Byla 2A-961-603/2014
Dėl darbo užmokesčio, kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Loreta Lipnickienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Andžej Maciejevski ir Andrutė Kalinauskienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo BUAB ,,Širvintų sveikatos centras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės J. V. ieškinį atsakovui BUAB ,,Širvintų sveikatos centras“ dėl darbo užmokesčio, kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo, ir

Nustatė

2I. J. V. ieškiniu atsakovui UAB ,,Širvintų sveikatos centras“ prašė teismo priteisti iš atsakovo 4067,61 Lt neišmokėtą darbo užmokestį, vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką nuo sutarties nutraukimo iki sprendimo visiško įvykdymo, 5% metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovė 2011-08-29 su UAB „Širvintų sveikatos centras“ sudarė neterminuotą darbo sutartį Nr. 43, pagal kurią ieškovė buvo priimta bendrosios praktikos gydytojos pareigoms. Atsakovas pagal Darbo sutarties 4 punktą įsipareigojo vieną kartą per mėnesį nuo 20 iki 30 dienos ieškovei mokėti 3654,61 Lt darbo užmokestį. 2012-01-11 darbo sutartis buvo nutraukta pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 str. 1 d. - darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbo sutartis buvo nutraukta dėl to, kad nuo gruodžio mėnesio ieškovei nebuvo išmokėtas 4067,61 Lt jai priklausantis darbo užmokestis, kurio atsakovas nesumokėjo iki šiol.

3Atsakovas atsiliepime su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad ieškovė pas atsakovą dirbo neilgai, šiek tiek daugiau nei 4 mėnesius, kad ieškovės darbo laikotarpis yra kelis kartus trumpesnis už uždelsimo atsiskaityti laikotarpį bei tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovei apie 20 proc. jai priklausančių lėšų, todėl yra pagrindas nepriteisti arba mažinti ieškovei priteistiną vidutinio darbo užmokesčio kompensaciją už uždelstą atsiskaityti laikotarpį. Šios kompensacijos priteisimas arba nesumažinimas reikštų pernelyg didelę disproporciją tarp teisės pažeidimo ir sankcijos atsakovui.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė ieškovei J. V. iš atsakovo UAB ,,Širvintų sveikatos centras 4067,61 Lt neišmokėto darbo užmokesčio bei 9987,45 Lt už uždelsimą atsiskaityti, 60 Lt bylinėjimosi išlaidų bei 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 14 055,06 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-12-10) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos. Taip pat priteisė valstybės naudai iš atsakovo UAB ,,Širvintų sveikatos centras“ 421,65 Lt žyminio mokesčio.

5Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog 2011-08-29 ieškovė su atsakovu UAB ,,Širvintų sveikatos centras“ sudarė neterminuotą darbo sutartį Nr. 43, pagal kurią buvo priimta dirbti bendrosios praktikos gydytoja. Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo vieną kartą kas mėnesį nuo 20 iki 30 dienos mokėti 3654,61 Lt darbo užmokestį. 2012-01-11 darbo sutartis DK 127 str. 1 d. pagrindu buvo nutraukta, nes nuo gruodžio mėn. nebuvo išmokėtas darbo užmokestis. Viso nebuvo išmokėta atskaičius mokesčius 4067,61 Lt. Taip pat nurodė, jog ieškovės reikalavimas priteisti prašomą sumą dėl uždelsimo atsiskaityti reikštų pernelyg didelių sumų priteisimą ieškovei palyginus su pajamomis už dirbtą laikotarpį ir būtų neproporcingas, todėl teismas priteisė ieškovės naudai trijų mėnesio dydžio vidutinį darbo užmokestį - 9987,45Lt.

6Atsakovas UAB ,,Širvintų sveikatos centras“ pareiškė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-26 sprendimo, prašė jį panaikinti ir 2012-12-07 ieškinį dėl darbo užmokesčio, kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo ir nuostolių atlyginimo atmesti. Taip pat prašė netenkinus pirmojo prašymo, sumažinti Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu apeliantui UAB „Širvintų sveikatos centras“ priteistą sumą. Prašė atidėti apelianto mokėtiną žyminį mokestį už pateiktą apeliacinį skundą iki bus priimtas galutinis apeliacinės instancijos teismo procesinis sprendimas šioje byloje. Nurodė, jog teismas, nustatydamas neišmokėto darbo užmokesčio dalį, pažeidė įrodinėjimą reglamentuojančias teisės normas. Teismas rėmėsi vien ieškovės apskaičiuotu apelianto įsiskolinimo dydžiu ir objektyviai nenagrinėjo ieškovės reikalavimus pagrindžiančių įrodymų. Pažymėjo, jog teismas netinkamai taikė DK 141 str. 1 d., nes neatsižvelgė į faktą, kad atsakovas dalį darbo užmokesčio ieškovei yra sumokėjęs.

7Ieškovė su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-26 sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovė, pagrįsdama jai atsakovo neišmokėto atlyginimo (įsiskolinimo) dydį, pateikė teismui visus dokumentus, įrodančius ir pagrindžiančius minėtą įsiskolinimą. Pažymėjo, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas teisingai nustatė, jog ieškovei neišmokėto darbo užmokesčio suma yra didesnė nei vieno mėnesio užmokesčio dydis, todėl visiškai pagrįstai priteisė ieškovei viso jos vidutinio darbo užmokesčio dydžio sumą už dalį uždelsimo atsiskaityti laiko.

8Apeliacinis skundas atmestinas

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 1 ir 2 dalys, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957). Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys).

10LITEKO duomenys patvirtina, jog Vilniaus apygardos teismo 2013-07-15 nutartimi atsakovui UAB ,,Širvintų sveikatos centras“ iškelta bankroto byla, todėl atsakovu byloje yra laikytinas BUAB ,,Širvintų sveikatos centras“.

11Bylos medžiaga patvirtina, jog tarp šalių 2011-08-29 buvo sudaryta Darbo sutartis Nr. 43 (b. l. 3 - 5), pagal kurią ieškovė buvo priimta dirbti į bendrosios praktikos gydytojos pareigas ir atsakovas įsipareigojo mokėti 3654,61 Lt dydžio mėnesinį darbo užmokestį (sutarties 1.2, 4 p.). UAB ,,Širvintų sveikatos centras“ 2012-01-05 įsakymu Nr. P12-1 ieškovė J. V. nuo 2012-01-11 buvo atleista iš darbo pagal DK 127 str. 1 d. Ieškovės teigimu, atsakovas jai už dirbtą laiką yra nesumokėjęs viso darbo užmokesčio ir liko skolingas 4067,61 Lt. Šioms aplinkybėms pagrįsti ieškovė pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2012-11-20 pažymą apie asmens valstybinį socialinį draudimą (b. l. 6 - 7) dėl ieškovės gauto darbo užmokesčio, darbdavio išduotą Atlyginimo lapelį (b. l. 8), kuriame pažymėta apie ieškovei sumokėtą 500 Lt dydžio piniginę sumą, bei AB SEB banko Rytų regiono filialo 2012-11-22 išduotą pažymą (b. l. 9) apie lėšų įskaitymą į ieškovės sąskaitą iš UAB ,,Širvintų sveikatos centras“ ginčo laikotarpiu (4892,50 Lt). Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo vadovautis atsakovo pateikta 2013-02-08 pažyma (b. l. 27) apie ieškovei susidariusį 3669,33 Lt įsiskolinimą, kai tuo labiau atsakovas nepateikė jokių tiesioginių įrodymų, patvirtinančių apie ginčo laikotarpiu ieškovei išmokėtą darbo užmokestį, ir laikytina, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog atsakovo skola ieškovei yra 4067,61 Lt. Taip pat, kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, įvertindamas aplinkybes, jog ieškovei yra neišmokėta darbo užmokesčio suma, viršijanti vieno mėnesio darbo užmokesčio sumą, ieškovė pas atsakovą dirbo virš keturių mėnesių ir į teismą dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies kreipėsi po vienuolikos mėnesių, pagrįstai priteisė iš atsakovo už uždelsimą atsiskaityti su ieškove trijų mėnesių dydžio vidutinį darbo užmokestį (9987,45 Lt).

12Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.). Remiantis išdėstytais argumentais darytina išvada, jog apelianto argumentai dėl įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimo nepagrįsti. Pirmosios instancijos teismas vertino įrodymus pagal visapusiškumo ir sąsajumo principus ir padarė išvadą, kad bylos įrodymų visuma patvirtina aplinkybę, jog ieškovei yra nesumokėtas 40 67,61 Lt dydžio darbo užmokestis. Pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį atsakovo apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo. Taigi, šiuo procesiniu sprendimu atsakovo apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo atmestinas. Tačiau, atsižvelgiant į tai, jog atsakovui UAB ,,Širvintų sveikatos centras“ Vilniaus apygardos teismo 2013-07-15 nutartimi yra iškelta bankroto byla, 5 procentų dydžio metinės palūkanos yra priteistinos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki bankroto bylos atsakovui iškėlimo (CK 6.210 str. 1 d.) ir pirmosios instancijos teismo sprendimas dalyje dėl procesinių palūkanų priteisimo patikslintinas. Taip pat patikslintina pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinė dalis dėl žyminio mokesčio priteisimo, nustatant, jog iš atsakovo BUAB ,,Širvintų sveikatos centras“ valstybės naudai nepriteistinas žyminis mokestis (CPK 83 str.).

13Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

14Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-26 sprendimą palikti iš esmės nepakeistą, patikslinant sprendimo rezoliucinę dalį dėl palūkanų ir žyminio mokesčio priteisimo ir nustatant, jog iš atsakovo BUAB ,,Širvintų sveikatos centras“ ieškovei J. V. priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos teisme iškėlimo dienos iki atsakovui UAB ,,Širvintų sveikatos centras“ bankroto bylos iškėlimo ir nepriteisiant iš atsakovo BUAB ,,Širvintų sveikatos centras“ valstybės naudai žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai