Byla e2S-473-640/2018
Dėl notaro veiksmų, suinteresuoti asmenys Vilniaus rajono 3 - ojo notarų biuro notaras Tomas P. V., kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Veniulytė – Jankūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 13 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. M. skundą dėl notaro veiksmų, suinteresuoti asmenys Vilniaus rajono 3 - ojo notarų biuro notaras Tomas P. V., kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Pareiškėjas V. M. pateiktu teismui skundu prašė panaikinti 2013 m. gruodžio 30 d. notaro vykdomąjį įrašą Nr. TPV – 7222, išduotą Vilniaus rajono 3 – ojo notarų biuro notaro Tomo P. V. dėl hipoteka užtikrinto skolinio įsipareigojimo sumos arba nesumokėtos skolos dalies su priklausančiomis palūkanomis priverstinio išieškojimo iš V. M. hipotekos kreditoriaus kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai. Nurodė, kad prieš išduodamas vykdomąjį įrašą notaras nepatikrino kredito unijos nurodytų duomenų apie pareiškėjo įsiskolinimą.
 2. Suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono 3-ojo notarų biuro notaras Tomas P. V. pateikė atliepimą į pareiškėjo skundą ir nurodė, kad skundą prašo nagrinėti teismo nuožiūra (b. l. 37).

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. birželio 13 d. nutartimi pareiškėjo V. M. skundą dėl notaro T. P. V. veiksmų paliko nenagrinėtą.
 2. Nustatė, kad skundžiamas veiksmas (notaro vykdomojo įrašo išdavimas) buvo atliktas 2013 m. gruodžio 30 d., todėl šio veiksmo apskundimo terminas baigėsi 2014 m. kovo 31 d. 24 val.. Pažymėtina, kad iš skundo turinio nėra pagrindo manyti, kad apie skundžiamą veiksmą pareiškėjas sužinojo tik prieš 20 dienų iki skundo pateikimo teismui, o atnaujinti terminą skundui paduoti pareiškėjas neprašė. Taip pat, buvo praleistas 90 dienų naikinamasis apskundimo terminas, tačiau ši aplinkybė buvo pastebėta jau po pareiškimo priėmimo, todėl skundas buvo paliktas nenagrinėtas.

7III.

8Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

 1. Apeliantas V. M. atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
 2. Nurodo, kad nors pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad iš skundo turinio nėra pagrindo manyti, kad apie skundžiamą veiksmą pareiškėjas sužinojo tik prieš 20 dienų iki skundo pateikimo teismui, o atnaujinti terminą skundui paduoti pareiškėjas neprašo, tačiau tokių duomenų byloje yra. Pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas privalo vadovautis faktais, o ne samprotavimais. Teismas neanalizavo ir nepasisakė dėl pridėtų įrodymų, kurie pagrindžia skundo dalyką. Taip pat, teismas netaikė trūkumų šalinimo, nepranešė apie gautą skundą viešo paskelbimo būdu, todėl šalys nepateikė atsiliepimų į ieškinį.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).
 2. Byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties palikti nenagrinėtą pareiškėjo skundą dėl notaro veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Civilinio proceso kodekse (toliau-CPK) įtvirtinti specialūs terminai, per kuriuos suinteresuoti asmenys turi teisę apskųsti jų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančius antstolio ar notaro veiksmus. CPK 512 str. nustatyta, kad skundas dėl (antstolio) notarinių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Šių terminų tikslas – sudaryti sąlygas kuo operatyvesniam, ekonomiškesniam (CPK 7 str.) ir realiam teismų bei kitų institucijų ir pareigūnų priimtų sprendimų įvykdymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-557/2007). Neatlikęs procesinio veiksmo ilgiau, nei nustatyta šios galutinės ribos, asmuo praranda teisę jį atlikti, o terminas jam atlikti nebegali būti atnaujinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2008). CPK 512 straipsnyje nustatytas 90 dienų naikinimasis terminas notariniams veiksmams apskųsti vertinamas kaip pakankamas aktyviai ir sąžiningai veikiantiems vykdymo proceso dalyviams sužinoti apie galimus savo teisių pažeidimus ir imtis priemonių šias teises ginti.
 4. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme 2017 m. gegužės 15 d. teisėjos rezoliucija buvo priimtas pareikėjo skundas dėl 2013 m. gruodžio 30 d. notaro vykdomojo įrašo Nr. TPV – 7222, išduoto Vilniaus rajono 3 – ojo notarų biuro notaro T. P. V. dėl hipoteka užtikrinto skolinio įsipareigojimo sumos arba nesumokėtos skolos dalies su priklausančiomis palūkanomis priverstinio išieškojimo iš V. M. hipotekos kreditoriaus kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai.
 5. Pirmosios instancijos teismas skundą dėl antstolio veiksmų priėmė, bet pastebėjęs, kad yra praleistas terminas skųsti notaro veiksmus, nutarė palikti jį nenagrinėtą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad pareiškėjas praleido naikinamąjį 90 dienų nuo atliktų veiksmų terminą skųsti notaro veiksmus. Šis terminas nėra atnaujinamas. Taip pat, teismas teisingai pažymėjo, kad nutartimi priimtas sprendimas neužkerta kelio pareiškėjui kreiptis į teismą dėl notaro neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo.
 6. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė įstatymo normas, reglamentuojančias terminus skųsti notaro veiksmus ir pagrįstai nurodė, jog pareiškėjas praleido naikinamąjį terminą skųsti 2013 m. gruodžio 30 d. atliktus notaro veiksmus, tačiau netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias pareiškimo palikimo nenagrinėtu atvejus. Pirmosios instancijos teismas nenurodė, kokiu pagrindu palieka pareiškimą nenagrinėtu.
 7. Nagrinėjamu atveju, suėjus naikinamajam terminui skundui paduoti, terminas negali būti atnaujinamas ir pats skundas negali būti nagrinėjamas civilinio proceso tvarka (CPK 293 str. 1 p.). Todėl teismas skundo priėmimo stadijoje turėjo atsisakyti priimti pareiškimą, o priėmęs pareiškimą ir vėliau nustatęs, jog pareiškėjas praleido naikinamąjį 90 dienų nuo atliktų veiksmų terminą skųsti notaro veiksmus, iškeltą bylą turėjo nutraukti.
 8. Esant aukščiau nustatytoms aplinkybėms, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 13 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės - civilinė byla pagal V. M. pareiškimą dėl notaro veiksmų nutrauktina.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

11Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - nutraukti civilinę bylą pagal V. M. pareiškimą dėl notaro veiksmų.

Proceso dalyviai
Ryšiai