Byla 2-20467-859/2015
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, suinteresuoti asmenys – Danske Bank A/S, išvadą teikianti institucija – Vaiko teisių apsaugos tarnyba

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vladimir Berezovskij,

2rašytinio proceso tvarka nagrinėdamas pareiškėjų R. J. ir I. J. prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, suinteresuoti asmenys – Danske Bank A/S, išvadą teikianti institucija – Vaiko teisių apsaugos tarnyba,

Nustatė

3Vilniaus miesto apylinkės teisme 2015-05-08 priimtas patikslintas pareiškėjų R. J. ir I. J. prašymas nutraukti pareiškėjų santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu bei patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

4Suinteresuotas asmuo Danske Bank A/S pateikė teismui atsiliepimą, jog neprieštarauja, jog po santuokos nutraukimo prievoles pagal 2005-04-25 su Banku sudarytą kreditavimo sutartį Nr. BS1130050169 su visais jos sąlygų pakeitimais ir papildymais ir toliau vykdytų R. J., už jo prievolių tinkamą vykdymą ir toliau laiduojanti I. J..

5Pareiškimas paliktinas nenagrinėtu.

6Pagal CK 3.53 str. 4 d. teismas privalo vertinti sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių teisėtumą. Jeigu sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių prieštarauja viešajai tvarkai ar iš esmės pažeidžia sutuoktinių nepilnamečių vaikų ar vieno sutuoktinio teises ir teisėtus interesus, teismas, nagrinėjantis bylą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, netvirtina sutarties dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje V. G. v. J. K. G., bylos Nr. 3K-3-110/2011), o bylą dėl santuokos nutraukimo sustabdo, kol sutuoktiniai sudarys naują sutartį. Jeigu per šešis mėnesius nuo bylos sustabdymo dienos sutuoktiniai neįvykdo teismo nurodymų dėl sutarties turinio, teismas prašymą palieka nenagrinėtą. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs jog, teismas, nagrinėdamas bylą supaprastinto proceso tvarka, nenustatinėja turto balanso, prievolių pobūdžio ir atsiradimo pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2006, 2008 m. liepos 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-384/2008). Santuoka supaprastinto proceso tvarka nutraukiama tais atvejais, kai nėra sutuoktinių ginčo, kai sutuoktinių prašymas dėl santuokos nutraukimo ir jų sudaryta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių yra pagrįsti, teisėti ir nepažeidžia vaikų, sutuoktinių ar jų kreditorių teisėtų interesų.

7Pažymėtina, kad pareiškėjai 2015-04-27 patikslinta santuokos nutraukimo pasekmių sutartimi susitarė, kad visas santuokoje įgytas turtas po santuokos nutraukimo atitenka R. J., taip pat jam pereina prievolių vykdymas pagal R. J. 2005 m. balandžio 25 d. su Danske bank (pirminis kreditorius Sampo bankas) sudarytą kreditavimo sutartį Nr. BS1130050169 su visais jos sąlygų pakeitimais ir papildymais. Sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios (CK 3.117 str.). Todėl, jeigu sutuoktiniui priteisto turto vertė viršija jo dalį iš bendro turto, tai šis sutuoktinis privalo kitam sutuoktiniui išmokėti kompensaciją (CK 3.117 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, jog bendros jungtinės nuosavybės teise įgyto ir sutuoktinių pasidalinto turto vertė žymiai skiriasi, o santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje sutuoktiniai neaptarė ar I. J. reikalauja kompensacijos už pareiškėjui R. J. atitenkantį santuokoje įgytą didesnės vertės turtą, ar ne, siekiant įsitikinti, jog tokios santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygos nepažeis kito sutuoktinio I. J. teisių bei teisėtų interesų, teismas vadovaudamasis CPK 7 str. bylos nestabdė (ekonomiškumo, koncentruotumo principas), o pareiškėjų R. J. ir I. J. prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu paskyrė nagrinėti 2015 m. gegužės 21 d. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka. Į minėtą posėdį pareiškėja I. J. neatvyko, jokių duomenų, kad apie paskirtą teismo posėdį jai yra žinoma teisme nebuvo gauta. Teismo posėdis buvo atidėtas, įpareigojant pareiškėją I. J. pateikti duomenis, kad jai žinoma apie paskirtą posėdį ir rašytinį paaiškinimą dėl kompensacijos už R. J. paliekamą visą santuokoje įgytą turtą bei kreditorinius įsipareigojimus nereikalavimo. Tokie duomenys ir rašytinis paaiškinimas iki 2015 m. birželio 4 d. teisme gautas nebuvo. Todėl teismas 2015-06-04 nutartimi nustatė pareiškėjams terminą pareiškimo trūkumams pašalinti ir bylos nagrinėjimą atidėjo iki 2015-07-09. Teismas nutartyje nurodė, kad 2015 m. balandžio 27 d. Santuokos nutraukimo pasekmių sutarties 7 dalyje pareiškėjai nurodė, kad santuokoje įgytas turtas – gyvenamasis namas ir žemės sklypas, esantys J. S. 17-oje g. 2, Vilniuje (įgyti santuokoje gyvenant kartu), automobiliai VW Golf, Nissan Qashqai, lieka pareiškėjo R. J. asmenine nuosavybe, tačiau dėl kompensacijos I. J. už pareiškėjui atitenkančią didesnę turto dalį, pareiškėjai santuokos nutraukimo pasekmių sutartimi neaptarė. Juolab, kad pareiškėja I. J. lieka laidotoja pagal pareiškėjo 2005 m. balandžio 25 d. su Danske bank pasirašytą kreditavimo sutartį Nr. BS1130050169 su visais jos sąlygų pakeitimais ir papildymais, dėl ko minėtam nekilnojamam turtui yra taikoma sutartinė hipoteka. Taip pat įpareigojo pareiškėjus pateikti teismui sutartį pasirašytą ant kiekvieno jos lapo. 2015 m. birželio 5 d. teisme buvo gautas I. J. pranešimas, kad ji apie 2015-05-21 teismo posėdį žino, sąlygos dėl kompensacijos už R. J. paliekamą visą santuokoje įgytą turtą bei kreditorinius įsipareigojimus nereikalavimo aptartos ir išdėstytos sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių. 2015-06-23 teisme gauta 2015-04-27 santuokos nutraukimo pasekmių sutartis pasirašyta pareiškėjų ant kiekvieno lapo.

8Įvertinus tai, jog pareiškėja I. J. yra laiduotoja pagal R. J. 2005 m. balandžio 25 d. su Danske bank (pirminis kreditorius Sampo bankas) pasirašytą kreditavimo sutartį Nr. BS1130050169 su visais jos sąlygų pakeitimais ir papildymais, tačiau iki 2015-07-09 teismo posėdžio nei rašytinių paaiškinimų ir pranešimo apie tai, kad jai žinoma apie paskirtą 2015-07-09 teismo posėdį, jog supranta, kad pagal 2015-04-27 santuokos nutraukimo pasekmių sutartį ji atsisako viso santuokoje įgyto turto R. J. naudai, tačiau ir toliau lieka laiduotoja pagal R. J. 2005 m. balandžio 25 d. su Danske bank (pirminis kreditorius Sampo bankas) sudarytą kredito sutartį Nr. BS1130050169, teismas atsisako nutraukti pareiškėjų santuoką bendru sutikimu bei tvirtinti patikslintą sutartį, o prašymą dėl santuokos nutraukimo pasekmių palieka nenagrinėtą.

9Pareiškėjams išaiškintina, kad pašalinus trūkumus, pareiškėjai turi teisę vėl kreiptis į teismą bendra tvarka su tuo pačiu pareiškimu.

10Vadovaujantis CK 3. 53 straipsnio 4 dalimi, 290 - 292 straipsniais.,

Nutarė

11P. R. J. ir I. J. patikslintą prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu palikti nenagrinėtu.

12Išaiškinti pareiškėjams, kad pašalinus trūkumus, pareiškėjai turi teisę vėl kreiptis į teismą bendra tvarka su tuo pačiu pareiškimu.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per nutartį priėmusį Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai