Byla 3K-3-309/2013
Dėl bendrojo naudojimo objekto remonto sanaudu priteisimo iš bendraturciu, treciasis asmuo UAB „Naujamiescio bustas“

1Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju: Janinos Januškienes (kolegijos pirmininke), Algio Norkuno (pranešejas) ir Janinos Stripeikienes rašytinio proceso tvarka teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal atsakovu Jono A. D., E. V. I.-D. ir B. M. kasacini skunda del Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkricio 21 d. nutarties peržiurejimo civilineje byloje pagal ieškoves V. S. ieškini atsakovams Jonui A. D., E. V. I.-D., B. M., R. S., del bendrojo naudojimo objekto remonto sanaudu priteisimo iš bendraturciu, treciasis asmuo UAB „Naujamiescio bustas“.

2Teiseju kolegija nustate :

3I. Ginco esme

4Ieškove V. S. kreipesi i teisma nurodydama, kad gyvenamajame name Vilniuje, Malonioji g. 17, yra trys butai: 1-asis butas nuosavybes teise priklauso atsakovams J. A. D. ir E. V. I.-D., 2-asis butas mansardiniame aukšte – dalines nuosavybes teise ieškovei V. S. ir atsakovui R. S., 3-iasis butas su rusiu nuosavybes teise – atsakovei B. M.. Šio gyvenamojo namo inventorineje byloje yra nurodytas bendras pastoges plotas (87,54 kv. m) ir bendras mansardos plotas (116,90 kv. m). 2008 metais rangos sutarties pagrindu treciasis asmuo UAB „Naujamiescio bustas“ organizavo namo stogo keitimo darbus, kuriu galutine kaina buvo 41 980,72 Lt. Ieškove, gyvenanti mansardiniame aukšte, atsižvelgdama i tai, kad stogo apšiltinimo darbai nebuvo atlikti, savo lešomis ir darbo sanaudomis atliko šiuos darbus ir patyre 1541,02 Lt išlaidu, del kuriu CK 4.83 straipsnio pagrindu kreipesi i treciaji asmeni, prašydama spresti finansavimo klausima. Treciasis asmuo atsisake iskaiciuoti ir paskirstyti visiems namo bendraturciams ieškoves patirtas išlaidas. Ieškovei kreipusis i juos tiesiogiai, pastarieji išlaidu padengti taip pat nesutiko.

5Ieškoves nuomone, pagal CK 4.82 ir 4.86 straipsniu nuostatas bendraturciai privalo solidariai apmoketi išlaidas bendram turtui išlaikyti ir išsaugoti, o vienam iš savininku investavus i bendro naudojimo objekta, visi turi atlyginti bendroms reikmems išleistas lešas. Ji taip pat nurode, kad jei mansardiniame aukšte yra butu, tai stogo šiltinimas yra privalomas pagal teises aktu nuostatas.

6Atsakovai J. A. D., E. V. I.-D. ir B. M. su ieškiniu nesutiko. Jie nurode, kad ieškove atliko savo buto lubu apšiltinima, t. y. buto remonta ir pagerinima, kuris negali buti apmoketas kitu tame paciame name gyvenanciu butu savininku, nes buto lubos nepriskiriamos bendrojo naudojimo patalpoms.

7Atsakovas R. S. su ieškiniu nesutiko. Jis nurode, kad ieškove nesikreipe i namo gyventojus su siulymu atlikti namo stogo šiltinimo darbus ir apie atliekamus ar atliktus stogo remonto darbus namo gyventojai nebuvo informuoti, be to, pagal CK 4.83 straipsnio 4 dalies nuostatas buto savininkai nera ipareigoti apmoketi tu išlaidu, del kuriu jie nera dave sutikimo ir kurios nesusijusios su istatymu ar kitu teises aktu nustatytais privalomais statiniu priežiuros reikalavimais arba del kuriu nera priimta administratoriaus ar kitu patalpu savininku sprendimo.

8Treciasis asmuo UAB „Naujamiescio bustas“ nurode, kad suinteresuotumo bylos baigtimi neturi.

9II. Pirmosios ir apeliacines instanciju teismu sprendimo ir nutarties esme

10Vilniaus miesto 1-asis apylinkes teismas 2011 m. lapkricio 16 d. sprendimu ieškini atmete. Teismas konstatavo, kad byloje irodymu apie tai, jog ieškove buvo gavusi žodinius ar rašytinius sutikimus stogo remonto darbams atlikti, nera, o pagal CK 4.83 straipsnio 4 dalies nuostatas buto ir kitu patalpu savininkas neprivalo apmoketi išlaidu, del kuriu jis nera daves sutikimo ir kurios nesusijusios su istatymu ir kitu teises aktu nustatytais privalomaisiais statiniu naudojimo ir priežiuros reikalavimais arba del kuriu nera priimta administratoriaus ar butu ir kitu patalpu savininku susirinkimo sprendimo. Teismas sprende, kad ieškinys yra nepagristas ir neirodytas, nes ieškove atliko nedideles apimties stogo apšiltinimo darbus, kurie traktuotini kaip ieškoves buto pagerinimo darbai, nes atsakovu sutikimo šiems negauta. Teismas taip pat nurode, kad prie pagrindiniu namo konstrukciju pertvaros nepriskiriamos, todel CK 4.86 straipsnio nuostatos netaikytinos.

11Vilniaus apygardos teismas, išnagrinejes ieškoves apeliacini skunda, ji tenkino ir 2012 m. lapkricio 21 d. nutartimi panaikino Vilniaus miesto 1-ojo apylinkes teismo 2011 m. lapkricio 16 d. sprendima ir perdave byla pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo. Apeliacines instancijos teismas nurode, kad pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, jog 108,01 kv. m bendro ploto butas mansardiniame aukšte, kurio 42/100 dalys dalines nuosavybes teise priklauso ieškovei

12V. S., 52/100 dalys – atsakovui R. S., o 6/100 dalys neišskirtos ir ju priklausomybe teisiškai neiregistruota, taciau, neitraukdamas i bylos nagrinejima Lietuvos Respublikos valstybes, atstovaujamos Vilniaus miesto savivaldybes, nusprende del neitrauktu dalyvauti byloje asmenu materialiuju teisiu ir pareigu, o tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Teismas taip pat sprende, kad faktas jog S. D., pagal profesija – teisininkas, ieškoves prašymu atliko namo frontonu apšiltinimo darbus, už kuriuos ieškove jam sumokejo 700 Lt suma, o šiu darbu atlikimo nederino su kitais namo kaimynais, dokumentu statybos darbams atlikti neturejo, sudaro teisini pagrinda konstatuoti, jog bylos išsprendimas yra susijes su šio asmens materialiosiomis teisemis ir pareigomis, todel jis taip pat turejo buti itrauktas i byla teismo iniciatyva (CPK 47 straipsnio 1 dalis). Kadangi apeliacineje instancijoje negalimas treciuju asmenu itraukimas i procesa, teismas byla gražino nagrineti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

13III. Kasacinio skundo ir atsiliepimu i kasacini skunda teisiniai argumentai

14Kasaciniu skundu atsakovai Jonas A. D., E. V. I.-D. ir B. M. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkricio 21 d. nutarti ir gražinti byla nagrineti iš naujo apeliacines instancijos teismui.

15Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

16Del CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto pažeidimo. Apeliacines instancijos teismas nenurode jokiu motyvu, kodel Lietuvos Respublika, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybes, ir S. D. turejo buti itraukti i byla ir kokios materialiosios ju teises ir pareigos buvo pažeistos. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo formuojamoje teismu praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas yra ne visais atvejais, kai teismas neitraukia i procesa visu teisini suinteresuotuma turinciu asmenu, o tik tada, kai tai susije su istatymo nurodytais padariniais, t. y. teismo sprendimu turi buti nuspresta del tokiu asmenu teisiu ir pareigu. Kasacinio teismo praktikoje taip pat atskleista, kad nusprendimas suvokiamas kaip asmens teisiu ar pareigu nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi itakos neitraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padeciai (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilineje byloje

17Nr. 3K-3-103/2010; 2009 m. spalio 6 d nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-391/2009; kt.). Del šiu priežasciu aukštesnes instancijos teismas gali panaikinti žemesnes instancijos teismo sprendima CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu tik nustates ir ivardijes, kokia konkreciai itaka teismo sprendimas turejo neitraukto i procesa asmens teisinei padeciai ir kokius istatymo nustatytus padarinius teismo sprendimas sukele (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-103/2010). Tai, kad teismo sprendime asmuo nurodomas kaip tam tikro santykio subjektas, nekeiciant jo padeties, nesukuriant šiuo konstatavimu jam teisiu ir pareigu, negali buti pripažinta absoliuciu pagrindu naikinti teismo sprendima (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-103/2010). Taigi, apeliacines instancijos teismas turejo ivertinti, kokio pobudžiai teisiniai santykiai susikloste tarp ginco šaliu, bei aiškiai ivardyti, kokia itaka teismo sprendimas turejo neitrauktu i byla asmenu teisinei padeciai.

18Del Lietuvos Respublikos valstybes, atstovaujamos Vilniaus miesto savivaldybes, materialiuju teisiu ir pareigu. Nagrinejamoje byloje gincas yra kiles tarp bendraturciu del investuotu lešu i bendrojo naudojimo patalpas priteisimo. Nei VI Registru centro Nekilnojamojo turto registro duomenys, nei kiti byloje esantys irodymai nepatvirtina, kad Lietuvos Respublikai nuosavybes teise priklauso dalis patalpu ginco name. Apeliacines instancijos teismo išvada del butinumo i byla itraukti Lietuvos Respublika, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybes, nemotyvuota, teismas nenurode, kokia itaka šiam asmeniui turejo priimtas teismo sprendimas.

19Del S. D. materialiuju teisiu ir pareigu. Apeliacines instancijos teismas nurode, kad tai, jog S. D., pagal profesija – teisininkas, ieškoves prašymu atliko stogo apšiltinimo darbus (už kuriuos ieškove jam sumokejo 700 Lt), nederindamas su kaimynais ir neturedamas dokumentu statybos darbams atlikti, sudaro teisini pagrinda konstatuoti, jog bylos išsprendimas yra susijes su šio asmens materialiosiomis teisemis ir pareigomis. Kasatoriu manymu, apeliacines instancijos teismas neišsiaiškino ginco esmes, todel nepagristai konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas nusprende del S. D. teisiu ir pareigu. Šis asmuo buvo apklaustas kaip liudytojas, taciau nagrinejamoje byloje nepareikšta priešieškinio, o gincas vyksta del ieškoves pareikšto reikalavimo priteisti i apšiltinima investuotas lešas, ir tai yra bylos nagrinejimo ribos. Apeliacines instancijos teismas, konstatuodamas, kad pirmosios instancijos teismas nusprende del S. D. teisiu ir pareigu, neišsiaiškino ginco esmes, perženge bylos nagrinejimo ribas, taip pat pažeide CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkta, nes nenurode, kokius istatymo nustatytus padarinius teismo sprendimas sukele i byla neitrauktam S. D.

20Del CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto pažeidimo. Apeliacines instancijos teismas, konstatuodamas, kad nagrinejamoje byloje nebuvo atskleista bylos esme, pažeide CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkta bei nukrypo nuo Lietuvos Aukšciausiojo Teismo suformuotos šios normos aiškinimo ir taikymo praktikos. Konstatuodamas, kad neatskleista bylos esme, teismas turi nurodyti, kokie svarbiausi teisiniai ar faktiniai klausimai ja sudaro, ir motyvuoti, kodel šiu aplinkybiu nustatymas negalimas apeliacines instancijos teisme. Neišsamus ar nepakankamas bylos aplinkybiu tyrimas gali buti vertinamas kaip proceso pažeidimas, sudarantis pagrinda teismo sprendimui panaikinti ar pakeisti, bet jis nera pakankamas perduoti ginca nagrineti pirmosios instancijos teismui, jeigu tai imanoma padaryti apeliacines instancijos teisme (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2009 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-121/2009).

21Nagrinejamoje byloje apeliacines instancijos teismas, gražindamas byla pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo, nenurode, kokius papildomus irodymus reikia surinkti byloje, kokios aplinkybes negali buti nustatytos ir ištirtos apeliacines instancijos teisme. Taigi, ši teismo išvada yra nemotyvuota (CPK 331 straipsnio 4 dalis), padaryta pažeidžiant CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimus. Del šios priežasties, užtikrinant atsakovu teise i imanomai trumpiausia procesa, apeliacines instancijos teismo nutartis naikintina ir byla gražintina apeliacines instancijos teismui nagrineti iš naujo.

22Ieškove V. S. atsiliepimu prašo kasacini skunda nagrineti teismo nuožiura ir nurodo tokius argumentus:

23VI Registru centro išraše užfiksuota, kad nuosavybes teise i 6/100 dalis buto, esancio Vilniuje, Malonioji g. 17-2, yra neiregistruota, todel apeliacines instancijos teismo išvada del Lietuvos Respublikos nuosavybes teisiu i šia dali pagrista. Del kasacinio skundo argumentu, kad apeliacines instancijos teismas šia išvada nepakankamai motyvavo, ieškove palieka spresti kasaciniam teismui savo nuožiura.

24Ieškove sutinka su kasacinio skundo argumentais, kad apeliacines instancijos teismas neatskleide motyvu, kodel S. D. privalejo buti itrauktas i byla dalyvaujanciu asmeniu ir kokios jo teises ir pareigos buvo pažeistos. Jei teismo sprendime asmuo nurodomas kaip tam tikro santykio subjektas, nekeiciant jo padeties, nesukuriant jam teisiu ir pareigu, tai negali buti pripažistama absoliuciu pagrindu naikinti teismo sprendima. Nors S. D. byloje buvo apklaustas kaip liudytojas, kurio paaiškinimai buvo svarbus faktinems aplinkybems nustatyti, taciau ieškoves reikalavimas nesusijes su jo materialiosiomis teisemis ir pareigomis. Del šios priežasties apeliacines instancijos teismo išvada, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje byloje gali tureti itakos S. D. materialiosioms teisems ir pareigoms, prieštarauja kasacinio teismo praktikai.

25Apeliacines instancijos teismas, gražindamas byla nagrineti iš naujo, privalo nutartyje nurodyti viena iš CPK 327 straipsnyje nustatytu pagrindu ir ji motyvuoti. Apeliacines instancijos teismui suteikta teise spresti tiek fakto, tiek teises klausimus, t. y. šis teismas turi pats ištaisyti bylos nagrinejimo pirmosios instancijos teisme metu padarytas tiek faktiniu aplinkybiu nustatymo, tiek teises normu aiškinimo bei taikymo klaidas, o byla gali gražinti nagrineti iš naujo tik tada, kai pats negali ištaisyti pirmosios instancijos teismo padarytu pažeidimu (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2012 m. vasario 13 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-16/2012). Nagrinejamu atveju apeliacines instancijos teismas, perduodamas byla pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo, vadovavosi CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu, t. y. tuo, kad nebuvo atskleista bylos esme, nes i byla nebuvo itraukti asmenys, su kuriu teisemis ir pareigomis yra susijes bylos išsprendimas. Del šios priežasties kasacinio skundo argumentai, kad apeliacines instancijos teismas nenurode jokiu motyvu, kurie leido apeliacines instancijos teismui konstatuoti bylos neatskleidima, nepagristi. Ar teismo nurodyti motyvai pakankami nagrinejamu atveju, ieškove prašo kasacinio teismo spresti savo nuožiura.

26Teiseju kolegija

konstatuoja:

27IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

28Del itraukimo i byla treciaisiais asmenimis

29CPK 266 straipsnyje nustatyta, kad teismas neturi teises spresti klausimo del neitrauktu dalyvauti byloje asmenu teisiu ar pareigu. Vienas iš teismo sprendimo absoliuciu negaliojimo pagrindu yra teismo nusprendimas del neitrauktu dalyvauti byloje asmenu teisiu ir pareigu (CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 360 straipsnis). Nusprendimas šiuo atveju suprantamas kaip teisiu ar pareigu asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi itakos neitraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padeciai ar padariniams (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2007 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-159/2007). Kasacinis teismas yra nurodes, kad šiu teises normu tikslas – užtikrinti, jog teismuose nebutu nagrinejami su asmens teisemis bei pareigomis susije klausimai, šiam apie toki nagrinejima nežinant ir negalint išreikšti savo pozicijos, t. y. tokiu reguliavimu siekiama užtikrinti asmens teise buti išklausytam (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010 m. liepos 30 d. nutartis, priimta civilineje byloje

30J. M. v. Panevežio apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-343/2010).

31Spresdamas del treciojo asmens, nepareiškiancio savarankišku reikalavimu, procesinio statuso pripažinimo, teismas visais atvejais turi identifikuoti materialini teisini santyki, kuris ta asmeni sieja su ginco šalimis, ir materialiaja teises norma, kurioje nustatytos galimi teismo sprendimo padariniai treciojo asmens teisems ir pareigoms. Taigi, sisteminis pirmiau nurodytu procesines teises normu vertinimas leidžia daryti išvada, kad absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas yra ne visais atvejais, kai teismas neitraukia i procesa visu teisini suinteresuotuma turinciu asmenu, o tik tais, kai tai susije su istatymo nurodytais padariniais – sprendimu turi buti nuspresta ir del tokiu asmenu (žr., pvz., Lietuvos Aukšciausiojo Teismo

322007 m. sausio 9 d. nutarti, priimta civilineje byloje A. J. v. Vilniaus miesto savivaldybes administracija ir kt., bylos Nr. 3K-159/2007). Taigi, aukštesnes instancijos teismas panaikina žemesnes instancijos teismo sprendima CPK 329 straipsnio 2 dalyje nustatytu pagrindu tik nustates ir ivardijes, kaip konkreciai teismo sprendimu buvo paveikta neitraukto i procesa asmens teisine padetis ir kokius istatymo nustatytus teisinius padarinius teismo sprendimas sukele (žr., pvz., Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus 2008 m. balandžio 30 d. nutarti, priimta civilineje byloje A. F. v. UAB „Lietuvos rytas“, bylos Nr. 3K-3-265/2008).

33Nagrinejamu atveju apeliacines instancijos teismas panaikino pirmosios instancijos teismo sprendima nurodydamas, kad i byla nebuvo itraukta Lietuvos Respublika, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybes, nes ieškoves 6/100 buto dalys neišskirtos ir ju priklausomybe teisiškai neiregistruota, bei namo frontonu apšiltinimo darbus atlikusio S. D.. Teiseju kolegija pažymi, kad apeliacines instancijos nutartyje nenurodyti motyvai, koki procesini ar materialini suinteresuotuma pirmiau nurodyti asmenys turi byloje. Be to, kaip jau buvo mineta, vien procesinis suinteresuotumas nepakankamas išvadai, kad yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas. Apeliacines instancijos teismo nutartyje nenurodyta, kaip konkreciai teismo sprendimu buvo paveikta neitrauktu i procesa asmenu teisine padetis, nes pirmosios instancijos teismo sprendimu nei Lietuvos Respublikai, nei S. D. nenustatyta jokiu teisiu ar pareigu. Del šiu priežasciu teiseju kolegija vertina, kad teisiškai pagristi kasacinio skundo argumentai, jog apeliacines instancijos teismas netinkamai taike CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkta ir be pagrindo sprende, jog teismo sprendimu buvo nuspresta del neitrauktu i byla asmenu.

34Del bylos esmes neatskleidimo

35Bylos esme gali buti neatskleista del to, kad nebuvo surinkti reikalingi irodymai, nenustatyti reikšmingi faktai, kurie yra butini sprendimui del bylos baigties priimti. Tokio pobudžio pažeidimas yra pagrindas panaikinti teismo sprendima ir byla gražinti pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Šios aplinkybes nustatymas nebutinai susijes su aplinkybemis, kad tam tikri asmenys nebuvo itraukti dalyvauti teismo procese suinteresuotais asmenimis. Suinteresuotu asmenu neitraukimas i byla yra savarankiškas pagrindas apeliacines instancijos teismui panaikinti apskusta pirmosios instancijos teismo sprendima ir byla gražinti pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo (CPK 327 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Tokiu asmenu itraukimas i byla sudaro salygas informuoti juos apie vykstanti procesa ir užtikrinti, kad nebutu pažeistos kitos ju procesines teises. Bet tai savaime negarantuoja ir nelemia to, kad bus surinkti reikalingi irodymai apie visas bylai reikšmingas aplinkybes ar kad jos bus tinkamai ivertintos. Teismui nustacius, kad suinteresuotuma turintys asmenys nebuvo itraukti i byla dalyvaujanciais joje asmenimis, tai savaime nesudaro pagrindo išvadai, kad del to pažeidimo bylos esme nebuvo atskleista ir pagal pateiktus irodymus jos nebuvo galima išnagrineti iš esmes. Jeigu teismas vertina, kad yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytas pažeidimas, tai procesiniame dokumente turi motyvuoti, kokiems faktams nustatyti ar aplinkybems išaiškinti byloje reikalinga pateikti irodymus. Kadangi kitu argumentu, nei suinteresuotu asmenu neitraukimas i byla, apeliacines instancijos teismas nenurode, tai teiseju kolegija sprendžia, kad šis pažeidimas nesudaro pagrindo išvadai, jog bylos esme neatskleista, ir konstatuoja, kad apeliacines instancijos teismo išvada del CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto pažeidimo nepagrista.

36Del šiu priežasciu teiseju kolegija vertina, kad kasacinio skundo argumentai teisiškai pagristi, ir sprendžia, jog nebuvo teisinio pagrindo pirmosios instancijos teismo sprendima panaikinti apeliacines instancijos teismo nutartyje nustatytais pagrindais ir perduoti byla nagrineti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

37Pirmosios instancijos teismas nagrinejamoje byloje pagal nustatytas faktines aplinkybes vertino, kad ieškove atliko tik jos buto pagerinimo, o ne stogo šiltinimo darbus. Kiti namo gyventojai apie juos informuoti nebuvo, ju sutikimas nebuvo gautas, o ieškove neirode, kad jos turetos išlaidos yra tiesiogiai susijusios su istatymu ar kitu teises aktu nustatytais privalomaisiais statiniu priežiuros reikalavimais arba del ju buvo priimtas administratoriaus ar kitu patalpu savininku sprendimas. Apeliacines instancijos teismas šiu aplinkybiu nepaneige, irodymu vertinimo taisykliu pažeidimo nenustate, todel kasacinio teismo teiseju kolegija sprendžia, kad nagrinejamu atveju pirmosios instancijos teismo sprendimas del bylos esmes yra teisingas ir pagristas.

38Atsižvelgdama i tai, kas išdestyta, teiseju kolegija konstatuoja, kad apeliacines instancijos teismo nutartis naikintina ir paliktinas galioti pirmosios instancijos teismo sprendimas (CPK 359 straipsnio 3 dalis).

39Del bylinejimosi išlaidu

40Kasaciniame teisme patirta 44,40 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Bendrosios raštines pažyma apie išlaidas, susijusias su procesiniu dokumentu iteikimu). Patenkinus atsakovu kasacini skunda, šios išlaidos priteistinos iš ieškoves.

41Atsakovai nepateike duomenu apie turetas išlaidas advokato pagalbai kasacines instancijos teisme, todel šiu išlaidu atlyginimas nepriteistinas (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

42Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

43Vilniaus apygardos teismo 2012 m lapkricio 21 d. nutarti panaikinti ir palikti galioti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkes teismo 2011 m. lapkricio 16 d. sprendima.

44Priteisti iš ieškoves V. S. (duomenys neskelbtini) 44,40 Lt (keturiasdešimt litu 40 ct) bylinejimosi išlaidu valstybes naudai. Priteista suma moketina i Valstybines mokesciu inspekcijos prie Finansu ministerijos, istaigos kodas – 188659752, biudžeto surenkamaja saskaita, imokos kodas – 5660.

45Ši Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartis yra galutine, neskundžiama ir isiteiseja nuo priemimo dienos.

1. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 2. Teiseju kolegija nustate :... 3. I. Ginco esme... 4. Ieškove V. S. kreipesi i teisma nurodydama, kad... 5. Ieškoves nuomone, pagal CK 4.82 ir 4.86 straipsniu nuostatas bendraturciai... 6. Atsakovai J. A. D., E. V. I.-D. ir 7. Atsakovas R. S. su ieškiniu nesutiko. Jis nurode, kad... 8. Treciasis asmuo UAB „Naujamiescio bustas“ nurode, kad suinteresuotumo bylos... 9. II. Pirmosios ir apeliacines instanciju teismu sprendimo ir nutarties esme... 10. Vilniaus miesto 1-asis apylinkes teismas 2011 m. lapkricio 16 d. sprendimu... 11. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinejes ieškoves apeliacini skunda, ji... 12. V. S., 52/100 dalys – atsakovui R.... 13. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimu i kasacini skunda teisiniai argumentai... 14. Kasaciniu skundu atsakovai Jonas A. D., 15. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 16. Del CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto pažeidimo. Apeliacines instancijos... 17. Nr. 3K-3-103/2010; 2009 m. spalio 6 d nutartis, priimta civilineje byloje Nr.... 18. Del Lietuvos Respublikos valstybes, atstovaujamos Vilniaus miesto savivaldybes,... 19. Del S. D. materialiuju teisiu ir pareigu. Apeliacines... 20. Del CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto pažeidimo. Apeliacines instancijos... 21. Nagrinejamoje byloje apeliacines instancijos teismas, gražindamas byla... 22. Ieškove V. S. atsiliepimu prašo kasacini skunda... 23. VI Registru centro išraše užfiksuota, kad nuosavybes teise i 6/100 dalis... 24. Ieškove sutinka su kasacinio skundo argumentais, kad apeliacines instancijos... 25. Apeliacines instancijos teismas, gražindamas byla nagrineti iš naujo, privalo... 26. Teiseju kolegija... 27. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 28. Del itraukimo i byla treciaisiais asmenimis... 29. CPK 266 straipsnyje nustatyta, kad teismas neturi teises spresti klausimo del... 30. J. M. v. Panevežio apskrities viršininko administracija,... 31. Spresdamas del treciojo asmens, nepareiškiancio savarankišku reikalavimu,... 32. 2007 m. sausio 9 d. nutarti, priimta civilineje byloje A.... 33. Nagrinejamu atveju apeliacines instancijos teismas... 34. Del bylos esmes neatskleidimo... 35. Bylos esme gali buti neatskleista del to, kad nebuvo surinkti reikalingi... 36. Del šiu priežasciu teiseju kolegija vertina, kad kasacinio skundo argumentai... 37. Pirmosios instancijos teismas nagrinejamoje byloje pagal nustatytas faktines... 38. Atsižvelgdama i tai, kas išdestyta, teiseju kolegija konstatuoja, kad... 39. Del bylinejimosi išlaidu... 40. Kasaciniame teisme patirta 44,40 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu... 41. Atsakovai nepateike duomenu apie turetas išlaidas advokato pagalbai kasacines... 42. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 43. Vilniaus apygardos teismo 2012 m lapkricio 21 d. nutarti panaikinti ir palikti... 44. Priteisti iš ieškoves V. S. ( 45. Ši Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartis yra galutine, neskundžiama ir...