Byla 2A-135-538/2012
Dėl sutarties pripažinimo negaliojančia

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Almanto Padvelskio, kolegijos teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Aušros Maškevičienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės V. A. L. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės V. A. L. ieškinį atsakovams E. K. ir D. K. dėl sutarties pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama pripažinti neteisėtu sandorį, pagal kurį atsakovas E. K. perleido savo sūnui D. K. transporto priemonę MERCEDES BENZ E200, valst. Nr. ( - ) ir grąžinti šios transporto priemonės nuosavybės teises E. K.. Nurodė, kad ieškovė yra atsakovo E. K. kreditorė. 2010-03-22 Klaipėdos miesto 1-asis notarų biuras išdavė vykdomąjį įrašą Nr. K1ES-3347, dėl 100 576,99 Lt. skolos išieškojimo iš E. K., išieškotojos V.A. L. naudai. Vykdomąjį dokumentą vykdyti ieškovė perdavė antstoliui Aleksandrui Selezniovui ir iš jo pažymas apie vykdymo eigą sužinojo, kad atsakovas E. K. jam priklausančią transporto priemonę MERCEDES BENZ E200 perleido sūnui D. K.. Atsakovų sudarytas sandoris pažeidžia ieškovės kaip kreditorės teises. Nuosavybės teisės į sutarties dalyką D. K. perėjo nuo 2010-09-06. Atsakovas E. K. šiuo sandoriu sumažino savo turėto turto masę ir dėl to iš esmės sumažino savo galimybes atsiskaityti su ieškove. Atsakovo E. K. sūnus D. K. žinojo, jog priimdamas transporto priemonę pagal ginčijamą sutartį pažeis atsakovo E. K. kreditoriaus teises. Atsakovo nesąžiningumas preziumuojamas, kadangi D. K. yra atsakovo E. K. sūnus.

3Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2011-05-30 sprendimu ieškinį atmetė. Nurodė, kad

4E. K. žinojo ir suprato, jog yra skolingas ir neatsikaitęs pagal paprastąjį vekselį, taip pat žinojo, kad jo nekilnojamasis turtas, kuris priklauso jam ir jo sutuoktinei yra įkeistas kitiems kreditoriams, kas galėtų apsunkinti konkretaus kreditoriaus galimybes nukreipti išieškojimą į tą turtą lyginant su kitais kreditoriais, turinčiais pirmumo teisę vykdymo procese (Lietuvos Respublikos CPK 754str.), tačiau byloje nėra įrodymų, kad sudaręs sandorį su D. K., E. K. tapo nemokiu.Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad galima daryti prielaidą, kad sūnus žinojo apie tėvo finansinę padėtį. Tačiau duomenų, kad D. K. žinojo apie konkretų kreditorių, šiuo atveju V. A. L., nėra, o įmokas už E. K. jis pradėjo mokėti dar iki paprastojo vekselio pasirašymo 2009-01-15, 2009-01-02 dar nebuvo jokių prievolinių santykių tarp E. K. ir A. T., tuo tarpu sutartiniai santykiai tarp E. K. ir D. K. atsirado anksčiau, ir iki 2010-03-22 D. K. buvo sumokėjęs beveik dvidešimt tūkstančių litų už automobilį.

5Apeliaciniu skundu ieškovė V. A. L. prašo panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai. Nurodo, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad jog byloje nėra įrodymų, kad atsakovas sudaręs sandorį su D. K. tapo nemokus. Skolininkas, sudaręs ginčijamą sandorį, pablogino savo turtinę padėtį ir sumažino galimybę atsiskaityti su kreditoriais, taip pažeisdamas ieškovės ir kitų kreditorių teises. Taip pat skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio. Atsižvelgiant į tai, kad D. K. yra E. K. sūnus ir į teismo padarytas prielaidas, kad E. K. sūnus žinojo apie tėvo finansinę padėtį, galima daryti išvadą, jog ginčo sandorio šalys buvo nesąžiningos. Teismas remdamasis minėta sutartimi padarė nepagrįstas išvadas, kad dar iki 2010-09-07 sutarties pasirašymo D. K. susitarė dėl automobilio pirkimo su tėvu ir tai esminis pagrindas ieškinį atmesti. Tokie pirmosios instancijos teismo motyvai visiškai nepagrįsti ir nesuprantami, kadangi skolininkui sudarant finansinio lizingo sutartį su AB SEB banku, sutartyje nebuvo numatyta, kad automobilis gali būti perduotas kitam asmeniui. Taip pat atsakovas E. K. iki ginčo turto pardavimo nebuvo gavęs AB SEB banko sutikimo atlikti panašaus pobūdžio veiksmus. Teismas priimdamas sprendimą, neatsižvelgė ir į tai, jog pirkimo–pardavimo sutartis sudaryta tarp E. K. ir D. K. nebuvo niekur įregistruota.

6Apeliacinis skundas tenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

8Byloje nustatyta, kad 2010-03-22 notaras E. S. išdavė vykdomąjį įrašą dėl 28 932 EUR išieškojimo iš E. K. vekselio turėtojo A. T. naudai (b. l. 69) pagal 2009-01-15 parastąjį vekselį (b. l. 76). A. T. reikalavimą pagal šį vekselį indosamentu perleido V. A. L. 2010-03-22. Antstolio Aleksandro Selezniovo kontoroje 2010-03-22 buvo gautas V. A. L. prašymas vykdyti vykdomąjį įrašą Nr. K1ES-3347 (b. l. 75). E. K. pagal 2005-08-26 sudarytą finansinio lizingo sutartį Nr. L2005-080090-01, dėl transporto priemonės Mercedes Benz E200, VIN kodas ( - ), nuosavybės teisės į sutarties dalyką perėjo nuo 2010-09-06. Šią transporto priemonę 2010-09-07 pirkimo–pardavimo sutartimi atsakovas E. K. pardavė atsakovui D. K.. Ieškovė prašė automobilio pardavimo sutartį pripažinti negaliojančia. Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį. Apeliantė skunde nurodo, kad ieškinys atmestas nepagrįstai, kadangi yra visos sąlygos taikyti actio Pauliana. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės argumentais.

9Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (CK 1.97 str. 1 d., 1.101 str.). Įstatyme vekselis, kaip vertybinis popierius, apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam (CK 1.105 str. 1 d., Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 2 str. 1 d. (toliau tekste – ĮPVĮ). Taigi vekselis yra dokumentas, kuriame įtvirtinta besąlygiška mokėjimo pareiga ir iš šios pareigos atsiradusi reikalavimo teisė. Paprastasis vekselis reiškia savarankišką ir besąlygišką vekselio davėjo prievolę sumokėti vekselyje nurodytą sumą teisėtam vekselio turėtojui (CK 1.105 str. 4 d., ĮPVĮ 2 str. 4 p., 77 str. 2 p.). Vekselį išrašius, sukuriamas naujas civilinių teisių objektas – vertybinis popierius. Nuo to momento jis gali būti naudojamas civilinėje apyvartoje – perleidžiamas kitiems asmenims, kurie įgiję nuosavybės teises į jį, gali juo disponuoti savo nuožiūra – perleisti, įkeisti (ĮPVĮ 13, 18 straipsniai). Tokį paprastą ir platų vekselio panaudojimą užtikrina jo viešas patikimumas, o šį lemia griežti vekselio formalumo ir abstraktumo reikalavimai. Įstatyme taip pat nurodyta vekselio perdavimo forma, t. y. vekselis gali būti perduodamas indosamentu (ĮPVĮ 13 str. 1 d.). Indosamentas turi būti įrašas vekselyje arba jo pratąsoje, nurodant asmenį, kuriam perleidžiamas reikalavimas, pasirašytas indosanto (vekselio turėtojo) (ĮPVĮ 15 str. 1 d.). Indosamentu perduodamos visos teisės pagal vekselį, todėl iš vekselio kylančios reikalavimo teisės gali būti perduodamos tik indosamentu. Indosamentas gali būti įrašytas ir prasidėjus vykdymo procesui. Nustatyta, kad vekselio turėtojas A. T. 2010-03-22 perleido visus reikalavimus, atsirandančius iš 2009-01-15 paprastojo vekselio naujai išieškotojai V. A. L., t. y. A. T. pasirašius indosamentą, visos teisės, susijusios su reikalavimu apmokėti paprastąjį vekselį bei išieškoti iš vekselio davėjo E. K. perėjo ieškovei V. A. L.. Vykdymo procesas vyksta daugiau nei metai, tačiau skola neišieškota.

10CPK 178 straipsnyje numatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Byloje esančius įrodymus tiria ir vertina teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Be to, teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis).

11Ieškovė prašė pripažinti sutartį tarp atsakovų negaliojančia, motyvuodama tuo, jog sutartis pažeidžia ieškovės kaip kreditorės interesus. CK 6.66 str. numato, jog kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliana). CK 6.66 straipsnio pirmojoje dalyje pateiktas sąrašas atvejų, iš kurių įrodžius bent vieną pripažintina, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises: 1) dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus; 2) skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui; 3) kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Taigi actio Pauliana institutas skirtas kreditoriaus teisėms apginti nuo nesąžiningo skolininko, kuris, perleidęs savo turtą trečiajam asmeniui, tampa nemokus, arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, todėl negali vykdyti savo prievolės kreditoriui ir taip pažeidžia kreditoriaus teises. Byloje nustatyta, kad E. K. pagal 2005-08-26 sudarytą finansinio lizingo sutartį Nr. L2005-080090-01, dėl transporto priemonės Mercedes Benz E200, VIN kodas ( - ), nuosavybės teisės į sutarties dalyką perėjo nuo 2010-09-06. Mercedes Benz E200, valst. Nr. ( - ), 2010-09-07 parduota ir registruota D. K. vardu. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad E. K. žinojo jog yra skolingas ir neatsiskaitęs pagal paprastąjį vekselį, tačiau konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog byloje nėra įrodymų, kad atsakovas sudaręs sandorį su D. K. tapo nemokus. Byloje nustatyta, kad E. K. ir jo sutuoktinei priklausantis nekilnojamasis turtas yra įkeistas kitiems kreditoriams, ieškovės skola neišieškoma jau daugiau nei metai, t. y. esant tokioms aplinkybėms darytina išvada, kad E. K. sumažino kreditorės galimybę patenkinti kreditinį reikalavimą, kylantį iš vekselio, nes tapo nemokus. Be to, būdamas nemokus suteikė pirmenybę kitam kreditoriui, tuo pažeisdamas ieškovės teises (CPK 177 str., 178 str., 185 str., CK 6.66 str. 1 d.).

12Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog siekiant, kad sandoris būtų pripažintas negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, turi būti nustatomas tiek skolininko, tiek trečiojo asmens nesąžiningumas, jeigu sandoris atlygintinis (CK 6.66 str. 2 d.), o CK 6.67 straipsnio 1 punktas numato, jog preziumuojama, kad kreditoriaus interesus pažeidusio sandorio šalys buvo nesąžiningos, jeigu skolininkas sudarė sandorį su savo sutuoktiniu, vaikais, tėvais ar kitais artimais giminaičiais. Iš byloje pateiktos sutarties matyti, jog sandoris buvo sudarytas su D. K., kuris yra E. K. sūnus, todėl konstatuotina, kad kreditorės V. A. L. interesus pažeidusios sandorio šalys buvo nesąžiningos (CK 6.67 str. 1 p.).

13Atsakovai, siekdami įrodyti, kad ginčo sutartį buvo būtina sudaryti bei įrodinėdami savo sąžiningumą pateikė 2009-01-02 sutartį, pagal kurią D. K. kiekvieną mėnesį skolina E. K. po 1400 Lt , o E. K. moka šiuos pinigus už lizinguojamą automobilį Mercedes Benz E200 ir pasibaigus lizingo sutarčiai, įsipareigoja šį automobilį perleisti atsakovui D. K.. Tačiau darytina išvada, kad skolininkas E. K., remdamasis šia nutartimi neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio, t. y. neturėjo teisinės prievolės sudaryti sandorį. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje privalėjimas sudaryti sandorį aiškinamas kaip vienas iš imperatyvų, ribojančių sutarčių sudarymo laisvę. Tokios būtinybės sudaryti sandorį pavyzdžiais gali būti iki sutartiniai susitarimai, viešas konkursas ir kiti iš įstatymų ar kitų pagrindų atsirandantys imperatyvai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2006 m. sausio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Valstybės turto fondas v. UAB „Cetarium“, UAB „Ortofma“ ir R. G. K., bylos Nr. 3K-3-17/2006). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo atveju nenustatyta, kad atsakovas E. K. turėjo teisinę pareigą sudaryti ginčijamą sutartį. Be to, ir negalėjo tokio sandorio sudaryti, kadangi ginčo automobilis šios sutarties sudarymo metu jam nepriklausė nuosavybės teise. Pažymėtina, kad atsakovai su AB SEB banku galėjo sudaryti kitą sutartį, susitardami dėl lizingo sutarties šalių pakeitimo, tačiau to nebandė padaryti. Kitų įrodymų, patvirtinančių ginčo sandorio šalių sąžiningumą atsakovai nepateikė. Be to, pažymėtina, kad D. K. žinojo, kad E. K. turi kreditorinių įsipareigojimų ir neturi reikšmės, kad nežinojo konkrečių kreditorių ar jo kreditorinių įsipareigojimų dydžių.

14Konstatavus visas actio Pauliana sąlygas, ieškinys tenkintinas LR CK 6.66 straipsnio 2 dalies pagrindu.

15Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas dėl netinkamo materialinės ir procesinės teisės normų taikymo (CPK 329 str. 1 d., 330 str.) ir priimtinas sprendimas – ieškinys tenkintinas – pripažintina negaliojančia 2010-09-07 pirkimo–pardavimo sutartis, pagal kurią atsakovas E. K. pardavė D. K. transporto priemonę Mercedes Benz E200 ir taikytina restitucija – transporto priemonė grąžintina E. K. (CPK 326 str. 1 d. 2 p., CK 6.145 str., CK 6.146 str.). Šiuo atveju taikytina vienašalė restitucija, nes pagal 2010-09-07 automobilio pirkimo–pardavimo sutartį nebuvo sumokėti pinigai už automobilį, o pagal 2009-01-02 sutartį atsakovas D. K. skolino pinigus E. K., todėl D. K. skolą turi teisę išieškoti įstatymų nustatyta tvarka.

16Patenkinus ieškovės ieškinį bei apeliacinį skundą iš atsakovų priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos – 1200 Lt žyminio mokesčio (b. l. 7, 132 ), po 600 Lt iš kiekvieno atsakovo (CPK 93 str. 1 d.).

17Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2010-12-10 nutartimi (b. l. 92) ieškovės reikalavimui užtikrinti, paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (LR CPK 150 str. 3 d.).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

19panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

20Pripažinti negaliojančia 2010-09-07 pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovas E. K. pardavė D. K. transporto priemonę Mercedes Benz E200, VIN kodas ( - ), valst. Nr. ( - ).

21Taikyti restituciją, transporto priemonę Mercedes Benz E200, VIN kodas ( - ), valst. Nr. ( - ) grąžinti E. K..

22Iš atsakovo E. K. priteisti 600 Lt sumokėto žyminio mokesčio ieškovei V. A. L..

23Iš atsakovo D. K. priteisti 600 Lt sumokėto žyminio mokesčio ieškovei V. A. L..

24Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2010-12-10 nutartimi, palikti galioti iki sprendimo įvykdymo.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama pripažinti neteisėtu... 3. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2011-05-30 sprendimu ieškinį atmetė.... 4. E. K. žinojo ir suprato, jog yra skolingas ir neatsikaitęs pagal paprastąjį... 5. Apeliaciniu skundu ieškovė V. A. L. prašo panaikinti Klaipėdos rajono... 6. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 8. Byloje nustatyta, kad 2010-03-22 notaras E. S. išdavė vykdomąjį įrašą... 9. Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis... 10. CPK 178 straipsnyje numatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis... 11. Ieškovė prašė pripažinti sutartį tarp atsakovų negaliojančia,... 12. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog siekiant, kad sandoris būtų pripažintas... 13. Atsakovai, siekdami įrodyti, kad ginčo sutartį buvo būtina sudaryti bei... 14. Konstatavus visas actio Pauliana sąlygas, ieškinys tenkintinas LR CK 6.66... 15. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 16. Patenkinus ieškovės ieškinį bei apeliacinį skundą iš atsakovų... 17. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Klaipėdos rajono apylinkės teismo... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu,... 19. panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 30 d.... 20. Pripažinti negaliojančia 2010-09-07 pirkimo–pardavimo sutartį, pagal... 21. Taikyti restituciją, transporto priemonę Mercedes Benz E200, VIN kodas ( - ),... 22. Iš atsakovo E. K. priteisti 600 Lt sumokėto žyminio mokesčio ieškovei V.... 23. Iš atsakovo D. K. priteisti 600 Lt sumokėto žyminio mokesčio ieškovei V.... 24. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos rajono apylinkės teismo...