Byla 2-179-733/2018
Dėl varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjas Robertas Povilaitis,

2sekretoriaujant Dovilei Benediktavičienei,

3dalyvaujant ieškovės R. G. ir trečiojo asmens V. G. advokatui A. L., atsakovui K. Š., atsakovės antstolės Astos Pliuškevičienės atstovui advokatui A. M.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės R. G. ieškinį atsakovams antstolei Astai Pliuškevičienei ir K. Š., tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, V. G., AB SEB bankui ir ( - ), atstovaujamai bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto vizija“, dėl varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo,

Nustatė

5Ieškovė R. G. prašo pripažinti antstolės Astos Pliuškevičienės 2017-02-10 Turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. S-35 negaliojančiu ab initio, taikyti restituciją ir grąžinti nuosavybės teises į gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), garažą (unikalus Nr. ( - )), ūkinį pastatą (unikalus Nr. ( - )), šiltnamį (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ), jai (ieškovei), o lėšas, sumokėtas už turtą, - atsakovui K. Š..

6Ieškinyje nurodo ir ieškovės atstovas advokatas teismo posėdžio metu paaiškino, kad antstolė Asta Pliuškevičienė vykdomojoje byloje Nr. 0124/13/00563 atlieka išieškojimą iš skolininkų R. G. ir V. G. kreditoriaus AB SEB banko naudai, išieškojimą nukreipiant į ieškovei ir V. G. nuosavybės teise priklausantį turtą - gyvenamąjį namą, garažą, ūkinį pastatą, šiltnamį, žemės sklypą, esančius ( - ). Ieškovė Klaipėdos rajono apylinkės teismui pateikė pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, kurį Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2016-11-09 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2FB-3244-941/2016 priėmė. Iš minėtos nutarties matyti, kad nutartis buvo išsiųsta ir antstolei Astai Pliuškevičienei. Nuo pareiškimo priėmimo teisme dienos (2016-11-09) galioja Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 5 straipsnio 6 dalyje įtvirtintos laikinosios apsaugos priemonės, t. y. teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo dienos šios nutarties patvirtintą kopiją išsiunčia antstoliams, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šio fizinio asmens ar dėl jo turto arešto, taip pat kredito įstaigoms, kuriose yra fizinio asmens sąskaitos. Nuo nurodyto pranešimo gavimo dienos sustabdomas fizinio asmens turto realizavimas ir (ar) išieškojimas, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka. Vadinasi, nuo 2016-11-09 antstolė negalėjo atlikti jokių vykdymo veiksmų minėtoje vykdomojoje byloje. Tačiau ji 2017-02-10 neteisėtai surašė Turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. S-35, kuriuo ieškovės ir V. G. ginčo turtą už 30240 Eur perleido atsakovui K. Š.. Antstolė neteisėtai perleido ieškovės turtą galiojant laikinosioms apsaugos priemonėms. Kadangi varžytynių aktas surašytas neteisėtai, todėl jis pripažintinas negaliojančiu ir taikytina restitucija.

7Be to, nurodo, kad antstolė, kuriai yra deleguotas viešųjų funkcijų atlikimas, privalėjo suprasti, jog neteisėtas ieškovės turto perleidimas gali sukelti itin sunkių pasekmių ieškovei bei užtraukti atsakomybę pačiai antstolei. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 602 straipsnyje yra įtvirtintas baigtinis sąrašas atvejų, kada turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktai gali būti pripažinti negaliojančiais. Minėto CPK straipsnio 1 dalies 7 punktas numato, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas gali būti pripažintas negaliojančiu, jei turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Nuo Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016-11-09 nutarties priėmimo buvo sustabdyti visi antstolių atliekami vykdymo veiksmai, įskaitant turto perleidimą. Minėta nutartis antstolei buvo įteikta, ji apie FABĮ 5 straipsnio 6 dalyje numatytų laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo faktą žinojo, dėl ko privalėjo laikytis įstatymų nuostatų ir sustabdyti visus vykdymo veiksmus. Galiojant laikinosioms apsaugos priemonėms, antstolė, pažeisdama įstatymų normas, ieškovės, jos kreditorių teises, neteisėtai surašė varžytynių aktą. Antstolė, būdama valstybės įgaliotas asmuo, kuriam keliami aukštesni atidumo, profesionalumo reikalavimai, žinodama, kad nuo ieškovės pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo priėmimo teisme dienos antstolių vykdomosiose bylose negali būti atliekami jokie vykdymo veiksmai, negalėjo imtis jokių veiksmų vykdomojoje byloje, o tuo labiau - surašyti turto pardavimo iš varžytynių aktą, kas yra prilyginama nuosavybės teisės perėjimo dokumentui. Antstolė, prieš surašydama ginčijamą varžytynių aktą, privalėjo įsitikinti, kad tokiam nuosavybės teisės perėjimo dokumento surašymui nėra jokių kliūčių. Vadovaujantis CPK 625 straipsnio 2 dalimi, antstolis, sužinojęs apie vykdomosios bylos sustabdymą, nedelsiant turi priimti patvarkymą dėl vykdomosios bylos sustabdymo. Kasacinis teismas, aiškindamas nuostatą „turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas“ laikosi pozicijos, kad net ir tada, jei turto realizavimo ar išieškojimo procedūros jau prasidėjusios, vykdymo veiksmai turi būti stabdomi bet kuriame skolininko turto realizavimo ar išieškojimo etape.

8Tai, kad antstolė, žinodama, jog ieškovės turtui yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, vis tiek surašė varžytynių aktą, yra esminis pagrindas pripažinti 2017-02-10 antstolės surašytą Turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu, kadangi ji pažeidė ieškovės, kaip neteisėtai perleisto turto savininkės, teises.

9FABĮ 20 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta, kad antstolis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoda fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjančiam teismui turto, kuris iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo buvo areštuotas teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymui užtikrinti, bet neparduotas, arešto ir vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš šio fizinio asmens ir praneša apie tai turto saugotojui ir išieškotojui. Jeigu atliekant vykdymo veiksmus varžytynių dalyvio mokestis sumokamas iki teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, teismas, išklausęs kreditorių ir fizinio asmens nuomonę, gali leisti baigti pradėtas vykdymo veiksmų procedūras išieškant skolas ir įpareigoti antstolį pervesti gautas lėšas į depozitinę sąskaitą. Taigi, antstoliams yra sudaryta galimybė tęsti vykdymo veiksmus net esant priimtam pareiškimui dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau tam yra būtinas teismo leidimas. Tačiau antstolė ne tik nesikreipė į teismą dėl tokio leidimo išdavimo, bet galiojant FABĮ 5 straipsnio 6 dalyje įtvirtintoms laikinosioms apsaugos priemonėms perleido ieškovės turtą, surašydama varžytynių aktą.

10Turto pardavimas buvo numatytas bankroto procese, kadangi iš jo pardavimo nedarant kainos mažinimų, kaip tai atliekama antstolių vykdymo procese, turtas būtų parduotas ženkliai didesne kaina ir atitinkamai didesne apimtimi pasidengtų kreditorių reikalavimai. Kadangi turtas jau yra neteisėtai parduotas, perleistas ginčijamu varžytynių aktu nesant teismo leidimo antstolei užbaigti vykdymo veiksmus, todėl taip buvo pažeistos ne tik ieškovės, jos sutuoktinio, bet ir ieškovės kreditorių teisės, kadangi iš turto pardavimo bankroto procese jie neteko galimybės gauti didesnio reikalavimų patenkinimo.

11Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vykdomosios bylos sustabdymo ar turto realizavimo veiksmų sustabdymo atvejis, kai teismas priima pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniui, CPK 626 straipsnyje tiesiogiai neįvardytas kaip privalomasis, tačiau tokiu laikytinas pagal FABĮ 5 straipsnio 6 dalies nuostatą, kuri vertintina kaip specialioji norma, turinti pirmenybę prieš CPK normas (CPK 1 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015-04-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189-690/2015). Be to, ieškovė pažymi, kad varžytynių aktas ne tik kad surašytas neteisėtai, tačiau jis neatitinka CPK 724 straipsnio 1 dalies imperatyviai nustatytos antstolių surašomo turto pardavimo iš varžytynių akto formos - ginčijamame 2017-02-10 Turto pardavimo iš varžytynių akte nėra nurodyti turto pirkėjo K. Š. adresas, turimas elektroninio pašto adresas, telefono ir fakso numeriai, kiti elektroninių ryšių priemonių adresai, akto pasirašymo vieta ir laikas minučių tikslumu, kaip to reikalauja CPK 724 straipsnio 1 dalies 4 punktas, aktas nėra pasirašytas turto pirkėjo K. Š.. Antstolė, surašydama ginčijamą varžytynių aktą, neveikė profesionaliai ir jį surašė, padarydama aiškių turto pardavimo iš varžytynių akto formos pažeidimų.

12Ieškovės atstovas advokatas A. L. taip pat nurodo, kad ieškinys pagrįstas, varžytynių aktas yra netinkamos formos. Antstolė neturėjo teisės jo surašyti. Prašo tenkinti ieškinį ir priteisti žyminį mokestį, bylinėjimosi išlaidų priteisti neprašo.

13Atsakovės antstolės Astos Pliuškevičienės atstovas advokatas A. M. paaiškino nesutinkantis su ieškiniu. Nurodo, kad ieškovė pateikusi prašymą iškelti jai bankroto bylą, tačiau ją buvo atsisakyta iškelti. 2017-10-28 buvo iškelta byla ( - ). Teikdama šį ieškinį ieškovė jau žinojo, kad bankroto byla jai kaip fiziniam asmeniui, nebus iškelta. Jos inicijuotas fizinio asmens bankroto procesas buvo nepagrįstas. Ieškovės tikslas buvo vilkinti atsiskaitymą su kreditoriumi. Jos skundas dėl antrųjų pakartotinių varžytynių pripažinimo neteisėtomis buvo atmestas. Antstolė surašė varžytynių aktą pagal patvirtintą instrukciją. Mano, kad antstolė galėjo vykdyti varžytynes. Turto pardavimą antstolė įvykdė dar iki skundo padavimo. Pinigus atsakovas sumokėjo per įstatymų numatytą terminą, turtas jau buvo realizuotas, buvo likęs tik formalus veiksmas surašyti turto pardavimo aktą, kuris jau anksčiau buvo įvykęs. Turtas buvo parduotas iš antrųjų pakartotinių varžytynių K. Š., tada, kai buvo sumokėti pinigai. K. Š. galėjo įregistruoti turtą turėdamas pardavimo iš varžytinių aktą, bet pardavimo procesas jau buvo įvykęs anksčiau. Taip pat atsakovės atstovas nurodo, kad ieškovė nuolat teikia skundus dėl antstolės veiksmų, kurie atmetami. Ji vilkina procesą beveik keturis metus, negrąžina AB SEB bankui skolos. Įvykus antrosioms pakartotinėms varžytynėms turtas buvo parduotas. Ieškovė pateikė prašymą sustabdyti vykdymą, uždraudžiant išrašyti varžytynių pardavimo aktą. Šilutės rajono apylinkės teismas netaikė laikinųjų apsaugos priemonių, o 2019-10-05 atmetė skundą ir paskyrė baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atsakovė Asta Pliuškevičienė turėjo sustabdyti turto realizavimą ir išieškojimą, bet turtas jau buvo realizuotas. Galbūt galėjo būti sustabdytas pinigų pervedimas išieškotojui, bet ne varžytynių akto surašymas, nes turtas jau buvo realizuotas. Mano, kad dėl formalių reikalavimų nesilaikymo minėto akto negalima pripažinti negaliojančiu. Antrosios pakartotinės varžytynės teismo buvo pripažintos teisėtomis. Ieškovė galimai mano, kad turtas galėjo būti parduotas brangiau, bet varžytynės pripažintos teisėtomis. Akto surašymo formalus pažeidimas nepažeidė jokių ieškovės teisių ir nesukėlė jai jokių pasekmių. Svarbus yra ir proporcingumo principas. Teismui panaikinus varžytynių aktą, jis nebūtų įgyvendintas. Pritaikius restituciją labiausiai nukentės K. Š. - ieškovė negalės grąžinti jo sumokėtų pinigų, jie jau pervesti bankui. Pasikeitus kreditoriui pinigai turėtų būti išieškomi iš skolininko – ieškovės.

14Atsakovas K. Š. prašo atmesti ieškinį, paaiškino, kad dalyvavo antrosiose pakartotinose varžytynėse, elektroniniu būdu gavo patvirtinimą, jog yra laimėtojas. Per nustatytą terminą sumokėjo pinigus. Varžytynės vyko 2016-06-16, jis pervedė 10 proc. depozitą (3000 Eur). 2016-07-07 gavo patvirtinimą, kad suma sumokėta. Po 2016-07-07 gavo antstolės pranešimą, kad gautas R. G. skundas. Skundas teisme buvo atmestas ir perduotas Klaipėdos apygardos teismui, kuris skundą taip pat atmetė. Tada atsakovas vėl gavo pranešimą, kad vėl paduotas skundas kitu pagrindu. Skundas atmestas, apskųstas Klaipėdos apygardos teismui, priimtas analogiškas sprendimas. V. G. jam sakęs kad jam nėra jokio skirtumo ar turėti 100 ar 200 Eur tūkstančių skolos bankui ir jis vilkins procesą kiek galės. Gavęs elektroniniu būdu varžytynių aktą, įregistravo turtą VĮ Registrų centre, tačiau turtu naudotis negali, jis yra areštuotas. Atsakovas nurodo pritariantis antstolės Astos Pliuškevičienės atsiliepime nurodytiems argumentams. Mano, kad ieškovė, reikšdama visiškai nepagrįstą ieškinį, vilkina procesą, norėdama kuo ilgiau disponuoti turtu.

15Trečiųjų asmenų AB SEB banko ir ( - ), atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Bankroto vizija“, atstovai teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai. Prašymų atidėti bylos nagrinėjimą nepateikta. Esant šioms aplinkybėms, byla nagrinėtina tretiesiems asmenims nedalyvaujant (CPK 247 straipsnio 2 dalis).

16Tretysis asmuo ( - ), atstovaujama bankroto administratorės UAB „Bankroto vizija“, atsiliepimu į ieškinį prašo priimti sprendimą teismo nuožiūra, nurodo, kad antstolė Asta Pliuškevičienė neteisėtai surašė Turto pardavimo iš varžytynių aktą galiojant draudimui realizuoti turtą. Antstolė nesilaikė CPK 724 straipsnio reikalavimų surašomam dokumentui, todėl yra pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu.

17Ieškinys atmestinas.

18Kaip matyti iš bylos, vykdomosios bylos Nr. 014/13/00563 medžiagos, antstolė Asta Pliuškevičienė 2013-07-09 priėmė vykdyti jai išieškotojo AB SEB banko pateiktą Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro vykdomąjį dokumentą Nr. GB-5029, išduotą 2013-07-02 dėl 303289,80 Lt (87838,80 Eur) skolos išieškojimo iš skolininko V. G. ir R. G. išieškotojui AB SEB bankui (vykdomosios bylos l. 5, 7).

192017-02-10 Turto pardavimo iš varžytynių aktu Nr. S-35 antstolė nurodė, kad 2016-06-08 įvykusiose varžytynėse Nr. ( - ) pardavė K. Š. už 30240 Eur V. G. priklausiusį šį turtą: 0,3000 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), garažą (unikalus Nr. ( - )), ūkinį pastatą (unikalus Nr. ( - )), šiltnamį (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ) Visa suma sumokėta 2016-07-07 (b. l. 7, vykdomosios bylos l. 254).

20Ieškovė ginčija šį Turto pardavimo iš varžytynių aktą, motyvuodama tuo, kad antstolė Asta Pliuškevičienė nuo 2016-11-09, t. y. nuo tada, kai ieškovė Klaipėdos rajono apylinkės teismui pateikė pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, kuris 2016-11-09 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2FB-3244-941/2016 buvo priimtas, ir pradėjo galioti FABĮ 5 straipsnio 6 dalyje nurodytos laikinosios apsaugos priemonės, negalėjo atlikti jokių vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje, o ši surašė 2017-02-10 Turto pardavimo iš varžytynių aktą ir pardavė turtą. Be to, minėtame akte nėra dalies būtinų duomenų, kurie privalo būti pagal CPK 724 straipsnio 1 dalį: nenurodytas turto pirkėjo K. Š. adresas, elektroninio pašto adresas, telefono ir fakso numeriai, kiti elektroninių ryšių priemonių adresai, akto pasirašymo vieta ir laikas minučių tikslumu, aktas nėra pasirašytas turto pirkėjo.

21Todėl ieškovės nuomone, vadovaujantis CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punktu, numatančiu, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas gali būti pripažintas negaliojančiu, jei turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises, 2017-02-10 Turto pardavimo iš varžytynių aktas Nr. S-35 pripažintinas negaliojančiu.

22CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punktas nustato, kad turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktus suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiais jeigu turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Taip pat šiame punkte reglamentuota, kad turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių negali būti pripažįstami negaliojančiais tik dėl formalių trūkumų, kurie negalėjo turėti įtakos šių veiksmų teisėtumui.

23Kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai formuojama praktika dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu teisinių pagrindų, sąlygų ir padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-10-16 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2006; 2008-01-28 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2008; 2008-06-19 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2008; 2008-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-565/2008.). Ši praktika apibendrinta ir išplėtota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-23 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009, išdėstant joje tiek ankstesnėse nutartyse suformuluotas, tiek naujas turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu instituto taikymo taisykles. Turto pardavimo iš varžytynių aktas teismo sprendimu gali būti pripažintas negaliojančiu specialiojoje teisės normoje – CPK 602 straipsnyje – įtvirtintais pagrindais. Remiantis kasacinio teismo išaiškinimais, teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas pripažinti negaliojančiu turto pardavimo iš varžytynių aktą, turi atsižvelgti į būtinumą užtikrinti konkuruojančių interesų pusiausvyrą, taip pat į proporcingumo principo reikalavimą, kad taikytina teisinio poveikio priemonė būtų adekvati teisės pažeidimui (CK 1.2 straipsnio 1 dalis), turi siekti užtikrinti šalių santykių stabilumą, todėl CPK 602 straipsnyje nustatytas varžytynių akto negaliojimo institutas taikytinas tik išimtiniais atvejais.

24Nurodytose kasacinio teismo nutartyse yra pasisakyta ir dėl to, kad CPK 602 straipsnio nustatytus akto pripažinimo negaliojančiu pagrindus teismas turi aiškinti ir taikyti kartu su kitomis įstatymo normomis, tačiau visais atvejais pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytinių aktą negaliojančiu civilinio proceso teisėje gali būti tik esminiai imperatyviųjų teisės normų pažeidimai, varžantys asmenų teises bei teisėtus interesus. Taigi įstatymo leidėjas suteikė galimybę suinteresuotiems asmenims ginčyti antstolio patvirtintus aktus tiek dėl esminio pažeidimo, kaip savarankiško negaliojimo pagrindo, tiek dėl kitų, tačiau taip pat esminiais pripažintinų pažeidimų, padarytų priverstinio vykdymo metu.

25CPK 602 straipsnio nuostatų taikymo išimtinumas bei šios normos taikymo teisminė praktika suponuoja poreikį ne tik identifikuoti konkretų įstatymo pažeidimą iš nurodytų pažeidimų sąrašo (pirmoji sąlyga), bet kartu nustatyti juo sukeltą asmens teisių pažeidimą (antroji sąlyga) ir kvalifikuoti jį esminiu (trečioji sąlyga).

26Bylos medžiaga nustatyta, kad antstolė Asta Pliuškevičienė 2016-05-09 paskelbė antrąsias pakartotines ieškovės ir jos sutuoktinio turto varžytynes, kurios baigėsi 2016-06-08, jas laimėjo atsakovas K. Š., pasiūlęs maksimalią kainą – 30240 Eur. 2016-06-09 jis į VĮ Registrų centro sąskaitą sumokėjo 3024 Eur (vykdomosios bylos l. 219, 226, 227).

27R. ir V. G. skundė antstolės veiksmus teismui, ginčydami turto vertės nustatymą, Šilutės rajono apylinkės teismas 2016-09-28 nutartimi skundą atmetė, nenustatęs neteisėtų antstolės veiksmų (vykdomosios bylos l. 232, 233). Tas pats teismas 2016-10-05 nutartimi atmetė kitą R. G. skundą bei skyrė 2000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, be to, nurodydamas, kad pareiškėja teikia tapačius reikalavimus. Klaipėdos apygardos teismo 2017-02-09 nutartimi pakeista tik Šilutės rajono apylinkės teismo 2016-10-05 nutarties dalis, kuria paskirta bauda, t. y. ji sumažinta iki 200 Eur (vykdomosios bylos l. 238-243).

28Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016-11-09 neskundžiama nutartimi civilinėje byloje Nr. 2FB-3244-941/2016 priimtas R. G. pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, šioje nutartyje nurodyta, kad teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo dienos šios nutarties patvirtintą kopiją išsiunčia antstoliams, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šio fizinio asmens ar dėl jo turto arešto, taip pat kredito įstaigoms, kuriose yra fizinio asmens sąskaitos. Nuo nurodyto pranešimo gavimo dienos sustabdomas fizinio asmens turto realizavimas ir (ar) išieškojimas, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka (FABĮ 5 straipsnio 6 dalis) (b. l. 12, vykdomosios bylos l. 260).

29Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2017-04-10 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2FB-216-941/2017 atsisakyta R. G. iškelti bankroto bylą. Nutartis po apeliacinio proceso Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis įsiteisėjo 2017-08-24 (b. l. 42-44).

30Ieškinį dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu, ieškovė pateikė 2017-05-10.

31Ieškovės teigimu, antstolė nuo Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016-11-09 nutarties civilinėje byloje Nr. 2FB-3244-941/2016, kai pradėjo galioti FABĮ 5 straipsnio 6 dalyje nurodytos laikinosios apsaugos priemonės, negalėjo atlikti jokių vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje, tačiau ši surašė 2017-02-10 Turto pardavimo iš varžytynių aktą ir pardavė turtą.

32CPK yra detaliai reglamentuota varžytynių tvarka, jos metu vykdomos teisinės procedūros, tarp jų – pinigų sumokėjimas nupirkus turtą iš varžytynių (CPK 716 straipsnio 2 dalis), varžytynių akto tvirtinimas sumokėjus per įstatyme nustatytus terminus pinigus už varžytynėse įsigytą turtą (CPK 724 straipsnis). Asmuo laikomas nusipirkusiu atitinkamą turtą iš varžytynių po to, kai jis sumoka turto kainą, o nuosavybės teisė į turtą iš varžytynių nusipirkusiam asmeniui pereina po turto pardavimo iš varžytynių akto pasirašymo (CPK 715 straipsnis).

33Pagal CPK 713 straipsnio 13 dalį varžytynių laimėtoju pripažįstamas tas varžytynių dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą, kuri kartu yra ir turto pardavimo kaina, o pagal CPK 713 straipsnio 14 dalį, pasibaigus varžytynėms, skelbiama už kurią kainą turtas parduotas. Taigi, nagrinėjamu atveju varžytynių laimėtojas buvo paskelbtas ir varžytynės pasibaigė 2016-06-08, pirkėjas už nupirktą turtą visą sumą sumokėjo 2016-07-07. Tuo metu Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016-11-09 nutartis dar nebuvo priimta, be to, pagal bylos duomenis nebuvo taikomi kiti apribojimai realizuoti skolininko turtą. Byloje taip pat nenustatyta, kad vykusios varžytynės būtų pripažintos neteisėtomis ir negaliojančiomis.

