Byla e2-776-210/2016
Dėl piniginės prievolės

1Šiaulių apygardos teismo teisėjas Vytautas Kursevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę byla pagal ieškovo A. G. ieškinį atsakovui A. T. dėl piniginės prievolės,

Nustatė

2

 1. Ieškovas A. G. ieškiniu 2016 m. birželio 30 d. kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą prašydamas priteisti iš atsakovo A. T. 50 000 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, visas bylinėjimosi išlaidas.
 1. Ieškovas nurodė, kad 2015-08-03 ir 2015-11-24 paskolino atsakovui 50000 Eur sumą, paskolos suteikimo faktas įformintas paprastaisiais vekseliais, pasirašytais A. T., vekseliuose nurodyta jų apmokėjimo data – 2016-02-27. Ieškovas ieškinyje teigia suėjus paskolos grąžinimo terminui atsakovas A. T. vis žadėdavo grąžinti paskolą, nuolat prašydavo pratęsti jos grąžinimo terminą, dėl šios priežasties paprastasis vekselis Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka nebuvo pateiktas apmokėjimui ir nebuvo gautas vykdomasis įrašas, todėl pridedami vekseliai atlieka paskolos sutarties vaidmenį. Ieškovo teigimu, vekseliai atitinka paskolos sutarčiai keliamus reikalavimus, juose nurodyta sudarymo data ir vieta, paskolos gavėjo įsipareigojimas grąžinti pasiskolintą sumą iki 2016-02-27, paskolos suma – 50 000 Eur (13 000 ir 37 000 Eur).
 1. Ieškovas nurodo neprieštaraujantis dėl teismo sprendimo už akių priėmimo.
 1. Atsakovui A. T. ieškinio pareiškimas buvo įteiktas viešo paskelbimo būdu 2016 m. rugpjūčio 1 d. Teismo nustatytu terminu atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį. Šios aplinkybės leidžia teismui priimti sprendimą už akių.

3Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, ieškinys tenkintinas.

 1. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).
 1. Vekselis yra piniginis vertybinis popierius, patvirtinantis vekselio davėjo įsipareigojimą be išlygų sumokėti tam tikrą pinigų sumą šiame dokumente nurodytam asmeniui (vekselio turėtojui), turinčiam teisę gauti vekselyje nurodytą pinigų sumą (CK 1.101 straipsnio 1, 6 dalys, 1.105 straipsnis). Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 2 straipsnio 4 dalyje pateikta paprastojo vekselio sąvoka – tai vekselis, kurio davėjas be sąlygų įsipareigoja vekselio turėtojui sumokėti vekselyje įrašytą sumą.
 1. Įstatyme nustatytas reikalavimas, kad vekselyje turi būti besąlyginis įsipareigojimas sumokėti jame nurodytą pinigų sumą, reiškia tai, kad vekselyje įtvirtinta mokėjimo prievolė ir iš jos atsiradusi reikalavimo teisė yra abstraktaus pobūdžio, t. y. nesusijusi teisiniu ryšiu su jos atsiradimo pagrindu. Dėl to abstrakčios prievolės subjektai negali remtis tokios prievolės atsiradimo pagrindo buvimu, jo galiojimu ar negaliojimu, reikalaudami vykdyti ar atsisakydami vykdyti pareigas, kilusias iš šios prievolės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. J. v. J. ir A. S., bylos Nr. 3K-3-258/2013).
 1. Pagal CK 6.787 straipsnį, jeigu paskolos gavėjas išduoda vekselį, pagal kurį įsipareigoja suėjus vekselyje nurodytam terminui sumokėti gautą paskolos sumą, tai CK šeštosios knygos XLIII skyriaus „Paskola“ normos šalių santykiams taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja vekselius reglamentuojančiam įstatymui.
 1. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2015 m. rugpjūčio 3 d. A. T., asmens kodas ( - ) gyvenantis ( - ), pasirašė paprastąjį vekselį 37 000 Eur sumai, pagal kurį įsipareigojo sumokėti A. G., asmens kodas ( - ) gyvenančiam ( - ), 37 000 Eur iki 2016 m. vasario 27 d. Taip pat nustatyta, kad 2015 m. lapkričio 24 d. A. T., asmens kodas ( - ) gyvenantis ( - ), pasirašė paprastąjį vekselį 13 000 Eur sumai, pagal kurį įsipareigojo sumokėti A. G., asmens kodas ( - ) gyvenančiam ( - ), 13 000 Eur iki 2016 m. vasario 27 d.
 1. Teismas įvertinęs byloje pateiktus paprastuosius neprotestuotinus vekselius, konstatuoja, kad išrašyti paprastieji vekseliai atitinka tokios rūšies vekselio rekvizitams keliamus reikalavimus (ĮPVĮ 77 straipsnis).
 1. Byloje nustatyta, kad, suėjus neprotestuotinuose paprastuosiuose vekseliuose nurodytam mokėjimo terminui, vekseliai nebuvo pateikti notarui dėl vykdomojo įrašo išdavimo. Tais atvejais, kai įstatymo reikalavimus atitinkantis vekselis įstatyme nustatytais terminais nepateiktas apmokėti ir dėl jo nėra išduoto notaro vykdomojo įrašo, nereiškia, jog atsiradusi prievolė pagal tokį vekselį savaime pasibaigė ar jis netenka teisinės galios, nes tokių teisinių pasekmių nenustatyta ĮPVĮ. Tokiais atvejais vekselio turėtojas praranda teisę reikalavimui, atsiradusiam pagal vekselį, patenkinti kreiptis ne ginčo tvarka į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo, bet jam išlieka teisė kreiptis dėl skolos priteisimo teismine tvarka. Neapmokėtas vekselis patvirtina mokėjimo prievolę, kol ji nepasibaigia arba kol vekselis nepripažįstamas negaliojančiu įstatymų nustatytais pagrindais.
 1. Nagrinėjamoje byloje konstatuotina, kad ieškovui (vekselio turėtojui) turint neapmokėtus vekselius išliko reikalavimo teisė vekselio davėjui (atsakovui).
 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad kreditoriaus reikalavimo teisė, atsiradusi iš abstraktaus pobūdžio teisinio santykio, laikoma galiojančia, kol neįrodyta priešingai. Dėl to, kad vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas, ir prievolė, atsiradusi iš abstraktaus sandorio, taip pat yra abstrakti, vekselio turėtojas neturi įrodinėti nei jo reikalavimo teisės atsiradimo pagrindo, nei jo galiojimo. Ne vekselio turėtojas turi įrodinėti jo reikalavimo teisės pagal vekselį pagrindo buvimą ar jo galiojimą, bet vekselio davėjas privalo pateikti patikimų įrodymų, patvirtinančių, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti arba kad tas pagrindas negalioja (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. B. v. G. R., bylos Nr. 3K-7-216/2007; teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. M. ir kt. v. G. J. ir kt., bylos Nr. 3K-3-181/2011; 2012 m. gruodžio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. M. v. G. M., bylos Nr. 3K-3-605/2012). Taigi, kai teisinis santykis atsiranda iš abstraktaus sandorio, skolininkas (vekselio davėjas) privalo įrodyti, kad nėra tokio teisinio santykio pagrindo.
 1. Duomenų byloje, kad atsakovas būtų ieškovui sumokėjęs ar grąžinęs 2016-08-03 ir 2016-11-24 vekseliuose nurodytas sumas, nėra, atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovo nurodytų aplinkybių ir išrašytų vekselių, vekselių paskirties neginčijo (LR CPK 178 straipsnis). Teismas, formaliai ištyręs ir įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, konstatuoja, kad byloje esantys vekseliai patvirtina, jog atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 37000 EUR ir 13 000 Eur sumas pagal atitinkamai 2016-08-03 ir 2016-11-24 išduotus paprastuosius vekselius, šio įsipareigojimo neįvykdė, todėl vadovaujantis aukščiau nurodytomis teisės normomis ieškovo A. G. reikalavimas priteisti iš atsakovo A. T. 50 000 Eur skolą, yra laikytinas pagrįstu ir tenkintinu.
 1. 4Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, tenkintinas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2016 m. liepos 4 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

 1. Pagal LR CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos. Teismas vertindamas prašomų priteisti atstovavimo išlaidų pagrįstumą, pažymi, kad išlaidos, susijusios su teisine pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatytos 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – rekomendacijos) rekomenduojamais civilinėse bylose priteistino užmokesčio dydžiais. Pagal Rekomendacijų 8.2 punktą už ieškinį rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis siekia 2,5 koeficiento, kurio pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas už praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje. Kadangi nagrinėjamu atveju ieškovo patirtos 1210,00 Eur išlaidos už ieškinio parengimą neviršija rekomendacijose nustatyto advokato teikiamų teisinių paslaugų maksimalaus dydžio, įvertinus bylos sudėtingumą ir ieškovui suteiktų teisinių paslaugų pobūdį, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 1210,00 Eur dydžio išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti bei 967,00 Eur žyminis mokestis (LR CPK 88 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 2 dalis).
 2. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Šiaulių apygardos teismo 2016 m. liepos 4 d. nutartimi atsakovo A. T. turtui, paliekamos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (LR CPK 150 straipsnio 3 dalis).

5Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1 p., 142 str. 4 d., 262 str. ir 285-286 straipsniais,

Nutarė

6A. G. ieškinį patenkinti visiškai ir priimti sprendimą už akių.

7Priteisti iš atsakovo A. T., asmens kodas ( - ) ieškovui A. G., asmens kodas ( - ) 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (50 000 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2016-07-04, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas: 1210,00 Eur (tūkstantį du šimtus dešimt eurų) išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti bei 967,00 Eur (devynis šimtus šešiasdešimt septynis eurus) žyminio mokesčio.

8Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Šiaulių apygardos teismo 2016 m. liepos 4 d. nutartimi atsakovo A. T. turtui, palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

9Paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt ir skaičiuoti pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikimo terminą nuo viešo paskelbimo dienos.

10Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

11Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai