Byla e2YT-9312-1065/2019
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys byloje valstybės įmonė „Turto bankas“, P. rajono savivaldybės administracija

1Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų teisėja Kristina Jurevičienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos T. kaimo bendruomenės pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys byloje valstybės įmonė „Turto bankas“, P. rajono savivaldybės administracija,

Nustatė

31.

4pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti, kad ji pagal įgyjamąją senatį įgijo nekilnojamąjį turtą – vandentiekio vamzdyną su šuliniais, kurio unikalus Nr. ( - ), esančius P. rajone, T. kaime.

52.

6Pareiškėja nurodė, kad 2001 m. birželio 20 d. buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią T. kaimo bendruomenė iš likviduojamos žemės ūkio bendrovės „N“ įsigijo vandentiekio tinklus/vandenvietę (skydinę, artezinį gręžinį, vandentiekio bokštą), kurių unikalus Nr. ( - ). Kodėl sudarant minėtą pirkimo-pardavimo sutartį su likviduojama žemės ūkio bendrove į sutartį nebuvo įtraukti ir vandentiekio tinklai – vandentiekio vamzdynas su šuliniais, nėra žinoma. Siekiant įteisinti nuosavybės teisę į vandentiekio vamzdyną su šuliniais 2018 m. balandžio mėnesį buvo atliktas nekilnojamojo daikto kadastrinis matavimas bei jam suteiktas unikalus Nr. ( - ); statybos pradžios ir pabaigos metai 1981–1983 m.

73.

8Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Turto bankas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad sutiktų su pareiškimu, jeigu teismas konstatuotų, jog yra visos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.68–4.70 straipsniuose nustatytos įgyjamosios senaties taikymo sąlygos.

94.

10Suinteresuotas asmuo P. rajono savivaldybės administracija atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

115.

12CPK 532 straipsnyje, reglamentuojančiame pasirengimą nagrinėti bylą dėl nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, įtvirtinta, kad pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu, tačiau ne vėliau kaip per trisdešimt dienų iki teismo posėdžio, specialiame interneto tinklapyje skelbiamas pranešimas apie bylos nagrinėjimą. CPK 533 straipsnyje nustatyta, kad jeigu iki teismo posėdžio dienos nėra ginčijamas valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas, teismas pareiškimą nagrinėja rašytinio proceso tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad nė viena iš nurodytų sąlygų iki teismo posėdžio dienos nebuvo ginčijama, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka.

13Teismas

konstatuoja:

14pareiškimas tenkintinas.

156.

16Šioje byloje pareiškėja prašo nustatyti, kad ji pagal įgyjamąją senatį įgijo nekilnojamąjį turtą – vandentiekio vamzdyną su šuliniais, kurio unikalus Nr. ( - ), esančius Pakruojo rajone, T. kaime.

177.

18Remiantis kasacinio teismo suformuota praktika, įgyjamosios senaties institutas yra skirtas spragoms nuosavybės teisiniuose santykiuose užpildyti ir teisinės padėties netikrumui juose panaikinti, daiktų apyvartos galimumui užtikrinti ir daiktą valdančio asmens teisinei padėčiai stabilizuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal L. K. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-41/2011; išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. B. v. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, bylos Nr. 3K-7-67/2011).

198.

20Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad daikto valdymas iš esmės yra faktinė būsena, kuri gali sukelti teisės į daiktą atsiradimą – nuosavybės teisės atsiradimą įgyjamąja senatimi (CK 4.47 straipsnio 11 punktas). Kasacinis teismas yra pabrėžęs, kad teisėtu daikto valdymu įstatymo pripažįstamas daikto faktinis turėjimas, įgytas tais pačiais pagrindais, kaip ir nuosavybės teisė (CK 4.23 straipsnio 2 dalis, 4.47 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal UAB „Antada“ pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-32/2008). Atsižvelgiant į tai, kad, siekiant taikyti įgyjamąją senatį, turi būti nustatyta, jog faktinis daikto turėjimas atsirado tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, kad faktinis daikto valdymas turi tęstis ilgą laiką ir išlikti sąžiningu, teisėtu, atviru, laikytina, jog nuosavybės teisės pripažinimo įgyjamosios senaties pagrindu instituto paskirtis yra ,,įteisinti“ realiai esančią nuosavybės teisę. Taikant šį institutą užpildomos nuosavybės teisės įgijimo procedūrų spragos ir ištaisomos sandorių dėl nuosavybės teisės įgijimo sudarymo klaidos bei kitos klaidos.

219.

22Asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą (CK 4.68 straipsnio 1 dalis). Pareiškėjos pateikti rašytiniai įrodymai – 2001 m. birželio 21 d. pirkimo-pardavimo sutartis; valstybės įmonės Registrų centro sprendimas dėl nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų įregistravimo; Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento informacija; P. rajono savivaldybės administracijos 2019 m. balandžio 17 d. raštas Nr. S-1175(7.2); Šiaulių regioninio valstybės archyvo informacija; Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla ir kiti duomenys patvirtina pareiškime išdėstytas aplinkybes, kad pareiškėja pareiškime nurodytais pastatais rūpinosi, prižiūrėjo, naudojo ir sąžiningai bei nepertraukiamai valdė ir valdo iki šiol. Ginčo dėl pareiškėjo nurodytų faktinių aplinkybių byloje nėra.

2310.

24Pareiškėjas, nuo 2001 m. objektą prižiūri, nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į šiame pareiškime nurodytą turtą nei vienu iš CK 4.47 straipsnyje nustatytų būdų. Per visą objekto valdymo laikotarpį pretenzijų dėl pareiškėjo valdomo turto niekas nėra pareiškęs. Įrodymų visuma – rašytiniai įrodymai, kurių suinteresuoti asmenys neginčija, teismui leidžia pagrįstai manyti, jog pareiškėja teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai daugiau kaip dešimt metų, kaip savą valdė šį nekilnojamąjį turtą – vandentiekio tinklus, esančius P. rajone, T. kaime. Per visą valdymo laikotarpį niekam nereiškus dėl valdomo turto jokių pretenzijų, o apie teisme iškeltą civilinę bylą paskelbus specialiame interneto tinklapyje adresu www.teismai.lt. per nustatytą terminą dėl pareiškimo prieštaravimų taip pat niekam nepateikus ir pareiškimų įstoti į bylą suinteresuotais asmenimis taip pat nepareiškus, kas yra pagrindu tenkinti šioje byloje pateiktą pareiškimą ir nustatyti faktą, kad pareiškėja pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teisę į vandentiekio vamzdyną su šuliniais, kurio unikalus Nr. ( - ), esančius P. rajone, T. kaime.

25Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263–270 straipsniais,

Nutarė

26pareiškimą tenkinti.

27Nustatyti faktą, kad pareiškėja T. kaimo bendruomenė, juridinio asmens kodas ( - ), pagal įgyjamąją senatį nuosavybės teise įgijo nekilnojamąjį turtą – vandentiekio tinklus, kurio unikalus Nr. ( - ), esančius P. rajone, T. kaime.

28Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai