Byla 2-5352-794/2015
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos I. Ž. prašymą suinteresuotam asmeniui antstoliui Aleksandrui Selezniovui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,

Nustatė

2pareiškėja CPK 510 str. 2 d. nustatyta tvarka pateikė teismui skundo dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų egzempliorių ir prašo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių procedūrą. Pareiškėja prašo antstolio pateikti jai visus duomenis apie visus šiai dienai įvykdytus išskaitymus iš jos pensijos ir išmokų.

3Prašymas atmestinas.

4CPK 510 str. 2 d. numatyta, kad teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuri gali būti taikoma tik tais atvejais, kai yra siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymą. Viena iš įstatyme numatytų laikinųjų apsaugos priemonių yra išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 145 str. 1 d. 10 p., 510 str. 2 d.), kuri kaip laikinoji apsaugos priemonė gali būti taikoma ir bylose dėl antstolių veiksmų, tačiau tik tais atvejais, kai teismas pripažįsta vykdymo veiksmų sustabdymo reikalingumą (CPK 510 str. 3 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas preliminariai pripažįsta, kad byloje galėtų būti priimtas pareiškėjui palankus procesinis sprendimas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Nustačius, kad pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai toje bylos proceso stadijoje preliminariai leidžia manyti, kad palankaus procesinio sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

5Iš pareiškėjos pateikto skundo matyti, kad pareiškėja nesuformulavo jokių reikalavimų antstoliui ir nepateikė jokių įrodymų pagrindžiančių antstolio veiksmų neteisėtumą. Pareiškėja skunde nenurodė kokius antstolio atliktus veiksmus laiko neteisėtais. Pareiškėja prašo taikyti laikinąją apsaugos priemonę, tačiau nenurodė kokią priemonę teismas turėtų taikyti. Iš pareiškėjos skundo turinio matyti, kad antstolis Aleksandras Selezniovas vykdo ne vieną vykdomąją bylą pareiškėjos atžvilgiu, tačiau pareiškėja nenurodė kurioje vykdomojoje byloje skundžia antstolio veiksmus ir kurioje teismas turėtų taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pareiškėja pateiktu skundu ne skundžia tam tikrus antstolio veiksmus, tačiau prašo antstolio pateikti jai visus duomenis apie visus šiai dienai įvykdytus išskaitymus iš jos pensijos ir išmokų, todėl darytina išvada, kad pareiškėja pati nėra susipažinusi su antstolio vykdomosiose bylose atliekamais vykdymo veiksmais.

6Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, vadovaujantis vykdymo proceso šalių ir kitų dalyvių interesų pusiausvyros principu, konstatuotina, jog šiuo atveju nėra teisinio pagrindo taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones, todėl pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 144 str. 1 d., 510 str. 2 d.).

7Pareiškėjai išaiškintina, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos bet kurioje proceso stadijoje (CPK 144 str. 3 d.), todėl išnykus aplinkybėms, dėl kurių prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo atmestas, pareiškėjai išlieka teisė kreiptis į teismą su pakartotiniu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144, 290, 291, 510 straipsniais, teismas

Nutarė

9pareiškėjos I. Ž. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

10Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai