Byla 2A-1515/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Nijolės Piškinaitės, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 13 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-545-431/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ ieškinį atsakovui Ukmergės rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos 2010-05-21 paskelbto atviro konkurso „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2015 metais paslaugos“ sprendimų pripažinimo neteisėtais, 2010 m. spalio 13 d. sutarties pripažinimo negaliojančia, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Ecoservice“, uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės versmė“, uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės paslauga“, uždaroji akcinė bendrovė „Zarasų komunalininkas“, uždaroji akcinė bendrovė „Veolia Environmental Services Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Specialus autotransportas“, uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės švara“, uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės versmės“ Langų centras.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „VSA Vilnius” kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu ir prašė pripažinti 2010 m. spalio 13 d. paslaugų pirkimo sutartį Nr. 20-732 dėl Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo paslaugos teikimo 2010-2015 metais bei pripažinti neteisėtais atsakovo sprendimą paskelbti viešą paslaugų pirkimą 2010 m. gegužės 21 d. ir pirkimo dokumentus. Nurodė kad dalyvavo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos skelbtame atvirame konkurse „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2014 metais paslaugos“. Ukmergės rajono savivaldybės administracija, nutraukusi 2009-10-14 paskelbtą analogišką konkursą, 2010-05-21 d. paskelbė atvirą konkursą „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2015 metais paslaugos“. Nesutikdamas su paskelbtu konkursu, ieškovas pateikė pretenziją atsakovui, kuria prašė panaikinti pakartotinio konkurso vykdymą kaip neteisėtą ir nepagrįstą ir atnaujinti viešąjį pirkimą, kuris buvo paskelbtas dar 2009-10-14 d. Ieškovas 2010-06-07 d. gavo atsakovo atsakymą, kuriuo buvo informuoti, jog pateikta pretenzija netenkinta ir atsakovas atmeta ieškovo pateiktus reikalavimus. Su tokiu sprendimu ieškovas nesutinka. Pakartotinis konkursas paskelbtas neteisėtai ir nepagrįstai, jo nuomone iš esmės faktiškai tęsiamas vienas ir tas pats viešasis pirkimas dėl atliekų vežimo paslaugų įsigijimo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje, kuris atsakovo neteisėtais veiksmais siekiamas pateisinti, kaip naujas viešasis pirkimas. Perkančiosios organizacijos veiksmai atliekant viešąjį pirkimą negali būti nutraukiami, o vėliau atnaujinami naujo pirkimo pagrindu, išvengus įsipareigojimų ir pažeidus pasiūlymą pateikusio tiekėjo teises ir teisėtus interesus. Šis veiksmas ir buvo atliktas 2010-05-21 d. - paskelbtas esą naujas atviras konkursas, tačiau jo dalykas yra tas pats, kaip ir pirminio konkurso. Ukmergės rajono savivaldybės administracija turėjo ir galėjo atnaujinti pirminį atvirą konkursą, tačiau ne skelbti naują. Kadangi buvo atplėšti vokai su pasiūlymais, pateikti reikalingi dokumentai, sprendimas ne atnaujinti ankstesnį pirkimą, tačiau skelbti naują, laikytinas iš esmės pažeidžiančiu viešųjų pirkimų skaidrumo, nediskriminavimo ir objektyvumo principus. Visi galimi teikėjai teikti perkamas paslaugas, o taip pat jų pateikti pasiūlymai ir techninės galimybės yra žinomos ne tik atsakovui - perkančiajai organizacijai, tačiau ši informacija žinoma ir tiekėjams. Tokių duomenų atskleidimas neabejotinai lemia, jog tiekėjai - tarpusavyje konkurentai, gali koreguoti savo pasiūlymus, atlikti sąžiningą konkurenciją pažeidžiančius veiksmus. LR viešųjų pirkimų įstatymo 28 str. ir kitos teisės normos reikalauja, jog pasiūlymai turi būti vertinami tik tuo atveju, kai vokai pateikiami neatplėšti, tinkamai užklijuoti - taip užtikrinamas lygiateisiškumo principas. Nagrinėjamoje byloje šis principas pažeistas iš esmės. Atsakovas negali elgtis dvejopai esant toms pačioms sąlygoms: 2010 m. sausio mėnesį nutraukti pirkimą, kadangi esą buvo nukelta rinkliava, o 2010 m. gegužės mėnesį paskelbti naują pirkimą, nors rinkliava taip pat dar nėra įvesta. Šie nesąžiningi veiksmai iš esmės pažeidžia LR viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, yra nesąžiningi ir neatitinka viešųjų pirkimų nediskriminavimo, skaidrumo principų. Patikslintu ieškiniu ieškovas prašė pripažinti negaliojančia 2010-10-13 paslaugų pirkimo sutartį Nr. 20-732 dėl Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo paslaugos tiekimo 2010-2015 metais, pripažinti neteisėtais atsakovo sprendimą paskelbti viešą paslaugų pirkimą 2010-05-21 ir pirkimo dokumentus. Nurodė, kad atsakovas sudarė neteisėtą, prieštaraujančią imperatyvioms įstatymų nuostatoms sutartį, šį faktą konstatavo LR Viešųjų pirkimų tarnyba 2011 m. sausio mėnesį viešai skelbtame pranešime „Dėl pirkimo Nr. 89577 vertinimo”, kuris laikytinas prima facie įrodymu nagrinėjamoje byloje. Perkančioji organizacija, sudarydama sutartį, pažeidė VPĮ 18 straipsnio 3 dalies nuostatas, kad, sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiamos pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos, ir VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą skaidrumo principą, nes jungtinės veiklos partneriams UAB „Ukmergės paslauga“, UAB „Zarasų komunalininkas“ ir UAB „Ukmergės versmės“ Langų centras sutartyje sudarė palankesnes ir geresnes sąlygas ją vykdyti negu buvo nustatyta pirkimo dokumentuose.

5Atsakovas ieškinio nepripažino, nurodė, kad Viešasis atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2014 metais paslaugų pirkimo konkursas (skelbtas 2009-04-01) dėl pasikeitusių ekonominių aplinkybių bei rinkliavos termino atidėjimo buvo nutrauktas gavus Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - Viešųjų pirkimų tarnyba) sutikimą. Ukmergės rajono savivaldybės administracija 2010-05-21 paskelbė atvirą konkursą. „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2015 metais paslaugos“. Ieškovo argumentai, kad naujas viešasis pirkimas buvo paskelbtas nesant pagrindo, t.y. neįvedus rinkliavos, nepatvirtinus rinkliavos nuostatų ir savivaldybės biudžete nenumačius lėšų atliekų tvarkymui, yra nepagrįstas. Atsižvelgdama į viešųjų pirkimų poreikį bei vadovaudamasi Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos 2010-04-01 sprendimu Nr. 7-55, Ukmergės rajono savivaldybės administracija paskelbė naują atliekų tvarkymo konkursą. Naujas „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2015 metais paslaugos“ konkursas paskelbtas atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes (pakoreguotos darbų apimtys, išplėsti atliekų surinkimo aikštelių sąrašai, numatytas ir patvirtintas rinkliavos dydis, atliekų surinkimo sutarties terminai ir kt.). Ieškovo UAB „VSA Vilnius“ argumentas, kad Ukmergės rajono savivaldybės administracija turėjo ir galėjo atnaujinti pirminį atvirą konkursą, tačiau ne skelbti naują yra nepagrįstas. Ukmergės rajono savivaldybės administracija, kaip perkančioji organizacija, privalo laiku ir tinkamai užtikrinti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, įsigijimą. Ukmergės rajono savivaldybės Tarybai nustačius rinkliavos įvedimo datą, bei pritarus rinkliavos nuostatų projektui, atsirado teisinis ir ekonominis pagrindas skelbti viešąjį konkursą. Atsižvelgiant į tai, bei siekiant laiku užtikrinti atliekų tvarkymo paslaugų teikimą gyventojams, Ukmergės rajono savivaldybės administracija privalėjo skelbti naują viešąjį pirkimą atliekų tvarkymo paslaugai įsigyti. Ukmergės rajono savivaldybės administracijai 2010-05-21 paskelbus naują atvirą „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos teritorijoje 2010-2015 metais paslaugos“ konkursą, buvo sudarytos visos, įstatymų numatytos, galimybės tiekėjams dalyvauti minėtame konkurse. Ieškovas UAB „VSA Vilnius" 2010-05-21 paskelbtame „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos teritorijoje 2010-2015 metais paslaugos“ konkurse yra pateikęs savo pasiūlymą. Atsakovui nesuprantama, kokiu tikslu ieškovas UAB „VSA Vilnius“ prašo teismo nutraukti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2010- 05-21 paskelbtą konkursą, kuriame pats dalyvauja kaip tiekėjas. Tuo labiau, kad ieškovas UAB „VSA Vilnius“ savo pateiktame pasiūlyme sutinka su šio pirkimo sąlygomis. Konstatuotina, kad pats ieškovas vienu atveju sutinka su konkurso teisėtumu ir jokių pretenzijų konkurso sąlygoms neturi, o kitu atveju, prašo teismo šį konkursą panaikinti. Atsakovas sutiko, kad 2010-10-13 paslaugų tiekimo sutartyje, pasirašytoje tarp atsakovo ir jungtinės veiklos partnerių UAB „Ukmergės paslauga“, UAB „Ukmergės versmės“ Langų centras ir UAB „Zarasų komunalininkas“ buvo netikslumų, kurie nebuvo esminiai ir 2011-01-19 papildomu susitarimu visi sutarties netikslumai buvo pašalinti.

6Tretieji asmenys UAB „Ukmergės paslauga“ ir UAB „Zarasų komunalininkas“ prašė ieškinį atmesti.

7Viešųjų pirkimų tarnyba informavo, kad atliko ginčo konkurso pirkimo dokumentų, pirkimo procedūrų ir sutarties sudarymo procedūrų vertinimą, nustatė Viešųjų pirkimų įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, bei pasiūlė perkančiajai organizacijai nutraukti sutartį ir, esant poreikiui, organizuoti naują viešąjį pirkimą.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 13 d. sprendimu nusprendė ieškinį patenkinti iš dalies. Teismas pripažino paslaugų pirkimo sutartį Nr. 20-732 dėl Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo paslaugos teikimo 2010-2015 metais, pasirašytą 2010-10-13 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos ir jungtinės veiklos partnerių UAB „Ukmergės paslauga“, UAB „Ukmergės versmės“ Langų centras ir UAB „Zarasų komunalininkas“, negaliojančia nuo jos sudarymo momento, o likusioje dalyje ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad Ukmergės rajono savivaldybės tarybai nustačius rinkliavos įvedimo datą, bei pritarus rinkliavos nuostatų projektui, atsirado teisinis ir ekonominis pagrindas skelbti viešąjį konkursą. Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2010-04-01 priėmė sprendimą Nr. 7-55, kuriuo vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje nuspręsta nustatyti nuo 2010-10-01. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010-05-27 sprendimu Nr. 7-135 „Dėl vietinės rinkliavos nuostatų patvirtinimo“ buvo patvirtinti vietinės rinkliavos nuostatai, kuriuose nustatytas rinkliavos dydis, mokėjimo tvarka, lengvatos ir kitos sąlygos, išdėstytos Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme. Atsižvelgiant į tai, bei siekiant laiku užtikrinti atliekų tvarkymo paslaugų teikimą gyventojams, Ukmergės rajono savivaldybės administracija privalėjo skelbti naują viešąjį pirkimą atliekų tvarkymo paslaugai įsigyti. Atsižvelgdama į viešųjų pirkimų poreikį bei vadovaudamasi Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010-04-01 sprendimu Nr. 7-55, Ukmergės rajono savivaldybės administracija teisėtai ir pagrįstai paskelbė naują atliekų tvarkymo konkursą. 2010-05-21 paskelbtas „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2015 metais paslaugos“ konkursas. Šiame konkurse dalyvavo devyni tiekėjai, kurie pateikė pasiūlymus pagal konkurso sąlygas. Lyginant su 2009-04-01 paskelbtu konkursu matyti, kad jame dalyvavo tik keturi tiekėjai, todėl teismas sprendė, kad nėra pagrindo sutikti su ieškovo argumentais, jog pirmojo konkurso vykdomų procedūrų metu atplėšus vokus ir pagarsinus tiekėjų kainas buvo pažeisti lygiateisiškumo, skaidrumo ir nediskriminavimo principai. Teismas pažymėjo, kad antrajame konkurse pasiūlymus pateikė tik du pirmajame konkurse dalyvavę tiekėjai (UAB „VSA Vilnius“ ir UAB „Ecoservice“). Be to, byloje nebuvo ginčijamos aplinkybės, kad 2010-05-21 paskelbto konkurso sąlygose, lyginant su paskelbtuoju 2009-04-01, buvo pakoreguotos darbų apimtys, išplėsti atliekų surinkimo aikštelių sąrašai, numatytas ir patvirtintas rinkliavos dydis, atliekų surinkimo sutarties terminai, todėl kiekvienas iš tiekėjų atitinkamai turėjo įvertinti visas aplinkybes ir atitinkamai siūlyti savo kainą. Byloje nėra pateikiami konkretūs argumentai bei juos pagrindžiantys įrodymai, kurie leistų spręsti, kad 2009-04-01 paskelbto ir nutraukto viešojo pirkimo vokų atplėšimas ir pasiūlytų kainų pagarsinimas būtų įtakojęs 2010-05-21 paskelbto konkurso dalyvių pasiūlymų kainas, arba, kad atsakovas būtų vykdęs derybas su tiekėjais. Kiekvieno skelbiamo konkurso sąlygų reikalavimų pagrindu tiekėjai turi apsisprendimo teisę dalyvauti konkurse ir teikti savus pasiūlymus. Konkurso nutraukimas yra reglamentuotas VPĮ 7 straipsnyje, kai perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Kaip nurodo teismas, įstatymu nėra ribojamas kito konkurso skelbimas, kai prieš jį skelbtas konkursas yra nutraukiamas įstatymų numatyta tvarka, todėl savaime nesuponuoja prielaidų dėl galimų viešojo pirkimo principų pažeidimo. Teismo manymu, nagrinėjamoje byloje ieškovas neįrodė jo nurodomų principų pažeidimo, nes pats vokų atplėšimo faktas konkurse, kuris buvo nutrauktas, nevertintinas kaip neteisėtas veiksmas ir nesukelia ieškovo nurodytų pasekmių. Todėl ieškovo reikalavimas pripažinti neteisėtais atsakovo sprendimą 2010-05-21 paskelbti viešą paslaugų pirkimą ir pirkimo dokumentus buvo atmesti.

10Bylos nagrinėjimo teisme metu atsakovas ir jungtinės veiklos partneriai UAB „Ukmergės paslauga“, UAB „Ukmergės versmės“ Langų centras ir UAB „Zarasų komunalininkas“ 2010-10-13 pasirašė paslaugų pirkimo sutartį Nr. 20-732 dėl Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo paslaugos teikimo 2010-2015 metais (toliau-Sutartis). Teismo nuomone, pagrįsti ieškovo argumentai, kad Sutarties 6 punkto nuostatos, jog paslaugų, faktiškai suteiktų pagal šią Sutartį, vertė apskaičiuojama, priklausomai nuo per ataskaitinį laikotarpį (veiklos pradžioje kalendorinis ketvirtis, vėliau mėnuo) suteiktų paslaugų apimties (atliekų kiekio), taikant paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytą fiksuotą įkainį už vienos tonos atliekų tvarkymą, kuris nustatytas atviro konkurso būdu, 10 punkto nuostatos, kad ataskaitinis laikotarpis, per kurį fiksuojama suteiktų paslaugų apimtis (atliekų kiekiai) ir už kurį yra atsiskaitoma, yra mėnuo, ir 12 punkto nuostatos, kad už suteiktas paslaugas pirmas mokėjimas už praėjusį ketvirtį, o vėliau kas mėnesį, neatitinka konkurso pirkimo sąlygų 79 punkto nuostatų, pagal kurias už suteiktas paslaugas bus mokama už praėjusį ketvirtį, kad Sutarties 14 punkto nuostatos, jog sutarties galiojimo laikotarpiu šalių susitarimu sutartyje nustatytas įkainis gali būti perskaičiuojamas pasikeitus pridėtinės vertės ir vartų mokesčio dydžiams, neatitinka pirkimo sąlygų nuostatų, kuriose nebuvo numatytas įkainio perskaičiavimas, pasikeitus vartų mokesčiui, kad Sutarties 16.5 punkto nuostatos, jog juridiniams asmenims konteineriai tuštinami pagal tarpusavyje suderintą grafiką, neatitinka Techninės specifikacijos dalyje „Tiekėjo veiklos organizavimas“ nustatytų sąlygų, pagal kurias paslaugų teikimo grafikas sudaromas atsižvelgiant į surinkimo dienas aptarnaujamoje teritorijoje ir turi būti suderintas su Ukmergės rajono savivaldybės administracija, kad Sutarties 16.6 punkto sąlygos, pagal kurias paslaugos teikėjas turi teisę sudaryti subrangos sutartį su papildančių sistemų operatoriais atliekų surinkimo iš komunalinių atliekų srauto, prieštarauja pirkimo sąlygų 10.10 punkto nuostatoms, kuriose buvo nustatyti reikalavimai, kad tiekėjo savo jėgomis numatomų suteikti paslaugų dalis turi būti ne mažesnė kaip 70 procentų ir kad tiekėjas pasiūlyme turi pateikti pasirašytą pažymą apie perduodamų subrangovams paslaugų dalį, nurodant subrangovus ir jų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas, kad Sutarties 16.8 punkte išdėstytos paslaugos teikėjo teisės nebuvo nustatytos pirkimo sąlygose, kad Sutarties 20.1 punkto nuostatos, jog užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu paslaugos teikėjas ilgiau nei 30 kalendoriniu dienų nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų, neatitinka pirkimo sąlygų 82.1 punkto nuostatos, pagal kurias pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu tiekėjas nevykdo įsipareigojimų ilgiau nei 7 kalendorines dienas pagal Sutartį, kad į Sutarties sąlygas nėra įtrauktos pirkimo sąlygų 82.3 punkto nuostatos, jog paslaugos teikėjui nevykdant savo įsipareigojimų, numatytų sutartyje, ji privalo atlyginti dėl to kitos šalies patirtus nuostolius.

11VPĮ 18 str. 3 d. nustato, kad sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, derybų protokole ar po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.Teismas įvertinęs pirmiau išdėstytus argumentus pagal nurodytas aplinkybes vertino, kad atsakovas, sudarydamas sutartį, sudarė palankesnes sąlygas Sutarties vykdymui ją pasirašiusiems asmenims, lyginant su tomis, kurios buvo nustatytos pirkimo dokumentuose, tuo pažeidė minėtą įstatymo reikalavimą ir lygiateisiškumo bei skaidrumo principus, kas sudaro pagrindą 2010-10-13 paslaugų pirkimo sutartį Nr. 20-732 pripažinti negaliojančia (CK 1.80 str., VPĮ 3 str.1d.).

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

13Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „VSA Vilnius” prašo panaikinti 2011-06-13 Vilniaus apygardos teismo sprendimą toje dalyje, kuria atmestas ieškovo ieškinys, ir ieškinį tenkinti pilnai; sustabdyti šios bylos nagrinėjimą iki kol bus išnagrinėtas ieškovo kasacinis skundas, administracinė byla Lietuvos Vyriausiajame administraciniame teisme ir išnagrinėta baudžiamoji byla Nr. 10-9-014-11; Priteisti iš atsakovo ieškovui jo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą ieškovas grindžia šiais argumentais:

141. Pirmosios instancijos teismas netinkamai išaiškino ir taikė VPĮ 7 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą nuostatą, kuri numato viešųjų pirkimų procedūrų nutraukimą atsiradus nenumatytų aplinkybių. Atsakovas neturėjo pagrindo skelbti konkurso, neteisėtai nutraukęs pirmąjį.

152. Lietuvos Vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. A-438-1401/2011 pagal mūsų bendrovės apeliacinį skundą dėl 2010-08-20 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo, kurioje mūsų bendrovė prašo panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą nutraukti Pirminį konkursą, atsakovas yra pateikęs 2010-03-02 d. raštą Nr. (6.10)-18-433 Viešųjų pirkimų tarnybai, kuriuo jis informuoja, jog „Ukmergės rajono savivaldybės tarybai bus teikiamas sprendimo projektas dėl rinkliavos už atliekų tvarkymų nukėlimo ir įvedimo nuo š.m. spalio 1 d. Savivaldybės administracija planuoja pradėti pirkimo procedūras 2010 m. birželio mėn.“ Šis dokumentas papildomai patvirtina aplinkybes: atsakovas žinojo, rengė ir teikė savivaldybės Tarybos sprendimų projektus, susijusius su rinkliavos nukėlimu; šis atsakovo žinojimas, kaip jis pats nurodo dokumente, buvo pakankamas pagrindas jam priimti sprendimą pradėti ir vykdyti pirkimo procedūras, nepaisant to, jog Taryba tuo klausimu dar net nebuvo balsavusi ir sprendimo projektas nebuvo priimtas. Vadinasi pats atsakovo žinojimas apie sprendimo projektą jam buvo ir turėjo būti pakankamas priimti sprendimus viešuosiuose pirkimuose.

163. Nors atsakovui apie aplinkybes, kurios jo vertinimu gali lemti pirkimo nutraukimą, buvo žinoma dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tačiau atsakovas vilkino pirkimo nutraukimą ir tik sužinojęs tiekėjų pasiūlymus, procedūras nutraukė, o tai ir nulėmė perkančiosios organizacijos piktnaudžiavimą procedūromis. Viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimai padaryti po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos momento gali nulemti ir nagrinėjamoje byloje nulėmė esminius viešųjų pirkimų principų pažeidimus.

174. Tiekėjai, kurie dalyvavo pirminiame konkurse lyginant su tiekėjais, kurie dalyvavo pakartotiniame konkurse atsidūrė nelygiateisėje padėtyje, kadangi jų pasiūlymai jau buvo pateikti perkančiajai organizacijai. Pirmųjų tiekėjų pasiūlymo esminė dalis - siūloma paslaugų kaina buvo viešai paskelbta atplėšiant vokus. Tuo tarpu pakartotiniame konkurse dalyvavę tiekėjai, žinodami, kokias kainas pasiūlė pirmieji tiekėjai, kokios jų tendencijos ir savikainos vertinimas, galėjo pateikti jau savaime tinkamesnius pasiūlymus. Esminių VPĮ principų pažeidimą nulėmė tai, jog atsakovas faktiškai įvykdė derybas su tiekėjais. Atviro konkurso metu derybos draudžiamos. Derybos gali būti suprantamos kaip galimybė pakoreguoti kainą pakeitus aplinkybes.

185. Skundžiamu sprendimu teismas visiškai nevertino, nepasisakė ir nenurodė tokio atsisakymo vertinti motyvų dėl patikslintu ieškiniu pateiktų argumentų, susijusių su skelbimu apie Konkursą ir jo pirkimo sąlygų negaliojimu.

196. Lietuvos Aukščiausiame teisme bus nagrinėjama kasacinė byla dėl pirminio konkurso. Taip pat Lietuvos Vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla pagal ieškovo apeliacinį skundą dėl Viešųjų pirkimų tarnybos išduoto sutikimo nutraukti pirminį konkursą panaikinimo. Be to, šioje administracinėje byloje jau po skundžiamo sprendimo priėmimo ieškovui tapo žinoma, jog Širvintų rajono policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-9-014-11 (pradėtas pagal LR BK 228 str. 1 d.) dėl Ukmergės rajono savivaldybės darbuotojų veiksmų, susijusių Konkursu, todėl tikslinga sustabdyti šios bylos nagrinėjimą iki kol bus išnagrinėtas ieškovo kasacinis skundas, administracinė byla Lietuvos Vyriausiajame administraciniame teisme ir išnagrinėta baudžiamoji byla Nr. 10-9-014-11.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Ukmergės rajono savivaldybė prašo apeliacinį skundą atmesti, kaip nepagrįstą. Nurodo, kad prieštarauja apelianto apeliaciniam skundui, nesutinka su jame dėstomais argumentais, motyvais ir išvadomis ir laiko, kad Vilniaus apygardos teismas objektyviai, išsamiai ir visapusiškai išnagrinėjo šią bylą ir priėmė teisingą bei pagrįstą sprendimą. Atsiliepime atsakovas nurodo, kad nesutinka dėl bylos sustabdymo, nes tai užvilkintų bylos nagrinėjimą.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Apeliacinis skundas netenkintinas.

23Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2010 m. gegužės 21 d. sprendimo paskelbti atvirą konkursą „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2015 metais paslaugos“ ir pirkimo dokumentų pripažinimo neteisėtais. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu ieškinio reikalavimą dėl paslaugų sutarties pripažinimo negaliojančia patenkino, todėl apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl sprendimo dalies, kuria netenkinti ieškinio reikalavimai, pagrįstumo bei teisėtumo.

24Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „VSA Vilnius” dalyvavo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos skelbtame atvirame konkurse „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2014 metais paslaugos“. Ukmergės rajono savivaldybės administracija, 2009 m. spalio 14 d. nutraukė minėtą konkursą ir 2010 m. gegužės 21 d. paskelbė atvirą konkursą „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010- 2015 metais paslaugos“. Dėl perkančiosios organizacijos 2009 m. spalio 14 d. sprendimo nutraukti pirkimą panaikinimo ir įpareigojimo atnaujinti pirkimo procedūras, ieškovas UAB „VSA Vilnius” kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą, kuris ieškinį atmetė. Ieškovas dėl minėto sprendimo padavė apeliacinį skundą, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas skundo netenkino ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Dėl minėtų sprendimų ieškovas su kasaciniu skundu kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, kuris 2011 m. lapkričio 11 d. nutartimi paliko nepakeistą skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nutartį.

