Byla B2-2898-260/2011

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis,

2sekretoriaujant Editai Vazgienei,

3dalyvaujant pareiškėjui J. J., pareiškėjo BUAB „Daliktos statyba“ atstovei Laurai Kardelienei, pareiškėjo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovei Nomedai Garbauskienei, suinteresuoto asmens RUAB „SVP namai“ atstovui advokatui Gintarui Dabkevičiui, suinteresuoto asmens RUAB „SVP namai“ administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras atstovei Jurgitai Daugėlaitei,

4žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. B2-2898-260/2011 pagal pareiškėjų BUAB „Daliktos statyba“, Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir J. J. skundus dėl restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „SVP namai“ kreditorių 2011 m. birželio 27 d. susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, ir

Nustatė

5Pareiškėjas BUAB „Daliktos statyba“ 2011 07 04 pateiktu skundu prašė pripažinti negaliojančiais ir panaikinti visus 2011-06-27 vykusio RUAB „SVP namai" kreditorių susirinkimo sprendimus, įpareigoti RUAB „SVP namai” administratorių tikslinti restruktūrizacijos planą bei pakartotinai organizuoti pirmąjį RUAB „SVP namai” kreditorių susirinkimą, įsiteisėjus nutarčiai dėl BUAB „Daliktos statyba” kreditorinio reikalavimo. Pagal šį skundą Kauno apygardos teisme užvesta civilinė byla Nr. B2-2898-260/2011.

6Pareiškėjas J. J. 2011 07 11 pateiktu skundu prašė pripažinti negaliojančiais ir panaikinti visus 2011-06-27 vykusio RUAB „SVP namai" kreditorių susirinkimo sprendimus, įpareigoti RUAB „SVP namai” administratorių tikslinti restruktūrizacijos planą bei pakartotinai organizuoti pirmąjį RUAB „SVP namai” kreditorių susirinkimą, įsiteisėjus nutarčiai dėl J. J. kreditorinio reikalavimo. Pagal šį skundą Kauno apygardos teisme užvesta civilinė byla Nr. B2-2940-260/2011.

7Pareiškėjas Kauno apskrities valstybinė mokesčių isnpekcija 2011 07 11 pateiktu skundu prašė pripažinti negaliojančiu ir perduoti kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo 2011 m. birželio 27 d. vykusio RUAB „SVP namai” kreditorių susirinkimo 2 klausimu „Dėl pritarimo įmonės restruktūrizavimo planui” nutarimą. Pagal šį skundą Kauno apygardos teisme užvesta civilinė byla Nr. B2-2930-260/2011.

8Kauno apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi civilines bylas Nr. B2-2930-260/2011 ir Nr. 2-2940-260/2011 prijungė prie civilinės bylos Nr. B2-2898-260/2011.

9Pareiškėjas UAB „Daliktos statyba” skunde nurodė, kad UAB „Daliktos statyba" prašė patvirtinti 1 584 700,68 Lt kreditorinį reikalavimą UAB „SVP namai" restruktūrizacijos byloje, RUAB „SVP namai" administratoriui pareiškus prieštaravimus dėl BUAB „Daliktos statyba" pateikto kreditorinio reikalavimo (civ.b.Nr.B2-2588-260/2011), šiuo metu sprendžiamas klausimas dėl BUAB „Daliktos statyba” pateikto kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Siekiant eliminuoti BUAB „Daliktos statyba” balsuojant darbotvarkės klausimais, 2011-06-27 RUAB „SVP namai” administratorius sušaukė kreditorių susirinkimą. Dėl šių priežasčių, pareiškėjo nuomone, jam, būnant vienam iš pagrindinių RUAB „SVP namai” kreditorių, buvo apribota balsavimo teisė. Toks balsavimo teisės apribojimas vienam iš pagrindinių kreditorių yra pagrindas naikinti 2011-06-27 kreditorių susirinkime priimtus sprendimus ir įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl BUAB „Daliktos statyba” kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, įpareigoti RUAB „SVP namai” administratorių sušaukti susirinkimą iš naujo. 2011-06-27 vykusio RUAB “SVP namai” kreditorių susirinkimo darbotvarkėje buvo numatyta svarstyti klausimus: 1) Dėl kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimo; 2) Dėl pritarimo įmonės restruktūrizavimo planui; 3) Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir atlyginimo administratoriui nustatymo; 4) Dėl informacijos apie restruktūrizavimo plano vykdymą teikimo tvarkos nustatymo; 5) Dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos patvirtinimo; 6) Kiti klausimai. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 str. 3 d. kreditorių susirinkimas pritaria restruktūrizavimo plano projektui, jeigu už tai balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos. Kreditorių susirinkimas tik nedidele balsų dauguma, reikalinga plano projektui patvirtinti, nutarė pritarti UAB „SVP namai” restruktūrizavimo plano projektui, nors šis plano projektas yra akivaizdžiai netikslus ir iškreipiantis realius faktus. Plano projekte tarp gautinų sumų (27 plano 1.) yra įrašyta 1 567 137,13 Lt UAB „Daliktos statyba” nepagrįsta skola, tačiau šios skolos nepagrįstumas yra išspręstas įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2011-02-22 nutartimi. Todėl ši skola neegzistuoja. Taip pat šioje vietoje įžvelgiami aplaidūs ir nusikalstami RUAB „SVP namai” buhalterijos veiksmai, kai gavus įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nebūtos BUAB „Daliktos statyba” skolos, yra nevykdomas teismo sprendimas ir toliau įmonės buhalteriniuose dokumentuose yra disponuojama tariama BUAB „Daliktos statyba" skola. Klaidingas įrašas apie UAB “Daliktos statyba” skolą , įsiteisėjus Kauno apygardos teismo 2011-02-22 nutarčiai, turėjo būti panaikintas. Taip pat restruktūrizavimo plano 26psl. tarp debitorių yra apskaitoma 374 380,00 Lt UAB „Projektuotojai” tariama skola, kurios tikrovėje nėra. 2008-01-22 tarp UAB „SVP namai” ir UAB „Projektuotojai” yra pasirašyta Projektavimo darbų sutarties Nr.070517-Kl, pasirašytos 2007-05-17, NUTRAUKIMO SUTARTIS, kurios pagrindu šalys susitarė nutraukti projektavimo darbų sutartį ir įsipareigojo viena kitai jokių pretenzijų nebeturėti ir nereikšti ateityje. Esant šioms aplinkybėms restruktūrizacijos plane įrašyta UAB „Projektuotojai” skola yra neegzistuojanti. Taip pat restruktūrizacijos plano 31 psl. tarp kreditorių nepareiškusių reikalavimų yra įrašyta UAB „NT ir investicijų valdymo grupė", kuri 2011-06-17 Kauno apygardos teismo nutartimi yra patvirtinta kreditore. Todėl akivaizdu, kad kreditorių susirinkimui priimant sprendimus bei pritariant restruktūrizacijos planui buvo remtasi klaidingais duomenimis.

10Pareiškėjas J. J. skunde nurodė, kad jis yra pareiškęs prašymą patvirtinti kreditorinį reikalavimą UAB „SVP namai" restruktūrizacijos byloje. RUAB „SVP namai” administratoriui pareiškus nepagrįstus prieštaravimus dėl J. J. pateikto kreditorinio reikalavimo (civ.b.Nr.B2-2699-260/2011), šiuo metu sprendžiamas klausimas dėl J. J. pateikto kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Siekiant eliminuoti J. J. balsuojant darbotvarkės klausimais, 2011-06-27 RUAB „SVP namai" administratorius sušaukė kreditorių susirinkimą. Dėl šių priežasčių, J. J. nuomone, jam, būnant RUAB „SVP namai” kreditoriumi, buvo apribota balsavimo teisė. Toks balsavimo teisės apribojimas vienam iš kreditorių yra pagrindas naikinti 2011-06-27 kreditorių susirinkime priimtus sprendimus ir įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl J.J. kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, įpareigoti RUAB „SVP namai” administratorių sušaukti susirinkima iš naujo. RUAB “SVP namai” kreditorių susirinkimas tik nedidele balsų dauguma, reikalinga plano projektui patvirtinti, nutarė pritarti UAB „SVP namai" restruktūrizavimo plano projektą, nors šis plano projektas yra akivaizdžiai netikslus ir iškreipiantis realybę atitinkančius faktus. Kadangi šiuo metu Kauno apygardos teisme yra nagrinėjamas ne tik J. J. kreditorinis reikalavimas, bet ir BUAB „Daliktos statyba” kreditorinis reikalavimas (civ.b.Nr.B2-2588-260/2011), RUAB „SVP namai" kreditorių susirinkimas negalėjo būti šaukiamas. Be to kreditorių susirinkimas neatsižvelgė į tai, kad RUAB „SVP namai” įsipareigojimai viršija daugiau nei pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės ir suponuoja išvadą jog įmonė susiduria ne su laikinais finansiniais sunkumais, tačiau yra bankrutuojančiosios įmonės stovyje ir akivaizdžiai susiduria su ilgalaikėmis mokumo problemomis.

11Pareiškėjas Kauno apskrities valsytybinė mokesčių inspekcija skunde nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2011-05-20 nutartimi civilinėje byloje Nr.B2-1564-260/2011 patvirtino RUAB „SVP namai" kreditorių sąrašą bei jų finansinius reikalavimus, tarp jų ir 1217106,97 Lt Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos finansinį reikalavimą. RUAB „SVP namai“ 2011-06-27 kreditorių susirinkime 70,40 % visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos 2 darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas „Pritarti restruktūrizuojamos UAB „SVP namai” restruktūrizavimo plano projektui. Pavesti administratoriui pateikti teismui tvirtinti kreditorių susirinkimo pirmininko ir UAB „SVP namai“ administracijos vadovo pasirašytą UAB „SVP namai“ restruktūrizavimo plano projektą“. Kreditoriaus Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos nuomone, 2011-06-27 kreditorių susirinkimo nutarimas 2 darbotvarkės klausimu „Dėl pritarimo įmonės restruktūrizavimo planui“ yra priimtas kreditorių suklaidinimo įtakoje, todėl neteisėtas ir svarstytinas iš naujo, nes restruktūrizavimo planas neatitinka tikrosios įmonės finansinės padėties ir restruktūrizavimo plano netikslumai neatsispindi bendrovės restruktūrizavimo administratoriaus ruoštose išvadose. 2011-06-27 kreditorių susirinkimui pateiktame ir patvirtintame plane pateikti įmonės finansinę būklę neteisingai atspindintys duomenys apie įmonės skolininkus. Restruktūrizavimo plano 13 lentelėje „Išankstiniai apmokėjimai 2010-12-13“ atspindėta UAB „Projektuotojas“ skola bendrovei - 374 380,00 Lt, nors dar 2008-01-22 projektavimo darbų sutarties Nr.07051-pasirašytos 2007-05-17, nutraukimo sutarties pagrindu ši suma turėjo būti išbraukta iš įmonės turto sąrašo. UAB „SVP namai“ šią skolą sąmoningai apskaitė ir toliau. Tokiu savo veiksmu bendrovė siekė pagerinti savo finansinius rodiklius ir toliau teikti neteisingą informaciją savo kreditoriams. Restruktūrizavimo plano 15 lentelėje „Kitos gautinos sumos 2010-12-13” atspindėtas UAB „Daliktos statyba" 1 567 137,13 Lt įsiskolinimas bendrovei, nors Kauno apygardos teismas dar 2011-02-22 yra priėmęs nutartį dėl RUAB „SVP namai” finansinio reikalavimo UAB „Daliktos statyba” bankroto byloje netvirtinimo. Plano ruošėjai pripažino šį faktą, akcentuodami į tai , kad „...< ruošiant restruktūrizavimo plano projektą nebuvo remtasi vien šio debitoriaus skola, buvo numatyti ir kiti šaltiniai...>", be to „...<2011-03-29 buvo paduotas prašymas dėl bylos atnaujinimo>". Nepaisant to, 2011-06-27 kreditorių susirinkimui pateiktame bei patvirtintame plane pateikti įmonės finansinę būklę neteisingai atspindintys duomenys ir apie įmonės įsiskolinimus, kurie jau įtraukti į bendrovės kreditorių sąrašą ir patvirtinti teismo nutartimis. Plano 20 lentelėje „Kreditorių, nepareiškusių kreditorinių reikalaivimų sąrašas” duomenyse atspindėta reikšminga 137 199,00 Lt bendrovės skola UAB „NT investicijų valdymo grupė”, nors Kauno apygardos teismas 2011-06-17 nutartimi šį reikalavimą patvirtino tenkindamas bendrovės restruktūrizavimo administratoriaus prašymą. Taigi, ši 137 199,00 Lt skolos suma turėjo atsispindėti lentelėje Nr.18 „Restruktūrizuojamų skolų sąrašas pagal kreditorius, pagal pateiktus finansinius reikalavimus teismui”. Restruktūrizavimo plano 18, 19, 20 bei 22 lentelėse pateikti visi galimi bendrovės kreditorių sąrašai, o 23 lentelėje „Restruktūrizuojamų skolų išdėstymas pagal terminus” pateikti reikalavimų tenkinimo sumos bei terminai. Sugretinus šių lentelių duomenis, nustatyta, kad visų įmonės finansinių reikalavimų sumos ir pagal terminus tenkinamų reikalavimų sumos visiškai nesutampa. Įmonė, ruošdama restruktūrizavimo planą, turi numatyti ir kreditoriams teikti pesimistinį skolų tenkinimo variantą, tai yra net ir ginčijamos bendrovės skolos turi būti atspindėtos ir įvertinta įmonės galimybė jas sumokėti. Pagal restruktūrizavimo plano 18, 19, 20 bei 22 lentelių duomenis, bendra bendrovės įsiskolinimų kreditoriams suma sudaro 6354449,72 Lt (lentelė Nr.18 - 4 343 197,14 Lt, lentelė Nr. 19 - 1 804 396,70 Lt, lentelė Nr. 20-178 968,52 Lt, lentelė Nr.22 - 27 887,36 Lt), tačiau kaip nurodyta lentelėje Nr. 23 „Restruktūrizuojamų skolų išdėstymas pagal terminus” bendrovė gali tenkinti tik ne daugiau kaip - 4 343 197,14 Lt. Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją dėl UAB „NT investicijų vystymo grupė” skolos, bendrovė sąmoningai neįvertino net ir šios skolos (tokiu atveju lentelėje Nr.23 jau turėjo būti įrašyta bent jau 4480396,14 Lt). Administratorius paruošė bei Kauno AVMI elektroniniu būdu pateikė 2011-06-12 išvadą „Dėl UAB „SVP namai" restruktūrizvimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo" bei 2011-06-22 patikslintą išvadą. Ruošdamas išvadą ir kritiškai vertindamas bendrovės kreditoriams teikiamo restruktūrizavimo plano įgyvendinimo galimybę, administratorius taip pat sąmoningai netikslino duomenų apie įmonės turtines teises. Kaip plano įgyvendinimo rizikos faktoriai kreditoriams nebuvo įvardintos tikslinamos įmonės skolininkų sumos bei galimybės iš jų atgauti skolas (UAB „Projektuotojas" ir UAB „Daliktos statyba" skola). Administratorius tiek 2011-06-12, tiek jau patikslintoje 2011-06-22 išvadose taip pat teikė neteisingus bendrovės įsiskolinimų dydžius.

12Atsiliepimus į pareiškėjų BUAB „Daliktos statyba” ir J. J. skundus pateikęs suinteresuotas asmuo RUAB “SVP namai” prašė šių pareiškėjų skundus atmesti, motyvuodamas tokį prašymą tuo, kad šie pareiškėjai nėra atsakovo kreditoriais, jų finansiniai reikalavimai nėra patvirtinti, todėl jie neturi teisės reikalauti iš įmones vykdyti prievoles ir įsipareigojimus. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 24 str. 7 d. nustato kreditorių teisę apskųsti teismui kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie šiuos nutarimus. Šiuo atveju pareiškėjui tokia teisė nėra suteikta, nes kreditoriaus teisinį statusą ir galimybę disponuoti visomis kreditoriaus teisėmis toks asmuo įgyja tik teismine tvarka patvirtinus jo pareikštą reikalavimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-01-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-202/2010). Suinteresuoto asmens nuomone, šie du pareiškėjai neturi įgaliojimų teikti skundą kreditoriaus vardu.

13Atsiliepimą į pareiškėjo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos skundą pateikęs suinteresuotas asmuo RUAB „SVP namai“ prašė šio kreditoriaus skundą atmesti. Jis nurodė, kad nesutinka su nuomone, jog kad bendrovės restruktūrizavimo plane neteisingai nurodyta UAB „Projektuotojai” skola bendrovei. 2007-05-17 tarp atsakovo ir UAB „Projektuotojai” pasirašyta projektavimo darbų sutartis. Atsakovas pagal sutartį sumokėjo 1.080.000 Lt išankstinių mokėjimų. Laiku projektavimo darbų sutarties dalies minėta bendrovė neįvykdė, sutartinių darbų neatliko, todėl 2008-05-14 šalys nutraukė sutartį ir susitarė, kad: UAB „Projektuotojai” atsakovui grąžina 695.000 Lt avanso, o už 385.000 Lt atlieka darbus ir priduoda juos atsakovui bei išrašo PVM sąskaitą- faktūrą. Dalį, t.y. 695.000 Lt avanso UAB „Projektuotojai" atsakovui grąžino 2008-05-14. 2005-05-22 už atliktų ir atsakovui perduotų darbų dalį UAB „Projektuotojas" išrašė 10.620 Lt sąskaitą, kuri atspindėta bendrovės apskaitoje. Likusiai daliai, t.y. 374.380 Lt sumai PVM sąskaita-faktūra iš UAB „Projektuotojai” negauta, todėl pagrindo apskaitoje sumažinti kontrahento įsiskolinimo nėra. Tai reiškia, kad iki šiol egzistuoja UAB „Projektuotojai” neįvykdytas, tačiau vykdytinas sutartinis įsipareigojimas 374.380 Lt sumai (1.080.000- 695.000- 10.620= 374.380). Nei atsakovas, nei įmonės akcininkas neturi teisės vesti bendrovės buhalterinę apskaitą taip, kad ji neatitiktų pirminių apskaitos dokumentų. Tik gavus iš UAB „Projektuotojai" visišką prievolės įvykdymą patvirtinantį ir ūkinę operaciją įforminantį dokumentą (PVM sąskaitą- faktūrą) atsirastų galimybė keisti bendrovės apskaitos duomenis (išankstinius apmokėjimus, gautinas sumas, pirkimo PVM ir t.t).Atsakovo apskaitoje atspindėta BUAB „Daliktos statyba" 1.567.137,13 Lt skola teisėtai. Atsakovas su BUAB „Daliktos statyba" buvo pasirašę eilę rangos sutarčių, kuriomis UAB „Daliktos statyba” įsipareigojo per šalių nustatytą laiko tarpą atlikti atsakovo naudai rangos darbus. UAB „Daliktos statyba” pažeidė sutarties terminus, o sutartyje numatytų darbų tinkamai neatkliko iki šiol, t.y. prievolės įvykdymo terminą pradelsė daugiau kaip metus. Dėl šios priežasties atsakovas ieškovui skaičiavo sutartines netesybas, kurios 2009-01-14 sudarė 2.676.470,98 Lt. Netesyboms atsakovas išrašė ūkinę operaciją įforminantį dokumentą (sąskaitą-faktūrą) ir atliko dalinį vienarūšių priešpriešinių įsipareigojimų įskaitymą. Po įskaitymo UAB „Daliktos statyba” skola atsakovui sudaro 1.567.137,13 Lt, o atsakovas šiai bendrovei nėra skolingas. Atsakovas pareiškė finansinį reikalavimą BUAB „Daliktos statyba" bankroto byloje, tačiau teismas finansinio reikalavimo nepatvirtino. UAB „Daliktos statyba" pateikė teismui ieškinį, kuriuo ginčijo aukščiau paminėtą vienarūšių priešpriešinių įsipareigojimų įskaitymą. Kauno apygardos teismas ieškinį atmetė. BUAB „Daliktos statyba" atsakovo restruktūrizavimo byloje pareiškė finansinį reikalavimą ir jį pagrindė dokumentais, kuriuos savo bankroto byloje tvirtinant atsakovo bankroto byloje neigė. Dėl to atsirado pagrindas atnaujinti procesą BUAB „Daliktos statyba” bankroto byloje ir reikalauti patvirtinti finansinį reikalavimą, kuris privalo būti atspindėtas atsakovo apskaitos registruose. Dėl restruktūrizavimo plano netikslumų sąmoningo neatspindėjimo bendrovės restruktūrizavimo administratoriaus ruoštose išvadose suinteresuotas asmuo RUAB “SVP namai” paaiškino, kad nesutinka su tokiu motyvu. Atsakovo restruktūrizavimo planas ir jo turinys atitinka LR ĮRĮ 17 str. reikalavimus. Restruktūrizavimo plano projektas paruoštas ir pateiktas susipažinti kreditoriams dar iki UAB „NT ir investicijų valdymo grupė" pareiškė finansinį reikalavimą. Nutartis dėl UAB „NT ir investicijų valdymo grupė" finansinio reikalavimo patvirtinimo įsiteisėjo tik 2011-06-25, todėl ir restruktūrizavimo plane ir administratoriaus išvadoje įsiskolinimas šiai bendrovei atitinka faktinę situaciją. Po restruktūrizavimo plano tvirtinimo atsiradę pakeitimas restruktūrizavimo plano vykdymo metu kreditorių gali būti tikslinimo ir pareiškėjo nurodytu pagrindu skundas netenkintinas.

14Nagrinėjant bylą teismo posėdyje pareiškėjo BUAB „Daliktos statyba” atstovė prašė bylą pagal šio pareiškėjo skundą nutraukti. Paaiškino, kad įsisteisėjo teismo nutartis, kuria buvo atsisakyta tvirtinti BUAB „Daliktos statyba” finansinį reikalavimą restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei “SVP namai”.

15Pareiškėjas J. J. teismo posėdyje aiškios nuomonės dėl savo skundo nepareiškė, paaiškindamas, kad tiksliai neprisimena, ko prašė skunde.

16Pareiškėjo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atatovė teismo posėdyje paaiškino, kad suinteresuoytam asmeniui restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei pateikus byloje atsiliepimus ir papildomus įrodymus, paiškėjo, kad nėra pagrindo pripažinti negaliojančiu RUAB „SVP namai” kreditorių susirinkimo 2 klausimu „Dėl pritarimo įmonės restruktūrizavimo planui” nutarimą, pakanka tik patikslinti UAB „SVP namai” restruktūrizavimo planą.

17Suinteresuotų asmenų atstovai, nagrinėjant bylą teisme, skundus prašė atmesti.

18Byla pagal pareiškėjo BUAB „Daliktos statyba” skundą nutrauktina. Teismas priima šio pareiškėjo atsisakymą nuo skundo. Kadangi 2011 09 01 įsiteisėjo teismo nutartis, kuria nebuvo patvirtintas BUAB „Daliktos statyba” kreditorinis reikalavimas restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „SVP namai” (prijungta civilinė byla Nr.B2-2588-260/2011), teismas pripažįsta, kad atsisakymas nuo skundo pareiškėjo ir kitų asmenų interesų nepažeidžia.

19Pareišėjo J. J. skundo teismas netenkina, pripažindamas, kad šis asmuo turi teisę skųsti RUAB „SVP namai” kreditorių susirinkimo nutarimus, nors jo kreditorins reikalavimas teismo dar ir nėra patvirtintas. Pareiškėjas J. J. yra pareiškęs prašymą patvirtinti jo kreditorinį reikalavimą, ir nors ginčas dėl jo dar nėra teisme išspręstas, laikytina, kad jis turi kreditoriui suteiktą teisę skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus.

20Teismas netenkina pareiškėjo J. J. skundo, pripažindamas, kad restruktūrizuojamaos įmonės kreditorių susirinkimas galėjo vykti ir nepatvirtinus šio pareiškėjo kreditorinio reikalavimo, o patvirtinus tokį reikalavimą bus privalu patikslinti restruktūrizavimo planą, pareiškėjo teisės nebus pažeistos.

21Pareiškėjo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos skundo teismas taip pat netenkina. Kaip paaiškino teismo posėdyje šio pareiškėjo atstovė, paaiškėjo aplinkybės, kurios nebuvo žinomos paduodant skundą, konkrečiai apie UAB „Projektuotojai” ir BUAB „Daliktos statyba” turtinius santykius su restruktūrizuojama uždarąja akcine bendrove „SVP namai”.Todėl vertinti restruktūrizavimo planą taip, kaip buvo nurodyta skunde, negalima.

22Teismas pripažįsta, kad pareiškėjui Kauno apskrities valstybinei mokečių inspekcijai galėjo būti nežinomos paminėtos aplinkybės, todėl nevertina, kad šis pareiškėjas padavė akivaizdžiai nepagrįstą skundą. Pačiam pareiškėjui po naujų aplinkybių paaiškėjimo nurodžius, kad, jo vertinimu, nėra pagrindo pripažinti jo apskųstą kreditorių susirinkimo nutarimą negaliojančiu, teismas skundo netenkina. Teismo nuomone, nėra pagrindo vertinti, kad kreditorių susirinkimui pateiktame bei patvirtintame plane pateikti įmonės finansinę būklę neteisingai atspindintys duomenys apie įmonės įsiskolinimus. Vienintelis pareiškėjo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos skunde nurodytas likęs plano netikslumas, susijęs su kreditoriaus UAB „NT ir investicijų valdymo grupė" finansinio reikalavimo patvirtinimu, kada kreditorių susirinkime tvirtinant restruktūrizavimo planą dar buvo neįsiteisėjusi teismo nutartis dėl šio kreditoriaus finansinio reikalavimo patvirtinimo, gali būti pašalintas ir tikslinant restruktūrizavimo planą, dėl to nebūtina pripažinti negaliojančiu kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo patvirtintas įmonės restruktūrizavimo planas.

23Vadovaudamasis CPK 290,291 staipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 23 str. 4 p., teismas

Nutarė

24Bylą pagal pareiškėjo BUAB „Daliktos statyba” skundą nutraukti.

25Pareiškėjų J. J. ir Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos skundų netenkinti.

26Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo gali būti per Kauno apygardos teismą paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis,... 2. sekretoriaujant Editai Vazgienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui J. J., pareiškėjo BUAB „Daliktos statyba“... 4. žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. B2-2898-260/2011... 5. Pareiškėjas BUAB „Daliktos statyba“ 2011 07 04 pateiktu skundu prašė... 6. Pareiškėjas J. J. 2011 07 11 pateiktu skundu prašė pripažinti... 7. Pareiškėjas Kauno apskrities valstybinė mokesčių isnpekcija 2011 07 11... 8. Kauno apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi civilines bylas Nr.... 9. Pareiškėjas UAB „Daliktos statyba” skunde nurodė, kad UAB „Daliktos... 10. Pareiškėjas J. J. skunde nurodė, kad jis yra pareiškęs prašymą... 11. Pareiškėjas Kauno apskrities valsytybinė mokesčių inspekcija skunde... 12. Atsiliepimus į pareiškėjų BUAB „Daliktos statyba” ir J. J. skundus... 13. Atsiliepimą į pareiškėjo Kauno apskrities valstybinės mokesčių... 14. Nagrinėjant bylą teismo posėdyje pareiškėjo BUAB „Daliktos statyba”... 15. Pareiškėjas J. J. teismo posėdyje aiškios nuomonės dėl savo skundo... 16. Pareiškėjo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atatovė... 17. Suinteresuotų asmenų atstovai, nagrinėjant bylą teisme, skundus prašė... 18. Byla pagal pareiškėjo BUAB „Daliktos statyba” skundą nutrauktina.... 19. Pareišėjo J. J. skundo teismas netenkina, pripažindamas, kad šis asmuo turi... 20. Teismas netenkina pareiškėjo J. J. skundo, pripažindamas, kad... 21. Pareiškėjo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos skundo... 22. Teismas pripažįsta, kad pareiškėjui Kauno apskrities valstybinei mokečių... 23. Vadovaudamasis CPK 290,291 staipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 23 str. 4... 24. Bylą pagal pareiškėjo BUAB „Daliktos statyba” skundą nutraukti.... 25. Pareiškėjų J. J. ir Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 26. Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo gali būti...