Byla 2S-282-560/2017
Dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė B. P., D. Š., I. Š., L. J., B. Š., G. Š., J. D., J. U., UAB „Gerovės konservai“, UAB „Gerovės prekyba“, UAB „Gerovės konservų fabrikas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos A. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos A. J. skundą dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė B. P., D. Š., I. Š., L. J., B. Š., G. Š., J. D., J. U., UAB „Gerovės konservai“, UAB „Gerovės prekyba“, UAB „Gerovės konservų fabrikas“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Pareiškėja A. J. kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti antstolės B. P. 2016-08-24 priimtus patvarkymus Nr. S-40327, Nr. S-40326 ir Nr. S-40322 areštuoti skolininkui priklausančias išmokėti lėšas. Nurodė, jog antstolė vykdo 2016-08-18 Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkės turtui trečiosios eilės išieškotojų 150 000,00 Eur reikalavimui užtikrinti. Antstolė nesilaiko Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 667 straipsnio reikalavimų, kadangi antstolė nesikreipė dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo, kas pažeidžia skolininkės sutuoktinio interesus. Be to, išskaitos iš pareiškėjos darbo užmokesčio negali būti vykdomos ir dėl to, kad antstolė vykdo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, o ne vykdo išieškojimą pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą.
 2. Antstolė B. P. 2016-09-26 patvarkymu atmetė pareiškėjos skundą. Nurodė, jog pareiškėja klaidinga teigia, kad antstolė negali vykdyti išieškojimo, kol nėra nustatyta skolininkės dalis, esanti bendroje su kitais asmenimis, nuosavybėje. Vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių nėra taikomos CPK 667 straipsnio nuostatos. Be to, patvarkymuose nurodyta ne išieškoti nurodytas sumas iš skolininkės darbo užmokesčio, o tik jas išskaičiuoti ir saugoti darbovietės atsiskaitomojoje sąskaitoje.
 3. Suinteresuotieji asmenys B. Š., D. Š., I. Š., G. Š., J. D., J. U. ir L. J. pateikė atsiliepimą į pareiškėjos skundą, kuriuo prašė skundą atmesti. Nurodė, kad pareiškėja piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, veikia neteisėtai ir nesąžiningai.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-11-08 nutartimi skundą atmetė. Nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdomos teismo sprendimas vykdyti nustatyta tvarka, todėl teismas konstatavo, kad antstolė turi teisę areštuoti skolininkės darbo užmokesčio dalį. Patvarkymuose aiškiai nurodyta, kad išskaičiuotas sumas prašoma saugoti įmonės atsiskaitomojoje sąskaitoje iki atskiro antstolės patvarkymo. Tai atitinka nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nuostatą, jog areštuojamos pareiškėjos piniginės lėšos, esančios pas trečiuosius asmenis. Tokiu atveju nėra pradedama išieškojimo procedūra, o yra atliekama arešto procedūra. Teismas konstatavo, jog antstolė tik areštavo skolininkei priklausančias sumas iš darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų sumų, kaip nurodyta nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o ne įvykdė išieškojimą, kas sąlygoja, jog antstolė, teisėtai ir pagrįstai priėmė nurodytus patvarkymus.
 2. Teismas sprendė, kad pareiškėjos argumentai, kad priimti patvarkymai pažeidžia skolininkės sutuoktinio interesus, kadangi nėra nustatyta skolininkės turto dalis, esanti bendrojoje nuosavybėje su kitais asmenimis, nepagrįsti, nes tikrinant antstolės veiksmus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sprendžiant dėl jų masto, CPK 667 straipsnio nuostatos netaikytinos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-195/2012).

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

7

 1. Pareiškėja A. J. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-11-08 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos skundą dėl antstolės veiksmų tenkinti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog išieškojimas į skolininko turto dalį gali būti nukreipiamas tik tada, kai yra nustatyta skolininko turto dalis bendrame turte. Tol, kol nėra nustatyta skolininkui priklausanti turto dalis, antstolis gali areštuoti skolininko turtą, tačiau daugiau jokių išieškojimo veiksmų atlikti negali, todėl skundžiami patvarkymai pažeidžia pareiškėjos sutuoktinio interesus.
 2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad skundžiamais patvarkymais yra tik areštuotos piniginės lėšos, tačiau nėra vykdomas išieškojimas. Patvarkymuose yra aiškiai nurodyta, kad buhalteriai turi daryti išskaitas iš pareiškėjos darbo užmokesčio, o tai patvirtina, kad yra pradėta priverstinio išieškojimo procedūra, nors vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tokie veiksmai nėra galimi.
 3. Antstolė B. P. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog antstolės priimti patvarkymai yra teisėti ir nepažeidžia pareiškėjos ir jos sutuoktinio teisių, nes pritaikius apribojimus skolininko turtui, kuris yra bendras su kitais asmenimis, vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, CPK 667 straipsnio nuostatos netaikytinos (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012- 04-30 nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19512012).
 4. Suinteresuoti asmenys B. Š., D. Š., I. Š., G. Š., J. D., J. U. ir L. J. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą; už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pareiškėjai paskirti 5 792,00 Eur dydžio baudą, 50 procentų šios baudos įpareigojant sumokėti suinteresuotiesiems asmenims B. Š., D. Š., I. Š., G. Š., J. D., J. U. ir L. J., o likusią dalį – valstybei. Nurodo, jog teismų praktikoje yra pažymėta, kad tikrinant antstolės veiksmus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sprendžiant dėl jų masto, CPK 667 straipsnio nuostatos netaikytinos.
 5. Pareiškėja teikia visiškai nepagrįstus skundus dėl antstolės veiksmų, skundžia akivaizdžiai teisėtai priimtus patvarkymus, vienareikšmiškai demonstruodama siekį išvengti suinteresuotiesiems asmenims galimai palankaus teismo sprendimo. Tokiais veiksmais pareiškėja ne tik generuoja suinteresuotiesiems asmenims papildomas bylinėjimosi išlaidas, tačiau eikvoja šalių ir teismo laiko sąnaudas.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas atmetamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurios naikinti ar pakeisti pagrindo nėra (CPK 337 straipsnio 1 punktas).
 3. Iš vykdomosios bylos nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2016-08-18 priėmė nutartį, kuria pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo pareiškėjai nuosavybės teise priklausančias bei pas atsakovus ir/ar trečiuosius asmenis esančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas bei turtines teises bendrai 150 000,00 Eur sumai, uždraudžiant turtą perleisti kitiems asmenims. Antstolė, priėmusi vykdyti pateiktą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, priėmė patvarkymus Nr. S-40327, Nr. S-40326 ir Nr. S-40322, kuriais UAB „Gerovės prekyba“, UAB „Gerovės“ fabrikas ir UAB „Gerovės“ konservų fabrikas vyriausiąjį buhalterį įpareigojo kiekvieną mėnesį išskaičiuoti iš pareiškėjos darbo užmokesčio patvarkyme nurodytas sumas.

10Dėl atskirojo skundo argumentų

 1. Pareiškėjos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ginčo patvarkymai teisėti. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo ir jį detalizuojančiais pareiškėjos argumentais nesutinka. Apeliacinės instancijos teismas nurodo, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad tikrinant antstolės veiksmus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sprendžiant dėl jų masto, CPK 667 straipsnio nuostatos netaikytinos, kas sąlygoja išvadą, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjos sutuoktinio interesai nėra pažeisti. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, kad skolininkui priklausanti turto, bendro su kitais asmenimis, dalis turte pagal CPK 667 straipsnį nustatoma galutinio teismo sprendimo, kuriuo ginčas išspręstas iš esmės, vykdymo procese. Sprendžiant klausimą dėl antstolio veiksmų, taikant laikinąsias apsaugos priemones, be kita ko, numatyta galimybė teismine tvarka iš dalies panaikinti nuosavybės teisių ribojimą nustatant asmens dalį bendrojoje nuosavybėje (CPK 145 straipsnis 5 dalis), bet tik tokiems atvejams, kada laikinai apribojamos nuosavybės teisės į daiktą, priklausantį bendrosios nuosavybės teise. Pagal įtvirtintą teisinį reguliavimą pinigai – civilinių teisių objektas (CK 1.97 straipsnis 1 dalis) – nepriskiriami daiktų teisinei kategorijai (CK 4.1–4.8 straipsniai). Dėl to tokiu atveju, kada laikinosios apsaugos priemonės taikymo pagrindu areštuojamos kelių asmenų bendros lėšos bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose, turto dalis bendrojoje nuosavybėje (turimos omenyje piniginės lėšos) nenustatinėjama. Asmenų teisių apsauga lėšų arešto atveju užtikrinama CPK 145 straipsnio 6 dalies pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-195/2012). Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas pareiškėjos argumentus, susijusius su skolininko turto dalies bendrame turte nustatymu, atmeta.
 2. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog skundžiamuose patvarkymuose nurodyta, kad išskaičiuotas sumas prašoma saugoti įmonės atsiskaitomojoje sąskaitoje iki atskiro antstolės patvarkymo, t. y. lėšos nėra perduodamos asmenims, kurių reikalavimo užtikrinimui jos yra išskaitytos, kas reiškia, kad nėra pradedama išieškojimo procedūra, o yra atliekama arešto procedūra. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija šiuo klausimu bei pareiškėjos argumentą, jog skundžiamais patvarkymais yra pradėta priverstinio išieškojimo procedūra, atmeta.
 3. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą, todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 338 straipsnis).

11Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis

 1. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius, o 2 dalyje – jog teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5 792,00 Eur baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui.
 2. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad pareiškėja būtų sąmoningai veikusi prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Tai, kad pareiškėja pateikė skundą dėl antstolės veiksmų bei atskirąjį skundą, patvirtina tik tai, kad pareiškėja naudojosi savo procesinėmis teisėmis, tačiau nepatvirtina piktnaudžiavimo jomis. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas atmeta suinteresuotų asmenų prašymą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paskirti pareiškėjai CPK 95 straipsnyje numatytą baudą.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

13Pareiškėjos A. J. atskirąjį skundą atmesti.

14Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai