Byla e2-1051-180/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „TETAS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 16 d. nutarties netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių civilinėje byloje Nr. e2-4207-590/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „TETAS“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“ ir akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“, dalyvaujant trečiajam asmeniui A. Žilinskio ir ko uždaroji akcinė bendrovė, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, bei atsakovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ ir trečiojo asmens A. Žilinskio ir ko uždarosios akcinės bendrovės atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 15 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-4205-340/2016 pagal ieškovės akcinės bendrovės „Energetikos tinklų institutas“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“ ir akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“, dalyvaujant trečiajam asmeniui A. Žilinskio ir ko uždaroji akcinė bendrovė, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčų esmė

3Ieškovė AB „Energetikos tinklų institutas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2016 m. sausio 29 d. bei 2016 m. kovo 8 d. sprendimus dėl jos (ieškovės) pasiūlymo, pateikto pirkime Nr. 165438, atmetimo bei pasiūlymų eilės ir pasiūlymo laimėjusio pirkimą nustatymo, įpareigoti atnaujinti pirkimo procedūras, grįžti į iki jos (ieškovės) teisių pažeidimo buvusį pirkimo procedūrų etapą ir iš naujo įvertinti jos (ieškovės) kvalifikaciją pirkimo sąlygų reikalavimams, priteisti bylinėjimosi išlaidas (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-4205-340/2016).

4Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė AB „Energetikos tinklų institutas“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį. Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių motyvavo tuo, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų, jos būtų pabaigtos vykdyti, o jai (ieškovei) palankaus teismo sprendimo įvykdymas taptų neįmanomas. Ieškovės teigimu, ieškinio reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymas šioje byloje būtinas ir siekiant užtikrinti, kad nebūtų sudaryta neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų nulemta pirkimo sutartis, kad tokią sutartį panaikinus, nekiltų restitucijos taikymo problemų.

5Ieškovė UAB „TETAS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2016 m. sausio 29 d. ir 2016 m. kovo 8 d. sprendimus dėl jos (ieškovės) pasiūlymo, pateikto supaprastintų skelbiamų derybų pirkime dėl 110/10 kV Zoknių transformatorių pastotės (toliau – Zoknių TP), Serbentų g., Šiauliuose, rekonstravimo darbų, įrangos tiekimo, darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo paslaugų teikimo (pirkimo Nr. 165438) (toliau – pirkimas, konkursas), atmetimo bei pasiūlymų eilės ir pirkimą laimėjusio pasiūlymo nustatymo; priteisti bylinėjimosi išlaidas (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-4207-590/2016).

6Ieškinio reikalavimams užtikrinti UAB „TETAS“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę UAB „Verslo aptarnavimo centras“ sustabdyti pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį, o jei sutartis sudaryta – sustabdyti jos (sutarties) vykdymą. Prašymą dėl paminėtų priemonių taikymo ieškovė grindė siekiu užtikrinti jos (ieškovės) interesus bei viešąjį interesą dėl geresnės kokybės paslaugų, skaidrių ir teisėtų pirkimo procedūrų, racionalaus lėšų panaudojimo. Ieškovė pažymėjo, kad pirkimas vykdomas ne iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, todėl nėra grėsmės netekti projektui skirto finansavimo. Atsižvelgiant į tai, ieškovė teigė, kad laikinai sustabdžius pirkimo procedūras nei perkančiosios organizacijos, nei viešasis interesai nebūtų pažeisti.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-4205-340/2016 patenkino ieškovės AB „Energetikos tinklų institutas“ prašymą – sustabdė pirkimo procedūras bei uždraudė sudaryti pirkimo sutartį.

9Teismo motyvai: pareikštu ieškiniu ieškovė iš esmės siekia dalyvauti atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ organizuojamame pirkime, tačiau nesustabdžius pirkimo procedūrų, šią galimybę, kaip ir galimybę pirkimą laimėti, AB „Energetikos tinklų institutas“ gali prarasti; byloje nėra duomenų, kad operatyviai neįvykus pirkimo procedūroms, nukentės pirkimui skirto finansavimo bei atsakovės tiesioginių funkcijų įgyvendinimas; įstatyme įtvirtinti trumpi viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminai lemia operatyvų šio ginčo išnagrinėjimą, todėl pirkimo sutarties sudarymo datos nukėlimas ginčo išsprendimo laikotarpiui nesukels didelių neigiamų padarinių perkančiajai organizacijai.

10Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-4207-590/2016 ieškovės UAB „TETAS“ prašymą atmetė.

11Teismas nurodė, kad ieškovės teiginiai dėl jos teisių pažeidimo grindžiami jos pačios pateiktu pirkimo dokumentų sąlygų interpretavimu ir prielaidomis. Teismas sprendė, kad ieškovė neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų egzistavimo, o pareikštas ieškinys ipso facto nepatvirtina pirkimo procedūrų sustabdymo būtinybės. Ieškovės prašomos taikyti ieškinio užtikrinimo priemonės nebūtų proporcingos ginčo pirkimu siekiamiems visuomeniniams tikslams, o jų (priemonių) neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Teismas pažymėjo, kad ieškinio patenkinimo atveju, ieškovė įgytų teisę reikalauti žalos dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų atlyginimo.

12III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

13Ieškovė UAB „TETAS“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti.

14Skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Kitoje civilinėje byloje dėl to paties pirkimo Vilniaus apygardos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė pirkimo procedūras (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-4205-340/2016). Nurodytoje byloje nagrinėjami tie patys klausimai – dėl perkančiosios organizacijos po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjams nustatytų papildomų, pirkimo dokumentuose nenumatytų reikalavimų. Teisinėje valstybėje negalima situacija, kai iš esmės dėl to paties klausimo teismai priimtų skirtingus procesinius sprendimus.

162. Tuo atveju, jei ieškinys būtų patenkintas, objektyviai būtų nebeįmanoma panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimų dėl jos (ieškovės) pasiūlymo atmetimo, pasiūlymų eilės sudarymo, laimėtojo paskelbimo ir pirkimo sutarties su laimėtoju sudarymo, nes pirkimas būtų jau pasibaigęs. Todėl netaikius laikinųjų apsaugos priemonių jai (ieškovei) palankaus teismo sprendimo apskritai būtų neįmanoma įvykdyti.

173. Nagrinėjamuoju atveju nėra jokios būtinybės kiek įmanoma greičiau sudaryti ir įvykdyti pirkimo sutartį. Zoknių TP šiuo metu yra veikianti ir atliekanti savo funkcijas. Įsigyjami darbai būtų skirti ne užtikrinti būtinus perkančiosios organizacijos ar visuomenės poreikius, o pagerinti esamą infrastruktūrą.

184. Priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, ieškinyje nurodyti labai išsamūs teisiniai argumentai, pagrįsti ne prielaidomis, bet teisės aktais, pirkimo sąlygomis bei išsamia teismų praktika.

19Atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Verslo aptaranavimo centras“ atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti.

20Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

211. Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-4205-340/2016 2016 m. kovo 15 d. priimta nutartis, kuria ginčo pirkimo procedūros buvo sustabdytos, yra apskųsta jų (atsakovių) ir trečiojo asmens – A. Žilinskio ir ko UAB atskiraisiais skundais.

222. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama dar viena civilinė byla, kurioje taip pat kvestionuojami perkančiosios organizacijos sprendimai ginčo pirkime (civilinės bylos Nr. e2-4128-590/2016). Paminėtoje byloje teismas, kaip ir šioje byloje, atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

233. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, jos šioje byloje atliktų ne teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo funkciją, o tik suteiktų ieškovei nepagrįstą pranašumą jų (atsakovų) ir pirkime dalyvaujančių tiekėjų atžvilgiu bei neužtikrintų poreikio įsigyti kuo skubiau tam tikrai visuomenės daliai būtinų paslaugų. Neužtikrinus poreikio kuo skubiau įsigyti tam tikrai visuomenės daliai būtinų paslaugų ir neapgynus šio viešojo intereso atsirastų didesnė žala nei ieškovės verslo lūkesčių nepatenkinimas.

244. Šuo metu visi Zoknių TP įrenginiai yra fiziškai ir morališkai nusidėvėję, elektros energijos tiekimo vartotojams patikimumas labai žemas. Iš Zoknių TP energiją gauna net 11 632 vartotojai. Tai, kad įrenginiai yra tinkamai prižiūrimi, nepanaikina poreikio kuo greičiau atnaujinti ir didinti elektros energijos tiekimo patikimumą vartotojams.

255. Zoknių TP rekonstravimą, didinat jos galią, reikia pradėti nedelsiant, kadangi Šiaulių miesto savivaldybė verslo ir ūkio subjektams, besukuriantiems Šiaulių industriniame parke, yra įsipareigojusi sudaryti reikiamas verslo sąlygas, skyrusi tam savivaldybės, valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos fondų lėšas.

266. Sustabdžius ginčo pirkimo procedūras, būtų neigiamai paveiktas Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (toliau – LEZ) įvaizdis. UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“ 2016 m. kovo 4 d. pasirašė sutartį su pirmuoju LEZ investuotoju, kuris įsipareigojo investuoti per 7 mln. Eur bei sumokėti reikšmingas sumas paminėtai bendrovei bei vietinei savivaldai mokesčių pavidalu. Siekiant pritraukti šias investicijas į LEZ, UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“ įsipareigojo iki 2016 m. spalio 1 d. įrengti investuotojui reikalingą elektros infrastruktūrą.

27Trečiasis asmuo A. Žilinskio ir ko UAB atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti. Trečiasis asmuo nurodo palaikantis atsakovių atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus.

28Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 15 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

29Skundas grindžiamas šiais argumentais:

301. Ieškovė nepateikė jokių pagrįstų įrodymų, patvirtinančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą ir dėl jų netaikymo galinčią kilti žalą ieškovei ar visuomenei.

312. Pirkimo dalykas yra susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei būtinų prekių, paslaugų ar darbų įsigijimą kuo skubiau, todėl pirkimo procedūros turi būti vykdomos.

323. Nagrinėjamu atveju atsakovės yra perkančiosios organizacijos ir tai savaime suponuoja viešojo intereso egzistavimą. Vykdydama visuomenei reikšmingą veiklą ji (atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“) turi pareigą veikti taip, kad jos veiklai skiriamos lėšos būtų panaudojamos pagal paskirtį bei laikantis racionalumo principo.

334. Ginčo pirkimu vykdoma visa Zoknių TP rekonstrukcija: dėl išaugusio elektros energijos poreikio 2015 m. gegužės mėnesį su Šiaulių miesto savivaldybės administracija pasirašyta elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartis elektros, kuria atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ įsipareigojo patiekti 16 MVA elektros galią Šiaulių industriniam parkui. Zoknių TP pradėta eksploatuoti dar 1975 m., joje sumontuoti skirstomieji įrenginiai pagaminti 1975 m., šių įrenginių tarnavimo laikas – 30 metų. Šiuo metu visi įrenginiai fiziškai ir morališkai nusidėvėję, elektros energijos tiekimo vartotojams patikimumas labai žemas. Tai, kad Zoknių TP įrenginiai yra tinkamai prižiūrimi, nepaneigia įrenginių atnaujinimo ir elektros energijos tiekimo vartotojams patikimumo didinimo poreikio.

345. UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“ 2016 m. kovo 8 d. rašte nurodė, kad dėl pirkimo sustabdymo patirtų reikšmingus nuostolius, kad dėl to būtų neigiamai paveiktas Šiaulių LEZ įvaizdis. Paminėta bendrovė 2016 m. kovo 4 d. pasirašė sutartį su pirmuoju LEZ investuotoju, kuris įsipareigojo investuoti per 7 mln. Eur bei sumokėti reikšmingas sumas UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“ bei vietinei savivaldai mokesčių pavidalu. Siekiant pritraukti šias investicijas į LEZ, UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“ įsipareigojo iki 2016 m. spalio 1 d. įrengti investuotojui reikalingą elektros infrastruktūrą. Neįvykdžius šios įsipareigojimo, būtų fiksuojamas esminis sutarties su investuotoju pažeidimas, įpareigojantis pastarąją bendrovę atlyginti investuotojo patirtus nuostolius, užkertantis kelią paminėtoms investicijoms ir reikšmingų pajamų praradimą. Šiaulių miesto meras 2016 m. kovo 9 d. raštu informavo UAB „Verslo aptarnavimo centras“, kad dėl pirkimo sustabdymo tiek Šiaulių miesto savivaldybė, tiek LEZ investuotojai patirs reikšmingus nuostolius.

35Trečiasis asmuo A. Žilinskio ir ko UAB pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-4205-340/2016.

36Skundas grindžiamas šiais argumentais:

371. Įvertinus ginčo faktines aplinkybes ir pirkimo specifiką, AB „Energetikos tinklų institutas“ ieškinio esminis reikalavimas – įpareigoti atnaujinti pirkimo procedūras ir grįžti iki ieškovės teisių pažeidimo buvusį procedūrų etapą bei iš naujo įvertinti ieškovės atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, galutiniu teismo sprendimu negalėtų būti patenkintas. Ginčo pirkimas yra vykdomas derybų būdu, todėl šiuo metu perkančiajai organizacijai jau yra žinoma jo (trečiojo asmens) galutinė pasiūlymo kaina, o jam (trečiajam asmeniui) nėra žinoma, kokias pasiūlymų kainas pirminiuose pasiūlymuose nurodė juos pateikę pirkimo dalyviai. Todėl atnaujinus pirkimo procedūrų etapą – tiekėjų kvalifikacijos vertinimą, būtų pažeistas tiekėjų lygiateisiškumo principas, viešųjų pirkimų skaidrumo principas ir esminis reikalavimas – užtikrinti pasiūlymų turinio ir derybų konfidencialumą.

382. Teismo sprendimo nutraukti ginčo pirkimo procedūras, jei toks būtų priimtas, užtikrinimui nėra būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes nėra jokios objektyvios tokio teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės. Pagal ginčo pirkimo sutarties projekto sąlygas, projekto vykdytojas pirmiausiai turės parengti ir su perkančiąja organizacija suderinti darbo projektą, tada – pateikti užsakymą, kad būtų pagaminta rangos darbų atlikimui reikalinga įranga, kuri yra gaminama pagal individualų užsakymą, o jos gamyba užtrunka ne mažiau kaip 6 mėnesius. Taigi rekonstrukcijos darbai pagal pirkimo sutartį prasidėtų ne anksčiau kaip po 6-7 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos, todėl nėra grėsmės, kad išnagrinėjus bylą iš esmės ir priėmus sprendimą dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucija nebūtų galima ar taptų komplikuota.

393. Teismas nepagrįstai sprendė, kad pirkimo objektas nesudaro pakankamo pagrindo spręsti apie išskirtinai reikšmingą paslaugų pirkimą. Ginčo pirkimu siekiami įsigyti darbai yra glaudžiai ir tiesiogiai susiję su sklandžiu elektros energijos tiekimu Šiaulių miesto industriniame parke besikuriančioms verslo įmonėms. Šiaulių miesto industrinis parkas kuriamas siekiant, kad jame besikuriančios įmonės vykdytų gamybą, savo veikloje naudotų inovatyvias technologijas, kurtų didelę pridėtinę vertę, naujas darbo vietas. Darytina išvada, kad Šiaulių miesto industrinio parko nuosekli, sklandi ir sisteminga plėtra yra svarbi Šiaulių regionui ekonomine ir socialine prasme.

40Ieškovė AB „Energetikos tinklų institutas“ atsiliepime prašo atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir trečiojo asmens A. Žilinskio ir ko UAB skundus atmesti.

41Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

421. Atsakovė skundu neginčija pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – ieškinio prima facie pagrįstumo egzistavimo.

432. Atsakovės skundo argumentą, esą tai, kad Zoknių TP įrenginiai yra tinkamai prižiūrimi, nepanaikina būtinybės įrenginius kuo greičiau atnaujinti, paneigė Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. sausio 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-391-381/2016.

443. Pasirašydamos elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartį, jos (sutarties) šalys iš anksto numatė, kad atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“, visų pirma, turės atlikti viešojo pirkimo procedūras rangovui išrinkti, o terminas sutarčiai įvykdyti (prijungimui atlikti) bus pradėtas skaičiuoti tik po to, kai su tokiu rangovu bus realiai pasirašyta pirkimo sutartis. Atsižvelgiant į tai, kyla pagrįsta abejonė dėl Šiaulių miesto savivaldybės lūkesčio, kad ginčo transformatorinių pastotė bus visiškai rekonstruota iki 2016 m. pabaigos, pagrįstumo.

454. Neaišku, kuo remdamasi UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“ investuotojui įsipareigojo elektros infrastruktūrą Šiaulių miesto industriniame parke įrengti iki 2016 m. spalio 1 d., t. y. per trumpesnį terminą, nei nustatytasis prisijungimo sutartyje su savivaldybės administracija, ir turint omenyje, kad 2016 m. kovo 4 d. rangos sutartis dėl Zoknių TP rekonstrukcijos dar net nebuvo pasirašyta.

465. Trečiojo asmens skundo argumentai grindžiami prielaidomis. Nėra jokio pagrindo manyti, kad grąžinus pirkimo procedūras į momentą iki ieškovės teisių pažeidimo, pirkimo dalyviai pradės veikti neteisėtai ir derins savo derybines pozicijas prieš perkančiąją organizaciją.

476. Trečiasis asmuo skunde pats pripažįsta, kad pirkimo sutartis apima ne tik realių (fizinių) montavimo darbų atlikimą po 6-7 mėnesių, bet ir visą eilę kitų rangos sutarties šalių pareigų, kurias teks vykdyti gerokai ankščiau ir iškart po rangos sutarties pasirašymo. Todėl rangos sutarties pasirašymas laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo atveju sukeltų teisines pasekmes, kurių panaikinimas ieškinio patenkinimo atveju būtų komplikuotas.

48IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

49Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstų teismo nutarčių teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

50Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo procesiniai sprendimai, kuriais skirtingai išspręsti klausimai dėl to paties viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo.

51Bylos bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad atsakovė – UAB „Verslo aptarnavimo centras“, veikdama pagal atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ įgaliojimą, vykdo 110/10 kV Zoknių TP rekonstravimo darbų, įrangos tiekimo ir darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo paslaugų pirkimą. Ieškovės AB „Energetikos tinklų institutas“ bei UAB „TETAS“ Vilniaus apygardos teismui pareikštais ieškiniais ginčija atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2016 m. sausio 29 d. sprendimą, kuriuo jų (ieškovių) pirkime pateikti pasiūlymai buvo atmestini dėl netinkamos kvalifikacijos. Ieškovės taip pat ginčija perkančiosios organizacijos 2015 m. kovo 7 d. sprendimą dėl galutinės pasiūlymų eilės sudarymo ir A. Žilinskio ir ko UAB pripažinimo pirkimo laimėtoja. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2016 m. balandžio 7 d. nutartimi ieškovių AB „Energetikos tinklų institutas“ bei UAB „TETAS“ atskirai inicijuotos civilinės bylos buvo sujungtos, prijungiant jas prie civilinės bylos Nr. e2-4128-590/2016 pagal ieškovės UAB „Liumenas“ ieškinį atsakovei UAB „Verslo aptarnavimo centras“, kuriuo UAB „Liumenas“ taip pat ginčija ankščiau paminėtus perkančiosios organizacijos sprendimus.

52Dėl naujų įrodymų ir Lietuvos apeliacinio teismo civilinės bylos Nr. e2-951-236/2016 prijungimo

53Atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Verslo aptarnavimo centras“ atitinkamai prie atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 15 d. nutarties ir atsiliepimo į ieškovės UAB „TETAS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 16 d. nutarties pridėjo naujus rašytinius įrodymus – 2015 m. gegužės 12 d. Elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartį, UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“ 2016 m. kovo 8 d. raštą dėl informacijos pateikimo, Šiaulių miesto savivaldybės mero 2016 m. kovo 9 d. raštą dėl informacijos pateikimo.

54CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti, ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Įvertinęs tai, kad naujais įrodymais atsakovės grindžia atitinkamas atskirajame skunde, atsiliepime nurodytas aplinkybes dėl žalos, galinčios atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pateikti papildomi dokumentai priimami ir vertinami (CPK 177, 178, 314 str.).

55Trečiasis asmuo A. Žilinskio ir ko UAB 2016 m. balandžio 29 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė prašymą prijungti prie nagrinėjamos bylos Lietuvos apeliaciniame teisme išnagrinėtos civilinės bylos Nr. e2-951-236/2016 medžiagą. Nurodytoje byloje buvo sprendžiamas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-4128-590/2016 netenkinti ieškovės UAB „Liumenas“ prašymo dėl pirkimo procedūrų sustabdymo, teisėtumas ir pagrįstumas. 2016 m. balandžio 21 d. nutartimi apeliacinės instancijos teismas paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą. Trečiojo asmens teigimu, siekiant užkirsti kelią skirtingų procesinių sprendimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje priėmimui, formuoti vieningą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo praktiką, tikslinga prie nagrinėjamos bylos prijungti civilinės bylos Nr. e2-951-236/2016 medžiagą.

56Apeliacinės instancijos teismas atsisako patenkinti tokį trečiojo asmens A. Žilinskio ir ko UAB prašymą, nes duomenys apie Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d. nutartį, šio procesinio sprendimo įsiteisėjimą yra teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazėje, ir teismas, jei to reikia, gali šia duomenų baze pasinaudoti savarankiškai, tuo labiau, kad prašomos prijungti bylos medžiaga yra elektroniniame formate, todėl visi jos duomenys yra skaitmenizuoti ir įkelti į teismų informacinę sistemą.

57Dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 15 d. nutarties

58CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui privalomos sąlygos. Pirma, ieškinys turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, teismas turi konstatuoti, kad nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Įstatymas nustato, kad teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).

59Ieškovės AB „Energetikos tinklų institutas“ reikalavimų užtikrinimui Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-4205-340/2016 patenkintas jos (ieškovės) prašymas dėl pirkimo procedūrų sustabdymo ir uždraudimo sudaryti pirkimo sutartį. Tokį procesinį sprendimą teismas motyvavo siekiu užtikrinti ieškovės galimybę dalyvauti pirkime, taip pat byloje nenustatytais duomenimis apie pirkimui skirto finansavimo ar atsakovės tiesioginių funkcijų įgyvendinimo sutrikdymą sustabdžius pirkimo procedūras.

60Nesutikdamos su skundžiama teismo nutartimi, apeliantė AB „Energijos skirstymo operatorius“ teigia, kad ieškovė neįrodė jai ar visuomenei galinčios kilti žalos netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, o trečiasis asmuo A. Žilinskio ir ko UAB akcentuoja, kad pagrindinis ieškovės reikalavimas – įpareigoti perkančiąją organizaciją atnaujinti ginčo pirkimo procedūras ir iš naujo įvertinti jos (ieškovės) kvalifikacijos atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams, jai palankaus teismo sprendimo atveju, negalėtų būti patenkintas.

61Atmesdamas šiuos argumentus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra susijęs ne tik su konkurencija tarp privataus (ieškovės) intereso laimėti pirkimą ir viešojo intereso greitai nupirkti atitinkamus darbus ir/ar paslaugas, bet ir su dviejų viešųjų interesų tarpusavio konkurencija: iš vienos pusės, viešojo intereso užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi, pirkimo procedūrų skaidrumą ir teisėtumą, ir, iš kitos pusės, visuomenės interesą gauti naudą iš pirkimo objekto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų reikalingų visuomenei įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).

62Nagrinėjamu atveju ieškovės ginčijamais perkančiosios organizacijos sprendimais jai buvo užkirstas kelias dalyvauti pirkime, siekti jį (pirkimą) laimėti ir gauti atitinkamą finansinę naudą. Tokios faktinės aplinkybės yra pakankamos išvadai, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų ar pirkimo sutarties sudarymo, ieškovės reikalavimų patenkinimas ieškiniu siekiamų teisinių pasekmių nesukeltų. Nors nurodytu atveju ieškovė įgytų teisę reikalauti perkančiosios organizacijos atitinkamos žalos atlyginimo, toks ieškovės pažeistų interesų gynimas būtų mažiau efektyvus ir operatyvus. Ieškovė neturėjo pareigos atskirai įrodinėti jai galinčios kilti žalos teismui nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių aplinkybės, kurią, kaip minėta, patvirtina ieškinio faktinis pagrindas bei įrodymai, patvirtinantys ieškinyje išdėstytas aplinkybes (CPK 135 str. 1 d. 2, 3 p.). Atskiro įrodinėjimo nereikia ir išvadai dėl ginčo atveju egzistuojančio viešojo intereso užtikrinti pirkimo dalyvių sąžiningą varžymąsi, pirkimo procedūrų skaidrumą ir teisėtumą.

63Apeliantės A. Žilinskio ir ko UAB argumentas, kad ieškovei palankiu teismo sprendimu esminis jos reikalavimas – atnaujinti pirkimo procedūras, negalėtų būti patenkintas, motyvuojamas tuo, kad ginčo pirkimas vykdomas derybų būdu, todėl jos (apeliantės) galutinio pasiūlymo kaina ieškovei yra žinoma. Atnaujinus pirkimo procedūras, apeliantės teigimu, procedūros būtų vykdomos pažeidžiant lygiateisiškumo, skaidrumo principus – kitiems pirkimo dalyviams jau būtų žinomas jos (apeliantės) ir perkančiosios organizacijos derybų rezultatas. Sutiktina su ieškove, kad šis skundo argumentas grindžiamas apeliantės prielaidomis, kurios nėra objektyvus pagrindas išvadai, jog grąžinus pirkimo procedūras į momentą iki ieškovės teisių pažeidimo, pirkimo dalyviai pradės veikti neteisėtai ir derins savo derybines pozicijas prieš perkančiąją organizaciją (CPK 178, 185 str.). Tuo labiau, kad atnaujinus pirkimo procedūras, apeliantė turėtų galimybę pasiūlyti naują, kitokią, nei jau pateiktoji, galutinę pasiūlymo kainą.

64Nesutikimą su ginčo pirkimo procedūrų sustabdymu apeliantė A. Žilinsio ir ko UAB motyvuoja ir tuo, kad, atsižvelgiant į ginčo pirkimo objektą bei pirkimo sutarties vykdymo specifiką, grėsmė ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymui nekyla. Pagal pirkimo sutarties projekto sąlygas, rekonstrukcijos darbai prasidėtų ne anksčiau kaip po 6-7 mėnesių nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos, todėl nėra realios grėsmės, kad išnagrinėjus bylą ir pripažinus pirkimo sutartį negaliojančia, restitucija nebūtų galima ar taptų komplikuota. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo pritarti tokiai apeliantės pozicijai. Tai, kad statybų darbai pagal ginčo pirkimo sutartį prasidėtų daugiau nei po pusės metų nuo sutarties pasirašymo dienos, neleidžia teigti, kad sutarties pasirašymas nesukeltų realių teisinių pasekmių. Kaip skunde nurodo pati apeliantė, iki pradedant statybos darbus, rangovas turės parengti ir su perkančiąja organizacija suderinti darbo projektą, vėliau – pateikti užsakymą, kad būtų pagaminta rangos darbų atlikimui reikalinga įranga. Šios aplinkybės patvirtina, kad restitucijos pagal pirkimo sutartį taikymas net ir nepradėjus rekonstrukcijos darbų vykdymo, galėtų sukelti neigiamas teisines pasekmes ne tik sutarties šalims, bet ir su ginču nesusijusiems subjektams (atitinkamų įrenginių gamintojams), sąlygoti naujus teisminius ginčus. Nurodytos teisinės pasekmės būtų neracionalios, atsižvelgiant į tai, kad, pirma, jų galima išvengti pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, antra, kad viešųjų pirkimų ginčai nagrinėjami pagreitinta tvarka (CPK 4238 str. 4 d., 4239 str. 3 d.).

65Skundžiamo procesinio sprendimo nepagrįstumą, apeliančių teigimu, patvirtina ir dėl sustabdytų pirkimo procedūrų gręsianti žala tiek perkančiajai organizacijai, tiek atitinkamai visuomenės daliai. Ginčo pirkimu siekiama įvykdyti Zoknių TP rekonstrukciją, kurios visi įrenginiai yra fiziškai ir morališkai nusidėvėję, elektros energijos tiekimo vartotojams patikimumas labai žemas, o tai, kad įrenginiai yra tinkamai prižiūrimi, nepanaikina būtinybės kuo skubiau juos atnaujinti ir didinti elektros energijos tiekimo patikimumą vartotojams.

66Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aplinkybė, kad Zoknių TP pradėta eksploatuoti dar 1975 m., nepakankama spręsti apie prastą jos įrenginių būklę ir žemą patikimumą elektros energijos vartotojams (CPK 185 str.). Apeliantės nepateikė objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad nuolat techniškai prižiūrimos Zoknių TP būklė yra tokia kritiška, kad reikalauja rekonstrukcijos darbų atlikimo nesulaukus tarp šalių kilusio ginčo išnagrinėjimo bei teismo sprendimo įsiteisėjimo. Tuo labiau, kad dėl jau paminėtų trumpų viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminų, ginčo nagrinėjimas neužsitęs, todėl sutarties sudarymo datos nusikėlimas ginčo išsprendimo laikotarpiui nesukels didelių neigiamų padarinių perkančiajai organizacijai. Tinkama Zoknių TP įrenginių priežiūra paneigia neigiamų pasekmių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kilimo riziką, ir sudaro pagrindą įrenginių atnaujinimo procesą atidėti protingam terminui, siekiant užtikrinti viešąjį interesą pirkimo procedūrų skaidrumu.

67Neatidėliotiną Zoknių TP rekonstravimo proceso pradėjimą apeliantė AB „Energijos skirstymo operatorius“ argumentuoja Šiaulių miesto savivaldybės įsipareigojimu verslo ir ūkio subjektams Šiaulių industriniame parke sudaryti reikiamas verslo sąlygas. Šiam argumentui pagrįsti apeliantė kartu su skundu pateikė Šiaulių miesto savivaldybės mero 2016 m. kovo 9 d. raštą, kuriame nurodoma, jog, sustabdžius ginčo pirkimo procedūras, bus patirti dideli nuostoliai ir sumažės Šiaulių miesto investicinės aplinkos patrauklumas, kad tikimasi, jog vėliausiai iki 2016 m. pabaigos bus padidinti elektros pajėgumai, reikalingi tiek Šiaulių pramoniniam parkui, tiek Šiaulių LEZ. Apeliantė taip pat pateikė 2015 m. gegužės 12 d. Elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų sutartį, kuria ji (apeliantė) įsipareigojo Šiaulių miesto savivaldybės administracijai patiekti 16 MVA elektros galią Šiaulių industriniam parkui.

68Elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų sutarties Specialiųjų sąlygų 5 punktas nustato, kad Šiaulių industrinis parkas prie elektros tinklų turi būti prijungtas per 300 kalendorinių dienių nuo prijungimo darbų rangos sutarties pasirašymo su pirkimą laimėjusiu rangovu, kai prijungimo darbams atlikti operatorius organizuoja viešąjį darbų pirkimą ir kai reikia įrengti ir (ar) rekonstruoti Zoknių TP. Ši sutarties nuostata leidžia spręsti, kad sutarties šalys iš anksto numatė, kad apeliantė, visų pirma, turės atlikti viešojo pirkimo procedūras rangovui išrinkti, o terminas sutarčiai įvykdyti bus pradėtas skaičiuoti tik po to, kai su pirkimą laimėjusiu rangovu bus pasirašyta pirkimo sutartis. Tikėtina, kad paminėta sutarties sąlyga buvo nustatyta atsižvelgiant į šalims, kaip perkančiosioms organizacijoms, žinomą aplinkybę, kad viešojo pirkimo procedūros dėl perkančiosios organizacijos sprendimų peržiūros procedūrų gali užtrukti. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, Šiaulių miesto savivaldybės mero 2016 m. kovo 9 d. rašte išreikštas lūkestis, kad Zoknių TP bus rekonstruota iki 2016 m. pabaigos, vertintinas kaip nepagrįstas, tuo labiau, kad paminėtas dokumentas datuotas likus mažiau nei 300 dienų iki 2016 m. pabaigos ir dar nesant pasirašytos pirkimo sutarties (CPK 185 str.).

69Apeliantė AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcentuoja, kad, sustabdžius ginčo pirkimą, neigiamai būtų paveiktas ir Šiaulių LEZ įvaizdis. Šią aplinkybę apeliantė įrodinėja UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“ 2016 m. kovo 8 d. raštu, kuriame nurodyta, kad 2016 m. kovo 4 d. UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“ pasirašė sutartį su pirmuoju LEZ investuotoju. Šia sutartimi investuotojas įsipareigojo investuoti virš 7 mln. Eur, taip pat per visą veiklos laikotarpį papildomai sumokėti reikšmingas sumas Šiaulių savivaldai mokesčių pavidalu ir UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“, o pastaroji įsipareigojo iki 2016 m. spalio 1 d. įrengti investuotojui reikalingą elektros infrastruktūrą.

70Nurodytas argumentas nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados, kad ginčo atveju prioritetas teiktinas pirkimo procedūrų teisėtumui, o ne jų operatyvumui. Pirma, apeliantė nepateikė teismui nurodytos 2016 m. kovo 4 d. sutarties ar kitų duomenų, kurių pagrindu būtų galima nustatyti, kuo remiantis UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“ įsipareigojo per trumpesnį nei ankščiau paminėtoje Elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų sutartyje nustatytą terminą investuotojui įrengti elektros infrastruktūrą, turint omenyje, kad 2016 m. kovo 4 d. rangos sutartis dėl Zoknių TP rekonstrukcijos nebuvo pasirašyta. Antra, tokie objektyviai nepagrįsti trečiojo asmens įsipareigojimai neįpareigoja teismo juos įvertinti, sprendžiant ginčo pirkimo sustabdymo klausimą.

71Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartimi civilinėje byloje e2-951-236/2016 paliktas nepakeistas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d. procesinis sprendimas netenkinti ieškovės UAB „Liumenas“ prašymo dėl ginčo pirkimo procedūrų sustabdymo. Apeliantės pagrįstai akcentuoja siekį formuoti vieningą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo praktiką, tačiau įvertinus tai, kad ieškinio užtikrinimo priemonių taikymo sąlygos UAB „Liumenas“ buvo įrodinėjamos skirtingomis nei nagrinėjamu atveju aplinkybėmis, nurodytos Lietuvos apeliacinio teismo nutarties (Nr. e2-951-236/2016) išaiškinimai šioje byloje nėra aktualūs ir jais vadovautis nėra pagrindo.

72Į esminius atskirųjų skundų argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.

73Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir trečiojo asmens A. Žilinskio ir ko UAB atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, pateiktą bylos medžiagą, daro išvadą, kad skunduose nurodomos aplinkybės nesudaro faktinio ir teisinio pagrindo panaikinti pagrįstą ir teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria patenkintas ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

74Dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 16 d. nutarties

75Ieškovės UAB „TETAS“ prašymą dėl jos ieškinio reikalavimų užtikrinimo sustabdant ginčo pirkimo procedūras 2016 m. kovo 16 d. nutartimi teismas atmetė, motyvuodamas ieškovės neįrodytomis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygomis. Teismas nurodė, kad ieškinio faktinis pagrindas grindžiamas pačios ieškovės pateiktu pirkimo dokumentų interpretavimu ir prielaidomis. Be to, pirkimo procedūrų sustabdymas nebūtų proporcingas juo siekiamiems visuomeniniams tikslams, laikinųjų priemonių pritaikymas viršytų šių priemonių teikiamą naudą.

76Ieškovės UAB „TETAS“ skundžiamas teismo procesinis sprendimas, atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-4205-340/2016 pirkimas dėl Zoknių TP rekonstravimo darbų, įrangos tiekimo ir darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo buvo sustabdytas, atitinkamų teisinių padarinių – pirkimo procedūrų nestabdymo nesukėlė. Nors teismo 2016 m. kovo 15 d. nutartis nebuvo įsiteisėjusi sprendžiant ieškovės UAB „TETAS“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, toks procesinis sprendimas – skubiai vykdytinas (CPK 152 str. 1 d.), todėl atitinkamus teisinius padarinius sukėlė teismo 2016 m. kovo 15 d. nutarties priėmimo momentas.

77Ankščiau nurodytais motyvais apeliacinės instancijos teismas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 15 d. nutartį dėl pirkimo procedūrų sustabdymo pripažino teisėta ir pagrįsta. Atsižvelgiant į tai bei nustatytą aplinkybę, kad byla pagal UAB „TETAS“ ieškinį buvo sujungta su ieškovių AB „Energetikos tinklų institutas“ ir UAB „Liumenas“ inicijuotomis bylomis atsakovėms AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Verslo aptarnavimo centras“ dėl tame pačiame pirkime priimtų perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartis panaikintina atskirai nevertinant ir nepasisakant dėl ieškovės UAB „TETAS“ skundo argumentų, kuriais siekiama pirkimo procedūrų sustabdymo. Pažymėtina, kad atsakovių AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Verslo aptarnavimo centras“ bei trečiojo asmens A. Žilinskio ir ko UAB atsiliepimų į UAB „TETAS“ skundą argumentai iš esmės analogiški jų skundų dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 15 d. nutarties argumentams, kuriuos apeliacinės instancijos teismas įvertino, todėl pakartotinai dėl jų nepasisako.

78Atsižvelgiant į paminėtą aplinkybę, kad UAB „TETAS“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo metu, toks klausimas jau buvo išspręstas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-4205-340/2016, pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti priimti UAB „TETAS“ prašymą (CPK 137 str. 2 d. 5 p.)

79Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 337 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais,

Nutarė

80Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

81Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartį panaikinti – atsisakyti priimti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „TETAS“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčų esmė... 3. Ieškovė AB „Energetikos tinklų institutas“ kreipėsi į teismą su... 4. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė AB „Energetikos tinklų... 5. Ieškovė UAB „TETAS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 6. Ieškinio reikalavimams užtikrinti UAB „TETAS“ prašė taikyti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 9. Teismo motyvai: pareikštu ieškiniu ieškovė iš esmės siekia dalyvauti... 10. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 11. Teismas nurodė, kad ieškovės teiginiai dėl jos teisių pažeidimo... 12. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 13. Ieškovė UAB „TETAS“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti... 14. Skundas grindžiamas šiais argumentais:... 15. 1. Kitoje civilinėje byloje dėl to paties pirkimo Vilniaus apygardos teismas... 16. 2. Tuo atveju, jei ieškinys būtų patenkintas, objektyviai būtų... 17. 3. Nagrinėjamuoju atveju nėra jokios būtinybės kiek įmanoma greičiau... 18. 4. Priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, ieškinyje... 19. Atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Verslo... 20. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 21. 1. Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-4205-340/2016 2016 m.... 22. 2. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama dar viena civilinė byla, kurioje... 23. 3. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, jos šioje byloje atliktų ne... 24. 4. Šuo metu visi Zoknių TP įrenginiai yra fiziškai ir morališkai... 25. 5. Zoknių TP rekonstravimą, didinat jos galią, reikia pradėti nedelsiant,... 26. 6. Sustabdžius ginčo pirkimo procedūras, būtų neigiamai paveiktas... 27. Trečiasis asmuo A. Žilinskio ir ko UAB atsiliepime prašo atskirąjį skundą... 28. Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateikė atskirąjį... 29. Skundas grindžiamas šiais argumentais:... 30. 1. Ieškovė nepateikė jokių pagrįstų įrodymų, patvirtinančių... 31. 2. Pirkimo dalykas yra susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei būtinų... 32. 3. Nagrinėjamu atveju atsakovės yra perkančiosios organizacijos ir tai... 33. 4. Ginčo pirkimu vykdoma visa Zoknių TP rekonstrukcija: dėl išaugusio... 34. 5. UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“ 2016 m. kovo 8 d. rašte... 35. Trečiasis asmuo A. Žilinskio ir ko UAB pateikė atskirąjį skundą,... 36. Skundas grindžiamas šiais argumentais:... 37. 1. Įvertinus ginčo faktines aplinkybes ir pirkimo specifiką, AB... 38. 2. Teismo sprendimo nutraukti ginčo pirkimo procedūras, jei toks būtų... 39. 3. Teismas nepagrįstai sprendė, kad pirkimo objektas nesudaro pakankamo... 40. Ieškovė AB „Energetikos tinklų institutas“ atsiliepime prašo atsakovės... 41. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 42. 1. Atsakovė skundu neginčija pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių... 43. 2. Atsakovės skundo argumentą, esą tai, kad Zoknių TP įrenginiai yra... 44. 3. Pasirašydamos elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros... 45. 4. Neaišku, kuo remdamasi UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“... 46. 5. Trečiojo asmens skundo argumentai grindžiami prielaidomis. Nėra jokio... 47. 6. Trečiasis asmuo skunde pats pripažįsta, kad pirkimo sutartis apima ne tik... 48. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 49. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis... 50. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo procesiniai sprendimai,... 51. Bylos bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad... 52. Dėl naujų įrodymų ir Lietuvos apeliacinio teismo civilinės bylos Nr.... 53. Atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Verslo... 54. CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 55. Trečiasis asmuo A. Žilinskio ir ko UAB 2016 m. balandžio 29 d. Lietuvos... 56. Apeliacinės instancijos teismas atsisako patenkinti tokį trečiojo asmens A.... 57. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 15 d. nutarties ... 58. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių... 59. Ieškovės AB „Energetikos tinklų institutas“ reikalavimų užtikrinimui... 60. Nesutikdamos su skundžiama teismo nutartimi, apeliantė AB „Energijos... 61. Atmesdamas šiuos argumentus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad... 62. Nagrinėjamu atveju ieškovės ginčijamais perkančiosios organizacijos... 63. Apeliantės A. Žilinskio ir ko UAB argumentas, kad ieškovei palankiu teismo... 64. Nesutikimą su ginčo pirkimo procedūrų sustabdymu apeliantė A. Žilinsio ir... 65. Skundžiamo procesinio sprendimo nepagrįstumą, apeliančių teigimu,... 66. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aplinkybė, kad Zoknių TP pradėta... 67. Neatidėliotiną Zoknių TP rekonstravimo proceso pradėjimą apeliantė AB... 68. Elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų sutarties... 69. Apeliantė AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcentuoja, kad,... 70. Nurodytas argumentas nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados, kad... 71. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartimi civilinėje... 72. Į esminius atskirųjų skundų argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.... 73. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs AB „Energijos skirstymo... 74. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 16 d. nutarties... 75. Ieškovės UAB „TETAS“ prašymą dėl jos ieškinio reikalavimų... 76. Ieškovės UAB „TETAS“ skundžiamas teismo procesinis sprendimas,... 77. Ankščiau nurodytais motyvais apeliacinės instancijos teismas Vilniaus... 78. Atsižvelgiant į paminėtą aplinkybę, kad UAB „TETAS“ prašymo dėl... 79. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 137... 80. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 15 d. nutartį palikti nepakeistą.... 81. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartį panaikinti – atsisakyti...