Byla 3K-3-557/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Algirdo Taminsko ir Prano Žeimio (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos V. J. kasacinį skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2007 m. vasario 22 d. nutarties ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 26 d. nutarties, kuriomis atsisakyta priimti pareiškėjos skundą dėl antstolės B. Z. atsisakymo atlikti procesinius veiksmus, peržiūrėjimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

42007 m. sausio 23 d. pareiškėja V. J. kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolės B. Z. veiksmų, nurodydama, kad antstolė 2005 m. birželio 3 d. patvarkymu atsisakė patikslinti 2002 m. gruodžio 12 d. turto perdavimo aktą ir 2002 m. gruodžio 18 d. nerealizuoto pakartotinėse varžytynėse turto perdavimo-priėmimo aktą. Laikydama, kad antstolės atsisakymas patikslinti nurodytus aktus yra nepagrįstas, o CPK 512 straipsnyje nustatytas terminas skundui dėl antstolės veiksmų paduoti praleistas ne dėl jos kaltės, todėl turėtų būti atnaujintas, pareiškėja prašė teismo atnaujinti terminą skundui dėl antstolės atsisakymo atlikti veiksmus paduoti ir įpareigoti antstolę B. Z. patikslinti 2002 m. gruodžio 12 d. turto perdavimo aktą ir 2002 m. gruodžio 18 d. nerealizuoto pakartotinėse varžytynėse turto perdavimo-priėmimo aktą, į šiuose aktuose išvardytų jai (pareiškėjai) perduotinų nekilnojamojo turto objektų sąrašą įtraukiant pastatą 3I1p.

5II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė

6Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2007 m. vasario 22 d. nutartimi skundą atsisakė priimti ir grąžino jį pareiškėjai. Nustatęs, kad pareiškėja su skundu dėl antstolio veiksmų (2005 m. birželio 3 d. patvarkymo, kuriuo antstolė B. Z. atsisakė patikslinti 2002 m. gruodžio 12 d. turto perdavimo aktą ir 2002 m. gruodžio 18 d. nerealizuoto pakartotinėse varžytynėse turto perdavimo-priėmimo aktą) į teismą kreipėsi 2007 m. sausio 23 d., t. y. praėjus daugiau kaip pusantrų metų nuo skundžiamo patvarkymo surašymo, teismas konstatavo, kad pareiškėja praleido CPK 512 straipsnyje nustatytą trisdešimties dienų terminą skundui dėl antstolio veiksmų paduoti. Teismas nurodė, kad šis terminas yra naikinamasis, todėl jam suėjus suinteresuotas asmuo netenka teisės paduoti skundą dėl antstolio veiksmų.

7Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m. balandžio 26 d. nutartimi pareiškėjos atskirąjį skundą atmetė ir Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2007 m. vasario 22 d. nutartį paliko nepakeistą. Teisėjų kolegija sprendė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos skundą, nes ji praleido CPK 512 straipsnyje nustatytą trisdešimties dienų terminą skundui dėl antstolio veiksmų paduoti. Šis terminas yra naikinamasis, todėl negali būti atnaujintas. Dėl to atskirojo skundo argumentus, kad terminas praleistas ne dėl pareiškėjos kaltės ir kad antstolė nepagrįstai atsisako patikslinti turto perdavimo aktus, teisėjų kolegija atmetė kaip neturinčius įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.

8III. Kasacinio skundo dalykas ir pagrindai

9Kasaciniu skundu pareiškėja V. J. prašo Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 26 d. nutartį ir Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2007 m. vasario 22 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kasaciniame skunde pareiškėja nurodo, kad pirmą kartą į antstolę B. Z. dėl turto perdavimo aktuose padarytų klaidų ištaisymo ji kreipėsi 2005 m. gegužės 11 d. Antstolė į tai atsakė 2005 m. birželio 3 d. raštu, pasiūlydama nurodytu klausimu kreiptis į teismą dėl sprendimo išaiškinimo. Taip, kasatorės manymu, antstolė pripažino, kad prašymas dėl aktų patikslinimo yra su trūkumais ir nurodė juos pašalinti. Vykdydama šį antstolės nurodymą, ji (kasatorė) kreipėsi į teismą dėl sprendimo išaiškinimo. Šis klausimas buvo išspręstas Kauno rajono apylinkės teismo 2005 m. rugsėjo 26 d. nutartimi. Dėl to antstolės 2005 m. birželio 3 d. raštas, kasatorės teigimu, nelaikytinas procesiniu dokumentu, kuriuo buvo atsisakyta patikslinti nurodytus aktus. Antrą kartą dėl aktuose padarytų klaidų ištaisymų į antstolę buvo kreiptasi 2007 m. sausio 15 d., kai buvo pašalinti 2005 m. birželio 3 d. rašte nurodyti trūkumai. Tačiau antstolė atsisakė priimti prašymą, motyvuodama tuo, kad nurodytus aktus surašė ne ji, o anksčiau veiksmus vykdomojoje byloje atlikęs antstolis. Dėl tokių aplinkybių, kasatorės teigimu, CPK 512 straipsnyje nustatytas dešimties dienų terminas skundui dėl antstolio veiksmų paduoti skaičiuotinas atsižvelgiant į trūkumų šalinimo terminą, kuris užsitęsė iki 2007 m. sausio 15 d., ir laikytina, kad ji, skundą padavusi 2007 m. sausio 23 d., nepraleido įstatyme nustatyto antstolio veiksmų apskundimo termino. Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti skundą, pažeidė CPK 115 straipsnio 3 dalį ir 512 straipsnį, o apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo padarytų klaidų neištaisė, todėl priėmė neteisėtas nutartis, taip pažeisdami įstatyme (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnis, CPK 5 straipsnis) nustatytą teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos.

10Atsiliepimų į kasacinį skundą CPK 351 straipsnyje nustatyta tvarka negauta.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV. Teismų nustatytos bylos aplinkybės

132007 m. sausio 23 d. pareiškėja V. J. kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti praleistą terminą skundui dėl antstolės B. Z. 2005 m. birželio 3 d. patvarkymo, kuriuo ji atsisakė atlikti procesinius veiksmus, paduoti ir įpareigoti antstolę atlikti šiuos veiksmus – patikslinti 2002 m. gruodžio 12 d. turto perdavimo aktą ir 2002 m. gruodžio 18 d. nerealizuoto pakartotinėse varžytynėse turto perdavimo-priėmimo aktą, į šiuose aktuose išvardytų jai (pareiškėjai) perduotinų nekilnojamojo turto objektų sąrašą įtraukiant pastatą 3I1p. Teismai, nustatę, kad nuo skundžiamo antstolio veiksmo atlikimo – patvarkymo surašymo – praėjo daugiau nei trisdešimt dienų, remdamiesi CPK 512 straipsniu, atsisakė priimti pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų kaip nenagrinėtiną teisme.

14V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

15Bylos duomenimis, Kauno rajono apylinkės teismo 2002 m. gegužės 20 d. sprendimu buvo padalytas pareiškėjai ir jos buvusiam sutuoktiniui P. J. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausęs nekilnojamasis turtas – gyvenamasis namas su priestatu ir veranda, ūkiniai pastatai 2I1p, 3I1p, 4I1ž, 5I1ž. 6I1ž, 7I1p bei kiemo statiniai, kurių vertė 18 554 Lt, taip pat kilnojamasis turtas, pripažįstant pareiškėjai nuosavybės teises į 56,46 dalis, o P. Juodžiui – į 43,54 dalis santuokinio turto, priteista pareiškėjai iš P. J. 4808 Lt piniginė kompensacija už jo gautą didesnę santuokinio turto dalį ir 2681,79 Lt bylinėjimosi išlaidų, iš viso – 7489,79 Lt. P. J., neturėdamas galimybės sumokėti šią sumą, sutiko, kad išieškojimas būtų nukreiptas į nurodytu teismo 2002 m. gegužės 20 d. sprendimu jam priteistą nekilnojamąjį turtą. Neįvykus pakartotinėms P. J. priklausančios 43,54 turto dalies varžytynėms, antstolis 2002 m. gruodžio 18 d. nerealizuoto pakartotinėse varžytynėse turto perdavimo-priėmimo aktu perdavė šią turto dalį pareiškėjai ir taip ji tapo viso santuokos metu įgyto gyvenamojo namo, ūkinių pastatų ir kiemo statinių savininkė. Tačiau antstolis klaidingai įformino nuosavybės teisės į pastato-tvarto, plane pažymėto indeksu 3I1p, 43,54 dalies perėjimą pareiškėjos nuosavybėn – nurodytas pastatas 2002 m. gruodžio 18 d. turto perdavimo akte į jame išvardytų pareiškėjai perduotinų nekilnojamojo turto objektų sąrašą nebuvo įrašytas. Šis formalus pažeidimas lėmė pareiškėjos nuosavybės teisės pažeidimą – dėl pirmiau nurodytos priežasties negalimas 43,54 dalies pastato-tvarto 3I1p įregistravimas pareiškėjos nuosavybės teise Nekilnojamojo turto registre. Pareiškėja, laikydama, kad pastatas 3I1p turto perdavimo akte nebuvo nurodytas tik dėl antstolio neatidumo, 2005 m. gegužės 11 d. kreipėsi į antstolę B. Z., prašydama patikslinti turto perdavimo aktą, įrašant jame ir pastatą 3I1p. Į šį prašymą antstolė atsakė 2005 m. birželio 3 d. raštu, informuodama, kad vykdomoji byla dėl skolų išieškojimo iš P. J. pareiškėjos naudai vykdytina remiantis 1964 m. CPK, bei pasiūlydama pareiškėjai šiame CPK nustatytais pagrindais kreiptis į teismą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2002 m. gegužės 20 d. sprendimo išaiškinimo (vykdomoji byla Nr. 0129/02/002691/1, b. l. 54). Kauno rajono apylinkės teismas, atsižvelgęs į tai, kad teismo 2002 m. gegužės 20 d. sprendime buvo nustatyta kitokia ūkinių pastatų 2I1P ir 3I1p naudojimosi tvarka (P. J. buvo paskirtas naudotis ūkinis pastatas 2I1P, o pareiškėjai – ūkinis pastatas 3I1p), nei šalims priteistos turto dalys, ir todėl laikydamas, kad teismo sprendimas galėjo būti neaiškus, 2005 m. rugsėjo 26 d. nutartimi išaiškino, jog ūkinis pastatas 3I1p bendrosios dalinės nuosavybės teise priteistas pareiškėjai – 56,46 dalys ir P. J. – 43,54 dalys, tačiau pareiškėjos V. J. prašymą dėl P. J. formaliai nuosavybės teise priklausančios 43,54 dalies pastato 3I1p perdavimo pareiškėjos nuosavybėn atmetė. Reikšminga pažymėti, kad Kauno rajono apylinkės teismo 2002 m. gegužės 20 d. sprendimu priteistos nekilnojamojo turto dalies P. J. atsisakė savo noru ir iki šiol teisės perleidimo turinio neginčijo. Teismo, nagrinėjusio prašymą dėl sprendimo išaiškinimo, posėdžio metu P. J. paaiškino, kad nei gyvenamuoju namu, nei ūkiniais pastatais nesinaudoja ir ateityje nesinaudos, todėl sutinka jo vardu įregistruotą pastato 3I1p dalį perleisti pareiškėjos nuosavybėn. Pareiškėja, gavusi antstolės 2005 m. birželio 3 d. raštą, kreipdamasi į teismą su skundu dėl antstolės veiksmų 2007 m. sausio 23 d., praleido CPK 512 straipsnyje nustatytus antstolio veiksmų – nurodyto rašto surašymo – apskundimo terminus. Laikytina, kad 2005 m. birželio 3 d. raštu antstolė atsisakė atlikti procesinį veiksmą vykdomojoje byloje, nes juo ieškovės prašymas dėl turto perdavimo akto patikslinimo, minėta, nebuvo išspręstas iš esmės, ir toks atsisakymas gali būti skundžiamas CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka, nors jis nebuvo įformintas kaip antstolio patvarkymas (CPK 613 straipsnis).

16CPK 512 straipsnyje nustatytų terminų tikslas – sudaryti sąlygas kuo operatyvesniam, ekonomiškesniam (CPK 7 straipsnis) bei realiam teismų ir kitų institucijų bei pareigūnų priimtų sprendimų įvykdymui. Tačiau šio tikslo įgyvendinimas neturi būti keliamas aukščiau kitų vykdymo proceso, kaip civilinio proceso stadijos, tikslų. Atvirkščiai, jis turėtų būti derinamas su būtinumu teisingai išspręsti ginčą, susijusį su sprendimo priverstiniu vykdymu, nepagrįstai nesuvaržyti vykdymo procese dalyvaujančių asmenų teisių ir teisėtų interesų bei netapti formalia kliūtimi asmenims apginti jų pažeistas teises, ypač tuo atveju, kai jos nėra ginčijamos. Tai gali būti paaiškinama būtinumu ginti viešąjį interesą ir toks reikalavimas teismui, nagrinėjančiam suinteresuotų asmenų skundus dėl antstolių veiksmų teisėtumo ir taip atliekančiam vykdymo proceso kontrolę (CPK 594 straipsnio 1 dalis), yra iš esmės imperatyvus.

17Pagal CPK 353 straipsnio 2 dalį kasacinis teismas turi teisę peržengti kasacinio skundo ribas, jeigu to reikalauja viešasis interesas. Gindamas viešąjį interesą, kasacinis teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, sprendimų teisėtumą gali analizuoti ir kasaciniame skunde nenurodytais motyvais, tačiau turinčiais tiesioginę reikšmę teisėto sprendimo priėmimui. Viešojo intereso, kaip sąlygos kasaciniam teismui peržengti kasacinio skundo ribas, sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos faktines aplinkybes ir aiškinant bei taikant joms konkrečias teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G.P.o su Lietuvos ir Italijos UAB „Lavestina“, bylos Nr. 3K-3-486/2006; 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Autrona“ su UAB „If draudimas“, bylos Nr. 3K-3-455/2006; ir kt.). Civilinis procesas yra skirtas asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesams ginti, tinkamai taikant įstatymus teismui nagrinėjant civilines bylas, priimant sprendimus ir juos vykdant. Šio ir kitų CPK 2 straipsnyje įtvirtintų civilinio proceso tikslų įgyvendinimas, efektyviausiai užtikrinamas, kai jų siekiama kuo greičiau (CPK 7 straipsnis) išnagrinėjant kiekvieną civilinę bylą. Teisėjų kolegijos vertinimu, viešasis interesas nagrinėjamoje byloje reikalauja, kad CPK 512 straipsnio nuostatos nebūtų taikomos formaliai ir kad toks nurodytos procesinės teisės normos taikymas netaptų kliūtimi pareiškėjai įgyvendinti jos pažeistą turtinę teisę, kurios, minėta, nei buvęs sutuoktinis P. J., nei jokie kiti asmenys neginčija. Laikydama, kad CPK 512 straipsnyje nustatytų terminų taikymas ir pareiškėjos skundo nenagrinėtinu teisme tik šiuo formaliu pagrindu pripažinimas, kai, jį patenkinus, nebūtų pažeistos niekieno teisės, nagrinėjamoje byloje reikštų akivaizdų visokeriopos civilinių teisių teisminės gynybos principo (Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis, CK 1.2 straipsnio 1 dalis, CPK 5 straipsnio 1 dalis) ir nurodytų civilinio proceso tikslų pažeidimą, teisėjų kolegija peržengia kasacinio skundo ribas ir, civilinio proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų užtikrinimo tikslu negrąžindama bylos nagrinėti iš naujo, pasisako dėl pareiškėjos skundo iš esmės, išspręsdama jame suformuluotą prašymą reikšmingomis teisingam šios bylos išnagrinėjimui pripažintų aplinkybių pagrindu.

18Atsižvelgdama į pirmiau išvardytas aplinkybes ir remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas skundžiamas teismų nutartis panaikintini, praleistą terminą pareiškėjos skundui dėl antstolės B. Z. atsisakymo atlikti veiksmus paduoti atnaujinti ir šį skundą patekinti, įpareigojant antstolę B. Z. ištaisyti dėl antstolio apsirikimo padarytą klaidą, papildant 2002 m. gruodžio 18 d. nerealizuoto pakartotinėse varžytynėse turto perdavimo-priėmimo aktą įrašu, kad V. J., a.k. ( - ), gyv. ( - ), perduodamas skolininkui P. J., a.k. ( - ), priklausantis turtas: 43,54 dalis pastato-tvarto 3I1p, unikalus Nr. ( - ) (CPK 346 straipsnio 2 dalis, 359 straipsnio 4 dalis).

19Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

20Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 26 d. nutartį ir Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2007 m. vasario 22 d. nutartį panaikinti.

21Priimti naują sprendimą.

22Atnaujinti terminą pareiškėjos V. J. skundui dėl antstolės atsisakymo atlikti veiksmus paduoti ir šį skundą patenkinti.

23Įpareigoti antstolę B. Z. patikslinti 2002 m. gruodžio 18 d. nerealizuoto pakartotinėse varžytynėse turto perdavimo-priėmimo aktą, į šiame akte išvardytų pareiškėjai perduotinų nekilnojamojo turto objektų sąrašą įtraukiant pastatą 3I1p.

24Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 2007 m. sausio 23 d. pareiškėja V. J. kreipėsi į teismą su skundu dėl... 5. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė... 6. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2007 m. vasario 22 d. nutartimi skundą... 7. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m.... 8. III. Kasacinio skundo dalykas ir pagrindai... 9. Kasaciniu skundu pareiškėja V. J. prašo Kauno apygardos teismo Civilinių... 10. Atsiliepimų į kasacinį skundą CPK 351 straipsnyje nustatyta tvarka negauta.... 11. Teisėjų kolegija... 12. IV. Teismų nustatytos bylos aplinkybės... 13. 2007 m. sausio 23 d. pareiškėja V. J. kreipėsi į teismą, prašydama... 14. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 15. Bylos duomenimis, Kauno rajono apylinkės teismo 2002 m. gegužės 20 d.... 16. CPK 512 straipsnyje nustatytų terminų tikslas – sudaryti sąlygas kuo... 17. Pagal CPK 353 straipsnio 2 dalį kasacinis teismas turi teisę peržengti... 18. Atsižvelgdama į pirmiau išvardytas aplinkybes ir remdamasi išdėstytais... 19. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 20. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m.... 21. Priimti naują sprendimą.... 22. Atnaujinti terminą pareiškėjos V. J. skundui dėl antstolės atsisakymo... 23. Įpareigoti antstolę B. Z. patikslinti 2002 m. gruodžio 18 d. nerealizuoto... 24. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...