34Ieškovės argumentai, kad kadangi turtas jau yra neteisėtai parduotas, perleistas ginčijamu varžytynių aktu nesant teismo leidimo antstolei užbaigti vykdymo veiksmus, todėl taip buvo pažeistos ne tik ieškovės, jos sutuoktinio, bet ir ieškovės kreditorių teisės, kadangi iš turto pardavimo bankroto procese jie neteko galimybės gauti didesnio reikalavimų patenkinimo, atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi ieškinį ji pateikė jau po to, kai teismas atsisakė iškelti jai bankroto bylą. Nors antstolė, gavusi informaciją apie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimą fiziniam asmeniui, priėmimą, turėjo vykdymo veiksmus sustabdyti, tačiau įvertinus tai, kad varžytynės tuo metu jau buvo pasibaigusios, visa suma už turtą sumokėta, t. y. turtas jau buvo realizuotas, o Turto pardavimo iš varžytynių akto surašymu tik įformintas nuosavybės teisės perėjimo momentas, be to, byloje nenustatytas ieškovės nurodomas jos kreditorių teisės pažeidimas, todėl teismo vertinimu, surašant 2017-02-10 Turto pardavimo iš varžytynių aktą nėra padaryta esminių suinteresuotų asmenų teisių pažeidimų, t. y. nenustatytas pagrindas, numatytas CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punkte, minėto akto pripažinimui negaliojančiu.

35Kiti ieškovės nurodomi ir byloje nustatyti pažeidimai, t. y. nesilaikymas CPK 724 straipsnyje nustatytos 2017-02-10 Turto pardavimo iš varžytynių akto formos: turto pirkėjo adreso, turimo elektroninio pašto adreso, telefono ir fakso numerių, kitų elektroninių ryšių priemonių adresų (CPK 724 straipsnio 1 dalies 3 punktas), akto pasirašymo laikas minučių tikslumu nenurodymas (CPK 724 straipsnio 1 dalies 4 punktas), šios bylos aplinkybių kontekste, laikytini formaliais pažeidimais, nesukėlusiais jokių neigiamų pasekmių suinteresuotiems asmenims, neturėjusiais įtakos veiksmų teisėtumui.

36Pažymėtina, kad CPK 724 straipsnis nereikalauja, jog minėtas aktas būtų pasirašytas pirkėjo, todėl atmestinas ieškovės argumentas, kad jame nėra K. Š. parašo.

37Teismo nustatyti pažeidimai nesudaro teisinių prielaidų turto pardavimo iš varžytynių aktą pripažinti negaliojančiu pagal CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punktą, todėl esant nurodytoms aplinkybėms, remiantis teisingumo, protingumo, proporcingumo ir interesų derinimo principais, ieškinio reikalavimas pripažinti antstolės Astos Pliuškevičienės 2017-02-10 turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. S-35 negaliojančiu ab initio atmestinas. Atmetus šį reikalavimą, netenkintinas ir reikalavimas taikyti restituciją ir grąžinti nuosavybės teises į gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), garažą (unikalus Nr. ( - )), ūkinį pastatą (unikalus Nr. ( - )), šiltnamį (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ), ieškovei, o lėšas, sumokėtas už turtą, - atsakovui K. Š..

38Atmetus ieškinį, iš ieškovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 1694 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti atsakovei antstolei Astai Pliuškevičienei, 894 Eur žyminio mokesčio, kurio mokėjimas buvo atidėtas Šilutės rajono apylinkės teismo 2017-05-15 nutartimi (b. l. 16), ir 19,92 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, t. y. iš viso 913,92 Eur į valstybės biudžetą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 88 straipsnio 1 dalies 3, 6 punktai, 93 straipsnis, 96 straipsnis.).

39Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Šilutės rajono apylinkės teismo 2017-05-15 nutartimi šioje byloje (b. l. 17, 18) paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, jam įsiteisėjus, panaikintinos (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

40Teismas, vadovaudamasis CPK 150 straipsniu, 259 straipsniu, 260 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

41Ieškinį atmesti.

42Priteisti iš R. G., asmens kodas ( - )

43- 1694 Eur bylinėjimosi išlaidų antstolei Astai Pliuškevičienei, asmens kodas ( - )

44- 913,92 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei.

45Šilutės rajono apylinkės teismo 2017-05-15 nutartimi šioje byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, jam įsiteisėjus, panaikinti.

46Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjas Robertas Povilaitis,... 2. sekretoriaujant Dovilei Benediktavičienei,... 3. dalyvaujant ieškovės R. G. ir trečiojo asmens V. G. advokatui A. L.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės R.... 5. Ieškovė R. G. prašo pripažinti antstolės Astos Pliuškevičienės... 6. Ieškinyje nurodo ir ieškovės atstovas advokatas teismo posėdžio metu... 7. Be to, nurodo, kad antstolė, kuriai yra deleguotas viešųjų funkcijų... 8. Tai, kad antstolė, žinodama, jog ieškovės turtui yra pritaikytos... 9. FABĮ 20 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta, kad antstolis ne vėliau kaip per... 10. Turto pardavimas buvo numatytas bankroto procese, kadangi iš jo pardavimo... 11. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vykdomosios bylos sustabdymo ar turto... 12. Ieškovės atstovas advokatas A. L. taip pat nurodo, kad ieškinys pagrįstas,... 13. Atsakovės antstolės Astos Pliuškevičienės atstovas advokatas A. M.... 14. Atsakovas K. Š. prašo atmesti ieškinį, paaiškino, kad dalyvavo antrosiose... 15. Trečiųjų asmenų AB SEB banko ir ( - ), atstovaujamos bankroto... 16. Tretysis asmuo ( - ), atstovaujama bankroto administratorės UAB „Bankroto... 17. Ieškinys atmestinas.... 18. Kaip matyti iš bylos, vykdomosios bylos Nr. 014/13/00563 medžiagos, antstolė... 19. 2017-02-10 Turto pardavimo iš varžytynių aktu Nr. S-35 antstolė nurodė,... 20. Ieškovė ginčija šį Turto pardavimo iš varžytynių aktą, motyvuodama... 21. Todėl ieškovės nuomone, vadovaujantis CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punktu,... 22. CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punktas nustato, kad turto pardavimo iš... 23. Kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai formuojama praktika dėl turto... 24. Nurodytose kasacinio teismo nutartyse yra pasisakyta ir dėl to, kad CPK 602... 25. CPK 602 straipsnio nuostatų taikymo išimtinumas bei šios normos taikymo... 26. Bylos medžiaga nustatyta, kad antstolė Asta Pliuškevičienė 2016-05-09... 27. R. ir V. G. skundė antstolės veiksmus teismui, ginčydami turto vertės... 28. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016-11-09 neskundžiama nutartimi... 29. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2017-04-10 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 30. Ieškinį dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo... 31. Ieškovės teigimu, antstolė nuo Klaipėdos rajono apylinkės teismo... 32. CPK yra detaliai reglamentuota varžytynių tvarka, jos metu vykdomos teisinės... 33. Pagal CPK 713 straipsnio 13 dalį varžytynių laimėtoju pripažįstamas tas... 34. Ieškovės argumentai, kad kadangi turtas jau yra neteisėtai parduotas,... 35. Kiti ieškovės nurodomi ir byloje nustatyti pažeidimai, t. y. nesilaikymas... 36. Pažymėtina, kad CPK 724 straipsnis nereikalauja, jog minėtas aktas būtų... 37. Teismo nustatyti pažeidimai nesudaro teisinių prielaidų turto pardavimo iš... 38. Atmetus ieškinį, iš ieškovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 1694... 39. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Šilutės rajono apylinkės teismo... 40. Teismas, vadovaudamasis CPK 150 straipsniu, 259 straipsniu, 260 straipsniu, 270... 41. Ieškinį atmesti.... 42. Priteisti iš R. G., asmens kodas ( - )... 43. - 1694 Eur bylinėjimosi išlaidų antstolei Astai Pliuškevičienei, asmens... 44. - 913,92 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 45. Šilutės rajono apylinkės teismo 2017-05-15 nutartimi šioje byloje taikytas... 46. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...