Byla 2-24502-587/2015
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė, sekretoriaujant Ritai Pečiulienei, dalyvaujant pareiškėjo V. V. atstovams adv. Jaroslavui Los ir įgaliotai atstovei K. I. V., suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įgaliotai atstovei Agnei Bundzinskaitei, nedalyvaujant pareiškėjui V. V., suinteresuoto asmens VĮ Turto bankas atstovui, viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. V. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir VĮ Turto bankas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ir

Nustatė

2pareiškėjas V. V. pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad priėmė palikimą po savo brolio A. V., a. k. ( - ) mirties (b. l. 4-5).

3Pareiškėjas savo prašyme nurodė, kad ( - ) mirė pareiškėjo ir jo brolio - palikėjo A. V. tėvas V. V., gim. ( - ). Tėvui mirus, šeimos narių tarpusavio susitarimu palikimą priėmė pareiškėjo brolis A. V.. Pareiškėjas, jo mama ir brolis po tėvo mirties liko gyventi paveldėtame bute ( - ). ( - ) mirė pareiškėjo mama A. Š.. ( - ) mirė pareiškėjo brolis A. V.. Po brolio mirties pareiškėjas buvo labai prislėgtas, nes šeimoje liko vienas, iki brolio mirties buvo palaidoję mamą. Be to, jis tuo metu labai sirgo, labai sunkiai vaikščiojo, jo sveikatos būklė pastoviai blogėjo ir dėl to jis praleido įstatymų numatytą terminą kreiptis į notarų biurą dėl palikimo priėmimo. Mirus broliui jis prižiūrėjo butą, mokėjo einamus mokesčius, naudojosi likusiais bute baldais, namų apyvokos daiktais bei buitine technika, faktiškai tokiu būdu priėmė palikimą.

4Pareiškėjo V. V. įgaliota atstovė K. I. V. ir atstovas adv. Jaroslavas Los pareiškimą palaiko ir prašo jį tenkinti. Paaiškino, kad pareiškėjas po savo brolio A. V. mirties likusį palikimą priėmė faktiškai pradėdamas valdyti paveldėtą turtą. Pareiškėjas po brolio mirties liko gyventi bute adresu ( - ), jis juo rūpinosi, kaip savo, mokėjo jo išlaikymui reikalingus mokesčius, naudojosi bute likusiais baldais ir namų apyvokos daiktais.

5Suintersuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos įgaliota atstovė Agnė Bundzinskaitė neprieštarauja pareiškimo patenkinimui, paaiškino, kad žemės sklypas adresu ( - ), nėra suformuotas. Suinteresuotas asmuo savo atsiliepime (b. l. 37-39) nurodė, kad suinteresuotas asmuo neprieštaraus pareiškimo patenkinimui, teismui nustačius, kad pakanka duomenų pareiškėjo prašomam juridiniam faktui nustatyti.

6Byla išnagrinėta nedalyvaujant pareiškėjui V. V. ir suinteresuoto asmens VĮ Turto bankas atstovui. Pareiškėjui teismo posėdyje atstovauja jo atstovas adv. Jaroslavas Los ir pareiškėjo įgaliota atstovė sutuoktinė K. I. V. (b. l. 7). Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas pateiktu atsiliepimu į pareiškimą (b. l. 59-61) nurodė, kad suinteresuotas asmuo neprieštarauja pareiškimo patenkinimui tuo atveju, jei teismas įsitikintų, kad V. V. priėmė palikimą faktiškai paveldimą turtą valdyti.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Nustatyta, kad po V. V., gim. ( - ), mirusio ( - ), mirties palikimą priėmė palikėjo sūnus A. V., kuris mirė ( - ); paveldėjimo teisės liudijimas nebuvo išduotas (b. l. 8, 10, 11). Pareiškėjo V. V. ir jo brolio A. V. motina A. Š. mirė ( - ) (b. l. 12). Pareiškėjo V. V. ir jo brolio A. V. tėvai buvo V. V., gim. ( - ), ir A. Š., gim. ( - ) (b. l. 13, 14, 15, 16, 17). V. V., gim. ( - ), vardu registruota nuosavybės teisė į 1/8 dalį pastato ir kitų statinių adresu ( - ) (b. l. 18). Po A. V. mirties ( - ) į notarų biurą dėl palikimo priėmimo niekas nesikreipė (b. l. 9), palikėjas buvo nevedęs, vaikų neturėjo (b. l. 17). Pareiškėjui V. V. nustatytas 25 procentų darbingumo lygis (b. l. 19), jam nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis (b. l. 20). Pareiškėjas moka komunalinius mokesčiu butui adresu ( - ), išlaikyti (b. l. 22-30).

9Pareiškėjos atstovų paaiškinimais bei byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjas V. V., būdamas ( - ) mirusio A. V. brolis, valdė po jo mirties likusį palikimą, nekilnojamąjį turtą – 1/8 dalį gyvenamojo namo adresu ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ). Byloje esantys rašytiniai įrodymai ir pareiškėjo įgaliotos atstovės Kristinos I. V. paaiškinimai teismo posėdžio metu, patvirtina, kad pareiškėjas V. V. ir palikėjas A. V. yra broliai, po palikėjo A. V. mirties kitų įpėdinių neliko.

10Pagal formuojamą Aukščiausiojo teismo praktiką priimti palikimą, pradedant faktiškai jį valdyti, galima tik aktyviais veiksmais, antra, tokie veiksmai atliekami, siekiant išreikšti valią įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą, trečia, įpėdinis valdo turtą kaip savo ir laiko save turto savininku (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-487/2010; kt.). Lietuvos Respublikos CK 5.51 str. 1 d. nustato, kad įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą (analogiškai - CK 587 str. (1964 m. redakcija)), todėl atsižvelgiant į šią įstatyminę normą ir įvertinus bylos įrodymų visetą, į tai, kad pareiškėjas V. V. nuolat siekė įgyvendinti teisę į paveldimą turtą, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjas V. V. priėmė palikimą po savo brolio A. V. mirties, pradėjęs atsiradusį palikimą faktiškai valdyti (CK 5.50 str. 2 d., 5.51 str. (analogiškai - CK 587 str. (1964 m. redakcija)). Kitų įpėdinių, galinčių priimti palikimą, po A. V. mirties nenustatyta (b. l. 17). Byloje nesant kitokių įrodymų, bei nesant jokių prieštaravimų, teismui nėra pagrindo abejoti dėl prašomo nustatyti juridinio fakto pagrįstumo. Nustačius pareiškėjo prašomą faktą, pareiškėjas galės kreiptis į notarą ir gauti paveldėjimo teisės liudijimą į palikimą sudarantį turtą.

11Valstybei iš pareiškėjo nepriteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi pareiškėjui paskirta valstybės garantuojama teisinė pagalba, teisinės pagalbos gavėją 100 procentų atleidžiant nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi ir proceso išlaidų mokėjimo valstybei (CPK 79 str., 92 str., 93 str., 96 str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 444 str. 1 d. 8 p., 448 str. teismas

Nutarė

13pareiškimą patenkinti.

14Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. V., a. k. ( - ) priėmė savo brolio A. V., a. k. ( - ) mirusio ( - ), palikimą, faktiškai pradėdamas valdyti paveldėtą turtą.

15Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą, priimti palikimą, atsiradusį po A. V., a. k. ( - ) mirties.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai