Byla 2-1797-285/2016
Dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje nustatymo, suinteresuoti asmenys G. T., E. T., A. T., antstolė Brigita Tamkevičienė

1Kauno apylinkės teismo teisėja Janina Narkevičiūtė, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Palangos Kredito unijos pareiškimą dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje nustatymo, suinteresuoti asmenys G. T., E. T., A. T., antstolė Brigita Tamkevičienė,

Nustatė

2Pareiškėja pareiškimu prašo nustatyti skolininko G. T. viso įgyto turto santuokoje dalį lygią ½, nustatant, kad G. T. priklauso: 1) ½ dalis buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir ½ dalis jo sutuoktinės E. T. gaunamo darbo užmokesčio.

3Pareiškimas grindžiamas tuo, kad antstolės Brigitos Tamkevičienės kontoroje Palangos kredito unijos naudai vykdomas skolos išieškojimas iš skolininko G. T. pagal Palangos miesto apylinkės teismo 2015-04-30 teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-626-588/2015 dėl 4 333,71 Eur skolos. Skolininkui vengiant vykdyti prievolę bei nevykdant antstolės patvarkymų, 2015-12-01 antstolė pateikė išieškotojai pasiūlymą kreiptis į teismą dėl skolininko G. T. turto dalies, esančios bendrojoje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo. Skolininko G. T. sutuoktinė E. T. dirba ( - ) ir gauna darbo užmokestį, kuris yra bendra sutuoktinių nuosavybė. Taip pat santuokoje yra įgytas butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), įregistruotas skolininko G. T. vardu.

4Pareiškimus, kylančius vykdymo proceso klausimais, teismas nagrinėja rašytinio proceso tvarka nepranešęs suinteresuotiems asmenims, išskyrus atvejus, kai teismas nusprendžia kitaip (CPK 593 str. 3 d.). Apie rašytinį teismo posėdį paskelbta specialioje interneto svetainėje.

5Prašymas tenkintinas.

6CPK 667 str. 1 d. nustato, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo.

7Iš civilinės bylos bei vykdomosios bylos Nr. 0005/15/01428 medžiagų nustatyta, kad antstolės Brigitos Tamkevičienės kontoroje 2015-09-08 priimtas vykdyti Palangos miesto apylinkės teismo 2015-04-30 teismo įsakymas civilinėje byloje Nr. L2-626-588/2015 dėl 4 333,71 Eur išieškojimo iš solidaraus skolininko G. T. išieškotojos Palangos kredito unijos naudai. Antstolės B. Tamkevičienės 2015-09-11 turto arešto aktu areštuotas butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) (vykd. bylos 22-23 b. l.). 2015-12-01 turto arešto aktu areštuota skolininko sutuoktinės E. T. dalis darbo užmokesčio (vykd bylos 64-65 b. l.). Suinteresuotas asmuo E. T. yra skolininko G. T. sutuoktinė nuo 1987-11-13 (vykd. bylos 46, 47 b. l.). VSDFV duomenimis skolininko sutuoktinė E. T. dirba ( - ) (vykd. bylos 49 b. l.). Išieškojimą vykdanti antstolė Tamkevičienė pasiūlė išieškotojai Palangos kredito unijai kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendroje su kitais asmenimis nuosavybėje, nustatymo, nes skolininkas šiuo metu turto, į kurį būtų galima nukreipti skolos išieškojimą neturi (2015-12-01 antstolės B.Tamkevičienės patvarkymas Nr. S-15041724, vykd. bylos 70-72 b. l.).

8Išieškoti pagal vieno sutuoktinio prievoles, atsiradusias iš sandorių, sudarytų po santuokos įregistravimo be kito sutuoktinio sutikimo, galima iš bendro turto sutuoktinio dalies, jeigu kreditorių reikalavimams patenkinti nepakanka turto, kuris yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė (CK 3.112 str. 1 d.). Jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo (CPK 667 str. 1 d.).

9Kaip matyti, antstolė Brigita Tamkevičienė vykdo piniginių sumų išieškojimą pareiškėjos Palangos kredito unijos naudai iš suinteresuoto asmens E. T. sutuoktinio skolininko G. T. Duomenų, kad skolininkas G. T. turi asmeninio turto byloje nėra (CPK 177 str.). Kadangi suinteresuoti asmenys E. T. ir G. T. yra sutuoktiniai, duomenų apie jų santuokos nutraukimą arba Vedybų sutarčių registre įregistruotą vedybų, turto padalijimo ar kitokią sutartį byloje nepateikta, tai jų turtui taikytinas įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas (CK 3.82 str., 3.87 str., 45, 46 b. l.). Pagal CK įtvirtintas prezumpcijas turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, jog jis yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė, o sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios (CK 3.88 str. 2 d., 3.117 str. 1 d.). Bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstama: po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu įgytas turtas; pajamos ir vaisiai, gauti iš sutuoktinio asmenine nuosavybe esančio turto; pajamos, gautos iš abiejų sutuoktinių bendros veiklos, o taip pat ir iš vieno sutuoktinio veiklos; įmonė ir iš jos veiklos arba kitokio verslo gaunamos pajamos; pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas; kt. (CK 3.88 str. 1 d.).

10Kadangi suinteresuoti asmenys G. T. ir E. T. įstatymų numatytų prezumpcijų dėl sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės ir lygių dalių principo jokiais įrodymais nepaneigė, duomenų apie priežastis nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo byloje nėra, tai laikytina, jog suinteresuotų asmenų G. T. ir E. T. po santuokos sudarymo įgyto turto dalys yra lygios ir yra pagrindas pripažinti, jog skolininkui G. T. priklauso ½ dalis buto, esančio ( - ), ir ½ dalis jo sutuoktinės E. T. gaunamų pajamų (CK 3.87 str., 3.88 str. 2 d., 3.117 str. 1 d., CPK 177 str., 178 str., 182 str. 4 p., 185 str.).

11Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, pareiškėjo pareiškimas tenkintinas – nustatytina, kad suinteresuotam asmeniui (skolininkui) G. T. bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje priklauso ½ dalis areštuoto skolininko G. T. vardu registruoto buto, esančio ( - ); ½ dalis suinteresuoto asmens E. T. gaunamų pajamų (CPK 177 str., 178 str., 185 str., 667 str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-292, 269, 593, 667 str., teismas

Nutarė

13tenkinti pareiškėjos Palangos kredito unijos prašymą dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje nustatymo.

14Nustatyti, kad suinteresuotam asmeniui (skolininkui) G. T. (asmens kodas ( - )) bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje su E. T. (asmens kodas ( - )) priklauso ½ dalis šio turto: buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), įregistruoto skolininko G. T. vardu.

15Nustatyti, kad suinteresuotam asmeniui (skolininkui) G. T. (asmens kodas ( - )) bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje su E. T. (asmens kodas ( - )) priklauso ½ dalis darbo užmokesčio ir jam prilyginamų pajamų, priklausančių išmokėti E. T., ir iš jo yra galimas priteistos skolos išieškojimas.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai