Byla 1A-397-282-2010

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininkės Virginijos Žindulienės, teisėjų Vidmanto Mylės, Zigmo Kavaliausko, sekretoriaujant Renatai Guruškinienei, dalyvaujant prokurorei Rasai Valančienei, gynėjui advokatui Algirdui Zakrasui, išteisintajai A. P., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros prokurorės Rasos Valančienės apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 30 d. nuosprendžio, kuriuo A. P. išteisinta:

2-

3dėl 2006-11-30 – 2007-09-07 laikotarpiu inkriminuojamo tarnybos pareigų neatlikimo A. P. Š. atžvilgiu, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 229 str., požymių;

4-

5dėl 2006-12-08 – 2007-09-07 laikotarpiu inkriminuojamo tarnybos pareigų neatlikimo V. Š. atžvilgiu, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 229 str., požymių.

6A. P. Š. 5000 Lt ir V. Š. 250 Lt civiliniai ieškiniai palikti nenagrinėtais.

7Kolegija,

Nustatė

8A. P. išteisinta dėl to, kad versdamasi advokato profesine veikla ir teikdama viešąsias – teisines paslaugas, tai yra būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, netinkamai atliko savo pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose, dėl ko fizinis asmuo ir valstybė patyrė didelės žalos, o būtent: 2006 m. lapkričio 30 d., nenustatytą valandą, Šiauliuose, savo kontoroje, esančioje ( - ), su nukentėjusiuoju A. P. Š. sudarydama atstovavimo sutartį surašyti pareiškimą Šiaulių miesto apylinkės teismui dėl paskolos ir paimdama iš nukentėjusiojo automobilio pirkimo pardavimo sutarties originalą, bei iš anksto už paslaugą gaudama 150 Lt, iki 2007 m. rugsėjo 7 d. neparuošė dokumentų teismui ir į teismą nesikreipė, negrąžino pinigų nukentėjusiajam, paimtų už paslaugą, negrąžino nukentėjusiajam pirkimo pardavimo sutarties originalo, dėl ko A. P. Š. neteko galimybės ginti savo interesų teisme, tokiais savo neatsargiais veiksmais padarė nukentėjusiajam A. P. Š. didelės žalos, bei sulaužydama advokato priesaiką – dorai ir sąžiningai atlikti advokato pareigas, sumenkino Lietuvos advokatų – nepriklausomos Lietuvos teisinės sistemos dalies, prestižą ir padarė didelės žalos valstybei.

9Be to A. P. išteisinta dėl to, kad versdamasi advokato profesine veikla ir teikdama viešąsias – teisines paslaugas, tai yra būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, netinkamai atliko savo pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose, dėl ko fizinis asmuo ir valstybė patyrė didelės žalos, o būtent: 2006 m. gruodžio 8 d., nenustatytą valandą, Šiauliuose, savo kontoroje, esančioje ( - ), su nukentėjusiąją V. Š. sudarydama atstovavimo sutartį surašyti ieškinį Šiaulių miesto apylinkės teismui dėl įsiskolinimo už buto komunalinius patarnavimus ir padarytus materialinius nuostolius, iš anksto už paslaugą gaudama 250 Lt, iki 2007m. rugsėjo 7 d. neparuošė dokumentų teismui ir į teismą nesikreipė, negrąžino pinigų nukentėjusiajai, dėl ko nukentėjusioji V. Š. neteko galimybės atstovauti ją įgaliojusios V. G. ir ginti jos interesus teisme, tokiais savo neatsargiais veiksmais padarė nukentėjusiajai V. Š. didelės žalos, bei sulaužydama advokato priesaiką – dorai ir sąžiningai atlikti advokato pareigas, sumenkino Lietuvos advokatų – nepriklausomos Lietuvos teisinės sistemos dalies, prestižą ir padarė didelės žalos valstybei.

10Apeliaciniu skundu Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros prokurorė prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 30 d. nuosprendį ir priimti apkaltinamąjį nuosprendį, kuriuo A. P. pripažinti kaita padarius neatsargų nusikaltimą, numatytą LR BK 229 str. (dėl pareigų neatlikimo A. P. Š. atžvilgiu), ir paskirti jai bausmę – 30 MGL dydžio baudą; A. P. pripažinti kalta padarius neatsargų nusikaltimą, numatytą LR BK 229 str. (dėl pareigų neatlikimo V. Š. atžvilgiu), ir paskirti jai bausmę – 20 MGL dydžio baudą; vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir galutinę bausmę paskirti 35 MGL dydžio baudą; vadovaujantis LR BK 65 str. 1 d. 1 p. a) pp., 66 str., į paskirtos bausmės laiką įskaityti laikiname sulaikyme nuo 2009-10-21 iki 2009-10-22 ir suėmime nuo 2009-11-23 iki 2009-11-30, ir nuo 2010-07-13 iki 2010-08-17 išbūtą laiką; iš A. P. priteisti pareikštus civilinius ieškinius.

11Prokurorė skunde teigia, kad teismas, darydamas išvadą, jog dėl A. P. veikos žalingų pasekmių nekilo, didelė žala valstybei bei nukentėjusiesiems nepadaryta, neįvertino visų bylos įrodymų: A. P. 2009-11-30 ir 2010-03-08 teismo posėdžių metu duotų parodymų, kuomet ji prisipažino padariusi nusikaltimą bei pripažino padarytą 2000 Lt neturtinę žalą A. P. Š..

12Be to nurodoma, kad teismas vienareikšmiškai vertino nukentėjusiųjų A. P. Š. ir V. Š. duotus parodymus 2009-11-30 teismo posėdžio metu, kada nukentėjusysis A. P. Š. parodė, jog ieškojo advokatės, daug kartų ėjo pas ją, reikalavo paduoti dokumentus į teismą, advokatė apgaudinėdavo, sakydama, kad dokumentai yra paduoti teismui, tačiau jie nebūdavo paruošti ir pateikti teismui, o pareikalavus grąžinti originalią pirkimo-pardavimo sutartį, kaltinamoji jos negrąžino. Prokurorės teigimu nukentėjusiojo A. P. Š. parodymus patvirtino nukentėjusioji V. Š. (žmona) ir pati kaltinamoji A. P.. Apeliantė tvirtina, kad dėl A. P. pavojingo neveikimo ir netinkamo savo pareigų atlikimo, nukentėjusysis A. P. Š. negalėjo teisme apginti savo teisėtų interesų ir jam buvo padaryta 5000 Lt neturtinė žala, kuri vertintina kaip didelė.

13Skundu apeliantė, atkreipdama dėmesį, jog ir civilinėje teisėje galioja teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principai, kritikuoja teismo motyvą, kad atstovavimo sutartis, kuri buvo sudaryta 2006-11-30 tarp A. P. Š. ir advokatės A. P. yra neterminuota, nes, bet kuriuo atveju, asmuo, kreipdamasis į advokatą, tikisi savalaikės, kvalifikuotos teisinės pagalbos, todėl dokumentai teismui turėjo būti paruošti ir paduoti per protingą terminą (ne po 10 mėnesių), nepaisant to, kad terminas atstovavimo sutartyje nenurodytas.

14Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog A. P. savo pareigas atliko, paduodama 2007-10-05 dokumentus teismui, ir A. P. Š. apgynė savo interesus teisme. Dėl to prokurorė pažymi, kad dokumentai buvo paduoti teismui, kai Šiaulių miesto apylinkės prokuratūroje jau buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas A. P. atžvilgiu, todėl teisine prasme negalima laikyti, kad A. P. savo kaip advokatės pareigą atliko tinkamai. Be to apeliantė nurodo, kad pareiškimas teismui buvo paduotas nepasiaiškinus skolininko S. V. gyvenamosios vietos, ir teismas 2007-11-29 panaikino priimtą teismo įsakymą (civilinė byla Nr. L2-5378-207, 2007 m.), todėl teigia, kad, jei kaltinamoji A. P. būtų laiku paruošusi dokumentus teismui, tai būtų buvę apginti A. P. Š. teisėti interesai – priteista skola, palūkanos, ir teismo įsakymas nebūtų panaikintas, neradus skolininko nurodytu adresu (( - ), Šiauliai), kuriuo S. V. gyveno iki 2007 m. kovo mėn., ir A. P. Š. nebūtų patyręs nepatogumų, išgyvenimų, nepraradęs pasitikėjimo advokatais.

15Taip pat apeliaciniame skunde nurodoma, jog nepagrįstas teismo teiginys apie tai, kad sutarties originalo negrąžinimas nukentėjusiajam A. P. Š. neužkirto kreipimosi į teismą dėl skolos priteisimo supaprastinta tvarka (LR CPK 433 str.). Skunde pažymima, kad sutarties originalą A. P. turėjo, tačiau klientui melavo ir grąžino ją tik 2008-03-05 ir, kad nukentėjusysis A. P. Š. būtų galėjęs apginti savo teisėtus interesus supaprastinta civilinio proceso tvarka, tai yra priimtas teismo įsakymas būtų vykdomas, pastarasis turi būti įteiktas skolininkui, o iš civilinių bylų (Nr. L2-5378-207, 2007 m.; Nr. L2-2060-124, 2008 m.; Nr. 2-2747-772, 2008 m.) matyti, kad nukentėjusysis A. P. Š. apgynė savo teisėtus interesus ne supaprastinta tvarka, kaip nurodė teismas, bet paduodamas ieškinį teismui 2008-08-04 kartu su sutarties originalu, kas yra būtina ginant interesus ieškinio teisena (CPK 111 str., 135 str.).

16Apeliantė nurodo, kad konkrečiu atveju buvo pažeista nukentėjusiojo A. P. Š. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta teisė ginti savo nuosavybės teises teisme, todėl A. P. padaryta žala nukentėjusiajam A. P. Š. turi būti pripažinta didele.

17Skunde teigiama, kad epizode dėl nukentėjusiosios V. Š. teismas neįvertino, jog A. P. taip pat netinkamai atliko savo pareigas – paėmusi pinigus (250 Lt) nesuruošė dokumentų teismui, neįvertino, kad atstovavimo sutarties terminas jau pasibaigęs, nors pagal savo išsilavinimą, kvalifikaciją, darbo patirtį, tai turėjo matyti ir įspėti pareiškėją. Prokurorės teigimu, nukentėjusioji V. Š. nepatyrė turtinės žalos, tačiau prarado kaimynės V. G. pasitikėjimą, kaimynė ją laiko nesąžininga, tai vertintina, kad nukentėjusioji V. Š. patyrė neturtinės žalos, nors jos neįvertino pinigine išraiška. Be to apeliantė atkreipia dėmesį į tai, kad A. P. 2006-11-30 sudarė atstovavimo sutartį su A. P. Š. ir neparuošusi dokumentų teismui, 2006-12-08 sudarė ir atstovavimo sutartį su A. P. Š. žmona V. Š..

18Apeliantė skunde tvirtina, kad teismo motyvai dėl nepadarytos didelės žalos valstybei – nepagrįsti, nes Lietuvos advokatai yra nepriklausoma Lietuvos teisinės sistemos dalis, jie privalo padėti ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus, dorai ir sąžiningai atlikti advokato pareigas, saugoti profesines paslaptis ir savo elgesiu nepakenkti advokato vardui. Dėl to nurodoma, kad konkrečiu atveju, nukentėjusieji, tikėdamiesi gauti kvalifikuotą teisinę pagalbą, ne tik jos negavo, bet buvo apgaudinėjami, neatgavo savo dokumentų (tik pradėjus ikiteisminį tyrimą, buvo atgauta originali pirkimo-pardavimo sutartis), dėl ko negalėjo ginti savo teisių teisme. Be to teigiama, kad teismas neįvertino to, jog 2007-10-25 Lietuvos advokatūra laikinai išbraukė A. P. iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo (gavus pranešimą, kad A. P. atžvilgiu atliekamas ikiteisminis tyrimas) bei, kad Advokatų garbės teismas 2007-11-23 sprendimu A. P. išbraukė iš praktikuojančių advokatų sąrašo.

19Skunde prokurorė pažymi, kad A. P. tarnybos pareigų neatlikimas ir netinkamas jų atlikimas pasireiškė ilgalaikiu (A. P. Š. atžvilgiu 10 mėnesių, V. Š. atžvilgiu 9 mėnesius, o originali pirkimo-pardavimo sutartis grąžinta tik po 1 metų 3 mėnesių), sistemingu (nukentėję yra du asmenys – A. P. Š. ir V. Š.) tarnybos pareigų nevykdymu ir netinkamu vykdymu (dokumentai teismui buvo paduoti formaliai, atmestinai, nekokybiškai, neveiksmingai), dėl ko buvo padaryta didelė neturtinė žala nukentėjusiesiems A. P. Š. (patyrė stresą, pašlijo nervai, sveikata) ir V. Š. (orumui, nes prarado pasitikėjimą kaimynės Y. G.), bei valstybei (sumenkino advokato vardą, buvo 2007-11-23 išbraukta iš praktikuojančių advokatų sąrašo). Apeliantė nurodo, kad pagal savo išsilavinimą, darbo patirtį, A. P. galėjo ir turėjo numatyti padarinius bei įvertinti padarinių dydį, ir teigia, kad yra surinkta pakankamai įrodymų pripažinti A. P. kalta padarius nusikaltimus, numatytus LR BK 229 str.

20Skiriant bausmę, apeliantė siūlo atsižvelgti į tai, kad A. P. neteista, charakterizuojama teigiamai, nusikalstama veika padaryta dėl neatsargumo (dėl nusikalstamo nerūpestingumo), į bausmės paskirtį ir LR BK 229 str. sankcijoje numatytas alternatyvias bausmes, į pareikštą civilinio ieškinio dydį, nukentėjusio asmens interesus.

21Apeliacinės instancijos teismo posėdyje išteisintoji ir jos gynėjas prašė atmesti apeliacinį skundą, o prokurorė prašė apeliacinį skundą tenkinti.

22Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

23Apylinkės teismas savo nuosprendyje padarė dvejopas išvadas dėl A. P. veikoje esančių nusikaltimo, numatyto BK 229 str., požymių. Vienu atveju teismas iš esmės pripažino, kad išteisintoji, kaip advokatė netinkamai atliko savo pareigas pagal sutartis su nukentėjusiaisiais A. P. Š. ir V. Š., tačiau laikė, kad tokiais savo veiksmais ji nepadarė didelės žalos nei nukentėjusiesiems, nei valstybei. Taigi, formaliai teismas pripažino, jog A. P. savo veiksmais realizavo dalį BK 229 str. numatyto nusikaltimo objektyviosios pusės požymių, tačiau nenustatė minėto baudžiamojo įstatymo dispozicijoje numatytų būtinų padarinių. Kita vertus, pirmosios instancijos teismo nuosprendyje išdėstyti argumentai, kad advokatė A. P., iš esmės, nepažeidė sutarčių su nukentėjusiaisiais sąlygų, nes jose nebuvo nurodyti teisinių paslaugų suteikimo terminai, kad ji, visgi, 2007-10-05 ir 2007-10-09 įgyvendino atitinkamai pagal sutartis su A. P. Š. ir V. Š. prisiimtus įsipareigojimus, sudaro įspūdį, jog apylinkės teismas išteisintosios veikoje neįžvelgė jokio nusikalstamo elgesio pasireiškimo.

24Kolegijos nuomone, tokias dviprasmiškas apylinkės teismo išvadas lėmė tai, jog spręsdamas A. P. kaltės klausimą, teismas nevertino byloje surinktų įrodymų visumos, tarpusavio sąsajų, vertindamas įrodymus, išvis nesirėmė liudytojo S. V. parodymais ir nuosprendyje nepasisakė dėl jų. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas pažeidė BPK 20 str. 5 d. reikalavimus, ir tai, iš esmės, įtakojo teismo išvadas dėl A. P. kaltės.

25Dėl tarnybos pareigų neatlikimo nukentėjusiojo A. P. Š. atžvilgiu

26Iš byloje pateikto kaltinamojo akto patikslinimo matyti, kad A. P. buvo kaltinama tuo, jog 2006-11-30 su nukentėjusiuoju A. P. Š. sudariusi atstovavimo sutartį, pagal kurią įsipareigojo surašyti pareiškimą Šiaulių miesto apylinkės teismui dėl paskolos, paėmusi iš nukentėjusiojo užmokestį už paslaugas (150 Lt), automobilio pirkimo pardavimo sutarties originalą – iki 2007-09-07 savo įsipareigojimų neįvykdė, negrąžino nukentėjusiajam 150 Lt, paimtų už paslaugas, ir pirkimo pardavimo sutarties originalo (t. 2, b. l. 91).

27Teisiamajame posėdyje nukentėjusysis A. P. Š. aiškiai nurodė, jog liudytojas S. V. jam buvo skolingas pinigų už parduotą automobilį, todėl jis 2006-11-30 kreipėsi į advokatę A. P., kad ši paruoštu dokumentus ir pateiktų juos teismui. Pasak nukentėjusiojo, už paslaugą jis sumokėjo advokatei 150 Lt, pateikė automobilio pirkimo-pardavimo sutarties originalą, tačiau, kol nesikreipė į prokuratūrą, A. P. dokumentų nerengė, teismui jų nepateikė – ilgą laiką apgaudinėjo, melavo, išsisukinėjo, negrąžino dokumento originalo (t. 2, b. l. 58; 59).

28Tokius A. P. Š. parodymus teisiamajame posėdyje patvirtino nukentėjusioji V. Š. (t. 2, b. l. 110), kiti byloje esantys įrodymai: 2007-09-07 A. P. Š. prašymas, adresuotas Šiaulių misto apylinkės prokuratūrai (t. 1, b. l. 9); atstovavimo sutartis tarp A. P. ir A. P. Š., iš kurios matyti, kad išteisintoji įsipareigojo surašyti pareiškimą ir pateikti su dokumentais Šiaulių miesto apylinkės teismui; pinigų priėmimo kvitas, kad A. P. iš nukentėjusiojo gavo 100 Lt; pinigų mokėjimo kvitas, kad buvo sumokėtas 25 Lt žyminis mokestis, susijęs su bylos nagrinėjimu (t. 1, b. l. 22; 23); civilinė byla Nr. L2-5378-207/2007, iš kurios yra aišku, kad A. P. Šiaulių miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl negrąžintos skolos su pridėtomis patvirtintomis dokumentų kopijomis pateikė tik 2007-10-05 – jau pradėjus ikiteisminį tyrimą (t. 1, b. l. 3).

29Kaltinime išdėstytų faktinių aplinkybių neneigė nei išteisintoji, nors savo kaltę dėl padaryto nusikaltimo neigė, motyvuodama tuo, kad, nors ir uždelsusi, tačiau savo įsipareigojimus pagal sutartį įvykdė. Teisiamajame posėdyje A. P. taip pat pripažino, jog iš A. P. Š. gautą sutarties originalą pastarajam grąžino tik po bylos iškėlimo, nes, pasak jos, ankščiau negalėjo dokumento rasti, nors nukentėjusysis dėl to vaikščiojo pas ją į kontorą ir į namus (t. 2, b. l. 110; 180-181). Nėra pagrindo nesiremti išteisintosios parodymais ikiteisminio tyrimo metu, nes jie papildo jos parodymus teisiamajame posėdyje ir neprieštarauja nukentėjusiųjų parodymams. Kai kurias aplinkybes ikiteisminio tyrimo metu A. P. nurodė tiksliau, o būtent, kad dokumento originalą, kurio prašė A. P. Š., pastarajam grąžino tik 2008-03-05 ryte, ir pripažino, kad iš nukentėjusiojo paimtų 150 Lt techninėms priemonėms išleido 25 Lt (t. 1, b. l. 89). Teisindama save dėl ilgo įsipareigojimų neįvykdymo pagal sutartį su A. P. Š., A. P. ikiteisminio tyrimo metu tvirtino, jog visą tą laiką, norėdama išspręsti susiklosčiusią situaciją taikiai, mėgino susisiekti su skolininku S. V. ir įkalbėti grąžinti skolą A. P. Š., ne sykį su juo kalbėjo telefonu, tačiau S. V. skolą grąžinti atsisakė (t. 1, b. l. 82; 85-86).

30Taigi, faktines kaltinimo aplinkybes A. P. pripažino, tačiau kategoriškai neigė bet kokią padarytą žalą nukentėjusiajam A. P. Š., motyvuodama tuo, kad savo įsipareigojimus pagal susitarimą įvykdė – dokumento originalą grąžino, parengė dokumentus ir pateikė juos teismui, kuris dėl jų priėmė baudžiamąjį įsakymą, o dėl kitų paslaugų su nukentėjusiuoju nesitarė, todėl ieškinio trūkumų nešalino (t. 2, b. l. 181).

31Tuo tarpu nukentėjusysis patikslintame civiliniame ieškinyje (t. 1, b. l. 175) ir teisiamajame posėdyje kategoriškai tvirtino, kad dėl advokatės A. P. nusikalstamų veiksmų, kada pastaroji, paėmusi užmokestį ir nevykdydama įsipareigojimų pagal susitarimą, ilgą laiką negrąžindama automobilio pirkimo-pardavimo sutarties originalo, sukliudė jam tinkamai ginti savo teises teisme dėl negrąžintos skolos, per ilgą laiką, A. P. žadant, apgaudinėjant dėl dokumentų pateikimo teismui, patyrė stresą, pašlijo nervai ir sveikata, prarado pasitikėjimą advokatais. Dėl tokių negatyvių patyrimų ir išgyvenimų A. P. Š. prašė priteisti iš A. P. 150 Lt turtinės žalos, kurią sumokėjo už paslaugas, ir 5000 Lt neturtinės žalos (t. 1, b. l. 167; 175; t. 2, b. l. 58; 59).

32Iš to, kad A. P. Š. į A. P. dėl teisinės pagalbos prisiteisiant skolą supaprastinta tvarka – teismo įsakymu (CPK 433 str.) kreipėsi 2006-11-30, iš prie bylos prijungtų civilinių bylų Nr. L2-5378-207/2007, Nr. L2-2060-124/2008, Nr. 2-2747-772/2008 matyti, kad A. P. Š. pastangos teisėtais būdais prisiteisti jam priklausančią skolą iš S. V. truko nepateisinamai ilgai (beveik 2 metus) – nuo susitarimo pasirašymo 2006-11-30 iki Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 4 d. sprendimo priėmimo, kuriuo A. P. Š. ieškinys buvo patenkintas visiškai – skola (1600 Lt), metinės palūkanos (5 proc.), bylinėjimosi išlaidos ir kt. buvo priteistos iš S. V., ir, visgi, 2010-01-07 teisiamajame posėdyje (t. 2, b. l. 59) A. P. Š. pareiškė, kad iki šiol S. V. pinigų jam negrąžino. Vien dėl A. P. netinkamo savo pareigų atlikimo šis procesas užtruko daugiau nei 10 mėnesių. Aplinkybių, į kurias apeliuoja A. P., dėl kurių ji, neva, uždelsė pateikti dokumentus teismui pagal susitarimą su A. P. Š., nepatvirtino liudytojas S. V., kurio parodymų apylinkės teismas net neišdėstė skundžiamame nuosprendyje, nors teisiamajame posėdyje, pritarus proceso dalyviams, jie buvo pagarsinti (t. 2, b. l. 181). Kaip buvo minėta ankščiau, A. P. teigė, neva, norėjusi be teismo įsikišimo išspręsti A. P. Š. problemą dėl skolos negrąžinimo, todėl skambindavusi S. V.. Tačiau S. V. apklausos metu kategoriškai neigė buvęs susitikęs ar kalbėjęs telefonu su advokatu ar advokate dėl savanoriško pinigų grąžinimo A. P. Š. ir teigė, kad advokatės A. P. nepažįsta (t. 1, b. l. 75). Nėra pagrindo netikėti tokiais S. V. parodymais, nes dėl A. P. Š. vardu A. P. pateikto pareiškimo 2007-10-05 dėl skolos priteisimo iš S. V., civilinis procesas baigėsi tuo, kad kreditoriaus A. P. Š. pareiškimas buvo paliktas nenagrinėtu, nes skolininkui nepavyko įteikti teismo įsakymo pagal pareiškime nurodytą gyvenamąją vietą ( - ), Šiauliai (civilinė byla Nr. L2-5378-207/2007). Taigi, jei A. P. tikrai būtų siekusi išspręsti A. P. Š. skolos problemą su S. V. ne teisminiu keliu, atlikdama savo pareigą, kaip teigia išteisintoji, būtų nustačiusi tikrą atsakovo gyvenamąją vietą ir atitinkamai surašiusi pareiškimą teismui. Konkrečiu atveju A. P. 2007-10-05 pareiškime nurodė S. V. gyvenamos vietos adresą, kuriuo pastarasis, pasak S. V., nuo 2007 m. kovo mėn. nebegyveno (t. 1, b. l. 73-74).

33Dėl visų aptartų įrodymų, darytina išvada, kad jei A. P., kaip advokatė – asmuo, prilygintas valstybės tarnautojui (Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2K-102/2010), nuo sutarimo su nukentėjusiuoju A. P. Š. momento, per protingą terminą, laiku, kokybiškai, atsakingai ir kompetetingai būtų atlikusi savo pareigą – klausimas civilinio proceso tvarka dėl skolos nukentėjusiajam būtų išspręstas supaprastintu būdu – įteikiant teismo įsakymą S. V., kol jis gyveno A. P. Š. nurodytu adresu.

34Apylinkės teismas nepagrįstai sumenkino A. P. nerūpestingumą, pastarajai negrąžinant A. P. Š. dokumento originalo, kuriuo jis faktiškai grindė S. V. skolą jam. Teismas nurodė, kad kreipiantis į teismą dėl skolos priteisimo supaprastinta tvarka (CPK 433 str.), teismui nebūtina pateikti ieškinio dalyką ir pagrindą patvirtinančių dokumentų. Tokia išvada prieštarauja ne tik bendram įrodinėjimo teisės principui, bet ir konkrečiai CPK 433 str. 1 d., kur nustatyti reikalavimai pareiškimui kreipiantis dėl teismo įsakymo. Minėto straipsnio pirmosios dalies 4 ir 7 punktuose aiškiai nurodyta, kad pareiškime turi būti nurodytas reiškiamo reikalavimo faktinis pagrindas ir pridedami atitinkami dokumentai. Taigi, A. P. Š. skolos reikalavimo pagrindu buvo jo įvardijama automobilio pirkimo-pardavimo sutartis, kurios, kaip jau ankščiau minėta, A. P. nerado, negrąžino iki 2008-03-05 – tai yra praėjus daugiau nei 3 mėnesiams po to, kai Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartimi A. P. Š. pareiškimas, kurį teismui pagal susitarimą perdavė advokatė A. P., buvo paliktas nenagrinėtu, nes skolininkui (S. V.) nebuvo įteikti teismo dokumentai pagal nurodytą adresą (civilinė byla Nr. L2-5378-207/2007). Tokiu būdu savo neatsakinga, nerūpestinga veikla A. P., negrąžindama reikalaujamų dokumentų, A. P. Š. sutrukdė ginti savo teises dar 3 mėnesius.

35Kaip jau buvo minėta, pirmosios instancijos teismas neįžvelgė A. P. kaltės pagal BK 229 str., nes padarė išvadą, jog A. P. Š. prašoma priteisti neturtinė žala, nesant A. P. pavojingo neveikimo, nepripažintina didele ir savaime negali užtraukti baudžiamosios atsakomybės. Taip pat teismas nenustatė ir didelės žalos valstybei, nes padarė išvadą, jog žalingų pasekmių nekilo.

36Kolegija kategoriškai nesutinka su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis. A. P. jai inkriminuojamos veikos padarymo metu vertėsi advokato praktika, kol dėl pareikšto įtarimo nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje 2007-10-25 buvo laikinai išbraukta iš Praktikuojančių advokatų sąrašo (t. 1, b. l. 44-45), o 2007-12-13 Lietuvos advokatūros advokatų tarybos sprendimu visai išbraukta iš Praktikuojančių advokatų sąrašo ( t. 2, b. l. 174-175). Jau buvo minėta, kad advokatas yra valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo. Tokio asmens, kaip profesionalo, veiksmai vertinami taikant griežtesnius atidumo, rūpestingumo, dėmesingumo, atsargumo standartus. Advokato atsakomybės atveju būtina turėti galvoje jo profesijos, jo teikiamų paslaugų, šios veiklos metu tarp atstovaujamojo (ginamojo) ir jo susiklostančių santykių specifiką. Paprastai advokatas negali garantuoti, kad bus pasiektas konkretus rezultatas, pvz., kad bus priimtas vienoks ar kitoks teismo sprendimas. Tačiau advokatą ir jo klientą sieja tokia prievolė, kurioje advokatas turi pareigą užtikrinti, kad jo įsipareigojimai pagal susitarimą (atstovavimo sutartį) būtų vykdomi dedant maksimalias pastangas, t. y. užtikrinant maksimalų atidumo, rūpestingumo, savalaikiškumo ir kvalifikuotumo laipsnį. Valstybės tarnautojo ir jam prilyginto asmens kaltė baudžiamojoje teisėje suprantama tiek subjektyvia, tiek objektyvia prasme. Nekokybiška, neveiksminga, nekompetetinga, nerūpestinga valstybės tarnautojui prilyginto asmens veikla sukelia jų aptarnaujamiems žmonėms psichologinį diskomfortą, pasipiktinimą ar nusivylimą valstybės įstaigomis, institucijomis.

37Šioje byloje nustatyta, kad A. P., būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, profesionaliai versdamasi advokato praktika, tiek pagal profesines, tiek pagal subjektyvias asmens savybes turėjo numatyti, kad savo ilgai besitęsiančiu neveikimu be pateisinamų priežasčių gali padaryti didelę žalą nukentėjusiajam A. P. Š. ir, be abejonės, pačiam advokatūros instituto prestižui.

38Pati A. P. pripažino, kad A. P. Š. dėl susitarimo nevykdymo, dėl dokumento originalo negrąžinimo ne sykį lankėsi pas ją kontoroje ir namuose, o nukentėjusysis tvirtino, kad visą tą laiką advokatė jam melavusi, išsisukinėjusi ir pan. Taigi išteisintoji suprato, koks svarbus nukentėjusiajam yra žalos iš S. V. priteisimo klausimas, tačiau be objektyviai pateisinamų priežasčių – nepateisinamai delsė vykdyti savo pareigas, nors už paslaugas buvo paėmusi atlygį. A. P. Š. dėl neteisėtų pasamdytos advokatės veiksmų patirtą turtinę žalą įvertino 150 Lt, o neturtinę žalą – 5000 Lt, tačiau konkrečiu atveju, vertinant jam padarytos žalos mąstą, negalima apsiriboti vien paminėtomis sumomis. Kolegijai nekyla abejonių, kad A. P. Š. dėl A. P. veiksmų, negalėdamas atitinkamai apginti savo interesų teisinėmis priemonėmis, patyrė didelį psichologinį diskomfortą, nusivylė advokato institutu, nes pagrįstai tikėtos pagalbos iš A. P., kaip profesionalios advokatės, nesulaukė. Maža to, dar po to 3 mėnesius jis negalėjo atgauti iš A. P. dokumento originalo, kad toliau galėtų ginti savo teises teisinėmis priemonėmis.

39Konstatavus, kad A. P., būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu – advokate, be pateisinamų priežasčių ilgą laiką neatliko savo profesinių pareigų A. P. Š. atžvilgiu, atitinkamai neatsakingai elgėsi negrąžindama jai patikėto dokumento nukentėjusiajam, yra pakankamas pagrindas išvadai, kad tokiu savo elgesiu ji diskreditavo advokato, kaip instituto, vardą, taip padarydama didelės žalos valstybei.

40Visuma išdėstytų ir aptartų aplinkybių patvirtina visus būtinus nusikaltimo, numatyto BK 229 str., sudėties požymius ir priežastinį ryšį tarp išteisintosios neteisėto neveikimo ir kilusių padarinių, nes A. P. veikiant nusikalstamai nerūpestingai, fizinis asmuo ir valstybė patyrė didelės žalos. Tokiu būdu Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 30 d. nuosprendis dalyje dėl A. P. išteisinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 229 str. dėl tarnybos pareigų neatlikimo A. P. Š. atžvilgiu, naikinamas kaip neteisėtas ir nepagrįstas, neatitinkantis byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms, ir šioje dalyje priimamas naujas apkaltinamasis nuosprendis (BPK 329 str. 2 punktas), kuriuo pripažįstama, jog A. P., versdamasi advokato profesine veikla ir teikdama viešąsias – teisines paslaugas, tai yra būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, netinkamai atliko savo pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose, dėl ko fizinis asmuo ir valstybė patyrė didelės žalos, o būtent: 2006 m. lapkričio 30 d., nenustatytą valandą, Šiauliuose, savo kontoroje, esančioje ( - ), su nukentėjusiuoju A. P. Š. sudarydama atstovavimo sutartį surašyti pareiškimą Šiaulių miesto apylinkės teismui dėl paskolos ir paimdama iš nukentėjusiojo automobilio pirkimo pardavimo sutarties originalą, bei iš anksto už paslaugą gaudama 150 Lt, iki 2007 m. rugsėjo 7 d. neparuošė dokumentų teismui ir į teismą nesikreipė, negrąžino pinigų nukentėjusiajam, paimtų už paslaugą, negrąžino nukentėjusiajam pirkimo pardavimo sutarties originalo, dėl ko A. P. Š. neteko galimybės ginti savo interesų teisme, tokiais savo neatsargiais veiksmais padarė nukentėjusiajam A. P. Š. didelės žalos, bei sulaužydama advokato priesaiką – dorai ir sąžiningai atlikti advokato pareigas, sumenkino Lietuvos advokatų – nepriklausomos Lietuvos teisinės sistemos dalies, prestižą ir padarė didelės žalos valstybei.

41Kolegija, skirdama bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, veikos motyvus ir tikslus, pažeisto teisinio gėrio svarbą, kaltininko asmenybę. Atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra. A. P. padarė vieną neatsargų nusikaltimą, yra neteista, baustas administracine tvarka, tačiau iš esmės charakterizuojama teigiamai. Tokiu būdu už tarnybos pareigų neatlikimą A. P. Š. atžvilgiu A. P. skirtina BK 229 str. sankcijoje numatyta bausmė – bauda, nurodyta prokuratūros apeliaciniame skunde.

42BPK 109 str. numato, kad asmuo dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės arba neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Pripažinus A. P. kalta padarius nusikaltimą nukentėjusiojo A. P. Š. atžvilgiu, yra pagrindas spręsti byloje jo pareikštų civilinių ieškinių klausimą.

43BPK 113 str. nustato, kad civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal šio kodekso nuostatas. Kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių sprendimo šis kodeksas nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms. Pagal CK 6.250 str. neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais.

44Kolegija atsižvelgia į bendruosius neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus, numatytus CK 6.250 str. 2 d. Kolegijai nekyla abejonių, jog dėl ilgai besitęsiančių neteisėtų A. P. veiksmų A. P. Š. patyrė tokius negatyvius išgyvenimus (psichinę įtampą, nepatogumus ir pan.), kurie atitinka neturtinės žalos turinį. Tuo pačiu kolegija atsižvelgia į tai, kad kaltininkė sąmoningai nesiekė sukelti nukentėjusiajam dvasinių ir moralinių išgyvenimų, todėl neatsargios kaltės atveju neturtinės žalos dydis yra atitinkamai mažesnis nei esant tyčiai. Taip pat, siekiant išlaikyti skirtingų interesų pusiausvyrą, atsižvelgiama ir į A. P. turtinę padėtį, jos asmenines savybes (nuo 2007-10-25 nebegali verstis profesine advokato praktika, turi vieno kambario butą, augina tik 2010-11-02 pilnametystės sulaukusią dukrą (t. 1, b. l. 121; t. 2, b. l. 27-28) ir, vadovaujantis CK 1.5 str. nustatytais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo teisės aiškinimo ir taikymo principais, A. P. Š. prašytas neturtinės žalos atlyginimo dydis mažintinas iki 2000 Lt ir priteistinas iš kaltininkės.

45Nukentėjusiojo A. P. Š. civilinis ieškinys dėl 150 Lt turtinės žalos (t. 1, b. l. 54) tenkinamas pilnai, nes šiuo pinigus A. P. paėmė iš nukentėjusiojo už paslaugas, kurių nesuteikė, kol nebuvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal A. P. Š. skundą.

46Nukentėjusysis A. P. Š. mirė 2010-03-27 (t. 2, b. l. 88), tačiau byloje yra notaro liudijimas apie V. Š. palikimo priėmimą ir A. P. Š. teisių ir pareigų perėmimą (t. 2, b. l. 90), todėl A. P. Š. priteistinos turtinės ir neturtinės žalos sumos iš A. P. priteisiamos V. Š..

47Dėl tarnybos pareigų neatlikimo nukentėjusiosios V. Š. atžvilgiu

48Kolegija, susipažinusi su byloje surinktais ir ištirtais įrodymais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas išteisinti A. P. pagal BK 229 str. dėl tarnybos pareigų neatlikimo V. Š. atžvilgiu yra pagrįstas.

49Konkrečiu atveju kolegija pritaria apeliantės skundo argumentams, kad A. P. ir V. Š. atžvilgiu netinkamai atliko savo pareigas – nepateisinamai ilgai nuo 2006-12-08 iki 2007-09-07, iš anksto paėmusi 250 Lt atlygį, neparengė dokumentų teismui ir atitinkamai jų neįteikė, kol nebuvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal ankstesnėje šio nuosprendžio dalyje aptartą nukentėjusiojo A. P. Š. skundą. Tačiau iš civilinėje byloje Nr. 2-5445-124/2007 esančios Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 18 d. nutarties yra aišku, kad V. Š. neturėjo tinkamo ir civilinio proceso prasme (CPK 59 str. 2 d.) priimtino įgaliojimo atstovauti V. K. pateikiant jos vardu civilinį ieškinį teismui. Be abejonės, A. P., kaip teisininkė – praktikuojanti advokatė, privalėjo kompetetingai įvertinti situaciją ir apie tai pranešti asmeniui (V. Š.), su kuriuo susitarė dėl teisinių paslaugų. Iš bylos medžiagos yra aišku, kad A. P. neatliko savo pareigų ilgą laiką, kas formaliai atitinka BK 229 str. dispozicijoje numatytą objektyviąją nusikaltimo pusę, tačiau konkrečiu atveju nėra pagrindo konstatuoti, jog tokiais veiksmais išteisintoji padarė didelę žalą V. Š. ir/ar valstybei. Nukentėjusioji V. Š. civiliniu ieškiniu savo patirtą žalą įvertino 250 Lt (t. 1, b. l. 65), kuriuos sumokėjo advokatei A. P. už paslaugas, o padarinius dėl A. P. nekompetencijos, nepanešus jai apie netinkamą įgaliojimą už kitą asmenį kreiptis į teismą, apibūdino, kaip kaimynės pasitikėjimo praradimą (t. 2, b. l. 58).

50Be abejonės, A. P. šiame ir skundžiamame nuosprendyje aptartu neveikimu pagal susitarimą su V. Š. neatliko pareigų, kaip numatyta Advokatūros įstatymo 39 str. 1 d., 1 ir 2 p., tačiau, atsižvelgus į nustatytą reikšmingų aplinkybių visumą, nėra pagrindo daryti išvadą, jog tokiu savo elgesiu A. P. padarė didelę žalą V. Š. ir/ar valstybei pagal BK 229 str. prasmę, nes nuo pat pradžių buvo aišku, jog V. Š. nepateikus civilinio proceso teisės normas atitinkančio įgaliojimo atstovauti kitą asmenį, bet kuriuo atveju ieškinio paduoti teismui nepavyks. Konkrečiu atveju A. P., kaip advokatės, kaltė, jos elgesys, įvertinus pagal protingumo, rūpestingumo, atidumo kriterijus, labiau atitinka advokato profesinę nekompetenciją, užtraukiančią ne baudžiamąją, o drausminę atsakomybę.

51Tokiu būdu, apeliacinio skundo motyvais, nėra pagrindo panaikinti skundžiamą nuosprendį dalyje, kuria A. P. buvo išteisinta dėl tarnybos pareigų neatlikimo V. Š. atžvilgiu, nes jos veikoje nenustatyti visi būtini BK 229 str. numatyto nusikaltimo požymiai.

52Padariusi tokią išvadą, kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo sprendimui V. Š. pareikštą civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą (BPK 115 str. 3 d. 2 p.).

53Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 3 d., 4 d.,

Nutarė

54Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 30 d. nuosprendį dalyje dėl A. P. išteisinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 229 str. dėl tarnybos pareigų neatlikimo A. P. Š. atžvilgiu panaikinti ir šioje dalyje priimti naują nuosprendį:

55A. P. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 229 str. dėl tarnybos pareigų neatlikimo A. P. Š. atžvilgiu ir nuteisti ją 30 MGL (3900 Lt) dydžio bauda.

56Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 65 str., 66 str., į paskirtą bausmę įskaityti sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką nuo 2009-10-21 iki 2009-11-30 ir nuo 2010-07-13 iki 2010-08-17 ir laikyti, kad A. P. paskirtą bausmę yra atlikusi.

57Iš A. P. V. Š. priteisti 2000 Lt neturtinės ir 150 Lt turtinės žalos atlyginimą.

58Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. -... 3. dėl 2006-11-30 – 2007-09-07 laikotarpiu inkriminuojamo tarnybos pareigų... 4. -... 5. dėl 2006-12-08 – 2007-09-07 laikotarpiu inkriminuojamo tarnybos pareigų... 6. A. P. Š. 5000 Lt ir V. Š. 250 Lt civiliniai ieškiniai palikti... 7. Kolegija,... 8. A. P. išteisinta dėl to, kad versdamasi advokato profesine veikla ir teikdama... 9. Be to A. P. išteisinta dėl to, kad versdamasi advokato profesine veikla ir... 10. Apeliaciniu skundu Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros prokurorė... 11. Prokurorė skunde teigia, kad teismas, darydamas išvadą, jog dėl A. P.... 12. Be to nurodoma, kad teismas vienareikšmiškai vertino nukentėjusiųjų A. P.... 13. Skundu apeliantė, atkreipdama dėmesį, jog ir civilinėje teisėje galioja... 14. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog A. P.... 15. Taip pat apeliaciniame skunde nurodoma, jog nepagrįstas teismo teiginys apie... 16. Apeliantė nurodo, kad konkrečiu atveju buvo pažeista nukentėjusiojo A. P.... 17. Skunde teigiama, kad epizode dėl nukentėjusiosios V. Š. teismas neįvertino,... 18. Apeliantė skunde tvirtina, kad teismo motyvai dėl nepadarytos didelės žalos... 19. Skunde prokurorė pažymi, kad A. P. tarnybos pareigų neatlikimas ir... 20. Skiriant bausmę, apeliantė siūlo atsižvelgti į tai, kad A. P. neteista,... 21. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje išteisintoji ir jos gynėjas prašė... 22. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 23. Apylinkės teismas savo nuosprendyje padarė dvejopas išvadas dėl A. P.... 24. Kolegijos nuomone, tokias dviprasmiškas apylinkės teismo išvadas lėmė tai,... 25. Dėl tarnybos pareigų neatlikimo nukentėjusiojo A. P. Š. atžvilgiu... 26. Iš byloje pateikto kaltinamojo akto patikslinimo matyti, kad A. P. buvo... 27. Teisiamajame posėdyje nukentėjusysis A. P. Š. aiškiai nurodė, jog... 28. Tokius A. P. Š. parodymus teisiamajame posėdyje patvirtino nukentėjusioji V.... 29. Kaltinime išdėstytų faktinių aplinkybių neneigė nei išteisintoji, nors... 30. Taigi, faktines kaltinimo aplinkybes A. P. pripažino, tačiau kategoriškai... 31. Tuo tarpu nukentėjusysis patikslintame civiliniame ieškinyje (t. 1, b. l.... 32. Iš to, kad A. P. Š. į A. P. dėl teisinės pagalbos prisiteisiant skolą... 33. Dėl visų aptartų įrodymų, darytina išvada, kad jei A. P., kaip advokatė... 34. Apylinkės teismas nepagrįstai sumenkino A. P. nerūpestingumą, pastarajai... 35. Kaip jau buvo minėta, pirmosios instancijos teismas neįžvelgė A. P. kaltės... 36. Kolegija kategoriškai nesutinka su tokiomis pirmosios instancijos teismo... 37. Šioje byloje nustatyta, kad A. P., būdama valstybės tarnautojui prilygintu... 38. Pati A. P. pripažino, kad A. P. Š. dėl susitarimo nevykdymo, dėl dokumento... 39. Konstatavus, kad A. P., būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu –... 40. Visuma išdėstytų ir aptartų aplinkybių patvirtina visus būtinus... 41. Kolegija, skirdama bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos... 42. BPK 109 str. numato, kad asmuo dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės... 43. BPK 113 str. nustato, kad civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje... 44. Kolegija atsižvelgia į bendruosius neturtinės žalos dydžio nustatymo... 45. Nukentėjusiojo A. P. Š. civilinis ieškinys dėl 150 Lt turtinės žalos (t.... 46. Nukentėjusysis A. P. Š. mirė 2010-03-27 (t. 2, b. l. 88), tačiau byloje yra... 47. Dėl tarnybos pareigų neatlikimo nukentėjusiosios V. Š. atžvilgiu... 48. Kolegija, susipažinusi su byloje surinktais ir ištirtais įrodymais,... 49. Konkrečiu atveju kolegija pritaria apeliantės skundo argumentams, kad A. P.... 50. Be abejonės, A. P. šiame ir skundžiamame nuosprendyje aptartu neveikimu... 51. Tokiu būdu, apeliacinio skundo motyvais, nėra pagrindo panaikinti... 52. Padariusi tokią išvadą, kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo... 53. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 3 d., 4 d.,... 54. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 30 d. nuosprendį dalyje... 55. A. P. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 229 str. dėl tarnybos... 56. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 65 str., 66 str., į paskirtą bausmę... 57. Iš A. P. V. Š. priteisti 2000 Lt neturtinės ir 150 Lt turtinės žalos... 58. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....