Byla 2-889-308/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto–palikimo priėmimo nustatymo pagal Z. D. pareiškimą suinteresuotiems asmenims- J. M. , V. D. ir Alytaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai

12011 m spalio 14d. Varėna. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei,dalyvaujant pareiškėjui Z. D., suinteresuotiems asmenims-J. M. ir V. D. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto–palikimo priėmimo nustatymo pagal Z. D. pareiškimą suinteresuotiems asmenims- J. M. , V. D. ir Alytaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai

Nustatė

2Pareiškėjas paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo reikalu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą,kad jis po tėvo Z. D. a.k. ( - ) mirties ( - ),priėmęs jo palikimą, faktiškai pradėdamas valdyti paveldimą turtą.

3Pareiškėjas nurodė,kad ( - ) mirė jo bei suinteresuotųjų asmenų J. M. ir V. D. tėvas Z. D. a.k. ( - ). Motina S. D. yra mirusi anksčiau – ( - ). Po tėvo mirties liko turtas – gyvenamasis namas su ūkiniais pastatais ( - ) km. Varėnos r., sodyboje esantys namų apyvokos daiktai, o taip pat teisė į nuosavybės teisių atkūrimą dalies buvusio savininko V. B. turėtos žemės. Nuosavybės teisė buvo atkurta jau po tėvo mirties, 2004-09-23 Alytaus apskrities viršininko administracijos sprendimu grąžinant natūra 0,58 ha miško ( - ) k. Varėnos raj. Tėvas testamento nepaliko, todėl teisę paveldėti jo turtą įgiję visi jo vaikai, t.y. jis, sesuo J. M. ir brolis V. D., kaip pirmos eilės įstatyminiai įpėdiniai (CK 5.11 str. 1 d. 1 p.). Niekas iš vaikų į notarinę įstaigą per CK 5.50 str. nustatytą trijų mėnesių terminą nesikreipę, ką patvirtina Vilniaus miesto 26-ojo notarų biuro notaro Ramūno Trečioko, Varėnos rajono I-ojo notarų biuro notaro Raimundo Miknevičiaus ir Varėnos r. 2-ojo notarų biuro notarės Laimos Muzikevičiūtės išduotos pažymos. Po tėvo mirties palikimą priėmę, faktiškai pradėdami paveldimą turtą valdyti. Po tėvo mirties jis, o taip pat ir brolis V., pradėję rūpintis tolesniu nuosavybės teisių į mišką atkūrimu, Varėnos r. žemėtvarkos skyriui pateikę tėvo mirties liudijimą, brolis V. dalyvavo 2003-07-25 atliekant matavimus ir paženklinant sklypą vietoje. Iš karto po tėvo mirties pradėję rūpintis ir prižiūrėti tėvo sodybą ( - ) km. Didelių kapitalinių remontų neatlikę, tačiau ją prižiūrėję ir tvarkę tiek, kad galėtų naudotis. Tėvo sodyba naudojęsi daugiausia šiltuoju metų laiku kaip vasarviete, jis ir jo šeima čia sodinę ir daržus, nes Eišiškėse gyvenantys bute. Sodyba naudojasi ir ja rūpinasi iki šiol. Tokiais aktyviais veiksmais po tėvo Z. D. mirties priėmęs jo palikimą, faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti ( CK 5.50 str. 2 d., 5.51 str. 1 d.). Dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo į teismą kreipęsis jis vienas, tačiau neprieštarausiantis, kad brolis V. ir sesuo J. priimtų palikimą pas notarą praleidus terminą (CK 5.57 str. 1 d.).Šiuo metu pradėjus tvarkyti dokumentus dėl likusio tėvo palikimo įforminimo kreipęsis į notarų biurą ,kur notaras paaiškino,kad yra praleistas terminas palikimui priimti,bei neaišku, ar palikimą yra priėmęs ar ne ir buvo nurodyta kreiptis į teismą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą,ar yra priėmęs palikimą,faktiškai jį pradėdamas valdyti.Todėl šiuo pareiškimu kreipęsis dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo (CK 5.50 str. 2 d., 5.51 str. 1 d., CPK 444 str. 2 d. 8 p.),kadangi įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą ,jeigu jis pradėjo valdyti turtą,juo rūpinasi kaip savo turtu ir toks įpėdinis laikomas priėmusiu visą palikimą.

4Suinteresuoti asmenys- J. M. ir V. D. su pareiškėjo pareiškimu sutiko ir prašė nustatyti prašomą juridinę reikšme turintį faktą,kadangi jie visi sutarę vėliau bendrai paveldėti tėvo palikimą.

5Suinteresuotas asmuo – Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija savo atsiliepimu nurodė,kad neprieštarauja nurodomo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui ir prašė bylą nagrinėti jų atstovams nedalyvaujant

6Pareiškimas tenkintinas,

7Pateiktu mirties liudijimu(b.l.4)patvirtinama,kad Z. D. a.k. ( - ) mirė ( - ).

8Iš pateikto gimimo liudijimo (b.l.11)matyti,kad pareiškėjas yra mirusio Z. D. sūnus.

9Iš Vilniaus m 26-ojo notarų biuro notaro R .Trečioko, Varėnos rajono 1-ojo notarų biuro ir Varėnos rajono 2-ojo notarų biuro pažymų(b.l.8 -10) matyti,kad po Z. D. a.k. ( - ) mirties ( - ) nebuvo vesta jo turto paveldėjimo bylų.

10Iš Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus 2011-07-13 pranešimo matyti,kad ant Z. D. mirusiam ( - ) atkuriamo 0,58 ha žemės sklypo 2003-07-25 žemės sklypų ribų paženklinimo-parodymo akto pasirašė V. D..

11Liudytoja M. S. pilnai patvirtino pareiškėjo nurodytus faktus dėl tėvo Z. D. palikimo faktinio priėmimo.

12Iš surinktų įrodymų byloje visumos matyti,kad pareiškėjas priėmė mirusio tėvo Z. D. palikimą iš karto po tėvo mirties,pradėdamas jį faktiškai valdyti.LR CK 5.50 str.2d.nustatyta,jog laikoma,kad įpėdinis palikimą priėmė,kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notariniam organui pareiškimą apie palikimo priėmimą.Byloje nėra jokių įrodymų,kad šį palikimą būtų priėmęs koks nors kitas asmuo, pradėdamas jį faktiškai valdyti ar gavęs paveldėjimo teisės liudijimą.Pareiškėjo faktinis mirusio tėvo Z. D. palikimo priėmimas yra patvirtinamas pateiktais rašytiniais įrodymais ir liudytojo parodymais.

13Vadovaudamasi LR CPK 448 str. teismas

Nutarė

14Paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo reikalu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Z. D. a.k( - ) po tėvo Z. D. a.k( - ) mirties ( - ) priėmė jo palikimą, faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti.

15Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai