Byla 2S-692-656/2013
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 28 d. nutarties, kuria ieškinys buvo laikomas nepaduotu ir grąžintas ieškovui

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo (apelianto) Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 28 d. nutarties, kuria ieškinys buvo laikomas nepaduotu ir grąžintas ieškovui.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, V. J., R. K., V. B., V. M., T. B., T. P., R. P., A. J., L. S., A. K., A. K., J. P., E. D., M. D., D. V., L. V., G. M., A. M., A. V., R. R., J. V., E. A. V., R. K., M. K., A. B., A. P., B. D., Z. D., V. Š., V. Š. dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos sudarytų sandorių panaikinimo.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2012-11-26 nutartimi nustatė ieškovui terminą ieškinio trūkumams pašalinti.

6Ieškovas pateikė patikslintą ieškinį.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas pripažino, jog ieškovas pašalino tik dalį ieškinio trūkumų, todėl 2013-01-08 nutartimi ieškovui nustatė papildomą terminą ieškinio trūkumams pašalinti. Nutartimi ieškovas įpareigotas aiškiai suformuluoti ieškinio reikalavimus, kurie atitiktų ieškinyje išdėstytą jų faktinį pagrindą, ieškovui paaiškinta, kad ieškinio reikalavimai turi būti suformuluoti taip, kad būtų aišku, kokių teisinių pasekmių siekiama pareikštu ieškiniu, ieškovui taip pat nurodyta pateikti rašytinių įrodymų, jo paties nurodytų grindžiant ieškinį, kopijas.

82013-01-23 ieškovas teismui pateikė patikslintą ieškinį.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. sausio 28 d. nutartimi ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį ieškovui.

11Teismas konstatavo, kad ieškovas patikslintu ieškiniu iš esmės nepašalino teismo nurodytų trūkumų, t.y. nesuformulavo vienas kitą atitinkančio ieškinio dalyko bei pagrindo, jų neindividualizavo kiekvienu iš 18 į ieškinį sujungtų atvejų, o taip pat nepateikė visų dokumentų, kuriuos nurodė kaip ieškinio pagrindą.

12Teismo vertinimu, nepateikti dokumentai yra reikšmingi bylos nagrinėjimui ir poreikis juos išsireikalauti į bylą tikėtinai kiltų tolesnio proceso metu. Teismas konstatavo, kad ieškovui nepašalinus teismo nurodytų trūkumų, o teismui tokį ieškinį priėmus, būtų pažeistas proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principas, o teismas rizikuotų peržengti pareikštų reikalavimų ribas. Būtent ieškovas, suformuluodamas ieškinio pagrindą ir dalyką, nustato teisminio nagrinėjimo objektą ir ribas. Nors teismas šios kategorijos bylose veikia aktyviai, vis dėlto privalo paisyti šalių lygiateisiškumo ir rungimosi principų, todėl negali už ieškovą atlikti jo pagrindinės pareigos – suformuluoti ieškinio reikalavimų ir jų faktinio pagrindo. Teismo vertinimu, iš pateikto ieškinio nėra visiškai aišku, kokių faktinių aplinkybių pagrindu kreipiamasi į teismą su kiekvienu konkrečiu iš pareikštų 18 reikalavimų ir kokio materialinio teisinio rezultato siekiama jų patenkinimu. Teismo vertinimu, ieškovas neįvykdė pareigos, numatytos Lietuvos Respublikos CPK 135 str. 1 d. 2 ir 4 p.

13III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

14Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 28 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

15Atskirojo skundo argumentai:

161. Visais aptariamais 18 atvejų ieškinio faktinis pagrindas yra tas pats - 18 ginčo sklypų prieš parduodant juos atsakovams, jiems buvo suteikti neįgalioto subjekto - sodininkų bendrijos ( - ) valdybos. Tai yra, nėra duomenų, kad ginčo sklypai, prieš juos privatizuojant, buvo suteikti naudotis atsakovams įstatymo nustatyta tvarka. O tai reiškia, kad jie negalėjo būti ne aukciono tvarka atsakovų privatizuoti. Teismas neįvertino esminės aplinkybės - kad ieškinio faktinis pagrindas yra atitinkamo juridinio fakto nebuvimas - atsakovams sklypai prieš privatizuojant nebuvo suteikti naudotis įstatymo nustatyta tvarka. Pažymėjo, kad tą patį ieškinio pagrindą kartoti tame pačiame ieškinyje 18 kartų, pakeičiant pavardes ir sklypų numerius, neatitiktų ieškinio reikalavimų sujungimo instituto paskirties, o taip pat proceso koncentruotumo principo.

172. CPK nereikalauja iš ieškovo pateikti teismui su ieškiniu visus dokumentus, kurie, galimai paminimi ieškinyje, o tik tuos, kurie, ieškovo nuomone, sudaro pakankamą įrodymų kiekį, reikalingą pagrįsti ieškinio faktinį pagrindą. Kai kurie dokumentai gali būti paminimi kaip nagrinėjamų faktinių aplinkybių kontekstas, tačiau jų (šiuo atveju ypač tokių kaip mokėjimo kvitai, sodininkų bendrijos valdybos pažymos) nebuvimas byloje neturi visiškai jokios reikšmės proceso eigai.

183. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. balandžio 27 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/200, 2010 m. vasario 8 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2010 konstatavo, kad įstatymo ieškovui keliamas reikalavimas kreipiantis į teismą suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą negali būti aiškinamas taip, jog iš ieškovo jau kreipimosi į teismą momentu būtų pareikalauta įrodyti pareikšto reikalavimo pagrįstumą. Kaip nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, ieškinio pareiškime ieškovas turi nurodyti, bet ne įrodyti ieškinio pagrindą, todėl atsisakyti priimti ieškinio pareiškimą dėl neaiškaus ieškinio dalyko ar pagrindo formulavimo teismas gali tada, jei iš pareikšto ieškinio yra neaiškus ieškovo reikalavimas, jo pagrindas ar ginčo ribos, dėl ko teismo procesas negali būti pradėtas.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės

20Atskirasis skundas tenkintinas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių ginčijamų nutarčių negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.), todėl pasisako dėl atskirojo skundo argumentų.

22Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirojo skundo argumentus bei bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias ieškinio priėmimą ir trūkumų šalinimą.

23Kiekvienam asmeniui, manančiam, kad yra pažeistos jo teisės, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba, tačiau ši teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui (CPK 135 str.). Ieškinio trūkumų šalinimo institutas neleidžia iškelti civilinės bylos procesinių reikalavimų neatitinkančiu ieškiniu ir yra skirtas tiek galimybei kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims efektyviai gintis nuo pareikšto ieškinio, tiek koncentruotam teismo procesui užtikrinti. Taigi, ieškinio trūkumų šalinimo instituto paskirtis - užtikrinti koncentruotą ir ekonomišką teismo procesą, o ne kliudyti asmens teisės kreiptis į teismą įgyvendinimui (CPK 5, 7 straipsniai). Įstatyme neapibrėžta, kokios kliūtys tolesnei proceso eigai yra esminės, t. y. kokie ieškinio trūkumai yra esminiai, todėl kiekvienu atveju teismas šį kriterijų taiko atsižvelgdamas į pareikšto ieškinio reikalavimo esmę ir ieškinyje nurodytas aplinkybes. Be to, kaip teisingai nurodė apeliantas, ieškinio priėmimo stadijoje svarbu nustatyti, ar nenurodyti duomenys yra reikšmingi būtent sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą, ar jie gali būti pateikti vėlesniuose proceso etapuose, t. y. parengiamojo teismo posėdžio metu.

24Pirmosios instancijos teismas esminiu ieškinio trūkumu pripažino tai, jog ieškinyje nėra aiškiai apibrėžta, kokių faktinių aplinkybių pagrindu kreipiamasi į teismą su kiekvienu konkrečiu iš pareikštų 18 reikalavimų ir kokio materialinio teisinio rezultato siekiama jų patenkinimu.

25Kaip matyti iš ieškinio turinio, prokuroras, gindamas viešąjį interesą, ginčija eilę sandorių bei administracinių aktų dėl valstybinės žemės įgijimo bei prašo taikyti restituciją. Pareiškėjo tvirtinimu, aštuoniolika ginčo sklypų, prieš juos privatizuojant, atsakovams buvo suteikti naudotis neįgalioto subjekto - sodininkų bendrijos ( - ) valdybos, todėl jie negalėjo būti ne aukciono tvarka atsakovų privatizuoti. Sutiktina su apelianto argumentais, kad nagrinėjamu atveju ieškinio faktinis pagrindas yra atitinkamo juridinio fakto nebuvimas bei tai, kad tą patį ieškinio pagrindą kartoti tame pačiame ieškinyje 18 kartų, pakeičiant pavardes ir sklypų numerius, neatitiktų ieškinio reikalavimų sujungimo instituto paskirties, o taip pat proceso koncentruotumo principo.

26Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškinyje aiškiai suformuluotas ginčo objektas bei dalykas, o ieškinio trūkumai nelaikytini esminiais, jie sėkmingai galėtų būti pašalinti ir vėlesnėse proceso stadijose.

27Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 28 d. nutartis naikintina, ieškinio priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3 p.).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjas

Nutarė

29Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. sausio 28 d. nutartį panaikinti ir perduoti pirmosios instancijos teismui ieškinio priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas rašytinio proceso... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą,... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2012-11-26 nutartimi nustatė ieškovui... 6. Ieškovas pateikė patikslintą ieškinį.... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas pripažino, jog ieškovas pašalino tik... 8. 2013-01-23 ieškovas teismui pateikė patikslintą ieškinį.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. sausio 28 d. nutartimi ieškinį... 11. Teismas konstatavo, kad ieškovas patikslintu ieškiniu iš esmės nepašalino... 12. Teismo vertinimu, nepateikti dokumentai yra reikšmingi bylos nagrinėjimui ir... 13. III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 14. Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą,... 15. Atskirojo skundo argumentai:... 16. 1. Visais aptariamais 18 atvejų ieškinio faktinis pagrindas yra tas pats - 18... 17. 2. CPK nereikalauja iš ieškovo pateikti teismui su ieškiniu visus... 18. 3. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. balandžio 27 d. nutartyje... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės... 20. Atskirasis skundas tenkintinas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai... 22. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirojo skundo argumentus... 23. Kiekvienam asmeniui, manančiam, kad yra pažeistos jo teisės, yra... 24. Pirmosios instancijos teismas esminiu ieškinio trūkumu pripažino tai, jog... 25. Kaip matyti iš ieškinio turinio, prokuroras, gindamas viešąjį interesą,... 26. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškinyje aiškiai suformuluotas... 27. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. sausio 28 d. nutartį panaikinti ir...