Byla 2A-151-368/2017
Dėl dovanojimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Rasos Bartašienės, Egidijaus Mockevičiaus (pirmininko ir pranešėjo), Irenos Stasiūnienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) ,,CB Logistic“ apeliacinį skundą dėl Raseinių rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-86-237/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,CB Logistic“ ieškinį atsakovams R. B., E. B., G. B. ir S. B. dėl dovanojimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Ieškovas BUAB ,,CB Logistic“ ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančia 2011 m. gruodžio 23 d. dovanojimo sutartį tarp R. B. ir E. B., kuria R. B. padovanojo sūnui E. B. gyvenamąjį namą su ūkio pastatais ir žemės sklypą, esančius ( - ), taikyti restituciją ir įpareigoti E. B. grąžinti gautą turtą, pripažinti negaliojančia 2011 m. gruodžio 16 d. dovanojimo sutartį tarp R. B. ir G. B., kuria R. B. padovanojo dukteriai G. B. pastatus, esančius ( - ), taikyti restituciją ir įpareigoti G. B. grąžinti gautą turtą, pripažinti negaliojančia 2011 m. gruodžio 27 d. dovanojimo sutartį tarp R. B. ir S. B., kuria R. B. padovanojo sūnui S. B. gyvenamąjį namą su ūkio pastatais, esančius ( - ), taikyti restituciją ir įpareigoti S. B. grąžinti gautą turtą bei priteisti iš atsakovų visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo tarp R. B. ir jo vaikų E. B., G. B., S. B. 2011 metų gruodžio mėnesį sudarytas dovanojimo sutartis pripažinti negaliojančiomis CK 6.66 straipsnio pagrindu ir taikyti restituciją. Ieškovo teigimu, yra visos actio Pauliana ieškinio tenkinimo sąlygos.

62. Atsakovų R. B., E. B., G. B. ir S. B. teigimu, ieškovas neįrodė visų būtinų actio Pauliana taikymo sąlygų, praleido nustatytą vienerių metų ieškinio senaties terminą, todėl prašo taikyti ieškinio senatį bei tuo pagrindu ieškinį atmesti.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė 3. Raseinių rajono apylinkės teismas 2016 m. spalio 27 d. sprendimu ieškinį atmetė.

84. Teismas pripažino, kad ieškovas praleido vienų metų ieškinio senaties terminą reikšti ieškinį atsakovams R. B., E. B., G. B. ir S. B. actio Pauliana pagrindu, nes apie ginčo sandorius ieškovas sužinojo 2013 m. spalio 31 d., o ieškinį teismui pateikė 2015 m. balandžio 29 d. Kadangi ieškovas neprašė atnaujinti ieškinio senaties termino, teismas atmetė ieškinį pasibaigus įstatymo nustatytam ieškinio senaties terminui.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

105. Apeliaciniu skundu ieškovas BUAB ,,CB Logistic“ prašo panaikinti Raseinių rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

115.1. Teismas ieškinio senaties termino pradžią nepagrįstai susiejo su byloje esančiuose Nekilnojamojo turto registro išrašuose nurodyta jų atspausdinimo data, t. y. 2013 m. spalio 31 d., todėl priimdamas ginčijamą sprendimą neteisingai nustatė ieškinio senaties pradžią ir nepagrįstai sprendė, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą. Teismas ieškinį atmetė vieninteliu pagrindu – praleidus vienų metų ieškinio senaties terminą bei remdamasis tuo dėl ieškovo ieškinyje nurodytų sandorių negaliojimų pagrindų ir su tuo susijusių argumentų teismo sprendime nepasisakė.

125.2. Ieškiniui dėl dovanojimo sutarčių prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms bei viešajai tvarkai ir gerai moralei pareikšti CK nenumato sutrumpinto ieškinio senaties termino ir tokiam ieškiniui taikytinas bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 1 d.), todėl apeliantui neaišku, kodėl teismas, nors ir nepagrįstai nustatęs, kad ieškinio senaties terminas praleistas ieškiniui CK 6.66 str. pagrindu pareikšti, ieškinį atmetė ir sandorių negaliojimo kitais ieškovo nurodytais pagrindais visiškai nenagrinėjo ir dėl to nieko nepasisakė. Taip teismas neatskleidė bylos esmės, neišsprendė bei nepasisakė dėl visų ieškovo reikalavimų (CPK 327 str.).

135.3. Ieškovas nuo pat žalos padarymo momento, t. y. atitinkamai 2011 metų vasario ir gegužės mėnesiais, turėjo neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę į atsakovą R. B..

145.4. Sudarius ginčijamus sandorius, atsakovas R. B. tapo nemokus, t. y. dėl sudarytų sandorių atsakovo turtinė padėtis pasikeitė taip, kad kreditorius (ieškovas) nebeturi galimybės patenkinti savo reikalavimo (CK 6.66 str. 1 d.).

155.5. Apeliantui akivaizdu, kad atsakovas (skolininkas) neprivalėjo sudaryti ginčijamų žemės sklypų pardavimo sandorių.

165.6. Skolininko R. B. veiksmai neatlygintinai perleidžiant turtą, į kurį gali būti nukreipti kreditorių reikalavimai, savo vaikams (tarp jų ir nepilnamečiams) akivaizdžiai patvirtina skolininko nesąžiningumą. Skolininkas veikdamas kaip ieškovo vienašmenio valdymo organo narys – vadovas – pats asmeniškai atliko neteisėtus veiksmus, iš kurių ir atsirado ieškovo reikalavimo teisė į skolininką todėl neabejotinai žinojo, kad tokiais savo neteisėtais veiksmais padarė žalos, kurią privalės atlyginti, todėl, siekdamas išvengti atsiskaitymo su kreditoriumi, sudarė ginčijamus sandorius, taip apsunkindamas kreditoriaus galimybes gauti savo reikalavimo patenkinimą.

175.7. Kadangi ginčijami sandoriai neatlygintiniai, tai jie pripažintini negaliojančiais nepaisant trečiųjų asmenų (R. B. vaikų) nesąžiningumo.

186. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai R. B., E. B., G. B. ir S. B. prašo apelianto apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

196.1. Ieškovo pozicija, susijusi su ieškinio senaties termino skaičiavimo pradžios momento nustatymu, nuolat keitėsi, nebuvo nuosekli. Sutinka su teismo išvada, kad ieškinio senaties termino skaičiavimo pradžios momentu turi būti laikoma 2013-10-31 data.

206.2. Ginčo sandorių sudarymo metu jokios pagrįstos reikalavimo teisės ieškovas į atsakovą neturėjo.

216.3. Ieškovas neįrodė fakto, jog atsakovas R. B. tapo nemokiu, šių kreditorių teisių pažeidimo būdų net neįrodinėjo, todėl ieškovas neįrodė ir šios actio Pauliana ieškinio sąlygos.

226.4. Atsakovas R. B. ir kiti atsakovai, sudarydami ginčo dovanojimo sandorius elgėsi sąžiningai. Nesąžiningumo prezumpcija, numatyta CK 6.67 straipsnio 1 punkte, yra paneigta.

236.5. Ieškovas, skundžia pirmosios instancijos teismo sprendimą bei reikalavimą taip pat grindžia ginčo dovanojimo sutarčių prieštaravimu imperatyvioms įstatymo normoms bei viešajai tvarkai ir gerai moralei, tačiau 2016 m. spalio 14 d. teismo posėdyje ieškovas atsisakė savo reikalavimo dėl dovanojimo sutarčių prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms bei viešajai tvarkai ir gerai moralei, todėl šis reikalavimo pagrindas negali būti apeliacijos dalyku.

24

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

277. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl dovanojimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis CK 1.80 str., 1.81 str. ir actio Pauliana pagrindais pagrįstumo ir teisėtumo.

28Dėl ieškinio senaties termino

298. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad bankroto administratoriaus ieškinys pareikštas praleidus CK 6.66 str. 3 d. numatytą 1 metų ieškinio senaties terminą, todėl taikydamas ieškinio senatį ieškovo ieškinį atmetė.

309. Apeliacinis skundas grindžiamas ne tik argumentu, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė ieškinio senaties terminus, apsiribodamas tik vienu actio Pauliana pagrindu, nevertino, kad sandoriai ginčyti keliais skirtingais pagrindais. Apeliantas įsitikinęs, kad ieškinio senaties terminai dovanojimo sandoriams ginčyti ir restitucijai taikyti CK 1.80 str., 1.81 str. pagrindais nėra suėję ir tai lemia skundžiamo sprendimo neteisėtumą. Su tokia dėstoma pozicija teisėjų kolegija sutinka.

3110. Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentu, kad ieškovas 2016-10-14 teismo posėdyje atsisakė reikalavimų, pareikštų dėl sandorių prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms bei viešajai tvarkai ir gerai moralei. Išklausęs 2016-10-14 teismo posėdžio garso įrašo, laikas 15:10, apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad teismas laikėsi CPK 140 straipsnio 1 dalyje numatytų reikalavimų. Bylos dalis skundžiamu teismo sprendimu nenutraukta. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija negali pripažinti, kad ieškovas atsisakė reikalavimų pareikštų dėl sandorių prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms bei viešajai tvarkai ir gerai moralei.

3211. Nagrinėjamu atveju ieškovas ginčija dovanojimo sutartis CK 1.80 str., 1.81 str. ir actio Pauliana pagrindais. Pagal CK 1.125 straipsnio 1 dalį, bendrasis ieškinio senaties terminas yra 10 metų, išskyrus atskirų rūšių reikalavimams CK ar kituose įstatymuose nustatytus sutrumpintus ieškinio senaties terminus. Nagrinėjamo ginčo atveju reikalavimai atsakovams yra pareikšti ir bendraisiais CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais – pagal CK 1.80 straipsnio, CK 1.81 straipsnio nuostatas, o tokiems reikalavimams sutrumpintos ieškinio senaties terminas nėra nustatytas nei šiame kodekse, nei bankroto teisinius santykius reglamentuojančiose Įmonių bankroto įstatymo normose. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nevertino visų ieškovo nurodytų pagrindų, todėl nepagrįstai taikė vien tik sutrumpintą vienerių metų ieškinio senaties terminą. Dėl bylos esmės atskleidimo

3312. Sutiktina su apeliacinio skundo argumentu, kad dėl kitų sandorių negaliojimo pagrindų teismo sprendime nepasisakyta. Teisėjų vertinimu, pirmosios instancijos teismas, pasirinkdamas tik vieną iš ieškovo nurodytų sandorio negaliojimo pagrindų, be pagrindo suabsoliutino ieškinio senaties termino taikymą, visiškai nevertindamas ir nepasisakydamas apie ginčijamų sandorių negaliojimą CK 1.80 str., 1.81 str. nurodytais pagrindais.

3413. Bylos perdavimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui atvejai yra riboti įstatymo, konkretūs tokio perdavimo pagrindai nustatyti CPK 327 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ar jo dalį ir perduoda bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reiškia, jog yra pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; 2013 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2013).

3514. Esant pirmiau nurodytoms bylos faktinėms ir teisinėms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, nes nenustatė esminių šioje byloje teisiškai reikšmingų aplinkybių – nebuvo nagrinėti kiti ieškovo nurodyti sandorių negaliojimo pagrindai. Atsižvelgiant į tai, byla perduotina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 326 str. 1 d. 4 p.).

3615. Bylą grąžinant nagrinėti iš naujo dėl kitų apeliacinių skundo argumentų teisėjų kolegija nepasisako.

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

38Raseinių rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 27 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Ieškovas BUAB ,,CB Logistic“ ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas... 6. 2. Atsakovų R. B., E. B., 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė 3. Raseinių rajono... 8. 4. Teismas pripažino, kad ieškovas praleido vienų metų ieškinio senaties... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. 5. Apeliaciniu skundu ieškovas BUAB ,,CB Logistic“ prašo panaikinti... 11. 5.1. Teismas ieškinio senaties termino pradžią nepagrįstai susiejo su... 12. 5.2. Ieškiniui dėl dovanojimo sutarčių prieštaravimo imperatyvioms... 13. 5.3. Ieškovas nuo pat žalos padarymo momento, t. y. atitinkamai 2011 metų... 14. 5.4. Sudarius ginčijamus sandorius, atsakovas R. B. tapo... 15. 5.5. Apeliantui akivaizdu, kad atsakovas (skolininkas) neprivalėjo sudaryti... 16. 5.6. Skolininko R. B. veiksmai neatlygintinai... 17. 5.7. Kadangi ginčijami sandoriai neatlygintiniai, tai jie pripažintini... 18. 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai R. B., 19. 6.1. Ieškovo pozicija, susijusi su ieškinio senaties termino skaičiavimo... 20. 6.2. Ginčo sandorių sudarymo metu jokios pagrįstos reikalavimo teisės... 21. 6.3. Ieškovas neįrodė fakto, jog atsakovas R. B. tapo... 22. 6.4. Atsakovas R. B. ir kiti atsakovai, sudarydami ginčo... 23. 6.5. Ieškovas, skundžia pirmosios instancijos teismo sprendimą bei... 24. ... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. 7. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl dovanojimo sutarčių... 28. Dėl ieškinio senaties termino... 29. 8. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad bankroto administratoriaus... 30. 9. Apeliacinis skundas grindžiamas ne tik argumentu, kad teismas netinkamai... 31. 10. Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo atsiliepimo į apeliacinį skundą... 32. 11. Nagrinėjamu atveju ieškovas ginčija dovanojimo sutartis CK 1.80 str.,... 33. 12. Sutiktina su apeliacinio skundo argumentu, kad dėl kitų sandorių... 34. 13. Bylos perdavimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui atvejai... 35. 14. Esant pirmiau nurodytoms bylos faktinėms ir teisinėms aplinkybėms... 36. 15. Bylą grąžinant nagrinėti iš naujo dėl kitų apeliacinių skundo... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 38. Raseinių rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 27 d. sprendimą panaikinti...