25Apeliantas skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai išaiškino ir taikė VPĮ 7 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą nuostatą, kuri numato viešųjų pirkimų procedūrų nutraukimą atsiradus nenumatytų aplinkybių. Apelianto manymu, atsakovas neturėjo pagrindo skelbti konkurso, neteisėtai nutraukęs pirmąjį. VPĮ 7 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija, gavusi Tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima nustatyti. Kaip jau buvo minėta, kasacinės instancijos teismas dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos skelbto atviro konkurso „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2014 metais paslaugos“ nutraukimo VPĮ 7 straipsnio 4 dalies pagrindu pagrįstumo yra pasisakęs, todėl teisėjų kolegija plačiau šiuo klausimu nepasisako.

26Apeliaciniame skunde nurodyta, kad, atsakovas administracinėje byloje Nr. A-438-1404/2011 yra pateikęs 2010-03-02 d. raštą Nr. (6.10)-18-433 Viešųjų pirkimų tarnybai, kuris patvirtina aplinkybes, kad atsakovas žinojo, rengė ir teikė savivaldybės Tarybos sprendimų projektus, susijusius su rinkliavos nukėlimu, todėl atsakovo žinojimas apie sprendimo projektą jam buvo ir turėjo būti pakankamas priimti sprendimus viešuosiuose pirkimuose. Kaip matyti iš informacinės Liteko sistemos ieškovas UAB „VSA Vilnius” su skundu kreipėsi į administracinį teismą, prašydamas panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos 2010 m. sausio 11 d. sprendimą Nr. 4S-73, kuriuo perkančiajai organizacijai išduotas sutikimas nutraukti atviro konkurso „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2014 metais paslaugos“ pirkimo procedūras. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. rugpjūčio 20 d. sprendimu pareiškėjo UAB „VSA Vilnius“ skundą atmetė kaip nepagrįstą. Dėl šio sprendimo pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą, kurio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas netenkino ir paliko nepakeistą ankstesnį teismo sprendimą. Atsižvelgiant į tai, kad įsiteisėjusia teismo nutartimi yra išspręstas Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimo, kuriuo perkančiajai organizacijai išduotas sutikimas nutraukti atviro konkurso „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2014 metais paslaugos“ pirkimo procedūras klausimas, todėl teisėjų kolegija šiuo klausimu plačiau nepasisako.

27Pažymėtina, kad pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą nebereikia įrodinėti faktų, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvavusiems byloje asmenims. Pirmesniu teismo sprendimu nustatyti faktai pripažįstami prejudiciniais tik įsigaliojus teismo sprendimui ir praranda šią galią, jeigu pirmesnis teismo sprendimas yra panaikinamas. Pirmesnėje civilinėje ar administracinėje byloje nustatyti faktai prejudiciniais pripažintini tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartimi bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 12 nutartimi nagrinėtos aplinkybės yra prejudiciniai faktai nagrinėjamoje byloje, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

28Įsiteisėjusiais teismų sprendimais pripažinus, kad Ukmergės rajono savivaldybės administracijos skelbtas „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2014 metais paslaugos“ konkursas buvo pagrįstai nutrauktas, todėl negalima laikyti, pagrįstu apelianto argumento, jog atsakovas neturėjo pagrindo skelbti konkurso, neteisėtai nutraukęs pirmąjį.

