“ pasiūlymas, kuris pripažintas pirkimo laimėtoju. Ieškovės UAB „Entafarma“ pasiūlymas įrašytas antrojoje vietoje. Iš trečiojo asmens A. Z. IĮ „( - )“ ginčo pirkimui pateikto pasiūlymo matyti, kad bendra pasiūlymo kaina su PVM – 47 552,78 Eur, perkančiajai organizacijai pasiūlyti Lenkijos gamintojo TZMO gaminiai. Bendra tiekėjos UAB „Entafarma“ pasiūlymo kaina su PVM – 55 653,67 Eur. Trečiasis asmuo A. Z. IĮ „( - )“ su Veisiejų socialinės globos namais 2018 m. rugsėjo 19 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį.

12Pirkimą laimėjusios tiekėjos pasiūlymas ieškovei buvo pateiktas susipažinti 2018 m. rugsėjo 21 d. Ieškovė, susipažinusi su pasiūlymu, 2018 m. rugsėjo 24 d. perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, kurioje prašė atmesti IĮ Z. „( - )“ pasiūlymą kaip nepriimtiną ir pripažinti konkurso laimėtoju ieškovės pasiūlymą. Atsakovė 2018 m. spalio 3 d. raštu ieškovei pranešė, kad UAB „Entafarma“ nepasinaudojo teise laiku pateikti pretenziją, t. y. per 5 darbo dienas nuo dalyvių informavimo apie pirkimo rezultatus, bet nevėliau kaip iki pirkimo sutarties sudarymo momento, todėl atsakovė neprivalo nagrinėti po pirkimo sutarties sudarymo gautą pretenziją.

13Ginčas byloje kilo dėl pirkimą laimėjusiame trečiojo asmens A. Z. IĮ „( - )“ pasiūlyme nurodytų kainų, kurios, ieškovės nuomone, yra neįprastai mažos, todėl trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip nepriimtinas.

14Dėl ieškovės pretenzijos

15Ieškovės teigimu, ji negalėjo tinkamai pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis, nes perkančioji leido susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu jau po pirkimo sutarties sudarymo. Perkančioji organizacija neteisėtai ir nepagrįstai penkių darbo dienų terminą skaičiavo ne nuo tos dienos, kai ieškovei buvo leista susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu, bet nuo pasiūlymų eilės sudarymo, todėl nepagrįstai atsisakė nagrinėti ieškovės pretenziją.

16Mažos vertės pirkimuose netaikomas pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas – laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį viešojo pirkimo pasiūlymą išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems dalyviams dienos ir kuriam pasibaigus sudaroma pirkimo sutartis (VPĮ 2 str. 42 d., 25 str. 2 d., Aprašo 21.3.16 p.). Tiekėjas, ginčydamas mažos vertės pirkimo procedūrų rezultatus, privalo ne tik nepraleisti pretenzijos pateikimo terminų, bet ir pretenziją pateikti iki pirkimo sutarties sudarymo momento, nes kitu atveju pretenzija nebus galima pasiekti joje nurodytų tikslų, tenkinti reikalavimų, kadangi viešuosiuose pirkimuose ikiteisminė ginčų nagrinėjimo stadija galima tik iki pirkimo sutarties sudarymo momento.

17Ginčo byloje vykdytas pirkimas buvo mažos vertės ir atsakovė pirkimo sąlygų 14.4. punke nustatė, kad sutarties sudarymo atidėjimo terminas nebus taikomas ir pirkimo sutartis su laimėtoju bus sudaroma nedelsiant. Pirkimo sutartis su laimėtoja buvo sudaryta 2018 m. rugsėjo 19 d., pretenzija pateikta 2018 m. rugsėjo 24 d.

18Viešųjų pirkimų tarnyba byloje pateiktoje išvadoje pažymėjo, kad VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta galimybe pateikti pretenziją tiekėjai turi teisę pasinaudoti per nustatytą terminą, tačiau tik iki tol, kol nėra sudaryta pirkimo sutartis. Jeigu mažos vertės pirkime pretenzija pateikiama jau esant sudarytai pirkimo sutarčiai (netaikant pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino), turi būti vadovaujamasi VPĮ 103 straipsnio 1 dalies nuostata ir tokiu atveju pretenzija yra nenagrinėjama. Vadinasi, atsakovės sprendimas nenagrinėti ieškovės pretenzijos, remiantis tuo, kad pretenzija pateikta jau po pirkimo sutarties sudarymo, yra pagrįstas ir atitinkantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

19Aplinkybė, kad perkančioji organizacija nenagrinėjo ieškovės pretenzijos, neužkirto ieškovei kelio pateikti teismui ieškinį dėl savo teisių gynimo.

20Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo

21Ieškovės nuomone, trečiojo asmens A. Z. IĮ „( - )“ pasiūlymas yra neįprastai mažos kainos, todėl turėjo būti atmestas.

22Pirkimo sąlygų 12.1 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas eurais.

23Neįprastai mažos pasiūlymo kainos institutas yra teisinė priemonė, skirta perkančiajai organizacijai, ir sudaranti sąlygas jai išvengti tiekėjo nesugebėjimo įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, kurį lemia viešajame pirkime pateiktas ekonomiškai nepagrįstas pasiūlymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2012 m. balandžio mėn. 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2012; 2012 m. birželio mėn. 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012). Neįprastai mažos kainos institutas glaudžiai susijęs su tiekėjų pasiūlymų vertinimu ir laimėtojo išrinkimu, nes suteikia perkančiajai organizacijai papildomą galimybę po to, kai jau įvertina tiekėjo kvalifikacija ir jo pasiūlymo atitiktis techniniams pirkimo objekto reikalavimams, įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu bei gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, visų pirma skirtas perkančiajai organizacijai apsisaugoti nuo grėsmės, kad tiekėjo siūloma mažiausia kaina gali būti ekonomiškai nepagrįsta ir lemti jo nesugebėjimą laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį arba būti jo nesąžiningų veiksmų padarinys. Kita vertus, perkančiosios organizacijos atžvilgiu, šis institutas taikytinas tik siekiant įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir realumu.

24Taigi, išskirtini du pagrindiniai neįprastai mažos kainos instituto taikymo etapai: neįprastai mažų kainų (įtartinų pasiūlymų) nustatymas ir tokių kainų pagrindimo įvertinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Neįprastai mažos pasiūlytos kainos identifikavimas yra bendra kategorija, priklausanti nuo objektyvių kriterijų ir taikytina visiems konkurse dalyvaujantiems tiekėjams vienodai, o neįprastai mažos kainos pagrindimas ir jo vertinimas – individuali kategorija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010).

25VPĮ 57 straipsnio 1 dalyje nustatyta perkančiosios organizacijos pareiga reikalauti, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą arba sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį.

26Kaip jau minėta, nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija vykdė mažos vertės pirkimą „Popierinių higienos gaminių pirkimas“. Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtinto Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 4.1.1 punktu, mažos vertės pirkimas – tai supaprastintas pirkimas, kai prekių ar paslaugų pirkimo numatoma vertė yra mažesnė kaip 58 000,00 Eur be PVM, o darbų pirkimo numatoma vertė mažesnė kaip 145 000,00 Eur be PVM. Taigi, perkančioji organizacija vykdė mažos vertės pirkimą, kurio vertė buvo numatyta ne didesnė nei 58 000,00 Eur be PVM. A. Z. IĮ „( - )“ pateikė 47 552,78 Eur (su PVM) vertės pasiūlymą, ieškovė UAB ,,Entafarma“ – 55 653,67 Eur (su PVM) vertės pasiūlymą, UAB „Nemuno vaistinė“ – 57 954,28 Eur (su PVM) vertės pasiūlymą, o UAB „Limedika“ – 59 274,38 Eur (su PVM) vertės pasiūlymą. Tokiu būdu tiekėjų pasiūlytų kainų vidurkis yra 55 108,78 Eur ((47 552,78 + 55 653,67 + 57 954,28 + 59 274,38) : 4), todėl neįprastai maža kaina laikytina, jei ji yra mažesnė nei 38 576,15 Eur (55 108,78 – 55 108,78 x 30 proc.). Nagrinėjamu atveju, trečiojo asmens pasiūlyta kaina – 47 552,78 Eur (su PVM) nelaikytina neįprastai maža kaina VPĮ 57 straipsnio prasme, nes yra tik 13,71 proc. mažesnė už visų tiekėjų pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

27Atkreiptinas dėmesys, kad neįprastai maža pasiūlyta kaina savaime nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti. Tik tokia kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad už pasiūlytą kainą jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, sudaro pagrindą perkančiajai organizacijai atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą. Viešųjų pirkimų tarnyba teismui dėl ginčo objekto pateiktoje išvadoje pažymėjo, jog, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio bei Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S- 97 21.3.12.5. papunkčio nuostatomis, vykdant mažos vertės pirkimus Viešųjų pirkimų įstatymo 57 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta neįprastai mažos kainos nustatymo tvarka nėra imperatyviai taikoma. Mažos vertės pirkimo vykdymo atveju, perkančioji organizacija privalo prašyti tiekėjo pagrįsti neįprastai mažą kainą ar sąnaudas visais atvejais, kai tiekėjo pasiūlyme nurodoma prekių, paslaugų ar darbų, ar jų sudedamųjų dalių kaina ar sąnaudos perkančiajai organizacijai atrodo neįprastai mažos, išskyrus kuomet perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nustato konkrečius atvejus, kuomet tiekėjo pasiūlyta kaina turi būti vertinama kaip neįprastai maža.

28Pirkimo sąlygų 10.1.3. punkte nustatyta, kad komisija vertina, ar tiekėjo pasiūlyme nurodoma prekių ar jų sudedamųjų dalių kaina ar sąnaudos atrodo neįprastai mažos. Jeigu nustatoma, kad tiekėjo pasiūlyme nurodoma prekių ar jų sudedamųjų dalių kaina ar sąnaudos atrodo neįprastai mažos, prašoma pagrįsti neįprastai mažą kainą ar sąnaudas Viešųjų pirkimų įstatymo 57 straipsnio 2 – 3 dalyse nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti Pirkimo sutartį. Jeigu tiekėjas nepagrindžia neįprastai mažos kainos, jo pasiūlymas atmetamas.

29Nagrinėjamu atveju perkančiajai organizacijai, vertinant trečiojo asmens pasiūlymą, kilo abejonių dėl pateikiamų prekių kainų pagrįstumo, todėl atsakovė 2018 m. rugsėjo 14 d. raštu Nr. (SD1.13-171) Dėl kainos pagrindimo ir tinkamo sutarties vykdymo (pateiktas CVP IS 2018 m. rugsėjo 14 d. pranešimas Nr. 6522373) kreipėsi į trečiąjį asmenį, prašydama pagrįsti neįprastai mažą prekių ar jų sudedamųjų dalių kainą ir užtikrinti, kad tinkamai vykdys pirkimo sutartį, kadangi tiekėjos pateikto pasiūlymo eilutėse 1, 6, 8, 11-15 nurodytos kainos atrodo neįprastai mažos.

30Atsakydamas perkančiajai organizacijai, trečiasis asmuo A. Z. IĮ „( - )“ 2018 m. rugsėjo 14 d. pateiktame rašte nurodė, kad jo pasiūlyme pateiktos kainos atsakovės nurodytose pozicijose susideda iš prekių pirkimo kainų, transporto išlaidų, kurios sudaro 5 proc. nuo prekių savikainos, minimalaus konkursams taikomo antkainio, PVM 21 proc. tarifo. Tiekėja patvirtino, kad kainos yra konkurencingos, nes minėtas prekes perka pagal ilgalaikę sutartį iš tiekėjo dideliais kiekiais, turi atsargų, todėl laimėjus garantuotų šių prekių tiekimą pasiūlytomis kainomis ir tinkamą sutarties vykdymą, išskyrus nenugalimos jėgos atvejus arba ženkliai pasikeitus mokestinei bazei ar PVM tarifo pasikeitimo atveju. Sutarties vykdymui pagrįsti pateikė A. Z. IĮ „( - )“ Veisiejų socialinės globos namams 2018 m. rugsėjo 20 d., 2018 m. spalio 11 d. ir 2018 m. spalio 26 d. PVM sąskaitas faktūras išrašytas už pristatytas prekes, vykdomas sutartis, sudarytas su kitomis įstaigomis (pvz. su Kupiškio globos namais).

31Gavusi trečiojo asmens kainos pagrindimą, atsakovė nustatė, kad jis yra tinkamas. Perkančiajai organizacijai yra suteikta teisė nuspręsti, kokie pasiūlymo aspektai, sudėtinės kainos dalys ar skaičiavimai turi būti pagrįsti, o neįprastai mažos kainos pasiūlymą pateikęs tiekėjas yra įpareigotas pateikti visus perkančiosios organizacijos nurodytus duomenis ar dokumentus, t. y. privalo atsakyti tiek, kiek yra prašomas, neturėtų būti aiškinama kaip suteikianti perkančiajai organizacijai neribotą diskrecijos teisę neįprastai mažos kainos pagrindimo stadijoje iš tokią kainą pasiūliusio tiekėjo prašyti su tokios kainos pagrįstumo vertinimu nesusijusių ar nors ir susijusių, tačiau tam, kad būtų galima priimti sprendimą dėl pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrįstumo (ne)įrodytumo, aiškiai perteklinių duomenų ar dokumentų, nes kasacinio teismo praktikoje neįprastai mažos pasiūlymo kainos instituto kontekste yra vartojama formuluotė apie racionalius perkančiosios organizacijos reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2012; 2013 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2013; 2018 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-6-916/2018).

32Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad perkančioji organizacija pagrįstai pagal tiekėjos A. Z. IĮ „( - )“ pateiktus paaiškinimus ir aukščiau nurodytus dokumentus sprendė, jog trečiojo asmens pasiūlyta kaina yra reali, ekonomiškai pagrįsta ir siūlomos prekės gali būti tinkamai pateiktos už pasiūlytą kainą, t. y. trečiasis asmuo A. Z. IĮ „( - )“ būtų pajėgus tinkamai ir laiku įvykdyti pirkimo sutartį už pasiūlytą kainą.

33Dėl konkurencijos ir skaidrumo principų pažeidimo

34Ieškovės nuomone, perkančioji organizacija proteguodama vieną konkretų tiekėją, į Techninę specifikaciją įtraukdama dalį prekių, kurių nesiekia įsigyti, manipuliuodama prekių kiekiais, neužtikrino sąžiningos konkurencijos, pažeidė skaidrumo principą.

35Sąžiningos tiekėjų konkurencijos pažeidimas galėtų būti pripažintas tik tada, kai tiekėjas, pasiūlęs nepelningą ar net nuostolingą kainą, atitinkamoje produkto ar geografinėje rinkoje naudojasi vyraujama padėtimi, kuri savaime yra draudžiama. Tokių aplinkybių byloje nenustatyta.

36Be to, nagrinėjamu atveju, Viešųjų pirkimų tarnyba pateiktoje išvadoje yra konstatavusi, kad ginčo pirkimu įsigyjamų prekių kiekiai ir ankstesnio(-ių) pirkimo(-ų) dėl to paties objekto metu nustatyti prekių kiekiai neturėtų būti lyginami ar tapatinami, kadangi perkančioji organizacija skelbdama naują viešąjį pirkimą, nepaisant to, kad dėl to paties objekto jau buvo vykdytos viešojo pirkimo procedūros, turi diskreciją iš naujo įvertinti savo poreikius ir nustatyti perkamų prekių kiekius kiekvienu naujai vykdomo pirkimo atveju.

37Ieškovė, remdamasi Viešųjų pirkimų tarnybos parengtu apibendrinimu Socialinės globos įstaigų sauskelnių viešieji pirkimai 2015-2017 m., teigia, kad A. Z. IĮ „( - )“, su kuria sudarytų sutarčių skaičius sudaro 29 proc. visos sauskelnių viešųjų pirkimų rinkos, yra rinkoje dominuojanti įmonė. Tačiau iš pateikto apibendrinimo taip pat matyti, kad tokių pirkimų rinkoje dalyvauja penki pagrindiniai tiekėjai, iš kurių viena yra ieškovė UAB „Entafarma“ nemažą rinkos dalį (su ieškove sudarytų sutarčių skaičius sudaro 20 proc. visos sauskelnių viešųjų pirkimų rinkos).

38Ieškovė UAB „Entafarma“ kreipėsi į Konkurencijos tarnybą dėl sąžiningos konkurencijos pažeidimo, tačiau iš Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnybos 2018 m. spalio 19 d. rašto Nr. (2.17-34)6V-2601 matyti, kad subjektams, reikalaujantiems pradėti tyrimą, nustatyta pareiga pateikti rašytinį pareiškimą, kuriame turi būti nurodomos pareiškėjui žinomos konkurenciją ribojančių veiksmų faktinės aplinkybės ir prie pareiškimo pridedami tai patvirtinantys dokumentai, ko tikėtina ieškovė nebuvo pateikusi.

39Veisiejų socialinės globos namai 2018 m. spalio 15 d. raštu Nr. SD1.13-193 informavo Viešųjų pirkimų tarnybą ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnybą, kad nesiekė fiktyviai įtraukti asmens higienos gaminių; A. Z. IĮ „( - )“ sėkmingai vykdo sudarytą sutartį, o jo pasiūlymo kaina nebuvo neįprastai maža; globos namai nepažeidė VPĮ ir Konkurencijos įstatymo nuostatų, o A. Z. IĮ „( - )“ nepiktnaudžiavo dominuojančia padėtimi, kurios net ir neužima atitinkamoje rinkoje.

40Priešingai Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnyba 2018 m. vasario 2 d. rašte Nr. (2.11-33)6V-270, atsakydama į Veisiejų socialinės globos namų 2017 m. gruodžio 20 d. pareiškimą, yra nurodžiusi, kad tiekėjų UAB „Nemuno vaistinė“ ir UAB „Entafarma“ pretenzijos yra identiškos, kas gali rodyti tiekėjų susitarimą siekiant riboti konkurenciją pirkime.

41Skaidrumo principo pažeidimas pasireikštų tuo, jog pati perkančioji organizacija nesilaikytų pareigos visų pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors kandidatai turėjo teisėtų lūkesčių dėl pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Išnagrinėjęs bylą teismas sprendžia, kad pirkimo sąlygos vertinant pasiūlymus nebuvo pakeistos, ir atliekant pasiūlymų vertinimą šios sąlygos nebuvo interpretuotos ir aiškintos taip, kad pažeistų šį principą.

42Atsakovė, vykdydama pirkimą, nepažeidė sąžiningos konkurencijos laisvę užtikrinančių nuostatų, skaidrumo principo, suteikė lygias galimybes visiems tiekėjams dalyvauti konkurse ir jį laimėti. Ieškovės teiginiai dėl vieno tiekėjo protegavimo, skaidrumo principo pažeidimo ir sąžiningos konkurencijos neužtikrinimo laikytini deklaratyviais ir neįrodytais.

43Dėl bylinėjimosi išlaidų

44Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (CPK 93 str.).

45Nagrinėjamoje byloje ieškinį atmetus, ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

46Atsakovė BĮ Veisiejų socialinės globos namai prašė priteisti 1 500,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ir pateikė jas patvirtinančius įrodymus: suteiktų teisinių paslaugų ataskaitą – sąskaitą, kurioje nurodyti išlaidų dydžiai, jų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (2018 m. lapkričio 13 d. mokėjimo nurodymą Nr. 1949, pervedimo išrašą). Šios išlaidos neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių (2015 m. kovo 19 d. Nr. 1R-77 redakcija), . todėl jos priteistinos iš ieškovės.

47Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 149 straipsniu, 259-260 straipsniais, 270 straipsniu, Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsniu, teismas

Nutarė

48Ieškinį atmesti.

49Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Entafarma“, juridinio asmens kodas 174443844, atsakovei biudžetinei įstaigai Veisiejų socialinės globos namai, juridinio asmens kodas 188720212, 1 500,00 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

50Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas,... 4. Ieškovė UAB „Entafarma“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti... 5. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad BĮ Veisiejų socialinės globos namai... 6. Rašytiniuose paaiškinimuose (Nr. DOK-34393) ieškovė papildomai nurodė,... 7. Atsakovė BĮ Veisiejų socialinės globos namai su ieškiniu nesutiko, prašė... 8. Atsiliepime ir triplike nurodė, kad mažos vertės pirkimų vykdymo taisyklės... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė BĮ... 11. Nustatyta, kad atsakovės 2018 m. rugsėjo 17 d. raštu Nr. SD1.13-174 tiekėja... 12. Pirkimą laimėjusios tiekėjos pasiūlymas ieškovei buvo pateiktas... 13. Ginčas byloje kilo dėl pirkimą laimėjusiame trečiojo asmens A. Z. IĮ „(... 14. Dėl ieškovės pretenzijos... 15. Ieškovės teigimu, ji negalėjo tinkamai pasinaudoti teisių gynimo... 16. Mažos vertės pirkimuose netaikomas pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo... 17. Ginčo byloje vykdytas pirkimas buvo mažos vertės ir atsakovė pirkimo... 18. Viešųjų pirkimų tarnyba byloje pateiktoje išvadoje pažymėjo, kad VPĮ... 19. Aplinkybė, kad perkančioji organizacija nenagrinėjo ieškovės pretenzijos,... 20. Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo... 21. Ieškovės nuomone, trečiojo asmens A. Z. IĮ „( - )“ pasiūlymas yra... 22. Pirkimo sąlygų 12.1 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija... 23. Neįprastai mažos pasiūlymo kainos institutas yra teisinė priemonė, skirta... 24. Taigi, išskirtini du pagrindiniai neįprastai mažos kainos instituto taikymo... 25. VPĮ 57 straipsnio 1 dalyje nustatyta perkančiosios organizacijos pareiga... 26. Kaip jau minėta, nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija vykdė mažos... 27. Atkreiptinas dėmesys, kad neįprastai maža pasiūlyta kaina savaime nėra... 28. Pirkimo sąlygų 10.1.3. punkte nustatyta, kad komisija vertina, ar tiekėjo... 29. Nagrinėjamu atveju perkančiajai organizacijai, vertinant trečiojo asmens... 30. Atsakydamas perkančiajai organizacijai, trečiasis asmuo A. Z. IĮ „( - )“... 31. Gavusi trečiojo asmens kainos pagrindimą, atsakovė nustatė, kad jis yra... 32. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad perkančioji... 33. Dėl konkurencijos ir skaidrumo principų pažeidimo... 34. Ieškovės nuomone, perkančioji organizacija proteguodama vieną konkretų... 35. Sąžiningos tiekėjų konkurencijos pažeidimas galėtų būti pripažintas... 36. Be to, nagrinėjamu atveju, Viešųjų pirkimų tarnyba pateiktoje išvadoje... 37. Ieškovė, remdamasi Viešųjų pirkimų tarnybos parengtu apibendrinimu... 38. Ieškovė UAB „Entafarma“ kreipėsi į Konkurencijos tarnybą dėl... 39. Veisiejų socialinės globos namai 2018 m. spalio 15 d. raštu Nr. SD1.13-193... 40. Priešingai Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnyba 2018 m. vasario 2 d.... 41. Skaidrumo principo pažeidimas pasireikštų tuo, jog pati perkančioji... 42. Atsakovė, vykdydama pirkimą, nepažeidė sąžiningos konkurencijos laisvę... 43. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 44. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamas... 45. Nagrinėjamoje byloje ieškinį atmetus, ieškovės turėtos bylinėjimosi... 46. Atsakovė BĮ Veisiejų socialinės globos namai prašė priteisti 1 500,00 Eur... 47. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1... 48. Ieškinį atmesti.... 49. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Entafarma“,... 50. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...