Byla eB2-2061-657/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Desola“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Desola“,

Nustatė

2Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu kreipėsi į teismą, prašydamas UAB „Desola“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad UAB „Desola“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017 m. balandžio 3 d. sudarė 7 600,21 Eur sumą. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2017 m. balandžio 3 d. duomenimis UAB „Desola“ apdraustųjų nėra.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

5Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti CPK 123 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka.

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

7Ieškovas prašo atsakovei iškelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Atsakovė atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir reikalautų dokumentų apie jos finansinę būklę teismui nepateikė.

9Juridinių asmenų registro duomenimis atsakovė finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ Registrų centras nuo 2004 metų neteikė. Iš UAB „Desola“ VĮ Registrų centras pateikto vėliausio laikotarpio – 2003 metų – balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos duomenys neanalizuotini, nes yra jau itin seno laikotarpio.

10Nustatyta, kad nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. UAB „Desola“ įregistruota likviduojamos įmonės teisiniu statusu.

11Iš Nekilnojamojo turto registro bei VĮ „Regitra“ duomenų bazių išrašų nustatyta, kad atsakovė nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi.

12Ieškovė nurodė, kad 2017 m. balandžio 3 d. duomenimis UAB „Desola“ apdraustųjų nėra.

13Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei egzistuoja objektyvaus turinio teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė faktiškai yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-07-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162/2010). Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus, konstatuotina, kad UAB „Desola“ laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų. Įmonė neturi nuosavybės teise jai priklausančio nekilnojamojo turto, transporto priemonių. Atsakovė neturi apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu asmenų, yra įregistruota likviduojamos įmonės teisiniu statusu, todėl konstatuotina, kad UAB „Desola“ veiklos nevykdo. Ištyręs byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, kad nustatytų aplinkybių visuma sudaro pakankamą pagrindą spręsti, kad tokia atsakovės būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Nustačius faktinį atsakovės nemokumą, UAB „Desola“ Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu keltina bankroto byla.

14UAB „Desola“ administratoriumi skirtina MB „Renema“, kurios kandidatūra atrinkta, naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.). Duomenų, kad šio administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, teismas

Nutarė

16Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Desola“ (juridinio asmens kodas 135247641, buveinės adresas V. Krėvės pr. 87-30, Kaunas) bankroto bylą.

17Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Desola“ administratoriumi MB „Renema“ (juridinio asmens kodas 304088367, sąrašo Nr. B-JA298).

18Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Desola“ (juridinio asmens kodas 135247641, buveinės adresas V. Krėvės pr. 87-30, Kaunas) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

19Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

20Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Desola“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

21Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2.896,00 Eur baudą.

22Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Turto areštų aktų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams elektroninio pašto adresu antstoliai@antstoliai.lt.

23Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Taip pat jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

24Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius Įmonių... 3. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 4. Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo... 5. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti CPK 123 straipsnio 4 dalyje numatyta... 6. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla... 7. Ieškovas prašo atsakovei iškelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo... 8. Atsakovė atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir... 9. Juridinių asmenų registro duomenimis atsakovė finansinės atskaitomybės... 10. Nustatyta, kad nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. UAB „Desola“ įregistruota... 11. Iš Nekilnojamojo turto registro bei VĮ „Regitra“ duomenų bazių... 12. Ieškovė nurodė, kad 2017 m. balandžio 3 d. duomenimis UAB „Desola“... 13. Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei... 14. UAB „Desola“ administratoriumi skirtina MB „Renema“, kurios... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7... 16. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Desola“ (juridinio asmens kodas... 17. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Desola“ administratoriumi MB... 18. Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Desola“ (juridinio asmens kodas... 19. Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 20. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Desola“ valdymo organai nė... 21. Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą... 22. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 23. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 24. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...