29Apeliaciniame skunde apeliantas nurodo, kad viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimai padaryti po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos momento gali nulemti ir nagrinėjamoje byloje nulėmė esminių viešųjų pirkimų principų pažeidimus. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką VPĮ nuostatų bei konkurso sąlygų ir viešųjų pirkimų principų galimo pažeidimo bei perkančiosios organizacijos veiksmų ir priimtų sprendimų teisėtumo vertinimo kontekste atsižvelgtina į atitinkamų jos veiksmų ar sprendimų realiai sukeliamus padarinius tiekėjams. Dėl to būtina įvertinti tai, kiek perkančiosios organizacijos veiksmai faktiškai (realiai) paveikė tiekėjus ir ar vienam iš tiekėjų buvo suteikta daugiau teisių negu kitiems, t. y. ar perkančiosios organizacijos veiksmai dėl vieno tiekėjo pakeitė šio tiekėjo padėtį ir situaciją kitų tiekėjų nenaudai. Atsižvelgiant į tai, grynai formalus nukrypimas nuo VPĮ nuostatų ar pirkimo dokumentuose nustatytos konkrečios procedūros ar jų vykdymo eigos, kuris iš esmės neturėjo įtakos dalyvių ir kitų tiekėjų teisių apimčiai, negali lemti viešųjų pirkimų principų pažeidimo, nebent besiskundžiantis dalyvis ar tiekėjas iš tiesų įrodytų, kad šiais veiksmais buvo pažeisti jo teisėti iš VPĮ kildinami interesai ir taip nepagrįstai suvaržyta galimybė sudaryti viešojo pirkimo sutartį (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Pireka“ v. UAB „Neringos vanduo“,bylos Nr. 3K-3-425/2010). Atsižvelgiant, kad byloje nėra įrodymų, jog perkančiosios organizacijos veiksmai kokiu nors būdu paveikė tiekėjus ir ar vienam iš tiekėjų buvo suteikta daugiau teisių negu kitiems, todėl apelianto argumentai laikytini nepagrįstais. Minėti motyvai taip pat paneigia apelianto teiginius, kad tiekėjai, kurie dalyvavo pirminiame konkurse lyginant su tiekėjais, kurie dalyvavo pakartotiniame konkurse atsidūrė nelygiateisėje padėtyje, kadangi jų pasiūlymai jau buvo pateikti perkančiajai organizacijai.

30Skunde apeliantas nurodo, kad skundžiamame sprendime nėra pasisakyta dėl pirkimo sąlygų 39 ir 78 punktų, dėl kurių Viešųjų pirkimų tarnyba yra pateikusi išvadą ir konstatavusi pažeidimus. Teisėjų kolegija pažymi, kad UAB „VSA Vilnius” patikslintu ieškiniu prašė pripažinti neteisėtais atsakovo sprendimą paskelbti viešą paslaugų pirkimą 2010 m. gegužės 21 d. ir pirkimo dokumentus. Pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą sprendimą ir pripažindamas paslaugų pirkimo sutartį negaliojančia, vadovavosi į bylą pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos išvada bei atsižvelgė į perkančiosios organizacijos padarytus pažeidimus.

31Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančią medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino byloje esančius įrodymus ir taikė bei aiškino viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, nenukrypo nuo formuojamos teismų praktikos, todėl apeliaciniame skunde nurodyti argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

33Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „VSA Vilnius” kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu... 5. Atsakovas ieškinio nepripažino, nurodė, kad Viešasis atliekų tvarkymo... 6. Tretieji asmenys UAB „Ukmergės paslauga“ ir UAB „Zarasų... 7. Viešųjų pirkimų tarnyba informavo, kad atliko ginčo konkurso pirkimo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 13 d. sprendimu nusprendė... 10. Bylos nagrinėjimo teisme metu atsakovas ir jungtinės veiklos partneriai UAB... 11. VPĮ 18 str. 3 d. nustato, kad sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „VSA Vilnius” prašo panaikinti 2011-06-13... 14. 1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai išaiškino ir taikė VPĮ 7... 15. 2. Lietuvos Vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjamoje... 16. 3. Nors atsakovui apie aplinkybes, kurios jo vertinimu gali lemti pirkimo... 17. 4. Tiekėjai, kurie dalyvavo pirminiame konkurse lyginant su tiekėjais, kurie... 18. 5. Skundžiamu sprendimu teismas visiškai nevertino, nepasisakė ir nenurodė... 19. 6. Lietuvos Aukščiausiame teisme bus nagrinėjama kasacinė byla dėl... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Ukmergės rajono savivaldybė... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 23. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovo Ukmergės... 24. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „VSA Vilnius” dalyvavo... 25. Apeliantas skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai... 26. Apeliaciniame skunde nurodyta, kad, atsakovas administracinėje byloje Nr.... 27. Pažymėtina, kad pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą nebereikia įrodinėti... 28. Įsiteisėjusiais teismų sprendimais pripažinus, kad Ukmergės rajono... 29. Apeliaciniame skunde apeliantas nurodo, kad viešųjų pirkimų procedūrų... 30. Skunde apeliantas nurodo, kad skundžiamame sprendime nėra pasisakyta dėl... 31. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančią medžiagą, sprendžia,... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 13 d. sprendimą palikti...