Byla e2-996-180/2016
Dėl jos (ieškovės) pasiūlymo, pateikto supaprastintų skelbiamų derybų pirkime dėl 110/10 kV Zoknių transformatorių pastotės, Serbentų g., Šiauliuose, rekonstravimo, darbų, įrangos tiekimo, darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo paslaugų teikimo (toliau – pirkimas, konkursas), atmetimo bei pasiūlymų eilės ir pirkimą laimėjusio pasiūlymo nustatymo (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-4207-590/2016)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Egidija Tamošiūnienė, susipažinusi su Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 27 d. nutartimi, priimta civilinėse bylose Nr. e2-996-180/2016 ir Nr. e2-1051-180/2016,

Nustatė

22016 m. kovo 10 d. ieškovė UAB „TETAS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2016 m. sausio 29 d. ir 2016 m. kovo 7 d. sprendimus dėl jos (ieškovės) pasiūlymo, pateikto supaprastintų skelbiamų derybų pirkime dėl 110/10 kV Zoknių transformatorių pastotės, Serbentų g., Šiauliuose, rekonstravimo, darbų, įrangos tiekimo, darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo paslaugų teikimo (toliau – pirkimas, konkursas), atmetimo bei pasiūlymų eilės ir pirkimą laimėjusio pasiūlymo nustatymo (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-4207-590/2016).

3Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė UAB „TETAS“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę UAB „Verslo aptarnavimo centras“ sustabdyti pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį, o jei sutartis sudaryta – sustabdyti jos (sutarties) vykdymą.

4Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 16 d. nutartimi netenkino ieškovės UAB „TETAS“ prašymo.

5Ieškovė UAB „TETAS“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartį ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti.

6Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylos skyriaus pirmininkės 2016 m. balandžio 13 d. nutartimi ieškovės UAB „TETAS“ skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 16 d. nutarties netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių paskirtas teisėjui nagrinėti rašytinio proceso tvarka 2016 m. balandžio 28 d. (civilinė byla Nr. e2-996-180/2016).

72016 m. kovo 9 d. ieškovė AB „Energetikos tinklų institutas“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2016 m. sausio 29 d. bei 2016 m. kovo 7 d. sprendimus dėl jos (ieškovės) pasiūlymo, pateikto tame pačiame, bei pasiūlymų eilės ir pasiūlymo, laimėjusio pirkimą, nustatymo, įpareigoti atnaujinti pirkimo procedūras, grįžti į iki jos (ieškovės) teisių pažeidimo buvusį pirkimo procedūrų etapą ir iš naujo įvertinti jos (ieškovės) kvalifikaciją (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-4205-340/2016).

8Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė AB „Energetikos tinklų institutas“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį.

9Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 15 d. nutartimi patenkino šį ieškovės prašymą – sustabdė atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ vykdomo pirkimo procedūras bei uždraudė sudaryti pirkimo sutartį.

10Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir trečiasis asmuo UAB „A. Žilinskis ir Ko“ pateikė atskiruosius skundus, prašydami panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 15 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylos skyriaus pirmininkės 2016 m. balandžio 21 d. nutartimi atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir trečiojo asmens UAB „A. Žilinskis ir Ko“ atskirieji skundai dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 15 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones paskirti nagrinėti tam pačiam teisėjui rašytinio proceso tvarka 2016 m. gegužės 5 d. (civilinė byla Nr. e2-1051-180/2016).

12Apeliacinės instancijos teismas, ruošdamasis civilinių bylų Nr. e2-996-180/2016 ir Nr. e2-1051-180/2016, nagrinėjimui, nustatė, kad šios civilinės bylos tarpusavyje yra susijusios ir turi būti nagrinėjamos kartu, todėl kreipėsi į Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkę prašydamas spręsti civilinių bylų Nr. e2-996-180/2016 ir Nr. e2-1051-180/2016 sujungimo klausimą.

13Bylos sujungtinos.

14Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 136 straipsnio 4 dalis nustato, kad teismas, nustatęs, kad teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima nagrinėti skyrium. Ši norma nustato ir subjektus, kurie sprendžia bylų sujungimo klausimus: jei bylos nagrinėjamos tame pačiame teisme, dėl jų sujungimo sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

15Vienas civilinio proceso tikslų yra kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas (CPK 2 str.). Šis tikslas atspindi tiek privatų (proceso šalių), tiek viešąjį (visos visuomenės) interesą, kad civilinė byla būtų išnagrinėta per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Norint pasiekti aptariamą civilinio proceso tikslą, įstatymas teismui ir proceso šalims nustato bendrąją pareigą siekti, kad byla būtų išnagrinėta operatyviai. Bendroji pareiga yra detalizuojama įvairiose įstatymo nuostatose, taip pat ir CPK 7 straipsnyje, įpareigojančiame teismą užkirsti kelią proceso vilkinimui, siekti, kad byla būtų išnagrinėta vieno teismo posėdžio metu ir kuo ekonomiškiau, o šalis – sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas turi būti derinamas su pagrindiniu civilinio proceso tikslu – teisingu ginčo išsprendimu.

16Susipažinus su Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 27 d. nutartimi ir aptariamų (prašomų sujungti) civilinių bylų medžiaga, yra pagrindas spręsti, kad šios civilinės bylos yra tarpusavyje susijusios ir jas sujungus ginčas bus išnagrinėtas operatyviau ir ekonomiškiau.

17Nustatyta, kad prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, dėl to paties viešojo pirkimo konkurso, pirmosios instancijos teismas sprendė atskirose bylose ir priėmė skirtingus procesinius sprendimus. Įvertinus tai, kad abejose prašomose sujungti bylose turėtų būti nustatinėjamos tos pačios faktinės aplinkybės, vertinami iš esmės tie patys šalių argumentai ir įrodymai, siekiant užkirsti kelią skirtingų procesinių sprendimų byloje priėmimui, spręstina, jog bylų sujungimas nagrinėjamu atveju atitiktų proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus, leistų koncentruotai ir ekonomiškai išnagrinėti tarp šalių kilusį ginčą bei formuoti vieningą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo praktiką.

18Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, civilinės bylos Nr. e2-996-180/2016 ir Nr. e2-1051-180/2016 sujungtinos, prijungiant prie civilinės bylos Nr. e2-1051-180/2016 civilinę bylą Nr. e2-996-180/2016 ir paliekant sujungtai civilinei bylai numerį Nr. e2-1051-180/2016.

19Įvertinus tai, kad sujungtos civilinės bylos buvo paskirtos nagrinėti tam pačiam teisėjui ir vienos iš sujungtų civilinių bylų (Nr. e2-1051-180/2016) nagrinėjimas numatytas 2016 m. gegužės 5 d. 9.00 val., todėl sujungtos civilinės bylos Nr. e2-1051-180/2016 posėdžio data nekeičiama.

20Esant nurodytoms aplinkybėms, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė, vadovaudamasi CPK 136 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

21Sujungti Lietuvos apeliacinio teismo civilines bylas Nr. e2-996-180/2016 ir Nr. e2-1051-180/2016, prijungiant prie civilinės bylos Nr. e2-1051-180/2016 civilinę bylą Nr. e2-996-180/2016.

22Suteikti sujungtai civilinei bylai Nr. e2-1051-180/2016.

23Civilinės bylos Nr. e2-1051-180/2016 nagrinėjimo teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka datą, numatytą 2016 m. gegužės 5 d. 9.00 val. palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Egidija... 2. 2016 m. kovo 10 d. ieškovė UAB „TETAS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 3. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė UAB „TETAS“ prašė taikyti... 4. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 16 d. nutartimi netenkino ieškovės... 5. Ieškovė UAB „TETAS“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti... 6. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylos skyriaus pirmininkės 2016 m.... 7. 2016 m. kovo 9 d. ieškovė AB „Energetikos tinklų institutas“ kreipėsi... 8. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė AB „Energetikos tinklų... 9. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 15 d. nutartimi patenkino šį... 10. Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir trečiasis asmuo UAB... 11. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylos skyriaus pirmininkės 2016 m.... 12. Apeliacinės instancijos teismas, ruošdamasis civilinių bylų Nr.... 13. Bylos sujungtinos.... 14. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 136 straipsnio... 15. Vienas civilinio proceso tikslų yra kuo greitesnis teisinės taikos tarp... 16. Susipažinus su Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 27 d. nutartimi... 17. Nustatyta, kad prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, dėl to... 18. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, civilinės bylos Nr. e2-996-180/2016... 19. Įvertinus tai, kad sujungtos civilinės bylos buvo paskirtos nagrinėti tam... 20. Esant nurodytoms aplinkybėms, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų... 21. Sujungti Lietuvos apeliacinio teismo civilines bylas Nr. e2-996-180/2016 ir Nr.... 22. Suteikti sujungtai civilinei bylai Nr. e2-1051-180/2016.... 23. Civilinės bylos Nr. e2-1051-180/2016 nagrinėjimo teismo posėdyje rašytinio...