Byla eB2-1089-794/2020
Dėl įmonės pabaigos, civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus (toliau – VSDFV Vilniaus skyrius) pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei MB „Penktas ratas“, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas Paulikas,

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios Mažosios bendrijos (toliau – MB) „Penktas ratas“ bankroto administratorės UAB „Lideres“ prašymą dėl įmonės pabaigos, civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus (toliau – VSDFV Vilniaus skyrius) pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei MB „Penktas ratas“, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI)

2Teismas

Nustatė

31.

4Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 30 d. nutartimi atsakovei MB „Penktas ratas“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta UAB „Lideres“.

52.

6Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 20 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

73.

82020 m. balandžio 17 d. teisme gautas bankroto administratorės prašymas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nurodė, kad administratorė atliko visus veiksmus, nurodytus Įmonių bankroto įstatyme, likvidavimo procedūra yra baigta.

9Prašymas tenkintinas

104.

11Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau tekste – JANĮ). Šio įstatymo 152 straipsnyje nurodyta, kad jis įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d. (išskyrus įstatyme nurodytus straipsnius), o 155 straipsnyje nurodyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje.

125.

13Sprendimas dėl įmonės pabaigos nenumatytas kaip išimtis, kuriai spręsti reikėtų taikyti iki 2019 m. gruodžio 31 d. galiojusias Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatas, todėl klausimui dėl įmonės pabaigos spręsti taikomos JANĮ nuostatos.

146.

15JANĮ 100 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos priima teismas. Nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 30 dienų nuo galutinės bankroto ataskaitos patvirtinimo dienos kreipiasi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos (JANĮ 100 straipsnio 2 dalis). Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-924/2014).

167.

17Iš bankroto administratoriaus pateiktos 2020 m. balandžio 9 d. ataskaitos matyti, kad įmonė turto neturi. Patikrinus viešuosius registrus registruotino nekilnojamojo turto taip pat nerasta, informacinės teismų sistemos LITEKO duomenimis įmonė aktyvių bylų teismuose neturi (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 179 straipsnio 3 dalis). Pateikta Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus miesto agentūros pažyma patvirtina, kad bankrutavusioje įmonėje nėra sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas, už aplinkos teršimą bausta nebuvo, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi. Kadangi reikalavimai, numatyti JANĮ 100 straipsnyje, yra įvykdyti, priimamas sprendimas dėl bankrutuojančios bei likviduojamos dėl bankroto MB „Penktas ratas“ pabaigos.

188.

19JANĮ 100 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad pranešimams apie juridinio asmens pabaigą mutatis mutandis (su atitinkamais pakeitimais) taikomos šio įstatymo 27 straipsnio nuostatos. JANĮ 101 straipsnyje įtvirtinta, kad nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos įsiteisėjimo dienos kreipiasi į Juridinių asmenų registro tvarkytoją jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dėl juridinio asmens išregistravimo. Atsižvelgiant į tai, nemokumo administratorius įpareigotinas atlikti šiuos JANĮ įtvirtintus veiksmus.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 27, 100-101 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292 straipsniais,

Nutarė

21prašymą tenkinti.

22Pripažinti bankrutuojančios ir likviduojamos dėl bankroto MB „Penktas ratas“, juridinio asmens kodas ( - ), pabaigą.

23Pavesti įmonės nemokumo administratoriui per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti Juridinių asmenų registrui prašymą išregistruoti likviduotą dėl bankroto įmonę.

24Įpareigoti nemokumo administratorių per 3 dienas nuo sprendimo gavimo dienos informuoti kreditorius apie priimtą teismo sprendimą, pateikiant teismui tai patvirtinančius dokumentus.

25Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai